Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 152128

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

Pacino
28.11.2022 kl 10:22 1323

Rundt 200 politikere og byråkrater hadde tilgang til innsideinfo om lakseskatten.

Politikere på Stortinget og politiske ledelse og ansatte i flere departementer hadde tilgang til insideinformasjon om grunnrenteskatt for oppdrettsselskaper før offentliggjøring. Jusprofessor mener for mange hadde tilgang på denne informasjonen.


Må regne med at samtlige av disse som hadde aksjer i lakseselskap solgte dagen før meldingen om lakseskatt kom, de som ikke hadde aksjer selv, men kjente noen som hadde fikk sikkert gitt beskjed i god tid.

https://www.dn.no/marked/grunnrenteskatt/oppdrett/jonas-gahr-store/rundt-200-politikere-og-byrakrater-hadde-tilgang-til-innsideinfo-om-lakseskatten/2-1-1357479
Redigert 02.12.2022 kl 22:30 Du må logge inn for å svare

Det er ganske utrolig å se på kursutviklingen fra feks 1 aug og til pressekonferansen.

Skulle tro dette var en mer interessant sak for gode journalister. Håper det blir tatt tak i at milliardærer kunne selge seg ned på innsideinfo.
Pacino
28.11.2022 kl 10:50 1316

De som ikke hadde aksjer selv, men kjente noen som hadde er vel ikke like lette å finne ut av.
peaf
28.11.2022 kl 11:05 1310

Det bør vel i så fall vare de som kjøpte på fallande kurser som bør reagere, om de mener noe olagligt har skjedd. Men det er alltid noen som tror seg vite mer en andre.
mofs
28.11.2022 kl 11:08 1318

Ingen vits å se på. Ingenting å gjøre noe med. Svaret vet vi på forhånd. Denne regjeringen er fullstendig inkompetent i alt den foretar seg. Den er også ute av stand til å "lære", så bedre enn dette blir det ikke.
oivindl
28.11.2022 kl 12:21 1268

Om noen av de navngitte eller deres nærstående har solgt på forhånd, burde være mulig å finne ut av.

Ellers er vel dette like vanskelig å kontrollere som ordinært misbruk av innsideinnfo.

Nei - her er det jo dokumentert at 200+ visste. Pressekonferansen kom på plass ekstraordinært før budsjettet ble lagt frem for fallet i kurser eskalerte. Her er det ting å ta tak i. Innsideinfo er sprengstoff

En økonom som har en morsom vinkling på grunnrente :-)

https://ilaks.no/grunnrenteskatt-for-dummies/

---------------------------
Jeg solgte min gamle leilighet i Oslo i 2014, til det jeg den gang anså som en fair pris. Etter syv flotte år i landets hovedstad søkte jeg hjemover til Molde til en fornyet karriere innen havbruk.

I ettertid ser jeg imidlertid at eiendomsprisene i hovedstaden har hatt en eventyrlig utvikling. Jeg tok derfor kontakt med nåværende eier av leiligheten for å advare om at det kommer en etterfakturering som bedre reflekterer dagens eiendomspriser i Oslo. Han bemerket at dette må ansees som et avtalebrudd og at det heller ikke var han som hadde kjøpt leiligheten av meg. Han hadde kjøpt leiligheten i fjor etter en intens budrunde. Tullprat svarte jeg, slik lobbyvirksomhet kan ikke jeg bry meg om.

Boligprofittøren påsto videre at dersom denne fremgangsmåten aksepteres, blir det svært vanskelig å omsette leiligheter i hovedstaden fremover. Hvem vil kjøpe dersom selger kan komme tilbake om noen år og kreve betalt en gang til? Han mente også banken ville reagere, ettersom han ville være i brudd med lånebetingelsene. Slik prat er selvsagt renspikka markedskynisme!

Jeg har lest i statistikken at normal leiepris for 3-roms ved ring 3 er 15.000 kroner pr måned. Jeg informerte derfor om at det kommer en månedlig faktura på 40 prosent av dette beløpet, fratrukket et lite bunnfradrag på 4.000 kroner. Han protesterte på dette også, og bemerket at han er langt unna slike leieinntekter. Han leier kun ut et lite rom til sin fetter fra Gjøvik, noe han tar 3.500 kroner for. Dette trikset kunne jeg imidlertid raskt avsløre som et sleipt grep for å unndra seg min høyst legitime etterfakturering. Utidig var det også å skyve vanlige folk fra Gjøvik foran seg på denne måten.

Jeg gjorde et heltemodig forsøk på det samme for noen år siden også, etter store oppslag i riksmedia om elleville boligpriser i Oslo. Men da ble det så mye bråk og trusler at jeg bare droppet det. Men denne gangen skal ikke leilighetsbaronen slippe unna!

Jeg har for øvrig invitert de fem største eiendomshaiene i Oslo på kaffi førstkommende fredag, og regner med det vil skape ro rundt saken. Etterfakturaen kommer, sånn blir det!
Redigert 28.11.2022 kl 12:54 Du må logge inn for å svare
peaf
28.11.2022 kl 13:25 1215

Det ende sprengstoffet her er dine til stadigt återkommende osakligheter. Det er ikke olagligt at ha kjennskap til innsideinformasjon, men der imot at berike seg på den.
Som dine milliardærvenner og kustens riddere gjort, som får utslett av at betale skatt. Og gjør alt for at tjene en krone. Men du ser ikke skogen for alle trær som vanligt.
oivindl
28.11.2022 kl 13:30 1209

"Innsideinfo er sprengstoff"

Som peaf også har vært inne på, det er ingenting galt eller spesielt med innsideinfo. Det finnes overalt i hele markedet.
At du omtaler det som sprengstoff er høyst overraskende, du er så vidt jeg har forstått økonom?
Pacino
28.11.2022 kl 13:42 1200

Her er enda en som motiverer Lysbakken og regjeringen og flytter til Sveits, og hvorfor flytter han?

Klart han flytter på grunn av skatten, det er nesten ikke til å tro, vi har myndigheter som nærmest jager folk ut av landet. Dette er folk som har skapt både vekst og arbeidsplasser, bare få dem til å flytte hele bunten så får SV,SP og AP ned forskjellene.

Man blir jo bare oppgitt over hvor lite innsikt noen politikere har over hva som skjer i samfunnet. Nå blir det en riking til mindre i landet, håper Støre er stolt, at det blir mindre penger i statskassen er ikke interessant for sosialister, ..Hvordan skal det gå med omfordelingen når kassen er tom?

Folk som gjennom smarte valg og hardt arbeid har opparbeidet seg store formuer og inntekter henges i dag ut som om de er kriminelle.

Hvis de rikeste velger å flytte ut av landet, taper staten store mengder skatteinntekter. Jobbskaping er ikke særlig prioritert av de røde, men jobbskaping er faktisk viktig for blant annet å bekjempe fattigdomsproblemer, noe vi i dag ser stadige eksempler på. ..Så god tur til Sveits, det kommer nok flere etter.

https://e24.no/naeringsliv/i/694VwQ/milliardaersoenn-thomas-neslein-flytter-til-sveits

Så lenge jeg får den reaksjonen av deg har jeg lært meg at jeg er på rett vei.

Jeg lurer VIRKELIG på hva slags glede du har her inne på denne tråden annet enn å spre spy - eder og galle

Innsideinfo - sammen med sammenfallende kursnedgang over tid. Noen selger som vet. Må du ha det inn med teskje
Redigert 28.11.2022 kl 13:56 Du må logge inn for å svare

Faktisk veldig fornuftig gjort.

Jeg skal gjøre det samme - men må vente på 3 barn skal bli gammel nok til å klare seg selv.
peaf
28.11.2022 kl 13:59 1171

Vad jeg spyr kan vel diskuteres, men man kan ikke låte sånne osakligheter som du kommer med stå imotsagt. Du gjør alt for at rakke ner og skyve skjylden over på de som prøver redusere forskjellerne i samfunnet.
Redigert 28.11.2022 kl 14:07 Du må logge inn for å svare

Rotevatn er enig med meg....

