murpy
29.09.2022 kl 12:27 4484

Når skal markedet begynne å prise inn denne da ?

Endúr ASAs heleide datterselskap Artec Aqua AS har i dag signert en avtale med Geo Salmo ehf som nøkkelferdig leverandør for et landbasert oppvekstanlegg for atlantisk laks på Island.

Anlegget skal ligge i Þorlákshöfn, like ved Reykjavik på Island. Produksjonskapasiteten for hele anlegget vil være 18.900 tonn (HOG). Utbyggingen vil bli utført i påfølgende etapper. Som nøkkelferdig leverandør vil Artec Aqua levere design, prosjektering, konstruksjon og igangkjøring av hele anlegget. Samlet kontraktsverdi er mellom 1,5 – 1,8 milliarder kroner for utbygging av anleggets første trinn.

– Vi gjennomførte et skisseprosjekt i løpet av våren i år, og vi er veldig glade for å fortsette det sterke samarbeidet med det svært kompetente teamet i Geo Salmo. Dette er et spennende prosjekt som kombinerer vår hybridteknologi med fordelene ved å være lokalisert på Island, hvor sjøvann tilføres fra borehull og naturlig filtreres gjennom lavastein. Å bli valgt som nøkkelferdig partner er et bevis på Artec Aquas merittliste fra landbaserte akvakulturanlegg og den unike kompetansen til teamet vårt, sier Ingegjerd Eidsvik, administrerende direktør i Artec Aqua
murpy
29.09.2022 kl 12:53 4444

Her blir det nok mer å gjøre fremover, og nå kommer vel flere av oppdrettsselskapene i Norge til å flytte ut tenker jeg.
Blygen
08.11.2022 kl 06:11 4131

Satser på et godt resultat, som legges frem den 18.nov....:)
murpy
23.11.2022 kl 09:11 3804

Tigerstaden fortsetter kjøpet daglig.

BØRS: OVERSIKT OVER AKSJONÆRENDRINGER BLANT UTVALGTE INVESTORER
23.11.2022 06:56 • TDN Finans •
Kopier link
Oslo (Infront TDN Direkt): Aksjonærendringer blant utvalgte investorer på Oslo Børs.
Endringene i aksjonærlistene med data hentet fra Infront og Euronext VPS vises i hovedsak tre dager etter at hendelsen har oppstått, såkalt T+2 dager. Endringene kan stamme fra ordinært kjøp eller salg, men også fra andre typer transaksjoner eller hendelser.

Aksje Navn Endring Ny beholdning Prosent

AFG HAUSTA INVESTOR AS 25.000 285.000 0,3

AUSS OM HOLDING AS 50.000 2.523.308 1,2

CAPSL TIGERSTADEN AS 10.000 414.112 0,8

CAPSL MIDDELBORG INVEST AS 100 3.553.974 6,6

ELIMP OM HOLDING AS 5.000 100.000 0,5

ENDUR TIGERSTADEN MARINE AS 8.544 1.667.626 6,1
okai?
23.11.2022 kl 15:46 3623

Spennende å se hvem som kjøpte/solgte 930000 i dag til 32 kroner. og 80000 til
Redigert 23.11.2022 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
keane
23.11.2022 kl 16:05 3592

Hva skjer her tro...?
murpy
23.11.2022 kl 17:05 3526

Kan det være Oddbjørn Haukøy som har gått inn i Endur tro? Han pantsatte aksjer for 32.330.000 i Scana.
Det stemmer med kjøpesummen i Endur som er på 32.320.000,-

Dr_Eval
23.11.2022 kl 20:09 3390

Jeg tenkte det samme. Det blir spennende.
murpy
24.11.2022 kl 09:27 3204

Har på følelsen av det er noe på gang i Endur nå.
keane
24.11.2022 kl 09:31 3187

Må være et eller annet....
Blygen
24.11.2022 kl 14:26 3046

Ligger an til en dobling innen et år
murpy
25.11.2022 kl 14:53 2833

Nå skal vel forsvaret oppgradere og vedlikeholde hele skipsflåten sin, så da tenker jeg det blir bra for Endur.
Flere laster ganske kraftig om dagen i det stille.
keane
25.11.2022 kl 15:00 2820

Ja, her er det noem som kjøper hele tiden uten at det blir lagt merke til.
murpy
30.11.2022 kl 13:00 2482

Endúr ASA: Parent – Subsidiary Mergers Completed
To simplify the Group structure and to remove unnecessary layers, Endúr ASA has previously entered into separate merger plans with the subsidiary Endúr Invest AS and with the subsidiary Endúr Bidco AS, ref. the Stock Exchange Announcement dated 30.06.2022. The mergers have been prepared in accordance with the simplified rules for mergers between parent companies and their fully owned subsidiaries in the Norwegian Public Limited Liability Act section 13-24.

