Rotasjon (bort) fra laks...og til ????

Slettet bruker
STATT 03.10.2022 kl 11:47 734

Til tross for at "Lakseskatten" kamufleres som en skatt på hele sjømatnæringen ved at alt kan forvares så lenge man skal "spenne bein" på de rike - så skal man ikke se bort i fra at investeringsplanene til lakseselskapene blir holdt tilbake og dermed søker andre muligheter som f.eks oppdrett av torsk hvor lisensene så langt er gratis (i motsetning til rundt 200 MNOK per konsesjon innen laks). Næringen er kommet lengre enn markedet har tatt inn over seg (folk bryr seg ikke fordi the only game in town er Laks, Laks og Laks...) og vil trolig ikke være profitabel før i 2024/25. Eneste selskaper på børs er STATT og NCOD. Som frustrert aksjonær i STATT så er jeg nå mye mer positiv. Ikke bare på lang sikt - men på kort sikt også. Flere og flere kommer til å se mulighetene som ligger i at torsk nå endelig kommer mer opp i fokus og ikke lenger lever et liv i anonymitet og i skyggen av laksenæringen. Det ligger an til kraftig vekst innen torsk - laks kommer til å operere motstrøms i lang tid fremover - i hvert fall til det blir regjeringsskifte ;-). Følg penga!
Bennyfyfasan
03.10.2022 kl 12:21 696

Problemet er at torskeoppdrett ikke vil få tak i nok lokaliteter. Det er ikke rom for vekst der nå som opinionen er imot oppdrett. Det samme gjelder torsk, men er kanskje ennå mer gjeldende her. Det blir som å ha lakseoppdrett i ett vann eller elv der det er anadrom fisk.

Oppdrettstorsken gyter i havet og vanner ut "genene" til villfisken. Den blir tung å svelge over tid
oozo_ching
07.10.2022 kl 10:22 573

Dette har de kontroll på nå. De styrer gytingen og kan slakte før slikt skjer.