Quantafuel: Skive Full Produksjon på egen gass i november.


26.10.2022
All four production lines now have instrumentation installed for heating with self-generated gas* (NCG), which will significantly reduce the operating costs.

Currently, two lines are running at high load on NCG.

On the third line, we are currently installing a process improvement to increase operating time between line shutdowns, increasing overall production. The plan is to test this in November during normal production.

On line four, an improved control system is being installed to enable an automatic transition between heating the reactors with natural gas (NG) and NCG. This feature will improve operability and production. Line four is expected to run in normal production mode from the second half of November.

We have also improved the offtake agreement for our products and our ongoing cost improvement program is moving in the right direction. We therefore maintain that positive cash flow from Skive is expected within this year,” Rosenløv says.

LES ALT: https://newsweb.oslobors.no/message/573929
Redigert 29.10.2022 kl 17:29 Du må logge inn for å svare
Herman*
20.11.2022 kl 16:15 5017

Qfuel har overbevist store globale partnere, noe som burde si litt om deres teknologiske troverdighet. Å hente kapital er jo helt naturlig når en skal bygge et industriselskap med globalt nedslagsfelt. Å si at selskapet ikke har verdier, blir helt feil. Problemet er at de har «lurt» markedet så mange ganger at de har mistet støtten og tilliten hos aksjonærene. Dette er noe som har pågått over lang tid og kan ikke repareres i løpet av noen mnd. De burde derfor selge hele selskapet, alternativt selge alt som kan selges slik at kapitalbehovet blir minimalt frem til de har nådd en rekke nye milepæler.

Planlegger du å tegne deg i emisjonen?
Herman*
20.11.2022 kl 19:06 5063

Jeg har aldri deltatt i en Qfuel emisjon, når og hvis neste emisjon kommer, skal jeg ta stilling til det. Som nevnt flere ganger, har kanskje ledelsen skapt så mye mistillit at et salg til et PE selskap eller industriell aktør er det mest fornuftige. Tror fortsatt Qfuel kan bli verdt f eks 20 milliarder i fremtiden, spørsmålet er jo bare hvor mye utvanning som må til før vi kommer dit. Med Skive, Kristiansund, 40% i Geminor, 50% i sorteringsanlegget (under bygging), IP/kompetanse, samt en viss pipeline, tipper jeg selskapet kan selges for 2.5-3.0 milliarder etter FID Dubai.
Redigert 20.11.2022 kl 19:08 Du må logge inn for å svare
Hammers
20.11.2022 kl 22:38 4946

Her er chartet fra dag 1. https://www.tradingview.com/x/K3NKTQzN/
Akkurat som BCS er også QFUEL i dag på ALL TIME LOW.

I trådens overskrift står det at QFUEL i Q4 er i full produksjon på egen gass.
Selvsagt ikke korrekt siden Rosenløv for få dager siden uttalte annet under sin presentasjon.

Huffameg - Snart emisjon og da Vipps er vi nede på 3 NOK
ibyx
21.11.2022 kl 10:03 4784

Det burde være litt håp og trøst i dette?

DANSKE BANK A/S 11,0%
CLEARSTREAM BANKING S.A. 9,6%
BASF ANTWERPEN N.V. 9,5%
NORDNET BANK AB 8,5%
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 4,7%
DANSKE BANK A/S 4,4%
PRO AS 2,9%
J.P. MORGAN SE 2,7%
UBS SWITZERLAND AG 2,7%
T.D. VEEN AS 2,6%
Prosentandel aksjer hos de 10 største 58,7%

Jammen virker det som at 4 tallet er innen rekkevidde allerede nå - det gikk nok raskere enn de fleste så for seg ...

Er det ingen som kan få vist mandelmassenasse døra ...?...
Redigert 21.11.2022 kl 10:50 Du må logge inn for å svare

