Vi vil ha kronen opp igjen.

-sannheten-
KRONEN 28.09.2022 kl 12:42 136461

$ 10,91
€ 10,45
SEK 95,70
DKK 140,38
£ 11,68
CHF 1100,32
Yuan 150,15
Yen 7,54
Rub 18,67
Osebx 1093
Olje 86,91

Dette går ikke. Vi kan ikke ha en så svak krone.
-sannheten-
15.06.2023 kl 20:10 4367

Hvilke valutakurssvingninger skjedde vis a vis kronen i 1998 ? Noen som kan kort skissere det ?
Boliglånsrenten lå rundt 7,50 % i banker, da denne Dagsrevysendingen ble sendt.
Kanskje det var slik den gangen også at kronen ble shortet ?

Shortingen nå siden mars 2022, har som sagt x antall ganger her nå, skyldes NBs kontinuerlige
kronesalg siden, i kombinasjon med store negative rentedifferanser mot $, € og £, og forhåndsannonseringen
av kronesalgene.

Bortfaller Norges Banks kronesalg, så bortfaller grunnlaget for shortingen av kronen. Da vil kronen finne sitt
naturlige leie igjen.

Før kronen finner sitt naturlige leie, blir det mulig å kjøpe undervurderte kroner. Og gjøre gevinst på det med
høyere kurser senere.
Om Norges Bank går på kjøperen vil dette skje raskere, og stigningen opp mye mulig bli høyere.
Hvorfor skal Norges Bank evt. unnlate å hanke inn rimelig opplagt gevinst her ?


Redigert 15.06.2023 kl 20:15 Du må logge inn for å svare
Mr Karma
15.06.2023 kl 20:17 4352

Vel snart er det skoleferie og feriefolk skal veksle fra NOK. FÅR DA REALITETENE RETT I FLEISEN. En dollarkurs nær 11 vil da få en del til å våkne, så vi kan jo ikke ha det. Tror nok de er ivrige etter å ensifret kurs for dollar og euro så fort som mulig. Så blir ikke straffen fullt så stor ved kommunevalget. Husk Sp er et ordførerparti i en uforholdsmessig stor andel av kommunene. Det vil nok svi å miste mange av dem. Sp - lederen kan ikke le den bort så enkelt.

Etter valget kan de jo dumpe krona igjen .....
Whatnow
15.06.2023 kl 20:27 4337

Kronen vart vel spekulert i sammenheng med oljerisen. Dette var en periode med lav oljepris, så det var vel mange som ikke ville ha kroner når de såg en synkende oljepris.
-sannheten-
15.06.2023 kl 20:49 4306

Har du kurskurvene fra den gang ? Dvs. bunn- og toppnivåene og timeleg'n ?
Og tilsvarende for oljeprisen ?
Så slipper jeg å evt. måtte finne frem dette.
-sannheten-
15.06.2023 kl 20:50 4297

I september er det vel snakk om gruset eller kjempegruset.

Forøvrig ser det ut til å ha bli satt alltime high nå i $ for Statens spare- og budsjettutjevningsfond utland
med 1,4328 tr. $. Dette etter $-fall mot NOK siden 31. mai på 7,09 %. I SEK er fondet meget nær ATH.

________________________________________________________________________________
Når fondet går opp, og $ ned, blir det fort rekorder av det. Nå 1,4348 tr. $. 1,30975 tr. €.

Vi skal klare å se $ på 9-tallet i inneværende måned. Det er tatt ned 81 øre siden 31. mai. Det er 47 øre
igjen dit.

Og ingen verbal farlig ammunisjon er brukt enda.
Redigert 15.06.2023 kl 21:26 Du må logge inn for å svare
Whatnow
15.06.2023 kl 21:37 4258

Oljeprisen var på ca 15 dollar fatet. Kronen vs USD på rundt 7,6 i 1998 . Styrket seg senere det året. Kronen er veldig sterk fra 2003 til 2015 vs dollaren. Men en knekk på kronen og oljen under finanskrisen i 2008. Men tar seg inn igjen ettersom oljen stiger igjen. Så ser vi en knekk både i kronen og oljeprisen tidlig 2015, et markant fall på begge. Og etter fallet i starten av 2015 har den ikke hentet seg inn igjen.
Redigert 15.06.2023 kl 21:50 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
15.06.2023 kl 21:38 4300

15. juni 2023

Danmarks nasjonalbank hever foliorenten, renten på innskuddsbevis, utlånsrenten og diskonteringsrenten med 0,25 prosentpoeng med virkning fra 16. juni 2023.

