Elektrifisere sokkelen, null problem, nå kommer bølgekraft!


Nå ser det endelig ut til, etter lang forskning og testing, at bølgekraft kan bli det nye store innen energi.
Vi har mye bøloger også her i Norge med vår langstrakte kyst og OCE har løst dette - snakk om gutten med gullbuksene🤩
Helt suverene tall på produksjonskostnader og CO2-tall helt i toppen!

Ta en titt på www.oce.no og bli overbevist.
Les i aksjonærbrevet om hvordan statsministeren i Hellas går for dette rundt sine flotte øyer for da skjermer de turismen for store vindmøller som ødelegger utsikten i øyparadiset og dreper ikke fugler. Det er kun vannkraft som er grønnere enn dette!

Mulighet for å invester her er også fortsatt tilstede før de går mot større industrielle aktører.

Ikke så sikker på at vannkraft er grønnere. Magasiner setter store deler av naturen under vann. Ved tapping får vi raserte områder med ødelagt plante- og dyreliv. Og mer eller mindre tørrlagte elver. Og veier som fører til bl. a. demninger. Det er en grunn til at motstanden mot nye utbygginger var svært stor.

Da tror jeg nok kjernekraft er «grønnere». Og bølgekraft. Avhengig av løsning riktignok.
Hoarder
07.09.2022 kl 20:33 631

Hei. Jo, både produksjonstall og CO2 er heilt i verdensklasse. Nå gjelder det for OCE å utnytte den unike muligheten de har, for endelig å få gjennomført denne sluttesten av D. B. S. utenfor Syros (Hellas), og så få kommersialisert løsningen.
De har ikkje lengre noen løpende emisjon, så får å investere i OCE, må man nok no kjøpe aksjer av eksisterende aksjonærer, om man ynsjer å investere.

OCE sitt prosjektet DET BALANSERTE SYSTEM er nå kommet så langt at det snart skjer et gjennombrudd og EU-godkjenninger på gang!
Sjekk CO2-avtrykket sammenlignet med andre «konkurrenter».
CO2 ekvivalenter pr produsert MWh:

Kullkraft 1300
Gasskraft 566
Dieselaggregat 240
Biogass 176
Solkraft 20-90 (Avhengigig av soltimer og styrke)
Atomkraft 21
Vindkraft 20
OCE Bølgekraft 7,5
Vannkraft i verden 6
Vannkraft i Norge 3-4
Rockall
08.09.2022 kl 20:20 522

Spennende.

Når det gjelder vannkraft… Ja, den er grønn, men det er knust noen egg for å lage eggerøre der også. Tenk bare på alle tidligere villmarksområder som har gått tapt pga. vannkrafta. Mang en majestetisk fjelldal har blitt delvis neddemt, fått kraftlinjer, veier, hyttefelt osv., som igjen har ført til at det indre i fjellheimen har blitt mye lettere tilgjengelig, der det tidligere hersket ro, der en kunne gå flere dager uten å møte folk. Så jo, alt har sin pris.

Liker spesielt godt at bølgekraft, sammenlignet med vindkraft til havs, ikke er til noe fare for fuglelivet.

👍 Så enig så enig. Slipper vel heller ikke ut mikroplast med hormonhermeren bisfenol A slik vindturbinene gjør når bladene blir slitt.
Rockall
10.09.2022 kl 19:39 339

Bølgekraft kan bli helt konge som bidrag til fornybar energi. Det kan gjøres skånsomt både for natur, miljø og det visuelle, og så er det bra med energitetthet i bølger. De kan også gå sin gang om natta og når det er vindstille.