Spettet hadde rett.
Herman*
21.11.2022 kl 15:13 4501

Det er ikke konseptet/ideen det er noe galt med, det er svak ledelse over tid. Freyer skal angivelig investere over 20 milliarder kroner i nye produksjonsanlegg. Tror dere markedet får panikk av den grunn? Nei, det er en del av gamet. Problemet til Qfuel er at de har villedet aksjonærene så mange ganger at når folk hører ordet emisjon så forbinder de det med en halvering av kursen. Nå har Qfuel kommet seg videre til neste fase, og neste generasjon fabrikker er så interessante at BASF ønsker å bli med på laget. De har jo hatt folk på Skive i årevis, og ingen eksterne aktører er bedre til å vurdere muligheter og utfordringer enn dem. De burde også være en kandidat til å kjøpe opp hele selskapet, selv om deres hovedfokus er å sikre råvarer til sin plastproduksjon. Saipem er også en annen kandidat sammen med div oljeselskaper. Det vil selvsagt være et nederlag for ledelsen å komme inn på ca 40 kroner for så å selge sjappa for f eks 15, men noen ganger må en bare bite i det sure eplet.
Volume
21.11.2022 kl 16:19 4426

Holymoses25 skrev Spettet hadde rett.
Rett i hva da?
Volume
21.11.2022 kl 16:25 4432

Nordea hadde nylig en spådom på 5 i det korte perspektivet. De er imidlertid mer posivtie til utviklingen fremover. Jeg hadde ikke troa på deres spådommer før, men de har jo stortsett hatt rett.
Redigert 21.11.2022 kl 19:57 Du må logge inn for å svare

Ja, men aksjemarkedet har det med å være enten eller når det kommer til tidsanvendelse for tid er knyttet til usikkerhet og er det noe aksjemarkedet straffer så er det nettopp det.
Som vi kjenner til så er det ikke til å komme vekk i fra at ting har tatt uhorvelig lang tid noe som har vært hovedårsaken til nedgangen og at ting vil fortsette å ta tid noe som igjen forskyver fremtidig inntjening og som derfor vil opprettholde kurspresset fremover.

Topper vi dette med usikkerheten om og rundt finansieringen med tilhørende høy risk for emisjon og utvanning på lavt kursnivå så skal man ikke se bort i fra at 4 tallet kommer til syne - kanskje lavere ...

Når det er sagt så er jokeren i hvilken rekkefølge ting blir meldt fremover sett opp i mot tiden det tar for om ikke alle 4 linjer kommer i prod før året er omme som lovet alternativt at de ikke klarer å vise til overskudd over drifta for Skive som også lovet så vil jeg tro at 4 tallet er så godt som garantert med påfølgende risk for at emisjonen blir satt på 3 tallet ...

På den annen side om de ikke skuffer på de 2 nevnte lovnader så kommer nok ikke 3 tllet til syne og jeg tviler også på at 4 tallet kommer til syne hvor kursen kan få seg et lite løft opp på 6 tallet og hvor en eventuell emisjon da mest sannsynlig blir satt på 6 eventuelt 5 tallet

Uansett slik caset fremstår i dag så ser jeg ingen grunn til forhaste seg med å ta en inngang da det ikke finnes noen umiddelbar oppside av betydning hvor man først bør se om selskapet leverer eller igjen skuffer på ovenfor nevnte lovnader og så se på hvilken finansieringsløsning som faktisk legges frem før man tar en beslutning på om man ønsker å være med eller ikke - My2Cents ...;)
Redigert 22.11.2022 kl 04:35 Du må logge inn for å svare
don kost
24.11.2022 kl 15:36 3747

altid godt tegn når det er stille herinde og richioso har været mest negative. Så er opgang næsten garanteret.
X-ray9
24.11.2022 kl 15:53 3720

Ja og siste optimist har blitt pessimist ! (Strategi)
Volume
24.11.2022 kl 16:46 3673

Som tatt ut av «læreboka».

Helt enig... Dumme investorer som ikke forstår når de burde og må selge... Hva mener du kan komme av positive meldinger fra selskapet nå? Ikke tjener de penger og det er åpenbart at de trenger en stor emisjon for å kunne fortsette. Hvordan tror du dette vil påvirke kursen? Selg ta tapet og skattefradraget du får hvis dette ikke er på en ASK konto. Er det den eneste aksjen på ASK selg og opprett en ny slik at du får fradrag...
Redigert 24.11.2022 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
reee
24.11.2022 kl 22:43 3471

Ris begynt å baisse igjen? Shait, da er det bare å kjøpe. Sees på 10 kr eller når ris begynner å hausse igjen.
hatitchi
24.11.2022 kl 22:46 3474

Nei, når den siste optimist har blitt pessimist så tar du ikke tapet. Til og med du må forstå det.

