Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 148272

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn


Si opp jobben, selge alle aksjene og kvitt deg med alle eiendeler. Etterpå kan du juge på deg uføretrygd å på fritiden skal du bruke på pride arrangementer. Da kommer du inn under vanlige folk i sosialistenes øyne. Med mindre du er ulønnsom bonde som lever på subsidier fra staten, da vil sp garantere din eksistens.
Redigert 12.11.2022 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
peaf
12.11.2022 kl 12:23 1839

Om du ikke førstår hvordan skjermningsfradrag fungerer bør du ikke kommentere det. Skjermningsfradrag får du på aksjebeholdningen du har per år, man får ikke skjermningsfradrag på kontanter eller utbytte. Og det er ikke verdirabbat på aksjebeholdningen uten skjermningsfradraget beregnes på den reelle aksjeverdien. Men du kan ta ut skattefritt utbytte eller aksjegevinst motsvarende skjermningsfradraget. Et eksempel har du 1 mrd i aksjer betaler du 9 mil i formueskatt i år, men du kan ta ut 16 mil i skattefritt skjermningsfradrag da det er 1,6 % i år.
Dr_Eval
12.11.2022 kl 12:24 1846

Spesielt hvis du har mange egg du kan knuse, og knerter noen verpehøner i samme slengen, så får du høyere lønn enn en lærer.
polakk
12.11.2022 kl 12:32 1837

Ser at eksperten dei brukte var Øystein Hage som er en tilhenger av grunnrenteskatt.
Typisk NRK.
oto1
12.11.2022 kl 13:09 1812

Bra at du som ikke har skjønt skjermingsfradrag skal forklare andre hvordan det virker.

Skjermingsfradrag går ikke på verdien av din beholdning, men kostpris.
Og skjermingsfradrag gjelder ikke for de rike som eier aksjer i et selskap via et annet selskap. Noe som gjelder nær 100%.
Skjermingsfradrag hjelper noe på for meg og deg, og fritaksmetoden hjelper en del for de rike, men de må fortsatt betale formueskatt privat, og da utløses moroa.

Høyre og FrP gjorde en strålende jobb ved innføring av ASK, den største håndstrekningen noensinne kanskje til den vanlige mann i det å gi mulighet for alle å bygge seg opp en formue.
Og de innførte IPS, også en strålende ordning for den vanlige til å spare til bedre pensjon.
Men som vi alle, i alle fall de fleste, etter hvert har skjønt, så er venstresiden kun opptatt av de vanlige i valgkamp.
Når det kommer til gjennomføring så er fokuset på å ta knekken på alle muligheter til å sørge for seg selv.
For alle skal inn i det sorte hull der man skal be om at staten sørger for alt. Det være seg tamponger på skolen, briller, mat, bostøtte, strømstøtte, støtte til bilkjøp, og det meste annet man kan tenke seg.
Mulig jeg er for gammel, men jeg er vant til å klare meg selv, og ber bare egentlig om muligheten til å gjøre det.
Den er snart borte vekk i Norge.
Redigert 12.11.2022 kl 13:13 Du må logge inn for å svare
nordnes
12.11.2022 kl 17:13 1731

Anerikaneren Arthur Laffer har forsket på om det er en grense for hvor mye skatt staten kan ta før skatteinntekter begynner å falle. Folk gidder ikke å jobbe om de ikke sitter igjen med noe, det ble hans konklusjon.

Det er ikke gjort tilsvarende forskning i Norge, men om en ser på bompenger og fartsbøter så ser en en grense. Folk kjører mindre bil og i aviser kan en lese at i Bergenspolitikerne lurte på hva de kunne gylle opp kommunebudsjettet for tapte bompengepasseringer, da bompengene økte. På samme måte folk kjører saktere når fartsbøtene er sykt høye og inntekter fra fotobokser falt, derfor foreslo regjeringen å gjøre tiltak så flere blir tatt i fotobokser.

Jeg kan ikke se noe stor forskjell på om staten er grisk ned bilavgifter og bompenger, trafikkbøter og skatt på hederlig arbeid. Straffer en folks arbeidsinnsats med høy nok skatt så slutter folk å arbeide også. Denne grensen er vi i ferd med å nå om den ikke er passert.
Redigert 12.11.2022 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
True
12.11.2022 kl 22:18 1653

For å si det slik, de har allerede sittet alt for lenge i over ett år nå, men det er ikke sjangs i verden for at det vil gå noe bedre for næringslivet, kun verre, dersom de sitter i 3 år til...

