Lerøy Seafood - Peter Hermanrud hamstrer

Frodon
LSG 04.10.2022 kl 15:20 914

Verdt et bet?

"Investor Peter Hermanrud på bunnfiske i Lerøy Seafood – har kjøpt aksjer for nær 900.000 kroner etter kursraset"

https://www.dn.no/bors/peter-hermanrud/leroy-seafood/oslo-bors/investor-peter-hermanrud-pa-bunnfiske-i-leroy-seafood-har-kjopt-aksjer-for-nar-900000-kroner-etter-kursraset/2-1-1326752
Frodon
04.10.2022 kl 16:07 868

Det har også vært innsidekjøp, meldt idag. Spent på om det kommer et redigert skatteforslag i statsbudsjettet 6 okt

04.10.2022, 08:00:00

Lerøy Seafood Group ASA: Meldepliktig handel for primærinnsider

Ivar Wulff, konserndirektør for VAP S&D i Lerøy Seafood Group ASA (LSG),
kjøpte 12.000 aksjer i LSG den 3. oktober 2022, til en gjennomsnittskurs på NOK
42,6 per aksje. Beholdningen etter denne transaksjonen er 12.000 aksjer i LSG.

https://newsweb.oslobors.no/message/572540
Redigert 04.10.2022 kl 16:08 Du må logge inn for å svare