Hydro melder om sviktende etterspørsel!


Ikke bra nyhet som kom i dag.
Ford sendte også nylig ut en PW og meldingen som kom fra Hydro i dag (etter close) melder om sviktende etterspørsel i Europa allerede.
Dette er like ille som et resultatvarsel da det minner oss om hvor sårbare Hydro er når konjunkturene skifter og hvor raskt sviktende etterspørsel etter f.eks biler slår inn på etterspørsel etter aluminium. Det blir ikke fett i byggebransjen heller med stigende renter og høye energipriser.

Tipper det blir en 5-7% nedgang i morgen på høyt volum og en fortsatt fallende trend en god stund fremover.
Mikkel
27.09.2022 kl 22:39 662

Det er en ganske heftig uttalelse egentlig fra Hydro i kveld og svært urovekkende for markedet generelt fremover når etterspørselsbildet har snudd så raskt og så kraftig:
Selv om altså 50% av produksjonskapasiteten i Europa er stengt ned er det ikke nok til å hindre lageroppbygging ifølge Kallevik:

"Selv om 50 prosent av Europas produksjonskapasitet for primæraluminium er blitt midlertidig eller permanent stengt i løpet av det siste året, fører nå fallet i etterspørsel til en oppbygging av lager som gjøre det nødvendig med ytterligere tiltak, utdyper Kallevik."

Mikkel
28.09.2022 kl 09:12 485

Hydro ned 5% på åpning..
Omtrent som forventet. Men signalet Hydro kom med, litt diskret i går kveld, er såpass urovekkende at dette kan gi en "Fedex" effekt på Oslo Børs og trigge et bredere nedsalg.
Vi vil nok se at flere likvide aksjer vil falle de neste dagene da det er klassisk at investorene skaffer seg lettest likviditet i disse for å beskytte sine favorittposisjoner.

tv
28.09.2022 kl 09:23 468

NHY: SALG AV KRAFT VIL MER ENN VEIE OPP FOR REDUSERT PRODUKSJON -ANALYTIKERE
9:13
Oslo (Infront TDN Direkt): Norsk Hydro vil redusere sin aluminiumsproduksjon ved Karmøy og Husnes i Norge, som følge av redusert markedsetterspørsel. Den midlertidige nedstengingen vil føre til en reduksjon i strømforbruket på til sammen rundt 170-200 MW når reduksjonen i produksjonsvolumet for aluminium har nådd full effekt. Analytikere mener salget av kraften vil mer enn veie opp for det reduserte volumet.

ABG Sundal Collier estimerer at nettoeffekten på ebitda er 4,7 milliarder kroner, basert på en gjennomsnittlig strømpris i NO2, samt spotprisen for aluminium og premier i tredje kvartal.

Etter en ebitda på 1.397 dollar pr tonn aluminium i andre kvartal, venter meglerhuset en reduksjon på 1.047 dollar pr tonn basert på dagens spotpriser og premier i tredje kvartal. Dermed vil en redusert produksjon på 120.000 tonn tilsvare om lag 450 millioner kroner. Meglerhuset estimerer videre at Norsk Hydro vil få en ebitda på 5,2 milliarder kroner ved salg av strømmen i NO2.

Også Pareto Securities skriver at Norsk Hydro sannsynligvis vil bli godt kompensert for produksjonsjusteringen, og mer enn veie opp for tapene innen Aluminium Metal-virksomheten.

"Men med svakheter på tvers av linjen bør andre tap dempe estimatene på gruppenivå, tror vi. Dette understreker imidlertid en del av styrken i Hydro – forankret i en betydelig vannkraftportefølje. (…) Med stadig mer dystre utsikter for den globale økonomien, er aluminiumsmarkedene fanget mellom forventninger om lavere etterspørsel og høye energipriser. Estimatene og Hydros grep antyder at det behov for flere produksjonsnedjusteringer, og smelteverkmarginene bør falle. Inntjeningstoppen ligger garantert bak oss", skriver meglerhuset.

Mens de nåværende utbytteutsiktene virker tiltalende, anses estimatrisikoen å være svært høy, konkluderer Pareto.

TDN Direkt finans@tdn.no

Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 7
Mikkel
28.09.2022 kl 09:29 452

TV:
Vi ser i dag at markedet straffer Hydro, naturlig nok. Hydro er et aluminiumsselskap, ikke et kraftselskap.
Selv om kraftinntektene kortsiktig gir gode inntekter blir dette som å pisse i buksa for å holde varmen.

Det er det siste avsnittet i klippet ditt som er essensen til bekymring her.
Redigert 28.09.2022 kl 09:29 Du må logge inn for å svare