Lykke til :) Dette sies kun om markedet og ikke nødvendigvis helt relevant for enkelt aksjer :) Tror de som hadde bankaksjer i norge på slutten av 80-tallet kan si noe om dette :) Eller mennesker som har brukt FTX. Kan nevne mange flere aksjer som har gått konkurs. Tipper det var bedre å selge før dette skjedde. Selvsagt bare min mening. Du har nok mye mer kunnskap om selskapet enn meg :) Har tross alt advart dere i snart i 2 år om denne aksjen. Så er enig at folk bør høre på deg. Du har nok vist og gitt de den rette veiledningen :)
Redigert 24.11.2022 kl 23:03 Du må logge inn for å svare
Volume
25.11.2022 kl 06:29 4125

Du kunne ha ansvaret om utrolig mange aksjer på Euronex Grouth om at disse ville synke og fått rett.
Volume
25.11.2022 kl 06:36 4117

Jeg hadde Kredittkassen aksjer i 1987 og. Kan alt om det. Den gang var bankaksjer de sikreste aksjer man kunne ha. Men børskrakket 27 oktober satt en stopp for denne teorien. Lærdommen er at å eie aksjer i børsnoterte selskaper er en risikosport. Og at det ikke alltid er selskapsspesifikke forhold som styrer kursen.

Så du mener at det ikke er selskapsspesifikke forhold som fikk Kredittkassen og andre bankaksjer til å gå konk. Spesielt... Bankene etter dette har fått mye strenger kapitalkrav slik at de faktisk skal kunne kunne ta større tap. Selvsagt er dette selskapsrelatert. De tok for høy risiko i forhold til hva de burde. Selvsagt kan eksterne forhold ha påvirkning negativt eller positivt, men selskaper skal jo vurdere risiko og ta høyde for dette. Nå er jo det ikke slik at Qfuel tjener penger eller virker til å ha solid kommunikasjon til markedet om risiko. Er ikke helt sikker på om de faktisk har satt seg selv inn i slike vurderinger, slik de holder på....
Redigert 26.11.2022 kl 15:22 Du må logge inn for å svare

Du har rett der, men å har jeg hatt rett i nærmere to år. Noe dere hele tiden har prøvd å tilbakevise. At du i blinde kan sende en pil mot Euronex G å treffe nærmest uansett et selskap som har sunket der er vel ikke noe kvalitetsstempel på de som har gått inn i disse aksjene. Kanskje de skulle se litt på seg selv og vurderer hvordan de vurderer risiko og selskaper. Det er ikke et godt motargument på at jeg har hatt rett hele tiden i Qfuel :) Men skal ikke se bort fra at du mener det og andre som tenker som deg :)
Redigert 26.11.2022 kl 16:28 Du må logge inn for å svare
Volume
26.11.2022 kl 16:41 3707

Banken det gjelder klarte ikke et børskrakk. Det er en utenforstående hendelse. De var ikke alene om å lide samme skjebne.

Virkelig?? Klarer du å sette deg inn i hendelser og vurderer ulike virkninger. Et børskrakk skal jo ikke ha noe å si for en bank... Problemet var jo at de hadde lånt ut penger til for mange bedrifter og privatpersoner som var veldig gearet. Som ikke hadde god nok kontantstrøm. Det andre var jo at de hadde knapt noe kapital bak disse lånene. Så jo, hadde de drevet fornuftig og hatt kontroll på risikoen i selskapet og ikke minst hvem de lånet ut til. Skulle de selvsagt klart seg. Det er jo nettopp dette selskaper skal gjøre. Vurderer risiko og gjøre vurderinger som de da kan stå for i sine planer. Kan ikke etterpå si at dette var dårlig timing og urettferdig... :) Det er jo problemet når du selv ikke (bankene) ikke har kapital nok til å låne ut. De hadde knapt nok noe kapital. Sist ut er jo en bank i Sveits... Alt andre sin feil. Sjelden ledelsen eller selskapet selv som har vurdert feil ;)
Redigert 26.11.2022 kl 18:45 Du må logge inn for å svare
Volume
26.11.2022 kl 19:31 3602

Fasiten er alltid korrekt. Men man bygger ikke bedrifter med fasiten i hånden. Hadde man kunnet det hadde verden sett annerledes ut.
Bulldog
27.11.2022 kl 02:39 3450

Bare å kjøpe DNB å vente på DOF krakket.

Ikke mye nytt å spore i dagens presentasjon:

https://newsweb.oslobors.no/message/577039

MEN det som bekreftes er at de ennå ikke har alle 4 linjer i prod - mao, fortsatt kun 2 i prod og 2 for testing og når kun 2 er dedikert til prod så hjelper det jo lite om alle 4 linjer omsider og endelig er blitt klargjort for gass.

Utover det så var kanskje den viktigste bekreftelsen litt skjult, men det fremgår allikevel klart at det veldig snart vil bli behov for kapitalinnhenting for å kunne gjennomføre de forpliktelser som er planlagt på nyåret (Dubai og så Sunderland) hvor emisjon blir en del av det - og de venter nok ikke til de faktisk trenger det så en rettet emisjon kan i realiteten komme når tid som helst....
Bulldog
30.11.2022 kl 12:16 2785

Sundrland og muligens tre anlegg til i England:
• Quantafuel will hold a minority share (~20%)
• The minority share will be funded by the
developers fee, competence and
IP Quantafuel brings to the project
Noryng
30.11.2022 kl 12:21 2767

aksjen vil nok sette fart over nyttår, når FID i Dubai er ferdig og utrulling starter...
Herman*
30.11.2022 kl 12:55 2710

Du er deg selv lik. Hadde du vært godt posisjonert hadde det kommet en lang salve om alt det positive som skjer. Når det gjelder Skive, har jeg fått opplyst at de kjører 3 linjer på tilnærmet designkapasitet og har en linje på standby som igangsettes hver gang en linje må stoppes. Om dette er fakta eller eventyr vil jo fremtiden vise. Når det gjelder kapitalbehov: Det er ingenting tidlig på nyåret som krever store investeringer. Etter FID Dubai må de vel opprette et felles selskap, kjøpe en tomt og søke om byggetillatelse. Dette krever ikke så mye. At de trenger kapital er det ingen tvil om, senest i løpet av Q2. Kommer det et godt bud på selskapet eller får de inn en stor investor som garanterer for en emisjon til en grei kurs, kan den selvsagt komme mye tidligere. Mitt tips er mot slutten av januar. Husk også at mye av investeringene vil komme direkte i de lokale selskapene. Som nevnt tidligere har de mulighet til å redusere kapitalbehovet ved å selge seg ut av både Geminor or sorteringsanlegget om de anser det som fornuftig. Qfuel er delvis ødelagt av dårlig ledelse, men jeg vurderer at det finnes et pen oppside fra dagens kurs hvis ledelsen og styret nå få orden på sysakene.
Bulldog
30.11.2022 kl 13:34 2629

14:00 Company Presentation Quantafuel Lars Rosenløv, CEO
https://research.fearnleysecurities.no/renewables/

Varer bare 20 minutter så det er begrenset hva Quantafuel får presentert.

Vel, det går jo akkurat som jeg forutså for kort tid siden- kryper på oppsiden av 6 tallet og booom så kommer emien som blir satt et eller annet sted på 5 tallet og så en laaaang ørkenvandring med mye usikkerhet og nye skuffelser.- mao, en god exit mulighet om man plukket litt på 5 tallet, men ikke rette tiden for å bli sittende ... ;)
Bulldog
30.11.2022 kl 14:50 2484

En emisjon på 5-tallet NÅ ville vært veldig bra. Mye usikkerhet som forsvinner. Ser ikke bort fra at QFUEL er en heftig kandidat som nyttårsrakett når den klarer å stige 10% på en 20 minutters presentasjon.
1013
30.11.2022 kl 15:02 2469

der er vist ikke nogen der tager dig alvorligt, sving trader med egen agenda.

Det man burde ta alvorlig er at kursen gikk hele 6% i fra 5,9 til 6,245 KL14:13:45 ved kjøp av kun 10 aksjer...

Det har vært en massiv robothandel hvor de som sover i timen går 5 på - som alltid - mao, det er ikke lenge før kursen siger tilbake til 5 tallet - men for al del, en fin exit mulighet for de som benytter seg av den - mens de kan..;)
Redigert 30.11.2022 kl 16:46 Du må logge inn for å svare
don kost
30.11.2022 kl 18:07 2212

Du er så sjovt. Det er det hvad det blev sagt for en evighed siden og hvad du og Strategie ikke kunne fatte.. Det sigtes ikke efter fuld drift på alle fire linjer men efter at alle linjerene er klar til produktion. Fokus ligger på test og forbedring så man bliver klar til de nye anlæg.
Og nu kommer du igen med spøgelset emission. Det er priset ind.