***RØKKE*** STATSBUDSJETTET OG SKATTERANET 2023

*JBJB
12.09.2022 kl 18:39 16655

Hei folkens:))

Og...advarslene har stått i kø etter at Bjørn Dæhli flyttet til Sveits i fjor, men politikerne har vendt det døve øret til, folkens - politikerne på stortinget som selv har utnyttet alle lovlige og ulovlige triks i skatte og pendlerboligsakene reiser seg nå protest mot Røkke - selv har skatteakrobatikken til politikerne medført at skatteetaten har ilagt en rekke politikere straffeskatt - nå roper de samme politikerne ukvemsord etter Kjell I. Røkke for at han tar nødvendige, men helt lovlige grep for å sikre sine verdier - hva som skjer med alle hans bedrifter (Aker, Aker Solution, AkerBP+++) og andre underliggende firma vil bare fremtiden vise - zånn går no dagan...ZnageZz....

Kjell Inge Røkke sto foran et umulig dilemma. I 15 år har han levd uten inntekt, men betalt formuesskatt av beskattede midler. Den tiden er over. Nå ventet 250 millioner i utbytteskatt for å betale formuesskatten på 360 millioner.
https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/09/12/7928222/rokke-matte-ta-ut-612-millioner-i-utbytte-bare-for-a-betale-skatt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 03.12.2022 kl 12:46 Du må logge inn for å svare
*JBJB
17.09.2022 kl 16:44 2258

Hei folkens:))

Og...merk dere datoen 6 Oktober 2022, folkens - da legger regnemester og finansminister Vedum frem forslaget til statsbudsjett for 2023

Aksjer:
- da Støre regjeringen tok over regjeringskontorene i fjor høst ble verdifastsettelsen av aksjer umiddelbart økt fra 55 til 65% - dette slår direkte inn i formuesskatten hvis du har en netto formue over bunnfradraget på 1,65 millioner - i Hurdalsplattformen er intensjonen å øke denne satsen til 80% og økningen kan komme allerede i høstens budsjettforslag
Formueskatt:
- formuesskatten ble i fjor høst hevet fra 0,85 til 0,95% - en ny vesentlig økning er ventet allerede den 6 Oktober
Fritidsbolig
- formuesverdiene av fritidsboliger ble økt med 25 ved første mulighet i fjor høst - ny økning på minimum 10% er ventet allerede ved høstens budsjettforslag
Utbytteskatt:
- utbyttebeskatningen av aksjer for personlige skatteytere ble etter regjeringsbyttet i fjor økt fra en justeringsfaktor på 1,44 til 1,6 - dette medførte en skatteskjerpelse på aksjeutbytte fra 31,68% til 35,2% - det er ventet ny vesentlig økning den 6. Oktober med 3-5%alt dette er nok allerede lekket til "rikingene" som har tatt eller er i ferd med å ta sine grep - 45 stortingsrepresentanter er under etterforskning for skattejuks i pendlerboligsakene og får nå gratis juristhjelp for å imøtegå skatteetatens krav - og det er fortsatt gratis strøm, Wifi, TV dekning+++ i boligene - her vil det neppe bli skjerpelser - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

NB! Tipper neste storfisk ut blir eiendomsmagnaten og industribyggeren Bjørn Rune Gjelsten!

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 17.09.2022 kl 17:06 Du må logge inn for å svare
oivindl
17.09.2022 kl 17:14 2242

"Med din retorikk så kunne man jo like godt økt utbytteskatten til 100%"

Og på hvilket grunnlag kom du frem til den konklusjonen?

Men selger du huset ditt med fortjeneste vil du antakelig også betale desto mer for ditt neste hus. Hadde vært urimelig å skatte av fortjenesten da. Dårlig sammenligning.

