Bytteforhold RAKP og DNO ref likvideringen i RAKP

Chri$tian
RAKP 22.08.2022 kl 11:37 787

Med referanse til dagens melding om at RAKP-aksjonærene skal få DNO-aksjer som vederlag for Mondoil-aksjene, i tillegg til likvidering av selskapet, har jeg føgende spørsmål:

RAKP skriver i dagens melding at de vil sitte med 517.323.181 aksjer i DNO etter transaksjonen. Slik jeg forstår det skal disse aksjene deles ut til aksjonærene i RAKP. Selskapet har 194.484.040 aksjer, hvilket da vil si ca 2,66 DNO-aksjer per RAKP-aksje. Men RAKP skriver at aksjonærene bare skal få 1,6574 DNO-aksjer + ca 0,63 NOK per aksje. Her er det en stor differanse.

Skyldes denne differansen forskjeller i A og B-aksjer? Noen som vet grunnen?
oto1
22.08.2022 kl 11:58 732

Dette skuyldes ikke B aksjene, men A aksjer og Resticted A aksjer.
Det er ca 313 mill aksjer i rakp.

Se ellers rakp tråden.