Vow - Første halvår 2022, og veien videre!

Karbon
VOW 29.08.2022 kl 10:40 18881

Ettersom jeg har vært opptatt i noen dager, har jeg først nå i ettertid hatt anledning til å se halvårspresentasjonen i opptak. Først må jeg si at jeg er overrasket over nedgangen i aksjekursen etter denne presentasjonen, som jeg synes var både ryddig og god. Mulig det må tilskrives at markedet føler på en usikkerhet knyttet til hvorvidt omsetningen i andre halvår 2022 kan forventes å ligge på et like høyt nivå som i første halvår. Personlig mener jeg at potensialet for nye store ordre framover er såpass stort at dette soleklart burde trumfe risikoen knyttet til hvorvidt kontraktene signeres i q4 2022 eller i 2023. Nedenfor vil jeg komme med noen av mine personlige betraktninger knyttet til dette. Vow Green Metals hadde sin halvårspresentasjon dagen etter Vow, og her kom det fram mange overraskelser, som gir potensiale for enorme ordre for Vow framover. Henrik Badin kunne ikke snakke om dette under sin presentasjon, i og med at VGM skulle ha sin presentasjon neste dag. Kanskje burde VGM hatt sin presentasjon dagen før Vow i stedet? Det hadde vært mer logisk i mitt hode.

Inntekter fra Cruiseindustrien er tilbake på nivåer før Covid, og har smekkfulle ordrebøker framover. Mine betraktninger vil derfor kun dreie seg om den landbaserte virksomheten, som det naturlig nok knyttes mest spenning til framover.

Først til USA-ordren på 27 millioner dollar, som i sin helhet er tilført ordreserven, dvs at det ikke er inntektsført noe fra denne i forrige kvartal, bortsett fra noen inntekter knyttet til ingeniørfasen. Etter spørsmål fra salen, kom det fram at dette er et selskap som fra før driver blant annet innen solar og vind. Kontrakten er betinget av at det gis lokale tillatelser knyttet til forbrenning av gass ved biokarbonproduksjonen. Så fort tillatelsen er på plass, vil også omsetning fra denne kontrakten materialisere seg i regnskapet, forhåpentligvis allerede i andre halvår 2022. Jeg mener det er meget betryggende at omsetningen fra landbasert virksomhet er på et så høyt nivå til nå i 2022, til tross for at det foreløpig er inntektsført tilnærmet null fra USA-kontrakten.

Badin virker svært tilfreds med oppkjøpet av CH Evensen, og det skjønner jeg godt. CH Evensen kan vise til en kraftig vekst, og har allerede til nå i 2022 mottatt ordrer for det dobbelte av hele 2021. Et annet potensielt spennende område knyttet til CH Evensen er hva de kan tilføre i forhold til aktører innen batteriproduksjon. På slide 13 i presentasjonen fremgår det at man er i samtaler med batteriprodusenter, blant annet knyttet til behovet for bruk av avansert biocarbon i batterier. Tidligere har jeg synset litt om Morrow Batteries, grunnet felles presentasjoner av Vow, Bellona og nettopp Morrow Batteries. Etter det som nå fremkom under halvårspresentasjonen, så er antagelsen om at det er noe på gang mellom Vow og Morrow Batteries ytterligere styrket.

Halvårspresentasjonen fra Vow:
https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/7MlUdWtuEEuB7rGiFhRwlP/c1e57b3e23b4b858d5e3081f481b9eda/vow-first-half-year-2022-presentation.pdf

Presentasjonen i opptak ser du her:
https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20220825_1

