Utidig av NORDEA AVKASTNING dette. Grusing av kursen.


Utidig av NORDEA AVKASTNING dette. Grusing av kursen. Dette har på gått i lang tid. Hadde 12 mill aksjer har i 1,6 mill. Er dette en bevisst handling av dem eller?
Longrun
25.08.2022 kl 11:37 3145

Domstolene tar ikke stilling til andre krav enn det partene ber om i saksanlegget. Hva som blir konsekvensen hvis grunneier eier granaten (og hvis den åpenbart kan utnyttes selvstendig) var ikke tema, men tingretten nevner at konsekvensen vel da må bli at grunneier kan velge å overta granaten (mot et vederlag) når NRU har utvunnet den eller å la NRU beholde den mot et vederlag. Heller ikke lagmannsretten kan ta stilling til dette. Vederlagene må fastsettes i senere skjønnssak.

Det er selvsagt å håpe at lagmannsretten kommer til at granaten tilhører staten/NRU, slik også fagfolkene i DFM la til grunn. Det er gode grunner for en slik løsning i en situasjon der de ulike mineralene ikke kan utvinnes separat, samt at man fjerner uklarhet og usikkerhet i dette og tilsvarende prosjekter, og risiko for tvister med grunneierne. Grunneierne har uansett rett på 0,5 % av omsetningsverdien av alle mineraler som utvinnes.

Men jeg tror ikke det er noen direkte motstrid mellom tingrettsdommen og selve driftskonsesjonen. Derimot er det en motsetning mellom tingrettsdommen og ett moment i DFMs drøftelse, nemlig der hvor DFM legger til grunn at staten eier granaten. Men om dette premisset skulle være feil, så er det langt fra nok til at driftstillatelsen er ugyldig.
Redigert 25.08.2022 kl 11:40 Du må logge inn for å svare
Fremen
27.08.2022 kl 20:55 2923

Gode gamle temaer som dukker opp og det er interessant å se at fokus er på rettigheter igjen og ikke bare at Nordea selger. Jeg er enig med at driftskonsesjonen for NOM sikkert står seg og det har jo også NFD stadfestet. Tviler på at retten kan komme til en annen konklusjon. Det som derimot hele verdien av NOM hviler på og er avhengig av for å kunne drive er:
1) Granat blir states mineral - dette er det kun NOM og DMF som har hevdet og DMF gjorde ikke noen god profil på dette i rettsaken. DMF har liten kunnskap om statens mineral og har f.eks aldri benyttet §32.2. Problemstillingen har vært kjent i over 100 år, men lovgiver her desverre ikke laget er tydelig lovverk for å besvare det. Faktum er nok at ingen trodde det skulle finnes en forekomst med både grunneiers og statens mineral, hvor begge er drivverdig. NOU som er ute nå bekrefter den svake kunnskapen som finnes på dette området. Men hvis det hadde vært slik at granaten utvilsomt faller inn under statens mineral, ville nok NFD avklart dette for lenge siden. Tingretten mente granaten tilhører grunneier, så dette er det avgjørende spørsmålet for hvem som skal ha verdiene. Faller granaten inn under statens mineral er det tut og kjør for NOM, men det kommer ikke til å skje noe før dette er avklart. Det er derfor i aksjonærenes interesse å få avklaringen i retten for å ikke måtte gi unødig rabatt i en byggeemisjon.

2) Dersom granat er grunneiers mineral kan NOM fortsatt betale for denne og forarbeider kommenterer at det påhviler den profesjonelle part å sikre at han har tilstrekkelige rettigheter. Skjønnet her har aldri heller blitt prøvd, men vil nok ta noen runder. Her kan NOM også selge slik at nedsiden for aksjonærene nå noker redusert(så lenge cashbeholdningen ikke tømmes).