Er det ingen som har funnet det nye huset til Røkke i Sveits?? Han har jo gigantomani så det er nok ikke en liten leilighet. Har sikkert kjøpt et plass fra en rik russer som har flyktet ....
*JBJB
17.09.2022 kl 17:24 2234

Hei folkens:))

Og...merk dere fortsatt datoen 6 Oktober 2022, folkens - da legger regnemester og finansminister Vedum (han som på live TV presenterte regnestykket som viste at alle kom til å få økt kjøpekraft i 2022) frem forslaget til statsbudsjett for 2023:

Aksjer:
- da Støre regjeringen tok over regjeringskontorene i fjor høst ble verdifastsettelsen av aksjer umiddelbart økt fra 55 til 65% - dette slår direkte inn i formuesskatten hvis du har en netto formue over bunnfradraget på 1,65 millioner - i Hurdalsplattformen er intensjonen å øke denne satsen til 80% og økningen kan komme allerede i høstens budsjettforslag
Formueskatt:
- formuesskatten ble i fjor høst hevet fra 0,85 til 0,95% - en ny vesentlig økning til 1/1,1% er ventet allerede den 6 Oktober
Primærbolig:
Verdifastsettelsen av primærbolig er i dag 25% av faktisk salgsverdi opp til 15 millioner - boliger er i en fallende trend med bakgrunn i renteøkninger og inflasjon, men selv i en slik situasjon er det ventet forhøyet verdifastsettelse av bolig og dermed høyere formuesskatt
Fritidsbolig:
- formuesverdiene av fritidsboliger ble økt med 25 ved første mulighet i fjor høst - ny økning på minimum 10% er ventet allerede ved høstens budsjettforslag selv om hytter, fritidsbolig++ er i en fallende trend på grunn av renteøkninger og inflasjon
Utbytteskatt:
- utbyttebeskatningen av aksjer for personlige skatteytere ble etter regjeringsbyttet i fjor økt fra en justeringsfaktor på 1,44 til 1,6 - dette medførte en skatteskjerpelse på aksjeutbytte fra 31,68% til 35,2% - det er ventet ny vesentlig økning den 6. Oktober med 3-5%alt dette er nok allerede lekket til "rikingene" som har tatt eller er i ferd med å ta sine grep - 45 stortingsrepresentanter er under etterforskning for skattejuks i pendlerboligsakene og får nå gratis juristhjelp for å imøtegå skatteetatens krav - og det er fortsatt gratis strøm, Wifi, TV dekning+++ i boligene - her vil det neppe bli skjerpelser - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

NB! Tipper neste storfisk ut blir eiendomsmagnaten og industribyggeren Bjørn Rune Gjelsten!

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 24.09.2022 kl 16:00 Du må logge inn for å svare
Antitax
17.09.2022 kl 20:59 2150

Har jeg noen millioner i banken som jeg kunne tenke meg å investere, så vil ny bolig /eiendom vurderes opp mot investeringer i aksjer / bedrifter, med tanke på hva man sitter igjen med den dagen man selger. Til mindre lønnsomt det er å investere pengene i aksjer (bedrifter) til vanskeligere blir det for børsnoterte selskap å få gjennomført emisjoner, det samme for selskap som ikke er børsnoterte. Jeg synes det er bra forklart her: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/husk-at-langsiktig-sparing-krever-langsiktige-rammebetingelser-store/o/5-95-337339 Legg også merke til denne: «Norsk økonomi skal omstilles. Norsk næringsliv trenger flere eiere og mer risikokapital, ikke mindre!»

Det er bare Norge som har en slik utbytteskatt i Europa. De røde vil kapitalismen til livs, selv om kapitalismen bidrar til mer rikdom, teknologisk utvikling og større velferd for alle. https://en.wikipedia.org/wiki/Invisible_hand
nordnes
18.09.2022 kl 11:10 2020

« Legg også merke til denne: «Norsk økonomi skal omstilles. Norsk næringsliv trenger flere eiere og mer risikokapital, ikke mindre!»»

En historie som viser hvor viktig det er med mennesker som har en driv og en skaperånd i seg er hva som skjedde med tyskeren Alfried Krupp (1907-1967). Han var eier av det tyske Kruppkonsernet som produserte stål -også- til tyskerne også under 2. verdenskrig. Etter krigen ble han tiltalt i det som kalles Nürnbergprosessen del 2. I 1948 ble han dømt til 12 års fengsel og fradømt boligen, jobben og eierskapet til Krüppkonsernet. Tre år senere i 1951 ble han løslatt og gjeninnsatt i Kruppkonsernet og litt senere fikk han tilbake aksjene i bedriften og boligen Villa Hügel.

