Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 152134

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

oivindl
18.11.2022 kl 08:32 1852

"De vrir og vender på alt til sin fordel. De har enda ikke kommet med EN ENESTE innrømmelse."

Nå sa vel Vedum ved flere anledninger i gårsdagens debatt, at ingen skulle betale skatt av mer en den reelle fortjenesten.
Likevel hamres det videre på akkurat det mantraet.
oivindl
18.11.2022 kl 08:34 1851

"I tillegg har han de siste ukene brukt skjellsord om både selskap og eiere"

Det hadde vært greit med en dokumentasjon på slike beskyldninger.
Pacino
18.11.2022 kl 08:35 1850

Lytt til folket sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum før han kom i regjering og fikk ansvaret for statens finanser.

Finansministeren lovet også bedre forutsigbarhet både for bedrifter og arbeidstakere.

I tillegg mente Vedum at hele poenget er at folk ikke mister jobbene sine. ,,kommentaren var til oivindl
Redigert 18.11.2022 kl 19:23 Du må logge inn for å svare
oivindl
18.11.2022 kl 08:39 1846

"Onelinerne dine tar notorisk ting ut av sammenheng. Du pirket i ting som egentlig ikke er en del av det store bildet, bare for å kverulere."

Når det store bildet bygges opp av grove udokumenterte påstander, halvsannheter, fordommer og man i også prøver å tillegge andre meninger de ikke har, for så å argumentere mot disse, så er det absolutt på sin plass å påpeke det.
peaf
18.11.2022 kl 08:48 1830

Bakkafrost leverte godt tredjekvartal, men fikk høgere dødelighet enn ventet i Skottland. Samme selskap og kompetanse men ulike lokkasjoner, kan det ha med platsen at gjøre. Mowi kutter ned anslagene for laksefangst i Skottland etter at manetutbrudd forårsaker store tap, kansje forutsettninger ikke er like gode i skottland. Men Irland har jo bare 12 % selskapsskatt og mye kust, hvorfor er det ingen oppdrett der. Med den etterspørselen som er i dag takk vare tillgangen ikke strekker til, så ser vi jo att det er blodpriser på laksen.
Og norske foredlere har naturligtvis ikke mulighet at først betale blodpris for laksen, og seden komme med påslag for bearbeidingen, Men vil de betale full pris for laksen, så finns det vel laks, den går til høystbydende. Men vi lever i ett samfunn der alle må strame inn og begrense inflasjonen og løpske priser, og med dagens laksepriser kan det vare ide at kutte ut varannen laksemiddag. Og minke etterspørselen og dermed prisen, så har vi gjort en inflasjonsinnsats der.

Men om Witsøe drar til Irland, så kan kommunerne sikkert finne noen som tar over konsesjonerne. De har jo vist seg svært lønnsomme, og få inn noen som nøyer seg med ca 10 milliarder i avkastning på sikt. Personligen har jeg alltid ment at arbeid skall lønne seg, men gjenom at investere i andres sitt arbeid skall man dessuten ha en masse skattefordeler. Det er bevist utom al tvivel at de rikeste betaler minst skatt, men de har ikke blitt så rik på eget arbeid men på andre sitt.
Redigert 18.11.2022 kl 09:13 Du må logge inn for å svare
Dr_Eval
18.11.2022 kl 08:52 1833

Den politiske risikoen har spredd seg til andre segmenter. I presentasjonen av kvartalsrapporten til Endur (som ikke er et oppdrettselskap) kom det frem at investeringer er satt på vent i Norge også når det gjelder bygging av marin infrastruktur, og det er tilsvarende økning i tilbud i utlandet for bransjen. Dette begrunnes med økt politisk risiko og usikkerheten tilknyttet grunnrenteskatten for oppdrettsnæringen. Endur bygger også anlegg for landbasert oppdrett (som ikke rammes direkte av grunnrenteskatt).

https://www.finansavisen.no/nyheter/oljeservice/2022/11/18/7960997/rekordresultat-for-endur?internal_source=sistenytt
Redigert 18.11.2022 kl 08:57 Du må logge inn for å svare

Da må han komme med noe konkret. Ingen som stoler på Vedum som har brutt alle løfter til nå. I forslaget (om du har lest det) står det konkret normpris og Nasdaq. Formlene er der - utregningene er lett.

Du så han fra laksebørsen hva han sa. Jeg vet hvem som prater sant og hvem som lyver.

