Vow - Første halvår 2022, og veien videre!

Karbon
VOW 29.08.2022 kl 10:40 18776

Ettersom jeg har vært opptatt i noen dager, har jeg først nå i ettertid hatt anledning til å se halvårspresentasjonen i opptak. Først må jeg si at jeg er overrasket over nedgangen i aksjekursen etter denne presentasjonen, som jeg synes var både ryddig og god. Mulig det må tilskrives at markedet føler på en usikkerhet knyttet til hvorvidt omsetningen i andre halvår 2022 kan forventes å ligge på et like høyt nivå som i første halvår. Personlig mener jeg at potensialet for nye store ordre framover er såpass stort at dette soleklart burde trumfe risikoen knyttet til hvorvidt kontraktene signeres i q4 2022 eller i 2023. Nedenfor vil jeg komme med noen av mine personlige betraktninger knyttet til dette. Vow Green Metals hadde sin halvårspresentasjon dagen etter Vow, og her kom det fram mange overraskelser, som gir potensiale for enorme ordre for Vow framover. Henrik Badin kunne ikke snakke om dette under sin presentasjon, i og med at VGM skulle ha sin presentasjon neste dag. Kanskje burde VGM hatt sin presentasjon dagen før Vow i stedet? Det hadde vært mer logisk i mitt hode.

Inntekter fra Cruiseindustrien er tilbake på nivåer før Covid, og har smekkfulle ordrebøker framover. Mine betraktninger vil derfor kun dreie seg om den landbaserte virksomheten, som det naturlig nok knyttes mest spenning til framover.

Først til USA-ordren på 27 millioner dollar, som i sin helhet er tilført ordreserven, dvs at det ikke er inntektsført noe fra denne i forrige kvartal, bortsett fra noen inntekter knyttet til ingeniørfasen. Etter spørsmål fra salen, kom det fram at dette er et selskap som fra før driver blant annet innen solar og vind. Kontrakten er betinget av at det gis lokale tillatelser knyttet til forbrenning av gass ved biokarbonproduksjonen. Så fort tillatelsen er på plass, vil også omsetning fra denne kontrakten materialisere seg i regnskapet, forhåpentligvis allerede i andre halvår 2022. Jeg mener det er meget betryggende at omsetningen fra landbasert virksomhet er på et så høyt nivå til nå i 2022, til tross for at det foreløpig er inntektsført tilnærmet null fra USA-kontrakten.

Badin virker svært tilfreds med oppkjøpet av CH Evensen, og det skjønner jeg godt. CH Evensen kan vise til en kraftig vekst, og har allerede til nå i 2022 mottatt ordrer for det dobbelte av hele 2021. Et annet potensielt spennende område knyttet til CH Evensen er hva de kan tilføre i forhold til aktører innen batteriproduksjon. På slide 13 i presentasjonen fremgår det at man er i samtaler med batteriprodusenter, blant annet knyttet til behovet for bruk av avansert biocarbon i batterier. Tidligere har jeg synset litt om Morrow Batteries, grunnet felles presentasjoner av Vow, Bellona og nettopp Morrow Batteries. Etter det som nå fremkom under halvårspresentasjonen, så er antagelsen om at det er noe på gang mellom Vow og Morrow Batteries ytterligere styrket.

Halvårspresentasjonen fra Vow:
https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/7MlUdWtuEEuB7rGiFhRwlP/c1e57b3e23b4b858d5e3081f481b9eda/vow-first-half-year-2022-presentation.pdf

Presentasjonen i opptak ser du her:
https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20220825_1

Potensielle nye ordre fra Vow Green Metals kunne man dessverre ikke komme inn på i presentasjonen. Dette ettersom VGM skulle ha sin halvårspresentasjon dagen etter Vow, og at informasjonen knyttet til dette dermed måtte vente. Det var synd, for her er det nå et enormt potensiale for svært store ordre framover. Det opprinnelige anlegget på Follum, der Vow allerede har sin største omsetning på den landbaserte delen, skal minst dobles, dvs en produksjonskapasitet på minst 20.000 tonn biokull, mot opprinnelig planlagt 10.000 tonns produksjonskapasitet. Dette på grunn av at Billerud Korsnäs og Viken Skog etablerer seg i samme område, og har behov for biokarbon til sitt anlegg. Videre jobbes det videre med aktøren hvor VGM skal bygge et 50.000 tonns anlegg (5 ganger størrelsen på det opprinnelige Follum-anlegget). Her er det tidligere skissert en potensiell kontraktsverdi for Vow i størrelsesorden 850-900 millioner. Og ikke nok med det, Cecilie Jonassen dro fram en ny kanin fra hatten under presentasjonen, og kunne fortelle at de jobber med ENDA en aktør innen metallurgisk industri med sikte på et 50.000-tonns anlegg, altså I TILLEGG til det allerede børsmeldte selskapet (som jeg tidligere har identifisert som Wacker Chemie).

