Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 148330

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

oto1
11.11.2022 kl 12:13 1453

oyvindl

Akkurat der tar du feil, og er demokratiets store problem.
Det er ikke demokrati at flertallet bestemmer hva mindretallet skal gjøre, det er diktatur der de mange kan sees på som en person med full bestemmelsesrett.

Et demokrati er et samfunn der man sammen finner løsninger på et problem, men Norge er ikke der per nå.

Nå er det mer et diktatur der et flertall bestemmer hva et mindretall skal gjøre, og hvis man ikke liker det så er det bare å flytte.
Og det går i retning av at man skal helst ikke flytte heller uten at man legger igjen pengene sine først.

Siden du representerer flertallet så synes ikke du dette er noe problematisk, men ikke kall det et demokrati.
Dr_Eval
11.11.2022 kl 12:34 1430

Når de bestemmer at noen skal betale mer enn de tjener, bestemmer de egentlig at disse skal finne seg noe annet å gjøre for å tjene penger.
oto1
11.11.2022 kl 12:50 1418

Problemet tror jeg mer ligger i at de ikke skjønner hva de holder på med.

Det er ingen fornuftige mennesker som bestemmer at noen skal betale mer enn de tjener, selv oivindl ville funnet det rart å måtte betale 700.000 i skatt om han tjente 600.000.
Men dessverre stopper det der, for selv om man prøver å forklare dette, med eksempler og fakta, så er de fortsatt overbevist om sin egne evne til å skjønne dette bedre enn alle andre.

Hvis du spør 100 personer på venstresiden hvor mye formueskatt på 1% utgjør av de rikes inntekter, så er min gjetning at 99 av de vil svare ca 1%.
Og at dette er noe de virkelig har råd til og at det ikke betyr noe som helst for de "rike".
Og de samme 99 gidder ikke å sette seg inn i dette, og blir oppriktig indignert når de flytter ut. Og selvsagt er de da egoister som ikke ønsker å bidra til samfunnet.

Den siste, som kanskje skjønner hva det går i vurderer overgang til høyre eller frp.
Mest sannsynlig høyre da det sitter veeeeeeeeeeldig langt inne for en kommunist å stemme frp.
Sikkert like langt inne som det gjør for meg å stemme sv eller rødt.

Hadde kunnskapsnivået vært på høyde med det man innbiller seg at man har, ville vi ikke hatt denne debatten.
oivindl
11.11.2022 kl 13:03 1408

"Det er ikke demokrati at flertallet bestemmer hva mindretallet skal gjøre, det er diktatur der de mange kan sees på som en person med full bestemmelsesrett."

Tror du må lese deg opp på demokrati.

"Et demokrati er et samfunn der man sammen finner løsninger på et problem, men Norge er ikke der per nå."

Og om en person ikke er enig, har han da vetorett?


"Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform hvor folket har direkte eller indirekte innflytelse på hva slags beslutninger som fattes. Kjennetegn ved demokrati er frie valg, flertallsstyre, retten til å være uenig med flertallet, og at individenes grunnleggende rettigheter ivaretas."
oivindl
11.11.2022 kl 13:08 1421

"Nå er det mer et diktatur der et flertall bestemmer hva et mindretall skal gjøre, og hvis man ikke liker det så er det bare å flytte."

Å sammenligne Norge med et diktatur, er en hån mot alle som lever i eller er oppvokst i et diktatur.

Les deg opp!

https://civita.no/politisk-ordbok/diktatur/
oivindl
11.11.2022 kl 13:11 1424

"Det er ingen fornuftige mennesker som bestemmer at noen skal betale mer enn de tjener, selv oivindl ville funnet det rart å måtte betale 700.000 i skatt om han tjente 600.000."

Helt enig og det tviler jeg på at du finner noen som mener når det gjelder inntektsskatt.
Men om du ikke har inntekt skal du likefullt betale skatt om du sitter på 10 milliarder i formue. Altså mer enn du har i inntekt.
Så kan man saktens diskutere hvor mye.
oivindl
11.11.2022 kl 13:13 1444

Nope, det kalles ikke det.
Bortsett fra i ekstreme miljøer.
oto1
11.11.2022 kl 13:15 1442

Tror du selv må skjønne hva et demokrati er, og at du særlig bør lese siste setning.

Frie valg har vi, nen kun i kommune og fylkesvalg har vi påvirkning på hvem som skal bestemme.
Flertallstyre har vi ikke, og det er svært lenge siden vi har hatt. Vi har en styreform der der de minste partiene har uforholdsvis mye innflytelse.
Retten til å være uenig har vi ikke. Ja, man kan være uenig, men man blir i stadig mindre grad tatt hensyn til.
Og individets grunnleggende rettigheter ivaretas så lite nå at mange ser seg nødt til å flytte ut av landet.

Igjen, at du representerer flertallet betyr ikke at det er et demokrati, og ikke et diktatur.

Du ville ment akkurat det samme som meg om høyresiden hadde kjørt gjennom sin politikk uten å ta hensyn til noe som helst.
Det kommer selvsagt ikke til å skje da høyresiden har adskillig lengre tradisjoner i å ta hensyn til alle, mens venstresiden aldri har hatt dette som noe mål i noen land.

oivindl
11.11.2022 kl 13:42 1443

"Du ville ment akkurat det samme som meg om høyresiden hadde kjørt gjennom sin politikk uten å ta hensyn til noe som helst."

Selvfølgelig ville jeg ikke det. Dine synspunkter er ekstreme basert på en hvilken som helst fornuftig standard.

"Vi har en styreform der der de minste partiene har uforholdsvis mye innflytelse."

Innflytelse er noe langt annet enn rett til å bestemme. Politikken som gjennomføres krever uansett tilslutning fra støttepartier for å sikre flertall.

Akkurat som mange vil hevde at havbruksnæringen har langt større innflytelse enn den burde. Men det er lov å argumentere og arbeide for sine interesser, det er bare ikke en demokratisk rett å få viljen sin.
Redigert 11.11.2022 kl 13:53 Du må logge inn for å svare
peaf
11.11.2022 kl 13:44 1446

400 milliardærer i 2022 som har 1884,2 mrd i samlet formue og de betalte 5531,40 mill skatt 2020.
Det er 0,34 % betald skatt på formuerne. Ingen kjente fall der noen blitt drept av skatt. De flytter ikke på grunn av formueskatten men at de kan realisere aksjegevinster og utbytte skattefritt etter 5 åe. Pluss det de får i uttbytte og verdiøknihg etter utflyttingen til Sveits, visserligen bare småpenger i Røkkes fall på ca 15 milliarder pluss
det som tilkommer av verdiøkning og utbytte fra neste år og fremover. Jeg førstår godt at han flytter, men ikke hvofor det skall vare legalt muligt at tappe et land på så mye penger. Men det er en sak som er sikker fritaksmetoden virker mot sin hensikt, når de kan ta pengerne og stikke av med dem når de har mye nok.
Og det var vel det laksebaronerne planerte at gjøre og når formuen var stor nok, trur ikke planen var at betale skatt på noe som helst.

oivindl
11.11.2022 kl 13:52 1464

"Et demokrati er et samfunn der man sammen finner løsninger på et problem, men Norge er ikke der per nå."

Jeg skal gi deg kred for denne. Det hadde vært bra om det var mulig, men det er ikke en betingelse for demokrati.
Og du kan jo selv vurdere sjansen for at alle partier, fra ytterste høyre til ytterste venstre, skulle enes om en felles politikk på alle områder.

Tapper for penger? Det er hans penger og HAN må få gjøre hva han vil med dem. Om han vil inn under ett annet skatteregime blir det hans sak. Det får være opp til hver stat å legge til rette for samfunnsbyggere som han.

Når han betaler formueskatt er det først betalt selskapsskatt på den pittelille delen som er overskudd. Så må han betale en utbytteskatt før han kan betale formueskatten. I neste omgang klager sånne som deg på at han er frekk nok til å ta utbytte. Når han nå flytter en plass som gjør at han skal slippe å ta utbytte av den størrelsen for å betale formueskatten klager du videre....hva er rett å gjøre? Ikke ta ut utbytte. La staten tvangsselge aksjene for å betale?

Den delen midler som er "ledig" til å betale utbytte slik at formueskatten skal betales kan anvendes til andre ting - sol selskaps bygging. Vi er på feil spor som samfunn, men fundamentalister på venstresiden skjønner ikke problemet - og det er det største problemet
Springer
11.11.2022 kl 14:19 1446

"Flertallets diktatur", det er det om å gjøre å unngå. Det er de fleste enige om.
"Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv". Gode og innsiktsfulle strofer som Venstresida hegner om. De ser bare ikke at parakasten "De rike" faktisk er borgere av samfunnet de også.
Springer
11.11.2022 kl 14:21 1443

Til peaf.
I Norge betaler de 10% rikeste 50% av all personskatt.
Jeg synes det er greit i et velutviklet sosialdemokrati.
Å øke denne byrden enda mer gir ubalanse og smalhans etterhvert.
Springer
11.11.2022 kl 14:21 1464

Til peaf.
I Norge betaler de 10% rikeste 50% av all personskatt.
Jeg synes det er greit i et velutviklet sosialdemokrati.
Å øke denne byrden enda mer gir ubalanse og smalhans etterhvert.
peaf
11.11.2022 kl 14:30 1457

Er det hakk i plata eg har forklart for deg førut at de har ett skattefritt skjermningsfradrag som godt eg vel dekker formueskatten. De behøver ikke betale utbytteskatt på det de tar ut til formueskatten. Og at selskap må betale selskapsskatt skall bare mangle, skall de bruke samfunnet resurser gratis mener du. Og det er ikke eierene som betaler den , men forbrukerne.
peaf
11.11.2022 kl 14:37 1448

Ja de som har høy lønn eller bonus og opsjoner betaler mye skatt, men om du skall presentere fakta på den måten . Kansje du kan fortelle oss hvor mye de 10 % rikeste har prosentuellt av den lønnen som utbetales i Norge.

Ingen klager på å betale selskapsskatt. Jeg vet at næringa mer enn gjerne øker den. Problemet med formueskatt er at du må betale skatt når man ikke bestandig har midler til å gjøre det. Det vil skje at havbruksselskap må ta opp lån for å betale utbytte for å betale formueskatt. Motsier du meg her lyver du.

Jeg har sett du hevder det - det er feil. Man betaler skatt på utbytte. Slik verdiene er konstruert nå av myndighetene må utbyttet innen havbruk være så stort at skjermingsfradrag ikke tar høyde for det.

Det jeg kan fortelle er at de har større verdi å beholde for AS Norge enn meg og deg. Deres skatt betaler for sånne som ikke har den formuen å betale av. Ved å øke skattebyrden blir det bare sånne som deg igjen, og det er det ikke noe å leve av for AS Norge
peaf
11.11.2022 kl 14:59 1441

Nå er du der igjen, har de formue i aksjer så har de og ett motsvarende skjermningsfradrag som dekker formueskatten godt og vel. Og har de ikke kontanter til utbytte så er skjermningsfradraget fremførbart og de behøver aldri betale utbytteskatt på ytbytte til formueskatt.
peaf
11.11.2022 kl 15:01 1445

SSB-forskere har også sett på hvor mye ulike grupper betaler i inntekts-, formues- og selskapsskatt per 1000-lapp de tjente i 2018:

De som var blant de 90-99 prosent rikeste betalte 330 kroner av denne i skatt.
Den rikeste prosenten betalte 220 kroner.
Den rikeste promillen betalte mellom 90 og 170 kroner.
Med andre ord: De rikeste betaler langt mindre andel skatt av sine inntekter enn det folk med vanlige inntekter gjør. De aller rikeste, som Røkke, også aller minst, omtrent 11 prosent av inntekten sin.

Norge vil aldri vinne konkurransen om lavest skatt.
Og her er til deg og dine andre geliker på det her forumet.

Til tross for at de de rikeste er ganske flinke til å gi inntrykk av at de har det vanskelig her i landet, er Norge fortsatt et uvanlig godt land å være rik i. Med en kompetent arbeidskraft, høy produktivitet og høy tillit mellom folk, er det et godt land å drive næringsvirksomhet i.
oto1
11.11.2022 kl 15:11 1442

peaf, du og oivindl er jo stjerneeksempeler på hva jeg mener om at man ikke evner eller gidder å sette seg inn i hva dette dreier seg om.
Eller man setter seg inn i det og bryr seg katten.

oyvindl mener det er helt ok at man skal betale mer i skatt enn det man tjener. Lurer på om det gjelder han selv og? Og hvordan skal man klare å bli rik om man må betale mer enn man tjener? Men det er vel neppe noe problem for de med den "rette" ideologien, der ingen skal bli rik og staten skal forsørge alle.

Formueskatten er drepen for det meste. Den er såpass ødeleggende at det nå er 3 land igjen i Europa som har den.
Norge, Spania og Sveits.
Sveits kan man ikke sammenligne seg med da skattenivået der er hinsides forskjellig på alt annet.
Spania hadde avviklet den, men ble midlertidig gjeninnført da landet trenge mere inntekter i en kriseperiode. Nå er det flere regioner i landet som igjen gir 100% rabatt, dvs at den igjen er avviklet, og bunnfradraget i de øvrige regioner er høyt. Og annen skatt på kapitalavkastning er mye lavere enn i Norge.

Hvorfor er formueskatten så ødeleggende?
Det er av den enkle grunn at den er en bruttoskatt som ikke tar hensyn til inntjening.
Og den går ikke på selskapene, men på eierne.

Siden lakseselskapene er det man nå diskuterer, så kan man jo ta et eksempel på Mowi.
I 2021 tjente Mowi som selskap 488 mill eur. Jeg setter eurokurs til 10, og selskapet tjente da 4,88 mrd nok.
Aksjekursen ved utløp av året var 208 kr, og med 511 mill aksjer i selskapet så var markedsverdien 106 mrd nok.

Formueskatten av dette, jeg setter den nå til 1% selv om den er høyere for mange, blir da 1,06 mrd.
Så den ene prosenten på verdien tilsvarer 21,7% av nettoresultat.

For at eierne skal få råd til å betale denne milliarden i formueskatt, så må Mowi betale utbytte.
Jeg setter utbytteskatten til 40% (den er ikke fullt det nå, men blir vel det om noen dager).
Det betyr at utbyttet må bli på minst 1,76 mrd. 1,06 mrd til å betale formueskatt, og 700 mill i utbytteskatt.
Fortsatt har ikke eierne fått en krone.

Så i tillegg til selskapsskatten som Mowi betalte (22%, 1,14 mrd), så drar staten inn 1,76 mrd i formue og utbytteskatt.
I paksis enda mer da Mowi må betale ut mer i utbytte om eierne i tillegg skal ha noe å leve av, og da må det betales 40% utbytteskatt på det og.

Og så kommer problemet: ikke alle år er like gode. Det kommer faktisk år da Mowi kanskje taper penger, og egentlig ikke har råd til å betale utbytte.
Bryr staten seg om det? Nope.
De skal fortsatt ha sine 1,06 mrd i formueskatt fra eierne, som da igjen trenger 1,76 mrd for å betale dette og utbytteskatt.
I praksis så vil jo aksjekursen falle og formueskatten bli lavere påfølgende år, men det hjelper lite der og da.

Mowi tjente litt over 6 mrd i 2021, og betalte 1,14 mrd i skatt. Like under 20%.
Med det nye forslaget så vil skatten bli på ca 62% (ja, den blir lavere da Mowi har en god del produksjon utenfor Norge, men tenk dere at Mowi kun produserte i Norge).
Skatten blir da på ca 3,73 mrd, og resultat etter skatt på 2,3 mrd.
Og av de 2,3 så må altså eierne betale 1,76 mrd i formue og utbytteskatt.
Da utgjør betaling av formueskatt ca 77% av nettoresultatet, og eierne og selskapet sitter totalt tilbake med 540 mill av et resultat før skatt på 6 mrd.
Og det er altså i et bra år..

Av en verdi på 100 mrd så er altså avkastning 500 mill, eller rundt 1/2%.
Så kan man øke den til 2,3 mrd, og oppnå en avkastning på litt over 2% ved å flytte til Sveits, og msn slipper samtidig å kneble selskapet med 2 mrd i utbytter uansett hvordan overskuddet blir.

Jeg for min del ville jo solgt selskapet da 2% avkastning i et godt år ikke er noe jeg ville vært fornøyd med. Jeg ville fått vesentlig mer i banken.
Og det er da et av utfallene tenker jeg. Det andre er å gjøre alle nye investeringer utenfor Norge og heller la den norkske virksomheten dø ut etter hvert.

Og nei, jeg har ingen tro på at dette glir inn, hverken hos dere eller regjeringen.
Jeg for min del kan avslutte med at mitt antall i laksjeaksjer er 0, og det er det en veldig god grunn til. Bare å lese innlegget.

Vi blir litt likere for hver dag som går! Professor Ole Gjems-Onstad ved BI anslår at ca 500 milliarder har flyktet fra Norge, det gjør oss nordmen ca 100 000 kr likere. Bare når Røkke flyttet ble hver nordman 6600 kr likere.

https://e24.no/naeringsliv/i/wAg71M/fiskeriarving-slutter-seg-til-norsk-koloni-i-sveits
Redigert 11.11.2022 kl 15:12 Du må logge inn for å svare

Yes - jeg er her. Deal with it!

Formue i aksjer - det er en ting. Formue i havbruksselskap som verdifastsettes av i hovedsak auksjonspris på høyeste pris. Skjermingsfradrag - glem det!!!!!

Derfor kommer de lokaleide havbruksselskapene ELENDIG ut med sittende regjering. Det blir veldig lite frie midler igjen å betjene formueskatten som de store børtraktorne i all hovedsak slipper billigere unna.

De som våre politikere sier de skal skjerme, er de som straffes hardest. Inge Berg, Ellingsen, Aiono Olaisen etc etc etc!

Redigert 11.11.2022 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
oto1
11.11.2022 kl 18:03 1403

Har de ikke kontanter til utbytte så er skjermingsfradraget fremførbart?

For det første så har man ikke skjermingsfradrag på formueskatten. Og skjermingsfradrag dekker ikke formueskatten, den dekker noe av skatten på utbyttet.
Og har man ikke penger til utbytte så kan jo du prøve å si at du har ikke penger til å betale formueskatten et år og se hvordan det går.
oivindl
11.11.2022 kl 18:05 1415

"Vi er på feil spor som samfunn, men fundamentalister på venstresiden skjønner ikke problemet - og det er det største problemet"

Eller vi kan snu litt på det og si at vi er på feil spor som samfunn, det er for stort fokus på egen vinning og egen formue, men ekstreme kapitalister skjønner ikke problemet - og det er det største problemet.
oivindl
11.11.2022 kl 18:10 1422

"oyvindl mener det er helt ok at man skal betale mer i skatt enn det man tjener. Lurer på om det gjelder han selv og?"

Gjør rede for dine meninger, du, så skal jeg gjøre rede for mine. For de skjønner du åpenbart lite av.
Men kanskje lettere å argumentere mot om du selv får bestemme hva jeg mener.
nordnes
11.11.2022 kl 19:00 1404

Til din kommetar så husker jeg da det gikk dårlig med olje og oljeservice for en 7-8 år siden. Da slet mange med underskudd og Finansminister Siv Jensen hadde følgende løsning, en kunne få utsatt formuesskatten ved at en lånte beløpet av staten til 5% rente. Så du har helt rett i din kommentar; «Og så kommer problemet: ikke alle år er like gode. Det kommer faktisk år da Mowi kanskje taper penger, og egentlig ikke har råd til å betale utbytte.
Bryr staten seg om det? Nope.»
oto1
11.11.2022 kl 19:07 1399

Aha.
Så du skal bestemme hva jeg skal betale (og mene), men slett ikke omvendt?

Du skriver selv at det er helt ok at andre betaler mer enn de tjener, så jeg lurte bare på om det samme gjaldt for deg.
Jeg tror jeg vet svaret, så du trenger ikke utdype det.
oivindl
11.11.2022 kl 19:13 1393

"Så du skal bestemme hva jeg skal betale (og mene), men slett ikke omvendt?"

Skal gjøre dette enkelt. Svaret er nei.
oivindl
11.11.2022 kl 19:14 1392

"Du skriver selv at det er helt ok at andre betaler mer enn de tjener, så jeg lurte bare på om det samme gjaldt for deg."

Skal gjøre dette også enkelt.
Samme regler for alle, inkludert meg.
oto1
11.11.2022 kl 19:37 1407

Det er en betingelse for et fungerende demokrati.
Ja, i navnet har vi demokrati i Norge, og vi har hatt det lenge.
Også i praksis har vi hatt et fungerende demokrati, ved at reformer og skatteendringer har hatt tverrpolitisk støtte ved at man har diskutert dette partiene imellom før endringene er innført.
Denne skatteendringen her ble ikke diskutert internt i partiene engang, og ordførere i regjeringspartiene er like lamslått som næringen.

Likevel så ser du på dette som viktig å forsvare, på et børsforum? Man kan jo begynne å lure om du heter Vedum.

For å ta et annet eksempel så var kapitalskatt tidligere 28%. Det vsr prosenten på overskudd i selskap, utbytter, gevinst på salg av aksjer, renteinntekter, salg av eiendom, ja alt av kapitalinntekter.
Så begynte øvrige land å senke selskapsskatten, og for å unngå at bedrifter flyttet ut så gjorde Norge det samme.
Fullstendig fornuftig, og fungerer godt. Skatt på overskudd i selskap er Norge konkurransedyktige på, og ligger vel sånn omtrent midt på treet.

Men det er et men her.
Når selskapene fikk lavere skatt så ble overskuddene større. For at Staten skulle beholde sine inntekter, ble det da en tverrpolitisk enighet om at skatt på utbytte ble økt tilsvarende som selskapsskatten ble redusert. Sånn sett så måtte eierne betale det samme i skatt som før. Mere utbytte pga høyere overskudd, men det samme i lomma grunnet høyere utbytteskatt.

Hva var det første vår regjering gjorde når de kom til makten?
Jo, de skrotet hele avtalen og økte skatt på utbytte/gevinst, og har nå økt den enda mer.

Så nå er det endret fra at alle betalte 28% skatt på kapitalinntekter, til at alle som ikke driver med aksjer betaler 22%, mens aksjonærer betaler nær 40%.
Dette rimer jo veeeeeldig bra med at man oppfordrer befolkningen til å spare i sksjer, mens man samtidig skattelegger de nær dobbelt så mye som de som driver med eiendom, nyttige ting som krypto, obligasjonseiere som tar lavere risiko, bsnksparing, You name it.
Poenget er at når man sitter i opposisjon så er det viktig å være med på tverrpolitiske avtaler slik at man får satt sitt avtrykk på vedtaket, når man kommer i posisjon så driter man i sånt.

Mulig du er såpass blendet av din egen fortreffelighet at du ikke ser dette, men for de som står midt oppi det så kan jeg love deg at det er et problem.
Å bli hundset av flertallet er ikke noe nytt.
Det være seg om man er rik i Norge, kristen i Iran, røyker (noe jeg også er), og tusen andre eksempler.
At de som er i flertall ikke ser problemet er heller ikke noe nytt.
Men akkurat i denne saken tror jeg de fleste ser problemet, selv mange av de som har stemt på og jobber i partiene som har kommet med dette.

Så ja, det vil bli endringer. Men det fikser ikke problemet, som er at denne regjeringen, med ekstra støtte fra SV, er den dårligste vi har hatt så lenge jeg har hatt stemmerett (40 år).
Erna må fryde seg. Hun trenger ikke gjøre noe som helst da Vedum og Støre er de beste Høyre noensinne har hatt for å drive valgkamp.
Selv er jeg mer bekymret da 3 år til med dette kan gjøre mye uopprettelig skade.
oto1
11.11.2022 kl 19:58 1405

Ok.

Da foreslår jeg at du betaler frivillig til statskassen mer enn du tjener.
Og du kan begynne nå med det samme.

Kommer det til å skje? Både du og jeg vet svaret.
tournelon
11.11.2022 kl 20:29 1393

Det finnes en ordning for de som vil betale mer skatt. Eller kanskje den er skrotet nå. De fikk bare inn noen få hundre tusen hvert år. Merkelig at så få ønsker å betale mer skatt, selv blant alle idealistene...
oto1
11.11.2022 kl 20:45 1386

Ja, jeg vet at Siv innførte en ordning nettopp for de som mener man betaler for lite skatt.
Vet heller ikke om den eksisterer enda.
https://www.nettavisen.no/mener/na-kan-du-betale-mer-skatt-hvis-du-absolutt-vil/s/12-95-3423353288

Jeg er ikke spesielt overrasket over at ikke flere brukte ordningen.
Skatt er noe alle vil at andre skal betale, og det gjelder også de som påstår noe annet i den hensikt å fremstå mer politisk korrekt.
Selv stortingspolitikere som maser om velferdssamfunnet der alle må bidra, både på innpust og utpust, benytter seg gjerne av de smutthull som finnes.
Det være seg lovlige og ulovlige.

Jeg for min del klarer utmerket godt å stå for at jeg kan betale noe skatt, men jeg ser helst at det er minst mulig.
Likevel så tror jeg nok at jeg bidrar med mer enn de fleste, men det finnes grenser.

Neida, det er bedre å endre en skatteordning som sender flere tusen i arbeidsledighet samtidig som man tar noen få rike eiere - som omstiller seg å fortsatt er rik. De som mister arbeidet mister arbeidet for verdiskapningen de bidrar med blir ulønnsom pga en skatteendring som gjør at man ikke kan bruke de samme prismekanismene lenger - slik at en hel kundegruppe faller vekk.

MEN

De flere tuden arbeidsplassene er verdt å brenne på bålet....så lenge vi vet at man har rammet noen få mennesker - som dessverre for dere omstiller seg....og er like rik men skaper færre arbeidsplasser
oto1
11.11.2022 kl 22:42 1333

Det går mot økt skatt på lakseoppdrett, og da er det vel sannsynlig at eierne kommer til å tjene mer på noe annet.
Selv banksparing gir høyere avkastning enn det oppdrett i Norge kommer til å gjøre fremover.

For de idealister som fortsatt vil drive med dette blir nok kapitalen vel mottatt i Skottland, på Færøyene eller Island.
Pacino
12.11.2022 kl 10:03 1257

I dag snakket de om lakseskatten på Helgemorgen NRK ..fra 05.35

Pollestad SP, fiskeriministeren AP, NHO, og en fra Lerøy er deltakere.

https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/202211/DNRR62008422/avspiller
Redigert 12.11.2022 kl 12:06 Du må logge inn for å svare

Jeg har ikke noe imot å betale skatt, såfremt pengene benyttes fornuftig. Men dagens regjering sløser bort skattepengene på en måte det er vanskelig å skjønne for vanlige folk. Hvorfor skal det benyttes milliarder på å reversere vedtak gjort av den forrige regjering? Spesielt vedtak der fagfolket mener det er feil? Den desentralisering regjeringen planlegger for politiet, oppløsning av Viken, kommuneoppløsningen i Kristiansand osv
I tillegg gjør regjeringen fullstendig idiotiske prioriteringer når de skal kutte i samferdselbudsjettet. Hvorfor fortsetter man å finansiere planlegging av Hordfast, der et utmerket fergesamband fungerer og frakter bilistene trygt og effektivt mellom Halhjem og Sandvikvåg, samtidig som de kutter igangsetting av K5 mellom Arna og Voss? Bare det siste døgnet viser hvor gal en slik prioritering er.

Med dagens regjering blir ikke skattepengene brukt fornuftig og da skjønner jeg ikke hvofor de skal presse enda mer penger ut av vanlige folk som sliter nok med å betale høyere priser for drivstoff, matvarer, elektrisitet, renter osv Men de blir nok ikke sittende lenge.