DNO - PT 20 NOK

omans
DNO 27.09.2022 kl 11:21 411220

Ny analyse, egen tråd.
På tide å se oppover på tabellen igjen, etter nedrykket.
Noen ganger trenger man å rykke ned for å samle krefter til ny giv og entusiasme.
Reset knappen er trykket på, og når markedet komme rtilbake vil nok DNO være en av aksjene i førersetet, skal en tro analysen. 20.
erikblooks
12.01.2023 kl 16:05 18616

Tjaa, hvor sterk er egentlig DNO. Den er i sag på samme kurs som 2. januar, ca kr 12,36. Kan vel derfor konkludere med at tilbakekjøpet ikke er veldig kursdrivende akkurat, men vi vet jo ikke hvor vil ville ligget uten tilbakekjøp.
Er vi sikre på at tilbakekjøpte aksjer blir slettet, er det vedtatt i styret eller ønsketenkninger her på forumet? Kan det tenkes aksjene skal bruker til betaling/oppkjøp?
Prewia
12.01.2023 kl 17:06 18528

Aktien var upp i intervjun i dag på hegnar, man bekräftade att aktien är mycket billig, tyvärr verkar inget hjälpa dag steg oljan till 84 dollar , index upp 1 procent, DNO däremot verkar vara helt ointressant, vilka lägger stora säljposter på dessa nivåer kan man undra, mycket skumt
Stokk Dum
12.01.2023 kl 17:15 18534

Re: "Er vi sikre på at tilbakekjøpte aksjer blir slettet, er det vedtatt i styret eller ønsketenkninger her på forumet?"

Kan Styret vedta å slette tilbakekjøpte aksjer?

The purpose of the Program is to reduce the capital of the Company. The Board of Directors plans to propose to the Annual General Meeting in 2023 to cancel repurchased shares under the Program as well as 26,269,183 treasury shares (approximately 2.5 percent of shares outstanding) already held by the Company.

mvh
kvirrevi
13.01.2023 kl 09:51 18240

Jeg tror kanskje det er fornuftig at DNO presser kursen litt oppover for å få godt med aksjer fremover, og har ellers vært enig med deg at tilbakekjøpsprogrammet fungerer godt sammen med noe antatt salgspress fra de tidligere RAK-aksjonærene. En stor andel av aktivaene til DNO er kontanter og fordringer, og likevel prises DNO med så stor rabatt ift. underliggende verdier.
Redigert 13.01.2023 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
Tm3P
13.01.2023 kl 11:39 18129

Folketrygdfondet har økt med 11m aksjer siden Dno starter med tilbakekjøpene, 4,1m bare de siste 5 dagene.
Nærmer seg 5% nå.

Bra hvis de fortsetter å øke eierandelen, gir en trygghet å ha en så solid og ikke minst norsk aktør på eiersiden.

kvirrevi
13.01.2023 kl 13:34 18021

Jeg tror Folketrygdfondets økning i eierandel blant annet har sammenheng med utbyttepolitikken DNO legger opp til. Innslaget av institusjonelle investorer i DNO kan av samme årsak øke i årene som kommer.
gogl mannen
17.01.2023 kl 07:49 16950

DNO hadde en bruttoproduksjon på 107.822 fat oljeekvivalenter pr. dag fra selskapets virksomhet i Kurdistan i Irak i fjerde kvartal 2022, mot 107.472 fat oljeekvivalenter pr. dag i samme periode foregående år og 109.054 fat pr. dag kvartalet før.
DNOs net entitlement-produksjon var på henholdsvis 25.618 og 14.976 fat oljeekvivalenter pr. dag fra selskapets virksomheter i Kurdistan og Nordsjøen i kvartalet. Egenproduksjonen i Elfenbenkysten var 3.470 fat pr. dag.
DNO mottok 167,3 millioner dollar i betalinger i kvartalet fra de regionale selvstyremyndighetene i Kurdistan (KRG), hvorav 147 millioner dollar representerte selskapets andel av oljeleveranser fra Tawke-lisensen i juni og juli 2022, og 20,3 millioner dollar var override-betalinger, tilsvarende 3 prosent av bruttoomsetning ved Tawke-lisensen i de to månedene.
DNO betalte videre skatt i Norge på 3,5 millioner dollar og mottok 17,7 millioner dollar i skatterefusjon i Storbritannia.
kvirrevi
17.01.2023 kl 09:31 16779

Det her bli det pæng av, mytji pæng.

