Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
30.03.2023 kl 01:22
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Ringern
06.10.2022 kl 21:17 172432

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

nordnes
16.10.2022 kl 18:22 1614

Det sies at oppdrett bruker felleskapets ressurser, og deeretter sammenlignes oppdrett med oljen.

Det blir en tullete sammenligning at oppdrettere som kjøper smolt som de forer opp skal sammenlignes med olje som hentes opp fra havbunnen. Det hadde vært mer riktig å sammenligne oppdrett med Tomra og pant av flasker. I begge tilfeller har oppdretterne laget et produkt og skapt et marked for produktet.

Derfor er det liten grunn til å beskatte oppdrettere hardere enn annen næringsvirksomhet, etter at oppdrettere har betalt store beløp for lisenser til å ha fisk i oppdrettsanlegg. Om pengene går til stat eller kommune, er likegyldig. En skatt blir ikke mer rettferdig om en kommune får mer fra staten.

Selv tror jeg oppdretterne over tid vil prioritere mer næringsvennlige land, fremfor Norge der planøkonomi er det neste steget.
oivindl
16.10.2022 kl 18:35 1601

Ja, hva med oljenæringen?
"13. juni 1975 vedtok Stortinget en ny petroleumsskattelov som innebar en dramatisk skjerpelse av skattenivået på norsk sokkel"

"Forut for skatteloven kom oljeselskapene med uttalelser som tydet på at de vurderte sin framtid på norsk sokkel."
https://snl.no/Norsk_oljehistorie

Resten av historien burde være kjent.
vicktor
16.10.2022 kl 18:35 1610

Fluefiskeren
Hvorfor tror du mange ordførere fra SP og Arbeiderpartiet er mot denne skatten ?
Det er fordi de vil miste arbeidsplasser.
Grunnen til at mange har blitt milliardærer er hardt arbeid gjennom flere tiår.
De har tatt ut utbytter , fordi de ikke har fått lov til å utvide sine virksomheter.
Nå hadde Staten utlyst nye konsesjoner til en verdi av 8 milliarder. Nå fikk de ikke solgt
mer en halvparten av disse konsesjonene, fordi Staten ikke er forutsigbar.
Når man må betale 81,6 % i skatter, for å drive med oppdrett.
Da er det mye bedre å satse pengene på noe helt annet, eller flytte virksomhet til et annet land.
Nå har allerede flere oppdrettere lagt mange prosjekter på is, da snakker vi om mange milliarder.
Det er mange andre som også tjener mye penger, DnB tjente i 2021 25 milliarder, Mowi tjente 5 Milliarder.
Hva med alle " Matbaronene " Reitan og Rimi Hagen

Tror ikke de som bor i de aktuelle kommunene er enig med deg i at hele skatten like godt kan gå til Staten.

Jeg tror at mange av selskapene nå sitter på gjerdet for å vente på hva som skjer i Stortinget. Det er slett ikke sikkert denne loven går igjennom. Og disse 8 milliardene er selvsagt ikke tapte penger. Lisensene er der og de kommer til å bli lagt ut igjen når ting roer seg.

Og disse som tjener grovt på matprisene har jeg selvsagt ikke sans for, men forstår ikke argumentasjonen om at det OK fordi de gjør det samme.Det er stor skam når vi sammenligner matprisene i butikkene med hva bøndene får for å produsere det, men det er en annen historie.
Svava
16.10.2022 kl 18:55 1619

Om oljeselskaper hadde latt være å utvinne i Norge, så hadde ressursene blitt liggende. Olje er en begrenset og stedbunden ressurs, så jeg ser ikke sammenligningen her. Lakseoppdrett kan foregå hvor som helst. Da bør det være innlysende at selskaper heller utvider i land med mye lavere skattenivå.
oivindl
16.10.2022 kl 19:03 1619

"jeg ser ikke sammenligningen her."

Sammenligningen her går på to forhold.
For det første en dramatisk økning i skattenivå, og dernest signaler fra næringen om at de ikke lenger finner det interessant å drive videre.
True
16.10.2022 kl 19:07 1610

Og jeg håper det er nettopp det de gjør. Flytt til andre land og opprett oppdrettsnæring der istedet. Dersom regjeringen ikke lærte fra Røkke og co, la dem lære av dette.