Historien viser hvor viktig det er med personer som har en driv og en skaperpånd samtidig som de har Fingerspitzgefühl med teft, finfølelse, intuisjon og kunnskap om bedriften de leder.

https://no.wikipedia.org/wiki/Krupp-prosessen
Redigert 18.09.2022 kl 11:31 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
18.09.2022 kl 14:12 1947

Økningen av formueskatten er kanskje også ment presse folk til å øke belåningen på eiendom, og i allefall minke interessen for å nedbetale lånet. På den måten kan man pumpe mer penger inn i samfunnet som kan holde/øke etterspørselen etter varer og tjenester og sikre sysselsetting og skatte- og avgiftsinntekter.

I fra sosialdemokratiets start så har det vært sparefiendtlig. De har med vel vitende laget skattesystemer, som tjener deres agenda, men som stadig inneholder kanaler som gjør at man kan opparbeide seg store formuer uten å ha betalt særlig skatt underveis. Derfor mener jeg de har vanskelig for å fjerne den skatten.

Man kan si det på en annen måte: De har laget et så dårlig og skjevt system, at de føler seg nødt til å "ta" noe av de pengene tilbake.
*JBJB
18.09.2022 kl 15:08 1920

Hei folkens:))

Og...fiskeren fra Molde tegner halen på grisen, folkens - moralistene i politikerkorpset med svin på skogen i skattesaker+++ kaster stein i glasshus og omgjør Norge til det ukjennelige - merkelig at sosialistene tror alt går bra hvis jeg klipper deg og du meg - skrekk og gru...ZnageZz...

Kjell Inge Røkke vil gi bort store deler av formuen til egenvalgte formål. – Nettroll og populistiske politikere, eller tabloide journalister for den saks skyld, påvirker ikke våre valg, sa han til DN nylig.
https://www.dn.no/marked/utdanning/ung/kjell-inge-rokke/kjell-inge-rokke-i-dn-intervju-fa-uker-for-sjokk-exiten-venstresiden-mener-de-eier-det-moralske-kompasset/2-1-1287805

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Mr Karma
18.09.2022 kl 16:19 1867

Tipper formueskatten øker til 1 %. Så greit med jevne fine tall som alle forstår vet du. Innfrielse av folks krav om et enklere skattesystem. Alt er nå så greit med den nye satsen. Blir vel noe sånt som bondeklovnen presenterer.

Så viser de også at de lar seg ikke påvirke av utflyttinger, bråket i media o.s.v. Må jo vise at man ikke bøyer av for press fra milliardærer.....

« DE ALLER RIKESTE BETALER LITE SKATT I NORGE
Enda en gang er det oppstått en formuesskattdebatt der en norsk milliardær har klaget på formuesskatten. Enda en gang fremstilles det som om formuesskatten gjør at de rikeste nordmennene i Norge skattlegges urimelig mye hardere enn de rikeste i andre land. Men sannheten er at Witzøe og de andre norske milliardærene ikke skattlegges spesielt hardt sammenlignet med milliardærer i andre land.

En rapport fra ProPublica fikk verdensomspennende oppmerksomhet tidligere i sommer da det kom frem at de aller rikeste amerikanerne betaler svært lite skatt. Jeg har gjort en tilsvarende beregning for Norge. Overraskende nok viser det seg at superrike nordmenn faktisk betaler enda mindre i skatt enn de rikeste amerikanerne.

Mens ProPublica beregnet at de aller rikeste amerikanerne har betalt 3.4% i skatt, så har de rikeste nordmennene en tilsvarende skatterate på 2.98 %. For å komme frem til tallene har ProPublica beregnet hvor mye skatt de 25 rikeste amerikanerne betalte mellom 2014 og 2018 relativt til deres økning i reell formue i samme periode.«

https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2021/august/de-aller-rikeste-betaler-lite-skatt-i-norge/

Ikke vil de betale formueskatt. Ikke vil de betale arveavgift. Ikke vil de betale grunnrenteskatt. Heldigvis finnes det unntak.

