***RØKKE*** STATSBUDSJETTET OG SKATTERANET 2023++

*JBJB
12.09.2022 kl 18:39 26647

Hei folkens:))

Og...advarslene har stått i kø etter at Bjørn Dæhli flyttet til Sveits i fjor, men politikerne har vendt det døve øret til, folkens - politikerne på stortinget som selv har utnyttet alle lovlige og ulovlige triks i skatte og pendlerboligsakene reiser seg nå protest mot Røkke - selv har skatteakrobatikken til politikerne medført at skatteetaten har ilagt en rekke politikere straffeskatt - nå roper de samme politikerne ukvemsord etter Kjell I. Røkke for at han tar nødvendige, men helt lovlige grep for å sikre sine verdier - hva som skjer med alle hans bedrifter (Aker, Aker Solution, AkerBP+++) og andre underliggende firma vil bare fremtiden vise - zånn går no dagan...ZnageZz....

Kjell Inge Røkke sto foran et umulig dilemma. I 15 år har han levd uten inntekt, men betalt formuesskatt av beskattede midler. Den tiden er over. Nå ventet 250 millioner i utbytteskatt for å betale formuesskatten på 360 millioner.
https://www.finansavisen.no/nyheter/finans/2022/09/12/7928222/rokke-matte-ta-ut-612-millioner-i-utbytte-bare-for-a-betale-skatt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 29.01.2023 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
*JBJB
26.10.2022 kl 14:11 3818

Hei folkens:))

Og...da er katta ute av sekken, folkens - de samme politikerne som har tusket til seg store skattefordeler på fellesskapets regning er nå like kreativ med med å skattlegge vanlig folk, bedrifter og investorer til helt uakseptable høyder i forhold til land vi liker å sammenlikne oss med - 38 av Stortingets politikere har fått krav om å etterbetale skatt for juks, fanteri og unndragelse av felleskapets ressurser - de samme politikerne sitter i disse dager samlet for å skjerpe skatteskruen enda noen hakk i forhold til skjerpelsene komiske Ali fremla den 6 Oktober - de politisk korrekte trylleordene rettferdig omfordeling, sårbare grupper, grønt skifte og "de rike skal tas" resirkuleres 24/7 til applaus fra "de lengst nede ved bordet" - skattesatsen for utbytte på arbeidende kapital (Aksjer/egenkapitalbevis) ble økt fra 35,2% til 37,8% den 6 oktober, og det mumles i korridorene om nye økninger til nærmere 40% - formuesskatten ble den 6 Oktober økt til 1% for formuer over 1,7 mill. - denne satsen vil sannsynligvis øke til 1,1% når skattesnylterne i SV, MDGml +++ får eltet budsjettet sammen før fremleggelse i Stortinget i Desember - dødsskatten og verditaksten for eiendommer er også i spill og selv om eiendomsprisene vil falle i 2023 er 10% økning av verditaksten sannsynlig - flere vanlige folk vil da komme over bunnfradraget på 1,7 mill. for formuesskatt og bli rammet av skatteskjerpelsene - grunnrenteskatten har flere med god innsikt redegjort for i andre tråder og regjeringen er på vikende front, men uforutsigbarheten og stabile rammevilkår vil fortsatt være i spill - flyttebransjen har gode dager i vente - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

https://www.finansavisen.no/nyheter/sjomat/2022/10/26/7952103/anders-masoval-flytter-til-sveits

Men noen av dem har vært åpne om at de fikk varsel i juni. En av dem er SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. I tillegg har de to SV-representantene Freddy Øvstegård og Mona Fagerås fortalt at de fikk skattevarsel.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/RGGLL5/pendlerboligsakene-38-politikere-maa-betale-mer-skatt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 26.10.2022 kl 18:36 Du må logge inn for å svare
*JBJB
27.10.2022 kl 17:29 3737

Hei folkens:))

Og...hvor mange skattekjeltringer er det i vår lovgivende forsamling, folkens - de som i disse dager pålegger vanlige folk, bedrifter og investorer tidenes skatteskjerpelser vet ikke om de selv er folkeregisterregistrert på gutterommet, jenterommet eller verdensrommet - sist ut er Venstres nestleder Sveinung Rotevatn som trodde han bodde gratis på gutterommet mens han fikk tildelt pendlerbolig - men de har svart belte i å skusle bort fellesskapets penger som de selv er lite villig til å bidra med på grønne luftslott, ulønnsomme prosjekter World Wide og det store hullet integrering som ingen lengre tør å estimere - derfor er kreativiteten og sluket uendelig når det gjelder nye skjerpelser på skatteskruen (se tidligere innlegg i tråden om nye skjerpelser i desember) - har du for eksempel kr. 100000 i utbytte på arbeidende kapital i 2023 fra Equinor tar komiske Ali nærmere 40 000 i skatt - når skjerpelsene skal forsvares resirkuleres trylleordene grønt skift, sårbare grupper, rettferdig omfordeling og "de rike skal tas/flås" - men hjerneflukten skyter fart as we speak og flyttebransjen er en næring i vekst - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