The merger plans have been approved by the boards of the above entities in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Act section 13-24 (2) no. 3, and the creditor period has now expired without any claims or objections being received. Notices are therefore given to the Norwegian Register for Business Enterprises that both mergers shall be registered as completed.
murpy
30.11.2022 kl 13:01 2478

Flott, flere kostnadsbesparelser!!

Endúr ASA: Fusjoner mellom mor og datterselskap fullført
For å forenkle konsernstrukturen og fjerne unødvendige lag har Endúr ASA tidligere inngått egne fusjonsplaner med datterselskapet Endúr Invest AS og med datterselskapet Endúr Bidco AS, jfr. børsmeldingen datert 30.06.2022. Fusjonene er utarbeidet i samsvar med de forenklede reglene for fusjon mellom morselskaper og deres heleide datterselskaper i allmennaksjeloven § 13-24.

Fusjonsplanene er godkjent av styrene i ovennevnte enheter i henhold til allmennaksjeloven § 13-24 (2) nr. 3, og kreditorfristen er nå utløpt uten at det er mottatt krav eller innsigelser. Det gis derfor melding til Foretaksregisteret om at begge fusjonene skal registreres som gjennomført.
Redigert 30.11.2022 kl 13:02 Du må logge inn for å svare
okai?
30.11.2022 kl 13:16 2452

Ja kostnadene må ned før dette blir bra. Om en dag eller 2 kommer det nye rentebetingelser på obligasjonslånet......de går neppe ned
odd70
30.11.2022 kl 15:28 2353

Og varer i kun 3 måneder før de går kraftig ned!
okai?
02.12.2022 kl 07:30 2053

Fra ANDF sin Q3. Det nærmer seg en eventuell ny kontrakt.

KVALNES PHASE 2

In parallel with the first production cycle at Kvalnes, Andfjord Salmon is
currently working on detailing the most cost-efficient build-out process for
Kvalnes Phase 2, which aims to increase production volume at Kvalnes from 1,000
to 19,000 tonnes HOG.

The company is about to enter the final stages of contract discussions with
suppliers regarding the most cost-efficient plan for development. Andfjord
Salmon will in due course invite shareholders to a capital markets update to
present the build-out plan and timeline for Kvalnes Phase 2.
okai?
13.12.2022 kl 12:34 1411

Over 8 måneder siden Endur BMO meldte siste kontrakten og over 5 måneder siden det kom melding om kontrakter i sverige. Det er greit at de ikke melder under 50 mill men man forventer jo en og annen kursdrivende kontrakt. Er det mer eller mindre tørke?
murpy
13.12.2022 kl 13:02 1378

Nå er vel BMO et selskap som tar på seg nettopp kontrakter under 50 mill ( sett deg inn i BMO ). så det er ikke så rart. det er bare 3 mnd siden Endur meldte en kontrakt på 1,8 Milliarder. Det kommer flere nå fremover.
okai?
13.12.2022 kl 13:46 1332

I entreprenør markedet er 50 mill å betegne som en liten kontrakt. Mener du at BMØ kun er rigget for småkontrakter? Kanskje derfor det gitt til h på første klasse på Norhordalandbroen?
odd70
13.12.2022 kl 16:52 1253

Har fulgt denne en stund, BMO inngår endel rammekontrakte med SVV og andre.
Disse er over 50 mill men meldes ikke siden de er rammeavtaler.
Syntes de kunne legge de ut på hjemmesiden.
murpy
14.12.2022 kl 11:54 1014

Noen som sluker godt unna her i dag !!
Furuen
14.12.2022 kl 12:27 964

Ja, ser vi er på 4.plass på lista over selskap med unormalt høy omsetning i dag.
Blygen
15.12.2022 kl 10:20 745

ENDUR la frem et veldig godt Q3 og guider gode vekstutvikling de neste årene...her er det bare å laste opp og sitte stille fremover...kursen vil sakte og sikkert ta seg opp
Mora di
15.12.2022 kl 13:24 646

Det ble lagt ut 85 000 aksjer på 34, og de ble spist ila 5 min. Betryggende med en sterk kjøpsside : ) Lover meget godt.
Jeg venter på børsmeldinger : ))
Furuen
15.12.2022 kl 16:20 552

Endur nr 4 på lista over Unormal høy omsetning også i dag.
Noe er tydeligvis på gang.

50 000 aksjer pålydende 34,61 NOK omsatt kl 16:33. Stenger ikke børsen kl 16:30?