Det er vel ingen plass som er bedre å jobbe enn i det offentlige nå, og heldige er de som jobber der fra før av. En stor skam for det private dog.
True
12.11.2022 kl 22:28 1646

Jepp, og dette er også årsaken til hvorfor Norge har høyest sykefravær i Europa, nettopp fordi det heller lønner seg å være syk enn å jobbe... Jeg har bokstavelig talt vært vitne til personer som har signert arbeidskontrakt og deretter sykemeldt seg samme dag.

Det er helt forkastelig og skjønner at veldig mange som har jobbet hardt og redelig hele livet (inkludert meg selv) backer ut nå og sier nok er nok! Det får finnes en grense for hva man skal utsette folk for som sliter seg i hjel for ingenting. Det er ikke på sitt rette. Bedre at alle nordmenn som ikke jobber i det offentlige igangsetter tidenes storstreik.

But hey, get rich or die trying.
oivindl
13.11.2022 kl 01:45 1599

"Jepp, og dette er også årsaken til hvorfor Norge har høyest sykefravær i Europa, nettopp fordi det heller lønner seg å være syk enn å jobbe.."

Bortsett fra at dette ikke har noe som helst med skatten å gjøre. Skatten er den samme om du er på jobb eller får sykepenger.
True
13.11.2022 kl 02:30 1598

Og det gjelder ikke bare sjømatselskap. Høy skatt + høy strømpris har medført at flere bedrifter har gått konkurs og flere skal det bli. Strømprisene har heldigvis blitt redusert betydelig nå i det siste, så får i det minste håpe det fortsetter mer eller mindre slik fremover.
Springer
13.11.2022 kl 10:56 1481

Burde vel egentlig ikke bli sjokkert over at en av SV sine ubetalte lakeier her inne ikke ser sammenhengen mellom utstrakt misbruk av velferdsstatens goder, og et uforsvarlig og skadelig høyt skattenivå.
Men jeg er faktisk det.

En åpen sak på kyst.no sier mye av det samme som jeg og andre her inne som skjønner grunnrente og havbruk har sagt hele tiden.

https://www.kyst.no/grunnrente-lakseskatt-senterpartiet/har-utredet-regjeringens-foreslatte-grunnrenteskatt/1451942

Fauske Næringsforum er med i nettverket Næringsarena Nord, og sammen med en rekke andre regionale næringsforeninger og næringsallianser, samt flere regionale sparebanker har de fått utredet regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruk. Rapporten er utformet av Junior Consulting (JrC) og NHHS Consulting (NC) Finnmark. Rapporten tar for seg skattens utforming, dens påvirkning på kapitaltilgangen til bedriftene og ringvirkningene dette har på kyst-Norge.

Rapporten er basert på uavhengige analyser utarbeidet av JrC og NC, samt data fra spørreundersøkelser og relevant innsikt fra andre rapporter.

Rapporten har følgende hovedfunn:

Skatten påvirker langt flere havbruksbedrifter enn skissert
- MTB reflekterer ikke faktisk produksjon, i tillegg er reell oppnådd salgspris er lavere enn normpris basert på NASDAQ. Som en følge av dette vil grunnrenteskatten med dagens forslag slå inn ved rundt 1830 MTB, langt under regjeringens forespeilede nivå ved 4000-5000 MTB. Dette gjør at ca. 63% av alle havbruksbedrifter vil betale grunnrenteskatt, ikke ca. 30% som indikert i regjeringens høringsnotat.

Normpris svekker kontraktsmarkedet og fører til volatile innkjøpspriser
- Kontraktsmarkedet på laks har falt til et nær null-nivå. Oppdrettere må nå løpende betale grunnrenteskatt på normpris, uavhengig av kontraktsprisen. Dersom lakseprisen øker kan det innebære at en oppdretter sitter igjen med en skatteregning som øker, mens avtalt pris ovenfor kunde ligger fast. Sikkerheten kontraktene utgjør faller bort og usikkerheten øker.

Normpris øker effektiv beskatning og risiko
- Skatteforslaget tar ikke høyde for forskjeller mellom normpris og faktisk pris. Tar man utgangspunkt i den historiske forskjellen mellom prisene på NASDAQ og faktisk salgspris vil det totale skattetrykket for mellomstore selskap ende på rundt 70%.

Prosjekter for omtrent 35 mrd. NOK er stanset eller satt på pause
- Frafallet av prosjekter har store ringvirkninger hos leverandører og tredjeparter. Konkret vil en stans eller utsetting bety at færre miljø- og biologi-prosjekter iverksettes, mindre forskning og utvikling og lavere verdiskapning langs kysten. Stans eller utsettelse av investeringer og industriprosjekter gjør også at Norge utsettes for økt konkurranserisiko dersom usikkerheten drar ut i tid

Overskuddet fra havbruk reinvesteres langs kysten og en redusert kontantstrøm vil påvirke denne verdiskapingen negativt
- Havbruksnæringen står for store deler av verdiskapningskapitalen langs kysten. Havbruksselskapenes fremtidige kontantstrømmer etter skatt halveres, dette medfører betydelige investeringskutt i hele den industrielle og finansielle verdikjeden. Dette vil i særlig grad ramme bedriftene i distriktene og regionene utenfor Oslo. Videre betyr det redusert støtte til lokale samfunnsprosjekter og risikokapital til lokale vekstbedrifter.

Ringvirkningene påvirker også det offentlige Norge negativt. Grunnrenteskatt kan bli et nullsumspill
- Tapte inntekter fra konsesjonssalg, tapte børsverdier for SPN og lavere proveny fra formuesskatt gjør at Norge taper betydelige summer på kort sikt. Det neste året tyder mye på at dette blir et nullsumspill, i verste fall netto negativt. På lang sikt er det også uklart om provenyet fra skatten i tilstrekkelig grad veier opp for tapte inntekter som følge av negative ringvirkninger.

Tilliten til norske investeringer er svekket
- Økt politisk risiko gjør norskeinvesteringer mindre attraktive. Investorer innen og utenfor grensene signaliserer en forflytning av kapitalen til andre markeder og en generell investeringsnedgang med økte risikopåslag ved investeringer i Norge.

For Nord-Norge trekker de også frem:

Flere store investeringer er stanset i regionen
Nordnorsk investeringsfond er lagt på is. 800 millioner skulle gå til å skape og styrke investeringer i Nord-Norge
Kommunene i regionen tapte stort på årets lakseauksjon. 85% av usolgt kapasitet befinner seg i regionen.


Her ligger nok mye av grunnen til at dette politiske prosjektet går adundas. Grunnrenteskatten i havbruk er ett av flere eksempler på hvordan en total arroganse og maktmisbruk fører til at folk snur dem ryggen. Jeg tror det varer lenge. AP\SP har klart å gjøre alle misfornøyd med ett budsjett de påsto var trangt - men som ikke var det....

Høyre setter ord på det på en god måte, dette er ikke den norske modellen.

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/vi-gjor-ikke-ting-pa-denne-maten-i-norge-store/o/5-95-753310
True
13.11.2022 kl 15:50 1376

Jeg gidder ikke å lese meldingene hans en gang da jeg har blokkert han for lengst og tar han null seriøst. Helt enig med deg at han må være en lakeier fra SV. Er jo kun her inne for å kverrulere og rettferdiggjøre skyhøy skatt...

Og når det kommer til stykket, oppnår han ingenting.
True
13.11.2022 kl 15:56 1378

Og bra er det. Absolutt alle med sunn fornuft må vende ryggen til denne regjeringen. Historisk fall for AP som nå ligger på ca. 16% og SP som ligger så vidt over sperregrensen. Tallene snakker for seg selv, både rike og vanlige folk har fått nok, og nok en gang ser vi at sosalisme IKKE fungerer!

Kast denne regjeringen pronto og la oss få tilbake en borgerlig regjering, slik at jeg kan sove godt om natten igjen. Vi kommer ikke til å overleve 3 år til med dette sirkuset.

Måtte AP aldri, absolutt ALDRI komme til makten igjen.

Jeg tenker på ett eller annet tidspunkt på man begynne å snakke om regjeringskrise. Husk - hvis de ikke modererer forslaget før nyttår, spesielt med tanke på nasdaq priser på laks - da vil det bli MASSIVE oppsigelser innen foredling i Norge. I tillegg vil all laks være på spot, som jeg vil tro fører til lavere laksepris...og mindre grunnrente.

Neste høst hvis resultatet blir tilnærmet slik som meningsmålingene er nå vil det bli opprør på grasrota spesielt i SP. Det er MANGE ordførere som må gå tilbake til å melke kyr de neste 4 årene. Det blir også mange offentlig ansatte som er AP ordførere som må gå tilbake til sin gamle jobb og halvere lønna.
True
13.11.2022 kl 16:44 1354

Vanskelig å være uenig i dette. Spørs om de har vett nok i huet til å moderere forslaget dog mtp. den regjeringen her... Kanskje det er et lys i tunnelen, men jeg har absolutt ingen forventninger.

Jeg vet nøyaktig hvordan den regjeringen her tenker og opererer, og det er langt ifra til fordel for næringslivet. Så jeg tror fortsatt det blir verre før det blir bedre til det mostatte er bevist.

Jeg tror også det blir verre før det blir bedre. Spesielt siden rødt og SV skal drysse trylle(s)tøvet sitt over budsjettet...

True
13.11.2022 kl 17:57 1306

Gud bevare oss alle.

Ny rapport slår fast det vi vet. Legg merke til svaret til Pollestad. Nå ser vi hva SP egentlig er - ikke ett distriktspart - men bondeparti

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-milliarder-forsvinner/77739012
JPM
13.11.2022 kl 18:45 1264

For et totalt ubrukelig parti. Håper de kommer under sperregrensa og kan gå tilbake i fjøset til kua.
Redigert 13.11.2022 kl 18:48 Du må logge inn for å svare

Her er en fra Høre som snakker om den oppsplittinga av virksomhetene jeg har snakket om tidligere. Det blir satt avkastningskrav i alle selskapene, som gjør at grunnrenta blir uthulet. Politikerne som foreslår dette makkverket må ut av tinget. Det er ikke rart de brenner penger i det offentlige med denne gjengen

https://ilaks.no/grunnrenteskatten-vil-ikke-fungere-etter-sin-hensikt-i-havbruk/
nordnes
13.11.2022 kl 22:02 1204

Ministeren gikk for spotpris, for å «unngå avkastningskrav i alle deler av virksomheten som kan uthule grunnrenta». Men å beregne skatt på en hypotetisk inntekt fremfor å legge realitetene til grunn, viser et skattesystem som ikke fungerer. En kan ikke skattlegge hypotetisk inntekt. Dermed ble resultatet at oppdretterne må forholde seg til det regjeringen bestemmer.

Skattlegger regjeringen på spotpris så må oppdretterne selge på spotpris, slik at det blir samsvar mellom skatteregler og skatteberegningen. Men det viser hvor lite regjeringen forstår, når oppdrettere kritiseres for å selge på de vilkår som regjeringen selv legger opp til igjennom skattereglene.

Redigert 13.11.2022 kl 22:16 Du må logge inn for å svare
oivindl
13.11.2022 kl 23:47 1153

https://ilaks.no/grunnrenteskatten-vil-ikke-fungere-etter-sin-hensikt-i-havbruk/

Om dette er det beste lakeiene til laksebaronene har å komme med, ser det ikke lyst ut.

Det er jo genialt at bankene "tar seg betalt" for å selge noe ingen er nødt til å kjøpe.
Et gullkantet forretningskonsept.
Redigert 13.11.2022 kl 23:48 Du må logge inn for å svare
True
14.11.2022 kl 00:01 1140

Kommer ikke som noen overraskelse nei. Dette må jo skje før eller senere. Off, tør ikke tenke på hvordan 2023 kommer til å bli en gang. Neste bull run kan ikke komme raskt nok.
True
14.11.2022 kl 00:26 1121

" Men det viser hvor lite regjeringen forstår, når oppdrettere kritiseres for å selge på de vilkår som regjeringen selv legger opp til igjennom skattereglene."

Det sier jo sitt. De har null forståelse, de vet ikke hva de driver med, de kan ikke økonomi, og de vet ikke hvordan næringslivet fungerer, mest sannsynlig fordi de aldri har bidratt i næringslivet.

Skulle nesten bare le av det, men det er helt forkastelig.
oto1
14.11.2022 kl 00:37 1117

Forretningskonsept er ikke noe du skjønner deg på.

Prøv i det minste å forstå hva artikkelen tar opp.
Om du ikke skjønner det første gang, får du heller prøve igjen.
True
14.11.2022 kl 00:46 1110

Han fyren der vil ikke skjønne, så han er det bare å gi opp. Du kommer aldri til å overbevise ham om noe annet. Folk flest er overbevist om sine egne verdier, ideer og teorier, og veldig få er åpne for andres synspunkt og villig til å endre sitt eget synspunkt, selv med fakta på bordet.

Er jo tross alt derfor verden går til helvete. Alt handler om hvordan du føler nå, ikke hva som er rett / fakta / vitenskapelige bevis. Du har nå en større sjanse for å lykkes med å kapre en toppstilling i Amerika ved å skifte kjønn først enn å faktisk være kompetent. Det forteller bare "hvor langt vi har kommet"...

