Betalutins bi-spesifikke konkurrenter


Styreformann fremhevet konkurranse fra bi-spesifikke antistoffer som viktig årsak til at Betalutin studien ble stoppet. Her er trolig noen av utfordrerne for R/R B-celle NHL pasientene:

Odronextamab
DLBCL: 51% overall response.
Follicular lymphom: 95% overall respons, 72% complete respons
https://www.thelancet.com/journals/lanhae/article/PIIS2352-3026(22)00072-2/fulltext

Epcoritamab
LBCL lymphom: 63% overall respons, 34% complete respons
https://www.targetedonc.com/view/promising-efficacy-results-demonstrated-with-epcoritamab-in-refractory-lbcl

Mosunetuzumab
Follicular lymphom: 60% complete respons
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(22)00335-7/fulltext

Glofitamab
DLBCL, follicular, m.fl.: 53% overall response, 36.8% complete response
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33739857/

Den typen bi-spesifisitet som brukes, binder både kreftcellenes oppregulerte CD20 reseptorer og CD3 reseptorer på immunforsvarets T-celler. De har god effektivitet, men også alvorlige bivirkninger. Noen som vet mer om dette i forhold til comboen?
Redigert 28.09.2022 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
mlande
25.11.2022 kl 11:13 1487

Spørsmål og svar ment til til gårsdagens Q&A sesjon. NNV valgte å svare direkte via e-post fordi spørsmålene var for tekniske til webcasten. Svarene kan ha allmenn interesse for om APIM fusjonen er riktig vei videre:

SPM 1. Dere nevner konkurransen fra bi-spesifikke antistoffer som medvirkende til stopp i rekrutteringen og nedstengingen av Paradigme. Disse ser ut til å koble immunforsvarets T-celler til CD20 reseptorer på kreftcellene. Har F&U hos dere gjort noen vurderinger om det vil være mer effektivt for NNV å koble CD37 til en T-celle i stedet for en alfa- eller betaemitter? (Herunder patentmessige begrensninger.)

SVAR: Vi har ikke testet ut bi-spesifikke antistoffer på forskningsavdelingen. Vi har ikke patent på teknologi innen dette området så da måtte vi ha gjort dette i samarbeid med et annet firma eller innlisensiert teknologien. Det er selvølgelig mulig for andre firmaer å innlisensiere vårt humaniserte anti-CD37 antistoff og lage et CD37/CD3 bi-spesifikt antistoff.

SPM 2. Er ATX-101 utviklet ved å mate en datamaskin med gensekvensen bak PCNA proteinet og få forslag til molekyler som blokkerer en protein-protein interaksjon, slik så mange andre prosjekter gjorde uten å få nok effekt til å utvikle kreftlegemidler?

SVAR: No, this was done experimentally. The selection of peptides that target PCNA was actually a very sophisticated process because target peptides needed to:
• Be able to enter cells
• Enter the cell nucleus
• Localize/interact with the target
• Induce growth inhibitory effects
• Potentiate the action of different drugs
• Have sufficient stability but not be too stable (otherwise the target regulation is lost/affected)
• Have no effect in normal cells
Based on this approach several dozens of peptides have been tested. Also, due to the very complex regulation of the target, it is important to know that just making a stable peptide that interacts with the target is not sufficient as you may induce toxicity. ATX-101 was therefore selected based on a rigorous process that lasted years. The development was initially described in Gilljam et al., https://apimtherapeutics.com/images/press/Gilljam_2009.pdf, but mostly in Muller et al, 2013, https://apimtherapeutics.com/images/press/Muller_2013.pdf. Obviously the publications do not disclose all the development work that went into identifying and selecting this compound, but they do provide a good overview.

SPM 3. APIM Terapeutics har allerede publisert på effekter ved cellestress fra radioaktivitet. Er det noe realisme i å teste ut synergier, f.eks. kombinere Alpha37 og ATX-101, for å kunne konkurrere med bl.a. bi-spesifikke antistoffer?

SVAR: Kombinasjon av ATX-101 og radioimmunoterapu er noe vi vil se nærmere inn på. Når det gjelder Alpha37 så er det ikke nødvendig med en kombinasjonspartner for effekten er allerede veldig god, se Maaland et al., PLOS One, 2020.
HAS
25.11.2022 kl 11:57 1419

Utvilsomt høyt kvalifiserte forskerteam fra 2 velrenommerte miljøer. Vi får stole på at de sammen finner gjensidig inspirasjon og en god strategi for det nye selskapet.
Redigert 25.11.2022 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
Merlin
25.11.2022 kl 16:49 1272

Takk for meget interessante innlegg mlande! Det ser ut til å være enkelte synergimuligheter, samt også selvstendige utviklingsmuligheter, såfremt det foreligger en god ledelse og stor nok kapitaltilførsel. Kan være medvirkende årsak til anbefalingen om APIM-løsningen, til tross for det elendige bytteforholdet i NanoVs disfavør.
HAS
25.11.2022 kl 17:01 1254

Her har det vært både økonomiske og juridiske rådgivere på begge sider, og det er ikke utenkelig at bytteforholdet kan forsvares ut fra status på forsøkene i de 2 selskapene.