Renteøkningen er en konsekvens av at den europeiske sentralbanken har økt sin viktigste pengestyringsrente, innskuddsfasiliteten, med 0,25 prosentpoeng. Dermed forblir spredningen i pengepolitikken overfor euroområdet uendret.

Med virkning fra ovennevnte dato er Nationalbankens rentesatser:

Brukskontorente: 3,10 prosent pa

Innskuddsbevisrente: 3,10 prosent pa

Utlånsrente: 3,25 prosent pa

Diskonteringsrente: 3,10 prosent pa
__________________________________________________
For øvrige valutaer er styringsrenten :
$ 5,25 %
€ 4,00 %
£ 4,50 %
SEK 3,50 %
CHF 1,50 %
YEN -0,1 %
CNY 3,65 %
RUB 7,50 %
_________________________________________________
Til opplysning var inflasjonen i Sveits i februar og mars hhv. 3,4 og 2,9 %.
Redigert 15.06.2023 kl 21:45 Du må logge inn for å svare
Whatnow
15.06.2023 kl 22:03 4263

https://www.inflationtool.com/norwegian-krone/1993-to-present-value Her har vi 30 år som viser halveringen av kjøpekraften for kronen.
-sannheten-
15.06.2023 kl 23:32 4202

Takk for link. Skal se på gamle kurser i morgen.
Nå har det dukket opp noe nytt. 89 kroner for en glissen kurv med norske jordbær.
Dette forteller noe om en virkelighet i Norge nå som ikke er sunn. Noe er alvorlig galt.
Og noe av det virkelig gale er at kronen har blitt frakjørt med hele 28,7 % mot miksen $, €, £ og CHF på 14 måneder.
169 personer på Stortinget har sittet som sauer å sett på dette.

Import av rimelige jordbærplukkere blir ødelagt av en kollapset kronekurs pga. shorting, og mulige for høye minste-
lønner for slikt arbeid i Norge utført at folk fra andre land.

Og politikerne sitter ikke bare med hendene i fanget mht. dagligvareprisene, de er med på ranet av norske forbrukere.
Dette har fremkommet gang på gang nå.

Så det er ikke bare kronen vi skal rette opp. Men også forskrudde mat- og energipriser bl.a.

Inflasjonskurven du viser forteller at 100 n.kr. i 1993 tilsvarer 200,5 n.kr. i 2023.
_________________________________________________________________________
Fant gamle kursoversikter :
$
31.12.1995 : 6,32
31.12.1996 : 6,44
31.12.1997 : 7,32
31.12.1998 : 7,60
31.12.1999 : 8,04.
31.12.2004 : 6,99
31.12.2007 : 5,41
31.12.2009 : 5,78
31.12.2010 : 5,02
31.12.2011 : 5,99
31.12.2012 : 5,57
31.12.2013 : 6,08
31.12.2014 : 7,43
31.12.2017 : 8,21
31.12.2020 : 8,53
31.12.2021 : 8,32 15.06.23 : 10,50


31.12.99 : 8,08
31.12.02 : 7,29
31.12.05 : 7,99
31.12.07 : 7,96
31.12.10 : 7,81
31.12.11 : 7,75
31.12.12 : 7,34
31.12.13 : 8,38
31.12.14 : 9,04
31.12.16 : 9,09
31.12.17 : 9,84
31.12.19 : 9,86
31.12.21 : 9,99. 15.06.23 : 11,49

£
31.12.95 : 9,77
31.12.09 : 9,32
31.12.10 : 9,07
31.12.11 : 9,28
31.12.12 : 9,00
31.12.13 : 10,05
31.12.16 : 10,61
31.12.18 : 11,12. 15.06.23 : 13,42


CHF
31.12.91 : 441,71
31.12.96 : 476,77
31.12.02 : 501,48
31.12.07 : 480,29
31.12.09 : 559,69
31.12.12 : 608,03
31.12.17 : 840,91
31.12.21 : 966,88 15.06.23 : 1177,0

YEN
31.12.90 : 4,345
31.12.96 : 5,542
31.12.98 : 6,682
31.12.07 : 4,828
31.12.13 : 5,792
31.12.14 : 6,218. 15.06.23 : 7,482

YUAN
31.12.05 : 83,87
31.12.07 : 74,07
31.12.12 : 88,88
31.12.19 : 126,13 15.06.23 : 146,81

SEK
31.12.91 : 107,73
31.12.93 : 90,23
31.12.97 : 92,74
31.12.01 : 85,49
31.12.02 : 79,48
31.12.05 : 85,33
31.12.07 : 84,55
31.12.09 : 80,99
31.12.12 : 85,49
31.12.16 : 95,12
31.12.19 : 94,42
31.12.22 : 94,53 15.06.23 : 98,90


DKK
31.12.90 : 101,85
31.12.91 : 101,13
31.12.97 : 107,42
31.12.01 : 107,25
31.12.02 : 98,19
31.12.07 : 106,75
31.12.10 : 104,8
31.12.11 : 104,3
31.12.12 : 98,4
31.12.13 : 112,37
31.12.16 : 122,12
31.12.19 : 132,02 15.06.23 : 154,05

Utlandet tror de kan holde på sånn. Vi skal tilbake til gamle kurser.
Produktivitetstap og forsemringer på alle plan i Norge har nok litt med dette å gjøre også.
Slapphet og lettvintheter i oljealderen.
Målet bør være for $, € og DKK :
$ på 8,60
€ på 9,75
DKK på 130,50
Så får vi se videre derfra.

For SEK : 93,00
Så får vi se om den kanskje bør ned på 91,00.

Og tilsvarende lavere kurser for £, CHF, YEN og YUAN.
Rubler kan vi ikke helt sammenligne med. Og den er holdt oppe av styringsrente på 7,50 %.


Over litt sikt kan det tenkes å ville skje ting med US dollaren. Men det kan tid før et mulig mye lavere kursnivå for US dollaren inntrer.

Kursliste oversikten her, viser at NOK-kusen har blitt frakjørt av alle de her oppførte hovedvalutaene for Norge.
Det eneste er SEK, hvor det over tid har vært noenlunde "stabilt".
Jeg tror ikke disse store frakjøringene egentlig har vært så nødvendige/kategorisk forventbare. Med bedre standhaftighet fra Norges
side, burde ikke frakjøringene vært så store.
Redigert 16.06.2023 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Foreigner
16.06.2023 kl 11:32 4099

I just read what the governor of NB said yesterday. She worried about hurting people with huge loans... Well how about stopping protecting people who are dum. They cannot be helped. The future of Norway is more important. If she does not raise by 0.5 but only 0.25 the NOK will crash.
Redigert 16.06.2023 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
16.06.2023 kl 15:19 4040

Det er mye viktigere å stoppe kronesalgene nå. Det er de som har vist seg å ha forårsaket kronekursfallet siden mars 2022.
Norske kroner har vært blant shorternes favoritt av alle valutaene i verden siden mars 2022. Det har vi også lett kunnet se
ved kronekursutviklingen, og kursutvikling til alle andre valutaer i verden i perioden. Det har også vært omtalt i en rekke
medier globalt.

Ved å stanse kronesalgene nå, så vil NB med det, for det første ta bort det som har vært selve grunnlaget for shorthandelen i perioden
siden mars 2022. For det andre vil NB dermed samtidig skaffe seg grunnlaget for en vente å se anledning til august, mht. renten.

I perioden frem til august har Norges Bank muligheten for å styre kronekursen oppover. Dette kan NB gjøre ved å kunne foreta kjøp av
undervurderte norske kroner. Midler til å kunne kjøpe undervurderte norske kroner for, kan Norges Bank skaffe seg på flere ulike måter.
Den enkleste måten er kanskje å selge noen aksjer og/eller rentepapirer i Statens spare- og budsjettutjevningsfond utland. Alle midlene
her er priset i, og omsettes i, utenlandsk valuta. Dermed får Norges Bank utenlandsk valuta til å kunne kjøpe undervurderte norske kroner
med.

Når Norges Bank går fra å nettoselge store daglige forhåndsannonserte beløp kroner, til å opphøre med dette, og ha muligheten til å snu
det hele trill rundt til å netto kjøpe kroner isteden, og nå og da på best mulige kjøpskurser, så vil kronekursen helt åpenbart stige.

Så under denne vente å se perioden til august, har Norges Bank muligheten til å påvirke kronekursutviklingen i styrket krone-
kurs favør. Hvilket igjen vil redusere behovet for renteøkning.

En styrket krone vil redusere behovet for renteøkning.
Uansett er det maksimalt snakk om å øke renten med 0.25 prosentpoeng nå 22. juni. Dette er såpass lite, og perioden til august
er såpass kort, at å holde renten uendret nå, er ikke farlig. Det kan snarere vise seg å være meget bra. Norge kan få kronekursen
opp, og behovet for renteøkning ned.

Med sterkere krone, vil prisstigningen avta. Fordi svak krone importerer inflasjon.

Generelt kan sies : Norges Bank burde til enhver tid ha en viss kontantbeholdning med de mest aktuelle valutaene.
Egentlig er dette i all hovedsak $ og €.
Ser man på hvor Statens spare- og budsjettutjevningsfond utland, har kjøpt aksjer, så er de store beløpene og
mange aksjepostene plassert i amerikanske, britiske, franske, tyske, nederlandske og sveitsiske aksjer. Mao. 6
"land" og 4 valutaer. Hvor to vesentlig større enn de to andre).

F. eks. land som Italia, Spania m.fl. ansees tydeligvis ikke som seriøse nok. Vårt fond har mye mindre omfang
av plasseringer der.

Så $ og € er desidert de valutaene som mest er plassert i. £ og CHF er mindre plassert i, i forhold.

F.eks. Yuan og Yen, har heller ikke fondet så veldig store plasseringer i.
Det er altså i all hovedsak $ og € cash, som Norges Bank har behov for å ha valutabeholdninger i.
Noe £ og noe CHF. Mer £ enn CHF.

Det burde være lett for Norges Bank å skaffe seg gode beholdninger med cash i $ og €. Og kjøpe
$ og € når disse er billige, og selge litt når disse er dyre.

Ellers bør folk lese mine kommentarer i går kl 21.38 og 23.32. Her er det en del tall som burde være nyttige.
Redigert 16.06.2023 kl 16:31 Du må logge inn for å svare
Foreigner
16.06.2023 kl 15:44 4014

The selling of NOK by NB is instructed from Finansdepartment. NB has no say on the matter. And you know who is the minister in charge of Finansdepartment. He will not order those sales to stop. So the only thing NB can do is raise by 0.5. This is expected by the market. Failure to do so will result in a NOK crash.
-sannheten-
16.06.2023 kl 16:46 3997

Nei, sånn er ikke dette.
Det vil bli lagt press på Finansdepartementet om å beordre stans av kronesalgene.

Det kan snart kommes tilbake til hva dette presset vil og ytterligere kan bestå av.

Norges Bank vil eller skal uansett ikke øke med 0,50 %. Det er bare aktuelt med 0,25 eller uendret.

Markedet forventer slett ikke 0,50 %. Det er heller ikke guidet noen 0,50 økning. Du bløff Foreigner.
(Det lukter britisk bløff av deg. Pass dere, ellers trekker vi ned på gass- og strømsalget til UK.
Og "Loch Ness" kommer å tar dere).

Kronen vil slett ikke svekkes. I går økte EU og Danmark sine renter. USA varslet økning senere i år, i forrigårs.
Dette gjorde ikke inntrykk på kronekursen. Kronen styrket seg videre tross disse renteøkninger.

Kronen har vært blant de mest shortede valutaene i verden siden mars 2022. Dette er avslørt. Dette betyr at
kronen har en kunstig lav kurs pga. shorthandel. Kronen er nå betydelig undervurdert.

Så valutamarkedet vil ikke få noe grunnlag å svekke kronen på. Kronesalgene blir stanset. Det er svært farlig
for finansministeren, Senterpartiet og regjeringen å unnlate å stanse kronesalgene.
Å stanse kronesalgene vil dessuten gi Norge vinn vinn vinn muligheter. Finansministeren, Senterpartiet og
regjeringen vil ikke avstå fra dette. De kommer til å stanse kronesalgene.

Den lille reaksjonen på kronekursen vi ser i dag, er bare en naturlig reaksjon på den kronekursstyrkingen som
har skjedd siden 31 mai. Den nye driveren blir stansen av kronesalgene.
Redigert 16.06.2023 kl 18:21 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
16.06.2023 kl 18:53 3928

Det viser seg at det som ligger under her nå, er at noen ønsker eller forsøker å få Sverige og Norge inn i Euroen.
Norge kunne utrede dette. Og burde egentlig igangsette utredning av dette snart.

På den annen side er det svært mange valutaer i verden.
Om Norge skal innføre Euro, bør det skje på en måte som ikke har noe med EU medlemskap å gjøre.
Om Norge og Sverige fikk Euro, vil vel Danmark droppe sin DKK også. Det ville bli mer praktisk om
mange land i Europe fikk samme valuta. Men alle aspekter rundt dette må utredes. Vi bør begynne
å se på dette nå, for ikke å komme på etterskudd med situasjonen og utviklingen.

I Sverige sier man nå at det var feil å si nei til euro den gangen. Sverige risikerer å bli fattigere og
fattigere uten Euro. Norge har også blitt fattigere enn ellers over år pga. dette. Men vi har hatt fordeler
også. Hvor store disse har vært må utredninger vise.

Videre vil kanskje ikke rentene til EU og Norge være så forskjellige fremover. Media kunne publisere
kurver over hvorledes styringrentekurven til ECB og NB har vært, sålenge Euroen har eksistert.

Atter videre bør Norge også utrede en eventuell fortsatt tilværelse utenfor Euroen. Herunder utrede
de forsvarstiltak Norge trenger å foreta og holde i beredskap, underveis med NOK på ubestemt tid fremover.

En evt. innføring av Euro i Norge kan bidra til å skjerpe kravene til arbeidsinnsats og produktivitet.
Konkurranseevnen vil forsvinne fullstendig, uten et visst nivå på innsats og produktivitet. Offentlig og
skjermet sektor i Norge, bør reduseres mye.

Det viktige er at det norske folk må rå over statsbudsjettet. Der må ikke EU få blande seg. Det må bygges
forsvarsmurer rundt statsbudsjettet.
Redigert 16.06.2023 kl 19:30 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
16.06.2023 kl 20:37 3924

Her noen linker om Euro :

https://inyheter.no/2023/04/12/euro-i-norge-er-en-darlig-ide/

https://www.ntnu.no/blogger/ole-bjorn-roste/2017/02/08/de-forste-15-ar-med-euro/

https://www.ssb.no/bank-og-finansmarked/artikler-og-publikasjoner/bor-vi-erstatte-kronen-med-euro

https://snl.no/euro

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/L07ob1/euro-landene-fritt-for-ikke-aa-ta-tap-arne-jon-isachsen

https://neitileu.no/aktuelt/mer-enn-en-mynt

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/P3RABe/euro-samler-europa-og-holder-norge-utenfor

https://www.ht.no/nyheter/i/JEz778/euroen-til-norge

https://www.tu.no/artikler/vi-bor-vurdere-a-innfore-euro-i-norge-for-det-er-for-sent/488010

Kanskje også en mulig ny felles skandinavisk valuta burde utredes, om det først gåes i gang med utredninger.https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2023/01/01/195894098/kroatia-innforer-euro-og-blir-med-i-schengen

https://www.regjeringen.no/contentassets/5d3982d042a2472eb1b20639cd8b2341/no/pdfs/nou201220120002000dddpdfs.pdf

https://forskning.no/samfunnskunnskap-eu-samfunnsokonomi/euroen-har-ikke-gitt-mer-handel/864738

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/lykkes-hoyre-med-sin-eu-drom/o/5-95-1011300

https://www.nrk.no/urix/tysk-avis_-eu-vil-innfore-euro-i-alle-medlemsland-innen-2025-1.13527617

https://www.nordnorskdebatt.no/eos-og-eu-hva-er-egentlig-forskjellen/o/5-124-250503

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/GgjR9/intet-hinder-for-euro-i-norge
Redigert 16.06.2023 kl 21:06 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
17.06.2023 kl 20:58 3725

Var Solbakken sponset i Norge - "Loch Ness" kampen av kroneshorterne ?
Alt går galt etter 87 minutter. Vi leder da 1 - 0.
Redigert 17.06.2023 kl 21:00 Du må logge inn for å svare
Radionette
18.06.2023 kl 10:29 3666

Regjeringen ønsker en svak NOK. Selvfølgelig kan midler overføres eller gjøres disponible for oljefondet uten valutagymnastikk med NOK.
Foreigner
18.06.2023 kl 10:33 3660

You are right. And this makes every single Norwegian poorer. Poorer people are easier to manipulate I guess🤷
Hornelen
18.06.2023 kl 11:39 3631

Som du riktig påpeker .. er det svært mange valutaer i verden. Det kunne da kanskje vært en tanke å se nærmere på disse. Sverige har f.eks. nøyaktig samme problem med sin valuta som Norge og på samme måte hatt det over lang tid, selv om de statsfinansielle og produktive forhold er helt forskjellige fra Norge. https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/darfor-ar-kronan-sa-svag. Danmark og særlig Sveits har på den annen side det motsatte problem med valuta som har styrket seg over lang tid, Svaret på svak/sterk valuta over tid er etter min mening slik det allitd har vært; forskjeller i produktivitet. Så får man selvsagt i tillegg kortsiktig støy med kronetilbud, renter, arbitrasje. Svekket kronerkurs (devaluering i gamle dager) gjør det lettere å selge eksportvarer, slik at arbeidsplasser kan ivaretas selv om produktiviten går ned, Samtidig som utlendingene betaler mer i kroner for fisken, må imidlertid vi også betale det samme som utlendigene, og får ekstra prisstigning på egenproduserte varer. Reduksjon av produktivitet fører således til svekket velstand for folk flest gjennom svekkelse av valutaens relative verdi
Foreigner
18.06.2023 kl 13:43 3702

https://e24.no/boers-og-finans/i/O8XpEV/nicolai-tangen-markedet-kan-fort-falle-40-prosent

Tangen is extremely dishonest when boasting how much the oil fund has gone up since new year... Yeh.. IN KRONAS!! Not so much in tnd currencies he is investing in... What a joke
-sannheten-
18.06.2023 kl 16:43 3620

Radionette, Hornelen og Foreigner har ikke Norges beste i sine tanker. Her er det pur egoisme som gjelder tydligvis.
Foreigner er klassisk agent for shortselgerne. De andre er inter-skandinaviske eller norske forrædere/agenter.

Tangens prat om 40 % er også borte i natten. Det er hans plikt å ha solgt lenge lenge før noe sånt inntrer.
Om ikke får han Langsverd etter seg.
NBIMs fremste oppgave er å ha strategier for mulig storsalg, salgsoperasjonalitet tilgjengelig for dette, og
24/7 salgsberedskap for dette. Særlig når mørke skyer kan skues på himmelen.

Nei, Fin. Dep. og NB vil stanse kronesalgene. Og kronen vil stige opp igjen.
Og ikke stanse kronesalgene har en mye høyere pris for Finansministeren.
Redigert 18.06.2023 kl 16:54 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
18.06.2023 kl 16:50 3713

Regjeringen ønsker egentlig ikke det. Shorterne ønsker det. Men nå er shortspillet over.
Redigert 18.06.2023 kl 16:53 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
18.06.2023 kl 23:53 3567

https://www.dn.no/makrookonomi/sjefokonom-mener-norges-bank-bor-sla-til-med-dobbeltheving-etter-regionalt-nettverk-rapporten-en-klok-beslutning/2-1-1467712
Vi kan ikke høre på bankene mht. renten lenger. De prater av egeninteresse.
NB får kjeft herfra hvis de øker med mer enn 0,25. Det er kronesalgene som må tas vekk. Dette er mye viktigere enn +0,25 eller ikke
akkurat nå. Det vi kan få er "Pearl Harbor" i Norge mellom 22 og 30 juni. Og hvor kommunevalget i praksis avgjøres. Vi kan også få
forlenget "Pearl Harbor" utover sommeren. Det kan tenkes at Fin.Dep. reduserer kronesalget. Men ikke nok. Da blir det mer "Pearl Harbor".

Norske banker har blitt pengekåte etter å ha sett hvordan svenske banker drar inn på å slippe i gi 2,2 billioner SEK innskuddsrente.
Så norske banker vil i ren egeninteresse ha opp renten. Men dette gavner ikke det norske folk og norsk næringsliv.
Redigert 18.06.2023 kl 23:56 Du må logge inn for å svare
Kvike11
19.06.2023 kl 07:48 3495

Norges regering ønsker ikke en stærk krone, de beskytter de få eksport firmaer der er , og beskytter oliefonden
Som udlænding og som investor på den norske bors, har det været en dyr oplevelse.
Regeringen er utrolig svag og også anti- grøn, går direkte imod alle andre lande, de er alles opfattelse i udlandet..
Regeringen besstår af en magtelite, der modarbejder kompromisløs klimahandling. og højere kurs på den norske krone.
Fy fanden..
Foreigner
19.06.2023 kl 09:56 3425

You got it spot on. The lack of understanding in NB and in the government of the effect of having an exchange rate which is all over the place and unpredictable is just astonishing. Number one requirement for foreign investors investing in Norway and Norwegians investing abroad is stability. Not understanding this is just... I am at loss for words...
Radionette
20.06.2023 kl 09:12 3291

Puuuhaaa! Agenter og Nasjonale Shortlakajer senker NOK igjen!
-sannheten-
20.06.2023 kl 15:32 3234

$ 10,75
€ 11,73
SEK 99,55
DKK 157,31
£ 13,68
CHF 1196,5
Yuan 149,17
Yen 7,59
Rubler 12,63

Olje 75,89

Norske medier, bankøkonomer, myndigheter og andre er utrolig tafatte.
Men her skal det legges press altså. Det som foregår her passerer ikke.

Kronesalgene er viktigere enn renten, fordi kronesalgene bestemmer
kronekursen som bestemmer renten. Som et minimum må kronesalgene
tas vekk for å teste dette ordentlig. Det er ikke gilde argumenter for å opp-
rettholde kronesalgene i den situasjonen vi er i nå.
En evt. liksom "villet" kronesvekkelse fra norske myndigheters side "fordi de liksom må"
er helt uakseptabelt. Vi sitter ikke å ser på det altså.
Det er tydeligvis masse sauer, men vi sitter ikke å ser på det.
-sannheten-
20.06.2023 kl 16:05 3244

Den kinesiske sentralbanken melder at den setter ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng fra 3,65 til 3,55.

Og her hvorfor svak krone er negativt :
• Svak krone gjør bedrifter, eiendom og andre eiendeler billigere å kjøpe i Norge for utlendinger.
• Og tilsvarende blir det tilsvarende dyrere for nordmenn å kjøpe bedrifter, eiendom og andre eiendeler i utlandet.
• Videre fører svak krone til import av inflasjon. Med risiko for høyere norsk rente enn ellers.
• Reiser, opphold og forbruk for nordmenn blir dyrere i utlandet.
• Svak krone legger press på at Norges bank må øke renten mer enn ellers.
• Dyrere å rekruttere utenlandsk arbeidskraft.
• Dramatisk svakere krone de siste 14 måneder, fører til store ubalanser i norsk økonomi.
• Det kan gå mye sløseri med på å rette opp i disse ubalansene.Radionette
21.06.2023 kl 08:27 3024

Euro i 12 NOK i morgen klokken 12.00. Senest. Så videre ned mot 15. NOK er som kvikkleire. Ingen fast tilstand.
-sannheten-
21.06.2023 kl 13:47 2937

https://www.dn.no/makrookonomi/norges-bank/makrookonomi/okonomene-splittet-for-rentebeslutning-frykter-at-norges-bank-tar-i-for-mye/2-1-1470108
Noen andre som har kommet til fornuft.

NB kan fint holde uendret i morgen, å se an til 17.august.
Kronesalgene må stanses, det er det viktige. Og det kan komme til å skje.
Skjer det mot formodning ikke, blir det store konsekvenser. Burde være helt
unødvendig å utsette seg for det.

Nei, agent Radionette. Euro vil om ikke lenge stå under 11 kroner. Og senere under 10 kroner.

Er de utilbørlig presset av noen i utlandet, må de si fra om det. Å hemmeligholde slikt evt. utilbørlig
press fra utlandet, det går ikke. Et alternativ til å komme ut av evt. utilbørlig press fra utlandet, uten
å si fra til folket, er å gå av.

Vi klarer å takle evt. press fra utlandet. Det er bare å stanse kronesalgene.

Det viktige i morgen er at sentralbanksjefen ikke kommiterer noe kronesalg for Juli. Helst gir
inntrykk av at kronesalg i Juli avblåses. Alternativt avblåser kronesalg for Juli, ved pressemelding
30. Juni.