Sirkuset kommer bare til å fortsette i 2023. Merk mine ord.
Redigert 14.11.2022 kl 18:14 Du må logge inn for å svare

Helt riktig True. Desto lengre ned du er i det norske samfunnet desto lettere sluker man sosialist agnet. Og ettersom de som også er nederst i samfunnet her også mer eller mindre får alt de trenger uten nødvendigvis å gjøre noe for det er det jo en lukrativ hobby å straffe de som har litt eller prøver å få til noe. Dessverre begynner den tafatte delen av befolkningen å bli farlig stor, noe som også ga utslag ved stortingsvalget. Dette landet driver å pusser i buksa for å holde varmen. Dessverre kan vi fortsette med det en stund til slik at kommunistmodellen forsterkes og grundere og de som er villig til å risikere kapital holdes nede. Utrolig at man kan driver heksejakt på hånden som mater deg og dette handler om mangel på kunnskap og et oljefond som gjør at oljepengene renner inn og hjernecellene renner ut. Heldigvis for de "rike" er det andre land som setter pris på de og de lever sikkert fortsatt det glade liv.
Redigert 14.11.2022 kl 01:19 Du må logge inn for å svare

Dine argumenter blir bedre og bedre...du rett og slett knuser både økonomer, jurister og folk i næringa med dine dype og balanserte analyser. De er som vanlig godt begrunnet, helt på høyde med vår kjære fiskeriminister.

Hev blikket - les argumentene. Du og AP\AP tar feil. Dette er kjempedramatisk for veldig mange mennesker som blir ofret av noen part som har undervurdert kysten. Dette kommer til å svi lenge...vi skal ikke glemme dette. Alle som er rammet av dette har en bror, søster, far, mor, besteforeldre, barn etc etc.....dette kommer til å få ringvirkninger. De skal få betale politisk!

https://ilaks.no/tillitsvalgte-i-leroy-avviser-at-permitteringer-er-trusselspill/
Redigert 14.11.2022 kl 08:33 Du må logge inn for å svare

https://e24.no/boers-og-finans/i/GMykqV/salmar-varsler-permittering-av-851-ansatte?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Ny storpermittering. Det kommer flere - mange flere. Legg merke til forklaringen mellom sesongvariasjon og dette som skjer nå. Salmar setter ord på det, så her er det ikke rom for kritikerne å komme med enkle onelinere.

Nå passerer vi 1.500 direkte + de som er indirekte berørt. Jeg tipper tallet i alle fall 2X før vi er i desember.

Med trygd på 1.500kr dagen X 3000 arbeidere X 22 dager pr mnd = ca 100 mill pr mnd

Veldig bra politisk håndtert dette....går fra å være en inntekt til en utgift.
Redigert 14.11.2022 kl 11:01 Du må logge inn for å svare
oto1
14.11.2022 kl 11:23 903

https://e24.no/boers-og-finans/i/wArreG/ordfoerer-etter-salmar-varsel-jeg-frykter-at-flere-tusen-staar-i-fare-for-aa-bli-permittert-neste-uke?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

Legg merke til hvilket parti denne ordføreren tilhører.

Kan vanskelig påstås at dette er et utspill fra opposisjonen, eller hva?
Men oivindl har sikkert noe fornuftig å komme med.

Jeg tenker at det kan være lurt å investere i laks nå, da dette opplegget til regjeringen rett og slett blir for dumt. Er de rett og slett i stand til å sitte og se på at kystsamfunn havarerer for å stå på prinsippene sine? Man kan se på en beskatning av bransjen, men dette bør gjøres på en forutsigbar måte og man må føle seg litt frem for å finne de riktige løsningene. Kjenner jeg får vondt i sjelen av de som nå permitteres i disse tider med inflasjon osv. For meg blir dette rett og slett for dumt og jeg håper og tror noen setter ned foten i denne omgang og finner mer fornuftige løsninger for bransjen. Tror dessverre ikke det blir SV.
oivindl
14.11.2022 kl 11:50 872

"Men oivindl har sikkert noe fornuftig å komme med."

He he, ja du har nok store forventninger :-)

Nå er det vanlige folks tur

Mer fellesskap. Mindre forskjeller. Nevn det til de som mister jobben. Aldri sett en så udugelig regjering noensinne. Håper det blir lenge til neste gang.

Men som nevnt - de begraver seg langt og lengre ned i gjørma. Latteren til han finansnissen må vel stivne litt mer nå


Aldri har jeg settt en regjering har klart og rasere noe på så kort tid som disse nissene som sitter nå.....

De har ikke noe anelse på hva de driver med---jo , det eneste er at de skal ta de rikeste - for noen idioter.
Redigert 14.11.2022 kl 12:17 Du må logge inn for å svare