Det føles likevel klart litt surt på toppen av siste tids dramatiske fall i kursen. Kanskje beste måten å takle situasjonen er å posisjonere seg godt ved å handle på dagens gunstige kurs. Det forutsetter sjølsagt at en har tro på det nye selskapet.
Merlin
26.11.2022 kl 14:00 1091

Det ville jo vært en fordel om det nye selskapet kunne kjørt fase 3 på Archer-1. Det fremstår fortsatt meget gåtefullt at Paradigme skal ha hatt fenomenale interimresultater, for deretter å ramle nærmest sammen i sluttdelen og således miste fase 3 muligheten. At CD37 var stabilt i årevis, for plutselig å omtrent "ikke virke", pga corona, evt foregående stamcelleterapi, eller begge, høres rart ut for min del og er jo heller ikke bekreftet ordentlig. Og om fadesen skyldes stamcelleterapipasientene, bør jo Archer-.1 settes inn FØR en slik behandling. Dermed er ikke stamcelleterapi en gang relevant for Archer-1.

Å kjøre frem Archer-1 til godkjennelse vil bli en 2 milliarders sak og må nok starte på nytt i fase 1, evt. man får FDA med på en løsning, basert på Paradigme eller Archer-1 i flere trinn. Først et rimelig og lite studie på si 10 pasienter. Kommer de ut med 80% CR - bør det være duket for videre forsøk. Da har man allerede 17 pasienter med bemerkelsesverdig gode resultater, og omtrent bivirkningsfritt, i motsetning til bispesifikk. Ser for meg at fda da kan gi grønt lys for fase 3 direkte.

Dette kan gjøres parallelt med det nye selskapets øvrige virksomheter.

Også NanoVs øvrige pipeline, ikke minst Alpha37 og Humalutin bør kunne utvikles parallelt.

Så spørs det om det finnes kapitalinteressenter til dette, evt. greier man over tid å selge det hele til Big Pharma. Da kan det nå i tilfelle kunne lønne seg å sitt med videre.
HAS
26.11.2022 kl 14:17 1072

Jeg har ingen konkret kritikk å komme med når det gjelder ledelse av selskapet, men det må være lov å stille spørsmål ved den negative utviklingen og ustabilitet i lederteamet. Styret virker tynt sammensatt, og så vidt jeg kan se er ingen medlemmer bosatt i Norge.

Når det gjelder Apim therapeutics, har de et bredt sammensatt styre av kompetente deltakere med lang erfaring fra internasjonale miljøer og et solid fotfeste i velrenommerte organisasjoner i norsk næringsliv. At de støtter denne fusjonen virker i seg sjøl betryggende, og kan danne basis for ny investeringsvilje. Det kan også være lov å håpe at her er krefter som kan få forskningen i Nano på skinner igjen med solide bidrag i det nye selskapet.
Redigert 26.11.2022 kl 14:27 Du må logge inn for å svare
dodo
26.11.2022 kl 17:23 968

Hehe, håper du har overtidsbetaling HAS? Men du har tatt på deg en krevende jobb, det er ikke mulig å få denne fusjonen til å fremstå som positiv for NANOVs aksjonærer.
HAS
26.11.2022 kl 17:34 949

Er ikke det minste i tvil om at belønningen kommer, men det kan ligge litt fram i tid:)
SomSa
26.11.2022 kl 18:33 888


Det finnes ikke belønning her men smerter.
Litt over 480 mil aksje etter sammenslåingen
70% av nye aksjer skal bindes i 6-12 måneder og 30% (ca. 115 mil) kan handles etter sammenslåingen
Et nytt selskap med mange nye ansatte og 2 produkttyper vil få en start kapital på ca. 115 mil.
Det første de skal gjøre i 2023 er en emisjon.
Ingen vits å kjøpe aksjen nå. Det beste kan være å selge nå, godta tapet og trekke fra skatten.
HAS
26.11.2022 kl 18:53 861

"The key shareholders of APIM will enter into customary lock-up agreements for the Consideration Shares, in favour of the Combined Entity, for a period of 12 months following completion of the Transaction."

Hvor har du det fra at bare 70% av nye aksjer skal bindes?

"Et sammenslått selskap vil ha kapital inn i 2024. Videre kapitalbehov vil avhenge av prioritering av pipeline og kliniske programmer."

Hvor finner du opplysninger om emisjon i 2023?
SomSa
26.11.2022 kl 19:13 839


Hør på siste presentasjonen, 70% av nye aksjer bindes.
"The key shareholders of APIM" må eie 70% av aksjene.................

"Et sammenslått selskap vil ha kapital inn i 2024"
Dette er den samme løgnen som de har fortalt år etter år. Selskapet skal ikke ha 0 kroner på kontoen før de henter penger.............APIM skal også starte 2 stk fase 2 studier i løpet av 2023 og dette vil koste penger.

Ikke tro på alt de sier, tidligere aksjonærer som stolte blind på ledelsen i NANO, TRVX, PCIB, BGBIO,....... angret..............

Redigert 26.11.2022 kl 19:14 Du må logge inn for å svare
Araber
26.11.2022 kl 19:31 816

HAS
Hvor mye penger har NN brukt på suppekoking, og fremdeles er ikke suppen godkjent etter mange år med forskjellige indigrenser. Hvor mange år og hvor mange suppeprodukter / indigrenser må det nye selskapet teste før den nye suppen kan godkjennes ? Hvor mange emisjoner hadde NN og hvor mange tror du det nye selskapet må gjennomføre. Hvem vil satse penger når fordelingsnøkkelen er hinsides all fornuft...........

Best å skygge unna i mange år hvis........om.......osv....


Redigert 26.11.2022 kl 19:32 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2022 kl 19:36 810

Helt greit å argumentere mot fusjonen, og også greit å komme med dystre spådommer, men det er synd å måtte ty til faktafeil og usannheter. At du misforstår hva 70%-en innebærer får så være, men hvor tar du 6-tallet fra? Fra lufta?? Det er lite fair.
Redigert 26.11.2022 kl 19:52 Du må logge inn for å svare
HAS
26.11.2022 kl 19:45 793

Bransjen preges av kostbare og tidkrevende løp, og det gis ingen garantier. Det er helt greit å gå trøtt, men det må være like greit at noen krummer ryggen og går videre. Det finnes ikke gode alternativer til planen som foreligger, oget nei vil medføre en meget usikker situasjon. For meg handler det derfor om å gå for fusjonen eller selge seg ut.
SomSa
26.11.2022 kl 22:30 691


Hva er fakta fei? Nano har sendt en børsmelding og har sagt at :

"The key shareholders of APIM will enter into customary lock-up agreements for the Consideration Shares, in favour of the Combined Entity, for a period of 12 months following completion of the Transaction."

""The key shareholders of APIM " eier ikke 100% av selskapet............

Bre se på de tidligere presentasjoner når de har snakket om kapitalbehov, hva de har sagt og hva de har gjort..................
TRVX hadde også presentasjon av sine TG01 data i 2017. Det ble spurt om de hadde behov for mer penger og de sa nei. Etter at børsen ble stengt kom emisjonnyheten.

Som sa du skal ikke stole på alt de sier. Selskapet trenger mye penger i tiden fremover og har 0 inntekter, får de en mulighet henter de penger, sånn er innen biotek............


Redigert 26.11.2022 kl 22:31 Du må logge inn for å svare

Er bare så glad jeg er ute av den driten. Siste emisjon var på 14 kr. Blir vel 14 øre nå..
HAS
27.11.2022 kl 07:41 518

Tror ikke eierskapet i Apim består av cowboyer som er ute etter å gjøre seg noen kroner på rabatterte aksjer. Dette er et venturecapital selskap med seriøse aktører som har langt perspektiv. De er også aktivt med i styring av selskapet. At de går for fusjon med Nanov er i seg sjøl betryggende.

Når ATX-101 er godt inne i fase3, og CD 37 igjen har fått vist sitt sanne potensiale, vil det sjølsagt være behov for mer kapital. Det vil i såfall bli ved emisjon på helt andre kurser. Det er da også meget sannsynlig at Big Pharma kommer på banen igjen. Da kan det være greit å ha rutinerte aktører med på laget som kan være harde i klype og vet å stille krav.

Jeg tror dette vil vise seg å bli en meget god investering:)
Redigert 27.11.2022 kl 07:42 Du må logge inn for å svare
peaf
27.11.2022 kl 08:50 478

Det er helt riktigt, og du får ikke starte en studie om du ikke har finansieringen på plats først. Og en fase 3 studie er dyr meget dyr.