– Jeg klarer nesten ikke forstå at en regjering kan være så klumsete. Når børssensitiv informasjon behandles i departementet, og det har jeg vært med på mange ganger som statsråd, så er det sprengstoff, utrolig verdifullt for investorer. Denne saken er en god illustrasjon på at ikke regjeringen har vært flinke nok, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V).
*JBJB
28.11.2022 kl 14:09 1141

Hei peaf/folkens:))

Og...når det gjelder å utjevne forskjellene har dagens regjeringen svart belte, peaf - når alle rikinger er jaget til Svits+++ kan de gjenværende klippe hverandre og simsalabim så er alle like fattig - er du fra Venezuela forresten - skrekk og gru...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
*JBJB
28.11.2022 kl 14:19 1123

Hei folkens:))

Og...dette kan raskt bli en sak for økokrim, Benny - men politikerne har vel sine egne standarder slik som i pendlerboligsakene hvor skattesvindelen (hos flere) er av en slik størrelse at vanlige folk ville fått ubetinget fengsel...ZnageZz....

§ 378.Skattesvik
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som gir uriktig eller ufullstendig opplysning til en offentlig myndighet, eller unnlater å gi pliktig opplysning, når han forstår eller bør forstå at det kan føre til skattemessige fordeler.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
peaf
28.11.2022 kl 14:21 1115

Ja det inngår i jobben hans at klage på regjeringen, men det har meget lite eller null verdi når du ikke dokumentere dine påstand med noe uregelmessigt.

For deg har ingenting annet verdi enn høyere skatter og at alt næringa dokumenterer er sprøyt - uansett hvor gode argumentene er.

Du er som han TV2 brukte i de første debattprogrammene som sto å ropte argumentene sine - selv om det alltid var klin kokos (for 10-12 år siden).

Du kan ikke kritisere andre som argumenterer - med bare å si at argumentene ikke holder. Du må komme med en sammenhengende tekst som holder vann. Det letteste trikset i boka er korte kommentarer som du og dine ensomme ryttere stiller med her inne. Egentlig er det ett godt tegn på at du ikke forstår forslaget og er redd for å bli tatt i en saklig diskusjon hvor man ser på argumentene. Du er rett og slett ikke istand til det - og det er jo en ærlig sak :-)
peaf
28.11.2022 kl 14:36 1083

Ja stikke av med orealiserede uttbytter og aksjevinster på 50 mrd til utlandet er fullt lagligt, men at bo i en leilighet i Oslo uten at betale skatt er straffbart Men kjøper de en leilighet før 3 mil og selger den for 6 mil så er det skattefritt. Men skatter er ikke logiske alltid.
Dr_Eval
28.11.2022 kl 14:42 1072

Jeg mener flere av disse sakene kan vise seg å være mer alvorlig enn det Carew ble idømt fengselsstraff for. Misbruk av tillit er alvorlig, spesielt av politikere da det også er misbruk av makt.
Dr_Eval
28.11.2022 kl 15:05 1031

Markedet stoler ikke på Vedums tomme ord.

– Det som skjedde etter 28. september er at de som ville inngå kontrakter krevde en risikopremie, og tilbakemeldingen fra kjøperne har vært entydig; det er ikke mulig å regne den premien hjem, sier Martens.

– Jeg tror næringen har behov for en del skriftlige avklaringer som tydeliggjør hva som skal skje, og hvordan skatten skal avregnes. Regjeringen bør gjøre det så klart som mulig innenfor hva som kan gis av informasjon, slik at så lite som mulig er uklart gjennom høringsrunden og frem til vårens stortingsbehandling, sier han.

https://www.finansavisen.no/nyheter/sjomat/2022/11/28/7963982/vedums-lakserad-har-hatt-null-effekt?internal_source=sistenytt
Pacino
28.11.2022 kl 15:26 1007

DN skrev mandag hvordan rundt 200 personer i regjeringsapparatet og ansatte i flere departementer, samt stortingspolitikere og Aps partisekretær, hadde tilgang til innsideinformasjon om den kommende lakseskatten før den ble presentert på en pressekonferanse i slutten av september.

