ACR - Fredriksen kjøper, ligger på støtten kr 5,9. Kjøp?

Frodon
ACR 19.09.2022 kl 10:14 28928

John Fredriksen kjøper og kjøper i dette selskapet og aksjen har falt tilbake til støtten på kr 5,90. Er denne aksjen verdt et kjøp nå?
Invesreg
17.01.2023 kl 20:58 6905

Utrolig vanskelig å være langsiktig aksjonærer her!
Er lei av å være tålmodig. Det ene lyspunktet vi hadde nå med fin stigning, ble ødelagt på bare noen dager.
Hadde det ikke vært for TT side gode innlegg ville jeg solgt meg ut.
TWA
18.01.2023 kl 18:21 6517

Denne er hvert å se, sier veldig mye. Må samtidig få takke spesielt tenketanken for veldig gode innspill, saklighet og kunnskap.
https://www.finansavisen.no/fatv/2023/01/18/7977932/inkasso-og-bank-mot-resesjon-kan-bli-en-hyggelig-kombinasjon
Arky
18.01.2023 kl 20:06 6381

ja. veldig bra. Han var iallafall Bull på ACR. Påpekte at dette var et ungt selskap som hadde gode systemer og god kontroll på hva de kjøpte. En forutsetning er at prisen på kjøperportefølje må komme litt mer ned, men det kommer nok. Det er forventet at bankene kommer til å sette ut en del porteføljer etterhvert.

Er det noen som har oversikt over kjøp/salg den senere tiden?


For å fullføre der jeg slapp, så har jeg regnet på hver av de 3 selskapa
med spørsmål om følgende. Hvor stor ekstern kapital må tilføres netto
resultat, for at hver av de 3 selskapa skal forsvare dagens kurs på P/E 18
Resultatet til Axa frembringer Kurs 22 på P/E 18
Meltwater må økes med Kr 368.981.985 Mill dagens kurs Kr 13 P/E 18 (-15)
Arendal Fossk. økes med Kr 384.104.089,- dagens kurs 27 P/E 18 ( 46)
Strongpoint økes med Kr 19.509.945,- dagens kurs 22 P/E 18 (34)

Dette viser i sum ,at de 3 selskapa må tilføre resultatet 772.595.992 Mill
om de på dagens KURS skal de forsvare P/E 18.
Dette greier Axa på dagens resultat, men da blir kursen 22 kr

Eks når DNB sier kurs 8 på Axa så sier de implisitt P/E er 7 på resultatet.
Dersom de 3 selskapa skulle verdsettes på P/E 7 så måtte vi tilføre resultata
enda mer kapital. Meltwater 636 Mill P/E 7 Arendal Fossekomp.1,374 Mill P/E 7
og Strongpoint 84 Mill.P/E 7 Avstanden til det virkelig liv, er nå svært strukket.

Jeg velger å høre på Arky, om handel i bunnformasjoner. I all min aktivitet,
så ser jeg meg som en nedside investor, som liker seg i bunnformasjoner.
Da gjelder det mer en noen annen gang, at man er tall og selskaps fokusert.
Videre må man vite, at selskapet ligger i en aktuell gryende «tidstrend»

Det siste skal jeg dvele litt ved utover i uken/helg ,ettersom jeg tror at
«Tidstrenden» er noe som i dette tilfelle, er et stort aktivum.
Mor84
19.01.2023 kl 13:15 5882

Meget bra oppsummert. Jeg anser det som en fin inngang nå, og fylte på med nye 150k aksjer i dag. ☺️
Arky
19.01.2023 kl 15:22 5745

Hva tenker dere vedrørende billån og økende mislighet på disse. Dette kan bli større andel av slike porteføljer framover. Banker vil låne ut nye lån og setter vekk flere porteføljer. Det bør kunne gi muligheter, gitt at man har kontroll på sine porteføljer som vi tror ACR har:)
trani
20.01.2023 kl 15:02 5342

1mill aksjer ble krysset på 5,8 her nå.
Fredriksen?