Hvis ikke det fungerer, vil ingenting fungere, men regjeringen TRENGER disse harde leksene. Skattelegg personer og bedrifter i senk, så se hvor mye skatt regjeringen ender opp med... Mye mindre enn de noen gang kunne fått, hadde de bare vært mer moderate.

Så ja, igjen - flytt fra Norge! Denne regjeringen fortjener ikke dette skatteranet fra hardtarbeidene Nordmenn. Og hvis noen skulle lure, ja selvfølgelig er det bare en fasade. Hva godt har det gjort med "vanlige folk" etter å ha økt skatten til de rike, samtidig som "vanlige folk" har fått et par tusen i skattelette? Nærmest ingenting!

Det eneste mer tragiske med den regjeringen her, er de naive idiotene som trodde på den, og som stemte dette frem... Well, there you go...

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/P44y7X/slik-virker-svs-stroemstoette-forslag-i-praksis?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row2_pos1&utm_medium=df-86-xd0ceb28

"– Nok en gang er det vi som har gamle eller store boliger som må lide. Å si at det er vanlige folks tur er bare tøys, det er vanlige folks tur til å betale fellesregningen."

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pQW0PE/charlotte-54-klarer-ikke-betale-regningene-stroemmen-har-veltet-hele-lasset?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row6_pos2&utm_medium=df-86-k768bcce

"– De blir jo bare verre og verre fremover. Det blir kaldere og kaldere og jeg har jo ikke råd til å kjøpe ved."


Og verre skal det bli dessverre...
Redigert 16.10.2022 kl 19:10 Du må logge inn for å svare
nordnes
16.10.2022 kl 22:26 1512

Du bør klare å se den prinsipielle siden ved en skatt. En skatt blir ikke mer rettferdig om en kommune får penger og at sålenge de som bor i kommunene får pengene er alt ok.
Du fokuserer på mottagerne av skatten fremfor å se på den prinsipielle siden. Syns du det er greit om noen gjør innbrudd i huset ditt og gir tingene til en hjemløs ? Den hjemløse vil sikkert sette pris på tingene han får fremfor at politiet beslaglegger de.
Redigert 16.10.2022 kl 22:37 Du må logge inn for å svare

For en elendig sammenligning. Forstår jeg deg rett i at du blåser i at kommunene som får ødelagt deler av arealene deres får disse skattekronene bare fordi at noen skal tjene seg søkkrike? Er det det virkelig slik du vil landet vårt skal være? Rimelig sjokkert over deg.
nordnes
16.10.2022 kl 23:10 1476

Eneste grunn til at kommunene får penger, er trolig at staten i utgangspunktet ikke vil dele med kommunene. Men oppdretterne har hele tiden betalt skatt som andre bedrifter og de har betalt i dyre dommer for lisenser. Da skulle det være nok. I stedet innfører staten en enda høyere skatt; men skyver kommunene foran seg i kjent Robin Hood stil for å legitimere den hinsides skatteøkningen.

Forøvrig svarte du ikke på spørsmålet.

Spørsmålet ditt var så dumt at jeg ikke så noen grunn til å respondere på det.
nordnes
16.10.2022 kl 23:22 1472

Det var da voldsomt til raseri; « Spørsmålet ditt var så dumt at jeg ikke så noen grunn til å respondere på det.»

Fluefisker, tydelig at du er en fiskesnobb som ikke skjønner hvor viktig oppdrett er for landet. Det Vedum driver med er tvilsomt. Om kraftskatten sier Justisdepartementet at Regjeringens forslag om å øke skattene på vannkraft med tilbakevirkende kraft er «nær Grunnlovens yttergrense». Så det viser at denne regjeringen mangler magemål når det gjelder å pålegge landets bedrifter og innbyggere skatter og avgifter. De eneste som har opplevd raushet fra Vedum er bøndene, og oppgjøret de fikk.

Så hvis det Vedum holder på med mht skattlegging av bedrifter er ok så blir planøkonomi det neste.
Redigert 16.10.2022 kl 23:38 Du må logge inn for å svare

Jeg gratulerer deg med å gjenta retorikken til politikerne som skal presse denne skadelige ordningen igjennom. Du glemmer som dem å se på hva innretningen egentlig er - og hva detaljene er. Du glemmer å se at de kystkommunene vet at de såkalte pengene de er lovet blir noe helt annet enn det som "sies med ord". Likt det såkalte bunnfradraget og at det bare er de største og Fredriksen (nevnt 500 ganger av vedum) som skal tas. Alt er løgn og halvsannheter.

Pengene skal i all hovedsak inn i den vanlige inntektsbingen til kommunene (totalt sett) - og stat. Det eneste som er lovet er at ingen kommuner skal komme dårligere ut enn i dag. Støre har ved flere anledninger i denne sammenheng nemt kommuner som verken har laks eller olje som fortsatt har eldre og skoleelever. De har kanskje bare fluefiskere? Dermed er det nærliggende å tro at det blir lite ekstra i de kommunene som har havbruk, men mange andre kommuner får en slant av disse midlene de ikke har en rett på.

Ikke glem at det ble gjort ett kompromiss for 2 år siden. Der kom en produksjonsavgift - og saken skulle ligge etter det. Det var blant annet SP med på - og løftebruddet er ganske godt dokumentert. Derfor VET kystkommunene at dette er en farlig ordning på sikt - for om kystkommunene skulle få litt mer i en periode vil rikspolitikerne gjøre som med grunnrentemodellen til kraft - plutselig hente mer sentralt når det passer dem, istedet for å kutte i egne utgifter.

Når det første havbruksfondet ble dannet skulle alt til kommunene. Gangen etter ble det kamp om pengene - staten skulle ha mesteparten. Et kompromiss ble gjort - der fylke, kommune og stat delte. Det er uansett merkelig at når de såkalte utslippene og plassbehovet er lokalt, så skal skattene sentralt.

Sytingen står fluefiskere og folk som ikke har peiling på næringa for. Næringa kjemper for eksistensen. Det skjønner også de lokale politikerne - for de vet at de taper mer enn eierne om dette står i den formen det er nå.
Redigert 16.10.2022 kl 23:39 Du må logge inn for å svare
Mr Seven
17.10.2022 kl 21:19 1318

Dette er rein sosialisme. Staten bør eie alt, de vet best. Det er statens fortjeneste at vi har næringen. Staten har stått på og virkelig tatt risiko i generasjoner. De superrike er skadelige for samfunnet. Bla bla bla. Om det handlet om fordeling kunne de funnet på noe smartere, økt skatt på utbytte for eksempel. Økt produksjonsavgift? Arealleie i havet...I tillegg burde skatten introduseres forsiktig for å se på konsekvensene og øke på om det gikk fint. Om de mener oppdrett benytter en begrenset ressurs er det mange som bør frykte kommende skatter. Fiskeri og jakt for eksempel, begrenset ressurs, bør skattes. Rein luft, knappet i byene, bør skattes. Hvis du har utsikt fra stua har du en fordel ikke alle andre har. Dette godet tilhører staten og du bør betale utsiktskatt. Noen lever til de er over hundre år, det er urettferdig. Bør finne på en skatt for disse også. Skal jeg fortsette. Vedum og Støre vil aldri bli gjenvalgt.
True
17.10.2022 kl 21:53 1280

"Vedum og Støre vil aldri bli gjenvalgt".

Og det vet de to premieklovnene meget godt selv, spesielt oldefar Støre som bare er ute etter å melke Nordmenn for hva de er verdt i Sosialismens navn så lenge han har makten.

Vel, er det ikke det som har skjedd hittil da? Og jo, det stemmer, det har det. Og verre skal det bli nå som SV og Audun Lysbakken har kommet til bordet...

