***RØKKE*** STATSBUDSJETTET OG SKATTERANET 2023/24++

*JBJB
12.09.2022 kl 18:39 93792

Hei folkens:))

Og...advarslene har stått i kø etter at Bjørn Dæhli flyttet til Sveits i fjor, men politikerne har vendt det døve øret til, folkens - politikerne på stortinget som selv har utnyttet alle lovlige og ulovlige triks i skatte og pendlerboligsakene reiser seg nå protest mot Røkke - selv har skatteakrobatikken til politikerne medført at skatteetaten har ilagt en rekke politikere straffeskatt - nå roper de samme politikerne ukvemsord etter Kjell I. Røkke for at han tar nødvendige, men helt lovlige grep for å sikre sine verdier - hva som skjer med alle hans bedrifter (Aker, Aker Solution, AkerBP+++) og andre underliggende firma vil bare fremtiden vise - zånn går no dagan...ZnageZz...

Kjell Inge Røkke sto foran et umulig dilemma. I 15 år har han levd uten inntekt, men betalt formuesskatt av beskattede midler. Den tiden er over. Nå ventet 250 millioner i utbytteskatt for å betale formuesskatten på 360 millioner.
https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/09/12/7928222/rokke-matte-ta-ut-612-millioner-i-utbytte-bare-for-a-betale-skatt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert i går kl 11:08 Du må logge inn for å svare
*JBJB
I går kl 08:48 178

Hei one liner/folkens:))

Og...du kverulerer videre, one liner - først skriver du kl. 09:!8 i går "5,1% lønnsøkning gir også tilnærmet 5,1% økning av nettolønn, litt avhengig av hvor man befinner seg på lønnsstigen.
Her må du lese deg opp." - med andre ord mener du at så godt som hele lønnstillegget utbetaltes netto - dette er som vanlig en kortslutning fra din side og viser inkompetanse på skatt og økonomi - det er netto lønnstillegg som skal kompensere for prisstigningen på 3,9% og gi folk bedre økonomi i følge komiske Ali - men de fleste vil få sin kjøpekraft redusert også i 2024 i og med at skatt/trygdeavgift vil spise opp mye av lønnstillegget slik vi har beskrevet og gitt eksempler på tidligere - at finansminister komiske Ali gjentar den samme plata for tredje år på rad om økt kjøpekraft for vanlige folk er basert på sviktende grunnlag og tallmagi uten substans for å forvirre lettlurte folk som deg one liner - fasiten fra de foregående år ligger lett tilgjengelig og viser stor nedgang i vanlige folks kjøpekraft - read our lips - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

"5. Hvor mye går bort i skatt?
En god del av lønnstilleggene går bort i skatt.
Det er tre skatter på lønn:
trygdeavgift 7,8 prosent på brutto lønn
22 prosent på netto inntekt
trinnskatt med stigende prosenter på stigende brutto lønn
For industriansatte som tjente opp til 640.000 kroner i fjor vil 33,8 prosent av årets tillegg forsvinne i økt skatt. For de som tjente over 670.000 (og inntil 937.900 kroner) kroner i fjor vil 43,4 prosent av tillegget gå til økt skatt."
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xgxBmG/loennsoppgjoeret-2024-her-er-syv-spoersmaal-og-svar

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert i går kl 15:38 Du må logge inn for å svare
oivindl
17.05.2024 kl 23:23 239

Du gjør to store feilvurderinger.
1. Du tar ikke høyde for at de også betaler skatt av opprinnelig lønn.
2. Du tar ikke høyde for at prisstigningen regnes fra et lavere kronebeløp.

SSB kan dette, hvorfor ikke bare stole på de utregninger de har gjort?
oivindl
17.05.2024 kl 22:59 252

Alle linkene jeg viser til, har som konklusjon, økt kjøpekraft.
Du hevder det motsatte.

Kan jo ikke misforstå dette:
"Skatt og prisvekst vil spise det meste av årets lønnstillegg. Men en familie med to vanlige inntekter kan få rundt 10.000 kroner mer reelt sett”
Redigert 17.05.2024 kl 23:01 Du må logge inn for å svare
*JBJB
17.05.2024 kl 22:07 286

Hei one liner/folkens:))

Og...ta deg en ny bolle, one liner - du snakker mot deg selv og dette står i det du linker til - det er nøyaktig slik vi skrev i vårt eksempel som selv du klarer å etterprøve - det viser at de fleste får minket kjøpekraft på grunn av skatter og avgifter på lønnsøkningen - skrekk og gru - stay tuned...ZnsgeZz...

"5. Hvor mye går bort i skatt?
En god del av lønnstilleggene går bort i skatt.
Det er tre skatter på lønn:

trygdeavgift 7,8 prosent på brutto lønn
22 prosent på netto inntekt
trinnskatt med stigende prosenter på stigende brutto lønn
For industriansatte som tjente opp til 640.000 kroner i fjor vil 33,8 prosent av årets tillegg forsvinne i økt skatt. For de som tjente over 670.000 (og inntil 937.900 kroner) kroner i fjor vil 43,4 prosent av tillegget gå til økt skatt."

