Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
30.03.2023 kl 01:22
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Ringern
06.10.2022 kl 21:17 158569

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

polakk
29.11.2022 kl 14:53 1684

Jeg hadde solgt meg ut av Grieg på oppgangen i vår.
Kjøpte igjen aksjer nå i høst før 28.09
Dersom grunnen til nedgangen var lekasje av innsideinformasjon så burde jeg vel kanskje gå til sak mot dei som er ansvarlig for lekkasjen?
Eller burde jeg gå til politiet for å anmelde dette ?
Her er det vel skjellig grunn til mistanke om lekkasje av innsideinformasjon.
Dr_Eval
29.11.2022 kl 14:55 1688

Det er urimelig at næringen skal ta risikoen i "overgangsfasen" å inngå kontrakter på 65kr. Med spotpris på 85kr medfører det milliardunderskudd bare på 1 kvartal. Butikkene nekter å inngå kontrakter på 85kr. For å ta samfunnsansvar er man nødt til å kunne forstå hva bærekraftig økonomistyring er. Du får stryk i enkel matematikk. Å ta samfunnsansvar er en naturlig del av lønnsom drift, men det skal ikke finansieres av emisjoner. Hvis du hadde vært i ledelsen, hadde jeg som aksjonær gitt deg sparken!
Redigert 29.11.2022 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
oivindl
29.11.2022 kl 15:03 1678

"Det er urimelig at næringen skal ta risikoen i "overgangsfasen" å inngå kontrakter på 65kr. Med spotpris på 85kr medfører det milliardunderskudd bare på 1 kvartal."

Hadde vært fint om du presenterer hele det regnestykket. Her er det mange ukjente variabler.
oivindl
29.11.2022 kl 15:05 1680

"Du får stryk i enkel matematikk."

Kunne du kanskje peke på hvilke utregning jeg har gjort som du er uenig i?
Dr_Eval
29.11.2022 kl 15:06 1682

Ukjente variabler er nøkkelord her. Du kan selv regne ut hvor stort tapet blir i kr per kg og ganger det med 40.000 tonn. Hvor stort tap mener du er rimelig?
Redigert 29.11.2022 kl 15:08 Du må logge inn for å svare
polakk
29.11.2022 kl 15:09 1676

Kjekt med diskusjon, men litt kjedlig når du ikke har grunnleggende kunnskap om teamet.
Du har kanskje ikke fått det med deg, men det handler om innføring av normpris ikke vil være forenlig med dagens omsetningsform, der en stor del av norsk laks blir solgt på faste kontrakter og prisavtaler. Dette igjen gjør at dei som viderforedler laks ikke klarer å inngå lengre avtaler som skal til for å sikre arbeid på anleggene sine.

Det du viser her er en fordummende (i beste fall naiv) tilnærming på en vanskelig og viktig sak. Den er svært alvorlig, og med tanke på hvor strengt innside info er på GENERELT grunnlag - bør ikke politikere slippe unna.

I beste fall er dette en ripe i lakken for Norge som plass å investere. Det kan være skadelig på sikt i langt større grad enn summene vi snakker om som pumpes ut av kysten.
oivindl
29.11.2022 kl 15:15 1663

Siden det var ditt regnestykke, og jeg stryker i elementær regning, foreslår jeg at du står for beregningen.
Gjerne med realistiske tall om du har.
Dr_Eval
29.11.2022 kl 15:21 1656

Jeg håper virkelig regjeringen kommer på banen og oppklarer disse "ukjente variablene" før det skal betales 1.januar 2023. Å innføre denne ukjente skatten med tilbakevirkende kraft når den vedtas i juni 2023 er i gråsonen av norsk lov. Det er forbudt for Stortinget å vedta nye lover med tilbakevirkende kraft, med god grunn, og de samme grunnene er høyst aktuelle her.
oivindl
29.11.2022 kl 15:23 1651

Joda, jeg har forstått det. Spørsmålet er hvem som skal bære kostnadene.
1.2 milliarder, om det er et rimelig tall, burde være overkommelig for en næring hvor de fire største har et samlet overskudd på 18 milliarder hittil i år.
Hvor utbytte hittil i år er 7,2 milliarder for ett av disse selskapene.
Samfunnsansvar hadde vært å ta den risikoen og på den måten skjermet arbeiderne.
Dr_Eval
29.11.2022 kl 15:31 1635

Det er bare Vedum som har de tallene, og det er derfor de er ukjente. Det at variablene er ukjente er i seg selv urimelig, og bidrar til at ingen tør å inngå kontrakter. Fremdeles er det mulig å kalkulere at risikoen vil koste mye dersom ca 40mnok blir tapt for hver krone tapt i kontraktsinngåelsen. Spørsmålet er fremdeles gyldig. Hvor mye skal oppdretterne være villige til å tape på å inngå kontrakter i samfunnsansvarets navn?
Dr_Eval
29.11.2022 kl 15:38 1632

1.2mrd som da må hentes gjennom emisjon og utvanning av aksjonærene, dersom det ikke kan finansieres av lønnsom drift i andre land. Vil du da være aksjonær?
oto1
29.11.2022 kl 15:44 1624

Jeg har ikke noe eget selskap så har ikke noen fritaksmodell.

Ja, jeg har urealisert gevinst på ask, men skal jeg skatte av urealiserte gevinster om jeg velger å flytte?
Kan jeg da kreve refusjon om aksjene faller etter st jeg har flyttet?

Eller er det sånn at alt man har av verdier må realiseres når man flytter?

Fritaksmetoden ble innført for at Norge skulle kunne konkurrere med andre land.
Og ASK ble innført da forskjellen på de som investerer i et as og de som investerer privat ble for stor.
Kudos til H og FrP som fikk det til.

Så kan man jo diskutere om det er for gunstig at man utsetter skatten, men det er ikke spesielt gunstig når skatteprosenten bare øker for hvert bidige år.

Hadde de kunnet innføre exit skatten så hadde dagens regjering gjort det for lenge siden.
Men det er vel et problem med EØS avtalen og inngåtte skatteavtaler å begrense folks frihet til å flytte.
Konfiskering sv 40% av folks eiendeler ved flytting er vel strengt tatt en begrensning på akkurat det.

Og uansett, formueskatten betaler man hvert år, så der er det ikke noe utestående å hente.

Det ubehagelige faktum er at Norge er i ferd med å prise seg helt ut av markedet for invrstorer som vil bo i Norge.
Ikke får vi noen rike inn, og de rike som er her forsvinner en etter en.
Og alt maset om at de skal taes, og alle mulige påfunn om at man skal skattes om man flytter, gjør ikke saken bedre.

Hvis det skulle bli sånn st jeg må skatte av urealisert gevinst ved flytting, så kommer ikke det til å stoppe meg fra å flytte.
Det jeg tjener på formueskatt og forhåpentligvis skatt på fremtidige gevinster vil langt overstige den skatten.
Da forventer jeg og at begrensninger på hvor mange dager man kan oppholde seg i Norge de første 3 årene forsvinner, og at jeg kan eie eiendom i Norge på lik linje med utlendinger.

Tror ikke det vil hjelpe på problemet gitt.
peaf
29.11.2022 kl 15:54 1608

Ja det er sikkert veldigt dumt at mene at innsideinformasjon ikke er alvorlig uten innsidehandel. Og grunnrenten kom sikkert som en sjokk på alle som ikke hadde innsideinformasjon. Da er det enkelt at utgå fra at alle som solgte hadde innsideinformasjon og bør straffes, det hjelper ikke at påstå de kom over den av en hendelse når det ikke var kjent informasjon i markedet.
peaf
29.11.2022 kl 16:26 1567

Det var mye men skall svare på litt. Du må betale alle utsatte skatter du skylder i Norge når du flytter. Sen får du betale skatt på vinster eller trekke fra tap der du har flyttet, det er samme fremgångsmåte som nå. Og ikke kom draskende med EØS avtalen, Tyskland har reden innført loven at de må betale all skatt de skylder når de melder flytting..
Så den er inget hinder. Og innfør man en realisering av skatten så får Norge inn betydligt mer en de får inn idag en om de fortsetter bo i Norge med fritaksmetoden. Så det er bare at flytte, men du må vare borte mer en halve året anners har du ikke flyttet på riktigt.
polakk
29.11.2022 kl 16:43 1542

Grieg Seafood aksjen fallt fra 148,7 kr i begynnelsen av August til 96,8 kr 27.9
Spesielt dei siste ukene før 28.09 gikk aksjen ned.
Samtidig gikk hovedindeksen på børsen ned fra cirka 1130 til 1030.
Kronekursen svekket seg også betydelig i denne perioden, noe som også burde være bra for inntjeningen for oppdretterne.
Tenker på at bare dette kan være en indikasjon på at noen har visst mer en andre. Har dei tippet seg frem til det ? Eller er har dei fått visst noe fra folk i Finansdepartementet. Meiner at Finanstilsynet bør sjå på dette.
tournelon
29.11.2022 kl 17:13 1508

200 personer visste om dette. Det er et enormt høyt antall på en så sensitiv sak. Det er veldig sannsynlig at en, og høyst sannsynligvis flere har fortalt om dette til bekjente som de vet har eid aksjer innen oppdrett. Dersom noen i finansmiljøet har fått tak i denne informasjonen, så kan det anses som den mest verdifulle innsideinformasjonen på flere tiår på Oslo børs, kanskje den mest verdifulle noengang. Det er lett å tenke seg at personer innen dette miljøet har videresolgt denne informasjonen.

Årsaken er enkel, beslutningen om å innføre grunnrentebeskatning hadde en enorm konsekvens for de aktuelle selskapene (flere titalls milliarder i verdifall), samtidig som dette er meget omsettelige aksjer. For aktører innen finans, er det enkelt å forestille seg at flere kan ha unngått tap i 100 millioner klassen, eller til og med tjent enorme summer på shorting av disse selskapene, eller i form av derivater.

Det er umulig å ta noen av disse aktørene for dette, da det er lett å bygge fiktive case som beskriver hvorfor dette var en god ide på tidspunktet handlene ble gjennomført.
tournelon
29.11.2022 kl 17:22 1497

Det er en grunn til at flere selskaper på børsen har fått store bøter på grunn av at de har hatt for mange på innsidelistene sine. Dette til tross for at konsekvensene i ytterste konsekvens har vært begrenset.

Denne saken er i en helt annen liga, og vitner om fullstendig mangel på forståelse rundt mulige konsekvenser av en lekkasje. Noen bør miste jobben på grunn av dette.

Joda her er det svært mange hinder! Tyskland du snakker om gir 7 års realiseringsfrist.
polakk
29.11.2022 kl 17:34 1472

Det viser hvor godt på venstresiden forstår seg på økonomi, Terje Erikstad har vel sittet på Stortinget for SV.
Redigert 29.11.2022 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
tournelon
29.11.2022 kl 17:47 1448

DN er generelt en veldig venstrevridd avis, så Erikstad er ikke akkurat noe unntak. Det er vel også utfordringen med norske medier generelt. Når 43% av norske journalister stemmer enten SV, MDG eller Rødt, så skjønner man raskt at man må ta det meste man leser med en klype salt...
mofs
29.11.2022 kl 17:50 1443

Nytt lavmål for regjeringen. Gir etter for SVs oljekrav. Verre og verre dag for dag.
polakk
29.11.2022 kl 18:00 1424

Ja, du har rett i det.
Folk har lov til å ha sine meninger.
Det som ofte irriterer meg er at dei ofte presenterer seg som her Finansredaktør i Dagens Næringsliv eller for eksempel proffesor i økonomi, altså personer som burde belyse alle sider av en sak på en nøytral måte dersom dei hadde litt yrkesstolthet.
Når du går dei litt mer i sømmene så viser seg at det dei skriver er sterkt farget av deira politiske ståsted.
Dette er for meg uærlige.
Terje Erikstad burde her gjøre det klart at han står lang ute på venstresiden slik folk var klar over det når dei leser hva han skriver.
Alt for ofte har folk fremtillt som eksperter i media en skjult agenda med det dei sier, og dei er igrunnen ute etter å påvirke publikum.
Redigert 29.11.2022 kl 18:06 Du må logge inn for å svare

Siden dette er en tråd som har gått bort fra skatt på oppdrett til generell sjattetråd tar jeg med dette:

«Dagbladet er kjent med at SV i budsjettet for 2023 har fått gjennom skattegrep som treffer rikinger som flytter formuen sin utenlands.

Som Dagbladet tidligere har skrevet, har en såkalt exit-skatt vært på bordet i forhandlingene over lang tid. Nå har SV altså vunnet fram - i alle fall delvis. Detaljene i seieren er fortsatt uklare, men presenteres klokka 18.

Finansdepartementet har også regnet på forskjellige varianter av et slikt skattegrep den siste uka, får Dagbladet opplyst.

I dag kan man benytte seg av reglene for utflytterskatt om man melder permanent flytting fra Norge. Da kan man realisere inntekter fra papirverdier fem år etter flyttingen.

Om det finnes en praktisk løsning for at reglene som eventuelt trer i kraft kan få konsekvenser for de som flyttet fra Norge for eksempel ett eller to år før lovendringen er vedtatt, så har SV lenge vært positive til det.

En skattegrep som treffer neste gang rikinger som Kjell Inge Røkke vil flytte formuen sin til Sveits blir altså virkelighet neste år.»

https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=115274


Lover kan ikke gis tilbakevirkende kraft, men Stortinget kan vedta lover som får konsekvenser for de utflyttede i fremtiden. Det skatteregimet som gjaldt ved utflytting kan dermed bli et helt annet uten at de utflyttede har noe de skulle sagt.

EDIT: Regjeringen lukker nå muligheten til å ta med seg en skattemessig positiv posisjon ut av landet og realiserer gevinst i et annet land (med gunstigere skattenivå) etter 5 år og deretter flytte tilbake uten skatteplikt til Norge. Dette gjelder fra dags dato.
Redigert 29.11.2022 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
mofs
29.11.2022 kl 19:05 1296

Grøss og gru - har vi menneskerettigheter i Norge lenger. Har vært utenlands i 3 måneder nå, men lysten på å komme hjem til familie og venner til jul blir mindre og mindre. Norsk sosialisme får meg til å spy, selv på god avstand. Den norske stat er rikest i hele verden, delvis takket være min og mange andres innsats. Hvorfor skal privat kapital konfiskeres på denne måten? - Jeg skjønner det bare ikke.
True
29.11.2022 kl 19:23 1266

Latskap, jantelov og misunnelse basicly. What else is new? 3 år til med dette vil være en katastrofe for hele landet. Mark my words.

Du må bestemme deg om du vil bruke norsk elle engelsk når du skriver. Dette var en salig blanding selv innenfor samme setning.
True
29.11.2022 kl 19:38 1241

Det kalles "confirmation bias" og det er sikkert få som har evnen til å være komplett nøytrale og objektive. Vi så dette med Christine Meyer også da hun var Administrerende direktør for SSB for en del år tilbake. Hennes politiske agenda ble raskt avslørt og medførte til slutt hennes nedfall. Faglig integritet er veldig viktig når man innehar slike posisjoner som for eksempel Professor.
True
29.11.2022 kl 19:42 1232

Skal ta litt selvkritikk på den. Sannheten er at jeg skriver en del på engelsk i det daglige også, så raskt gjort å mikse det opp litt. Har engasjert meg internasjonalt siden jeg var ung egentlig.

Finansdirektøren i Stingray gir en god forklaring på bomskuddet til DN. De er i beste fall inkompetent - men er sannsynligvis farget politisk, og er meget kynisk i fremstillingen.
———————————————

Svar på «den store laksebløffen» i DN - skrevet av Geir Inge Rødseth i Stingray

Seriøst Terje Erikstad?
"Selskapet skriver spotpris i anførselstegn, som for å antyde at forslaget fra regjeringen baserer seg på en eller annen høyst uklar pris. Det er jo særdeles overraskende fra et selskap som selv bruker spotprisen for all fisk som selges fra divisjonen som driver med oppdrett (fish farming) til divisjonen som driver med salg og videreforedling (sales and industry). 
Spotpris er prisen for et produkt som skal leveres umiddelbart, og for norsk laks er det Nasdaq Salmon Index på fiskebørsen FishPool som er referanseprisen alle bruker. Det er denne prisen som skal brukes når grunnrenteskatten skal beregnes. "

"I den engelskspråklige årsrapporten til Salmar for 2021 er det forklart hvilken pris videreforedlingsdelen (sales and industry) må betale for laksen divisjonen kjøper fra produksjonsleddet (fish farming):
«This segment places and sells the entire harvested volume of the Group in Norway. The fish is bought from SalMar’s farming segments at spot market prices.»"

«Regjeringens forslag legger til grunn akkurat den samme måten å prise fisken på som selskapene allerede bruker:»

Tenker du bør lese avsnittet nedenfor i årsrapporten også når du først er i gang. Mulig at processing ikke vil fortsette å kjøpe til spot, når de selger under spot....

"The margins for the Sales and Industry segment were lower in 2021 than the year before, due to somewhat lower price achievement. This is attributable primarily to the timing and price point of our fixed-price contracts. In 2021, around 25 percent of the volume harvested was sold under fixed-price contracts. These fixed-price contracts have resulted in a lower price achievement than the spot price (NASDAQ) for the year as a whole"

For et konsern har det ingen betydning om man bruker spotpris internt uten grunnrente fordi det er hipp som happ hvor overskuddet havner. Hittil. Med grunnrente vil følgelig ikke processing fortsette å kjøpe for 100 og selge for 80. Eller?

True
29.11.2022 kl 20:58 1137

Selvfølgelig gjør de det? Som om regjeringen har noen som helst form for selv-interesse når det gjelder de fattige. Dette er hvor dum og naive nordmenn fortsatt er som stemmer inn dette.
nordnes
29.11.2022 kl 21:49 1063

Utlendingene har devaluert trua på Norge. Artics Jon Gunnar Pedersen sier følgende til e24.
– Vi bruker mye tid på å forsikre dem om at Norge er et rolig og stabilt land, og det er ikke blitt lettere, sa Pedersen.
– En canadisk investor informerte oss at de hadde klassifisert norsk risiko ned fra å være i trippel-A-klasse til å være på samme linje som Romania. Og det er ikke heldig, la han til.
True
29.11.2022 kl 21:51 1070

Må bare gi et klapp på skulderen til Støre. Bra jobba!
tournelon
29.11.2022 kl 22:01 1039

Helt fantastisk. Men Norge er jo utenom olje og laks ca like produktive som Romania, så da er det kanskje fair?
peaf
30.11.2022 kl 02:13 912

I flere saker som gjelder utflytting av eiendeler, har EU-domstolen således akseptert at verdistigning som fant sted mens eiendelen befant seg i landet, må kunne skattlegges ved utflytting.
https://www.kapital.no/reportasjer/naeringsliv/2022/09/29/7933019/skaper-ny-debatt-om-utflyttingsskatten
Og de som påstår at skatteflykt er et særnorskt problem, det vet ikke vad de snakker om. Men det er som vanligt mange dykktige idioter som gjør alt før at de rike skall klare utnytte samfunnet til egen vinning.
Tyskland gir ikke 7 års realiseringsfrist, men de må betale skatten de skyller med like store deler vart år inom 7 år.
peaf
30.11.2022 kl 03:13 901

Hvordan trur du en skatt blir innført, klart alle berørte parter i en regjering er med og føreslår den. Det er ingen vits med skatteførslag om den ikke går igjenom i stortinget. Og at någen prøver gjøre et poeng av en skatt som innsideinnformasjon, som vart føreslått første gang 2014 og 2019 av høyreregjeringen. Om noen denne gangen trodde på at skatten skulle komme, og tog konsekvensen av det og solgte. Så kan man ikke skylle på de 200 som vart med og besluta innføre skatten som de faktiskt gikk til valg på at gjenomføre. Og det har vart kjent for alle, det burde næringen og analytiker gjort alle oppmerksom på. Her har innformasjonsplikten om risken ikke blitt følgt opp.
Så kan du og andre førsøke krisemaksimere at noen faktiskt gjenomfør det de lovt at gjøre.
Valgløften er ikke innsideinformasjon og kommer aldri bli etterforsket, det står respekt av at regjeringen faktiskt har holdt noe de lovt gjenomføre.
Men det er mer en man kan seie om resten de prestert hittils.
nordnes
30.11.2022 kl 04:51 872

Når det gjelder de Tyske reglene så skriver bladet Kapital, noe som er mye mer nyansert og opplysende enn det SVs politikere sier. I avsnittet problematiseres forholdet mellom eiendler og personer, og i Norge er det formuesskatt på personer og mange personer som flytter. I avsnittet i bladet Kapital står det sitat:

«Det er ikke gitt at en praksis som gjelder utflytting av eiendeler, uten videre er overførbar til utflytting av personer. Restriksjoner på flytting av personer kan anses som strengere enn restriksjoner på flytting av ting. Men utviklingen av EU-retten har trolig betydning også for utflyttingsskatter for personer. Dette er lagt til grunn i nye tyske regler om utflytting av personer (som har vært fremme i den norske debatten): Etter disse reglene oppstår det umiddelbar skatteplikt ved utflytting, men skatten kan betales med like store beløp over syv år. Det må stilles sikkerhet, men betalingsutsettelsen er ikke rentebelastet. Skattekravet bortfaller hvis skatteyteren flytter tilbake til Tyskland innen visse frister og aksjene ikke er solgt.

Det har visstnok vært hevdet at disse reglene ikke er holdbare etter EU-retten. Det vil bli avklart etter hvert. Uansett viser de nok en mulig vei.»
Redigert 30.11.2022 kl 04:58 Du må logge inn for å svare
tournelon
30.11.2022 kl 07:11 818

Det er smertefullt å lese innleggene dine. Du forstår åpenbart ikke problemstillingen, men det hadde jeg ikke forventet heller, så usammenhengende som innleggene dine er.