Nord Stream og Nordsjø ledningene vidt forskjellige ting.


Det er lett å forstå at den umiddelbare psykologi slår ut slik at Nordsjøledningenes sikkerhets oppleves å være i fare,

etter at vi har sett Nord Stream ledningene sprengt kraftig på 3 steder.

Men ingenting tyder på at noen tenker å sabotere norske ledninger. Nord Stream ledningene har 100 % med Ukraina å gjøre.

Det vi imidlertid ikke skal finne oss i, er at noen driver med droner rundt norske oljeinstallasjoner. Her kommer respekten eller

ikke respekten for Norge inn. I norske farvann bør Norge ha god kontroll. Her skal ikke fremmede få drive provoserende opera-

sjoner. Dette har bl.a. med tilliten til den norske kronen å gjøre. Ingen skal kunne rive telekabler fra hverandre uten å bli tatt for det.

Det må være risiko for de som bedriver tuklende handlinger i norske farvann. Risiko for å bli tatt, og risiko for konsekvenser.

Sabotasjene mot Melkeøya må oppklares.

Den norske kronen måles utifra tillit og respekt. Her må Norge HØYNE grunnlaget for tillit og respekt.

Norge bør stramme opp i vaktberedskapen i norske farvann. Det må skapes en atmosfære av respekt i norske farvann.

Store kystvaktskip som tar affære om noe skjer.

Kostnadene for økt vaktberedskap i norske farvann får vi lempe over på olje- og gasskjøperne.

Vi må stappe en økt beredskap- og sikkerhetsregning inn i munnen på Ursula von der Leyen.
Redigert 28.09.2022 kl 13:39 Du må logge inn for å svare

- Putin leter hele tiden etter måter å demonstrere for europeiske innbyggere at vi burde gi opp støtten mot Russlands krig i Ukraina. Et sabotasjeangrep som sår tvil ved om Norge klarer å levere gass til Europa, passer nok godt inn i planen hans, fortsetter hun.
____________________________________________________
Guri Melby er spenna sprø.

https://www.dn.no/shipping/kystverket/spionasje/sabotasje/alle-fartoy-under-70-meter-slipper-unna-losregler-og-kan-seile-fritt-i-norske-farvann/2-1-1322362
Beredskapsopptrappingen vi nå ser i Norge kan være en grei øving.
Putin har muligensw innsett at han har tapt allerede, og forsøker nå bare å komme ut av dette som best han kan for seg selv.

Men Norge burde hatt store kystvaktskip med N O R W E G I A N C O A S T G U A R D i høye bokstaver på skipssiden. Dette for å skape
norsk autoritet og respekt for Norge i norske farvann. Demonstrere tilstedeværelse. Disse skip kunne også bistå ved redninger f.eks. utenfor Stad.
De kunne sjekke fiskestimer, mulig forurensning og andre ting.

Og de burde stanse fremmede fartøy som bedriver påfallende aktivitet. Rett og slett byråkratisere med fartøy med mistenkelig adferd.

Antagelig var det USA og Tyskland som gjorde Nord Stream I og II sabotasjene. De har selv sagt de ville gjøre det, om Russland invaderte
Ukraina. Så ingen har antagelig nå planer om å sabotere norske rørledninger. Der er jo hele Europa bare interessert i at energileveransene
fra Norge går som de skal.

Vi kunne vurdere å utplassere sensorer kanskje på de ulike typer ledninger i norsk farvann ? Slik at vi oppdager om noen tukler med noe.
Håper ellers det blir slutt på fakling på Melkøya. Ille å se slik forurensning.
solga
03.10.2022 kl 22:26 605

Hvorfor klarer vi ikke skyte ned droner i som er i slike områder ?
Vi er et molboland som ikke engang klarer ivareta norske ressurser til våre egne borgere og det er ressurser vi har overflod av.
Neida, selger seg billig som en drugaddict-hore!
Redigert 03.10.2022 kl 22:57 Du må logge inn for å svare

Sa en av molboene i molbolandet.

https://www.dagbladet.no/nyheter/sa-ut-som-et-lite-fly/77371146

Vi vil se bilder av disse dronene/microflyene. Det må loggføres tidspunkter, hvem som har observert, og samtidig må alle fartøyer innen en slik og slik omkrets på observasjonstidspunktet loggføres.

Vi synes slike mediaoppslag inngir et useriøst inntrykk av norsk media og norges overvåkingssystemer.
Vi skal ikke tåle slike lovbrudd.

Antagelig gjøres dette mest for å teste oss. Teste oss på hva som skjer. Og som ledd i å avspore og tildekke
andre operasjoner. Så som spregninger av Nord stream ledningene. Avlede oppmerksomhet vekk fra Nord Stream,
og over på noe annet.

Vi bør ha STØRRE kystvaktskip enn vi allerede har. Det handler om å skape større norsk autoritet og respekt i norsk farvann.
Rednings- og forskningskapasiteten vil også da bli bedre.

Og helst må dronene fanges. Rett og slett beslaglegges.
Redigert 06.10.2022 kl 22:08 Du må logge inn for å svare

Enig - kan øke forsvar uten det påvirker inflasjon noe vesentlig. Øk flåten, flyvåpenet - og i særdeleshet lokalforsvar med sjøheimevern og et bredt utbygget lokalt basert og lokalisert droneheimevern.

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/norge-vekker-oppsikt-helt-og-skurk/77394533
Dette synes jeg er drøyt av Washington Post.
Noen burde stille spørsmål ved hva WP egentlig driver med her.
USA ønsker å selge amerikansk LNG til Europa.
Er dette oppslaget litt cover up av USAs medvirkning i NS I og II spregningene ?
Ikke særlig vakkert dette her WP.
Og gasselskap som opererer i Norge gjør ikke annet enn å se til markedspris. Disse selskap kunne også solgt mindre gass.
Hva hadde skjedd med gassprisene da ?

Store kystvaktfartøy, med den begrunnelse utad, at de skal kunne klare å medvirke i redningsoperasjoner utenfor Stad.
Et av verdens tøffeste havområder.