Og sist, men ikke minst er man i samtaler med en rekke aktører i Europa med behov for opptil 400.000 tonn biokarbon, og i tillegg et bioenergiselskap i Nord-Amerika med behov for 20.000 tonn biokarbon. Mer om hva slags type aktører det er snakk om, kan dere se i presentasjonsmaterialet, slide 13.
Konseptstudien for alle ovennenvte aktører er enten allerede ferdigstilt, eller forventet ferdigstilt i q4 2022. Så kan man lene seg tilbake og regne litt på hvor store kontraktsverdier man snakker om her for Vow - ja, det er nesten ufattelig å tenke på.

Halvårspresentasjonen fra Vow Green Metals (se spesielt slide 13, «International expansion with large scale factories»):

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6cQ0AY1PG8LJTnhK0ESE5/756f53be283217889a8eebaf4f80c560/Vow_Green_Metals_1st_half_2022_presentation.pdf

Presentasjonen i opptak ser du her:
https://www.vowgreenmetals.com/investors/media


Henrik Badin snakket mer om teknologien enn om inntektene i sin presentasjon. Det er helt greit, det er lov å tenke selv! Han snakket også en del om Repower EU, og behovet for biogass de neste 5 år. Det forventes investeringer for nærmere 40 milliarder Euro relatert til biogass, og man har større ambisjoner her enn for hydrogen.

Videre fikk vi høre litt mer om Repsol, og Horizon Europa-prosjektet. Det som er interessant, i tillegg til Repsols egne anlegg, er at Repsol tar sikte på å lisensiere ut teknologien til andre aktører innen petrokjemisk industri (Vows teknologi), noe som gir ytterligere potensiale for nye ordre til Vow.

På spørsmål fra salen om USA-selskapet med den til nå største landbaserte ordren fra Vow, kom det altså fram at dette var et selskap som i flere år har drevet virksomhet innen solar og vind. Badin kunne informere om at det var interesse i USA for Vows løsninger, både fra selskaper som har drevet virksomhet i flere år, og også fra flere oppstartsselskaper, som har kapitalen som er nødvendig.

Videre kom det spørsmål om hvordan «aftersales» fra den landbaserte virkomheten ville fortone seg framover. Her var det Erik Magelssen som svarte, og kunne opplyse om at «aftersales» fra landbaserte anlegg ville vokse framover, i takt med at anleggene er oppe og går.

Min personlige oppfatning etter å ha sett presentasjonene for både Vow og Vow Green Metals, er at det aldri har sett lysere ut for Vow enn nå. Jeg ser for meg at det en eller annen gang i løpet av 2023 kommer til å «eksplodere» i ordebestillingene for landbaserte anlegg. I mellomtiden får vi la Henrik og Cecilie, sammen med alle sine dyktige medarbeidere gjøre den jobben som må til for å lande de store kundene og dermed de store kontraktene.
Redigert 29.08.2022 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
nolast
29.08.2022 kl 17:37 12289

Og endelig en analytiker som har forstått det!
Analysesjef Lars-Daniel Westby i SpareBank 1 Markets har sendt ut en oversikt over sine favorittaksjer for september.
Det betyr at porteføljen har gått opp 25,7 prosent hittil i år mens hovedindeksen på Oslo Børs er opp 5,9 prosent.
Ved inngangen til september velger SpareBank 1 Markets å redusere porteføljen fra 11 til 10 aksjer, samtidig som det foretas flere endringer. VOW og ABL Group er månedens nykommere mens Odfjell Drilling, Mowi og Gjensidige forsvinner ut.
nolast
29.08.2022 kl 17:53 12267

Takk Karbon for et langt saklig innlegg!!
upsidedown
29.08.2022 kl 19:04 12164

Godt du er på ballen Karbon. Forøvrig fikk vi en solid grønn hammer i chartet i dag, så tror selgersiden tørker opp nå.
Hammers
29.08.2022 kl 20:13 12058

Fin oppsummering, Karbon.
Flere høydepunkter fra de 2 presentasjonene. For MIN DEL er det to.