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
oivindl
17.05.2024 kl 21:43 315

"Eksperter: Så mye vil du få i lønn i 2024
Fem sjeføkonomer tror at vanlige folk vil få flere varer og tjenester igjen for lønna.”
Ikke bare finansministeren, nei.

"vekst i 2024
Økt lønnsomhet i deler av industrien gir rom for reallønnsvekst i årene framover. Den økte kjøpekraften gjør at norsk økonomi vil være ute av lavkonjunkturen fra 2026."
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/konjunkturer/statistikk/konjunkturtendensene/artikler/venter-reallonnsvekst-i-2024

"Skatt og prisvekst vil spise det meste av årets lønnstillegg. Men en familie med to vanlige inntekter kan få rundt 10.000 kroner mer reelt sett.”
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/xgxBmG/loennsoppgjoeret-2024-her-er-syv-spoersmaal-og-svar
Redigert 17.05.2024 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
*JBJB
17.05.2024 kl 11:14 428

Hei one liner/folkens:))

Og...ta deg en bolle du, one liner - alminnelig skattenivå i Norge er 22% - for å gjøre det enkelt for deg tar vi utgangspunkt i en lønn på kr, 100 pr. time - den stiger med 5,1% som utgjør kr. 5,10 - med en alminnelig skattesats på 22% skatt sitter du igjen med en netto lønnsøkning på kr. 3,98 - men lønnsøkningen kommer på toppen av din inntekt og de fleste får trinnskatt på økningen og vil dermed gå langt i minus - prisstigningen på 3,9% skal betales av netto lønn og de fleste vil få redusert sin kjøpekraft - sånn er det med den saken - både du og finansminister komiske Ali er nok en gang tatt med buksene nede - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 17.05.2024 kl 14:30 Du må logge inn for å svare
oivindl
17.05.2024 kl 09:18 476

Her var det mye rot og misforståelser.
Du skal ikke se bort i fra at flere enn deg er klar over at det betales skatt av lønn, også lønnsøkning.
Men det betyr svært lite i denne sammenhengen.
5,1% lønnsøkning gir også tilnærmet 5,1% økning av nettolønn, litt avhengig av hvor man befinner seg på lønnsstigen.
Her må du lese deg opp.

"Lønnsveksten etter at prisstigning er trukket fra, kalles reallønnsvekst."
Mr Karma
15.05.2024 kl 19:09 588

Bondeklovnen har visst begynt å fyre opp valgkamp - lokomotivet. Han har vel tenkt å gjenta suksessen fra sist. Hoppe fra sted til sted og si noe det stedet liker å høre, le en masse, smile og være gøyal, skape seg til en likandes kar, og så gå til neste sted og gjenta formelen.

Substans selger ikke i dag.
*JBJB
14.05.2024 kl 22:08 692

Hei folkens:))

Og...for tredje år på rad beroliger finansminister komiske Ali med at nå blir det bedre tider for vanlige folk, folkens - prisstigningen i 2024 er forventet å bli på 3,9% og lønnsveksten 5,1 % i følge finansministeren - stigningen i offentlige utgifter snakkes det lite om, men kommunale utgifter+++ stiger betydelig mer enn den generelle prisstigningen i samfunnet - et annet moment at alle betaler skatt på den lovende lønnsøkningen på 5,1% og dermed blir nettobeløpet som skal dekke prisstigningen langt under de forventede 3,9% - nok engang er finansminister komiske Ali tatt med buksene nede - read our lips - skrekk og gru - stay tuned - ZnageZz...

- Det brede lag får bedre råd. Vårt anslag er på 3,9 prosent i år. Nå er prisveksten på vei ned, og analysen tilsier at prisveksten skal ned på øvre del av 2-tallet neste år. Det betyr mer normalisering og mer trygghet, sier Vedum under pressekonferansen.
https://borsen.dagbladet.no/nyheter/gladmelding-far-bedre-rad/81395366

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 15.05.2024 kl 18:39 Du må logge inn for å svare
*JBJB
12.05.2024 kl 12:32 913

Hei folkens:))

Og...eiendomsskatten treffer svært tilfeldig, folkens - de med de svakeste ryggene vil måtte selge/avhende sine eiendommer hvis forslaget om makssats på 7 promille blir trumfet igjennom og suppekøene vil øke slik de gjorde i Asker da Røkke ble jaget til Sveits - at det offentlige finner nye lommer og ikke lovpålagte oppgaver å putte skattepenger i er intet nytt og vil forsterkes når krigen i Gaza bringes til opphør - alle vet hvem som stiller seg fremst i køen for å motta de som måtte ønske seg til Sarepetas krukke - når alle må stramme inn livreima er det en selvfølge at det offentlige må gjøre det samme, men når mulighetene til å øke eiendomsskatten ligger på bordet vil kommunene gripe dette med begge hender - det ønskes fortsatt god bedring til de som mener dette en god oppskrift på å få vanlige folk tilbake til Venezuelamedløperne i regjeringen for å sikre komiske Ali og vingle Støre 4 nye år i sorte biler med egen sjåfør - read our lips - skrekk og gru - stay tuned - ZnageZz....

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 13.05.2024 kl 20:50 Du må logge inn for å svare
keisam
12.05.2024 kl 12:08 937

Sett fra kommunene er økt eiendomsskatt fornuftig. Dette er en skatt som tilfaller kommunen i sin helhet og kan benyttes fritt. Hvis boligprisene topper ut en av de nærmeste årene for flere tiår fremover vil det være direkte smart å øke satsene for å ha mulighet til å opprettholde provenyet i takt med inflasjon.

Hører jevnlig om kommuner som sliter med økonomien for tiden og den økte rentekostnaden og høye lønnskostnader vil gi strammere budsjetter. Siden finanskrisen har antall kommuner på Robek vært synkende og muliggjort betydelige sløsinger. Kommunale tjenestetilbud vil svekkes betraktelig fremover. AP jobber iherdig om å omgjøre kommunale avgifter så de kan benyttes mer fritt, slik at vedlikeholdsetterslepet økes.

Om det er AP/Sp eller H/FrP som styrer spiller ingen rolle. Både stat og kommuner trenger betydelige friske penger i årene fremover og det er vi som må betale for dette. Jeg tror dette er realiteten og ingen realpolitiske drømmerier. Ikke lenge siden NAV kom med rapport som viser over halvparten av oss fikk utbetalinger fra de i fjor. Venstreside som vil styrke disse utbetalingene vinner enkelt mot de som vil stramme inn. Takk for omtanke, håper bedringen vil beholdes.
*JBJB
12.05.2024 kl 10:17 991

Hei folkens:))

Og...her var det mye realpolitiske drømmerier, folkens - om noen dager skal det nye forslaget til eiendomsskatt opp på agendaen - som kjent ligger maks satsen på 4 promille i dag, men det nye forslaget vil gi kommunene adgang til å øke maks satsen til 7 promille - kommunene vil selvsagt ikke la denne muligheten gå fra seg og eiendomsskatten vil nærmest doble seg over natten - hvis Venezuelapolitikerne i regjeringen går for denne løsningen vil alle med eiendom få bakoversveis - leieprisene vil selvsagt også gå rett i været da kostnadene for utleierne må dekkes inn - derved vil så godt som alle bli berørt i en tid med høy inflasjon, høye renter, og nye skatter for å finansiere rekordtilstrømningen av nye NAV klienter og den grønne galskapen - de som tror slike stunt vil gi komiske Ali og vingle Støre 4 nye år i sorte biler med egen sjåfør ønskes herved god bedring - read our lips - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 12.05.2024 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
12.05.2024 kl 08:14 1037

Enig i mye her. Vil bare kommentere at Støre har det største politiske potensialet. En mer klassisk AP-politikk (som enkelte kommuner med AP på 30-50 % fører) kan fort øke AP med 10 %. Dørene er vidåpne for en mer fornuftig fokus i politikken. Men når han omgir seg bare med rådgivere som aldri har hatt en ordinær jobb, og nærmest er allergisk mot arbeidere, så blir det som det blir. Men hans potensiale for framgang er mye større enn det miss Piggy har. Hun skal slite maks for f.eks. 10 % økning, mens for Støre burde det være relativt lett. Så ballen mener jeg ligger hos Støre. Men en kraftig økning for Frp +++, kan kanskje gi den andre siden et spark bak, og produsere politikk som det står litt respekt av.
keisam
11.05.2024 kl 22:42 1117

Du må ikke tillegge vanlig folk med at de skjønner farene. FrP har alltid vært best mellom eller før valg, og Listhaug er ikke noe stor intellektuelle kapasitet. FrPs håndtering av Per Willy sier at takhøyden er lav og Listhaug er på linje med Hustads 106 definisjon. Momentumet vil straks snus og høyresiden med Høyre og FrP vil falle drastisk frem mot valget neste høst. Erna og Sylvia er ikke redningen for Norge. Jeg vil også si at Støre og Vedum heller ikke er redningen for Norge, men de har grunnfjellet bak seg.
*JBJB
11.05.2024 kl 08:54 1260

Hei folkens:))

