Grunnrente på lakseoppdrett


Innkalling til pressekonferanse fra Støre og Vedum i morgen 0830. VG snakker om børsensitive opplysninger. Hvis det er grunnrente på oppdrett som opplyses om , hvilke selskaper blir hardest rammet ?
JonasKr
28.09.2022 kl 08:55 2518

Uff det blir litt av en åpning på sjømat-aksjer, glad jeg er ute av dette.

Lå litt i lufta at denne skatten ville komme før eller siden. Viktig at de hvertfall skåner havbasert oppdrett, ellers risikerer man investerings-svikt

Enig i det. Vi vil nok se en dreining den veien av andre også.

Rødt, SV, AP, MDG og SP stemmer dette gjennom. 50% går på irritasjon på at noen er rik og 50% på at man vil stoppe utviklinga

Hva skjer med landbasert nå ?

Hva skal skje videre med bransjen ? blir det noe utvikling eller bør man satse på andre land for å drive laksevirksomhet ?
Redigert 28.09.2022 kl 09:17 Du må logge inn for å svare

Grunnrente er bra. Har ventet på at dette skal komme. Har ikke hatt lakseaksjer på lenge, men kjøper GSF på 80 i dag.
ibyx
28.09.2022 kl 09:34 2332

Betydelig overreaksjon her?
Volumene er ikke veldig «tøm og røm»?

Det er jo også et bonus at OSE blir «harmonisert»?
Denne lokale oppturen kan vi jo ikke være bekjent av?
Ned nesten 4% hjelper på statistikken!
Redigert 28.09.2022 kl 09:46 Du må logge inn for å svare
coccoman
28.09.2022 kl 09:56 2245

Enig, det var jammen på tide! Lokalsamfunnet sitter igjen med mer enn laskselusbefengte fjorder, felleskapet med mer til finansiering av pensjoner og trygd ;O) Har også kjøpt noen lakseaksjer i dag, ser ut til å være panikk og overreaksjon i bransjen?

Hau, hau
Redigert 28.09.2022 kl 09:59 Du må logge inn for å svare

Norge har noen få bransjer der vi er langt fremme. Innenfor sjømat, og havbruksnæringen, ligger vi faktisk FREMST i verden. Noe rett har denne næringen, og ikke minst aktørene bak, gjort. Jeg gjentar NORGE ER VERDENSLEDENDE INNENFOR HAVBRUK.

Bransjen tjener selvsagt over tid i snitt bra med penger, til tross for skyhøy risiko i driften (f.eks biologisk risiko). Uansett, det aller meste av pengene som tjenes (re)investeres i F&U, anleggsaktiva, nye arbeidsplasser osv. Ringvirkningene fra næringen er BETYDELIGE.

Vi må også huske at laks er den mest miljøvennlige proteinproduksjonen som finnes. Karbonavtrykket er f.eks. 1/10 av biff. Kylling er det proteinet som ligger nærmest, men også kylling ligger vesentlig høyere enn laks (ca. 50%). Vesentlige grep gjøres for å redusere avtrykket ytterligere. Er ikke dette en næring og matproduksjon man bør satse på, der vi kan fortsatt være verdensledende - og ikke minst sikre at næringen fortsatt vil kunne ha norsk og lokalt eierskap?

Norske eiere har fra før en skyhøy skattebelastning, gjennom at de blir belastet med formuesskatt. Formuesskatten må betales uavhengig av lønnsomhet. I tillegg settes konsesjonsverdi basert på auksjonspris, der aktørene kjøper små volum basert på "grensekostnadsprinsippet". I og med de aller fleste oppdrettere langs kysten er nøkterne folk, med lite frie verdier utover aksjene i selskapene sine, må det tas ut utbytte for å betale formuesskatten. Effektiv skatt på utytte per i dag ligger på rett i overkant av. 50% (fordi det først må betales selskapsskatt på 22%, og deretter utbytteskatt som igjen benyttes til å betale formuesskatt ). Ny selskapsskatt vil være 62% (bunnfradrag på 4.000t-5.000t). På toppen av dette vil det komme skatt på utbytte og formuesskatt. Noen som tror at dette ikke vil gå utover innovasjons- og investeringsevnen til næringen? Slik skattlegging er i praksis det samme som å pisse buksen. Det blir mer skattepenger på kort sikt, men på lang sikt vil det bli mindre (ideologi som topper praktiske konsekvenser er farlig).