Dette har blitt et spennende sak å følge juridisk og jeg har tidligere kommentert at risikoen ikke har vært tilstrekkelig priset inn og derfor latt være å kjøpe. Nå som Keliber har gitt en slik god avkastning fremstår investeringen som tryggere, men det er viktig at lagmannsretten endrer og kommer frem til at granaten tilhører NOM.
Winter
27.08.2022 kl 21:24 2896

" Faller granaten inn under statens mineral er det tut og kjør for NOM, men det kommer ikke til å skje noe før dette er avklart. Det er derfor i aksjonærenes interesse å få avklaringen i retten for å ikke måtte gi unødig rabatt i en byggeemisjon."

Er det ikke slik at uavhengig av utfallet av den kommende rettsaken så skal NOM utvinne rutil og granat på Engebø siden?
Dersom det er slik at NOM ikke skal sette spaden i jorden på Vevring siden på 14-15 år hvorfor skal det skape så mye usikkerhet ettersom man muligens kan tilbakebetale lånet på mye kortere tid enn disse 14-15 årene?
Fremen
27.08.2022 kl 22:23 2847

Utfordringen til NOM er at de har søkt på hele fjellet og dersom granaten tilhører grunneier må dette løses gjennom §32.2 før noen vil være med å finansiere NOM. De beslaglegger jo fjellet fra dag en om må nok utløse grunneier, evt overlate mot betaling. Ingen investorer går inn i et slikt case. Det vil være nødvendig å ta bort denne risikoen først. Skulle NOM derimot endre slik at de søker kun der de har avtaler med grunneier er det vel ikke noen som kan stoppe de i å starte asap. Med redusert uttak har de i tillegg kunne redusert produksjon av rutil, mot at de kaster mindre av granaten. For aksjonærene hadde nok det gitt mindre risiko og tidligere cash. Resterende del av fjellet kunne de søkt separat om og sett på som en mulig forlengelse. Med en slik løsning tror jeg NOM allerede hadde hatt drift, men nå ligger alt i potten.

§32.2 er som nevt ikke blitt benyttet tidligere, men jeg vil tro at betaling utløses når en setter spaden i jorden og at den betales gjennom tonnøre eller engangsbetaling. Dette er en viktig avklaring og som retten kommer til å bruke en del tid på, hvis en kommer dit.
Winter
27.08.2022 kl 23:09 2823

"Utfordringen til NOM er at de har søkt på hele fjellet og dersom granaten tilhører grunneier må dette løses gjennom §32.2 før noen vil være med å finansiere NOM. De beslaglegger jo fjellet fra dag en om må nok utløse grunneier, evt overlate mot betaling. Ingen investorer går inn i et slikt case."

Fossum uttalte den 9 august i forbindelse med en artikkel på NRK sine sider:

"Vi håpar ganske raskt å få alt på plass. Vi er særdeles optimistiske tilknytt finansieringa av Engebø"

Så får tiden vise hva som blir fasit.

I forarbeidene til bergverksloven fremkommer det at fristen for å hevde §32.2 går ut når man har drift, «herunder prøvedrift». Dette hadde NOM i 2017.

Videre har NOM en driftstillatelse som gir de rett til begge mineralene. De kan derfor starte utvinning straks avfallshåndteringsplanen er godkjent.

Jeg synes forøvrig DMF gjorde en veldig god sak av hva malm er og at §7b kan brukes slik den er brukt i dag. Jeg ble derfor ganske overrasket over at tingrettsdommeren valgte å se bort fra fagmyndighetene.
Det blir spennende å se hva lagretten lander på.
Boss 99
29.08.2022 kl 11:51 2355

Ser at kursen var 4,,68 den 19 jan 2220 . Det var i desse dag at Nordea Avkastning begynte grusingen. Så tusen takk!

Skremmende å sjå kor dårlig dette fondet forvalter pengane til kundane sine. Dei kunne jo fått mykje meir hadde dei venta.

