Vow - Første halvår 2022, og veien videre!

Karbon
VOW 29.08.2022 kl 10:40 17436

Ettersom jeg har vært opptatt i noen dager, har jeg først nå i ettertid hatt anledning til å se halvårspresentasjonen i opptak. Først må jeg si at jeg er overrasket over nedgangen i aksjekursen etter denne presentasjonen, som jeg synes var både ryddig og god. Mulig det må tilskrives at markedet føler på en usikkerhet knyttet til hvorvidt omsetningen i andre halvår 2022 kan forventes å ligge på et like høyt nivå som i første halvår. Personlig mener jeg at potensialet for nye store ordre framover er såpass stort at dette soleklart burde trumfe risikoen knyttet til hvorvidt kontraktene signeres i q4 2022 eller i 2023. Nedenfor vil jeg komme med noen av mine personlige betraktninger knyttet til dette. Vow Green Metals hadde sin halvårspresentasjon dagen etter Vow, og her kom det fram mange overraskelser, som gir potensiale for enorme ordre for Vow framover. Henrik Badin kunne ikke snakke om dette under sin presentasjon, i og med at VGM skulle ha sin presentasjon neste dag. Kanskje burde VGM hatt sin presentasjon dagen før Vow i stedet? Det hadde vært mer logisk i mitt hode.

Inntekter fra Cruiseindustrien er tilbake på nivåer før Covid, og har smekkfulle ordrebøker framover. Mine betraktninger vil derfor kun dreie seg om den landbaserte virksomheten, som det naturlig nok knyttes mest spenning til framover.

Først til USA-ordren på 27 millioner dollar, som i sin helhet er tilført ordreserven, dvs at det ikke er inntektsført noe fra denne i forrige kvartal, bortsett fra noen inntekter knyttet til ingeniørfasen. Etter spørsmål fra salen, kom det fram at dette er et selskap som fra før driver blant annet innen solar og vind. Kontrakten er betinget av at det gis lokale tillatelser knyttet til forbrenning av gass ved biokarbonproduksjonen. Så fort tillatelsen er på plass, vil også omsetning fra denne kontrakten materialisere seg i regnskapet, forhåpentligvis allerede i andre halvår 2022. Jeg mener det er meget betryggende at omsetningen fra landbasert virksomhet er på et så høyt nivå til nå i 2022, til tross for at det foreløpig er inntektsført tilnærmet null fra USA-kontrakten.

Badin virker svært tilfreds med oppkjøpet av CH Evensen, og det skjønner jeg godt. CH Evensen kan vise til en kraftig vekst, og har allerede til nå i 2022 mottatt ordrer for det dobbelte av hele 2021. Et annet potensielt spennende område knyttet til CH Evensen er hva de kan tilføre i forhold til aktører innen batteriproduksjon. På slide 13 i presentasjonen fremgår det at man er i samtaler med batteriprodusenter, blant annet knyttet til behovet for bruk av avansert biocarbon i batterier. Tidligere har jeg synset litt om Morrow Batteries, grunnet felles presentasjoner av Vow, Bellona og nettopp Morrow Batteries. Etter det som nå fremkom under halvårspresentasjonen, så er antagelsen om at det er noe på gang mellom Vow og Morrow Batteries ytterligere styrket.

Halvårspresentasjonen fra Vow:
https://assets.ctfassets.net/jgqj05vxq9zr/7MlUdWtuEEuB7rGiFhRwlP/c1e57b3e23b4b858d5e3081f481b9eda/vow-first-half-year-2022-presentation.pdf

Presentasjonen i opptak ser du her:
https://channel.royalcast.com/vowasa/#!/vowasa/20220825_1

Potensielle nye ordre fra Vow Green Metals kunne man dessverre ikke komme inn på i presentasjonen. Dette ettersom VGM skulle ha sin halvårspresentasjon dagen etter Vow, og at informasjonen knyttet til dette dermed måtte vente. Det var synd, for her er det nå et enormt potensiale for svært store ordre framover. Det opprinnelige anlegget på Follum, der Vow allerede har sin største omsetning på den landbaserte delen, skal minst dobles, dvs en produksjonskapasitet på minst 20.000 tonn biokull, mot opprinnelig planlagt 10.000 tonns produksjonskapasitet. Dette på grunn av at Billerud Korsnäs og Viken Skog etablerer seg i samme område, og har behov for biokarbon til sitt anlegg. Videre jobbes det videre med aktøren hvor VGM skal bygge et 50.000 tonns anlegg (5 ganger størrelsen på det opprinnelige Follum-anlegget). Her er det tidligere skissert en potensiell kontraktsverdi for Vow i størrelsesorden 850-900 millioner. Og ikke nok med det, Cecilie Jonassen dro fram en ny kanin fra hatten under presentasjonen, og kunne fortelle at de jobber med ENDA en aktør innen metallurgisk industri med sikte på et 50.000-tonns anlegg, altså I TILLEGG til det allerede børsmeldte selskapet (som jeg tidligere har identifisert som Wacker Chemie).

Og sist, men ikke minst er man i samtaler med en rekke aktører i Europa med behov for opptil 400.000 tonn biokarbon, og i tillegg et bioenergiselskap i Nord-Amerika med behov for 20.000 tonn biokarbon. Mer om hva slags type aktører det er snakk om, kan dere se i presentasjonsmaterialet, slide 13.
Konseptstudien for alle ovennenvte aktører er enten allerede ferdigstilt, eller forventet ferdigstilt i q4 2022. Så kan man lene seg tilbake og regne litt på hvor store kontraktsverdier man snakker om her for Vow - ja, det er nesten ufattelig å tenke på.

Halvårspresentasjonen fra Vow Green Metals (se spesielt slide 13, «International expansion with large scale factories»):

https://assets.ctfassets.net/7jb2xn8k4rjw/6cQ0AY1PG8LJTnhK0ESE5/756f53be283217889a8eebaf4f80c560/Vow_Green_Metals_1st_half_2022_presentation.pdf

Presentasjonen i opptak ser du her:
https://www.vowgreenmetals.com/investors/media


Henrik Badin snakket mer om teknologien enn om inntektene i sin presentasjon. Det er helt greit, det er lov å tenke selv! Han snakket også en del om Repower EU, og behovet for biogass de neste 5 år. Det forventes investeringer for nærmere 40 milliarder Euro relatert til biogass, og man har større ambisjoner her enn for hydrogen.

Videre fikk vi høre litt mer om Repsol, og Horizon Europa-prosjektet. Det som er interessant, i tillegg til Repsols egne anlegg, er at Repsol tar sikte på å lisensiere ut teknologien til andre aktører innen petrokjemisk industri (Vows teknologi), noe som gir ytterligere potensiale for nye ordre til Vow.

På spørsmål fra salen om USA-selskapet med den til nå største landbaserte ordren fra Vow, kom det altså fram at dette var et selskap som i flere år har drevet virksomhet innen solar og vind. Badin kunne informere om at det var interesse i USA for Vows løsninger, både fra selskaper som har drevet virksomhet i flere år, og også fra flere oppstartsselskaper, som har kapitalen som er nødvendig.

Videre kom det spørsmål om hvordan «aftersales» fra den landbaserte virkomheten ville fortone seg framover. Her var det Erik Magelssen som svarte, og kunne opplyse om at «aftersales» fra landbaserte anlegg ville vokse framover, i takt med at anleggene er oppe og går.

Min personlige oppfatning etter å ha sett presentasjonene for både Vow og Vow Green Metals, er at det aldri har sett lysere ut for Vow enn nå. Jeg ser for meg at det en eller annen gang i løpet av 2023 kommer til å «eksplodere» i ordebestillingene for landbaserte anlegg. I mellomtiden får vi la Henrik og Cecilie, sammen med alle sine dyktige medarbeidere gjøre den jobben som må til for å lande de store kundene og dermed de store kontraktene.
Redigert 29.08.2022 kl 13:41 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
30.09.2022 kl 09:48 4081

VGM dagens vinner så langt...og mye opp siste dager. OG vi eier jo 30% :) :)

Hvorfor henger vi da i sumpen ??
Slettet bruker
30.09.2022 kl 10:07 4043

Tenker egentlig ikke så mye på VGM.

Ser mange likheter i alle grønneaksjene. Teknisk ser alle ganske så like ut. Uten at jeg vil spesifisere noe mer enn det. Markedet følger trenden, slik er det bare. Og eierne i vow har det godt nå.

Takk for tipset Bubleslurp. Opp 5% der. Du da?

SHS-formasjonen som kom forut fallet indikerer at bunnen bør komme mellom 16 og 16,50. Forrige gang bunnet VOW ut på 15,80. Men børsklimaet er surere nå, så mulig den skal sette en ny bunn. Litt for mye volum på røde dager i det siste etter min smak.
Karbon
05.10.2022 kl 21:59 3285

Noen husker sikkert at det var litt snakk om finske Outokumpu for en tid tilbake. Det finske stålselskapet som noen mente hadde en relasjon til Vow.

Outokumpu har planer om å bygge et anlegg for produksjon av biometan og biokull (de har kommet langt i planleggingen), og endelig investeringsbeslutning skal tas i 2023.

Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg sier at det er relativt stor sannsynlighet for at det er Vow som blir utstyrsleverandøren til dette anlegget til ca 250 millioner kroner.

https://www.outokumpu.com/news/2022/outokumpu-plans-a-significant-investment-in-a-biocoke-and-biomethane-plant,-aims-at-reducing-climate-emissions-and-increasing-self-sufficiency-in-energy-in-finland-3162097

Jeg skrev det i åpningsinnlegget i denne tråden, og jeg gjentar det nå; I løpet av 2023 kommer det til å «eksplodere» i ordebestillingene for landbaserte anlegg for Vow.  

Edit:
Nolast gjorde meg oppmerksom på at de 250 millionene jeg refererte til var prosjektstøtten det søkes om til anlegget. Dvs at selve anlegget har en helt annen og mye større prislapp. Stor takk til Nolast!
Redigert 06.10.2022 kl 19:45 Du må logge inn for å svare

Flott Karbon. Ser at sjefen for VOW’s USA-avdeling, Geoff Lindsay også har lagt ut denne infoen på sin LinkedIn side.
nolast
05.10.2022 kl 22:44 3203

Bra jobba Karbon! Men slik jeg ser det så søker de om investeringsstøtte på 25 mill Euro. Så prosjektet er da antagelig betydelig større. Hvis det er
korrekt så vil total prosjektet ligge fra 750 til 1000 mill. Da svinger det litt!
Karbon
05.10.2022 kl 23:02 3181

Du har rett nolast!

Jeg leste ikke artikkelen nøye nok ved første gangs gjennomlesning. Dette vil bli Vows desidert største kontrakt gjennom tidene, dersom det ER Vow som blir leverandør. Hvem skulle det ellers være?
nolast
06.10.2022 kl 10:49 2979

Co2 avgiften økes 21.5% . Dette bedrer Vow langsiktige konkurranse evne. Vi nærmer oss 2030 time for time.
Hammers
06.10.2022 kl 18:44 2814

Gjesteopptreden fra meg.

Nok en gang fin research av Karbon. Denne gang ang Outokumpu.
Etter mitt syn er det VGM's halvårsrapport som er den mest betydningsfulle mtp potensielle kommende kontrakter. Se skissen etter ca 8;20. https://www.vowgreenmetals.com/investors/media

Mulige kontrakter for produksjon av totalt 400.000 tonn biokarbon pr år.
Som man ser av tidsangivelsen er det i Norden man har kommet lengst. Alle de 3 kundene har nå mottatt sine grunnlagsstudier.

- 1 innen pulp&paper +
- 2 "likeverdige" innen metaller. Biokull skal her erstatte fossilt kull som "reducing agent" (renseprosess for de aktuelle metallene).
- Den ene av disse kan gjerne være Outokumpu, men hvem kan da den andre være?

Til slutt en sammenligning jeg har fortalt flere ganger;
Utstyrspakka for Follum trinn 1 (10' tonn) var på NOK 215 mill.
Utstyrspakkene til de 2 aktørene som begge ønsker 50' tonn burde med enkel matematikk ligge rundt NOK 1 MRD hver.

Pyrolyseutstyr for alle prosjektene det jobbes med rundt om i verden (og som finnes på skissa til VGM) ligger på 40x Follum.
Bare å regne ut den enkle matematikken.
Går noen i vasken er det fortsatt uhorvelig mye mer å ta tak i.

Det blir forresten spennende å høre hvordan det etter hvert går i prosjektet med å få pyrolysegass inn i grid'en.
Gass som i dag er europas mangelvare nr 1.
Redigert 06.10.2022 kl 20:47 Du må logge inn for å svare

Vow ASA: Employee Stock Options exercised

A total number of 201 001 employee stock options were exercised during the pre-defined exercise period 1 till 20 September 2022 at a price of NOK 16.74 per share in accordance with outstanding employee stock option program adopted at the AGM in 2019, as amended at AGM on 19 May 2022.
The Company's board of directors has decided to use its proxy to issue 201 001 new shares at the exercise price NOK 16.74 to the option holders, as settlement of options exercised.
Following the issuance of the new shares, the issued share capital of Vow ASA will be NOK 10 737 621,4385 consisting of 114 840 871 fully paid shares, each with a par value of NOK 0.09350.
Issuance of shares to primary insider who has exercised stock options will be as follows:
* Jonny Hansen, COO Vow ASA: 26 667 shares at price NOK 16.74 per share
Following this transaction, Mr. Jonny Hansen owns 10 040 000 shares including shares owned by the close associate company Exproco Limited.

Please refer to the attached notification of trading for further details.
Karbon
07.10.2022 kl 10:53 2452

Det er ikke småtteri, biometan og biokoksanlegget som planlegges av Outokumpu. Av artikkelen jeg har linket til lenger oppe i tråden fremgår det at anlegget har potensiale til å øke selvforsyningen med energi i Finland, og i tillegg redusere co2-utslippene med mer enn 200 000 tonn per år.

Litt morsomt dette med 200 000 tonn. For det er nettopp 200 000 tonn Norge "mangler" for å nå EU-kravet for neste år:

https://www.nrk.no/norge/statsbudsjettet-2023_-nar-eu-klimakrav-med-et-nodskrik-1.16128394

Så da er det vel bare å sette i gang med å bygge et tilsvarende anlegg i Norge?
Record
13.10.2022 kl 09:40 2040

Dette er ikke gamle nyheter , er det noen vesentlige endringer siden kursen går bare en vei ?

Vow ASA: Vow pyrolysis technology confirmed for Horizon Europe plastics-to-olefins programme

June 14th, 2022

Pyrolysis technology developed by Vow ASA (‘Vow’) subsidiary ETIA is part of a Horizon Europe programme, aimed at qualifying plastic waste as a circular carbon feedstock for industry. The project, which is now officially confirmed and launched, is headed by Repsol, a leading and global multi-energy provider headquartered in Spain.

The project involves thirteen partners from seven countries and is planned for a five-year duration (2022-2027). Its total budget is EUR 33.3 million, of which EUR 18 million will be funded by the EU. This project receives funding from the European Union’s Horizon Europe Research and Innovation programme under Grant Agreement No 101058032.

“We are proud to be included in this programme and enthusiastic about its impact. The project is part of the European Commission’s concrete action plan aimed at transforming the European economy towards a sustainable and circular economy, and to become carbon neutral by 2050. We are also pleased to see this concrete result of our partnership with Repsol, which we announced at the end of 2020,” said Henrik Badin, CEO of Vow ASA.

The plastics-to-olefins project aims to demonstrate a novel plastics recycling process based on high-temperature ETIA Spirajoule pyrolysis technology. Olefins are the basis for an extensive petrochemical industry and have typically been produced from fossil hydrocarbons.

Reducing carbon emissions

The main product of the ETIA process will be a gas stream instead of a liquid. This means that the lifecycle greenhouse gas emissions will be reduced by more than 70 percent compared to existing plastics recycling processes for unsorted plastic waste. Compared with the current end-of-life options for these wastes, i.e., incineration, the climate benefits will be even greater, reducing emissions by more than 80 percent.

Under the Horizon Europe programme, the thirteen partners will design, build, and run a demonstration plant for recycling of unsorted plastic waste at a Repsol’s petrochemical site in Spain. The plant will run on 100 percent renewable electric energy and be digitalised to achieve system integration and optimisation.

Partnerships that transform industries

“In many ways, our partnership with Repsol reminds me of relationships we started two decades ago with leading cruise ship operators, and which have brought forward environmental solutions which means that cruise ships today are able to operate without any emission of wastewater to sea”, said Henrik Badin.

Vow has delivered and services clean ship solutions on board 130 cruise ships, some of them among the largest in the world. Among the larger cruise ships, Vow has a market share of around 70 percent, according to company estimates.

“Together with Repsol and other visionary and committed partners, we are developing technologies which have the potential to transform many landbased industries in similar ways and pyrolysis is core in many of these applications. Our pyrolysis solutions are able to handle different types of feedstocks and produce a wide range of circular carbon products and CO2 neutral energy,” Badin said.

Versatile technology

In Norway, Vow is currently delivering equipment to Europe’s largest biocarbon plant, which is being built and will be operated by Vow Green Metals, a company which was originally launched by Vow, and which is now a separate company. The biocarbon will be used by Elkem, a leading advanced materials company as reduction agent in its metallurgical processes.

In the US, Vow recently secured a contract to deliver a pyrolysis solution for production of CO2 neutral energy and biochar for soil improvements. In France, the company is working with Europe’s second largest gas distributor GRTgaz to qualify pyrolysis gas as replacement for fossil natural gas in the European gas grid. And elsewhere in Europe, Vow is working with Vow Green Metals and an undisclosed metals producer to qualify its pyrolysis solution for production of advanced biocarbon which could replace fossil coal as reduction agent for production of non-ferrous metals.

“These and other ongoing projects are examples of the versatility of our pyrolysis offering and the depth of our competence within this field. With the recent acquisition of C.H. Evensen we added a large-scale pyrolysis reactor to our product range, which from before featured ETIA’s Biogreen solution and Scanship’s MAP, a microwave assisted pyrolysis solution,” Badin explained.

For more information, please contact:

Henrik Badin, CEO, Vow ASA Tel: + 47 90 78 98 25 Email: henrik.badin@vowasa.com

Erik Magelssen, CFO, Vow ASA Tel: +47 928 88 728 Email: erik.magelssen@vowasa.com

About Vow

Vow and its subsidiaries Scanship, C.H. Evensen and Etia are passionate about preventing pollution. The company’s world leading solutions convert biomass and waste into valuable resources and generate clean energy for a wide range of industries.

Cruise ships on every ocean have Vow technology inside which processes waste and purifies wastewater. Fish farmers are adopting similar solutions, and public utilities and industries use our solutions for sludge processing, waste management and biogas production on land.

With advanced technologies and solutions, Vow turns waste into biogenetic fuels to help decarbonise industry and convert plastic waste into fuel, clean energy, and high-value pyro carbon. The solutions are scalable, standardised, patented, and thoroughly documented, and the company’s capability to deliver is well proven. They are key to end waste and stop pollution.

Located in Oslo, the parent company Vow ASA is listed on the Oslo Stock Exchange (ticker VOW).

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.
BACK TO NEWS
nolast
13.10.2022 kl 23:27 1869

Karbon. Du er den mest påskrudde her. Har du gjort deg opp noen mening om Q3. Hvordan vil Euro & $ slå ut på resultatet? Mye utgifter i kr og Euro og
tilsvarende inntekter i dollar. Var det flere som fikk med seg innslaget om cruise på Nrk. Yngre folk og barnefamilier hiver seg på. Prisgunstig måte å feriere på.
Jeg tror vi kan få oss en aldri så liten positiv suprise fra aftersale. Up we go
Karbon
15.10.2022 kl 15:21 1621

Nolast:

Jeg har ikke gjort meg opp noen spesiell formening om q3. Q3 er uansett historie nå, og har som tidligere år vært preget av ferietid i Europa. Aftersales vil nok gi et pent bidrag i kvartalet, men det er utviklingen i 2023 som bør være på blokka nå, samt en avgjørelse i q4 vedr Wacker Chemie:

https://www.wacker.com/cms/en-us/about-wacker/press-and-media/press/press-releases/2022/detail-171648.html

"the decision to build the new furnace could be taken toward the end of the year."

"At the same time, WACKER is working to replace the coal used as a reducing agent in the manufacture of silicon metal with renewable materials such as charcoal or pellets. The aim is to save up to 430,000 metric tons of CO2 per year in Holla."

Wacker Chemies pressemelding må ses i sammenheng med børsmeldingen fra Vow 2. februar I år:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-signs-loi-with-possibility-for-technology-supply-to-a-50-000

Ellers så er verdens øyne nå rettet mot klimakonferansen i Egypt i november:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-will-be-attending-the-un-climate-change-conference-cop27-in-sharm-el

Og for ikke å glemme:

Paal Jahre Nilsen har i disse dager vært på plass i Malmø for å snakke om vows teknologi for pyrolyse av kloakkslam og fjerning av giftstoffet PFAS.

Det er også all grunn til å tro at det amerikanske selskapet som Vow tegnet kontrakt med tidligere i år, når som helst meddeler at utslippstillatelsen er på plass, og dermed kan bestille utstyr fra Vow for å starte byggingen av biokullanlegget sitt.

Jeg har et par andre spennende tanker på blokka også, men det kan vi vente med til 2023. Jeg er rimelig sikker på at kontraktsinngåelser for landbasert virksomhet vil slå alle rekorder i 2023, og det med god margin.

For de som har interesse av det, så anbefaler jeg å ta en titt på linken nedenfor vedr satsingen i USA på blant annet biochar for jordbruket. Klikk på de blå boksene for å se litt av omfanget vi snakker om her. Pussig at ikke Norge er mer frampå i klimasatsingen. Biochar i jordbruket, biometan som alternativ energikilde - Her legges det til rette i henhodsvis USA og Europa, og jeg er forundret over at Norge fremstår som en sinke i tilsvarende satsingsområder.

https://www.usda.gov/climate-solutions/climate-smart-commodities/projects
Redigert 15.10.2022 kl 15:54 Du må logge inn for å svare
Karbon
17.10.2022 kl 18:15 1295

400 000 pyrolyseanlegg for å redde klimaet?

https://www.biochar-journal.org/en/ct/104

400 000 middels store pyrolyseanlegg (10 000 tonn) kan gjøre underverker for klimaet.

nolast
18.10.2022 kl 23:26 919

Noen som har tilgang til analysen til Sparebank 1??