Og når milliardærer furter og klager sin nød har de tross alt klart å bli milliardærer her i landet så det kan vel ikke ha vært så ille når alt kommer til alt..

https://www.nhh.no/nhh-bulletin/artikkelarkiv/2021/august/de-aller-rikeste-betaler-lite-skatt-i-norge/
*JBJB
18.09.2022 kl 17:39 1803

Hei flue/folkens:))

Og...det er merkelig at de formuende forlater landet hvis Norge har så gunstige skatteforhold som din gamle artikkel fra før regjeringsskiftet forfekter, flue - den gamle artikkelen bygger på feil premisser om lav skattebyrde i Norge - alle satser er for øvrig økt siden regjeringsskiftet i 2021 slik som beskrevet ovenfor, nye kraftige økninger rund baut er forventet den 6. Oktober når statsbudsjettet for 2023 legges frem - hvorfor skulle "rikingene" flytte fra Norge som fremstilles som rene skatteparadiset i artikkelen til land med høyere skattesatser forresten - dette er bare sludder og vås - når det gjelder Røkke opparbeidet han en betydelig formue(ca. 2 milliarder) på fiske utenfor USA, Canada og Alaska som han faset hjem til Norge - tikk, takk - tikk, takk den 6 Oktober nærmer seg med stormskritt - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 18.09.2022 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
oivindl
18.09.2022 kl 19:11 1754

"når det gjelder Røkke opparbeidet han en betydelig formue(ca. 2 milliarder) på fiske utenfor USA, Canada og Alaska som han faset hjem til Norge"

Tja, antagelig fordi Norge har så gunstige skattesatser.
*JBJB
24.09.2022 kl 16:10 1552

Hei folkens:))

Og...som nevnt i vårt innlegg over i tråden av 17.09.2022 kl. 17:24 vil flyttestrømmen ut av landet øke etter den 6 Oktober 2022, folkens - innholdet i innlegget kan for øvrig leses i linken under - men for å overholde intensjonen om å diskutere aksjer kan det nevnes at har du 100000 i utbytte fra for eksempel DNB vil mellom 35 og 40 tusen kreves tilbake av skattemyndighetene i utbytteskatt i 2023 - siste mann ut slokker lyset, de resterende kan klippe hverandre - skrekk og gru...ZnageZz....

Skattesjokk i 2023
Skattetrykket gikk markant opp for mange i 2022. Neste år blir enda verre. Har du inntekt, formue, egen bolig eller hytte er det bare å knuse sparegrisen.
https://www.finansavisen.no/nyheter/markedskommentarer/2022/09/23/7933854/skattesjokk-i-2023

NB! Tipper neste "storfisk" ut blir Bjørn Rune Gjelsten!!

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 25.09.2022 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
Dølle
25.09.2022 kl 12:45 1424

Hun er vel ikke værre en brorparten av våre flotte nye muslimske venner vil jeg tro. Jukser og bedrar og er frekke i tillegg.
*JBJB
26.09.2022 kl 08:12 1372

Hei folkens:))

Og...kreativiteten for å finne nye skatteskjerpelser er nesten like høy hos folkets ombudsmenn/kvinner som skatteunndragelsene var i pendlerjukssakene, folkens - nå er lakseskatten på bordet i tillegg til de andre skjerpelsene som er redegjort for tidligere i tråden - politiet har for øvrig i dag publisert at pendlerjukssakene er ferdig etterforsket og at de vil overlevere sin innstilling i skattejukssakene med pendlerbolig til statsadvokaten om kort tid, det lover ikke godt - siste mann ut slokker lyset - skrekk og gru...ZnageZz...

NB! Tipper neste "storfisk" ut etter Røkke og i blir Bjørn Rune Gjelsten!