NOK vil endre konsistens fra kvikkleire til stål. Senere til struttende stål.
Redigert 21.06.2023 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
Sequia
21.06.2023 kl 14:20 2922

"Kronesalgene må stanses, det er det viktige. Og det kan komme til å skje" - akkurat dette er vel det som garantert ikke kommer til å skje.
-sannheten-
21.06.2023 kl 21:13 2782

$ 10,63
€ 11,68
SEK 99,76
DKK 156,06
£ 13,58
CHF 1190,5
Yuan 147,49
Yen 7,495
Rubler 12,75

Olje 77,05

NOK har styrket seg litt. Men noe høyere oljepris.
USD en del ned fra toppen siste døgn. Var vel rundt 10,795 el. deromkring.
Begynner man så smått å diskontere at kronesalgene kommer at tas ned ?
Redigert 21.06.2023 kl 21:17 Du må logge inn for å svare
-sannheten-
21.06.2023 kl 21:24 2764

Garantert Sequia ?
Vi får se.
Det blir katastrofekonsekvenser om ikke kronesalgene stanses.
Men annonseringen omkring kronesalg må ikke nødvendigvis skje fullt og helt i morgen.
Ruteplanen for dette er vel 30. juni ?
På den annen side kan det være på sin plass i morgen å allerede antyde noe om dette på eventuelle spørsmål om det.
Finansdepartementet og Norges Bank har muligheten til å nærme seg dette temaet litt trinnvis.

Samtidig som det vil innebære katastrofekonsekvenser å ikke stanse kronesalgene, vil det innebære store oppside-
muligheter å faktisk stanse kronesalgene. Det har ikke kommet godt nok frem.
Stanses kronesalgene, så vil regjeringen og Norge få seg positive overraskelser. Da snur ting plutselig trill rundt
fra veldig negativt, til veldig positivt. Det vanker gevinst ved kronesalgsstans. Derfor må de velge det. Og det er
ikke gilde grunner til å bedrive kronesalg.

Gjør dette bare for å styrke Norges situasjon, økonomi og kronekurs. Som igjen lett medfører en lavere rente enn
ellers.

Har ganske god tillit til at Norges Bank kommer med noe klokt i morgen.
De bør erkjenne at kronesalgene har forårsaket shorthandel, og at de tar konsekvensene av dette ved å kutte
kraftig i kronesalgene, eller eliminere de helt fra 1. Juli.


STANS KRONESALGENE, SÅ VIL TING GÅ BRA HER !
Redigert 21.06.2023 kl 21:52 Du må logge inn for å svare
Radionette
22.06.2023 kl 09:07 2470

Puuuuuhaaa! Oppgjørets time. Husk at selge NOK innen fru Bech uttaler seg. Ellers er det bare sorgen, fattighuset og elendighetens registre....
*JBJB
22.06.2023 kl 10:03 2442

Hei folkens:))

Og...som forventet knaller Norges Bank til med en renteøkning på 0,5% og en estimert rentetopp på 4,25% til høsten, folkens - intet nytt under solen...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Foreigner
22.06.2023 kl 10:03 2471

0.5%. Good.
Tm3P
22.06.2023 kl 10:07 2441

Med en drastisk endring i kronesalgene fra juli av så er det bare å si adjø til 10-tallet for dolleren.
Sequia
22.06.2023 kl 10:36 2393

Som hun sier. NB har ingen bestemt nivå for kronekursen. Sjekk bare USDNOK, USD styrker seg igjen. Tror på fortsatt svak krone lenge og det er overhodet ingen krise i det. NB forventer svekket krone i ny prognoseperiode - meget bra :)
Redigert 22.06.2023 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
Foreigner
22.06.2023 kl 10:46 2394

Short squeeze maybe going on. One can only hope NB does not flood the markets with their NOK sales again
Tm3P
22.06.2023 kl 10:46 2403

Siste innbetaling av skatt for 2022 for oljeselskapene var i juni. Årets skattebetalinger vil være vesentlig lavere på grunn av at gassprisen har stupt, så ganske sikker på at kronesalgene i juli og utover i høsten vil falle drastisk.
I mai-juli 2021 når olje og gassprisene var på samme nivå som i dag så kjøpte Norges bank 1,5-7mrd kr pr dag.