Noen her inne som vet hvor mye Nordea Avkastning har igjen å selge ?
De har falt ut av de 20 største så jeg finner det ikke.
Boss 99
29.08.2022 kl 14:27 2183

Kanskje 10 dag til
Boss 99
30.08.2022 kl 11:58 1993

Stille på salg idag. Selv N Avkastning selger ikke på dette nivået.
Redigert 30.08.2022 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
Boss 99
06.09.2022 kl 14:21 1702

Nordea aksjefond. Nygrusing idag. Stakkers fonds eiere. Aksjemeglere på sitt beste.
murpy
21.09.2022 kl 11:57 1316

Totalt feilvurdering av Nordea, at kundene ikke ønsker investeringer her er bare vås. Skal man være med å bidra med en riktig utvikling og ha en viss innflytelse så bør man være inne. At kundene ikke ønsker at Fondet er inne, er bare en latterlig uttalelse.
Crom
21.09.2022 kl 12:04 1301

Kan nok være at Nordea har bukket under for presskampanjer fra gruvemotstanderne, og tror dette representerer kundene sine. Synd at Nordea ikke hadde sterkere karakter etter å ha vært aksjonær i flere år.
murpy
21.09.2022 kl 12:05 1297

Eric Pedersen i Nordea er nok en vestrevridd sjel.
Kvike11
21.09.2022 kl 12:41 1237

Fint at Nordea melder ud, hvad de mener og hvem de holder med, en lille flok klimatosser, styrer banken, det er godt nok sørgeligt.
Vil nu drosle mine aktiviteter i Nordea ned og søge andre steder til f.eks huslån.
Fint de melder ud, så er man ikke nød til at være loyale over for Nordea mere.
Ser dog ud til det ingen indflydelse har på kursen i NOM, tror dog Nordea vil mærke de går ud med politiske holdninger
trani
21.09.2022 kl 13:32 1150

Mulig NRD selger seg ut før emisjonsgrus av kursen?
Boss 99
21.09.2022 kl 13:39 1133

Hehe dakkers Nordea.
Boss 99
21.09.2022 kl 14:03 1086

Hva skal norsk industri med venner når man har slike fiender.
Boss 99
21.09.2022 kl 14:10 1073

Det har vert stilt lenge fra Blekka i Førde nå greide dei ikkje å halde seg lengere. PS. det tar like lang tid å si noe positivt om NOM som noe negativt.!.

E24: Nordea har selt seg ut av Nordic Mining
Åpne deleknapper for artikkelen
21.09.22 11:27
Synne Muren Olsen
Onsdag føremiddag er det klart at Nordea, som var ein av Nordic Mining sine største aksjonærar, har selt alle aksjane sine.

Eric Pedersen, leiar for berekraftige investeringar i Nordea, seier til E24 at dei har hatt tett dialog med selskapet kring berekraft knytt til drifta av selskapet. Konklusjonen om å selje seg ut er noko dei har komme fram tid over tid.
Sjølv om det finst formell godkjenning av dumping av masse i sjøen frå myndigheitene, så trur ikkje vi at dette er noko våre fondskundar ønsker at vi investerer i, seier Pedersen.
Etter å gradvis ha selt seg ned i eigarprosent, er dei no heilt ute som eigar i Nordic Mining.
Firda kjem tilbake med meir.
Boss 99
21.09.2022 kl 14:13 1064

Jaja ska tru kven som kjøpte desse aksje fra nordea. Det var heilt sikkert noe.... 😂😂🤣🤣🤣😂😂👏👏👏
knutole
21.09.2022 kl 17:09 916

Hvis de har solgt seg ut, er det vel noen som har fått billige aksjer som de har trua på. Du skal se at pila peker oppover igjen
Crom
25.09.2022 kl 22:10 414

Politikere fra SV og FRP kommenterer Nordeas beslutning:
https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/mQ1jdp/frp-skuffet-over-nordeas-nordic-mining-exit
Redigert 25.09.2022 kl 22:11 Du må logge inn for å svare

Det er vel sånn at Nordea har solgt seg helt ut hva så det er vel andre som har troen på selskapet som har kjøpt var vel en grei børsdag på fredag.
Er det ikke sånn at gruve avfallet er godkjent til tildekning av tidligere forurensning på havbunnen.
SV med postmannen har tidligere trenert for nom er det så at de vil ha en mineralnæring kun i Afrika med barnearbeid og null fokus på miljø.