Aftenposten skrev i 2021 at Rotevatn har fått pendlerbolig fra Stortinget fordi han var folkeregistrert hos foreldrene sine i Sogn og Fjordane. Han betalte ikke husleie eller andre utgifter til foreldrene.
https://www.finansavisen.no/nyheter/politikk/2022/10/27/7952881/sveinung-rotevatn-ma-betale-straffeskatt

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 27.10.2022 kl 22:08 Du må logge inn for å svare
*JBJB
01.11.2022 kl 17:22 3640

Hei folkens:))

Og...siste "mann" til å forlate landet setter hovedsikringen i nødmodus, folkens - nå ser flere og flere fanden på skatteveggen og tar grep før ekstremzosialistene setter nye spikre i skattekista - i desember skal nemlig nye skatteøkninger forankres i Stortinget etter at kommunistene i SV, MDGml og Rødt har eltet skatteskjerpelsene til nye høyder i tillegg til de allerede vanvittige skattebyrdene som komiske Ali la frem i budsjettet den 6 Oktober - utbytteskatten økes videre til nærmere 40% i forhold til 37,8% i forslaget til komiske Ali (35,2% i 2022) - formuesskatten heves videre fra 1 til 1,1% - verdifastsettelsen på arbeidende kapital (aksjer) som ble økt fra 65 til 80% av faktisk verdi økes til 90% - sammen med økt verdifastsettelse av eiendom vil dette slå direkte og brutalt inn i formuesskatten over bunnfradraget på 1,7 mill - som et siste stikk til de som har spinket og spart noen midler gjennom et langt liv er dødsskatten også i spill - flyttebransjen er som tidligere proklamert en næring i vekst - read our lips - skrekk og gru...ZbageZz....

Og...partiet til finansminister komiske Ali er på god vei under sperregrensen etter skattestuntet før og under den 6 Oktober hvis dagens partimåling hadde vært valg:))

Krisemåling for regjeringa: Høgre og Frp med reint fleirtal i Stortinget
Ny meiningsmåling gjev Høgre og Frp reint fleirtal i Stortinget. Arbeidarpartiet får ny botnnotering, og Senterpartiet nærmar seg sperregrensa.
https://www.nrk.no/norge/krisemaling-for-regjeringa_-hogre-og-frp-med-reint-fleirtal-i-stortinget-1.16161177Eierne bak Norges største barnehagekjede, Læringsverkstedet, har meldt flytting til Sveits. Det melder Fagbladet.
Jessheim-ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby startet sin første barnehage i 2003. Det skulle bli en lukrativ satsing, og paret har siden tjent over to milliarder på skattefinansierte barnehager.
https://www.finansavisen.no/nyheter/utenriks/2022/11/01/7955185/barnehagemilliardaerer-flytter-til-sveits

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 01.11.2022 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
omans
02.11.2022 kl 22:32 3554

Sveits håver inn når de norske flykningene bosetter seg der. De forstår hvordan skal drive landet sitt, og hente inn kapital til samfunnet.
*JBJB
03.11.2022 kl 17:35 3478

Hei folkens:))

Og...dere tror det ikke før dere får se det, folkens - i budsjettforhandlingene med regjeringen stiller SV med Torgeir Knag Fylkesnes som forhandlingsleder - Fylkesnes er den av de 38 politikerne som har fått den største straffeskatten etter skattejukset i pendlerboligsakene av alle som er kontrollert - Fylkesnes skal ha lurt fellesskapet for ca. 500000 på juks, fanteri og svindel, men skal nå bruke sine kreative evner på nye skattemessige økninger for vanlige folk med investeringer i arbeidende kapital og opparbeidet formue i bolig++ og eventuelt arv (se takster høyere opp i tråden) - skattesvindelen til forhandlingslederen i SV er så omfattende at gjeldende rettspraksis ville gitt fengsel i 4/7 måneder, betinget eller ubetinget ( se link nedenfor) - dette minner mistenkelig om kommunen som ansatte pyromanen som brannsjef - trylleordene rettferdig omfordeling, sårbare grupper, det grønne skiftet og de rike skal tas resirkuleres på inn og utpust og trumfer enn så lenge at skattesvindlere skal fastsette skattenivået til vanlige folk - mer umusikalsk kan det neppe bli - flyttebransjen er og blir en næring i vekst - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz.....

https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/skatteetaten-har-vedtatt-skattesmell-for-fylkesnes-og-giske/15235386/

https://www.domstol.no/no/hoyesterett/avgjorelser/2017/hoyesterett-straff/straffutmaling-for-skatteunndragelse/

SV stiller med nestleder Torgeir Knag Fylkesnes som sin forhandlingsleder siden finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er i foreldrepermisjon.
https://www.finansavisen.no/nyheter/politikk/2022/11/03/7956811/sv-klar-for-budsjettforhandlinger-de-rikeste-ma-skattlegges-mer

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 03.11.2022 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
*JBJB
04.11.2022 kl 12:42 3396

Hei folkens:))

Og...da har ekstremkommuniztene og regjeringen med komiske Ali i spissen startet skatteskjerpelsene før endelig vedtak i stortinget i Desember, folkens - som tidligere nevnt vil skjerpelsene bli hinsides all fornuft og skatt på formuer over 10 mill. er foreslått økt med kr. 20000 i gjennomsnitt i forhold til regjeringens opprinnelige forslag fra 6 Oktober som økte formuesskatten med ca. 7000 i samme gruppe - utbytteskatt, verdifastsettelse av arbeidende kapital, verdifastsettelse av eiendommer etc. er også i spill etter at ekstremsosialistene har vist kortene i sitt alternative budsjett - trylle og simsalabimordene grønt skifte, rettferdig omfordeling, sårbare grupper og de rike skal tas republiseres i budsjettforslaget til stor glede for de som har misunnelse som hovednæring - flyttebransjen går gode tider i møte - read our lips - skrekk og gru - ZnageZz...

NB! Det var en selsom opplevelse å lytte til SVs leder nå i Dagsnytt atten da han skulle forsvare skattesjokket - han burde umiddelbart gått til søksmål for å få erstatning for mangelfull undervisning i elementær regning!

SVs alternative statsbudsjett:
I sitt alternative statsbudsjett foreslår partiet store endringer i inntektsskatten og utbytteskatten, skriver de selv i budsjettet.
https://www.tv2.no/nyheter/foreslar-store-skatteendringer/15241710/

SV foreslår en rekke skjerpelser i formuesskatten. Partiet vil øke satsen i trinn 1 i formuesskatten til 1,1 prosent og i trinn 2 til 1,3 prosent. I tillegg foreslår SV et tredje trinn for formuer på over 100 millioner kroner på 1,7 prosent.
Dette vil samlet bringe 14,2 milliarder kroner inn i statskassa.
Partiet vil også fjerne aksjerabatten og øke selskapsskatten til 23 prosent.
https://www.finansavisen.no/nyheter/politikk/2022/11/04/7957195/sv-vil-hente-inn-20-milliarder-kroner-mer-i-skatt-enn-regjeringen

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 04.11.2022 kl 18:26 Du må logge inn for å svare
tournelon
04.11.2022 kl 16:26 3362

60% marginalskatt. Blir helt kvalm. Snakk om å rasere norsk næringsliv. Komisk at de vil stanse fremtidige oljeprosjekter når det eneste som holder liv i AS Norge er inntektene vi har fra oljen. Fastlandsøkonomien går med 300 mrd i underskudd hvert år! Norge er i praksis teknisk konkurs uten oljeinntekter. Men da er det vel bare å skatte de rike enda mer! Vent... Alle de rike har flyttet. Det var dumt!
Redigert 04.11.2022 kl 16:26 Du må logge inn for å svare
*JBJB
06.11.2022 kl 12:05 3250

Hei tourn/folkens:))

Og...tiltredes tourn - det samlede skattetrykket er, og blir de neste tre årene, av en slik størrelse at hjerne og kapitalflukten vil nå uanede høyder som vi har påpekt tidligere - interessen for arbeidende kapital vil avta og bedriftene rund baut mister sin egenkapital - ekstremkommunistene med sjefsforhandler og skattesvindler Fylkesnes i SV og medløperne i MDGml/Rødt starter i morgen forhandlingene om nye skatteskjerpelser - alle økninger er til vurdering i tillegg til skjerpelsene som komiske Ali fremførte i Stortinget den 6 Oktober (se lengre opp i tråden) - flyttestrømmen med nye Nav klienter inn i landet er større enn flyttestrømmen av kapitaleiere ut av landet til jubel fra grunnfjellet i kommunistleiren - legg merke til trylleordene når skatteskjerpelsene skal forsvares: rettferdig omfordeling, sårbare grupper, grønt skifte og de rike skal tas - flyttebransjen er som kjent en næring i vekst og de siste månedene har en kapitaleier meldt flytting pr. uke - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

Grovt sett har det kanskje vært en skatteflyktning annenhver uke de siste årene, og nå er det en hver uke.
Kim Erla, Fredrik Halvorsen, Odd Johnny Winge, Ole A. Halvorsen, Tord Ueland Kolstad, Borger Borgenhaug, Anders Måsøval og barna til Magnus Reitan, for å nevne noen.
Formuesskatten har vært ankepunktet hittil, slik det var da Bjørn Dæhlie flyttet til Bø, men det er summen av skatteøkninger som nå er truende.
https://www.finansavisen.no/leder/2022/11/03/7956838/flyttekaravanen-til-sveits

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 06.11.2022 kl 17:31 Du må logge inn for å svare
*JBJB
07.11.2022 kl 21:52 3121

Hei folkens:))

Og...finansminister komiske Ali får bare 13% stor eller ganske stor tillit i dagens meningsmåling, folkens - vi husker jo alle stuntet da han i debatten hos Fredrik Solvang regnet seg frem til på live tv at alle ville få økt kjøpekraft i 2022 - da han la frem planene om grunnrenteskatt så han helt lamslått og uforstående ut i dagsnytt atten da han ble opplyst om at børsfallet i Mowi førte til at 26000 småsparere så verdiene sine fordufte på børsen - vi snakker om landets finansminister - flyttestrømmen ut av landet vil nå nye høyder - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

Målingen som Kantar har laget for kanalen, viser at 13 prosent av de spurte har ganske stor eller svært stor tillit til Sp-leder Vedum som politiker.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/11/07/195882960/solberg-har-like-hoy-tillit-som-store-og-vedum-til-sammen

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB
11.11.2022 kl 12:21 3149

Hei folkens:))

Og...da har ekstremistene i SV og medløperne i MDGml/Rødt vist skattekortene, folkens - kravene stemmer overens med det vi tidligere har postulert i tråden og er ødeleggende for norsk industri, ødeleggende for bedriftene da det ikke lengre blir lønnsomt å investere i arbeidende kapital og til syvende å sist ødeleggende for vanlige folk som betaler i den siste enden:

- trinn 1 (formue opp til 20 mill. kroner) øker fra 0,95 % til 1,1 % (ble foreslått økt til 1 % i Statsbudsjettet)

- aksjerabatten ved formuesverdsettelsen av aksjer fjernes helt - rabatten var i 2021 på 45 %. I 2022 ble den redusert til 25 %, før regjeringen i Statsbudsjettet 2023 foreslo ytterligere reduksjon til 20 %.

- oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. foreslås økt fra 1,6 (2022) til 2,18. Det vil gi en utbytteskatt på 48 %, mot 31,68 % i 2021 og 35,2 % i 2022. Det utgjør også en økning på over 10 prosentenheter fra regjeringens forslag om 37,84 % (faktor 1,72) i Statsbudsjettet 2023. Har du 100000 kr. i aksjeutbytte i 2023 vil komiske Ali kreve 48000 kr. i skatt mot 31 680 i 2021 - en vanvittig skjerpelse av skatten med de nye forslagene.

-Også skatten på lønnsinntekter i de tre øverste trinnene foreslås økt:
Trinnskatt, trinn 3: Satsen økes fra 13,4 % (2022) til 16,2 %
Trinnskatt, trinn 4: Satsen økes fra 16,4 % (2022) til 19,2 %
Trinnskatt, trinn 5: Satsen økes fra 17,4 % (2022) til 27,0 %. Innslagspunkt reduseres fra 2,0 mill. kroner (2022) til 1,5 mill. kroner. Marginalskatt lønn ekskl. arbeidsgiveravgift øker fra 47,4 % (2022) til 56,9 % Marginalskatt lønn inkl. arbeidsgiveravgift øker fra 53,9 % (2022) til 62,23 %

- dødsskatten er fortsatt i spill

flyttebransjen er og blir en næring i vekst, siste mann ut tar ut sikringen - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 13.11.2022 kl 09:45 Du må logge inn for å svare
Karybdis
12.11.2022 kl 09:10 3064

Nå er jo dette primært forhandlingsutspill mest egnet for allmuen på venstresiden. Skulle dette likevel bli innført, inklusiv de øvrige skatteskjerpelsene (laksestart, økt arbeidsgiveravgift, grunnrente- og toppskatt i kraftbransjen) så nærmer vi oss en type nasjonalisering av privat kapital i praksis; man må nesten kunne hevde det hvis skattetrykket på privat kapital og overskudd/utbytte når slike nivåer.
Isåfall kommer snart arbeidsledigheten til å stige og med 40% i offentlig sektor, 300mrd. i underskudd på statsbudsjettet, kapitalflukt ut av landet, og investeringstørke; ja, kan det fort bli færre å flå og oljefondet vil etterhvert tørke opp.
Oljefondet er forøvrig blitt et «problem» for Norge ettersom landet ikke lenger styres etter «å sette tæring etter næring».
*JBJB
23.11.2022 kl 12:57 2776

Hei folkens:))

Og...som tidligere postulert går det fortere og fortere i svingene med flyttebilene ut av landet, folkens - nå sier også Camilla Astrup takk for følget og setter nesen mot Sveits - det totale skattetrykket er nå av en slik størrelse at landet tømmes raskt for jobbskapere, grundere og entreprenører - det mest bekymringsfulle er at dette skjer allerede i første hele år av tre kommende med sosialistisk styresett - da finansministeren fra SP skulle begrunne de store skatteskjerpelsene i dagsnytt atten forklarte han stuntet med grunnrenteskatt - han hoppet selvsagt bukk over at størstedelen av de 44,8 milliarder i skatteskjerpelser for 2023 dreier seg om økninger i formuesskatt, utbytteskatt, økete verdifastsettelser på aksjer, økte verdifastsettelser på eiendom+++ - det passer nok dårlig inn i narrativet om skattelette for vanlige folk når svært mange "vanlig folk" de siste årene har kjøpt andeler i aksjefond og aksjer - skattekortene for 2023 er bare uker unna utsendelse og mange som tjener under 750 000 som er lovet, og tror på, skattelette vil få seg en overraskelse - de få kronene som er lovet i skattelette for inntekt under 750 000 blir spist opp og forbigått av økningene i skjerpelsene som nevnt ovenfor - men trylle og simsalabimordene rettferdig omstilling, grønt skifte, sårbare grupper og de rike skal tas resirkuleres på inn og ut-pust og trumfer som kjent realøkonomiske premisser og kjente rammebetingelser - komiske Ali har for lengst ødelagt tilliten til forutsigbare rammevilkår i næringslivet og har null troverdighet hos jobbskapere og vanlige folk/investorer - flyttebransjen er en næring i vekst - read our lips - skrekk og gru- ZnageZz...

NB! Statsbudsjettet og skatteranet for 2023 skal vedtas i Stortinget i begynnelsen av desember som bare er dager unna!


https://e24.no/naeringsliv/i/pQ1pMV/eiendomsarving-camilla-astrup-melder-flytting-til-sveits
Enken etter Arne Næss jr. solgte Norges dyreste bolig tidligere i år. Nå har hun meldt flytting til Verbier i Sveits.

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 27.11.2022 kl 13:12 Du må logge inn for å svare

Hadde staten enda hatt behov for de økte skatteinntektene så hadde det jo vært en ærlig sak.
Men staten har jo aldri hatt større inntekter/ overskudd.
Og så gråter de over krisen som må løses.
Men den finnes jo ikke i Norge. Ingen krise her. Det er ren løgn.
Det eneste er for høy inflasjon og for lav arbeidsledighet. Det er ikke mye til krise å skryte av!
Det forsvarer ikke en innstramming på nivået de holder på med som gir sterkt økende matkøer i norske byer.
For de gir jo ikke av de ekstreme overskuddene til de som trenger penger heller.
De skal bare ta rike og gjøre alle fattigere.
Det er så helt meningsløst dumt.
Redigert 27.11.2022 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
*JBJB
27.11.2022 kl 22:29 2479

Hei folkens:))

Og...nå skal de rike tas grundig, folkens - nestleder Kvarg Fylkesnes som er finanspolitisk talsmann i SV har fått kr. 477000 kr. i straffeskatt samtidig som han leder forhandlingene med regjeringspartiene om nye skjerpelser på en rekke skatter (se høyere opp i tråden) - det viser en dobbeltmoral uten sidestykke og skaper politikerforakt as we speak - sosialistene som roper ut om rettferdig fordeling, sårbare grupper+++ viser hvor villig de selv er til å bidra til fellesskapet når mulighetene til egen vinning åpenbarer seg og sjansen for å bli tatt er små - skrekk og gru...ZnageZz....

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/694X7r/sv-nestleder-fikk-skattesmell-paa-477-000-kroner

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Mulla3
27.11.2022 kl 23:07 2456

Dersom det er noen av dere som tror at de kriminelle er å finne på Grünerløkka eller i fengsel, da tar dere feil. Oslos mafia har hovedsete på det Norske storting. Kommer kongen til stortinget for å apne det i oktober 23 så er det han og stortingspresidenten som er Mafia bosser.
Pga at vi lever i et av verdens beste demokrati (i følge våre politikkere) så får vi ikke vite hvem snylterne er.
*JBJB
29.11.2022 kl 12:37 2396

Hei folkens:))

Og...som tidligere postulert i tråden er det totale skattetrykket nå ute av kontroll og tre nye skatteår med ekstremsosialisme vil føre landet inn i Venezuelatilstander, folkens - vi har tidligere advart mot de ekstreme økningene i verdifastsettelse av arbeidende kapital (aksjer), økningen i formuesskatten og utbytteskatten på arbeidende kapital - nettopp disse hodeløse økningene oppgis nå som hovedgrunn for utflyttingen og fører flere grundere og investorer på flyttefot ut av landet samtidig som økningen av nye forbrukere av felleskapets ressurser kommer andre veien - regjeringen og sosialistene vil raskt oppfylle ønskene om å redusere fattigdomsgapet når alle klipper hverandre - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz....

Milliardær og it-investor Jens Rugseth opplyser til DN at han flyttet til Luzern i Sveits onsdag forrige uke.
Investoren forteller at han flytter på grunn av økt formuesskatt, økt utbytteskatt og lavere rabatt på aksjer.
https://www.dn.no/marked/milliardar-jens-rugseth-flytter-til-sveits/2-1-1362892

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Ser at du i farta glemmer eiendom som også settes voldsomt opp i ligningsverdi.
I følge myndighetene økte min bolig i verdi med 18,8% fra 2019 til 2020 og ytterligere med 31,7 % fra 2020 til 2021
Måtte bruke penger på takstmann for å få den ned til nivået fra 2020 igjen. Da får jeg beholde samme verdi også for i år tror jeg, men aner ikke hva de hadde satt den til om jeg ikke hadde tatt grep.
Redigert 29.11.2022 kl 13:09 Du må logge inn for å svare
*JBJB
29.11.2022 kl 13:41 2403

Hei Investor/folkens:))

Og...har nok ikke glemt økt verdifastsettelse av eiendom, men flott å få det dokumentert, investor - flere innlegg omhandler det totale skattetrykket i detalj og økt verdifastsettelse av eiendom er kommentert en rekke ganger - som her fra den 23.11.2022 kl. 12:57 : "han hoppet selvsagt bukk over at størstedelen av de 44,8 milliarder i skatteskjerpelser for 2023 dreier seg om økninger i formuesskatt, utbytteskatt, økete verdifastsettelser på aksjer, økte verdifastsettelser på eiendom+++ - det passer nok dårlig inn i narrativet om skattelette for vanlige folk når svært mange "vanlig folk" de siste årene har kjøpt andeler i aksjefond og aksjer" - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB
29.11.2022 kl 20:14 2416

Hei folkens:))

Og...da har sosialistene eltet budsjettet for 2023 ferdig, folkens - den viktigste endringen i forhold til utkastet fra den 6 oktober er forsøket på å hindre flere "rikinger" i å forlate landet - stuntet er advart mot tidligere i tråden og kom ikke som noen overraskelse - slik blir de viktigste satsene og endringene for 2023:

Formue:
- trinn 1 (formue opp til 20 mill. kroner) øker fra 0,95 % til 1% - bunnfradrag 1,7 million

Aksjer:
- rabatten var i 2021 på 45 %. I 2022 ble den redusert til 25 %, i 2023 blir aksjerabatten 20 %. Har du en million i aksjeverdier pr. 1 Januar 2023 blir likningsverdien kr. 800000.

Aksjer/utbytte:
- utbytteskatt blir på 37,84% %, mot 31,68 % i 2021 og 35,2 % i 2022. Har du 100000 kr. i aksjeutbytte i 2023 vil komiske Ali kreve 37840 kr. i skatt mot 31 680 i 2021
økningen er på over kr. 6000 pr. 100000 i utbytte siden 2021

Lønnsinntekt:
- Også skatten på lønnsinntekter i de tre øverste trinnene foreslås økt:
Trinnskatt, trinn 3: Satsen økes fra 13,4 % (2022) til 16,2 %
Trinnskatt, trinn 4: Satsen økes fra 16,4 % (2022) til 19,2 %
Trinnskatt, trinn 5: Satsen økes fra 17,4 % (2022) til 27,0 %. Innslagspunkt reduseres fra 2,0 mill. kroner (2022) til 1,5 mill. kroner. Marginalskatt lønn ekskl. arbeidsgiveravgift øker fra 47,4 % (2022) til 56,9 % Marginalskatt lønn inkl. arbeidsgiveravgift øker fra 53,9 % (2022) til 62,23 %

Eiendom:
- verdifastsettelsen av eiendom øker mest for eiendommer over 10 mill.

med forbehold om at satsene er riktig i forhold til ferske opplysninger er det bare å si "skrekk og gru" - ZnageZz....

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
SeanA
29.11.2022 kl 20:57 2380

Hvem er det som gidder dette i lengden.
Den norske stat er griserik, men bedriver ren krigføring mot enhver som har noen slanter eller som er villig til å stå på og jobbe.tournelon
29.11.2022 kl 21:39 2371

Det er ingen logikk. Det skal bare tas fra de som har mest og smøres utover. Konsekvensene på sikt er helt irrelevante for dagens politikere, de klarer bare å se et par år frem i tid. Men da er det jo fint at noen får skattelette på hele 2000 kroner i året. Dekker vel strømmen for januar :-/

Hvor har du dette fra?
"Lønnsinntekt:
- Også skatten på lønnsinntekter i de tre øverste trinnene foreslås økt:
Trinnskatt, trinn 3: Satsen økes fra 13,4 % (2022) til 16,2 %
Trinnskatt, trinn 4: Satsen økes fra 16,4 % (2022) til 19,2 %
Trinnskatt, trinn 5: Satsen økes fra 17,4 % (2022) til 27,0 %."
*JBJB
30.11.2022 kl 12:23 2177

Hei folkens:))

Og...som tidligere postulert vil flosklene, skatteranet og løgnene innhente komiske Ali med følge, folkens - nå har realitetene innhentet finansministeren og folket har avgitt sine synspunkter - hvis målingen hadde vært valg ville SP stått uten en eneste representant i vår lovgivende forsamling - popcorn innkjøpt...ZnageZz...

Dersom dagens måling fra Opinion, på vegne av Altinget og ABC Nyheter, hadde vært valgresultatet, ville Sp stått helt uten mandater på Stortinget.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/11/30/195887866/senterpartiet-far-3-5-prosent-oppslutning-i-ny-maling-dette-vil-sende-sjokkbolger

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Kan du svare på spørsmålet?
Ville vært interessant å få høre hvem kilden til dette tøvet er.
Forøvrig så er hverken rikmanns sønnen Støre eller bonden Vedum kompetent til å styre Norge.

Trinn 1: 198 350 – 279 150 kroner 1,7 prosent
Trinn 2: 279 150 – 644 700 kroner 4,0 posent
Trinn 3: 644 700 – 969 200 kroner 13,5 prosent
Trinn 4: 969 200 – 2 000 000 kroner 16,5 prosent
Trinn 5: Fra 2 000 000 kroner 17,5 prosent
*JBJB
30.11.2022 kl 15:07 2140

Hei kappa/folkens:))

Og...send klage til regjeringen, kappa:)) - satsene er før gårsdagens enighet med ekstremsosialistene i SV, men de første satsene i ditt første spørsmål inkluderer kravene fra SV slik de forelå - ZnageZz....

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2023/id2929581/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Mulla3
30.11.2022 kl 15:31 2106

Det er jamenn bra at SV kom inn slik at disse skatte flyktningene blir satt til veggs og må betale skatt, dette tjupakket. En vanlig lønnsmottaker har nesten bare rente på lån som han får trekke fra.
Tjupakket har fire tettskreven A4 med grunnlag for avskriving. De skulle vert hengt opp etter ørene.
Når pakket flykter til Sveits skriver de all eiendom over på kona og ekskona. Dette ser det ut til at de slipper unna med.
tournelon
30.11.2022 kl 15:47 2124

Det er jammen bra vi får jaget disse folka ut av landet, det er jo mye bedre at de etablerer nettverk i utlandet og begynner å investere der fremfor i Norge.
glimt
30.11.2022 kl 15:48 2141

Hei
Du glemte å fortelle om nestformannen i SV Fylkesnes som leide ut to boliger en i Tromsø og den andre på Grünerløkka og fikk gratis bolig som stortingspolitiker.Rettferdighetspartiet fornekter seg ikke han var ikke alene,hadde to partikollegaer i samme båt
Partiet som mener alle andre skal betale mer skatt bare ikke oss fra rettferdighetspartiet med høy moral

Definisjon på en god sosialistist, er en som vil dele alt det andre har likt.
Kajtek
30.11.2022 kl 16:17 2109

Du trenger ikke spytte din galle mot Røkke og andre bare fordi du har det trangt. Det ikke Røkke sin skyld at du har det trangt. Uten Røkke og slike som Røkke er det hundrevis av jobber borte. Da blir du i alle fall fattig. Hvilken grunn har du til å kalle dem tjuvpakket ? Jeg synes at det er lavmål.
Redigert 30.11.2022 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
Kajtek
30.11.2022 kl 16:18 2119

Ja, det kan du si. Men det er mange som ikke klarer å tenke litt fornuftig.

Hvor har du det fra at "tjupakket" som du kaller dem ikke betaler skatt?

"Det er jamenn bra at SV kom inn slik at disse skatte flyktningene blir satt til veggs og må betale skatt"

Om jeg ikke husker helt feil ble en SV representant på Stortinget etterlignet og må betale 477 000 i skatt, for triksing med pendler bolig ordningen.
På tide å feie for egen dør...

"Når pakket flykter til Sveits skriver de all eiendom over på kona og ekskona. Dette ser det ut til at de slipper unna med."
Denne "ordningen", ble det slutt på for mange år siden.
Når det gjelder Røkke og overføring av eiendommer til kona som gave, så er denne gaven skattepliktig.

JanH
30.11.2022 kl 18:35 2020

Du følger ikke med akkurat! Det er som kjent ikke lov å skrive over på kona. Det må være ex-kona, siden en ex ikke er en del av familien lengre.
*JBJB
30.11.2022 kl 18:55 1985

Hei H/folkens:))

Og...Kjell Inge gjorde sine disposisjoner i god tid før gårsdagens skattestunt, H - han har sine tentakler inn i alle maktens korridorer og viste hva som var i gjære - gaven til ex kona er nok skattefri, men den økte formuesskatten for boliger over 10 millioner vil nok utløse betydelige summer i formuesskatt...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB
02.12.2022 kl 20:57 1799

Hei folkens.))

Og...det kommer stadig nye drypp fra vår lovgivende forsamling og sosialistrepresentantene som skjerper skattene for vanlige folk, investorer og grundere as we spek, folkens - vi har tidligere i tråden omtalt flere saker (eks. Kvarg Fylkesnes SV) om sosialistenes manglende vilje til å bidra til fellesskapet og jukset for å unngå dette - nå settes søkelyset nok en gang på tidligere nestleder i AP Hadia Tadjik - representanten fra Sandnes har anklaget investorer og "rikinger" for å unndra seg beskatning etter selv å ha blitt fersket for juks i pendlerboligsakene - angeren satt imidlertid ikke lengre inne enn at hun fortsatte å sende reiseregninger til Stortinget for pendler reiser til Sandnes etter å ha blitt fersket og meldt flytting til Oslo - regningene var sogar merket "pendlerreiser" med påholden penn - vær obs på at de rike skal tas i tre år til - selv etter exit stuntet til komiske Ali vil flyttebransjen være en næring i vekst - tilliten til sosialistene er nullet helt - det er nemlig det totale skattetrykket som gjelder - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz.....

.Også etter Tajik mente hun ikke lenger hadde rett på pendlerbolig i Oslo, har hun sendt reiseregninger til Stortinget etter reiser mellom Oslo og Sandnes. Regningene er merket «pendlerreiser».
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/q16QLO/meldte-flytting-til-foreldrene-februar-i-fjor-saa-dekket-stortinget-pendlerreiser-for-hadia-tajik

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 03.12.2022 kl 12:45 Du må logge inn for å svare

Helt utrolig å utvise en så total mangel på normalt gangsyn, på grensen til tragikomisk....
*JBJB
05.12.2022 kl 14:25 1463

Hei folkens:))

Og...som kjent kommer den sure svie etter den søte kløe, folkens - Asker kommune taper ca. 134 millioner årlig på skattestuntene som komiske Ali innført over natten til 6 Oktober 2022, og som Kjell Inge Røkke på forhånd garderte seg mot da han meldte flytting til Sveits - skattestuntet til komiske Ali med følge vil ramme velferdstilbudene til barn og unge, helsetilbud til eldre, skoletilbud+++ - men idelogi og de rike skal tas trumfer realitetene til stor jubel for ekstremsosialistene som ikke vet sitt eget beste - tre nye år med tilsvarende skjerpelser i skattesystemet vil føre til irreversibel skade for norsk næringsliv, norske arbeidsplasser, nedgang i kommunens frie inntekter og skadelidende for vanlige folk+++ - det blir mange som kommer til å oppfylle sosialistenes våte drøm om å klipper hverandre - flyttebilene ut av landet vil fortsatt kjøre fort i svingene - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

Asker kommune har de siste årene i snitt fått 134 millioner kroner av formuesskatten som Røkke årlig har betalt. I 2020 utgjorde Røkkes bidrag en femtedel av de totale skatteinntektene fra formuesskatt til kommunen.
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/abJ8lO/41-rikinger-utflyttet-paa-to-aar-disse-kommunene-beroeres

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 05.12.2022 kl 14:38 Du må logge inn for å svare
Volume
05.12.2022 kl 17:20 1388

Ja jeg har sett det og gjort noen tanker om temaet. Jeg er enig i at formueskatten for lengst skulle vært avskaffet.
Om det hadde medført at Røkke ikke hadde flyttet til Lugano, en flott by, ville da Asker fått sine 138 mill i utbytteskatt fra ham?
*JBJB
05.12.2022 kl 17:48 1353

Hei Volume/folkens:))

Og...formueskatten har en fordelingsnøkkel mellom stat og kommune, Volume - Bø i Vesterålen satte ned den kommunale formuesskatten for å tiltrekke seg investorer og Bjørn Dæhlie hadde et pit stopp i kommunen før ferden bar videre til Sveits (hvis du betaler formuesskatt ser du på din selvangivelse hva som er fordelingsnøkkelen mellom staten og din kommune ) - utbytteskatten (økt til 37,84% den 6 Oktober) går rett inn til komiske Ali (skatteetaten) og strøs blant annet utover alle uproduktive, men politisk korrekte formål - Norges BNP er som tidligere postulert dobbelt så høyt det finske med ca. samme befolkningsgrunnlag og høyere enn det svenske med dobbelt så stor befolkning som i Norge - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla