Mowi og Grunnrente skatt

vicktor
30.09.2022 kl 16:20 3016

De som tjener mye penger og betaler utbytte må bidra mer, sier finansministeren.
Mowi tjener penger på våres fellesarealer. Dette er stort sett arealer som ikke blir brukt til noen ting, de ligg brakk nesten hele året.
Andre selskaper tjerner mye mer penger enn Mowi, betaler mer utbytte og bidrar ikke til bosetting og arbeidsplasser.
DnB er et slikt selskap som tjener 5 ganger mer enn Mowi, betaler mer utbytte og har lagt ned alle sine distriktfilialene .
DnB vil jeg påstå bruke våre fellesarealer og infrastruktur, der de ligger midt i smørøye, med sine enorme bankbygg.
DnB 2021 Årsresultat 25 355 Mnok Utbytte 5,76 %
Mowi 2021 Årsresultat 5 113 Mnok Utbytte 4,29 %

Disse utbytter ligger på det nedre siktet av hva som betales i utbytter av selskapene på Oslo børs.
SomSa
30.09.2022 kl 16:49 2592

Når en naiv bonde blir finansminister så leker byråkrater med ham. Vi husker hans tidligere idiotiske regnstykke direkte på NRK.
Skattelegger de ekstra kraftselskaper,og disse tjener fra vanlige folk og bedrifter. Det vil si staten øker skatten til folk og bedrifter.
Bonden tror at folk er dumme og forstår ingenting.

De som har tapt bør ikke realisere tapet før statsbudsjettet er framlagt neste uke. Skatt for aksjegevinst/tap kommer til å øke fra neste år.
Mowi og andre har gigantiske gjeld, de kan betale sine i stedet for utbytte. Aksjekursen stiger..........

Utbytte i 2021
1 MPC Container Ships 17,9%
2 Star Bulk Carriers 16,1%
3 Belships 15,2%
4 2020 Bulkers 15,1%
5 Hunter Group 14,7%
6 Awilco LNG 13,9%
7 Flex LNG 13,4%
8 American Shipping Co. 13,1%
9 Golden Ocean Group 12,8%
10 Diana Shipping 9,5%
11 SFL Corp. 8,9%
12 Aker BP 8,8%
13 Avance Gas 8,6%
14 Selvaag Bolig 8,5%
15 Fjordkraft Holding 8,4%
16 Kid ASA 8,1%
17 Dorian LPG 7,7%
18 Protector Forsikring 7,5%
19 Wallenius Wilhemsen 7,3%
20 Pareto Bank 6,8%
21 Telenor 6,7%
22 Frontline 6,6%

Fraktselskapet bruker offentlig hav og jord. De bør også skattelegges hardere...................

Redigert 30.09.2022 kl 16:52 Du må logge inn for å svare
vicktor
30.09.2022 kl 17:21 2564

SomSa
Takk for denne oversikten, tenker jeg skal videresende den.
Å sette en bonde til å styre finansene, det blir som bukken og havresekken.
Det har vi sett ved landbruksoppgjøret, med kompensasjon til pelsdyrnæringa og nå sist med
egg produsentene som for kr 860 000 for ikke å gjøre noen ting. De skal ikke produsere egg
fordi det er for mye egg. De kan selvfølgelig ikke sette ned prisen, slik andre må gjøre for å bli av
med overproduksjon. Når de har hatt overproduksjon av svinekjøtt, så har dette blitt solgt til utlandet
for bare noen få kroner pr. kg. At det norske folk, som gir milliarder i tilskudd hvert år, skal få kjøpe
noe rimelig mat, det er for en bonde helt utenkelig.
keisam
30.09.2022 kl 18:01 2555

Grunnrenteskattens mor Karen Helene Ulltveit-Moe er bekymret for innføring av bunnfradrag på 4000-5000 tonn, burde gjelde alle. Kan jo stille spørsmål om hennes intellektuelle kapasitet til at denne skatten er det beste for Norge på lang sikt og vil gå inn i historien som styrket befolkningens velferd i overgangen olje fases ut og ny industri inn. Hun burde også brukt noe av sin intellektuelle kapasitet med å hjulpet mannen sin de siste 15-20 årene så ikke hans formue hadde rast 80-90%.
SomSa
30.09.2022 kl 21:06 2441