Nå er jeg en ACR elsker og har en del aksjer, men det du skriver om P/E blir for dumt. Mener du virkelig at slike selskaper bør vurderes etter P/E 18? Jeg liker ledelsen og tror de har gjort mye rett og kommer til å gjøre de rette grepene. Dette vil bety betydelige forbedringer for selskapet. Når utbyttene begynner å komme vil interessen også komme. På et eller annet tidspunkt vil aksjen gå, men de trenger mye mer inntjening og balanse før de kommer til 22.... Fornøyd med når de først kommer til pris bok. A: komme til P/B, B: ??? C: ??? Jeg er godt investert og tror den kommer til 20+ men tar noen år mer en jeg ville trodd. Slik blir det når du dreper hele balansen med nedskrivninger... Men ledelsen har rett fokus og jeg tror dette blir bra. Selv om de sier EK avkastingen skal være 9% i år.... Ca 1 kr. pr aksje. Det er ikke godt nok og det fikk vi ikke godt nok svar på når de hadde en aksjemarkedsdag.

Det som er dumt, er at du misforstår meg. «Slike selskaper» de finnes ikke i min verden,
da matematikken på ulike nivå snakker til absolutt alle, på nøyaktig samme språket.
Jeg illustrerer potensiale i aksjen på middelverdi P/E18 gir kurs Kr 22 basert på resultatet. Det kommer frem i forhold til salg, overskudd, påvirket av antall aksjer og aksjekurs. Dette gjelder for alle selskaper, uansatt hva de måtte drive på med.
Derfor er min bestemte mening. Går man inn i et selskap på høye multipler, da skal du bare se på resultatet og ha salgsknappen alltid innen rekkevidde.

Du snakker om P/B, en grei prefiks, mindre komplet, med snevrer blide av driften.
ROE forteller hvor stor del av egenkapitalen, som er netto resultat. Den forteller ikke,
hvor mye av overskudd som kommer på egenkapitalen , og heller ikke hvordan gjeldsgraden og totalgjelden har utviklet seg.
Derfor fører jeg saldo lister med % avvik på liabilities og equity

Jeg har mange typer selskaper i min database og jeg har aldri sett et selskap på høy P/E ikke har kommet ned. Enten fra større overskudd eller kursras, eller begge deler. Heller ikke har jeg sett at selskaper på lav P/E, ikke har enda på en høyere multippel
Axa på 30 kr i 2018 P/E 202 ved årsskifte 2019 var kursen 19 kr på P/E 128 som peket på en kurs 3 kr. I -19 ble P/E sterkt redusert først og fremst fra et bedre resultat. Resten er historie. Dagens lave multipler P/E 5 fra resultatet, gjør Axa igjen til et Case

Balansen er ikke noe problem Totalgjelda B2H 16 672 000 000 Totalgjelda Axa 14 220 568 800 best i bransjen !!! meget bra. Dette blir bra til slutt skal du se. Markedet passer bedre og bedre for Axa fremover i tid og Q4 forventes bekrefter denne trenden. Derfor hadde jeg sett at utbytte droppes, og hele kapasiteten ble
brukt til å kjøpe porteføljer, i et forventet godt marked fremover.

Vi har sammenfallende syn på ledelsen, som tross alt har gjort en kjempejobb.
Tenk bare EBITDA 50% slå den! suverent best i klassen. Ja, jeg har lastet opp.
Konklusjonen er: Samme hva man styrer etter, bare man kommer frem til målet.

Takk for god meningsytring, og god helg videre
Redigert 21.01.2023 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

Nå skal jeg ikke gå inn i en stor diskusjon med deg. Grunnen er veldig enkel. Hva du skriver her... Samme som alle nøkkeltall vil den viser hva den skal måle. Så får du velge hva du ønsker å måle. Du kan vurdere selskapsverdier på ulike metoder og ofte brukes ulike kontantstrømsmodeller til dette. Uavhengig av hva du bruker hvis alt er tilnærmet likt. Vil verdien bli den samme for selskapet, men nøkkeltallet vil være forskjellig fra P/E, P/B etc. Blir litt vanskelig å diskutere med mennesker som sier at ROE/egenkapitalavkastning ikke viser avkastningen i det året i prosent av den faktisk egenkapitalen. Det er faktisk nettopp det den måler... Resultat / EK. Så du får bruke regnearkene dine slik du ønsker. Ellers er det vel kjent at ulike bransjer ofte blir vurdert forskjellig, slik at nøkkeltallene i snitt er høyere eller lavere enn for et selskap. Så er det selvfølgelig mulig å diskutere om dette er rett. Jeg selv styrer som ofte unna selskaper som blir priset ved høye nøkkeltall og hvor mye av selskapsverdien skal komme en gang i fremtiden.

La oss heller kalle det, en meningsutveksling. Ja, en må selv velge de verktøy
man trenger, for å måle det man vil ha kontroll på. Av P/E systemet og EV-EBITDA,
valgte jeg til slutt bare P/E systemet. Supplert med en masse kryssende delindekser.
Jeg bruker det på rederier også, og valgt vekk NAV av samme ulike personlige grunner.
Bedre og bli god på noe, eller å involvere seg i alt, og til slutt miste helt kontrollen.

Så til ROE. Her sier jeg ikke, det du hevder. Der står greit og tydelig:
«ROE forteller hvor stor del av egenkapitalen, som er netto resultat.»
Vider sier jeg: «Den forteller ikke hvor mye av overskuddet, som kommer på egenkapitalen osv»

«Interim condensed consolidated statement of changes in equity» Tabell side 15
på Q3 i Axa Der kan man se, om noe og hvor mye av overskudd, som ble redusert til Equity.

Det å støtte seg til noe er alltid bedre en ingenting. Jeg har på forum illustrert min metode,
uten noen annen agenda en å si: Vet man noe, så er det uansett bedre en ingenting.

ACR er ingen enkel aksje og tilliten er lav. Lite omsetning og gode muligheter for å styre kursen opp og ned. I morgendagens Finansavisen, så kommer Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier med klar anbefaling av inkassoaksjer, både Axactor og B2Holding.

Begge er nå klare til å investere i nye porteføljer, dersom prisen er rett, påpeker han. Axactor jobber med å senke gjeldsgraden, har en god inndrivelse og prises bare til 0,4 ganger bokført egenkapital, sier Gjerland.

B2Holding er litt dyrere, med en pris/bok på 0,6, men de har allerede tatt ned gjeldsgraden og forsøker nå ytterligere å flytte obligasjonsgjelden ut i tid.

Axactor hadde en årsresultat per 3. kvartal på 25 millioner Euro/266 millioner kroner. 2 og 4. kvartal er de beste kvartalene og jeg mener det er grunn å forvente at vi kommer nærere 350 millioner for året. Med en prising av selskapet på 1,7 milliarder, kan man regne selv at dagens prising er gunstig.

At Nordea trekker frem usikkerhet rundt forfall av obligasjonsgjelden i q1 2024 og redusert vekst i sin nedgradering sist uke, synes spekulativt og ubalansert. ACR har fulgt sin plan for 2022, avventer videre utvikling i et turbulent marked i 2023 for å ha riktig informasjon for riktig strategi videre.

La oss håpe på en ny opptur nå. Vi fortjener det og det gjør jaggume aksjen også.


Kistefos og Tvenge barn som selger seg ned.

Nå skal jeg ikke bli veldig teoretisk med deg, men må vel likevel nevne noe. I teorien sier de at det ikke skal ha noe betydning om det er forskjell på EK og Gjeld finansiering. Skal være nøytralt. Selv er jeg personlig uenig med teorien, siden selskaper som i utgangspunktet tjener penger kan bli konkurs pga finansieringskostnader...Rentekostnader og avdrag. (Ellers et teoretisk tilfelle, eier 100% av selskapet, men 100% finansiert av gjeld.. Hvem får oppsiden hvis det går bra) Jo, den gjør det. Det er dette den måler. Egenkapitalen er den eneste måten å måle dette på, siden all annen finansiering ikke har noe med driften å gjøre eller som investorer som kun får avkastning på hvordan selskapet gjør det. Dette er lån som selskapet gjør for å bedrive forretning. Selskapets forpliktelser mot disse kreditorene har ingenting med drift, overskudd, investeringer etc å gjøre. De har et forretningsforhold. Selskapet har lånt penger og skal tilbakebetale dette. Motparten får da renter for denne forpliktelsen og risikoen. Gjeldsgrad og hvordan et selskap er finansiert viser en part i risikoen. Jo høyere gjeldsgrad, jo høyere vil Ek avkastningen vær, eller motsatt hvis det går bra. Ellers synes jeg det er rart at du ikke bruker nav i shipping, siden P/E er en dårlig indikator i selskaper som svinger mye i inntjening. Nav vil selvsagt svinge med rater, men det er nå målt opp mot virkelige verdier. Skip... Ellers er jeg veldig skeptisk til å låse seg mot en vurdering av selskaper. Derfor bruker jeg å analysere selskapet med P/E, P/B og får en oversikt over balansen, samt at jeg setter meg inn i bransjen og makrobildet. Dette kan variere veldig. Så lenge du tjener penger på hvordan du gjør det, så er det veldig bra. Jeg bryr og skal ikke ha noen formening om hvordan du ønsker å investere. MEN, når du deler tanker og vurderinger som andre skal bruke for sine investeringer. Blir det ikke helt innenfor. Da bør det i det minste være mer i dybden for disse anbefalingene. Som jeg har skrevet flere ganger og de som har lest noen innlegg av meg. Jeg er ærlig og sier hvilke posisjoner jeg har. Eller eventuelt når jeg selger. Har slått børsen i over et tiår i snitt og er fornøyd med det. Så får andre velge sine metoder. Selv er jeg minus i ACR, selv om jeg har vært over 40% i pluss :) Hadde ca 16% avkastning i fjor på aksjeporteføljen. Fikk en del utbytte som jeg ikke har reinvestert. Grunnet forbruk og oppstart av firma. I år er jeg opp ca 5%. Så er fornøyd.
Redigert 25.01.2023 kl 23:59 Du må logge inn for å svare