VOW; Glimrende resultat i seg selv - spesielt med tanke på at de 2 største kontraktene ikke ble medregnet denne gang.
- Den store til Nord-Amerika på NOK 264 mill hadde en hake ved seg mtp godkjenning av utslipp. Derfor venter man.
- Den andre - til EU Horizon Europa - som har ca NOK 340 å rutte med over perioden 2022-27. Ingen sum til VOW nevnt, men:

- Prosjektet består av PLAST til energi via VOW's høytemperatur pyrolyse.
- Dvs; man varmer plasten til 800 C eller mer. Den blir gassifisert. Man knuser molekylene og kan produsere metan eller hydrogen.
- Siden dette er prosjektets eneste tekniske deltaker kan man regne med at mesteparten av beløpet går til utstyr fra VOW.
- Anlegget installeres og gjennomføres ved en av Repsol's sites i Europa.
- Repsol er nok interessert i et "brukbart" anlegg når EU betaler. Ca 250 mill??

MITT 2. store høydepunkt torsdag/fredag var det Cecilie Jonassen i VGM som sto for.
Ca 8,30 ut i hennes presentasjon viser hun et bilde som forteller hvilke prosjekter VGM for tiden har "ongoing studies" på.
Noen er allerede levert til kundene. Totalt prosjekter som kan generere produksjon av hele 400.000 tonn biokarbon.

Tenke seg til; 40x Follum Fase 1 etter kun et drøyt år som børsnotert selskap!
Jeg har nevnt det på en egen tråd. Follum Fase 1 innkasserte en utstyrsbestilling på hele 215 mill til VOW

Jeg "tør ikke" nevne hva 40x215 representerer av mulige utstyrskontrakter til VOW pga "frykt for" hets.
Derfor får alle interesserte trykke inn tallene på egen kalkulator for å sjekke hvilke størrelser vi snakker om.

Selvsagt ikke sikkert at ALLE disse slår til - i tillegg at de blir noe spredd over litt tid.
Likevel; Det er 9 ulike prosjekter - så "noe" blir det vel......for å si det forsiktig. I tillegg kan det selvsagt dukke opp mye mer.

TENK; Alle som trodde at VGM KUN jobbet med den opprinnelige og ubrukelige siten på Follum ble lurt trill rundt.
Til og med produksjonskapasiteten har VGM nå tenkt å øke til 20.000 tonn/år pga etterspørselen.
Her skjer mye i bakgrunnen - og det skjer raskt!

I mellomtiden har VGM stadig blitt sendt ned i børsverdi. I dag er trolig selskapets verdi rundt ca en halv mrd?
Det er VGM som skal BYGGE, EIE og ikke minst DRIFTE disse anleggene etter hvert som de kommer.
Da vil det etter hvert genereres store summer til VGM. Spennende tider, dette!
Redigert 29.08.2022 kl 22:20 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
29.08.2022 kl 22:15 11883

2021" Jeg tenkte det kunne være greit å spinne litt mer rundt selskapet Murfitts Industries, som Hammers var inne på i sitt innlegg tidligere på denne tråden, nærmere bestemt den 29. januar. Murfitts Industries er UKs største aktør innen resirkulering av bildekk, og står for resirkulering av over 11 millioner bildekk hvert år.

For ca 2 år siden redegjorde Murfitts Industries for flere av sine resirkuleringsprosesser i linken nedenfor:

https://www.murfittsindustries.com/news/positive-environmental-impact-tyre-recycling

Og merk dere spesielt nederste del, om FRAMTIDENS resirkulering av bildekk, hvor det står følgende:

“The future of tyre recycling

One of the most exciting advancements in tyre recycling is the emergence of pyrolysis; a system of thermal conversion where shredded tyres are heated at extremely high temperatures in a reactor vessel. This process produces not only carbon black, a core ingredient used in the manufacture of new tyres, but also energy.

The pyrolysis process creates a circular economy as the recycled carbon black is used in the manufacture of new car tyres, which are then sold, consumed and recycled, before being processed back into the raw material, ready again for pyrolysis processing.

This emerging technology has the potential to change the face of tyre recycling not only here in the UK, but around the world and could considerably reduce the impact end of life tyres have on our environment.”


Hva har dette med Vow å gjøre, tenker dere kanskje. DET HAR ALT MED VOW Å GJØRE!

Dette var altså skrevet for litt over 2 år siden, og det som da var FRAMTIDSPLANER, det er høyaktuelt nå.

For dere kan ta en liten titt på Vows halvårspresentasjon fra 26. august 2020, hvor de blant annet skriver følgende om «Landbased application milestones»:

“Pilot plant for end of life tires in UK (Murfitts Industries) is advancing towards the best configuration (commissioning expected in October, as a milestone to roll out the technology in wider scale.”

Det er altså snakk om et pilotanlegg med Vows pyrolyseteknologi til et anlegg som er planlagt igangsatt i oktober 2020, og for videre utrulling i større skala.

Vi vet hvordan UK i oktober i fjor var rammet i forhold til Coronasituasjon, så det er mulig igangsettingen av pilotanlegget er utsatt en liten periode. Uansett så kan dette bli veldig stort. Og dette er i tillegg til alt det andre som skjer om dagen, hvor hovedfokuset nå naturlig nok er på fabrikkene til biokull og biogass. Cruiseindustrien, som det mases om ovenfor, vil det etterhvert bli mindre fokus på, når Vows landbaserte satsing får større og større fotfeste i årene framover."
Redigert 05.02.2021 kl 18:09
https://www.finansavisen.no/forum/thread/125948/view/3015653?legacy=0
Redigert 30.08.2022 kl 13:37 Du må logge inn for å svare
Karbon
29.08.2022 kl 22:52 11809

Lynsp:

Er det et tidligere innlegg fra meg du har lagt inn her? Isåfall kan du gjerne opplyse om det, og hvorfor du gjør det?
Hammers
29.08.2022 kl 23:35 11734

Lynsp er en av disse drittsekkene jeg har merket meg som generelt negativ til caset.
Mulig en av dem som har bidratt til at jeg har stengt egne tråder. Husker ikke.

Jeg skjønte ikke noe som helst da han serverte dette innlegget og liksom snudde tvert om.
At det var ditt visste jeg ikke.

Foreslår at du rapporterer hendelsen til admin - via de 3 prikkene i høyre kant.
Det er vel ikke slike falskspillere vi ønsker på forumet!
Redigert 29.08.2022 kl 23:56 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
30.08.2022 kl 04:59 11628

Kopierte over teksten din fordi Badin snakket om End of live tyres in UK i presentasjonen. Det kan bli stort. Merket at ikke mange skrev om dette.
Så for du selv vurdere hvor stor drittsekk jeg er og om du vil rapportere.
Hammers det er ingen følelser når du trader, da klarer du ikke å tenke klart :).
CapitaL
31.08.2022 kl 11:12 11085

- Den russiske energigiganten Gazprom kutter fra torsdag av all gassleveranse til Frankrike.

Jeg tipper at franskmennene nå jobber på spreng med planer om å omgjøre søppel til gass.. GRTgaz f.eks.. For nå begynner det virkelig å haste.
Blir ikke overrasket om det kommer nyheter vedr testanlegget og samarbeidet med GRTgaz i løpet av høsten..

https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/z7RWJ1/gazprom-kutter-leveransene-til-frankrike
Slettet bruker
01.09.2022 kl 10:32 10798

Helt stille her. Men nå bør det være en grei støtte på 21.6 tallet. Hvis den ryker så blir det igjen litt verre.

Så nøyaktig som 21.6 :D
Slettet bruker
01.09.2022 kl 10:35 10792

Hold dere fast 21.6..
Nsxnsx
01.09.2022 kl 10:44 10777

Vind i seilene nå....NOT
Slettet bruker
01.09.2022 kl 11:02 10745

Vent vent :)
Slettet bruker
01.09.2022 kl 11:26 10703

Og likevel er det jeg som er drittsekken!
The Observer
02.09.2022 kl 11:11 10374

Forbasket bra oppsummering Carbon. Det levner liten tvil om at Vow har sterke vekstmuligheter fremover, men det rår usikkerhet i aksjemarkedet for når ordremulighetene kan materialiseres. Strømprisene påvirker sikkert ordre-beslutningstagere når el-prisene er på himmelske nivåer og Vows produkter er sterkt strømkrevende.
Redigert 02.09.2022 kl 11:12 Du må logge inn for å svare
Karbon
06.09.2022 kl 07:43 9870

Fersk nyhet om gjennombrudd i batterisatsingen!

https://www.cenate.com/2022/09/05/cenates-nano-silicon-material-passes-ev-requirements/

C H Evensen har vært med på utviklingen her.
Framtia
06.09.2022 kl 08:32 9755

...jeg trodde VOW/ETIA'S teknologi var "selvforsynt" med kraft fra egen produksjon...?🤔Dvs. at de om nødvendig kan kjøres " off grid"...Har jeg misforstått?
Største problemet nå er nyhetstørke i snart 4 måneder!...
Redigert 06.09.2022 kl 08:33 Du må logge inn for å svare
Karbon
06.09.2022 kl 23:06 9493

Nyheten om gjennombruddet i batterisatsingen jeg linket til i dag tidlig, kan også leses i Finansavisen i dag;

https://www.finansavisen.no/nyheter/teknologi/2022/09/04/7924228/werner-filtvedt-og-erik-sauar-i-cenate-tester-og-tester-et-veldig-viktig-gjennombrudd

Og så bør jeg vel også ta med hva Henrik Johan Wulff i Vows datterselskap C H Evensen Industriovner AS uttaler i denne forbindelse:

"Vi i C H Evensen Industriovner AS er stolte av å ha vært med på utviklingen fra den tidlige start - dette blir bra"

Jeg synes jeg ser konturene av et nytt stort virksomhetsområde for Vow her, og følger spent med på fortsettelsen. Fra før vet vi at Vow har holdt presentasjoner sammen med Morrow Batteries, og nå får vi altså denne gladmeldingen fra Cenate.

Vianode AS (som er eid av Norsk Hydro og Elkem) er også med på eiersiden i Cenate AS. I denne forbindelse viser jeg til denne artikkelen, som er over ett år gammel, men mer aktuell enn noensinne etter dagens nyhet om at Vow er med på utviklingen her:

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/Gakmol/elkem-etablerer-nytt-batteriselskap-vianode

Og til slutt et lite utdrag fra linken jeg inn i dag tidlig:

"This is an important breakthrough for our product development. These new and advanced composites based on nano silicon aim to make the future batteries of electrical vehicles lighter and more compact so that the driving range can be enhanced. As a consequence, our materials now receive strong interest from some of the top tier battery producers worldwide, says Cenate’s CEO Erik Sauar."
Redigert 06.09.2022 kl 23:24 Du må logge inn for å svare
nolast
06.09.2022 kl 23:36 9438

Ja jeg venter på det store gjennombruddet. Kan ikke forstå annet enn at dette blir en perfekt storm for Vow. Hydro, Elkem ,A Mittal osv må jo omgående
leite etter alternative energi kilder. Med dagens priser så er ikke produksjonen deres lønnsom. Er det snart slutt på kontrakt tørken?
Kanskje P Morris kommer med en serie kontrakter!
Framtia
07.09.2022 kl 00:07 9483

Jeg er ikke i tvil om at det blir....Tar bare litt tid å få industrien til å gjøre investeringer, spesielt nå som de sliter med skyhøy inflasjon og energipriser...
Karbon
12.09.2022 kl 11:54 8927

Spennende program for "Interational biochar symposium 2022":

https://fachverbandpflanzenkohle.org/symposium-program/

Mandag 7. november skal Vows Paal Jahre Nilsen presentere blant annet data fra løsninger på Vows anlegg. Se spesielt "The novel microwave assisted pyrolysis system will be described in detail".

Tirsdag 8. november skal Felix Ertl fra Circular Carbon presentere "BIOCHAR FROM COCOA BEAN SHELLS – A COMMERCIAL DEMONSTRATION PLANT FOR CIRCULAR BIO-ECONOMY".

Som vi vet et dette et anlegg som er levert av Vow, så Circular Carbons foredrag vil i realiteten være en presentasjon av Vows løsninger.Redigert 12.09.2022 kl 11:59 Du må logge inn for å svare
Hammers
12.09.2022 kl 12:35 8875

Så sant som det er dagt - Karbon.
Mener å huske at det var på denne tilstelningen PJN også skulle fortelle forsamlingen om VOWs forskning på PFAS.