I ukene og dagene før offentliggjøring sivet det ut biter av informasjon om den kommende skatten. Noen markedsaktører solgte lakseaksjer fordi de tippet at en slik skatt ville komme og unngikk tap på på 20–30 prosent. Da forslaget ble lagt frem, gikk verdiene av lakseselskapene ned over 50 milliarder kroner.

https://www.dn.no/politikk/grunnrenteskatt/oppdrett/jonas-gahr-store/venstres-sveinung-rotevatn-utrolig-klonete-handtering-av-svart-sensitiv-informasjon/2-1-1362098
Redigert 28.11.2022 kl 15:37 Du må logge inn for å svare

Vedum er blitt kjent for å være en politiker som ikke snakker sant. Witzøe er sikkert mye, men han snakker sant. Når man gir en av hans kaliber en lovnad 11 mnd tidligere må man stå for det. Hvis det stemmer at de har jobbet med forslaget siden nyttår har han ikke holdt løftet mer enn 3-4 mnd.

La meg ikke begynne med resten av løftebruddene...
Dr_Eval
28.11.2022 kl 15:46 985

Ikke bare løftebrudd, men også åpenbare løgner! Når Vedum og Skjæran påstår på direktesendt tv at de har sagt det samme hele tiden, men det motsatte står skriftlig svart på hvitt i høringsnotatet 28.september. Det er ikke rart at næringen ikke kan vite om de skal stole på Vedums skriftlige ord eller muntlige ord når det ikke er samsvar. Da er det heller ikke rart at det ikke går an å fastsette kontraktsprisene.
Redigert 28.11.2022 kl 15:47 Du må logge inn for å svare
peaf
28.11.2022 kl 16:12 953

Nå har de fantasike ekspertene her kommt med den ene dummere kommentaren en den andre. Naturlitgtvis kan ikke Vedum seie til Witzøe at gtunnrenteskatten skall komme, når det er direkte innsideinformasjon til bare Witzøe. Nå må ni snart bestemme er om det er sprengstoff eller ikke. Men over hode taget er vel det vel ikke mye fornuftigt som påstås her.
Redigert 28.11.2022 kl 16:14 Du må logge inn for å svare
nordnes
28.11.2022 kl 16:20 936

« Naturlitgtvis kan ikke Vedum seie til Witzøe at gtunnrenteskatten skall komme, når det er direkte innsideinformasjon til bare Witzøe.»

Witzøe fikk det motsatte av det du skriver, positiv beskjed om at den ikke kommer.
bury
28.11.2022 kl 16:21 934

Dagens Quiz - hvor mange milliardærer må flytte ut av landet før regjeringen snur om formuessskatt?
peaf
28.11.2022 kl 16:47 906

Ja var det ikke samme beskjed som alle fikk om de spurte, man må vare konsekvent. Og ikke vet jeg om den var vedtatt på den tidspunkten, og det er vel lov at endre seg om så er fallet.
*JBJB
28.11.2022 kl 16:54 892

Hei peaf/folkens:))

Og...ta deg en bolle, peaf - du babler i vei med hodet under armen og blander epler og pærer - lovlige disposisjoner kan ikke sammenliknes med skattesvik av våre folkevalgte i Norges lovgivende forsamling som er avhengig av troverdighet og tillit - det er særdeles skjerpende at skattejuks utføres av de som liker å fronte tryllordene sårbare grupper, rettferdig omfordeling og de rike skal tas med høyere skatter - så snart muligheten bød seg ble skattejuks i vinnings hensikt utført - skrekk og gru - ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Innsideinformasjon er konfidensiell informasjon, og det er forbud mot ulovlig spredning av
innsideinformasjon. Ulovlig spredning vil foreligge når en person besitter innsideinformasjon og sprer
informasjonen til en annen person, med mindre spredningen skjer som ledd i den normale utøvelsen
av vedkommendes arbeid, yrke eller forpliktelser.

MAR art 14 c) setter forbud mot ulovlig spredning av innsideinformasjon. Spredning omfatter
unnlatelser og passivitet, herunder spredning som følge av at dokumenter er gjenglemt, at tilgang til
dokumentene i saksbehandlingssystemer ikke er forsvarlig skjermet etc. Spredning omfatter også
situasjoner der informasjon gis eller søkes gitt til kun en annen person.
Informasjonen kan kun videreformidles eller gjøres tilgjengelig for andre dersom mottaker har et
saklig og velbegrunnet behov for opplysningene. Det gjelder et strengt ”need-to-know prinsipp”, dvs. at færrest mulig skal ha tilgang til informasjonen, så sent
som praktisk mulig. Den som videreformidler innsideinformasjon eller gjør informasjonen tilgjengelig for andre, har et
selvstendig ansvar for at vedkommende som gis tilgang til informasjonen, samtidig blir gjort kjent
med de plikter og ansvar det innebærer å motta slik informasjon, herunder taushetsplikten, plikten
til å oppbevare informasjonen tilbørlig, ikke misbruke den, samt straffeansvaret som er forbundet
med misbruk eller uberettiget distribusjon av slike opplysninger.


Ingenting av dette gjelder altså Stortingspolitikere eller ansatte i embetsverket. Mener du seriøst at 200 stk. har behov for å vite at det kommer grunnrente på havbruk? Tror du jeg som CFO i et selskap bare kan gå ned i produksjonen og si "vi slipper et knallresultat om noen dager, men dette er innsideinformasjon, og du har ikke lov til å si dette videre til noen andre"?

Det er viktigere å påpeke at å flytte til Sveits er en mye større forbrytelse enn å unnlate å innrapportere en million i inntekt.
Redigert 28.11.2022 kl 17:38 Du må logge inn for å svare
Kajtek
28.11.2022 kl 17:48 826

Alle. Rett og slett forde regjeringen ikke forstår en d…..
Redigert 28.11.2022 kl 18:14 Du må logge inn for å svare

https://www.landbasedaq.no/grunnrente-hakon-andre-berg/grunnrenteskatten-er-et-rent-tyveri-hvor-oslo-stjeler-verdier-fra-distriktene/1458367

Jeg er enig i denne refleksjonen. Staten kommer når all risiko allerede er tatt. Konsesjonene ble delt ut når de hadde null verdi, videresolgt til markedspris. Så kommer de…

Kom med ett vederlag på 40% av investeringer de siste 10 år

Jeg har ikke sett at noen hevder at det er en forbrytelse å flytte til Sveits. Her trengs noen linker. Det er jo fullt lovlig å flytte til et annet land.

Mannen må jo være ganske fjern. Hva mener han med politikerne i Oslo? Det burde vel være bystyret han mener da, men de har jo absolutt null med det p gjøre. Eller er det politikerne på Stortinget han mener? Da bør han lese seg opp litt om forfatningen. Stortinget består av politikere fra hele landet. De representerer Norge og ikje Oslo.

Og dette var jo også et veldig nøytralt innlegg………
nordnes
28.11.2022 kl 21:29 624

Når Vedum garanterer til Witzøe at det ikke blir grunnrenteskatt så må Vedum forholde seg til det han lover og hvis han ikke kan si noe om en sak så får ha holde kjeft. Vedum er ganske tanketom og alt annet en kvalifisert for jobben i regjeringskvartalet. Bare det at han henter statsbudsjettet i en pick up får frem bonden.

"Ja stikke av med orealiserede uttbytter og aksjevinster på 50 mrd til utlandet er fullt lagligt, men at bo i en leilighet i Oslo uten at betale skatt er straffbart Men kjøper de en leilighet før 3 mil og selger den for 6 mil så er det skattefritt. Men skatter er ikke logiske alltid."

Man skrur til beskatningen på aksjer fordi ingen av de på venstresiden investerer (Støre hadde vel en aksjeformue men fikk bare drittpakker mot seg), mens bolig beholder man perverse skatteregler på. Man skal enten være bolighai eller statlig ansatt i Norge anno 2025.


Det er ikke straffbart å ikke betale skatt på å bo i en leilighet i Oslo. Fordel av egen bolig har ikke vært skattepliktig siden 2004/2005.