Det er en grunn for at oppslutningen til SP er rundt sperregrensa.

Det får du hver gang han prater. Jeg kaller laksebarone, Laksemilliardærer, Lakselobby osv osv for stygge ord. Det er eiere og ansatte. Man bruker ord for å splitte dem fra resten av befolkningen og vekke følelser. De tilegnes tvilsomme egenskaper gjennom "utnavn".


Stort sett den eneste som ikke dokumenterer her inne er du. Ellers ser jeg folk underbygger det de sier og skriver. Du kommer med forenklede og fordummende onelinere av null verdi. Det er egentlig skikkelig klassisk forumtrollmentalitet av deg.

Det er ikke tvil om at dette vil spre seg. Det vil influere krona i lang tid.

Å være styringsparti å gå ut av opposisjon krever at man tar en annen type ansvar. Man må prate sant 100% av tida - og ikke ta innersvinger med virkeligheten. Det har ikke Vedum lagt fra seg.
Pacino
18.11.2022 kl 09:45 1820

Ifølge laksenæringa risikerer selskapene derfor å betale skatt av inntekter de ikke har. Regjeringa vil også at lakseskatten trer i kraft 1. januar 2023.

Dessverre er våre japanske venner ved å se seg om etter andre løsninger, og det er dramatisk for oss, sier Lerøy Aurora-sjefen, som understreker at den største utfordringen er uforutsigbarheten.

Lerøy Aurora har prøvd å selge laksefileter til Japan med en høyere fastpris enn vanlig for å regne inn uforutsigbar skatterisiko, men kundene i Japan vil ikke kjøpe laksen til høyere pris.

Vi er i ferd med å prise oss ut av markedet. Realitetene er at markedsandelene våre er på vei til å fordufte, og leverandører fra andre land som Chile og Færøyene står mer enn klar til å ta over, sier Karlsen.

https://e24.no/naeringsliv/i/3Ep7kv/det-tar-aar-aa-bygge-opp-men-dager-aa-rive-ned

nordnes
18.11.2022 kl 10:10 1784

At Vedum vil ha møte er bare for at det skal se ut som om skatten har blitt til i en grundig og ryddig prosess noe som åpenbart ikke er tilfelle. Deretter skal ministrene avbildes sammen med Witzøe og andre sånn at Vedum og Støre ikke taper velgere. Det er helt åpenbart at laksenæringa må kunne frabe seg å reklamere for Støre & Vedum.

Spetalen har flere ganger denne høsten snakket om hvilken skade byggingen av kraftkabler og oppkoblingen mot det europeiske kraftmarkedet er for norsk industri. Billig kraft har vært en stor fordel for norsk industri, men den tiden er trolig over og kostnadene ville bli store om en begynner å tulle med EØS avtalen.

Når en kan lese om norsk industri som får utfordringer med høyere strømpriser og en oljealder som er på hell, så blir fiskeri og oppdrett enda viktigere for norsk økonomi. I dette scenarioet klarer altså regjeringen å slå beina under fremtiden. Snakk om å være mørklagt og det er fullt forståelig at oppdretterne avlyser møtet og bruker tiden på annet enn tullebukker.
Redigert 18.11.2022 kl 10:29 Du må logge inn for å svare
Pacino
18.11.2022 kl 10:29 1735

I en pressemelding opplyser Finansdepartementet at regjeringen vurderer å opprette et uavhengig organ for å fastsette normpriser som grunnlag for skatten.

Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen.

En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

https://www.dn.no/havbruk/regjeringen-vurderer-a-opprette-et-uavhengig-organ-for-a-fastsette-normpriser-som-grunnlag-for-skatten/2-1-1356518
nordnes
18.11.2022 kl 10:32 1738

Hvordan skal normprisen beregnes ? Det høres komplisert ut.

« Dersom skattepliktig inntekt fastsettes ved å bruke normpris, vil det for mange selskaper kunne gi en vesentlig høyere skattepliktig inntekt enn ved bruk av faktiske salgspriser.
Forslaget om å benytte en normpris har allerede gitt store utslag. Havbruksselskapene har mer eller mindre sluttet å selge på kontrakt fordi man er redd for å bli skattlagt basert på en teoretisk normpris som kan avvike vesentlig fra den prisen som oppnås ved en langsiktig fastprisavtale.»

https://www.dn.no/innlegg/oppdrett/laks/grunnrenteskatt/lukker-oynene-for-viktige-sammenhenger/2-1-1353610
Redigert 18.11.2022 kl 10:40 Du må logge inn for å svare
Pacino
18.11.2022 kl 10:43 1714

Er ikke godt å si, kommer kanskje et eller annet frem etter møtet i dag,

Regjeringen har foreslått å bruke normpriser for å beregne grunnrenteskatten selskapene må betale. Uten uavhengige markedspriser er det fare for at selskapene kan flytte overskuddet til andre deler av konsernet som ikke betaler grunnrenteskatt.

Der det er uavhengige parter vil kontraktspriser ligge til grunn for beregningen av grunnrenteskatten.
Prinsippet om at det er de reelle inntektene som skal ligge til grunn for grunnrenteskatten ligger fast.

oivindl
18.11.2022 kl 10:55 1693

"Stort sett den eneste som ikke dokumenterer her inne er du."

Nok en påstand som burde vært dokumentert.

"Dokumentere betyr å føre bevis, særlig ved hjelp av dokumenter. Det betyr også å gi belegg eller dokumentasjon"
https://snl.no/dokumentasjon_-_arkivfag

Egne fordommer eller personlige oppfatninger, er verken belegg eller dokumentasjon.
oivindl
18.11.2022 kl 11:03 1678

"Jeg kaller laksebarone, Laksemilliardærer, Lakselobby osv osv for stygge ord."

De vil neppe kvalifisere til betegnelsen skjellsord, selv om du oppfatter dem negativt ladet.

Like lite som offentlig ansatt eller lærer blir skjellsord fordi du bruker dem i en nedlatende betydning.

Men dette kan lett sees på som et forsøk på demonisering av politikere, beskylde dem for å være løgnere, påstå at politikerforakt er fortjent, anklage dem for å bruke skjellsord.
Dette er en del av det store bildet som mange forsøker å tegne.
Dr_Eval
18.11.2022 kl 11:03 1678

Hvor mange millioner eller milliarder vil dette "uavhengige organet" koste i økt offentlig byråkrati. Jeg har mistet tilliten til Ap og regjeringen.

Oppdrettsnæringen skal betale ca 40% mer skatt fra 1.januar 2023. Greit nok det, det blir ca 85%. Problemet er at det ikke er blitt bestemt hvor mye og hvordan det skal beregnes, og det blir avgjort av Stortinget i mai. I mellomtiden går det ikke an å selge laks uten tap, og butikkene i hele verden nekter å kjøpe norsk laks fordi den blir alt for dyr. Det var en gang en bærekraftig oppdrettsnæring i Norge, og jeg var stolt av at Norge fikk til å bli størst og mest miljøvennlig i verden. Nå ser det ut til at eventyret er slutt for Norges del. Det nytter visst ikke å drive med noe annet enn olje i dette landet. Med én gang det blir lønnsomt kommer staten og konfiskerer alt.

Det provoserer meg at finansminister Vedum og fiskeriminister Skjæran bare ler det bort med sine stygge glis. Støre fremstår som han kun er opptatt av å beholde makten og lar Vedum ødelegge hele kysten og gi alt til bøndene i øst. 200 millioner av disse lakseskatt-pengene skal gå til Oslo kommune. Det er et ran.

Det er viktig at Regjeringen fastsetter en prismekanisme som gjør at beregningen av grunnrenteskatten blir så riktig som mulig. Oppnådd pris vil umiddelbart medføre at selskapene flytter fortjenesten over på foredling og dermed kun får selskapsbeskatning. Det vet heldigvis de som jobber med dette.

Det er egentlig sunt og bra at lobbyistene for både havbruk og kraft mislyktes i sine bestrebelser på å hindre denne skatten. Lobbyisme er et udemokratisk onde.
polakk
18.11.2022 kl 11:42 1619

Forstår igrunnen ikke hvordan dei skal kunne beregne dette på en bra måte.
Kanskje det er skrevet noe om det, men det har jeg ikke fått med meg.
Somme setter ut smolt som er 100 gram mens andre setter ut smolt som er 800 g.
Dersom det er bare for tilvekst i sjø som skal skattelegges så lurer jeg på hvordan dei skal beregne disse forskjellene ?
Kanskje det skal gå på antall dager i sjø? Men da vil områder med lave vanntempraturer måtte betale med i skatt ?
polakk
18.11.2022 kl 11:45 1619