Får håpe den store produksjonen DNO solgte fra Nordsjøen i kvartalet ble gjort tidlig i 4Q til gode priser.

DNO går inn i 2023 som et svært solid selskap.
Tm3P
17.01.2023 kl 09:42 16716

Genel guider en produksjon i 2023 som er rundt 5% lavere enn 2022. Den guidingen inkluderer også andre felt de har, men de er ganske små da Tawke står for 85% av totalen.
Guider også en capex og opex på likt nivå som fjoråret.
kvirrevi
17.01.2023 kl 10:41 16776

Det som overrasket meg var salget av olje fra Nordsjøen i 4Q, produksjonen var omtrent som forventet. Det høye salget vil føre til meget sterk cashflow i 4Q for DNO, og det er også ut til at det ble netto på skatt.
I tillegg kommer inntekter fra Elfenbenskysten inn som en ny inntektskilde. Disse forholdene, kombinert med vesentlig lavere rentekostnader, legger til rette for et godt 4Q resultat.
Anywhere
17.01.2023 kl 11:14 16704

DNO kontinuerer jo en bra produksjon i Q1-23, g strengt tatt ligger oljeprisene historisk, og for DNO, på et meget sterkt nivå inntjeningsmessig.
Så Q4 har blitt bra, Q1 ser likedan ut.
Svend
17.01.2023 kl 17:15 16310

Kursen fortsetter opp i dag også samtidig med at oljeprisen er sterk. Tipper Q1 gir nye høyder for kursen.
STHLM
17.01.2023 kl 19:46 16182

Mitt estimat nå etter knalltall:

EPS 5-6nok 2022 (etter sletting:975m)
Utbytte juni23 -mai24 2nok, 4x 0,50kr
P/E drøyt 2 med dagens kurs.

Nå i år 2023 ser vi 0,74kr/aksje (975m aksjer) i besparelse rentekostn mot -21. Jeg regner med kassa offsetter rentekost på igjenstående gjeld under året. Undødvendig betale av mere nå med premium. Bedre få rente på innestående middel, kun fortsette med kjøp når noe blir lagt ut til salg.

Økende produksjon, både fra Nordsjøen og Afrika. Håper på god info, Kurdistan nye feltet.

Ikke feil sitte med stor post her, gleder meg.
Redigert 17.01.2023 kl 19:55 Du må logge inn for å svare
Tm3P
17.01.2023 kl 21:07 16040

Tenker økte renteinntekter, reduserte rentekostnader og utbytte fra foxtrot sånn ca. blir utlignet mot frafall av override fra Kurdistan som lå på rundt $60m i fjor. Så utgangspunktet for inntjeningen i 2023 blir da ganske likt som 2022. Dette kan jo fort endre seg om de bruker den voksende kontantbeholdningen til nye oppkjøp.
nucleus
17.01.2023 kl 21:20 15981

Baeshiqa feltet i Kurdistan nevte 600 boed ( Q3 rapport). Vi får vel oppdatert informasjon om det ved Q4 rapport. Har jo gått treigere en forventet med opptrapping av olje og gas produksjon der.
Tm3P
17.01.2023 kl 21:44 15947

Kombinerer man info fra dagens trading update fra Dno og Genel så blir bruttoproduksjon fra Beashiqa rundt 1400 fat i Q4.
Slettet bruker
18.01.2023 kl 04:31 15665

Dno sliter med å holde dagens produksjon, er det så vanskelig å øke den....
Anywhere
18.01.2023 kl 09:40 15349

SteveP, du hadde i alle fall ikke fått det til.
DNO har vesentlig økningspotensiale i Kurdistan, det vet vi, og det er funn i Nordsjøen som etterhvert justerer produsert mengde oppover.
I mellomtiden er det allerede en solid produksjon som gir en hyggelig løpende utbytte-avkastning på en underpriset aksje.
Anywhere
18.01.2023 kl 10:52 15218

Nå bør man følge litt med oljeprisen.
Den ligger meget interessant til teknisk.
Vi har sett den i fallende trend siden juni med stadig fallende topper og bunner.
I start av desember ble det satt en bunn, deretter ny over den forrige ved starten av januar. Det utgjør dannelsen av en dobbel bunn.
Fallende øvre trendlinje fra juni ligger temmelig nøyaktig på 87 nå, og der står oljeprisen as we speak. Tikker den høyere ser vi brudd på trend og kan snakket om potensialet som ligger i en dobbel bunndannelse. Den er rundt 97 isch. Da har man også konturen av en OHS med høyre skulder rundt 97 og virkeliggjøringen av den gir igjen potensiale til oppunder 120 på et halvt års sikt. Spennende nok.