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/pendlerboligsakene-er-ferdig-etterforsket/s/12-95-3424318097

Til NRK sier ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp) i Salangen kommune at slik skatt vil være et «ran» av kystsamfunnene.
https://www.finansavisen.no/nyheter/sjomat/2022/09/26/7935079/sp-ordforere-ut-mot-mulig-lakseskatt?internal_source=sistenytt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 26.09.2022 kl 14:22 Du må logge inn for å svare
*JBJB
28.09.2022 kl 09:02 1351

Hei folkens:))

Og...da kan vi krysse av for første "skattespådom" og skjerpelse allerede en god uke før statsbudsjettet for 2023 legges frem, folkens - aktørene som blir berørt av de nye grunnskattereglene kommer selvsagt til å øke sine priser til forbrukerne og "vanlige folk" blir nok en gang taperne - i tillegg kommer med stor sikkerhet skatte og avgiftsøkninger når statsbudsjettet skal eltes sammen med støtte fra ytre venstre sosialistene og AUF:

Aksjer:
- da Støre regjeringen tok over regjeringskontorene i fjor høst ble verdifastsettelsen av aksjer umiddelbart økt fra 55 til 65% - dette slår direkte inn i formuesskatten hvis du har en netto formue over bunnfradraget på 1,65 millioner - i Hurdalsplattformen er intensjonen å øke denne satsen til 80% og økningen kan komme allerede i høstens budsjettforslag
Formueskatt:
- formuesskatten ble i fjor høst hevet fra 0,85 til 0,95% - en ny vesentlig økning til 1/1,1% er ventet allerede den 6 Oktober
Primærbolig:
Verdifastsettelsen av primærbolig er i dag 25% av faktisk salgsverdi opp til 15 millioner - boliger er i en fallende trend med bakgrunn i renteøkninger og inflasjon, men selv i en slik situasjon er det ventet forhøyet verdifastsettelse av bolig og dermed høyere formuesskatt
Fritidsbolig:
- formuesverdiene av fritidsboliger ble økt med 25 ved første mulighet i fjor høst - ny økning på minimum 10% er ventet allerede ved høstens budsjettforslag selv om hytter, fritidsbolig++ er i en fallende trend på grunn av renteøkninger og inflasjon
Utbytteskatt:
- utbyttebeskatningen av aksjer for personlige skatteytere ble etter regjeringsbyttet i fjor økt fra en justeringsfaktor på 1,44 til 1,6 - dette medførte en skatteskjerpelse på aksjeutbytte fra 31,68% til 35,2% - det er ventet ny vesentlig økning den 6. Oktober med 3-5%

skattejukserne er kreative folk, det skal de ha - siste mann ut slokker lyset - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Genialt av Røkke å rømme detta møkkalandet. De nye skatteskjerpelsene er en katastrofe. Skjerpelser, skjerpelser, skjerpelser. Husk til neste valg at "vanlige folk" er i de rødgrønne d øyne er bor i kommunale boliger og uten jobb. Har du en ok jobb å kanskje litt til overs skal du straffes. Selv stemte jeg høyre og forutså akkurat det som vi har fått i trynet. Ja, jeg vet det er krig osv osv, men noe vil det alltid være som foregår i verden og for sosialistene er det viktig at akkurat DU skal straffes for det. Hadde flyttet til Sveits i går om jeg hadde muligheten. Witzøe har vel ryddet fram reisekofferten på marra tenker jeg.
Redigert 28.09.2022 kl 09:37 Du må logge inn for å svare
Antitax
28.09.2022 kl 16:45 1262

Jepp smart. Ikke smart å investere i norsk næringsliv.
Ser det også igjen er forslag om å øke utbytteskatten – helt opp til vanvittige 40% (i 2004 var den vel 0%).

Snakket med en venn som i 2021 hadde fire millioner i verdistigning/utbytte i et eget investeringsselskap, men som valgte å ikke legge ned selskapet og ta ut alt med fortjeneste på fire millioner. Da var utbytteskatt 32% før den i 2022 økte til 35% og nå er det snakk om 40%. Når man har investeringsselskap så er det ofte for å kunne gjøre langsiktige investeringer. Han ønsket å satse i minst 5 år til i 2021, men angrer nå som det ser ut til at utbytteskatten er opp snart 10%, hvis det er riktig at den skal bli hele 40%.
Det er et ran og fremmer ikke investeringer i aksjer/bedrifter, emisjoner eller nystarta selskap. Det er jo snart ingen grunn til å ta noen risiko - gevinsten blir jo spist opp år for år i høyere utbytteskatt.