Må kanskje ansette noen 100 personer som skal kontrollere at dette blir rett.
Regner med Vedum ser han kan skape jobber for arbeidsløse SP og AP ordførere langs med kysten
polakk
18.11.2022 kl 11:45 1617

Må kanskje ansette noen 100 personer som skal kontrollere at dette blir rett.
Regner med Vedum ser han kan skape jobber for arbeidsløse SP og AP ordførere langs med kysten
nordnes
18.11.2022 kl 12:10 1573

Godt poeng. Det kan virke som de må ha dobbel normpris; en når fisken settes i sjøen og en når den tas opp av sjøen. Så vil det vel bli helt andre krav til internprising med nye krav til lønnsomhet i alle ledd som faller utenfor grunnrente skatten. Kan det gå utover norske arbeidsplasser ?

det er de styggeste ordene som er brukt av noen av sidene i beste sendetid. Ellers har det fra næringas side blitt holdt ett verdig nivå. Jeg er stolt - spesielt i debatten i går. Nydelig å se Ulltveit Moe som PROFESSOR blande inn personskatt mot rammebetingelser i en komplisert næring. Jeg synes det er herlig å se nivåforskjellene....men så er det godt utdannede folk som har lyktes i næringslivet VS 2 bønder i SP\AP

Ellers...nå gjør jeg alvor av det. Du er mutet. Du er her ikke for en meningsutveksling basert på fag og forskjellig ståsted. Du er her for å lage splid og krangle
Pacino
18.11.2022 kl 12:25 1554

Økonomiprofessor Mads Greaker ved Handelshøgskolen OsloMet peker på at et slikt normprisråd allerede finnes for oljenæringen.

Umiddelbart synes jeg det høres fornuftig ut. Da får man satt en riktig pris og samtidig forhindre at man bruker den internprisen som et smutthull i skatten. Det blir en kontroll for det, sier Greaker.

Han tror ikke det vil ta uforholdsmessig lang tid å opprette organet.

Det bør ikke ta så lang tid. Og det bør heller ikke ta så lang tid å sette selve prisen, så jeg tror ikke det er veldig ressurskrevende å ha et sånt organ, sier Greaker.

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/veryEp/professor-om-foreslaatt-lakseloesning-hoeres-fornuftig-ut
oto1
18.11.2022 kl 12:30 1537

Hvilken verden du lever i vet ikke jeg.

Jeg vil påstå at Vedum er en "lystløgner".
Med det mener jeg at han omgår sannheten på en utrolig lemfeldig måte, og samme flosklene kommer uansett hva det spørres om.

For å ta et konkret eksempel så kan du se på denne uttalelsen:

"– Det har hele tiden vært klart at prisen må være reell og gjenspeile en uavhengig markedspris. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den gjelde overskuddet i bransjen. En normpris må ta hensyn til kvalitetsforskjeller og størrelser på fisken. Det har aldri vært regjeringens intensjon at all laks skal verdsettes til én pris, slik enkelte aktører har forsøkt å fremstille det i debatten den siste tiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)."

Hvis det hele tiden har vært klart grunnrenteskatten må gjelde overskuddet i bransjen, hvorfor er det da ikke det som er foreslått?
Og når dette blir påpekt av aktørene i bransjen så klarer idioten å ordlegge seg slik at aktørene "har forsøkt å fremstille det i debatten"?

Aktørene i debatten har ikke gjort annet enn å påpeke konsekvensene i det forslaget som fsktisk er fremlagt, og når konsekvensene tydeligvis endelig har gått opp for Vedum & Co, så skal de nå vurdere å endre forslaget.

Selv ikke nå så klarer de rett ut å si at forslaget må endres, men tydeligvis vurderes.
Likevel så prøver Vedum seg på en ren løgn der han påstår at forslaget aldri har vært regjeringens intensjon, og at det er lakseaktørene som må ta skylden for at de ikke har forstått intensjonen de tydeligvis har hatt, bare aldri har klart å formidle.

Jeg vet at det ikke er lett å se det opplagte når man har skylappene på, men det går faktisk an å være kritisk til det man har stemt på.
Men ikke når det blir en sekt.