Hei,spurswild
Det er egentlig så enkelt som du beskriver. Et hvert selskap skaffer inntekter, som forbrukes
til forpliktelser og drift. Resten salderes og det som blir igjen kommer på egenkapitalen.
Gjelden er og en del av balansen. Begge deler fører jeg saldoliste på, med avvik mot året før.
Da har jeg full kontroll på utvikling av balansen. Da kan man faktisk se om selskapet kapitaliserer
eller eroderer. De alle aller fleste konkurser, kommer fra mangel på kapital. Utover det har
enhver konkurs lang tids historie, og mange styrevedtak for å finne en løsninger før oppbud.

Som jeg sa jeg ønsker å bli god på noe, dermed er mitt system bygget rundt P/E og jeg får en
hel drøss parameter i tillegg, bare ved å legge inn nøkkeltalla. Det tar meg 10 min å legg inn et
selskap, så har jeg full kontroll over alle tall samtidig. Har nå 50 ulike selskaper i databasen.
Jeg bruker det på alt og ser ingen motsetninger, som gjør at jeg ikke kan anbefale systemet.

Ja, jeg har vert rimelig aktiv på forum, men av flere årsaker vil jeg redusere ned min aktivitet.
Jeg ønsker Ikke å eksponere mine posisjoner, og på den måten komme i en skvis, ved å
påvirke andres avgjørelser. Heller er min oppfordring, ta egne avgjørelser på egen kunnskap.
Jeg vil ikke legge føringer for noen, jeg ønsker bare å ta opp tema og dele mine synspunkter.
utover det har jeg ingen interesse eller større agenda.

Jeg har forlengs forstått, at du vet hva du holder på med. Du som jeg har funne noen
ledetråder å styre etter. Jeg setter pris på vår diskusjon, og setter det på konto for læring.


Mannenutennavn, flott innlegg og info !

Bankene har historisk aldri priset bransjen riktig. Forståelsen for bransjen i en
oppgangs trend, det blir litt som å snakke på seg selv en bankkrise.
Axa har gjeldsgrad 2,4 B2H har gjeldsgrad 2,2 det vil si 2,4x / 2,2x
mot egenkapitalen er gjeld. Gjeldsgraden utrykker gjeld av egenkapitalen

Jeg hevder at Axa har lavere Totalgjelda en B2H, (gjeld+ egenkapital)

Regner vi videre på det forholde blir det slik:
Gjelden til Axa er 10.032 Mill B2h har 11.487.Mill = Favør Axa -1,455 Mill
Egenkapital til B2h er 5,185 Mill / Axa er 4.188 Mill = Favør B2h 0,997 Mill
Mindre Gjeldsforpliktelse på totalgjelda til fordel Axa = 0,459 Mill
B2H er et dyrere selskap en Axa + 99 019360 aksjer x7,8 kurs = 0,772 Mill

Verdijustert totalgjeld i selskapet er 0,772 Mill +0,459 Mill = 1,232 Mill i favør Axa
Har ikke tatt hensyn, til penger i omløp.

