Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 148270

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn


Du må ikke glemme at Spania har arveavgift og denne kan være veldig høy.

«Arveavgift:

I Spania har de skatt på arv, ISD. Alle må betale denne skatten, men familiemedlemmer oppnår en viss reduksjon i beløpet, og skattesatsen avhenger av verdien på arven. Skatten/avgiften må betales av alle som arver, og prosentsatsen ligger mellom 7 % og 34 % av verdien på arven.

For verdier opptil 100.000 euro påløper det ikke arveavgift.

I tillegg til selve arveavgiften oppstår det også andre juridiske kostnader i forbindelse med arveprosessen som f. eks utgifter til Notarius Publicus, registrering hos kartverket og advokathonorar.»

Likeså har de en utrolig komplisert ordning for overtakelse av eiendommer.


nordnes
10.11.2022 kl 13:16 1136

Hvis du har en bedrift i 35 år og betaler 1,1% formuesskatt hvert av disse årene, hvor mye har en da betalt i formuesskatt ?
om en trekker inn at en må ta ut lønn som en må skatte av før skatten betales.

Hvor mye av formuen har staten i dette tilfellet stukket av med ?
oto1
10.11.2022 kl 13:16 1145

Fluefiskeren.

Ja, arveavgiften i Spania er høy, så derfor jeg ser på litt andre land og, f.eks Portugal.
Og selv om det er vanskelig å planlegge så har jeg ikke til hensikt å være skattemessig bosatt i Spania når jeg legger inn årene.
Jeg må også finne ut av skatteregler på å gi bort deler av formuen til barn årlig.
Men det går fint an å bo der i 10-15 år med ca 50.000 mer i måneden å rutte med kontra Norge.
Redigert 10.11.2022 kl 13:18 Du må logge inn for å svare
Pacino
10.11.2022 kl 13:29 1135

Vedum nekter å snu om grunnrenteskatt etter permitteringer.

Det blir grunnrenteskatt. Vi mener oppdrettsselskapene kan bidra mer til fellesskapet, sier Vedum til VG.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2022/11/10/195883637/vedum-nekter-a-snu-om-grunnrenteskatt-etter-permitteringer
nordnes
10.11.2022 kl 13:51 1108

Her ser en Vedum i et nøttskall i dagens VG artikkel; « Vedum viser til at Norges største lakseselskap Mowi kom med sitt resultat i dag med 2,5 milliarder i overskudd i tredje kvartal.»

Hvor mye av disse inntektene kommer fra oppdrett utenfor Norge ?

Det svarer heller ikke på hvor lønnsom den næringa er i forhold til andre næringer. Det svarer ikke på hvorfor permitteringene starter 1 januar - når det nye regimet trer i kraft.

Det er nesten som å se ett bilkrasj i sakte film.
polakk
10.11.2022 kl 15:43 1041

For meg er det ubegripelig at politkerne kan la dette skje.
Bruk spot pris til utregning er for å unngå at selskapene trikser med internprisene, men dei har ikke tenkt på at selskap som videreforedler kan risikere å skatt som er større en overskuddet.
Skulle tro at det var positivt at vi har mest mulig av verdikjeden i Norge.
oivindl
10.11.2022 kl 16:02 1031

"Har man 10 mrd i aksjer og kursen stiger 100% så har man doblet sin formue, og den har økt med 10 mrd.
Har man aksjer for 100.000 og aksjene stiger 100%, så har man økt sin formue med 100.000"

Ikke alle som sitter på 10 milliarder i aksjer i en alder av 25 år, og vil jeg tro, uten all verdens yrkesbakgrunn.
Det var poenget.
oivindl
10.11.2022 kl 16:13 1015

"egentlig er høy papirformue noe de ikke vil ha"

Eller sagt på en annen måte, de ønsker store verdier, men ikke på papiret, for det utløser skatt.

" INGEN av de store eierne blir å endre en tøddel på levestil eller personlig forbruk. Så din verden er ikke forendelig med virkeligheten"

Hvor mye er det behov for å endre om formuen din reduseres fra 20 milliarder til 10 milliarder?

Nei, hva er problemet med det?

Alt er teoretisk. Han får ikke den summen om han vil selge. Formueskatt på denne typen kapital er destruktivt.

Øk skatt på eiendom - spesielt i byene. Fattige kommuner krever inn ofte godt over 10000kr pr husholding. I byene bør det være 20-30k pga høyere inntekt og større verdier
oivindl
10.11.2022 kl 16:17 1002

"Det første som skjer er at lederlønningene stiger til veldig høye summer. Vi kommer til å se mange som tjener over 10 mill - og sikkert høyere. Du vet...det går til fratrekk på grunnrente."

Hva med lønn til ordinære arbeidere, trekkes ikke det fra på grunnrente?

Lønningene i oppdrettsnæringa er god. Det er den eneste bransjen som virkelig betaler alle godt. Nå tror jeg fokuset endrer seg.

Hos oss snakker vi om å maksimere via lønn og ytelser til ledelsen. Vi må jobbe mer kynisk mot arbeidere, pensjon osv. det offentlige får ta ett større ansvar her. Vi har aldri permittert, men det skal vi nå gjøre i lavsesongene
nordnes
10.11.2022 kl 16:41 976

« Bruk spot pris til utregning er for å unngå at selskapene trikser med internprisene»

Staten vil bruke spotpris siden det blir vanskelig å tallfeste internprisene i en så komplisert bransje som lakseoppdrett. Dette viser det hvor tåpelig hele grunnrenteskatten er. Grunnrente er vederlag/skatt for bruk av sjøvann som innsatsfaktor, og da brukes en hypotetisk spotpris siden er det umulig å vurdere verdien av sjøvannets verdimessige bidrag til oppdrett, sammenholdt med de vesentlige og kostbare innsatsfaktorene som yngel, oppdretttsfor, strøm, avlusing etc.
Redigert 10.11.2022 kl 17:01 Du må logge inn for å svare

Så settes fisken i sjø fra 80g til 1kg. Om ikke lenge 2kg. Hvordan skal grunnrente på det regnes?

Vedum har vaset seg inn i en pinlig floke laget av noen akademikere som en uskolert bonde ikke forstår

Nesten alle land har arveavgift. De kan gjerne innføre det igjen synes jeg, men da må de gjøre noe med formueskatten. Det er jo veldig høy her på berget.
oivindl
10.11.2022 kl 19:02 883

Slik har det åpenbart ikke alltid vært, spørsmålet er om det er bedret de siste årene.

"Et av fiskeindustriens største problemer i denne perioden var å rekruttere og beholde arbeidskraft. Årsaken antas å være manglede evne til å tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår (se senere)."

"Økningen i utenlandsk arbeidskraft tyder på at fiskeforedlingsindustrien fremdeles sliter med å være konkurransedyktig overfor norsk arbeidskraft."

" Norsk arbeidskraft som tidligere arbeidet i fiskeindustrien, tar seg enten jobb i andre næringer eller forlater arbeidsmarkedet."

https://doi.org/10.18261/9788215040080-2020-08

Her må du skille på segmentene i fiskeindustrien. Innen havbruk - og spesielt de store som nå permitterer - er det gode lønns og arbeidsforhold. Det vanker ofte bonus på toppen av vanlig lønn, også for de på slakteri/foredling. Det er helårlige arbeidsplasser som nå ryker

Cowboyene er i hvitfisk. Der er det ett flåteledd med liten og middels stor kystflåte som fisker noen få mnd. De maksimerer profitt på bekostning av arbeidstid, avtaler og kvalitet. De gir arbeid på land i 3-4 mnd. Der slutter de lokale å arbeide - det er korrekt.

oto1
11.11.2022 kl 00:14 767

Kajtek

SV hsr bare et mål, og det er å skattelegge alt inntil alle lever av staten.

Uansett hva andre kommer med så skal SV "overby" på skatte og avgiftssiden. Hadde AP og SP kommet med en utbytteskatt på 100% så hadde SV foreslått 110.
Sånn er det bare, jeg sliter å ta slikt seriøst, selv om det er mange som luller seg inn i en virkelighet der det høres fornuftig ut at sånn må det være for det rammer jo ikke meg.

SP har nå vist sitt sanne ansikt. De har 2 prioriteringer, noe de alltid har hatt, bønder og kommune/ fylkespolitikere.
AP har leflet seg over på venstresiden, de har sagt farvel til middelklassen, dvs de som tjener over 750k i året og som prøver å spare seg opp i aksjemarkedet eller eiendom.
Skal de begynne å konkurrere med SV og Rødt på venstresiden så sier jeg lykke til.

Og en gjeninnføring av arveavgift vil bare medføre at kidsa som skal arve foreldrenes eiendom en eller annen gang kanskje får opp gluggene når den arven går til staten istedenfor. Da begynner det plutselig å svi for de selv, og ikke så moro lengre å hyle om fordeling og miljø.
Og det vil jo ikke akkurat stoppe utflytting.

Skal bli interessant å se hva som skjer i valget til neste år og om 3 år.
Kanskje jeg kan bli i Norge, men ikke spesielt optimistisk.
oivindl
11.11.2022 kl 07:24 683

Ikke alle kystordførerere støtter laksebaronene.

"Kystordfører ut mot laksenæringen: – Usmakelig sutring"
"Ordfører Per Lerøy i Austrheim sier kommunen ikke får mange kronene fra oppdrettsnæringen i området. Ikke mange jobber heller."
"De fleste som er sysselsatt i næringen, er ikke bosatt i vår kommune. At de går ut med så voldsomme reaksjoner, som at lyset slukkes langs kysten, det er bare tull og tøys."
https://www.nrk.no/norge/kystordforer-ut-mot-laksenaeringen_-_-usmakelig-sutring-1.16174233
Redigert 11.11.2022 kl 07:26 Du må logge inn for å svare

Dette vise at AP er ferdig som ett ArbeiderParti. Det er som man har sagt utallige ganger ikke eierne det går ut over nå, men arbeiderne. Denne ordføreren driter i det siden han ikke har fått nok av kaka.

Kjør på AP. Dere klarer ALDRI å snu dette før de neste 2 valgene. Vi skal overleve 3år til - men vi får se hva som skjer da - om dere ikke har vett til å inngå ett kompromiss.
oivindl
11.11.2022 kl 08:31 636

"Det er som man har sagt utallige ganger ikke eierne det går ut over nå, men arbeiderne."

Ja, eierne med så stor makt, klarer nok å sno seg unna og flytter kapitalen der den gir best gevinst for dem selv, noe du har påpekt tidligere.

At omsorgen for kysten er så stor, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved.
Det er tross alt eierne som bestemmer hvor innsatsen skal settes inn, til kystens beste eller til eget beste.

"Ja, eierne med så stor makt,"

Eierne har bygd opp dette eventyret nærmest fra scratch. Utenkelig uten deres initiativ, risikovillighet og fremsynthet.
Du mener som i de flest andre postene dine her på HO, at Staten skal utvikle og drive mesteparten av virksomheten i landet (stråmann, ja, men fortjent) Denne kommunistiske tankegangen viser seg i de fleste tilfeller som livsfarlig for en nasjon å lefle med. Nei, lenge leve Sosialdemokratiet hvor det er en fin balanse mellom private og offentlige interesser. Den monsterskattlegginga som regjeringen og SV nå belemrer den private parten med, medfører at mye av fremtidig inntjening til velferdsstaten er i stor fare.

Hva i alle dager er det du sier? Har du ikke lest ett eneste innlegg som forklarer skatten - spesielt i forhold til permitteringene? INGEN næringsdrivende - UANSETT næring ville drevet videre om man ikke vet om man må skatte mer enn man tjener første halvår 2023. Mener du at feks Lerøy skal foredle fisk selv om de ikke får garantert at det er reelle priser som skal ligge til grunn for skatten? Mener du virkelig det? Er du seriøs?