Skulle oljepris holde seg rundt dagens så er ikke 2 kroner i utbytte fra DNO noe stort problem for selskapet...
Redigert 18.01.2023 kl 10:53 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
18.01.2023 kl 11:07 15225

Det blir spennende å se summen av alle endringene fra 2022. Jeg vil likevel anta at inntektene utover i 2023 blir en god del lavere enn i 2022 pga den lavere olje- og gassprisen som slår inn både for Nordsjøvirksomheten og virksomheten i Kurdistan. Men at det blir gode overskudd er det lite tvil om.

DNOs tanker om oljeleting og investeringer blir spennende ift hvor sterk netto kontantstrøm blir utover året. For meg fremstår det helt klart viktigst at DNO fortsetter med tilbakekjøpene av aksjer hvis aksjen holder seg under 14-15 kr, og selv med kurser på 16-17 kr er dette svært lønnsomt for oss. All grunn til å berømme tilbakekjøpsprogrammet slik det har blitt gjennomført så langt, og oppfordre til at dette fortsetter i ganske lang tid fremover.

Verdien bak hver aksje vil øke raskt og eksponensielt, og "kostnader til utbytte" vil etter hvert falle vesentlig, noe som gir rom for økte utbytter.
Anywhere
18.01.2023 kl 12:59 15049

Oljepris-snitt i 2022 var like under 100 dollar.
Om oljepris drar til høyere 90-tall utover 2023, så er det gode muligheter for å ikke havne langt unna. Gasspris er betydelig lavere så langt, men DNO er ikke betydelig aktør i det markedet.
Saudi mener at oljepris under 100 dollar ikke er markedsmessig "forsvarlig"....
Redigert 18.01.2023 kl 13:00 Du må logge inn for å svare
STHLM
18.01.2023 kl 13:18 15012

Så enig med Deg!

Prioritet=
1 Fortsatte tilbakekjøp av børsens billigste aksje i DNO.
2 Utbytte, likevel plass til dobbling av mulig utbytte, 2nok hvis EPS 5-6Nok. Gir oss mere langsiktige eiere, viktig med løpende avkastning.
3 God diversiering av middel i kassan før kjøp til marknadspris av mere DNO3 alternativt mulige investeringer/økte andeler i egne assets, ikke verdi i å handle andre felt nå da alt annet gir lavere avkastning enn punkt 1 og 3.
Redigert 18.01.2023 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
Tm3P
18.01.2023 kl 14:26 14903

Med likt utgangspunkt tenkte jeg på at inntekten vil bli den samme i 2023 som i 2022 om oljepris og produksjon holder seg på samme nivå.
For min del tror jeg oljeprisen i 2023 kommer til å gruse snittet i 2022. Den realiserte gassprisen til Dno i fjor var egentlig ikke noe særlig å skryte av, så blir nok ikke så stort fall her.

Enig i at de kan fortsatt med tilbakekjøp på langt høyere kurser enn dagens.
citius
20.01.2023 kl 12:00 13600


sterk KJØP

minst 15, kanskje 18
citius
20.01.2023 kl 12:27 13601


DNO - Production slightly ahead & two payments for exports in Q4

DNO produced 108,000 bbl/day gross in Kurdistan during Q4, which is spot in our expectations.
The North Sea business averaged 15,000 boe/day, up 1,000 boe/day from the previous quarter and 10% above our estimate.
DNO received USD 167m in payments from the KRG for June and July production.
The third payment is yet to be received (based on reporting of peers) implying that the lag in payments have increased to about five months.
Overall, an update slightly ahead of exceptions although the next payment from the KRG is needed shortly to avoid speculation of renewed payment issues in Kurdistan.