Hadde vært mer lønnsomt å ta ut alle pengene og legge ned selskapet i 2021 – da hadde han sittet med 400 000 mindre i skatt / ekstra. Kanskje bedre å bruke pengene på tull og tøys, dyre ferier m.m. fremfor å investere i norsk næringsliv. Eventuelt kjøpe en leilighet for utleie – der er det bare 22% skatt, samt at man får fratrekk for alle utgifter.

All motivasjon for å investere penger i aksjeselskap blir jo drept med høyere utbytteskatt år etter år.Redigert 28.09.2022 kl 16:46 Du må logge inn for å svare
*JBJB
28.09.2022 kl 17:39 1225

Hei tax/folkens:))

Og...fin og illustrerende historie, tax - i tillegg økte verdifastsettelsen på aksjer fra 55 til 65% da sosialistene hadde fintunet budsjettet sammen med ekstremsosialistene i SV i fjor høst - som beskrevet i tidligere innlegg har Hurdalsplattformen målsetting om 80% verdifastsettelse på aksjer - dette slo i år direkte inn i formuesbeskatningen og ny økning forventes i 2023 - med økt formuesbeskatning den 6 Oktober fra 0,95 til 1/1,1% og 80% verdibeskatning på aksjer vil flyttestrømmen øke i omfang og styrke - sosialistene og pendlerjukserne tror de kan leve av å klippe hverandre - snart er det bare lakselusa som ikke øker i beskatning etter dagens skatteststunt - i en tid der Norge seiler rett inn i resesjon er det direkte umusikalsk å sette 45000 arbeidsplasser i havbruksnæringen i spill - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

NB! Tipper neste storfisk ut blir Bjørn Rune Gjelsten (laksefolket er vel på flyttefot as we speak)..

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Redigert 28.09.2022 kl 20:04 Du må logge inn for å svare
*JBJB
30.09.2022 kl 08:25 1039

Hei folkens:))

Og...6. Oktober nærmer seg med stormskritt, folkens - eksplosjonen i skatte og avgiftsøkninger som startet etter regjeringsskiftet i fjor høst vil fortsette med forsterket styrke i 2023 - økningene og hva som kommer i 2023 er redegjort for tidligere i tråden og nå er flyttestrømmen og hjerneflukten ut av landet allerede i full gang - ekstremsosialistene som blir sittende igjen å klippe hverandre sammen med de som "flytter" inn og øker utgiftene på statsbudsjettet samt skattesnyterne (pendlerjukserne) på stortinget blir taperne i det store spillet, men forstår det ikke selv - nå er nok grunder er på flyttefot - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

Nok en milliardær melder flytting fra Norge til Sveits
Teknologigründer og investor Fredrik Halvorsen har meldt flytting fra Norge til Sveits.
https://www.finansavisen.no/nyheter/politikk/2022/09/30/7937928/nok-en-milliardaer-melder-flytting-fra-norge-til-sveits?internal_source=sistenytt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 30.09.2022 kl 22:31 Du må logge inn for å svare
Mr Grey
30.09.2022 kl 09:25 988

Sosialistene kjører på, null respekt for rike folk og de som har skapt arbeidsplasser og store verdier her til lands.
Det første de gjorde når de kom til makten for litt over et år siden var å doble formuesbeskatningen og nå tenker de vel å stramme til ytterligere.
Prisen for å bo i Norge er blitt for høy, snart 2% skatt (effektiv) av ligningsformuen i året som en forskuddsskatt. Har du solgt bedriften din og sitter i cash er det håndterbart, men har du stram likviditet og en høy ligningsformue har du store utfordringer.
Norge er dessverre i ferd med å jage ut de som bygger, skaper og bidrar til store inntekter til samfunnet.

Selvsagt ønsker en sosialist høyere skatter for de rike, hvordan skal ellers sosialisten klare å karre til seg noen ekstra kroner. De har jo aldri lært å tjene penger og har heller ikke gutsen til å prøve, mye enklere å bare konfiskere noen formuer, haha:)
Redigert 30.09.2022 kl 09:26 Du må logge inn for å svare
*JBJB
04.10.2022 kl 08:41 865

Hei folkens:))

Og...nedtellingen til førstkommende torsdag er i gang, folkens - ekstremsosialistene og skattejukserne i pendlersakene skal da nemlig piske "de rike" med omfattende skatteskjerpelser - (alle som tjener over 750 000,- ) til stor jubel fra de som blir igjen i landet og liker å klippe hverandre - flyttestrømmen og hjerneflukten vil nå nye høyder frem mot 1. Januar 2023 - har du for eksempel utbytte fra Equinor på 100000 vil skattfuten snappe mellom 35 og 40 tusen i skatt i 2023, høyere verdifastsettelse av aksjer/høyere boligskatt/økt skatt på hytter og sekundærbolig/høyere eiendomsskatt++++ - se for øvrig redegjørelse høyere opp i tråden - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....


Det er liten tvil om at det i statsbudsjettet for 2023, som blir lagt frem torsdag denne uken, ligger en rekke skatteøkninger. De groveste, den nye grunnrentebeskatningen i oppdrettsnæringen og økt marginalskatt for kraftprodusentene, er allerede kjent.
Slik kan regjeringen vise at den pisker de rike. Milliardærene skal tas først. 33 milliarder i økte skatter skal dette bli.
https://www.finansavisen.no/leder/2022/10/03/7939206/mer-skatt-fra-de-rike

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 04.10.2022 kl 18:08 Du må logge inn for å svare

Hva er det som skjer nå, skatt, skatt, skatt.

Kan man ikke bare nasjonalisere alt i landet ? Folk, eiendeler osv....


"– Ethvert tilfelle av skatteflukt er ett for mye
SV vil ha skatt for rike nordmenn som flytter ut av landet, og de mener det haster. De vil også skattlegge Røkke som allerede har meldt flytting – om loven tillater det."

https://e24.no/naeringsliv/i/P4oOVp/ethvert-tilfelle-av-skatteflukt-er-ett-for-mye
Redigert 04.10.2022 kl 20:41 Du må logge inn for å svare
pengex
04.10.2022 kl 21:00 958

Man blir vel noe distansert fra virkeligheten når lønna fra staten ramler inn uansett hva man gjør. Sett mannen inn i en skakkjørt bransje og se hvordan han klarer det.

Det er bare å se frem til morgendagen. På sikt blir det spennende å se hvor mange privatpersoner som gidder å spare i aksjer med en såpass næringsfiendtlig regjering.

https://e24.no/boers-og-finans/i/WRjodr/en-regjering-paa-pengejakt-kan-ramme-utbytteaksjer
Boyo
05.10.2022 kl 08:58 913

Ja, derfor må skattene økes. Dette bedrøvelige statsbyråkratiet koster enormt, og ingen krav til resultater. Deres eget ve og vel står øverst på listen.

Kan statsbyråkratiet børsenoteres, gjerne på "EuroNext Growth" ? Hvis ja, håper de skal betale utbytte.
Redigert 05.10.2022 kl 09:03 Du må logge inn for å svare
oivindl
05.10.2022 kl 09:23 904

"Deres eget ve og vel står øverst på listen."

Kunne vel lett påstått det samme om skatteflyktninger.
*JBJB
05.10.2022 kl 17:04 880

Hei folkens:))

Og...pendlerjukserne, ekstremsosialistene (blant andre den avgåtte stortingspresidenten i AP og Fylkesnes i SV som leide ut sin egen leilighet rett ved siden av pendlerboligen) og de som skal ta de rike legger i morgen frem sitt forslag til skatteskjerpelser, folkens - som beskrevet mer i detalj tidligere i tråden vil utbytteskatten, formueskatten, likningsverdien av aksjer, likningsverdien av boliger, hytter og sekundærboliger++ (selv om eiendomsprisene rund baut er på full fart ned med en nedgang på 2,2% siste måned ) øke når forslaget har blitt eltet sammen ved hjelp av SV - 2023 vil bli et år hvor hjerneflukt og fraflytting vil prege mediebildet - har du for eksempel utbytte på aksjer fra Norsk Hydro på kr. 100000 vil skattefuten kreve mellom 35 og 40 tusen i utbytteskatt - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

NB! Siste grunder ut slokker lyset - B.R. Gjelsten rømmer nok før lyset skrus av!!

Regjeringen skrur opp utbytteskatten
Kilder skal ha bekreftet at regjeringen skrur opp både utbytteskatten, skatten på formue og inntektsskatten for dem som tjener over 750.000 kroner.
https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/10/05/7940750/aftenposten-regjeringen-skrur-opp-utbytteskatten-skatten-pa-formue-og-inntektsskatten

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 05.10.2022 kl 21:42 Du må logge inn for å svare
True
05.10.2022 kl 22:10 816

Det er så patetisk at jeg finner ikke ord. Lysbakken er en av de mest latterligste og feigeste personene i Norge. Jeg har fått nok av å henge ut disse klovnene lenger dog, selv om de fortjener det.

Det aller viktigste er å aldri bli en av de og holde seg på rett side. Ignorer disse hyklerne og sørg heller for å holde SV langt under sperregrensen til hele partiet er lagt ned.

Jeg har ikke noe imot å jobbe i offentlig sektor om dagen dog, slik som dette fortsetter. Er snart ikke vits- og ingen gidder lenger å bidra i privat sektor. Faktisk risikosport nå spør du meg...
Redigert 05.10.2022 kl 22:15 Du må logge inn for å svare
True
05.10.2022 kl 22:25 805

Ja, for det holder jo ikke med strøminntektene og lakseinntektene. Mer vil ha mer vettu. Alle kan like godt bare slutte å jobbe i privat sektor, så kan vi alle bare jobbe i Staten istedet og sitte å fråtse... Bare at da er det jo ingen å fråtse av lenger...

Vel, if you can't beat them, join them...
oivindl
05.10.2022 kl 23:27 840

Mangler bare en s, så kan vi skrive om nicket ditt til sutre.
Redigert 05.10.2022 kl 23:28 Du må logge inn for å svare
*JBJB
06.10.2022 kl 07:39 822

Hei folkens:))

Og...i dag kommer skattesjokket, folkens - detaljene når det gjelder skatteskjerpelser er redegjort for tidligere i tråden og vi regner med spot on igjen, men kommer tilbake til eventuelle avvik senere - fraflytting blir en "næring i vekst" - intet nytt under solen - skrekk og gru...ZnageZz....

NB! Regner med blant andre B. R. Gjelsten henter flyttekasser på Europris as we speak!

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 06.10.2022 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
oivindl
06.10.2022 kl 09:21 815

"NB! Regner med blant andre B. R. Gjelsten henter flyttekasser på Europris as we speak!"

Det koster jo penger, tror han tigger gratis banankasser på REMA, stakkars mannen.
oivindl
06.10.2022 kl 09:23 834

"Og...i dag kommer skattesjokket, folkens -"

Og med dette statsbudsjettet som skulle frata enhver lysten til å investere i aksjer, så stiger børsen.
*JBJB
06.10.2022 kl 10:18 824

Hei folkens:))

Og...da er første stikk i boks, folkens - formuesskatten øker som estimert tidligere i tråden til 1%, folkens - da skattejukserne og ekstremsosialistene overtok i fjor høst var satsen 0,85% formuesskatt - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Pacino
06.10.2022 kl 10:38 828


Øker utbytteskatt fra i dag
Regjeringen vil også øke utbytteskatten, fra 49,5 til 51,5 prosent.

Det inkluderer selskapsskatt på 22 prosent og oppjusteringsfaktor for utbytte på 1,72 prosent.

Det skal ha virkning fra og med i dag, står det i statsbudsjettet.

– For å unngå tilpasninger til økt utbytteskatt i 2023, foreslås det at økningen i oppjusteringsfaktoren for utbytte, utdeling, gevinst og tap trer i kraft straks med virkning fra budsjettfremleggelsen, heter det i statsbudsjettet.