Næringen sliter med mange myter, noe som har gjort at den har lagt litt "lagelig til for hogg". At de forrurenser slik i fjordene (bare tull, så å si alle lokaliteter "henter seg inn igjen" kort tid etter brakklegging", vi snakker i all hovedsak om biologisk nedbrytbart materiale), bruk av antibiotika (det var det slutt med på 80-tallet), at fisken er full av gift (produktene er gjennomtestet og ikke en enste laks er funnet som har verdier i nærheten av grenseverdiene satt av EU, og er derfor trolig den tryggeste maten man kan spise),er med på å utrydde villaksen pga lakselus (ingen andre forklaringfaktorer som sjøfiske, elvefiske, oter, kampen om matfatet i havet, svinginger lenge før lakseoppdrett ble en realitet m.m. kan i enkeltes hoder ikke ha noe med syklusene å gjøre (forresten var det en god villaksesesong i år)), laksebaroner som bare "flotter seg" (realiteten er at "laksebaronene" er enormt viktige for lokalsamfunnene rundt om langs kysten, og kun et fåtall har beriket veldig på et personlig plan)......osv. Men disse mytene gjør at de er et "lett bytte" i de caffe latte-drikkende og avokadospisende bykjernene, der "like barn leker best".

Sann mine ord at dette er å pisse i buksen. Dette vil medføre mindre investeringer, mindre innovasjon, færre arbeidskplasser og større konstellasjoner (pga konsolidering). Starten på raseringen av kysten har begynt, med Senterpartiet sin velsignelse. Og hva skal man si om "ARBEIDER"partiet? Noe industriparti/arbeiderparti er de iallfall ikke lenger. Satt på spissen er dette en sosialistisk måte å ødelegge en næring, og til ytterste konsekvens, et samfunn på. Snart bare offentlige arbeidsplasser der man kan ta trikk til jobben igjen.

Til slutt: Trenger virkelig AS Norge å hente inn mer skatteinntekter? Er det virkelig klokt å ødelegge AS Norge sin eneste verdensledende næring pga ideologi?

En sorgens dag for Norge, og spesielt kystnorge, selv om mange caffe latte-drikkeende og avokadospisende "forståsegpåerer" nå skåler villt rundt seg og jubler i enkelte bykjerner....

Redigert 28.09.2022 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
tournelon
28.09.2022 kl 10:02 2236

Er det en overreaksjon?

Selskapene går fra å sitte igjen med 78 kroner (av hver 100 lapp med overskudd) til å sitte igjen med 38 kroner. Dette er en halvering. Dersom et selskap har all sin produksjon i Norge, så tilsier det i praksis at selskapet er halvparten så mye verdt.
JonasKr
28.09.2022 kl 10:03 2266

Overreaksjon? Utbyttene blir vel nærmest barbert med en tilleggsskatt på 40%?

Q3 og Q4 vil sikkert ha estimater for neste år. Men det er mange spørsmål man må få svaret på.
- Hva skjer med Utbytte ?
- Blir utvikling og invisteringer satt på vent ?
- Bør man ha lakseprosukajon i andre land ?
- Hva skjer med landbasert ?
- generelt hva vil skje med konkuranseevnet til hele virksomheten med hensyn på andre aktører i verden ?
Redigert 28.09.2022 kl 10:09 Du må logge inn for å svare
oppturen
28.09.2022 kl 10:11 2271

Slapp av , de kommer vel snart med grunnrente kompensasjons ordning 🤡
Cartr
28.09.2022 kl 10:16 2282

Staten kunne hentet inn over 20 milliarder på om alle offentlig ansatte, som jo har meget god lønn, gikk ned 3 prosent i lønn. De har vel et snitt på 50.000 i måneden så det ville utgjøre svært lite for hver og en.

Politikerne bevilget seg selv 76.000 i lønnsøkning i år så de ville ikke lide, men jeg tipper alle skal straffeskattes. De har ymtet frempå om store skatteskjerpelser fra neste år.

Hvor blir det av alle milliardene fra astronomiske priser på strøm, olje og gass? Oljefondet har økt med ca 2000 milliarder siden pandemien startet, og er i dag på over 12.000 milliarder.

Men vi er jo så fattige at her skal alle tas og det var jo god timing å komme med dette nå mens frykten er så stor. Det raser alle veier og løsningen blir nok høyere renter selv om inflasjonen er importert

LoL, jeg føler det er fortsatt absurd at man signerer avtalen for eksport av strøm til utlandet og ender med støtteordning.
coccoman
28.09.2022 kl 10:24 2252

Svar: Redusert utbytte selvfølgelig. Investeringer settes settes på vent men tar seg opp som i oljenæringa som har hatt tilsvarende skatt i årtider. Takk gud for at ikke Anders Lange fikk det som han ville ;O). Selvfølgelig trengs det matproduksjon i alle land, også laks! Landbasert er trend i tiden og innovasjonen vil fortsette også inne laksebransjen selv om dere ikke tror det. Dere tar feil, det blir mye lakseproduksjon i norge framover.

Hurra for grunnrentebeskatning av lakse- og vindkraftnæring. Det er felleskapets grunn som benyttes, det er felleskapet som nå endelig får betalt!
Sutrring fra baroner i næringa er et godt tegn, meget godt !

I dag har jeg kjøpt lakseaksjer for første gang på lenge, etisk sett er de blitt langt renere og på sikt kommer jeg til å tjene på aksje ;O).
Ha en vakker høst.

Hau, hau.
oppturen
28.09.2022 kl 10:27 2242

Dagens regjering må være den svakeste i moderne tid.
Beskatning av vannkraft er overføring fra kommune til stat, vi er i en tid hvor kommunene får høyere utgifter og staten renner over med penger. 🙃

Grunnrenteskatten er så høy, at den gjør risikoen med å drive i en uforutsigbar bransje som fiskeoppdrett, uholdbar. For å sikre aksjonærenes verdier, bør defor de børsnoterte selskapene (som blir hardest rammet), straks sette iverk tiltak for å flytte kompetanse og store deler av sin virksomhet utenlands. Jeg tør ihvertfall ikke å sitte langsiktig investert i en så usikker bransje, der staten tar omtrent alt i gode år, mens eierne må bære alt tap i dårlige år.
ibyx
28.09.2022 kl 11:06 2102

Over 5 år er straks alle store nå i minus!
Salmar er unntaket. Her er oppgangen fortsatt 117%.
MrAkva
28.09.2022 kl 11:16 2066

Uff, demokratiet på sitt aller værste, AP på sitt aller værste. Gir 12-13 milliarder til bønder, ødelegger den største næringa Norge har "født" (foruten olje). Det kan vi kalle å fore en død hest, en næring nærmest uten reel verdiskapning. Kun for at AP skulle kunne sitte i maktposisjon.
Det er så lite fremtidsrettet som det går an å tenke seg. Fremtidig investering i oppdrett vil flyttes ut (tap av masse arbeidsplasser/lavere skattinngang frem i tid). Første som vil skje er jo at det meste av videreforedling flyttes ut av landet til selskaper eid uten skatteplikt til Norge, overskuddet flyttes ut gjennom lavere laksepriser og høyere margin på videreforedlingsdelen. Det neste er at fordelen av landbasert oppdrett i andre land, drevet av utflyttet ekspertise, vil gjøre dette lønnsomt. Langsomt men sikkert vil lønnsomheten svekkes, vi sitter igjen med noen svære merder, og noen få røktere rundt. Nok en tapt næring for Norge, og olja på retur. i mot null. Men i SV er man glad til, der antar man at olje fondet skal brødfø deres velgere i all fremtid, og det jubles over alle rikinger som forlater landet. Derigården antaes med sikkerhet at verdiskapning skjer gjennom protesttog i gatene. Men at også nå AP deler dette synet, er så foruroligende at en må vurdere om selve demokratiet står for fall. En av de viktigste bærebjelkene i demokratiet er som kjent, at alle kan stole på "eiendomsretten". Troen på dette svekkes nå betydelig, da flertallet av stemmeberettigede synes å enes om at den retten ikke skal gjelde de såkalt "rike", kun "vanlige" folk. Kina forsøkte en lignende politikk på 60-70 tallet, Russland 20-30-40 tallet. De med initiativ og arbeidslyst, som hadde skaffet seg mere en "hordene", ble regelrett avlivet. Tyskland på 30 tallet hadde vel en lignende politikk, de skyldige i folks sult og elendighet falt på en rase, eller de rike Jødene i klartekst. Alt for at flertallet enklelt kunne forledes til å tro at dette var "løsningen". At SV benytter slik retorikk overrasker ikke, men frem til nå har vi kunnet stole på at AP kun har fisket velgere med slike argumenter, men på bakrommet utvist en noe mer helhetlig vurdering av hva som er samfunnstjenlige, men ikke lenger.
sbx
28.09.2022 kl 11:32 1996

Helt enig i det du skriver. Vi er vell ikke vitne til noe annet enn talentløshet.
Tm3P
28.09.2022 kl 11:38 1979

Uff ja dette kommer til å gå til helvete, ser jo hvordan det har gått med grunnrenteskatten i Nordsjøen. Nå blir det kun 50% årlig avkastning på investert kapital istedenfor 100%.
Cartr
28.09.2022 kl 12:20 1849

He he, det kommer nok. Først i storbyene slik at folk skal få ren luft. Vet ikke hvordan det er i Kina og Mexico, men ikke utenkelig at de allerede har innført avgifter

Man har lenge snakket om å beskatte solen. Spania gjorde det, men ser ut til å ha fjernet den. https://www.spania24.no/spania-fjerner-kontroversiell-solskatt/

Sverige innførte solskatt i 2016 tror jeg. Folk med paneler må betale skatt for solenergien.

Vi må nok vente til tilstrekkelig mange husholdninger i Norge har fått statsstøttet solpaneler så skal det hentes inn igjen i mangfold

jeg har 600k i tap i dag på lakseaksjene - men det bryr meg ikke i det hele tatt! Det jeg bryr meg om er fremtidsutsiktene.

Jeg har nå bladd igjennom høringsuttalelsen på noen og førti sider. Det er verre enn jeg trodde - også for de små. Jeg skal ikke gå inn på det regnetekniske her, men blant annet fradraget skal være ett snitt av andre sitt overskudd på en produksjon av X-antall tonn. Problemet er at det er mange som produserer dårlig - så for de som produserer bra av de små blir det ett dårligere fradrag enn man skulle anta.

Jeg kommer med mer når jeg har summet meg....men her blir det krig. Jeg tor tiden er inne å spille "dirty". Dvs det er ikke bare oppdrettere som er milliardærer, også feks Ullteit Moetournelon
28.09.2022 kl 12:59 1808

Det blir mindre lukrativt med konsolideringer i bransjen, kanskje man til og med vil se en del selskaper som fisjonerer selskapene i mindre selskaper.

Kommer sikkert flere endringer i budsjettet for 2023, det vil ikke overraske om utbytteskatten økes ytterligere. Da blir det fint å være aksjonær i Norge.

«Dette er en gledens dag for det norske samfunnet, sier Karen Helene Ulltveit-Moe, professor på Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, etter at regjeringen onsdag kunngjorde at de ville innføre en grunnrenteskatt på havbruk.

Økonomiprofessoren ledet havbruksskatteutvalget som i 2019 leverte en utredning om skattleggingen av havbrukssektoren.

Flertallet i utvalget foreslo nettopp å innføre en grunnrenteskatt på 40 prosent på oppdrett. Mindretallet ønsket å beholde dagens system.

– Skattegrepet regjeringen foreslår reduserer behovet for andre skatter som er mer skadelige av natur. Videre vil skatten bidra til å gi staten inntekter som er avgjørende for å finansiere den norske velferdsstaten, sier Ulltveit-Moe til E24.

– Dette er en veldig legitim skatt. Oppdrettsnæringen har fått bruke oppdrettstillatelsene så å si gratis. Det er rett og rimelig at fellesskapet kompenseres for å dele naturressursene med næringen, sier hun videre»

https://e24.no/naeringsliv/i/Mo1MoB/ulltveit-moe-om-lakseskatt-en-gledens-dag-for-det-norske-samfunnet

En gledens dag at en næring vil innføre investeringsstopp/investeringer vil flyttes til utlandet, at det blir mindre ringvirkninger i verdikjeden, at det vil skapes færre arbeidsplasser, at det blir mindre innovasjon (og Norge vil miste sitt fortrinn som ledende aktør innenfor næringen), at det blir mindre fokus på bedre og mer miljømessige løsninger, at det over tid vil bli mindre skatteinntekter til staten...........? Osv..........

Det er kun i et regneark i den tykkeste Oslogryten at dette er en gledens dag - og kanskje i noen andre bykjerner rundt om kring også. Det er jo urettferdig at noen er flinke og tjener penger.

Det virker som om at noen tror at denne næringen er skapt av staten, at det er en næring som ikke betaler skatt, at det er en næring som består av laksebaroner som John Fredriksen, at de ikke legger igjen noe i lokalsamfunnene, at den ikke er viktig for Norge - det eneste den gjør er å belaste fellesarealene i Norge sies det. Dette er faktisk Norges nest største eksportnæring etter olje og gass, en suksesshistorie uten like. Det kan vi selvsagt som stat ikke sitte stille og se på. Best å rasere den først som sist.

Hvilket signal sender dette til utenlandske investorer på Oslo Børs? At vi nå har større politisk risiko enn en del land vi ikke liker å sammenligne oss med tror jeg ikke er en veldig drøy påstand. Legg til at vi er et lite land i tillegg. En uheldig bieffekt av dette, vil derfor være at det vil være mindre kapital tilgjengelig for å utvikle ting i Norge. Men vent, vi har jo staten - og den superlønnsomme og stabile vindkraften - ingen grunn til bekymring....flere bussjøfører skal vi også ha...

Men sosialister tenker kun kortsiktig og ideologisk, da biter ikke rasjonell argumentasjon. Det jubles når Røkke flytter, han har jo ikke jobbet, tatt sjanser eller vært flink når han har skapt verdiene sine - det er pga STATEN han er rik (og de som jobber for han) - derfor tipp topp at han flytter. Slike folk trenger vi IKKE! Flytt gjerne til Venezuela sier jeg da, drømmesamfunnet skulle det bli - eller vent det gikk jo til h......Men det var selvsagt ikke systemet sin feil, det var omgivelsene - og spesielt USA. Fjols....

Redigert 28.09.2022 kl 13:38 Du må logge inn for å svare
polakk
28.09.2022 kl 14:05 1668

Bøndene i SP er misunnelig på norges mest suksessrike distriktsnæring.
vicktor
28.09.2022 kl 14:10 1670

Dette er IKKE en gledens dag. Av de 6 milliarder som betales i utbytte, går ca. 2 milliarder tilbake i statskassen i form av
utbytteskatt. Lakseselskapene har hatt få muligheter til å utvide sin produksjon og derfor betalt ut utbytter.
Utbytteskatten ble i 2020 øket fra 31,68 %, til 35,2 %. Da utbytteskatten ble innført i 2005 av Per Kristian Foss, skulle formueskatten gradvis reduseres.
I motsetning til Oljenæringen, som har fått dekket sine letekostnader, har ikke lakseselskapene fått noe tilskudd fra staten.
Laksenæringen kan ha en lys fremtid i norske farvann, med mulighet til å bli 5 ganger så store.
Men da kan ikke Staten ta fra de pengene de må bruke for å utvide produksjonen.
For ca. 50 år siden klarte Arbeiderpartiet å få rederne til å rømme landet pga. høye skatter og avgifter.
Det medførte at vi mistet 25 000 arbeidsplasser til sjøs. Nå er dette avgift partiet i gang igjen.


Veldig bra vurdert og satt inn i sammenheng victor.

Det vil ta tid å komme seg over dette. Milliardæren Karen U.Moe trenger ikke bekymre seg. Hun er tidlig i 50 årene og gubben 80 år....

Dette forslaget kommer til å møte så stor motbør at det ikke går gjennom. For om SP sentralt stemmer dette gjennom- da ber de om å bli utslettet som parti.

Vi ser at galskap kan dukke opp i form av tåpeligheter, men det vil alltid være en viss forskjell på å få noe i retur til å skjær bort en hel næring. Om dette kjøres gjennom vil AP/SV/SP samlet kunne gå inn å danne nytt mikro parti Ingen med normale tanker vil foreslå noe så drastisk som det vi her har fått på bordet.
Redigert 28.09.2022 kl 14:46 Du må logge inn for å svare


Ulltveit-Moe har sølt bort sin formue og sitter i deep shit med MDG. Hva han sier burde faktisk ikke hatt noen betydning fordi ingen kan leve av å følge folk som taper og søler bort sin formue på ideologi.

Jeg tror ikke det får så store konsekvenser der folk i stor grad bor - dvs byene. Det er det som er viktig å ta vare på - stemmekveget.

SP er død og begravet allerede. Jeg håper de ansatte og alle de som er avhengig av aktivitet ser at dette er vanskelig å svelge. De bør bruke stemmeurnene neste gang å ikke følge partiet som de alltid har fulgt.

Enig.

Men at SP kunne gå med på et slikt forslag er noe ingen normale folk ville trodd før SP ble styrt av latter og ikke fornuft. Det er trist å se at et parti går helt i oppløsning. Dette skyldes ikke regjeringsslitasje - dette skyldes ren idioti.

Det er en kjent sak at det brukes partipisk i AP - men at denne pisken også fungerer på folk i hele regjeringa er mer overraskende.

Jeg blir å selge ut med tap det jeg har av oppdrett (om noen dager). Jeg skal ikke inn med en krone der av egne penger så lenge vi har dagens regjering.


Nå snakker du vel om mannen hennes. Hun kan nok ha en mening på egen hånd.

Jeg tror det er omvendt. Han hadde en mening....den har hun bestemt at han skal ha nå
ibyx
28.09.2022 kl 17:24 1317

NFKK: – Et feilskjær i regjeringens distriktspolitikk

Med grunnrenteskatten vender regjeringen i stedet ryggen til både kysten og sin egen distriktspolitikk for å hente inn penger til formål i sentrale strøk. Dette er ikke tider for å skape usikkerhet. Dette er tider for å vise ansvarlighet og gi forutsigbarhet til små lokalsamfunn, sier Haugen.

https://ilaks.no/nfkk-et-feilskjaer-i-regjeringens-distriktspolitikk/

Argumentet hun fremfører må da like mye gjelde for bøndene. Er det en gruppe som gratis benytter seg av naturresursene, så må det være bøndene. Her er det bare å vente på at SP også innfører grunnrenteskatt for bøndene (he, he)
ibyx
28.09.2022 kl 20:11 1133

Joda, men dette hadde blitt kompensert med grunnrenteskattstøtte. Som selvsagt hadde slått rettferdig ut i hytt og pine samtidig som det hadde produsert flere arbeidsplasser for konsulenter og omstillingsinnovatører osv.