Og...long time no see, folkens - merkelig stille fra de som mente at hele skatteflukten til Sveits++ bare var spill for galleriet da tråden ble opprettet for snart to år siden og Venezuelamedløperne i regjeringen startet sin jakt på grundere og jobbskapere og økte formuesskatten/utbytteskatten til ulevelige forhold - nå er konsekvensene ute i åpent lende og retorikken om "vanlige folks tur" og "ryk og reis" ligger på sotteseng - det sosialistiske paradiset hvor offentlig sektor eser ut og privat næringsliv blir mer og mer avhengig av statlige subsidier fører landet ut i et farlig farvann - neste store finanskrise lurer rett rundt hjørnet og vil med stor sannsynlighet bli utløst av et kommende brak innen det grønne luftslott eksperimentet uten konsekvensutredning for landets økonomiske bærekraft og husholdningenes økonomiske tålegrense - det ligger nå udetonerte finans og lånebomber World Wide innen det grønne skiftet og de røde lampene har begynt å blinke hos de største finansinstitusjonene - vanlige folk har oppfattet farene og skjønner hvem som blir svarteper i Venezuelamedløpernes/regjeringens eksperiment - read our lips - skrekk og gru - stay tuned - ZnageZz...

I en partimåling for mai kommer Arbeiderpartiet bak FrP. Forskjellen er kun et halvt prosentpoeng, men symbolsk er det uheldig for Ap, mener valgforsker.
https://www.finansavisen.no/politikk/2024/05/10/8129879/ap-bak-frp-pa-ny-maling-symbolsk-veldig-uheldig

https://www.document.no/2022/09/08/finansdepartementet-aner-ikke-hva-det-gronne-skiftet-koster/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 11.05.2024 kl 14:32 Du må logge inn for å svare
keisam
12.04.2024 kl 07:53 1519

Dagbladet er på banen, med sin lederartikkel https://www.dagbladet.no/meninger/haplost-fra-hoyre/81241512.
Sitat fra artikkelen:
"I en av dem, Asker, øker avgiftene på vann med nesten 38 prosent og for avløp med over 26 prosent i løpet av dette året.

Begrunnelsen for økningen er blant annet et inndekningsbehov etter at Kjell Inge Røkke har forlatt kommunen og bosatt seg i Sveits. Med det har Asker fått inn betydelig mindre penger på skatt fra Røkkes formue."

Hvis man så går inn på Asker sin hjemmeside https://www.asker.kommune.no/vann-og-avlop/priser-og-gebyrer/du-far-langt-mer-enn-bare-vann/.
Sitat:
"Kort fortalt
Alle som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett er abonnenter og får en faktura for vann- og avløpsgebyret.

Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter til drift og investeringer dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene."

Begrunnelsen for økningen som Dagbladet påstår kan ikke stemme og kommer i konflikt med kommunen og de aller fleste kommuners finansiering av vann og avløp.

Retorikken som AP har startet og Dagbladet følger opp med sin leder vil bidra til å fordumme det norske folk. Åpenbare logiske brister kan fort bli et faktum så lenge politikkere og media står på slike uttalelser. Ettersom både landets statsminister og APs finanspolitiske talsperson, samt Dagbladets leder bidrar til å forvirre det norske folk på hvordan formueskatt og vanngebyr henger sammen så bør dette ryddes opp i.SeanA
10.04.2024 kl 14:14 1643

Hvorfor kalles dette en skattefinte?
Hele denne utjevningsmekanismen legger jo opp til at kommuner som ligger over slik som Asker kan redusere sine skatter og de som ligger under bør øke dem.
Kajtek
10.04.2024 kl 10:40 1679

Det kostet Asker kommune 100 mill. Hvor skal de hente de pengene ? Det er det som kalles « de vanlige folkets tur. Det vi « vanlige « som svir for det.
Redigert 10.04.2024 kl 12:27 Du må logge inn for å svare
keisam
10.04.2024 kl 07:44 1744

Har registrert at Støre og senest i går på debatten med Tuva Moflag at de argumenter med kommunale skattelettelser samtidig med økning av vann og avløps gebyrer.

Har forstått det slik at både vann og avløp i en kommune driftes etter selvkostprinsippet. Dermed vil beregnet gebyrer på dette området ha ingen betydning for tjenestetilbudet innenfor andre områder i kommunen. Kan ikke øke vann og avløps gebyrer for å dekke opp innenfor oppvekstetaten eller motsatt. Gebyrene settes på et nivå for å dekke tjenesten/produktet den leverer, verken mer eller mindre.

Er APs retorikk med hensikt slik at de kan gå bort fra selvkostprinsippet innenfor området vann, avløp og feie/brannvern? Forvirre folket slik at dette gebyret henger sammen med andre skatter og avgifter kommunen krever inn, slik at totale inntekter benyttes fritt til totale tjenestetilbudet.

Regner med AP vil bruke økningen i vann og avløpsgebyrene inn mot valget neste år for å svekke høyresidens mulige skatte og avgiftsreduksjoner. Rådgivende Ingeniørers forening har i mange år lagt frem rapporter om etterslepet innenfor området vann og avløp. Det er mange rør som ble lagt i etterkrigsårene som må byttes. Gebyrene vil derfor økes i årene fremover og økningen vil ikke sammenfalle med KPI eller andre indekser.

Journalistene må på banen for å arrestere AP med denne retorikken.
*JBJB
08.04.2024 kl 20:47 1894

Hei folkens:))

Og...da har finansminister komiske Ali, vingle Støre og resten av Venezuelamedløperne fått en skatteutfordring rett i fanget, folkens - men denne gang er pendelen snudd motsatt vei og flyttebilene kan vende snuten hjemover til glede for vanlige folk, kommuneøkonomien og kortere suppekøer på sikt - stay tuned...ZnageZz...


Askers populære ordfører Lene Conradi (H) gjør en skattefinte som irriterer de rødgrønne, men som kan bli svært lønnsom for kommunen.
For mange eiere og gründere i hovedstadsområdet er det en gylden mulighet til å bo i Norge og samtidig slippe unna ulempene i formueskatten. Grepet kommer for sent for Kjell Inge Røkkes flytting, som kostet Asker flere hundre millioner kroner.
https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/askers-smarte-skattegrep-kan-gjore-kommunen-til-magnet/o/5-95-1747619

https://www.nettavisen.no/okonomi/avgiftssjokk-etter-rokke-exit-det-er-skremmende-a-se-pa/s/5-95-1417483

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 09.04.2024 kl 17:20 Du må logge inn for å svare
Mammon
24.03.2024 kl 19:30 1265

har man en god forretningside som vil gjøre deg rik så er det bare å flykte Norge før man realiserer drømmen!

dette går akkurat som jeg forutså for mange år siden at de rike og ressurssterke kommer til å forlate landet mens de som blir igjen er offentlige ansatte og andre som mottar ytelser fra NAV

keisam
24.03.2024 kl 15:36 1341

Jaja, Vedum står på og lager nye skatter for å reparere tidligere skatteskjerpelser. Flere skatter, skjerpelser og reperasjonsskatter vil komme etter hvert for de aller rikeste og de som ikke er fullt så rike. En god spiral for de fleste.

Skal bli interessant å se hvordan exitskatten vil påvirke nasjonen og innbyggerne etter hvert. Regner med patriotismen for nasjonen vil øke betraktelig i tiden fremover og alt blir så meget bedre. Privat risikovilje og lutherianske kristne verdier vil nok muligens svekkes, vinn vinn for regjeringen.
*JBJB
20.03.2024 kl 12:42 1553

Hei folkens:))

Og...ikke uventet har panikken og forholdene på bakken inntatt Venezuelamedløperne i regjeringen med følge, folkens - etter å ha skjerpet formuesskatten og utbytteskatten til helt ulevelige nivåer og jaget grundere/investorer til Sveits med "ryk og reis" retorikk ble det over natten opportunt med trusler og murer for å hindre kapitalflukt ut av landet - på inn og-utpust har finansminister komiske Ali (som selv er nærmest nullskatteyter) proklamert at Norge har lave skattesatser og derfor ikke var bekymret over skatteflukten, men tyngdekraften innhentet komiske Ali for som man reder ligger mann - i stedet for å innføre normale skattesatser som gir insentiver til bedrifter og grundere til å satse i Norge innfører regjeringen nye regler med tilbakevirkende kraft som skremmer utenlandske investorer fra å satse i Norge - men flyttebilene ut av landet vil nok fortsatt gå raskt i svingene - read our lips - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz....

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2024/03/20/195990524/regjeringen-skjerper-reglene-for-skatteflyktninger

Forslaget innebærer at de såkalte skatteflyktningene må betale skatt på gevinsten av aksjer opptjent i Norge selv om aksjene ikke er solgt.
Det får skatteadvokat Bettina Banoun til å reagere.
– En slik løsning er tvilsom etter EØS-retten og er heller ingen god løsning. En slik regel vil ha innlåsingsvirkninger, og kan gi investorer incentiv til å flytte ut fra Norge før de har opparbeidet seg en formue, sier Banoun.
https://www.nrk.no/nyheter/skatteadvokat-om-exit-skatten_-_-tvilsom-etter-eos-retten-1.16813040

– Hvis spørsmålet er om dette er nødvendig? Mitt svar er et tydelig nei. Og det gir et klart signal om at man risikerer å låses inne om man vender tilbake til Norge. Det er det motsatte av hva vi trenger nå. Det er den lave hjemflyttingen som er påfallende nå, ikke utflyttingen, sier Harald Hauge, skatteadvokat og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, til E24.
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/9zjMQq/exitskatt-kan-ramme-studenter-og-pensjonister-i-utlandet-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 21.03.2024 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
*JBJB
18.03.2024 kl 19:46 1746

Hei folkens:))

Og...nå står ikke verden til Påske, folkens - de mest ekstreme radizzene i norsk politikk/Venezuelamedløperne i Miljøpartiet De Gale (MDG) viser større forståelse for landets økonomiske fremtid enn finansminister Komiske Ali og vingle Støre med følge når de nå proklamerer at formueskatten er skadelig for norsk eierskap og fører til enda raskere utflagging av grundere og investorer til Sveits med omland - MDG vil derfor redusere formueskatten og heve bunnfradraget fra dagens 1,7 mill. til mellom 6 og 7 millioner - ellers er det jo stort sett tøv/hest og kjerre retorikk fra den kanten - men komiske Ali som selv ikke betaler formuesskatt på hytter, gårdsbruk+++ stritter imot enn så lenge og fjaser det hele bort med tøys og tøv - read our lips - skrekk og gru - stay tuned - ZnageZz....

