Grunnrente på lakseoppdrett


Innkalling til pressekonferanse fra Støre og Vedum i morgen 0830. VG snakker om børsensitive opplysninger. Hvis det er grunnrente på oppdrett som opplyses om , hvilke selskaper blir hardest rammet ?

Burde ikke næringsminsteren eller fiskeriministeren deltatt på møtet i så fall? Men da ville det kanskje blitt for opplagt... På tide at disse selskapene betaler litt mer skatt, de har fått lov til å forsøple bunnfaunaen i fjordene våre i en årrekke, helt utrolig at man har latt de slippe så billig unna.

Så kan de syte så mye de vil om at de kommer til å flytte utenlands istedet. Lykke til med å finne fjorder i andre land der man kan holde på slik man har i Norge.

Det burde være grunnrente på all sjømatvirksomhet i Norge. Det er folkets ressurser som brukes her, og hittil vederlagsfritt.


Skatte- og avgiftsendringer legges fram i statsbudsjettet 6. oktober.

Hvis havbruk som ikke høster av noen form for naturressurs skal betale grunnrente er det MANGE andre næringer som må gjøre det samme. Turisme, jordbruk, folk som setter opp hytter i urørt natur etc etc....det er sikkert mange som jeg ikke kommer på.

Problemet er at adelen i storbyene ser det vokser frem en ny mektig næring - og maktbalansen mellom by og land utjevnes. Det er uhørt at folk fra bygda skal bli rikere og mektigere enn folk fra hovedstaden...Bergen eller Trondheim. De vil tilbake til tiden hvor distriktene bygde opp bryggene i bergen og Nidarosdomen. Det var ikke rikdommen lokalt som finansierte dette.

OM det mot formodning skulle komme en ekstra skatt på bruk av natur - må alt tilfalle lokalt for oppdrett. Dette sidend et bare er de lokale som ser, hører eller merker tilstedeværelsen. Det BØR og SKAL ikke sendes til Oslo for å bygge sykkerveier eller betale for store utbyggingsprosjekter vi aldri får se eller nyte.

Så mye som lakseaksjene faller er det rimelig å tro at det er en sammenheng

"Nice try Benny", men merder og fiske av villfisk og annen sjømat utgjør en påvirkning og utnyttelse av felleseide ressurser.
Ikke mer enn rimelig at det bør komme en grunnrente på dette. Burde vært innført forlengst egentlig.
noprofit
27.09.2022 kl 16:12 5870

Hvis havbruk som ikke høster av noen form for naturressurs skal betale grunnrente er

Hva mener du med det??

Bruker de ikke fjordene lenger, og total ødelegger fjorder med laksedrit, og ødelegger villaks-stammen.
noprofit
27.09.2022 kl 16:14 5860

Hadde jeg hatt aksjer i en av disse nå, ville jeg kommet meg ut i dag, stor sannsynlighet at det er lakse-skatt som kommer.

Laksedritt og ødelegge fjorder er bare svada. Uante mengder forskning ødelegger taxiteorien din - men det hjelper ikke med kunnskap mot sånne som deg

Nice try! Storfiske foregår i de fleste fjorder i nord hvor det er oppdrett. Til og med rekefiske. Vranglære av miljøfanatikere.
EBAN
27.09.2022 kl 16:40 5794

Vedum trenger penger for å gi til bøndene for å slå ihjel verpehøner. Laks,vår viktigste eksportartikkel etter olje og gass. I tillegg er dette etterspurt mat, men oppdretterne er ikke medlem av bondelaget!

Det er en viktig distriktsnæring. Går SP inn for grunnrente er de ferdig som parti for de fleste.
noprofit
27.09.2022 kl 16:55 5743

Tror vel heller det er du som ikke har vært på bunnen i fjordene og sett.

Hvor mye verdsetter du villaks-stammen?

Ingen som krangler om dette er en viktig næring for distriktene og Norge, men skal noen få sitte og tjene store penger på bruken av norske fjorder, for så i neste omgang å flytte alt til Sveits.

Er imot formue- og utbytteskatten slik den er innrettet i dag, men det bør erstattes med kall det grunnrente på bruken av norske ressurser. Olje-selskapene har 78% og det er helt klart riktig, hva som er riktig for havbruk og andre næringer som bruker norsk natur vet jeg ikke, men at noen kan betale mer er helt sikkert.


Selvsagt burde det være grunnrenteskatt slik det er på vannkraft og oljevirksomhet. Det ble nedsatt et utvalg som enstemming konkluderte med at de burde betale grunnrenteskatt. Men det ville ikke høyreregjeringen nei. Ikke grunnrenteskatt der og ikke vindkraft heller. Voldsom lobbyvirksomhet i de to næringene.

Jeg tenker gytefiske etter laks må forbys. Det jobbes med det for øyet. Jeg synes ikke drap på fødestua er rett bare for morro skyld

Det er totalt 100% kartlagt med ett karaktersystem utført av en tredjepart. Det kalles B-undersøkelse og er underlagt strenge regimer. Må ikke stole på skrekkhistorier fra folk som vil ha oppdrett vekk.

Skal det komme skatt med den argumentasjonen der må alt gå lokalt. Ingen på frogner skal få sykkelvei av grunnrenteskatt fra lofoten. Vi betaler alle skatt på lønn og overskudd - det får holde for distriktene også.

Litt for store eierinteresser i oppdrett?

Nei - men interesse i at det skal være sterke interesser utenfor byene. Kjøpde dog gsf for noen mill i dag

Jeg har bygd min karriere i havbruk. Har vært daglig leder i noen selskap - og lever i dag av div styreposisjoner, blant annet i oppdrett. Jeg vet hvor viktig næringa er for å drifte lokalsamfunn. Men - at noen blir rik er ofte provoserende i norge

Lederartikkel i VG om denne saken. Konklusjonen er at det ikke finnes andre grunner til ikke å ha grunnrenteskatt enn at milliardærene skal tjene enda mere penger. Dette truer ikke arbeidsplasser i distriktene.

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Ll1V1R/lakseskatten-er-ikke-et-ran

Markedet behandler Lakseaksjer som om bedrifter er så godt som konkurs.
Redigert 27.09.2022 kl 20:16 Du må logge inn for å svare
veve
27.09.2022 kl 20:57 5399

Takker for at du deler dine kunnskaper og fornuftige refleksjoner med oss, Bennyfyfasan.
Og lykke til med din gsf investering.

Det har vært krisemøter mellom oppdrettere utenfor børs og ledelsen i SP de siste dagene. Det har ikke kommet lekkasjer - og det er nok grunnen til pressekonferansen i morgen. Det vil komme ut informasjon iløpet av kort tid om ikke regjeringen tar ledelsen
milk
27.09.2022 kl 21:10 5368

Nå ble det en smule travelt Benny" :-) Du argumenterer godt for det som er sannheten og realitetene innen oppdrett.... Du har tydelig vis satt deg godt inn i de politiske og driftsmessige forutsetningene for å kunne drive denne næringen videre på Norske hender!!! Stå på !!!! :-)
hatitchi
27.09.2022 kl 21:53 5322

Lov å tenke selv. At noe står i VG betyr ikke at det er noen logikk.

1. Norge utryddet tilnærmet sildebestanden på 60-tallet, og nå er det nøye regulerte kvoter på villfiske. Det er bare de som har kvoter som får fiske i særlig omfang, tilsvarende som lakseoppdrett (bortsett fra at lakseoppdrettere fórer opp fisken selv, da). Hvorfor er det ingen som snakker om grunnrente for denne næringen?

2. Lakseoppdrett er matproduksjon. Du mater inn 1 kg fór, og får ut 1 kg fisk. Denne næringen får ingen subsidier fra staten, annet enn at de fikk konsesjonene for en slikk og ingenting. Går du på land så finner du bare aktører som lever på statens nåde, og for 1 kg fór får du ut fra 1 - 6 kg dyr (kylling-gris-storfe), og ironisk nok er forbruket av vann mye høyere enn i lakseoppdrett.

Er forholdende virkelig så dårlige innenfor oppdrett? Sist jeg sjekket var det noen organisasjoner som mente Mattilsynet ikke gjorde jobben sin når de avdekket dyremishandling av griser? Er det ingen problemer knyttet til avrenning i dagens landbruk? Hvor mye oppdrett har det historisk vært i Oslofjorden?

For øvrig, nordmannen som nylig flyttet til Sveits bygget seg opp på villfiske, ikke oppdrett. Bomskudd? Sikkert fair med grunnrente, sier ikke noe på det. Men når du har cocktailen formuesskatt på (urealistisk) virkelige verdier for privateide selskap og grunnrenteskatt, så nytter det ikke å komme klagende om noen år når hele bransjen er solgt til utlandet. Lønnsomheten er der fordi tilbudet er begrenset, og det er begrenset frem til noen løser landbasert oppdrett.

Nei, det er ingen vranglære. Ta deg et dykk under et av anleggene i våre fjorder og se hva som er tilstanden til bunnen der. Fisk sei og annen fisk som har hatt tilgang til pellets som faller gjennom merdene og til fisken som står under dem. Se hva som har skjedd med villaksestammene i elvene som renner ut i fjordene våre. Svært lite av lakseyngelen når åpent hav og får utvikle seg til voksen laks. Takket bære at våre fjorder nærmest er pepret med gedigne oppdrettsanlegg.

Du har tydeligvis ikke vært i våre fjorder og sett hvilke enorme områder de beslaglegger. Og det koster dem ingen ting.

På tide at de begynner å betale for seg og at lokalsamfunnet som må stå som vertskap får noe igjen, mer enn noen gaver mår det passer oppdretterne.

Joda, oppdrettsnæringen er en viktig næring for Norge. Men det hjemler ikke at dem som driver disse anleggene skal ha rett til å ta seg så til de grader rette i våre fjorder, på bekostning av andre som har kunnet benytte fjordene. Og med den inntjening disse anleggene har, har de mer enn nok overskudd til å betale noe tilbake til lokalsamfunnet.

Hvordan kan de ha blitt milliardærer mange av dem når alt er i mot dem? Dette er en sutregjeng rett og slett. Når det nedsettes et utvalg for å se på dette og de konkluderer med at grunnrenteskatt bør innføres så sier det sitt. Medlemmene ble utpekt av Regjeringen, men resultatet hadde de selvsagt bestemt seg for på forskudd. Denne industrien er kjent for å ha den aller sterkeste lobbyvirksomheten i Norge.

Jeg synes ikke synd på dem. Bra betalt for å ødelegge næringsgrunnlaget for andre sjødyr.

« Norske laksebaroner er blitt nær 17 milliarder rikere siden nyttår
Tidenes høyeste laksepriser har sendt oppdrettsaksjene til himmels. Eierfamiliene Witzøe, Fredriksen, Møgster og Grieg sitter på fiskeverdier på børs for over 85 milliarder.»

https://e24.no/boers-og-finans/i/wOjVqM/norske-laksebaroner-er-blitt-naer-17-milliarder-rikere-siden-nyttaar
Redigert 27.09.2022 kl 22:51 Du må logge inn for å svare
hatitchi
27.09.2022 kl 23:22 5179

Ja, et utvalg kom vel frem til at nye utenlandskabler bare ville øke strømprisen med noen ører også.

Hvor ble det av lakseskattepakken under covid? Når du først tok frem lobbyvirksomhet.

Jeg har sett under flere anlegg og produksjoner personlig enn det 99,9999 prosent av befolkningen i norge. Jeg har gjennom tidligere jobber vært pålagt det strengeste regimet i verden rundt prøvetaking og miljøovervåkning. Det er tøv - på samme måte som at antibiotika henger igjen som ett argument hos enkelte. Det kommer så lite næring fra avføringen at det gir liten eller ingen effekt å dyrke tare like ved.

Du finner alltids skrekkeksempel - men at den gjennomsnittlige oppdretter overforer tonnevis med for til 17kr kg tviler jeg veldig sterkt på. Jeg kan finne ett bilde av en feit amerikaner - og ut av det konkludere med at alle er feit.

Når det gjelder villaksen vet vi ganske mye om hva som truer den. Det viktigste problemet er regulering av vassdrag. Det er ikke så lett å gjøre noe med siden konsesjonene på strøm er veldig lange. Dette blir fornyet etterhvert som de går ut - og det er bra. Nummer 2 er mangel på beitedyr til laksen når den er gått ut i sjøen. Hvorfor kan vi diskutere i lange baner - men det er sammensatt. Lus er ett langt mindre problem enn antatt , men der tar uansett næringa ansvar. Se til trafikklysordningen. Tiil slutt rømming???? Leser du bare propaganda???

Jeg tror du har ett poeng - og det er at det store problemet for mange er at de er blitt rikere. Det har forresten de fleste milliardærene i norge. Spesielt de som selger mat til deg og meg
solga
28.09.2022 kl 07:51 4981

2 % grunnskatt skulle være helt ok. Sett pengene av til oppryddningsarbeid og så videre. Forskning etc.

Juster produksjonsavgiften med noen øre. Alt bør tilfalle kommunene de er i
solga
28.09.2022 kl 08:26 4927

Godt poeng, vil vi ha folk i utkanten bør pengene tilfalle grisgrendte strøk.

Interessant diskusjon her på tråden om grunnrenteskatt, men ingen har gitt noen konkrete svar på HVILKE selskaper som vil falle mest ? Hvem får størst endring i fremtidig inntjening ? Konkrete analyser / synspunkter ?

40% grunnrente? Halvparten tilfaller kommunesektoren - håper ikke det betyr det skal deles på alle.

Uansett - dette er en atombombe. Stakkars fattige staten….

Eller øker de grunnrente på kraftproduksjon. Tipper de går i pluss i forhold til strømstøtten
ibyx
28.09.2022 kl 08:44 4840

Tja. De selskapene som har flest konsesjoner og høyest volum får vel mest skatt?
De som også driver med annet skal jo ikke skattes med grunnrente for den delen av regnskapet?
Dvs. fx si videreforedling, fôrproduksjon og villfangst?
Heller skal det vel selvsagt ikke skattes for den produksjonen som foregår i andre land.
Redigert 28.09.2022 kl 08:46 Du må logge inn for å svare

Joda, jeg har sagt at de mest lønnsomme bør falle mest. Konkurranse fortrinnene til de sterkeste blir redusert.

Men - med det samme faller sikkert gsf mest - så tipper jeg salmar vil gå på en liten smell.

ibyx
28.09.2022 kl 08:51 4777

De 5 største skal ta hoveddelen sier Vedum. Hvilke er det pt?
https://ilaks.no/dette-er-verdens-20-storste-lakseoppdrettere-2/
milk
28.09.2022 kl 08:53 4761

Det spørs vel hvor mye motstand dette forslaget får! Tror ikke dagens forslag vil gå gjennom i stortinget..... LSG, med sin nedstrøms produksjon bør berge ganske bra i dag.