Potensielle nye ordre fra Vow Green Metals kunne man dessverre ikke komme inn på i presentasjonen. Dette ettersom VGM skulle ha sin halvårspresentasjon dagen etter Vow, og at informasjonen knyttet til dette dermed måtte vente. Det var synd, for her er det nå et enormt potensiale for svært store ordre framover. Det opprinnelige anlegget på Follum, der Vow allerede har sin største omsetning på den landbaserte delen, skal minst dobles, dvs en produksjonskapasitet på minst 20.000 tonn biokull, mot opprinnelig planlagt 10.000 tonns produksjonskapasitet. Dette på grunn av at Billerud Korsnäs og Viken Skog etablerer seg i samme område, og har behov for biokarbon til sitt anlegg. Videre jobbes det videre med aktøren hvor VGM skal bygge et 50.000 tonns anlegg (5 ganger størrelsen på det opprinnelige Follum-anlegget). Her er det tidligere skissert en potensiell kontraktsverdi for Vow i størrelsesorden 850-900 millioner. Og ikke nok med det, Cecilie Jonassen dro fram en ny kanin fra hatten under presentasjonen, og kunne fortelle at de jobber med ENDA en aktør innen metallurgisk industri med sikte på et 50.000-tonns anlegg, altså I TILLEGG til det allerede børsmeldte selskapet (som jeg tidligere har identifisert som Wacker Chemie).

Og sist, men ikke minst er man i samtaler med en rekke aktører i Europa med behov for opptil 400.000 tonn biokarbon, og i tillegg et bioenergiselskap i Nord-Amerika med behov for 20.000 tonn biokarbon. Mer om hva slags type aktører det er snakk om, kan dere se i presentasjonsmaterialet, slide 13.
Konseptstudien for alle ovennenvte aktører er enten allerede ferdigstilt, eller forventet ferdigstilt i q4 2022. Så kan man lene seg tilbake og regne litt på hvor store kontraktsverdier man snakker om her for Vow - ja, det er nesten ufattelig å tenke på.

Halvårspresentasjonen fra Vow Green Metals (se spesielt slide 13, «International expansion with large scale factories»):

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6cQ0AY1PG8LJTnhK0ESE5/756f53be283217889a8eebaf4f80c560/Vow_Green_Metals_1st_half_2022_presentation.pdf

Presentasjonen i opptak ser du her:
https://www.vowgreenmetals.com/investors/media


Henrik Badin snakket mer om teknologien enn om inntektene i sin presentasjon. Det er helt greit, det er lov å tenke selv! Han snakket også en del om Repower EU, og behovet for biogass de neste 5 år. Det forventes investeringer for nærmere 40 milliarder Euro relatert til biogass, og man har større ambisjoner her enn for hydrogen.

Videre fikk vi høre litt mer om Repsol, og Horizon Europa-prosjektet. Det som er interessant, i tillegg til Repsols egne anlegg, er at Repsol tar sikte på å lisensiere ut teknologien til andre aktører innen petrokjemisk industri (Vows teknologi), noe som gir ytterligere potensiale for nye ordre til Vow.

På spørsmål fra salen om USA-selskapet med den til nå største landbaserte ordren fra Vow, kom det altså fram at dette var et selskap som i flere år har drevet virksomhet innen solar og vind. Badin kunne informere om at det var interesse i USA for Vows løsninger, både fra selskaper som har drevet virksomhet i flere år, og også fra flere oppstartsselskaper, som har kapitalen som er nødvendig.

Videre kom det spørsmål om hvordan «aftersales» fra den landbaserte virkomheten ville fortone seg framover. Her var det Erik Magelssen som svarte, og kunne opplyse om at «aftersales» fra landbaserte anlegg ville vokse framover, i takt med at anleggene er oppe og går.

Min personlige oppfatning etter å ha sett presentasjonene for både Vow og Vow Green Metals, er at det aldri har sett lysere ut for Vow enn nå. Jeg ser for meg at det en eller annen gang i løpet av 2023 kommer til å «eksplodere» i ordebestillingene for landbaserte anlegg. I mellomtiden får vi la Henrik og Cecilie, sammen med alle sine dyktige medarbeidere gjøre den jobben som må til for å lande de store kundene og dermed de store kontraktene.
Redigert 29.08.2022 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
nolast
22.09.2022 kl 21:27 5118

Endelig litt motstand i dag! Det har vært stille lenge nå på ordre siden. Det kan kan være enten være noe stort på gang eller så er det ordre tørke.
Men Henrik sa at nå er løpeskoene på. Blir spennende når vi kommer til første matstasjon. Blir det dekk i GB eller tobakk i Sveits. Noen som har plukket opp
noe rykter eller fakta.
upsidedown
23.09.2022 kl 08:05 4985

Ingen ny ordre, men muligens oppfattes dette positivt..

https://newsweb.oslobors.no/message/571847
nolast
23.09.2022 kl 08:10 5012

Vow og Controlpartner etablerer et joint venture innen automasjon, Vow
Automation AS, hvor Scanship vil eie 50,1 prosent og Control Invest AS
vil eie 49,9 prosent. Målet med Vow Automation er å utvikle bedre digitaliserte
kontrollsystemer, hovedsakelig til Vow-gruppen og dets mange prosjekter og systemleveranser
.

"Vow utvikler og bygger avansert prosessteknologi og systemer for
avfallshåndtering innenfor maritim og landbasert industri. Vi ser høy og
økende etterspørsel etter våre løsninger og ser for oss betydelig vekst. Med Vow
Automation vil vi øke vår kapasitet og sikre tilgang til kompetanse som
vil sikre kvalitet i alle våre leveranser mens vi fortsetter å ekspandere», sier Henrik
Badin, administrerende direktør i Vow ASA.

"I Industry 4.0 - den fjerde industrielle revolusjonen - har intelligente automasjonssystemer
blitt stadig viktigere for å effektivisere prosesser, og
ikke minst for å dokumentere miljøgevinsten av løsningene",
sier Robert Wasler, administrerende direktør i Controlpartner AS.

I Vow Automation vil Vow og Controlpartner raskt bygge en teknologihub
med ekspertise tilpasset Vow sine behov. Samarbeidet vil gi Vow kontroll
over teknologien og fremme dets konkurransefortrinn. I tillegg forventes et program for
produktisering å muliggjøre store kostnadsbesparelser i produksjonen.

Controlpartner er et teknologiselskap innen automasjon og digitalisert
vedlikeholdssystemer. Selskapets suksess er basert på lang erfaring og
anvendelse av nye teknologiske plattformer.

Controlpartner har vært en nøkkelpartner og leverandør til Vow-gruppen i mange
år. Dette samarbeidet går nå inn i en ny fase i form av et
formalisert partnerskap, som skal bringe begge parter videre teknologisk
og kommersielt. Vow Automation vil ha hovedkontor i Tønsberg, Norge, i
tilknytning til Scanships kontorer.
CapitaL
23.09.2022 kl 08:36 5034

Kursen går ned men selskapet vokser.. fire nye ansatte den siste tiden, og Vgm har også økt staben med en ansatt.

Disse folkene skal neppe sitte og tvinne tommeltotter;)

Slettet bruker
23.09.2022 kl 14:23 5039

Leste ingen skrive. Ok sorry Lyns du hadde ingen agenda og hadde rett!...

https://www.finansavisen.no/forum/thread/149534/view/4869853?legacy=0
nolast
25.09.2022 kl 20:58 4863

Vow Automation. Henrik venter betydelig vekst. Jeg venter og er tålmodig. Vgm har også studier som skal være ferdig i Q3. Hadde passet med en ordre nå!
Hentet fra pressemeldingen
«Vow utvikler og bygger avansert prosessteknologi og systemer for avfallshåndtering innenfor maritim og landbasert industri. Vi ser høy og økende etterspørsel etter våre løsninger og forventer BETYDELIG VEKST. Med Vow Automation vil vi øke kapasiteten vår og sikre tilgang til kompetanse som vil sikre kvalitet i alle våre leveranser mens vi fortsetter å ekspandere”, sier Henrik Badin, administrerende direktør i Vow ASA.
Framtia
26.09.2022 kl 09:11 4676

Nå jobber robotene aktivt for å spre frykt over hele linja!🤔
10% splitt på kjøp og salgskurs er i overkant pessimistisk, med utgangspunkt i at markedet allerede har priset inn "worst case cenario"...
Slettet bruker
26.09.2022 kl 09:33 4635

Liten puste pause for alle indeksene i noen dager tror nå jeg. Enkelt aksjene vil da selvsagt også få litt puste pause
Redigert 26.09.2022 kl 09:34 Du må logge inn for å svare
Karbon
26.09.2022 kl 10:24 4652

Fin artikkel i Finansavisen i dag om "En spennende høst for ESG-aksjer", skrevet av Ivar Harstveit i Delphi, hvor det vises til flere triggere framover:

https://www.finansavisen.no/nyheter/kommentar/2022/09/26/7934431/en-spennende-host-for-esg-aksjer

Ettersom det er en pluss-artikkel, og alle dermed ikke har tilgang til artikkelen, så kan jeg opplyse om at essensen er at energikrisen i Europa vil fungere som en akselator på utbyggingen av fornybar strømproduksjon.

