Ankesaken Q3-2022

densomlurer
NOM 19.09.2022 kl 10:24 6605

Setter pris på all innsikt om rettsaken, lite eller stort!
Jocker
19.09.2022 kl 13:30 6486

AMR have succeeded to delay the project and keep the price down on the lean stock market. with the eccelent strategy so far. But the 28th of September when the court gives the verdiict, the game is over.
Open route for NOM to publish the financing theonafter.
Longrun
19.09.2022 kl 15:03 6385

There won't be any verdict by 28th of September, but hopefully by 28th of October - if not later.
Longrun
22.09.2022 kl 19:14 6113

Det var avsatt åtte dager i retten. Så nå er de halvveis. Er det noen som vet hvordan det har gått så langt ?
trani
23.09.2022 kl 12:14 5861

Hva er scenarie dersom miljø vinner fram?
ørekyta
23.09.2022 kl 12:39 5811

Det kjempes ikke så utspekulert for miljøet. Penger derimot gir insentiver i godt mon. Om Nom skulle tape, vil planene om å pøte avfallet tilbake i gruvene bli velsignet av miljøforkjemperne. Men de har jo nå erfaring i å bli misbrukt. Det nærmer seg en skandale hvordan varierende hensikter har blitt brukt - politisk også - skam å melde. Max uheldig for NOM med det nye inflasjons regimet. Så noe er da oppnådd med protestene.!!! Eneste trøsten er at oppgjøret fra Kelber gir bedre renter.?!
Sailor
23.09.2022 kl 18:12 5628

Dette kan bli ubehagelig dyrt for NOM-motstanderne; det mest sannsynlige er jo at de taper ankesaken og må dekke både egne og motpartens omkostninger. Skulle de anke videre øker sannsynligheten for at de taper enda en gang !!
Free fall
23.09.2022 kl 19:38 5546

Taper AMR / NOM motstander må det ankes til høyesterett.
Velbekomme. 🤔
Longrun
23.09.2022 kl 23:38 5374

Saken handler ikke om miljø, men om hvem som har utvinningsretten til mineralene rutil og granat i Engebøfjellet. Hvis det ikke kommer frem noe nytt under ankesaken er det ingen grunn til at NOM skal tape den retten. Et annet spørsmål - men som ikke fullt ut kan avgjøres i denne saken - er om motparten har rett på et vederlag for den granaten som befinner seg på den ene siden av fjellet.
Boss 99
29.09.2022 kl 13:04 4622

I dag e det siste dagen i ankesaken til ARM. Når kommer svaret?
densomlurer
03.10.2022 kl 15:18 4250

Fantilopen eller andre, noen oppdateringer her, eller må en inn på FB?
Longrun
25.10.2022 kl 05:48 3653

Ankesaken fikk samme resultat som i tingretten, nemlig at Nordic har rett til å utvinne alle mineraler i hele Engebø-fjellet. AMR må dermed betale begge parters saksomkostninger også for ankesaken. Det var dissens (2-1) så det er vel mulig at det ankes videre til Høyesterett.
murpy
25.10.2022 kl 07:57 3505

Det vises til børsmeldingen fra Nordic Mining ASA ("Nordic
Mining" eller "Selskapet") den 17. november 2021 angående Artic Mineral Resources
("AMR") anke av kjennelsen fra Oslo tingrett.

Borgarting lagmannsrett har i dag gitt Nordic Mining medhold
heleid datterselskap, Nordic Rutile AS. Avgjørelsen mottatt i dag bekrefter
at Nordic Rutile har enerett på alle mineraler i Engebø-forekomsten -
innenfor gruvelovens rammer - i tråd med driften
konsesjon gitt av Nærings- og fiskeridepartementet i mai 2022.
Retten slo fast at AMR skal betale alle saksomkostninger
Audietron
25.10.2022 kl 08:47 3401

Blir ein god dag idag, no kjem nok finansiering og granatavtale denne veka også trur eg.
månemann
25.10.2022 kl 08:54 3371

Det ser nå ut til at siste mulighet forTore Viana Rønningen og resten av gjengen i AMR er å slå seg sammen med Natur og ungdom og lenke seg fast til anleggsmaskiner for å kunne trenere mere for NOM.
De skulle kanskje ta en studie tur til Kongo sammen.
Ser at det stadig blir nevnt at Norge er et av få land som tillater deponering i sjø det er vel ene og alene på grunn av at det er det mest miljø vennlige og at Norske fjorder egner seg for dette.
månemann
25.10.2022 kl 13:43 3176

