Beste kjøp

Must
LSG 04.10.2022 kl 12:16 290

Toppvalgene i sektoren er selskaper med sterke balanser og lavest eksponering mot Norge og andre oppdrettsregioner som kan potensielt kan vedta en ressursskatt, nemlig Lerøy Seafood og Austevoll Seafood.

"Begge har falt tilstrekkelig og var attraktivt verdsatt før grunnrenteskatten, har andre upåvirkede kontantgenererende eiendeler, sterke balanser og begrensede investeringsbehov", skriver meglerhuset.

DNB Markets forventer videre at Salmar og Måsøval vil bli hardt rammet av grunnrenteskatten, i tillegg til at balansene til selskapene ser med strukket ut enn de andre selskapene etter nylige oppkjøp.

"Vi ser flere spesifikke risikoer: redusert kontantstrøm til å betjene gjeld etter en tredobling av skattekostnadene, nedskrivning av goodwill og utsiktene til at bankene reduserer målrettet gjeld pr kilo", skriver meglerhuset.

Foreløpig ser det ut til at landbasert oppdrett er de eneste utenfor rammen av grunnrenteskatten, men landbasert møter imidlertid sine egne utfordringer, inkludert driftsutvikling, strømkostnader og investeringsnivåer. En gjennomgang av de landbaserte oppdretterne er ikke gjort i tirsdagens sektorrapport.

Oversikt over DNB Markets' anbefalinger blant tradisjonelle oppdrettere:

Aksje Anbefaling (tidligere) Kursmål (tidligere)
AUSS Kjøp 100 (150)
BAKKA Kjøp 550 (720)
GSF Kjøp 100 (170)
LSG Kjøp 55 (90)
MOWI Kjøp 165 (260)
MAS Hold (Kjøp) 32 (56)
NRS Hold 175 (255)
SALM Hold (Kjøp) 400 (780)