En av tiggerne det vises til er blant annet direktivet til "REPower EU", som har som mål å løsrive EU fra russisk gassavhengighet. Dette var også noe Henrik Badin viet en del oppmerksomhet til under halvårspresentasjonen til Vow

En annen viktig trigger det vises til er enigheten om støtte for klima-tiltak i USA, gjennom "Inflation Reduction Act" (IRA), hvor det stilles 369 milliarder til rådighet for klima- og miljørelaterte tiltak Hoveddelen skal brukes for å fremskynde utbyggingen av fornybar energi.

Videre i artikkelen fokuseres det på FNs klimakonferanse (COO27), som skal avholdes fra 6. til 18. november i Sharm El Sheik, Egypt.

Avslutningsvis i artikkelen skriver Ivar Harstveit følgende:

"I Delphi er dette bakteppet noe vi følger nøye med på, og anser som en megatrend. Delphi Green Trends fokuserer på investeringer innen fem temaer: fornybar energi, bygninger og infrastruktur, mobilitet sirkulær økonomi og bærekraftig jordbruk."

For de av oss som har fulgt med på hvilke løsninger Vow tilbyr i forhold til ovennevnte, både når det gjelder sirkulær økonomi, bærekraftig jordbruk (spesielt i USA), og syngass I Europa, så er ikke spørsmålet OM Vow vil bli et industrieventyr, men NÅR Vow vil bli et stort industrieventyr.
YNWA250505
26.09.2022 kl 14:13 4588

Hva i alle dager er det som skjer? Nå har Hammers lovet høye kurser og pengepresse som spruter penger ut som en konfettimaskin og så kommer dette raset her. Neste støtte er 18, ryker den r det 17 og ryker den er det 15. Er dette kun markedet som er helt ute eller er ikke VOW så syyyykt bra som enkelte skal ha det til? Er det frykt for en utvannende emisjon? hmmmm, denne var jo bankers.
Slettet bruker
26.09.2022 kl 15:23 4562

Vow er fin på 15 kr, kan fort skje i løpet av noen uker.
nolast
26.09.2022 kl 15:35 4666

Listen skrev Innlegget er slettet
Har hatt gleden å kommunisere med Vow i dag.
Det gjelder å forholde seg til fakta og hva selskapene rapporterer.
Her ser du halvårs rapporten til VGM hvor de bekrefter at de er fullfinansiert for den förste fabrikken.
" Det er dessverre for mange som uttaler seg med skråsikkerhet på div aksjeforum som IKKE har sett selskapspresemntasjonene og på hva selskapene rapporterer."
Ellers så er kommentaren " Vi har full trökk i selskapet og fortsetter å levere svärt godt jmfr halvårsrapporten!"
Record
26.09.2022 kl 15:49 4750

For å si det slik , vi kan vel bare være glad den faller (ingen planer om å selge) alt annet blir jo bare dyrere :-)
Kun teknisk , alle støtter faller og de aller fleste motstandene holder , hvert slik bestandig i VOW .
Possisjonere seg derefter :-)
anca
26.09.2022 kl 15:53 4851

Kan aksjen snu opp igjen?
For å snu denne tendensen må RSI snu opp igjen og bryte de fallende trendlinjene. I hovedchartet må aksjen bryte tilbake gjennom 20-nivået og de glidende snittene, som nå kan være i ferd med å etablere et nytt dødskryss.
I tillegg må aksjen bryte gjennom den tekniske motstanden på 22- og 27-nivået på stigende omsetning. Slik det tekniske bildet nå utvikler seg er det mindre sannsynlighet for det enn at aksjen skal fortsette ned og teste de neste tekniske støttenivåene. Under 19-nivået kommer de på 18-, 17- og 15-nivået.
Siste del av artikkelen om tekniske signaler om Vow.
Record
26.09.2022 kl 16:05 4868

https://www.finansavisen.no/nyheter/teknologi/2022/09/26/7935158/viking-venture-flykter-borsen

Kanskje vi skulle foreslå og ta VOW av børs , ser det er flere som gjør det da børsen har utviklet seg til å bli ett instrument for store aktører som styrer kursen i selskapene etter deres inntjening , da er det lite igjen av intensjonen med å være notert på børs ?
Fluefiskeren
26.09.2022 kl 16:20 4876

At noen gidder å snakke om støttenivåer etc. Det er vel redselen for resesjon som styrer denne også.
Record
26.09.2022 kl 16:38 4870

Tror ikke det er mange reele handler i denne ,20 kansje , det har vel litt med redsel for resesjon og gjøre .
theblueone
26.09.2022 kl 17:07 4850

Jeg har da handlet langt mer enn 20 handler i dag, både salg og kjøp, så det er nok flere enn meg!!! Omsetningen er jo voksen i tillegg. Personlig sliter jeg litt med å skjønne at VOW kan være "alene" om all sine teknikker og løsninger? Det høres nesten slik ut på dette forumet...?
Karbon
26.09.2022 kl 18:15 4989

Vow er ikke alene, men de har fått "en fot innenfor" det amerikanske markedet for bruk av biochar i jordbruket. DERFOR er dagens nyhet som serveres HER en nyhet med stor N:

https://www.marketwatch.com/story/usdas-2-8-billion-for-climate-smart-agricultural-projects-is-a-huge-step-to-fight-climate-change-11664136999?siteid=bigcharts&dist=bigcharts
Framtia
26.09.2022 kl 19:38 4881

👍
Nsxnsx
27.09.2022 kl 09:18 4576

Men hvorfor klarer ikke ledelsen å synliggjøre verdien av avtalene de inngår ?

Fra over 50,- til under 18,- på så kort tid i en periode hvor ALT burde gått til værs ??? Er dem helt evneveike ?

Nå er det fint for meg som har sittet mer eller mindre ute siden rett over 40,- med gulle god inngang her.....men ledelsen gir meg ikke de aller største forhåpninger.
FAZIT
27.09.2022 kl 16:11 4381

Ve, lBadin uttalte jo klart ifjor på denne tiden at de ikke var interessert i høy kurs grunnet formueskatten. Så interessen for å skape verdier for sine eiere synes ikke å være tilstede.
The Observer
27.09.2022 kl 20:53 4208

Selskapet består også av andre eiere enn Baldin. De henvender seg til markedet for å skaffe kapital og da har selskapet også et ansvar for å ivareta verdier for andre enn ledelsen. Litt aksjepleie bør selskapet føle et ansvar for når det har gått i markedet for å skaffe kapital.
Nsxnsx
28.09.2022 kl 08:48 3998

Er Vow konkurs ?? Eller er det bare Badin som ikke har råd til å betale sin skatt ?
Redigert 28.09.2022 kl 08:49 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
28.09.2022 kl 09:10 3952

Hammers-can you hear me ? :) :) :)
Slettet bruker
28.09.2022 kl 09:51 3894

Han har sikkert dratt liksom til Himalaya som sist for å meditere, rart det skjer hver gang Vow kommer seg under 20 kr ;)
Redigert 28.09.2022 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
anca
28.09.2022 kl 13:27 3770

Kanskje på tide å kjøpe? oversolgt så det holder....
Slettet bruker
28.09.2022 kl 15:36 3671

Eller kanskje det beste er å ha mest mulig cash nå. Børsene skal lengere ned enn det her, og den tar med seg Vow nedover. Så nei, venter heller og ser utviklingen videre.
FAZIT
28.09.2022 kl 17:05 3605

Takk for billige aksjer.