Siden Telenor har betalt mer utbytte enn Mowi og mange utlegninger eier aksjen bør Trygve-Jonas innføre grunnrente skatt for plassering av 5G master. Mast er mast enten 5G eller vindmølle. Hvorfor utenlandske selskapet Telia skal slippe bli unna?

polakk
30.09.2022 kl 21:29 2469

Ser at jordbruksoppgjøret er på 10,9 milliarder i år.
Dersom SP må prioritere i år så burde kanskje kutte litt i jordbruksoppgjøret. Havbruk er en viktig næring for Norge som skaffer oss store inntekter kan ikke si det samme om jordbruk. Medan oppdrett bidrar med arbeidsplasser, skatter og utvikling så blir mye av landbruket holdt kunstig i live med støtte fra storsamfunnet.
Den beste distriktspolitkken Vedum kan bedrive er å halde vekk fingrane sine fra pengane som oppdrettsnæringa tjener uten noe som helst hjelp fra staten
Fisk er ikke bare sunnere en gris og fe, det er også mye mer økonomisk.
Redigert 01.10.2022 kl 03:06 Du må logge inn for å svare

Det er under 10 % av Fredriksens formue. Tipper han greier seg.
tournelon
30.09.2022 kl 22:40 2407

Hvordan folk får seg til å sammenligne DNB og Mowi forstår jeg lite av. Helt seriøst, kontorbygg vs merder i fjorder?? Suck it up og stem blått ved neste valg.
Redigert 30.09.2022 kl 22:41 Du må logge inn for å svare

Dersom det var noen som burde betale grunnrenteskatt så må det være bøndene.
Forslaget om 40% ekstraskatt for de store selskapene innen oppdrett, er jeg redd vil medføre at disse flytter sin virksomhet utenlands. Det vil da kun bli igjen småskala oppdrettselskaper i Norge, som driftes under fritaksgrensen for grunnrenteskatt. Disse kan selvsagt klare å drive godt, men de kan også komme til å tape i konkurransen med store utenlanske aktører. Vi får se hva som skjer, men jeg er ganske sikker på at vi vil se omfattende endringer i fiskeoppdrett fremover.
vicktor
01.10.2022 kl 00:39 2340

tournelon
Jeg har sammenlignet DNB og MOWI, fordi DNB tjener 5 ganger så mye som MOWI og betaler ut et større utbytte.
DNB bidrar heller ikke til levende bygder og arbeidsplasser. De har lagt ned alle sine distriksfilialer.
Sammenligningen går ut på at de tjener milliarder av kroner, uten at de bidrar til noen verdiskapning slik
som MOWI gjør ved å eksportere laks for milliarder. DNB er stort sett bare et selskap som gir selskapene utgifter.
Vi aksjonærer i MOWI øsker selvfølgelig avkastning på pengene vi har plassert i selskapet. Vi aksjonærer sparer
faktisk selskapet for renteutgifter.
tournelon
01.10.2022 kl 10:24 2207

Ok... Hvis jeg kjøper 1000 aksjer i Mowi på mandag, hvordan sparer jeg selskapet for renteutgifter egentlig?

Jeg er ikke spesielt fan av DnB som bank (de har litt for mye makt), men å hevde at de ikke bidrar med noe som helst er vel å dra det litt langt eller? Sist jeg sjekket gir de lån til privatpersoner og selskaper slik at de har mulighet til å gjøre de investeringene de ønsker. Selvfølgelig tjener de penger på det, men det er jo hensikten med alle bedrifter...? Tenker du at Mowi er en ideologisk bedrift som skal sørge for at verden får nok mat? Mowi er et selskap som ønsker høyest mulig avkastning til eierne sine, med Fredriksen i førersetet. Om verden får mer mat er bare en bonus.

99% av de som investerer på børsen ønsker høyest mulig avkastning på investeringene sine. Unntaket er noen få ideologer (ref Ulltveit Moe) som satser alt på det grønne skiftet og taper alle pengene sine i samme slengen.

De fleste støtter at oppdrettselskapene skal betale mer skatt. Problemet er måten det ble gjort på, det svekker troverdigheten til Norge som et land der man ønsker å gjøre investeringer. Når rammebetingelsene kan endres såpass radikalt over natta, så skremmer det bort mange potensielle investorer. Det skjønner selvfølgelig ikke de rødgrønne.

Hvorfor skal oppdrettselskapene betale mer skatt enn andre? Er det fordi de har vært mer dyktig enn f.eks bøndene og faktisk tjener penger? Dersom det trengs innsparing for å få ned presset i økonomien (staten trenger ihverfall ikke mer penger), hvorfor ikke da øke skatt på alminnelig inntekt til la oss si 25%. En ville da få et svært stort "spleiselag", der byrden ville bli begrenset for hver enkelt (de med aller dårligst råd kunne skjermes ved økning av klassefradraget). Dette tror jeg ikke gjøres fordi SP og AP da også måtte øke litt skatten for egne velgergrupper.
Men, ingenting av dette treffer poenget, som er at de oppdrettselskaper som rammes av grunnrenteskatten, ikke har mulighet til å overleve slik som forslaget er utformet. Ingen kan konkurrere i et åpent marked, med et kostnadsdrawback opp mot 40%, det bør selv politikere forstå.
Dersom forslaget vedtas, har derfor oppdrettere som rammes etter min mening tre muligheter: omorganisere (om mulig for å komme under grensen for grunnrenteskatt), selge sin virksomhet i norge til småselskaper, og satse kun utenlands, evt. offshore, gå over til landbassert (imidlertid må en regne med grunnrenteskatt også for denne delen etterhvert). Uansett blir resultatet en svekket norsk oppdrettsnæring, som ikke har mulighet til fortsatt å være verdensledende.
Redigert 01.10.2022 kl 11:35 Du må logge inn for å svare
vicktor
01.10.2022 kl 11:34 2163

tournelon
Du forstår jo at DnB låner ut penger og tjener penger, det er jo hensikten med alle bedrifter.
Vi aksjonærer låner også ut våre penger til selskapene, slik at de slipper å betale renter for å låne penger i banken.
At vi aksjonærer for en avkastning (renter på pengene vi låner ut til selskapene), risikofri kapital. Det er jo
dette som er meninga med børsen. Vi blir da medeiere i selskapet og kan være med å bestemme selskapets
fremtid gjennom årsmøter. De fleste støtter at oppdrettsselskapene skal betale mer skatt. Her har jo mediene
svartmalt Mowi og Fredriksen i alle år (den særnorske misunnelsen). Vi kan ikke gi denne vekstnæringa andre betingelser,
en vi gir andre næringsdrivende, det vil føre til at kapitalen går til andre næringer, som betaler mer utbytte.
Det å drive med oppdrett er mye mer bærekraftig enn å drive med norsk landbruk. Når man forer laksen med 1 kg for, så for
man 1 kg laks. For å få 1 kg med svinekjøtt, må man gi grisen 5 kg med for. Så legger heller ikke oppdrettsselskapene beslag
på store landområder som kunne vært brukt til å bygge barnehager, skoler, gamlehjem, sykehus og industri. (Slik kan man argumentere
for å sette landbruket i et dårlig lys). Mowi har IKKE betalt ut mye i utbytte til sine eiere, DNB har betalt ut mye mer. Det er også slik at når
selskapene betaler ut utbytte så går 35.2 % tilbake til staten. Av de 6 milliardene så går 2,1 milliarder tilbake til staten.