– Det betyr at vi ikke har bestemt oss for innretningen. Men vi skal redusere formuesskatten for å sikre norsk eierskap, og vi vil fortsette diskusjonen i programprosessen og på Stortinget frem mot og etter neste valg for å øke omstillingsevnen og for å skape varig velferd i Norge.
– Det er spesielt den formuesskatten som er problematisk for eierskap og omstillingsevne. Derfor er det naturlig at det er arbeidende kapital vi snakker om, men det er fortsatt et definisjonsspørsmål hvordan man skal avgrense, så derfor har vi valgt en åpen formulering.
https://www.finansavisen.no/finans/2024/03/18/8111168/vedtok-kutt-i-olje-og-formuesskatt?utm_medium

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 19.03.2024 kl 20:34 Du må logge inn for å svare
*JBJB
03.03.2024 kl 18:31 2171

Hei folkens:))

Og...som vi har predikert til det kjedsommelige siden Venezuelamedløperne i regjeringen med følge inntok finansdepartementet blir vanlige folk/pensjonister og bedrifter melket i alle ender, folkens - de som ikke har rotet bort oppsparte midler på tant og fjas får svi dobbelt når formuesskatten og egenandelen på sykehjemmet beregnes - flyttebilene vil fortsatt gå fort i svingene til mer vennligsinnede skatteregimer - "ryk og reis" politikerne får oppfylt sine våte drømmer om å tømme landet for folk med formue og erstatte de samme med Nav klienter fra langtvekkistan as we speak - read our lips - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

Jeg viser til artikkelen i Finansavisen 22. februar om formuesskatten som spiser opp pensjonen til (mer eller mindre) vanlige folk , og til artikkelen 27. februar om at formuesskatten «kan oppleves som en straff for ikke å ha brukt opp pengene på fest og moro».
https://www.finansavisen.no/personlig-okonomi/2024/03/03/8104419/formuesskatt-og-sykehjemsplass-de-eldre-ranes

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 03.03.2024 kl 18:36 Du må logge inn for å svare
*JBJB
21.02.2024 kl 17:45 2447

Hei folkens:))

Og...nok en grunder gir finansminister komiske Ali det glatte lag, folkens - men hele Venezuelaregjeringen og "ryk og reis" medløperne er som foreskrevet fra trådens start kollektiv ansvarlig for skatteflukten til Sveits - det singler i glass når komiske Ali med følge snakker om at det er unorsk å informere om den destruktivt høye formuesskatten i Norge samtidig som han til dags dato ikke har betalt en krone til fellesskapet (helse, skole og eldreomsorg) i formuesskatt på faktiske verdier over 30 millioner - read our lips - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

– Når Vedum reduserer skatten på sin egen og andre bønders formue går det tydeligvis ikke ut over fellesskapet, sier FrP-nestleder Hans Andreas Limi, og krever full gjennomgang.
https://www.finansavisen.no/finans/2024/02/22/8101252/full-gjennomgang-av-skattesystemet

Næss har reagert kraftig på finansminister Trygve Slagsvold Vedums kritikk av dem som vil fjerne formuesskatten. I en LinkedIn-post som er delt 689 ganger gjør han et nummer av at Slagsvold Vedum har arvet sin storgård på Stange med 380 mål dyrket mark, 600 mål skog og 300 mål grustak samt to store eneboliger samt hytte til 4 millioner.
«Hans formue, og årlige formuesskatt: Null og niks», skriver Næss.
https://www.finansavisen.no/finans/2024/02/21/8100718/gelato-topp-gir-vedum-slakt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 22.02.2024 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
Matros
18.02.2024 kl 18:04 2621

SV vet man jo hvor man har. Det er verre med SH. Hva mener de er riktig formueskatt, litt lavere….kanskje. Hvor mye av verdiskapingen skal detaljstyres gjennom statsbudsjettet, dvs politikerne politikerne…….mer elller mindre ?. Ingen har hatt bedre muligheter til å fjerne formuesskatten og kutte skatter og avgifter enn SH da de styrte landet, men SH klarte ikke å overføre midler til privat sektor og la folk bestemme litt selv. Nå roper alle på staten, og det er SH sin feil.

Ja det er på tide å kalle en spade for en spade……Sosialistisk Venstre og ……Sosialistisk Høyre. Trist men sant.


*JBJB
17.02.2024 kl 09:43 2848

Hei folkens:))

Og...nå brenner det under beina på "ryk og reis" og Venezuelamedløperne, folkens - i følge gårsdagens måling fra Sentio er FRP vesentlig større enn det største "ryk og reis" partiet i regjeringen - vanlige folk liker ikke lange suppekøer, høy inflasjon, økt arbeidsledighet, høy import av nye Nav klienter/svenske tilstander, grønne skattefinansierte luftslott uten økonomisk og klimamessig bærekraft, økt skattetrykk og svekket nasjonal sikkerhet som følge av uvilje til å nå Natos 2% mål av BNP - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

https://www.finansavisen.no/makro/2024/02/16/8098427/skattene-kunne-vaert-lave-og-forutsigbare

Frp oppnår 19,7 prosent på partimålingen Sentio har gjennomført i februar. Det er det beste resultatet for partiet på mer enn elleve år.
Alle partienes oppslutning (endring fra januar i parentes):
Høyre: 23,5 (+2,1), Ap 17,6 (-2,9), Frp 19,7 (+3,6), Sp 5,4 (-), SV 9,3 (+0,1), Venstre 5,4 (+0,7), MDG 4,1 (-0,3), Rødt 6,2 (+0,1), KrF 2,4 (-0,8) og INP 2,9 prosent (-1,4).
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2024/02/17/195983122/frp-storre-enn-arbeiderpartiet-pa-maling-for-forste-gang-pa-15-ar

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 18.02.2024 kl 09:04 Du må logge inn for å svare
*JBJB
15.02.2024 kl 10:39 2967

Hei flue/folkens:)

Og...hold deg til saken som gjelder formueskatten som komiske Ali mener andre enn han selv skal betale og som er omtalt i innlegget, flue - det er som kjent lett å skjære brede remmer av annen manns rygg - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

Kjemper for skatten han aldri har betalt selv
Trygve Slagsvold Vedum eier storgård, to store eneboliger, gigantisk låve og masse andre bygg og utstyr, samt hytte i Trysil. Men har aldri betalt en krone i formuesskatt.
https://www.finansavisen.no/finans/2024/02/15/8097401/kjemper-for-skatten-han-aldri-har-betalt-selv

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 15.02.2024 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
15.02.2024 kl 10:17 2982

Ikke hans Porsche. Han har en diesel Volvo sa han. Pass på at du ikke blir komiske Ali selv.
*JBJB
15.02.2024 kl 10:09 2994

Hei folkens:))

Og...finansminister komiske Ali kjører rundt i sin nykjøpet diesel Porsche og gjør narr av vanlige folk, folkens - det er som kjent lett å skjære brede remmer av annen manns rygg - skrekk og gru - stay tuned...ZnageZz...

https://www.tv2.no/video/underholdning/broom/vedum-har-kjoept-ny-dieselbil-snart-skal-alle-kjoere-elektrisk/1934420/

Kjemper for skatten han aldri har betalt selv
Trygve Slagsvold Vedum eier storgård, to store eneboliger, gigantisk låve og masse andre bygg og utstyr, samt hytte i Trysil. Men har aldri betalt en krone i formuesskatt.
https://www.finansavisen.no/finans/2024/02/15/8097401/kjemper-for-skatten-han-aldri-har-betalt-selv

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB
12.02.2024 kl 21:03 3143

Hei folkens:))

Og...vi beskattes til grunnfjellet, folkens - "ryk og reis" partiene som tror pengene vokser på grønne luftslott og predikerer omsorg, solidaritet, skole/helse og omfordeling på inn og utpust fikk seg en real nesestyver da Equinor presenterte sitt årsresultat forrige uke og fikk barbert bort 70/80 milliarder på noen få dager - som vi tidligere har advart mot har satsingen på grønne luftslott uten økonomisk bærekraft fått investorene til å miste appetitten på selskapet - 1% målet av BNP til bistand ble oppnådd over natten, men 2% målet som Nato landene selv har vedtatt for å sikre landets grenser og luftrom blir neppe nådd før det er for sent - read our lips . skrekk og gru - stay tuned - ZnageZz...

«Profitt» er et skjellsord i sosialistiske kretser. På venstresiden spyttes ordet ut av munnhulen som om det var tonsillitt, den vonde halsbetennelsen som setter seg i mandlene på denne årstiden. Profitører er en infeksjon som må bekjempes. Disse betente, resistente og narsissistiske bedriftseierne som ikke tenker på annet enn å skape overskudd i virksomhetene de bedriver. Her i landet har vi midler som lindrer mot slike grådige verdier. I stortingssalen ber statsrådene om flertall for å beskatte landet til grunnfjellet mens de suger på fire kamferdrops i den norske modellen: «Omsorg, velferd, solidaritet og sosial omfordeling.»
https://www.finansavisen.no/politikk/2024/02/12/8093648/norges-gronne-industriloft-luft-og-kjaerlighet-ved-forste-havblikk

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
keisam
10.02.2024 kl 12:31 3307

Giske innstilt som styremedlem i Trondheim AP. Trøndelag AP vil ha sitt årsmøte senere og der kan Kjerkhol bli kastet. Maktkampen i AP vil sakte men sikkert skride fremover og kanskje er dette starten på en stor revolusjon vi bevitner i AP.

Giskes kampsaker som mindre makt til ansiktsløse byråkrater og politikk for folket er vinnende. Støres tirsdag ble tydelig fremført på gårsdagens NyttPåNytt, og kanskje er det barna i en barnehage i Oslo som er tungen på vektskåla. INP og dens splid blir smått i forhold til det som skjer i dagens AP.
Redigert 10.02.2024 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
keisam
09.02.2024 kl 12:03 3378

Var nok en litt ironisk tone som lå bak dette utsagnet. Statsråd Sande var i det minste i Bodø denne dagen og feiret sammen med Ella Marie med flere i Sameland. Støre er ikke en samlende statsminister og vil ikke bidra til bedre engasjementet og lidenskapen for nordmenn flest. Uavhengig om hvem som overtar etter valget neste år vil det ikke bli nevneverdig bedring i nordmenns nasjonalfølelse.
Kajtek
06.02.2024 kl 15:26 3469

Du mener vel at Støre bygger ned nasjonen dag for dag. Du vil kanskje ikke merke det dag eller dette året men sakte og sikkert vil det bli mye verre for oss «vanlige folk».
keisam
06.02.2024 kl 15:15 3486

Regjeringen og Støre kjører på, bygger nasjonen dag for dag og nordmenns nasjonalfølelse stiger i takt. Selv om en barnehage i Oslo ikke vil ha besøk av Støre så møter han opp i Follo for klimasaken og på Furuset i Oslo for Palestina. Media følger etter og vier lite eller tilnærmet ingen plass for Norges urbefolkning og deres dag.
keisam
02.02.2024 kl 08:25 3622

Giske er gjenvalgt i Nidaros, nylig innleverte masteroppgave er sjekket av VG med intet funn. Magisteroppgaven til Kjerkhol er fremdeles uavklart, bare dager før viktige valg i Trøndelag AP.

Giske er i dagens VG klinkende klar over at AP kan gå under. Dette utsagnet kan ikke ledelsen i AP se bort fra og ignorere fullstendig. Hvis Giske får rett i sitt utsagn og resultatene for AP uteblir de nærmeste årene så er dette en varslet katastrofe. Giske har fått fullmakt fra Nidaros i forbindelse med strømpolitikken og han kommer til å bruke enhver anledning til å forsvare menige mann mot de høye energiprisene og tale Støre/Eide midt i mot.

Maktkampen i AP tetter seg til og tiden frem mot valget og valgresultatet blir helt avgjørende for APs "eksistens".
keisam
24.01.2024 kl 16:05 3774

Er nok kanskje ikke E24 som skulle ha ærend for opprullinga av Borch, startet med X-brukeren oslostudenten.

Borch er ute, Kjerkol tviholder fremdeles på makten sin. Hittil er det funnet 27 tekstlikheter og mange er sikkert bagateller. På debatten i går ble det store diskusjoner mellom akademikerne Selnes og Laudal. Laudal tilhører Stavanger og hans kollegaer som nylig har vært ute med diverse regnestykker i forbindelse med avvikling av nye leteområder så er det kanskje betimelig med at Selnes retorisk spurte om hvordan de driver forskning i Stavanger.

Kjerkols masteroppgave eller ei er kanskje ikke aller viktigst i denne saken, føyer seg fint inn i moralske og etiske verdier som er iboende hos våre folkevalgte. Forstår hvorfor Støre er forsiktig med å sparke Kjerkol. Trøndelag AP er mektig og en evt. full lederstrid i Trøndelag er neppe noe han ønsker, Giske skal holdes unna makt. Ser også at Giskes allierte Huitfeldt antakeligvis blir sendt langt bort fra Norge. Kjerkols posisjon i Trøndelag AP er viktig for Støres AP. Spillet om makt er nok større i dag en i serien Makta.

Vi får de politikerne vi ønsker og det er bare å gratulere Kjerkol med travel stortingsarbeid samtidig som hun gjennomførte en god masteroppgave. .
*JBJB
22.01.2024 kl 13:15 3905

Hei flue/folkens:))

Og...du slår inn åpne dører, flue - utbytteskatten på 37,84% slår inn fra første krone og skurkeregjeringen som ikke klarer den lille gangetabellen uten plagiat og "oppkonstruert metode" gjør livet surt for mange småsparere, vettu - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 22.01.2024 kl 19:15 Du må logge inn for å svare