PFAS, det "udødelige" og globale giftstoffet som det så langt ikke har vært noe som helst som har bitt på.
Det var helt til man forsket på pyrolysens innvirkning på PFAS...........og VIPPS så var man på sporet av noe virkelig stort.......!

At pyrolyse knekker PFAS har kanskje vært kjent i enkelte små kretser en kort tid.
Den STORE oppdagelsen VOW gjorde på flyplassen på Gardermoen var at biokull/biokarbon er den desidert beste sorbenten som finnes når kullet spres i allerede forurenset jord.
Området for flyenes avising ble plukket ut som et utmerket teststed og VOWs forskere endte opp med "bakoversveis" da resultatene forelå.

Det finnes mange sider om PFAS på nett - her er to tilfeldige (den første gjennom oversetter).

https://www-aa-com-tr.translate.goog/en/environment/3m-belgium-announces-over-580m-agreement-on-environmental-actions/2631698?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=no&_x_tr_hl=no&_x_tr_pto=sc

https://vannforeningen.no/oslofjorden-finnes-det-hap/

Redigert 12.09.2022 kl 13:03 Du må logge inn for å svare
The Observer
12.09.2022 kl 13:15 8800

Vow er i startfasen for problemløsninger på mange typer forurensing og har en meget stor ordrereserve innen dette område. Nå er det konkrete ordrer som teller.
Den ekstreme kostnadsutviklingen innen energikostnader har nok satt flere prosjekter på vent, men forurensningene øker fortsatt i fullt monn og tvinger frem løsninger.
Slettet bruker
16.09.2022 kl 15:45 8417

Se under for hvorfor jeg ikke har noe smak for Hammers karen. Jeg var spot on og indikerte nedgang i dag i markedet, med meldingen jeg sende i går.
Hva gjør Hammers, jo han låser tråden,,,
----------
Lynsp
I går kl 18:58
428
Sp500 er på en viktig støtte også bitcoin er på viktig støtte. Google nærmer seg også en viktig støtte.
Men ser ikke alle indikatorerene står på støtten sin. Da hadde det virkelig sett farlig ut.

Hvis sp500 faller brått imorgen og ikke klarer å komme opp så kan det bli surt. Blir spennende da og se vow sin markedsreaksjon.
Redigert i går kl 18:58
Be om tilgang
royroy
I går kl 23:30
249
Hvorfor blir det spennende å se akkurat VOW i forhold til dette?
Be om tilgang
Hammers
I går kl 23:51
220
Det finnes selvsagt ingen spesiell sammenheng mot VOW.
Skal man skrive "noe dritt" må man først kontruere en eller annen problemstilling som KAN virke negativ!

Et håpløst forum - som jeg ikke gidder skrive stort på!
Redigert i går kl 23:53
Bubleslurp
16.09.2022 kl 16:27 8377

Hva synes du om Vow’s markedsreaksjon da?
Slettet bruker
16.09.2022 kl 17:33 8308

Syns det er vanskelig selv med å forstå vow.
Lager grafer på mye, har også en på vow. Men det er ingen enkel graf og mye om og men.

Klarte seg jo fint idag :)
Redigert 16.09.2022 kl 17:34 Du må logge inn for å svare
royroy
16.09.2022 kl 20:12 8205

Forstår da at Hammers blir oppgitt. Jeg spurte hvorfor akkurat VOWs markedsreaksjon var så viktig ift. S&P - jeg kan ikke se noe grunn til det og tror det bare er negativt vas uten noe bunn, men ville la deg svare, lynsp. Har du et svar, eller er det bare riktig at det bare er vas? I så fall er det jo ikke vanskelig å forstå Hammers i det hele tatt. Venter på svar
Redigert 16.09.2022 kl 20:15 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.09.2022 kl 21:40 8140

- Jeg spådde nedgang i markedet idag og den kom.
- Jeg spådde kortsiktig bunn på 21.60 på realtime mens kursen var der. Jo hva skjedde, jeg spådde korrekt. Påpek hvis jeg skrev uriktig.

Til svaret ditt:
Når spx500 faller, faller osbx(som regel). Når osbx faller jo da faller som regel mer enn 90 prosent av aksjene.
Hvis den informasjonen ikke er av interessen til de som er long forstår jeg. Men den informasjonen er veldig nyttig for de som vil komme inn i aksjen eller komme seg ut. Jeg skriver i akkurat vow tråden fordi jeg finner selskapet som interessant. Er ikke det naturlig å skrive det her da?

Dere som er long og allerede inne burde ikke bry dere vel?
Hvis dere bryr dere så er det i seg selv fare signal :)
Redigert 16.09.2022 kl 21:41 Du må logge inn for å svare
upsidedown
18.09.2022 kl 13:03 7926

VOW har ligget i stigende trend siden 22. februar. Hva er komplisert med det?
spekulator
18.09.2022 kl 18:51 7741

Ja, du har nok en del rett i det du sier, da VOW også har kontrakter i USA. Men, kontraktene er allerede skrevet, og inntektene kommer, selv om spx 500 faller. At det smitter over på OBX er jo helt rett.
Fluefiskeren
19.09.2022 kl 14:26 7440

Hva skjer? Ned 8,44 %. Oljeaksjene stuper, men VOW er jo ikke olje.
upsidedown
19.09.2022 kl 17:15 7297

Det er en del gevinstsikring fra de som kom inn da VOW bunnet i februar, tror jeg. Vet du ikke bryr deg om tekniske signaler Fluefiskeren, men den sluttet i dag hårfint på trendlinjen som startet 22. februar. Holder denne vil jeg si det er et kjøpssignal da det bør komme kursdrivende nyheter om ikke alt for lenge. VGM og utvidelser der kan ikke være alt for langt unna ut fra siste oppdatering.
Redigert 19.09.2022 kl 17:38 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
19.09.2022 kl 19:40 7188

Sluttet den på trendlinjen? Spør du meg så sluttet den under den. Så vil du si, "men klarer du ikke å lage en strek da"? Jo det klarer jeg fint! Får håpe den hopper litt opp og avslutter litt høyere denne uken.
The Observer
19.09.2022 kl 20:02 7186

Og hva mener panelet kan ligge til grunn for en positiv melding, denne uken, neste uke, eller ellers i "nær" fremtid.?
The Observer
20.09.2022 kl 10:35 6907

Fra Linkedin:

Vow Green Metals


We have been on a field trip!
This is the team from Vow Green Metals and Vow ASA / Scanship that have been joining Norsk Biokullnettverks field trip in Trøndelag. We have heard about and seen how different businesses consider the usage of biocarbon now and in the future. A big thanks to Mære landbruksskole, Norske Skog Skogn, Jordpro AS, Con-Form, and Elkem ASA Thamshavn for sharing your views and showing us around your sites! Really inspiring!

#biocarbon #sustainability #circulareconomy #future #industry

Redigert 20.09.2022 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
The Observer
20.09.2022 kl 11:00 6872

Denne fra Børsbjellen kan også ha interesse:

4. PYRUM: Pyrum Innovations og Unitank har mandag inngått en intensjonsavtale for felles bygging, drift og vedlikehold av pyrolyseanlegg for resirkulering av dekk. Intensjonsavtalen legger opp til bygging av inntil ti anlegg i EU innen 2030. Hver av disse vil ha minst tre pyrolysereaktorer med en gjennomsnittlig kapasitet på 20.000 tonn pr. år.
upsidedown
20.09.2022 kl 16:36 6715

Da kom det brudd ned gjennom trendlinjen. Så her får man trø varsomt fremover.
Record
21.09.2022 kl 07:21 6468

Vi trør vel alltid varsomt i disse tider , tror nok de to husa som presser kursen ved bytting seg mellom går på en smell snart ,spessielt om VOW er med i denne ;.)

https://e24.no/boers-og-finans/i/O836zO/vianode-investerer-to-milliarder-i-batterifabrikk-paa-heroeya
Daggers
22.09.2022 kl 09:20 6175

Om børsen går opp eller ned ser ikke ut til å ha noen påvirkning på VOW.
Kursen fortsetter ufortrødent videre nedover.
Kursen er ned 30% den siste måneden, og nå er jeg igjen i minus på denne investeringen.
Men, den tålmodige skal bli belønnet (håper jeg).
Redigert 22.09.2022 kl 09:40 Du må logge inn for å svare