En litt morsom utregning:
De siste årene har vært gode i oppdrettsnæringen, og bla Salmar har i den sammenheng ansett det forsvarlig å dele ut et utbytte på kr 20,- pr aksje. Vi forutsetter at de også neste år kan utdele samme utbyttet, men fratrukket grunnrenteskatt. Forutsetter videre en markedsverdi på kr 400,- pr Salmaraksje:
Utbytte pr aksje fratrukket 40% grunnrenteskatt (20x0,6)= kr 12,-. Av dette skal det pr dato betales 35,2% skatt, netto igjen blir da (12x0,648) kr 7,77.
Ved full formuesskatt må det av dette nettoutbyttet betales 1,35% av kr 400,-= kr 5,40. Aksjonær sitter da igjen med (7,77-5,40) kr 2,37, eller 0,6% avkastning.
Med de signaler som er gitt om skatteøkning for 2023, både når det gjelder utbytteskatt og formuesskatt, er det grunn til å anta at avkasningen for aksjonær blir kr 0, mens herr stat tar alle de kr 20,- pr aksje som ble avsatt i utbytte. Hegnar har nok sine ord i behold når han kaller dette et ran!
Redigert 01.10.2022 kl 14:05 Du må logge inn for å svare
tournelon
01.10.2022 kl 12:12 2102

Når du kjøper aksjer på børsen, så låner du ikke selskapet penger. Det er det lånegiverne som gjør. Selskaper på børsen henter penger fra aksjonærer ved noteringer, emisjoner, etc. Det gir også tidlige eiere en god mulighet til å realisere verdier.

Rent kjøp og salg av aksjer endrer kun eierstruktur i selskapet, og har for praktiske formål ingen påvirkning på renteutgiftene til selskapet. Evnen til å påvirke beslutnibger er også i all hovedsak begrenset til de største eierne i selskapet. Kjøp og salg av aksjer på børsen bidrar hovedsaklig til å gjøre en aksje mer likvid og gir større mulighet for investorer til å være med å investere (les: spekulere i) selskapets fremtidige utvikling.
vicktor
01.10.2022 kl 12:49 2056

tournelon
Du låner selvfølgelig ikke penger direkte til selskapet, de henter penger ved notering og emisjoner.
Når du kjøper aksjer som er kjøpt ved notering og emisjoner, overtar du den eierandelen som er kjøpt.
Som i prinsippet er et lån til selskapet, slik at de slipper å låne penger i banken og betale renter.
Jeg er også enig i at en enkelt eier med en liten aksjepost ikke kan påvirke beslutningene, men det hender
fra tid til annen at småaksjonærene går sammen og for avgjørende betydning for resultatet.
Dette har hendt flere ganger. Dette krever selvfølgelig våkne aksjonærer. Til og med et mindre tall kan klare
å endre styrets beslutninger. Det har vært selskaper med en eierandel på over 90 % som har ønsket å løse inn sine
småaksjonærer til lav innløsningskurs, de har tapt gjennom rettsapparatet av oppegående småaksjonærer.
Så helt uten betydning er nok ikke vi små aksjonærer.
Dr_Eval
01.10.2022 kl 13:42 2021

Når vi først skal sammenligne med andre bransjer, kan du jo regne ut hvor mye staten hadde håvet inn om de økte skatten til petroleumsvirksomhet med 1%. Kanskje det kunne bidratt til at man ikke trenger å ødelegge oppdrettsnæringa?
Dr_Eval
01.10.2022 kl 14:13 1996

Ja, Fredriksen kan jo bare investere i noe annet i stedet. Fortell meg hvem som nå skal investere i arbeidsplasser ute i distriktene?
Pacino
01.10.2022 kl 14:54 1954

På NRK Helgemorgen snakket de i dag om lakseskatten, begynner fra 01:36 00

https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/202210/DNRR62007122/avspiller
vicktor
01.10.2022 kl 15:53 1904

Dr_Eval
Det er klart at vi må sammenligne med andre bransjer. Vi kan ikke drive med forskjellsbehandling av næringsdrivende.
Jeg spør meg selv " Har staten lov til å bedrive en slik forskjellsbehandling med hensyn til EU regelverk.
Jeg mener å huske at MOWI gikk til sak mot staten pga. av de ble nektet å kjøpe opp selskaper fordi de allerede var så store.
De skulle ikke være en for dominerende i den bransjen. Staten tapte denne saken.
Så det er ikke første gang Staten forskjellsbehandler MOWI og John Fredriksen.
Staten legger hindringer i veien for at lakseoppdretterne skal lykkes og vokse.
Bare se på hvordan staten gjør det vanskelig for selskapene å få godkjent prøvekonsesjoner ( for lukkede anlegg),det tar flere år.

Her må alle vite og huske å stemme på høyre ved neste stortingsvalg. Regjeringen og AP i spissen har starta krig mot de som har etablert sikre og trygge arbeidsplasser. Nå kaster de ut de rike formuende som har satsa egen risikokapital i oppstarten. Dette minner om Oslo diktatur som kan få stygge følger for Norge i fremtiden
vicktor
01.10.2022 kl 16:34 1864

Pacino
Jeg har sett reportasjen om lakseskatten og forstår ikke at folk kan være så enspora.
Andre selskaper som DNB tjener mer penger, betaler mer utbytter og legger ned arbeidsplasser
i distriktene (bankfilialer). Dette er ikke noe annet en et flertalls-tyranni. Hvor et flertall bestemmer
og de som faktisk skaper verdiene har ikke noe de skulle ha sagt.
Fyr
01.10.2022 kl 17:03 1840

Johan Sverdrup produserer olje til en verdi av 500 millioner i døgnet. Kan vel spandere litt av dette til helsevesen, politi.. Grunnrenteskatten bør kalles misunnelse skatten.


Her må man enes hvor pengene skal komme fra og/eller om skal kutte flere steder ? Oljepengene skal ikke brukes mer enn idag, dette blir bare galskap å øke bruk av oljepengene da man satser på noe som ikke er bærekraftig.
True
01.10.2022 kl 19:25 1751

Selvfølgelig blir det blå regjering ved neste stortingsvalg. Siste meningsmåling viser at vanlige folk allerede har fått nok...

Det som er virkelig synd, er at vi i det hele tatt MÅ ha et regjeringsskifte hvert 8-ende år. Det er noe som heter "If it aint broken, don't fix it". Men nei, vi er nødt å skifte bare for å skifte, uavhengig om det blir bedre eller ikke. Og absolutt ingenting har blitt bedre så vidt jeg kan se, kun verre.

Jeg sov som en baby før regjeringsskifte. Så startet marerittet vi nå alle opplever.
tournelon
01.10.2022 kl 19:42 1732

Nå betaler jo oljeselskapene allerede en grunnrenteskatt på 56%, 16% høyere enn det som er foreslått for oppdrettselskapene, og som gjør at selskapene kun sitter igjen med 22% av overskuddet, mot 38% for oppdrett. De har heller ikke noe minstefradrag. På toppen får Petoro (passiv partner) andeler i de fleste attraktive lisenser, som gir staten ytterligere inntekter. Men det er kanskje ikke nok...?

Så får kanskje oljeindustrien fradrag for de dyreste innsatsfaktorene - det gjør ikke oppdrett. Kanskje lisensene ikke prises kunstig høyt av staten slik at enorme utbytter må tas slik at man klarer å betale formueskatt for en kunstig høy verdisetting? Slik er det for oppdrett - og der får man faktisk støtte hos sv.

Bunnfradraget er symbolsk, selv for familieeide selskap. Det er der for å forvirre folk som ikke skjønner regnestykkene.

I tillegg - kommer produksjonsavgiften på de 5000 første tonnene. Dermed er det i sum langt værre enn for olje.

Oppdrettskatten må hete noe annet enn grunnrente. Misunnelse skatt er mer passende.
Redigert 01.10.2022 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
Frodon
01.10.2022 kl 21:20 1618

Norske kommuner og stat eier det meste av strøm produksjonen i Norge. De kan tilby 10 års fastpris avtaler på kr 0,50 til alle private og næring som ønsker det. Istedenfor raner den Norske stat sin egen befolkning via strøm regningen….også er de frekke nok til å si at de kan ikke bruke pengene de har dratt inn…?!
tournelon
01.10.2022 kl 22:26 1549

Det gjelder bare selskaper som ikke er i skatteposisjon. Resten betaler 78% skatt på alt overskudd, inkludert kostnader knyttet til leting.

Ja, helt enig. Navnet grunnrente passer ikke i det hele tatt og er helt misvisende. Dette er skattlegging etter den særnorske Janteskatteloven. Man vil drepe en av de viktigste næringene i landet og som man sier at vi skal leve av etter oljen, og det fordi noen i næringen er blitt veldig rike.
vicktor
01.10.2022 kl 23:02 1491

Det å sammenligne beskatning av oljeselskaper og oppdrett det blir egentlig bare dumt.
Oljen som pumpes opp er en energikilde som blir brukt opp, den samme gjelder vannet i kraft magasinene.
Vannet fisken svømmer i blir ikke brukt opp og merdene kan man bare flyttes. Man bruker arealer i fjordene
som stort sett ikke blir brukt til noen ting, bortsett fra cruiseskip.

Bøygen
01.10.2022 kl 23:38 1447

Mowi eies for det meste av utlendinger som stikker avgårde med det meste av utbyttet. Fredriksen er storeier, men også mange utenlandske banker (særlig amerikanske) har store eierinteresser. Tror ikke disse er veldig interessert i kystbefolkningens ve og vel. Når det gjelder Høyre så kom det frem i formuesskattdebatten at de er dypt bekymret for utenlandsk eierskap i norske bedrifter. Det har kommet frem frykt for at økt lakseskatt vil medføre mangel på utenlandsk interesse for lakseaksjer. Det burde slik sett være midt i blinken for Høyre.
vicktor
02.10.2022 kl 00:14 1415

Bøygen
Nå må ikke du glemme at oljefondet eier aksjer i tusenvis av selskaper i de fleste land og
henter utbytte fra de fleste av disse selskapene.
tournelon
02.10.2022 kl 08:40 1284

Olje er en begrenset ressurs. Det er ikke vannkraft. Eller har det kanskje sluttet å regne i hele landet?

Nå håper jeg oppdretterne gjør alvor av truslene om å flytte utenlands. Men vent, er det slik at de bare kan velge og vrake i gode lokasjoner for oppdrett i utlandet? Nei? Poenget er at norske fjorder er spesielt godt egnet for oppdrett (kaldt vann, skjermede lokasjoner, etc). De enorme marginene viser jo nettopp dette.
vicktor
02.10.2022 kl 10:32 1189

tournelon
Vann er og vil bli en begrenset ressurs, det sier klimaforskerne.
Enorme marginer ? Oppdretterne har over mange år hatt begrenset mulighet til å utvide produksjonen,
uten å ha mulighet til å investere i nye anlegg har overskuddene blitt store.
Av de 6 milliardene som betales i utbytte, så går 2 milliarder tilbake til statskassen (utbytteskatt 35,2 %)
DnB tjener 5 ganger så mye og bidrar ikke til bosetting i distriktene, de bør derfor også straffes.
Det å sammenligne oljeindustrien med oppdrett, det blir feil. Vi bør sammenligne med bøndene som også
produserer mat og de for betalt for å produsere mat.
Frodon
02.10.2022 kl 10:39 1177

Hehe 😉 De har klart å lure mange til å stemme på dem og de klarer det sikkert igjen 😜 Kjøp en Tesla og redd miljøet….samtidig bygger Kina masse nye kullkraftverk og skal gjøre det frem til 2030 💪

Hvor mange bedrifter i Norge må gå konkurs før den Norske stat slutter å flå dem? Kostnadene vil jo bare øke på den andre siden, via arbeidsledighetstrygd. Men, det er det ingen som nevner….enda

Jeg mener det hadde vært mer fair at staten hadde gått inn for nasjonalisering av fiskeoppdrett. De måtte da løst ut nåværende aksjonærer til børskurs og fått 100% eierskap. Staten er jo eksepsjonelt dyktig når det gjelder fremtidsrettet og rasjonell næringsdrift og ville helt sikkert kunne opprettholdt de enorme marginene du snakker om.