BUY/TP NOK 22
finx
21.01.2023 kl 18:57 12648

https://www.finansavisen.no/jus/2023/01/20/7977275/dno-tapte-i-retten
Ser ikke at dette gjorde noe med kursen men kunne tengt meg en kjøps dipp
citius
22.01.2023 kl 10:24 12008

en gammel sak fra 1990-tallet..........
gjør ikke mye med fremtiden for bedriften
Redigert 22.01.2023 kl 10:25 Du må logge inn for å svare
Stokk Dum
22.01.2023 kl 10:55 11946

1990-tallet er vel å dra det litt langt.

Et lite innblikk i (deler av) saken her:
https://www.cours-appel.justice.fr/sites/default/files/2022-03/Arre%CC%82t%20anonymis%C3%A9%20UK%201916601%20%28MG%29.pdf

mvh
omans
03.03.2023 kl 11:40 8555

Langsiktig bunn kan være satt. Bryter 12.30 opp nå er det nytt kjøpssignal ved brudd av motstandslinje teknisk.
omans
24.03.2023 kl 15:17 7676

En naturlig nedovertesting av den langsiktige bunnen i utførelse, men nå lagger kursen oljeprisen som snart er på vei opp til 77 test igjen.
Ser frem til at OHS blir utløst på brent,av halslinjebrudd.
Prewia
24.03.2023 kl 18:39 7524

Ve: är förvånad, oljan ner 1 procent o Dno ner 6 procent Trots de är billigast oljebolaget på börsen o nyss ko med nyheter om mer olja, än förväntat i en av deras fynd, aktien verkar styras av skurkar, o kriminella,
omans
24.03.2023 kl 19:42 7537

Du skal ikke bekymre deg for kursen dag til dag, om du er på kjøpern så er det jo fordel at den kan kjøpes billig. Rettferdig prising vil tidsnok innhente den, dersom det er fortjent.
cinet
25.03.2023 kl 13:14 7307

Har dette betydning for DNO?
NN: « Iraq has won an international arbitration case against Türkiye in a long-running dispute regarding crude oil exports from Iraq's Kurdish region, Reuters reported Saturday, citing a senior Iraqi oil official.«
John8
25.03.2023 kl 15:08 7266

Innebærer nok at Erbil ikke kan sende olje gjennom rørledningen til Ceyhan i Tyrkia, før Erbil har fått til en avtale om dette med Bagdad.

https://www.reuters.com/business/energy/iraq-halts-northern-crude-exports-after-winning-arbitration-case-against-turkey-2023-03-25/
Redigert 25.03.2023 kl 15:09 Du må logge inn for å svare
NOELLE
25.03.2023 kl 15:53 7359

Dette ser jo overhodet ikke bra ut. Kan det stemme?
John8
25.03.2023 kl 18:32 7172

Reuters er vanligvis en bra kilde.
Uansett stemmer det nok:

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2023/03/25/Iraq-wins-arbitration-case-against-Turkey-over-Kurdish-oil-exports-officials-say

https://www.middleeasteye.net/news/turkey-ordered-pay-14bn-iraq-kurdistan-oil-arbitration-case

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4670

https://www.iene.eu/turkey-wins-gas-dispute-arbitration-case-against-iran-p2400.html

Rørledningen ble stengt lørdag morgen, etter mottak av avgjørelsen fra ICC i Paris.
Verken Bagdad eller Erbil får nå eksoprtert olje gjennom ledningen til utskipningshavnen i Ceyhan, Tyrkia.

Jfr kartet og opplysningene her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kirkuk–Ceyhan_Oil_Pipeline

Situasjonen nå synes å innebære at Bagdad og Erbil begge har interesse å få istand en avtale, slik at eksporten gjennom rørledningen kan gjenopptas.
Redigert 25.03.2023 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Prewia
25.03.2023 kl 20:51 7014

Vad betyder detta för DNO o aktiekurs,
Lanfear
25.03.2023 kl 21:17 7122

Slik som det ser ut nå får ikke DNO eksportert mesteparten av oljen sin. Så spørsmålet blir om dette vil løse seg, når det løser seg og evt. hvordan.. Siden Kurdistan står for nesten all oljeproduksjon til DNO minus de ca 13k fat/dag i nordsjøen så er dette krise for aksjekursen.
Bjørkeris
25.03.2023 kl 21:38 7114

Står jo i artikkel de er allerede igang for å sikre at flyten av olje skal gå uavbrutt!
Tenker det kan dryppe noe ekstra cash hos DNO i denne saken heller...