;-)
Framtia
28.09.2022 kl 20:05 3476

Hvorfor skriker hele analytiker korpset i kor mot VOW og VGM akkurat nå...!?🤔 Pareto over halverer kursmål på VGM og noe så fattig som en teknisk analyse, skal liksom forklare kursras til 15 kr I VOW...? Nå har d seg slik at tekniske analyser IKKE tar for seg det fundamentale i selskaper...Her er det noen som ønsker å senke kursene, nå som det egentlig burde nærmer seg større nyheter...
nolast
28.09.2022 kl 20:44 3422

Hei Helt enig med Framtia her. Klipper inn fra min kommunikasjon med Vow den 26/9. Kan dessverre ikke oppgi navn. Kopiert svar fra min mail. Jeg er overbevist om at det venter store gjennombrudd på denne siden av jul. Noe som virkelig svinger.
" Hei L...........
Vi har fullt trøkk i selskapet, og vi fortsetter å levere svært godt jmfr halvårs rapporten publisert i august.
Aksjemarkedet er fullstendig urasjonelt, og mange selskaper får mye ufortjent juling i disse dager.
I et slikt marked er det viktig å være godt finansiert, noe Vow ASA med datterselskaper er.

Det gjelder å forholde seg til fakta og hva selskapene rapporterer.
Her ser du halvårs rapporten for VGM, hvor de bekrefter å være fullfinansierte for den første fabrikken:

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6cQ0AY1PG8LJTnhK0ESE5/756f53be283217889a8eebaf4f80c560/Vow_Green_Metals_1st_half_2022_presentation.pdf

Det er dessverre for mange som uttaler seg med «skråsikkerhet» på aksjeforum som aldri har sett på selskapspresentasjoner og på hva selskapene rapporterer."

Mobse
28.09.2022 kl 21:00 3391

Tak for de billige aktier , mon ikke vow. I fremtiden bliver en vinder
CapitaL
29.09.2022 kl 19:44 3071

VGM er fullfinansiert for den første fabrikken.. Men nå er det snakk om en dobling av produksjonen på Follum, til 20.000 tonn årlig:

- Vow Green Metals skal lage biokarbon i en helt ny fabrikk på Treklyngen utenfor Hønefoss. Nå sier administrerende direktør Cecilie Jonassen at produksjonen kan bli dobbelt så stor som planlagt.

– Økt behov for energi fra potensielle industripartnere på Follum-anlegget kan føre til en opptrapping fra vår planlagte produksjon fra 10.000 tonn til 20.000 tonn ved Follum-anlegget, melder hun.

Årsaken er at biokarbon-fabrikken til Vow Green Metals kan gi sin overskuddsenergi til tremassefabrikken som Viken Skog og det svenske selskapet BillerudKorsnäs håper å bygge i Treklyngen industripark.

https://www.ringblad.no/kan-doble-produksjonen-i-ny-follum-fabrikk-vi-ser-na-muligheten-til-a-bygge-noe-storre/s/5-45-1506534


En dobling av produksjonen betyr en større fabrikk, og selvsagt økte byggekostnader. For Vow sin del betyr det økt salg av utstyr til VGM. Spørsmålet for VGM sin del blir jo om de får lånefinansiert den evt økte prislappen dersom produksjonsdoblingen blir en realitet. Minner her om Badins ord.. "Very bankable" .

Vi får se, og i mellomtiden venter vi på resultatet av pågående grunnundersøkelser på Follum.

YNWA250505
29.09.2022 kl 19:49 3063

17-tallet holdt såvidt det var. Ryker den støtten i morgen er 15-tallet neste. Da vurderer jeg å låne penger for 15 kroner bør være en flott inngang når alt snur om et år eller tre?
Bubleslurp
29.09.2022 kl 20:16 3016

Kjøp heller flere Qfuelaksjer du 👌🏻
YNWA250505
29.09.2022 kl 23:32 2857

Ja kanskje det er bedre en VOW som uten tvil skal ned ytterligere 10-20%.
FunHouseComp
30.09.2022 kl 00:27 2819

Denne mannen med linjalen, hva pokker var det han kalte seg? Er han helt borte på VOW trådene nå?
Slettet bruker
30.09.2022 kl 09:44 2651

Markedet satte han på plass :).
Sånn er det. Aldri være høy på seg selv.