Hvor kan man finne dommen gjerne link.
Sailor
25.10.2022 kl 17:37 2997

Forsøker AMR å anke til Høyesterett blir anken sannsynligvis avvist, denne domstolen bør ha viktigere ting å bruke tiden på.
fxstc
25.10.2022 kl 17:56 2948

Noen som har sett noe til pressemeldingen AMR skulle komme med i dag? Ref utdrag fra artikkel i Firda i går:- Fleirtalet seier og at det må gjerast ei vurdering av om det kunne drivast ei lønsam gruve på granat åleine, noko Direktoratet for mineralforvaltning ikkje har gjort, seier Viana-Rønningen, som varslar at dei vil sende ut ei pressemelding om saka tysdag.
månemann
25.10.2022 kl 22:59 2605

Takker så mye for at du legger ut disse.
kjskjs
25.10.2022 kl 23:22 2572

AMR vinkler ting veldig fra sitt perspektiv.

Dirmin bør nok gjøre en vurdering/komme med et svar vedr om AMR har rett på vederlag iht mineralloven § 32: "Utvinner kan nyttiggjøre seg forekomst av grunneiers mineraler som blir tatt ut i medhold av første ledd. Dette gjelder likevel ikke hvis Direktoratet for mineralforvaltning før driften settes i gang finner at mineralforekomstene åpenbart kan utnyttes selvstendig."

Jeg er ikke så veldig bekymret for det, da Dirmin har vært veldig på NOM sin side så langt. Dirmin kan ganske enkelt konkludere med at det ikke er åpenbart at mineralforekomstene kan utnyttes selvstendig. Lagmannsretten slår fast at de ikke kan ta stilling til dette spørsmålet - det ligger hos forvaltningen (Dirmin). Flertallet i lagmannsretten hentyder også at mulig vederlag ikke ville være på langt nær så stort som det AMR hevder de har rett på.

Områdene som AMR mener de har rettigheter knyttet til gjelder siste 19 år av driften (underground phase). Denne fasen utgjør kanskje rundt 50% av nåverdien i prosjektet. Gitt et worst case scenario der AMR skulle bli tilkjent erstatning på 50% av nåverdien i denne siste fasen (noe jeg tror er fullstendig urealistisk) vil altså total nåverdi av prosjektet reduseres med 25%. Da snakker vi om at nåverdi vil være i underkant av 200 MUSD i stedet for 260 MUSD som anslått i UDFS. Fremdeles over 2.000 MNOK med dagens dollarkurs. Markedsverdien på NOM er pt 636 MNOK. Dvs betydelig oppside herl
gakk_gakk_piip
26.10.2022 kl 07:13 2439

Enig i at de vinkler det veldig til sin fordel. Hva tenker du om at 1 av 3 dommere mener de har vunnet, dvs at NOM ikke har lov til å drive på AMR sin side?
kjskjs
26.10.2022 kl 18:47 2191

Betyr ikke noe isolert sett, da flertallet bestemmer, men øker kanskje sjansen for at Høyesterett vil behandle saken. Når både tingretten og lagmanssretten har konkludert i NOM sitt favør er det imidlertid usannsynlig at Høyesterett skulle konkludere annerledes.
gakk_gakk_piip
26.10.2022 kl 20:59 2064

Det er kanskje sånn at lagmannsretten alltid gir like kjennelser som lagmannsretten. skjønner ikke at noen gidder å anke da, men kanskje har de ikke bedre å gjøre.
Hellboy
26.10.2022 kl 21:32 2006

Det var jo en mildt sagt spesiell pressemelding fra amr. Men så vidt jeg husker er det en tidligere schjødt-advokat inne der. Har erfaring med at de går hardt ut når de ikke har noen sak.

Det jeg legger vekt på er at amr er dømt til å bekoste alle saksomkostningene til nom. Det betyr at lagmannsretten ikke ser at amr har noen sak. Kanskje på tide å sette noen kroner i inkassoseldkaper? Blir fort en grunneier eller to som taper mye penger takket være Viana....
kjskjs
27.10.2022 kl 02:28 1856

Selvfølgelig ikke umulig, men usannsynlig. Nå har en dommer i tingretten, og to av tre dommere i lagmannsretten konkludert i NOM sitt favør. Da blir det usannsynlig at høyesterett skal konkludere i motsatt retning.