Moralen i historia er : Som man roper til fjellet, så får man svar!
Redigert 26.01.2023 kl 16:13 Du må logge inn for å svare

Mye rare utregninger og fancy uttrykk. Sikkert noen som går på her. ACR har slitt med porteføljer. De har ligget på 95-99% av forventet inntjening, mens B2H har ligget over 100%. (102-105%)
B2H har hatt ett negativt kvartal siden 2017, mens ACR har ligget litt mer opp og ned. B2H betaler utbytte, og har gjort det i mange år, med unntak av for 2019 (Covid), ACR har varslet utbytte først for 2023 tidligst.
Nå skal det sies at jeg har aksjer i begge og skal kjøpe mer nå før Q4, men er neimen ikke sikker på hvilken av de jeg skal velge.

Men jeg er enig i at å regne med P/E på 18, når resten av bransjen ligger på under 10, blir for dumt. I såfall her er mitt regnestykke for B2H for 2024: earnings fra Nordeas analyse 2,12 x 18= ca 38 kr. Løp å kjøp😂.

Har kjøpt litt i ACR de siste dagene. Det har utviklet seg en SHS-formasjon som indikerer at den skal ytterligere ned. Worstcase 3,80 på mitt chart, så er forberedt på at det trengs cash fremover.

Intrum leverte svakere tall og i mitt hode kan det bety at viljen i B2H og ACR øker for å tenke stordriftsfordeler gjennom ekteskap.
Redigert 27.01.2023 kl 00:22 Du må logge inn for å svare
Kvike11
27.01.2023 kl 04:17 2726

Du har en livlig fantasi og lever i en drømme verden.
ACR= Axactor ASA tjener idag masser af penge og de forbedrer deres regnskab, kvartal for kvartal.
Omkostninger har de kæmpe længe med, tager tid, og endelig går de den rigtige vej.
Ikke mere end 1 år siden de snakkede om udbytte inden for overskuelig tid, og det må CEO selvfølgelig stå til ansvar for.
Glæder mig til at får 1-4 kr pr aktie i udbytte, så begynder det at ligne noget.
Du upsidedown har købt aktier og skiver kursen skal ned, ved ikke hvad du tænker på.
Glæder mig til kvartals regnskab, og hvad de siger om fremtiden, tallene kender vi lidt til og de er gode.
Forstår ikke den lave kurs, ikke lang tid siden analyse firmaer og banker sagde kurs over 30, og nu går det bedre end nogensinde, de tjener mere på hvert enkelt forretningsområde, end nogensinde før.
forventer at den klovn de ansatte for et par år siden, snart vil underrette marked noget mere.

Jeg skriver ikke at kursen SKAL ned. Men det er ofte resultatet når det tegnes et SHS og jeg overser ikke tekniske signaler. Har forøvrig fulgt ACR fra sidelinjen siden høsten 2018 og kurs 24 så er rimelig oppdatert på selskapet og de ulike utviklingsfasene.
Redigert 27.01.2023 kl 08:37 Du må logge inn for å svare

Navnkalle
Rare og fancy utrykk, på kanten til ikke å forstå? I økonomi så vel som i alle andre
fag, så er der grenseoppganger, til både håp og tro. Det vil også være svakheten
om noen ønsker å dra historien videre til ditt utsagn «at noen kan gå på limpinnen»
Jeg vet inderlig godt det er en fare, derfor dokumenterer jeg alltid mine påstander.

Forståelsen av P/E, er ikke at den er 18. Det er tull, det har jeg heller aldri hevdet!
B2h på kurs 7,7 får P/E 5. Det jeg da sier, er at 18 er Fair Value, og legges det til
grunn, da blir kursen 29 kr (P/E 18 betegnes i systemet, som en middelskurs.
Under er den gradvis billigere og over gradvis dyrere) Her kan man lese seg opp.
P/E systemet, er KUN en måte å fremskrive verdien til et selskap, basert på resultatet.
Jeg har 50 selskap i min database, noen få helt opp mot 35-40 og videre nedover.
Kurspotensiale på P/E 5 er nå en sjelden hverdagskost, selv om mye har kommet ned.

Vi vet at B2h ble nedgradert av flere banker, da de og Axa måtte ta ekstraordinære
nedskrivinger. REO har jeg beskrive som styggen på ryggen. Selv alt dette, jeg er
Imponert over underliggende vekst. Hensyntatt kapitalen som ble tilført selskapet
ved emi, og hva selskapet har fått til på de 2 siste åra. Under hele denne krisen
så har de fortsatt og investert svære summer, på implementering av topp moderne
data kommunikasjon. Se nå hva resultatet er, en gradvis stigning av EBITDA
fremover pr Q, til vi nå har etablert oss på 50% (absolutt INGEN over)

Reo var beregnet sluttsolgt i Q4. (muligens en liten sluttsaldo Q1-23? )
Uansett, vi kan nå få en positiv kostnadseffekt, på netto ca 55-75 Mill i-23
Gitt alt er likt, så vil Axa i -23, få driftsfordeler, de ALDRI FØR HAR HATT!.

Jeg eier ikke aksjer i B2h og nøyer meg med så si, at de har øket gjelden med
1,165 Mill frem til nå i -22, noe som er årsaken til at Axa har lavere totalgjeld.

Hvordan vurderer du selskapene dine? Det blir ekstremt merkelig å si at ACR har ligget på en forventet inntjening mellom 95-99%....Ellers hva du skriver om B2H. Hvordan mener du nedskrivninger skal vurderes? Har ikke satt meg inn i B2H, men de er jo i rett bransje... Hvorfor i det hele tatt bruke forventet inntjening slik du ser ut til å bruke talldata på. Kan du skrive hvordan du kommer frem til disse tallene? Selv om ACR skal ha kostnadsreduserende program, så klarer jeg ikke å forstå at de er så dårlig. De tjener forventet inntjening, men likevel klarer de å få så dårlige tall. Merkelig. For meg som liker å se på tall, må jeg si at jeg er meget overrasket. DETTE hadde jeg faktisk ikke trodd. Må ha sett på feil tall... Ser frem til å høre dine begrunnelser og hvordan du kommer frem til dette. Selv er jeg investert og har veldig tro på selskapet.
Redigert 27.01.2023 kl 20:17 Du må logge inn for å svare
laazarus
29.01.2023 kl 09:52 1932

Det han refererer til er at Axactor ligger på 95-99% inndrivelsesprosent, altså klarer de å drive inn opptil 99% av inkassogjelden i porteføljene sine. Faller denne prosenten for mye må porteføljen nedskrives slik vi så i 2021.

Tenketankens multippel-tankegang er helt på jordet. Det er ingen profesjonelle investorer (som denne aksjen er kontrollert av for øyeblikket ) som tenker slik. De ser på EV/EBITDA, P/B og FCF-yield for sammenlignbare selskaper i samme bransje (med lik størrelse, lik forretningsmodell og lik kapitalstruktur), samt hvordan slike selskaper har blitt verdsatt ved fusjoner, oppkjøp og børsnoteringer.

Axactor er svært sensitiv til rentenivået på gjeldsfinansieringen sin, slik vi har sett på ROE-sensitivitene de har presentert i kvartalsrapportene. Mye av dette er sikret med hedging nå, men så har du jokeren at de snart må refinansiere obligasjonen sin og rentene er avært høye i obligasjonsmarkedet for tiden.

Her må markedet se at selskapet leverer som forventet, øker lønnsomheten og begynner betale utbytte. De må komme med en god ordning på refinansiering, og så kan det være man får en fin kursoppgang (evt. at Fredriksen kjøper selskaper).

Har selv sittet med disse aksjene siden 2020 og venter tålmodig

Korrekt laazarus.

Til TT: mitt viktigste poeng er vel at det er urealistisk å tro at denne kommer opp i en P/E på 18, med unntak hvis inntjening faller.

Jeg tror at de nevnte selskapene kan stabilisere seg rundt en P/E på 10. Hvis de skal over det, må de ligge stabilt i pluss over flere år, samt ha stabil vekst.

Det var en viss sarkasme i det forrige innlegget mitt, derav emojien.
Redigert 29.01.2023 kl 16:49 Du må logge inn for å svare

navnkalle

Flott, det er selvsagt lov å mene, jeg har ingen sannhet utover det talla viser.
Nå har jeg eksponert meg på dette systemet, og det nok litt uvitenhet og
vedtatte fordommer som henger ved, som ikke alltid stemmer.

Framskriving av verdi på resultat skjer mellom alle selskaper hele tiden.
Dine antagelser er grei ,men jeg ser ikke den sammenhengen til noen andre
selskaper. Tvert om ser jeg en rød tråd i en selskapsutvikling, som passer inn
uansett hva man driver med. Det hele bunner i hvordan markedet fremskriver
kursen på basis av resultata og fremtredende hendelser rundt selskapet.

Jeg ser ikke de følger den malen du legger frem. Tvert om når et selskap forlater
en lav bunnformasjon, så kan den lett fremskrive kursen til P/E18 og mye høgre
Også det har jeg mange eksempel på. Også selskaper som skaper lang
laver verdi en Axa, kan ha en fremskreven kurs på P/E 35 .Da har forventningen og
Euforien tatt overhand og kommer ikke da inntjeningen så stuper de.
Jeg har vert med på 2 doblinger og et selskap ligger jeg i fortsatt, med fin utvikling.
De representerer det jeg har utalt meg om, som for meg er en rød tråd i denne utviklingen.

laazarus
Helt på jordet er ingen termologi innenfor økonomi, det er kun rein synsing
Har du regnet på de ulike selskapa som finne innenfor bransjen ? Alle veit
det er store variasjoner mellom alle selskap, det du hevder er mer en myte.
Jeg har regnet på selskapet fra kjempehøye P/E verdier ned til der vi er i dag.
de følger samme syklusen som alle andre selskaper, som ble fremskrevne på luft.

Framskriving av selskapet bestemmes, av markedet ut ifra mange hensyn eks lav P/E
Jeg har regnet mye på EV/EBITDA og P/B som jeg har i mitt system.
Begge deler har jeg referert til flere ganger. Jeg liker å rendyrke inntjeningen på
alle de komponenter, som kun har med driftsresultatet å gjøre.
Så behandler jeg balansen alene på avvik, og har for egen del
et system opp mot resultatet. Roe er en grei komponent,
men forteller på langt nær alt om balansen.

Drifts profilen til Axa er veldig enkel, i forhold til en bedrift. De kjøper
og inndriver, med den utfordring som der ligger .Selvsagt må de sikre
seg på finansiering av virksomheten. Det er jo noe alle må, og renten er
jo en problemstilling for alle, grunnet en økonomi som sliter. Dette skal jo
motsatt til de fleste andre, gagne Axa med bedre markedsvilkår. De har lagt tilbake
på egenkapitalen til nå Kr 242.334.900,- og ligger på en prognose på
netto overskudd 347 Mill kr. Har da aldri vert bedre. Kjempe høy EBITDA
hva mer kan vi forlange ? Når vi nå kvitte oss med REO, så vil det
påvirke resultat positivt. Sammen med forventes vekst i markedet, kan dette bli mer en bra.
Redigert 30.01.2023 kl 11:30 Du må logge inn for å svare
morellin
30.01.2023 kl 16:13 1023

Takk TT. Jeg setter svært stor pris på alle dine innspill. Ett lyspunkt i "oppmerksomhets kampen" på dette forumet.

Spillet er nå i gang mellom, Bankene, Finanstilsynet og Norges Bank
Dette har jeg tatt opp tidligere, nå også her på tråden.
(artikkel 04.10.2022 nr 15703 på denne tråden)

Bankene tvinges nå til å redusere pengemengden og varsler indirekte, om
tapsforbuende tiltak. Blant annet om å øke kapitalbuffer, mot fremtidig tap.
Det vil trekke penger av gata, samtidig som det styrke balansen til bankene.
Implisitt sier da Finanstilsynet, at vi har en forventet ubalanse i økonomien,
som krever ekstraordinære tilpassing. Låne ut mindre og sette av for tap.
Dette vil redusere inflasjonspresset, som igjen reduserer presse på renten.

Alt tyder på at -23, er det året Axa blir dratt sterkere inn i økonomien!

https://www.dn.no/innlegg/bank/kapital/finanstilsynet/finanstilsynets-oppfordring-om-a-bruke-bade-belte-og-bukseseler-skaper-usikkerhet/2-1-1378864

Redigert i går kl 12:39 Du må logge inn for å svare

Takk :) For oppklaringen :) Da er det spesielt hvordan du klarer å inndrive mer enn 100%... Jeg er selv veldig investert i selskapet og har ok kontroll på det. Så jeg har lest ett par års- og kvartalsrapporter. Skal ikke se bort fra at jeg har sett noen presentasjoner i tillegg.... En av de største grunnene til nedgang til EK er redusering av gjeld. Samt annet rusk som vil komme. 9% er ikke innenfor. Det overrasket meg veldig. Likevel kommer jeg til å holde selskapet. Har veldig tro på det. Har selv over 140k aksjer i selskapet . så jeg har veldig tro på at selskapet blir veldig bra på sikt. Og at andre vil se dette når utbyttene kommer.