Ville du gått på jobb om du ikke visste om du får lønn eller må betale for å gå på jobb?

Skjønner ikke folk og politikere dette blir foredlingsbedriftene lagt ned.
tournelon
11.11.2022 kl 11:08 538

Oivindl er en idealist, han jobber gjerne gratis hvis det gagner samfunnet. Og da forventer han at alle andre også vil gjøre det samme som han...

Ja, en idealist uten bakkekontakt. Sannsynligvis jobber han gratis eller på pensjonskontrakt for sentralstyret i SV.
oivindl
11.11.2022 kl 11:32 508

Det er desverre mange som burde hatt bedre betalt, men hvor inntektene kanaliseres til eiere og toppledelse.
Narrativet, som søkes fortalt her inne, om at alle har det så bra i det offentlige og at man søker seg dit fra privat sektor, er i beste fall en sannhet med modifikasjoner. Spørsmålet er om det er noe sannhet igjen i det hele tatt.

Snakket i dag med en postdoktor som driver kreftforskning, etter ni års utdanning på universitetsnivå er lønnen ca 550 000 i året. Ingen overtid, men mye ekstraarbeid. Og stillingen er kun for ett år, med usikker mulighet for forlengelse
Spørsmålet er om vi tapper akademia for viktig hjernekraft fordi betingelsene er hårreisende dårlige.
Og trenden er internasjonal
"Young life science researchers are leaving academia at unprecedented levels for lucrative jobs in the private sector."

https://www.statnews.com/2022/11/10/tipping-point-is-coming-unprecedented-exodus-of-young-life-scientists-shaking-up-academia/
Redigert 11.11.2022 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
oivindl
11.11.2022 kl 11:46 500

"han jobber gjerne gratis hvis det gagner samfunnet. Og da forventer han at alle andre også vil gjøre det samme som han..."

Ikke alle andre, nei. Men jeg forventer litt av de med 20 milliarder på bok.
oto1
11.11.2022 kl 11:51 492

Ja, man sitter i regjering og i mange hjem og mener i fullt alvor at man har en rett å bestemme hvor mye andre skal bidra med.
Og man reflekterer ikke over at det er litt rart å bestemme at andre skal betale mer enn de tjener.

Tror det ville gavnet samfunnet mye mer om det var disse personene som ble kjeppjaget ut av landet, og ikke de som faktisk bidrar med noe.
tournelon
11.11.2022 kl 11:56 484

Innen høyere utdanning har man feilet en del i Norge. De fleste andre land er mye flinkere til å verdsette professorer osv på høyskoler, universiteter mm. Fordi lønnsnivået også er høyere, er det lettere å tiltrekke seg folk fra privat næringsliv som kan bidra med å gi viktig innsikt i hvordan ulike bransjer faktisk fungerer, istedet for at man nesten kun har folk som aldri har satt sine ben utenfor en utdanningsinstitusjon, og som skal lære opp fremtidens arbeidere...
tournelon
11.11.2022 kl 11:56 487

Det blir litt som dagens politikere når jeg tenker meg om.
oivindl
11.11.2022 kl 11:58 487

"Ja, man sitter i regjering og i mange hjem og mener i fullt alvor at man har en rett å bestemme hvor mye andre skal bidra med."

Selvfølgelig gjør man det, det er det som kalles et velutviklet, demokratisk samfunn
oivindl
11.11.2022 kl 12:02 499

"De fleste andre land er mye flinkere til å verdsette professorer osv på høyskoler, universiteter mm."

Ikke i følge den artikkelen jeg viser til.
Min kjenning er ikke fra Norge og har sin utdanning fra utlandet, men trenden er den samme der.

Det er ingen som har 20 milliarder på bok! Du viser igjen din Donald Duck forståelse av økonomi og næringsliv. Godt gjort og ikke få med seg en dritt av hva denne tråden handler om.