For smolt og postsmolt er variasjonen i produksjonskost enorm. De eldre anleggene som er gjeldfri med simpel teknologi og gjenomstrømming (stort vannforbruk) kan produsere mye billigere enn feks ett moderne post smolt anlegg med RAS. Det er ikke uvanlig å regne 5,5-7 kwh pr kg produsert - og bare variasjon i strømpris vil gi enorme forskjeller i behov for prisoppnåelse.

Å bygge ett postsmoltanlegg krever MYE kapital. Det er få anlegg under 500 mill i dag, og middels store kommer gjerne over 1 milliard. Med krav til avkastning på investert kapital vil inngangsprisen til sjøanleggene bli så høy at grunnrenta reduseres betydelig.

I de integrerte selskapene har omtrent all profitt blitt tatt ut i sjøfasen. Dermed gir det ofte ett falskt bilde av lønnsomheten totalt sett i næringa.

Politikerne har begynt å rote med planøkonomi for en næring som komplisert og involverer mange ledd. Dette kommer de ikke til å lande på en god måte.
nordnes
18.11.2022 kl 13:02 1492

Om Vedum får det som han vil forsvinner mye av lønnsomheten rett i lommene på staten. Kan det tenkes at norsk laks selges på de mist lønnsomme kontraktene og på normpris, mens de mest lukrative delene av oppdrett blir levert fra oppdrett i utlandet.

Til dere som kjenner bransjen;
En tanke eller et spørsmål er; om en har foredling og bearbeiding i andre land så selges laksen dit på normpris. Deretter gjennomgår laksen en større grad av bearbeiding for å få opp lønnsomheten før den selges i butikk som sushi eller på Sushi restaurant (som i fremtiden eies av en oppdretter). Kan det skje ?
Pacino
18.11.2022 kl 13:06 1469

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene, sier til DN at han frykter dette blir veldig byråkratisk.

Jeg er også usikker på om det treffer riktig med tanke på at man får reell inntekt som blir lagt til grunn i beskatning. Dette skal vi selvfølgelig se nærmere på når vi ser hvordan de skal innpasse det, sier Eriksson til DN.

https://www.dn.no/havbruk/regjeringen-vurderer-a-opprette-et-uavhengig-organ-for-a-fastsette-normpriser-som-grunnlag-for-lakseskatten/2-1-1356518
Redigert 18.11.2022 kl 13:08 Du må logge inn for å svare

Det kommer til å bli tilpasning av de største som har mulighet til det. I tillegg kommer reelle kostnader og avkastningskrav på kapital blir mer utbredt i hele verdikjeden. Det blir splittet opp selskap og egne ledelser og styrer blir satt inn - ikke konsernstyrer i den grad som er nå (jeg får masse ekstrainntekt).

Dette er stort nok til å kan felle regjeringa. Jeg ser så mange mørke skyer at dette kan ende dramatisk. Hvis det bare blir en stor konkurs - hvordan blir det håndtert?
Dr_Eval
18.11.2022 kl 13:49 1439

Det er nesten synd å si det, men jeg håper nå dette ender med regjeringskrise. Intensjonen til Støre virker ok, men måten dette innføres (vedtak i mai 2023 om utforming av skatt som får tilbakevirkende kraft januar 2023) strider mot hovedprinsipper i Grunnloven. De begrunner dette med hensyn til at børssensitiv informasjon må håndteres ryddig, men dette fremstår svært uryddig. Børsmeldingen som varslet dette i høst var en "bananrepublikk"-melding til de grader som jeg aldri i min villeste fantasi hadde trodd skulle komme fra en norsk regjering. Jeg er fremdeles sjokkert over uansvarligheten. Slik kan ikke gå upåaktet hen. Dette må få konsekvenser som statuerer et eksempel!
nordnes
18.11.2022 kl 14:10 1432

Jeg og håper regjeringen ryker, men helst så langt frem at det ikke er glemt ved neste valg. Jeg ser mye på tysk fjernsyn og det er interessant å se tyske politikere framsnakke bilindustrien og mens norske politikere slenger med leppa om laksenæringa. Det er min oppfatning at norske politikere aldri kunne holdt på slik hvis vi hadde hatt mindre olje og vi er en krigsprofitør på Ukraina. Så norske politikere er dobbeltmoralske.
nordnes
18.11.2022 kl 14:29 1424

Slik du beskriver det kan det fort bli de største som best klarer å tilpasse seg, mens de små blir de største taperne. Da får en motsatt resultat av det Vedum håper på.
Redigert 18.11.2022 kl 14:35 Du må logge inn for å svare

På en måte er jeg fryktelig enig i at lakseoppdretterne må skattes mere for miljø og kyst. Men da må den skatten øremerket gå til bedre for bedre rensing av fjordene. Det er okay. Men går pengene rett inn til klabblaget og staten, så er det helt meningsløst. Vedum er bare en grådig bonde som liker å sitte å ruge på en haug med peeeng, og være konge på haugen. Han har ingen som helst forståelse for viktigheten av sirkulasjon av penger, Det er viktig at noen blir rike. Selv om noen blir det, så får de faktisk disse pengene rundt i samfunnet på ulike måter. Dette gir signaler til andre for å satse og skape mere verdier. Tenke på all den cashen som disse oppdretterne henter inn fra utlandet, inn i statskassa og ut til lokalsamfunnene. Det er jo helt fantastisk

Er det ikke sånn alltid når noe skal selges inn? Man innynder seg med fraser om at bare de sterkeste skal betale, men når feks bompengene slår inn går det verst utover den med minst fra før. Sånn blir det her også.

Jeg tenker det viktigste Vedum og Co driver med nå er å selge det inn til befolkningen. Da spesielt bøndene, trygdede og statlige ansatte. Folk i det private næringslivet har en annen virkelighetsoppfatning og vil reagere på dette. Mange - selv om man er langt unna i verdikjeden lever av havbruk eller folk som jobber inn mot havbruk.

Dr_Eval
18.11.2022 kl 16:20 1285

Ystmark ble bedt om en kommentar til FA TV, og han understreker at det som er vanskeligst å håndtere for næringen er ikke økt skatt, men det at den blir innført 5-6 måneder FØR den er besluttet og vedtatt. Det er ekstremt uforutsigbart og uansvarlig av regjeringen. https://www.finansavisen.no/nyheter/bors/2022/11/18/7961634/fa-tv-lakseoppgjor-hos-regjeringen-og-bmws-elektriske-slagskip?internal_source=sistenytt

Edit: (bedre link)

https://www.finansavisen.no/nyheter/sjomat/2022/11/18/7961640/fa-tv-laksenaeringen-etter-skattemotet-far-ingen-utsettelse?internal_source=sistenytt
Redigert 18.11.2022 kl 17:13 Du må logge inn for å svare
nordnes
18.11.2022 kl 20:37 1117

Ref linken, Helge Singelstad er treffende når han forklarer meningsløsheten og kunnskapsløsheten i det Vedum holder på med;

«– Meningsløst
– Vi eksporterer nær 40.000 tonn med mat hver uke, og de diskuterer normpris? Hvert kvartal skal seks personer sette seg ned å finne prisen? du hører jo at dette bærer galt av sted.
Parallellen til olje- og gassbransjen er meningsløs, hevder Singelstad.
– Det som nå skjer, er at dette synliggjøres enda tydeligere, man rett og slett tufter på teoretiske betraktninger som tar utgangspunkt i en annen industri.»
Redigert 18.11.2022 kl 20:38 Du må logge inn for å svare
*JBJB
18.11.2022 kl 21:21 1058

Hei folkens:))

Og...hele grunnrenteskatten er rigget av skrivebordsteoretikerne i finansdepartementet på ordre fra finansminister komiske Ali, folkens - først ble skatteinntektene estimert, så ble innretningen og satsene bestemt for å nå målet - ingen kan eller vil heretter stole på komiske Ali som finansminister, han er selve symbolet på uforutsigbarhet og spill i kompaniskap med vingle Støre - det første stuntet ble presentert i Debatten hos Fredrik Solvang da komiske Ali tegnet og forklarte at stort sett alle ville få økt kjøpekraft i 2022 (nå vet vi fasiten) - da han la frem statsbudsjettet for 2023 i stortinget den 6 oktober la han stor vekt på at svært FÅ ville få økt skatt - han nevnte ikke økt formuesskatt, utbytteskatt (ca. 2,5% høyere enn i 2022), økt verdifastsettelse av aksjer, økt verdivurdering av eiendom++++ - det er derfor mange gode grunner for at flyttebilene til Sveits har gode dager - Røkke som har sine tentakler inn i alle departementer viste nok mer enn mange andre hva som kom og gjorde sine disposisjoner før skjerpelsene ble publisert den 6 oktober - read our lips - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla