NyrekreftLitt mer morsomme ting fra fronten.

Kinesiske forskere demonstrerer her en metode for påvisning av nyrekreft gjennom sekvensiering av RNA.

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02467-1

Og for å få det til, brukte de DS DNASE.

Det er et nokså omfattende studium. Og de virker fornøyd med resultatet:

We established and validated novel emRNA-based signatures for the early detection of ccRCC and differential diagnosis of uncertain renal masses. These signatures could be promising and noninvasive biomarkers for ccRCC detection and thus improve the prognosis of ccRCC patients.
xjack
31.08.2022 kl 13:24 922

Like!

Total RNA sequencing utilized 0.25–50 ng of RNA as the input. gDNA removal was performed by adding HL-dsDNase (70,800–202, ArcticZymes, Tromsø, Norway) and reaction buffer (66,001, ArcticZymes, Tromsø, Norway).
Frozen
31.08.2022 kl 13:47 885

JosefK, det settes stor pris på at du hele tiden er ved "fronten", og rapporter nye anvendelsesområder, all den tid algoritmene har fritt spillerom på børsen og "leker" seg i mellom, og vi enda venter på de litt større nyhetene fra ledelsen.

"Fronten" beveger seg hele tiden i riktig retning, og RNA-megatrenden har bare såvidt begynt...
JosefK
31.08.2022 kl 15:20 792


Nå var dette rna sekvensiering, som ikke må forveksles med rna therapeutics. Nå er for så vidt sekvensiering av rna også en megatrend, så det blir rett også i så måte. Men det kunne bli misoppfattet.

Det er en annen megatrend jeg ikke har vært inne på og det er personalisert medisin. Disse forskerne er midt i det smørøyet. Og det gjelder i høyeste grad ArcticZymes.Fünke
31.08.2022 kl 22:16 626

Personalisert medisin er jo det ultimate målet når gen og celle-terapi, diagnostikk med liquid biopsy og sekvensiering smelter i hop. Gen og celleterapiene må komme dit at de sikkert og effektivt kan reparere eller bytte ut deler av genmaterialet og diagnostikken må komme dit at vi raskt, effektiv og kostnadseffektivt kan sekvensiere hele det menneskelige genomet. Det må også forstås og bygges opp et kartotek av data som disse sekvensieringene kan sammenliknes mot for å finne avvikene som kan eller har forårsaket sykdommene. Dette er i gang med et stort prosjekt jeg ikke husker navnet på. Jeg tenker ikke på human genome project, men dette databaseprosjektet.

Etter en liten recap for egen del så henger datateknologiinnovasjon og machinelearning tett sammen med det nevnte.
Redigert 31.08.2022 kl 22:27 Du må logge inn for å svare