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/veeQVw/46-milliarder-ikke-nok-sv-vil-oeke-skattene-enda-mer?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row13_pos1&utm_medium=df-86-x5175cb5

Her gjelder det bare å stå på sitt og motstride dette patetiske vrøvlet så langt det er mulig. Ikke fall for- og bli en del av den regjeringens her bullshit. Den som står på mest, den som tar mest initiativ, den som sikter for å bli best og mest kompetent skal alltid belønnes deretter. Denne regjeringen legger opp til det stikk motsatte hvor alle skal være like dårlige og ha det like ille, og det står ingen som helst respekt av det.
Pacino
17.10.2022 kl 22:22 1251

Kystopprør mot Vedum og regjeringens skattebombe.

I Senterpartiet har en rekke lokale ordførere og partitopper gått sammen i et
uformelt nettverk for å jobbe sammen mot den omstridte lakseskatten.

Gruppa er aktiv langs hele kysten av Norge, fra vestlandskysten til Nord-Norge,
tyngdepunktet er Vestland fylke, Trøndelag og Troms. Det består av totalt 9 lokale
Sp-ledere som ordførere, varaordførere og fylkesordførere.

https://borsen.dagbladet.no/nyheter/kystoppror-mot-vedums-skattebombe/77440076

Veit aldri i landet her. Det de driver med er å pusse i buksa for å holde varmen. Spørs om de klarer å holde varmen til neste stortingsvalg da. Blir de gjenvalgt så fortsetter de vel bare nedover på lønns/ formue stigen med plyndringen sin.
True
17.10.2022 kl 23:32 1246

Bra.

Jeg håper også samtlige av lakseoppdrettere flytter fra Norge og bosetter seg i et mer skattevennlig land slik at den griske regjeringen her lærer en gang for alle. Så kan de (ikke Vedum som ikke kan regne) gjerne regne på det i ettertid hvor mye de hadde oppnådd i skatteinntekter med et mer moderat skatteopplegg sammenlignet med det skatteranet som de nå opererer med. Tror faktisk de hadde blitt veldig positivt overrasket.
True
17.10.2022 kl 23:39 1268

Kan bare plyndre så mye de vil. Ingen gidder å gjøre noe til slutt, inkludert meg selv. Håpløs regjering.

Finansiell frihet ftw.

Redigert 17.10.2022 kl 23:40 Du må logge inn for å svare
nordnes
18.10.2022 kl 00:37 1262

Jeg stoler ikke på norske politikere og mesteparten av aksjene jeg har er i bedrifter som har en stor del av virksomheten utenfor Norge.
Redigert 18.10.2022 kl 00:48 Du må logge inn for å svare
True
19.10.2022 kl 21:50 1033

Fun...

https://www.finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2022/10/19/7948239/nho-sjef-ole-erik-almlid-slakter-skatteokningene

Edit: Det er verdt å påpeke dette dog. Ting er aldri så ille som det kan virke som. Derfor er det spesielt viktig i disse tider og være mer ut i virkeligheten, mingle og samhandle med andre enn å ta til seg for mye (negativ) info fra nyheter og sosiale medier. Twitter spesielt dersom noen her bruker det. Ting er så klart ille, men inntrykket er alltid mye verre på hjemmefronten enn ute i virkeligheten.

Når det er sagt, neste bullmarked kan ikke komme raskt nok.
Redigert 19.10.2022 kl 22:00 Du må logge inn for å svare
ibyx
20.10.2022 kl 10:19 977

Hvor slår grunnrenteskatten inn (dersom den gjennomføres fullt, delvis eller ikke da)

Professor om saken på Ilaks.

En grunnrenteskatt vil kun belastes deler av verdikjeden. Det betyr at det etableres en egen skattesone for matfiskoppdrett som beskattes med en særskatt. Det blir da to skatteregimer, et høyskatteregime («havskatt») for matfisk og et lavskatteregime for de andre deler av verdikjeden («landskatt»). Hvis det ønskes at også investeringer i landanlegg kommer inn under havskatten vil det innebære at grensene mellom skatteregimene flyttes. Det er imidlertid ikke bare investeringene fra landanlegg som kommer inn i høyskatteregimet, det gjør også hele overskuddet. Det skattbare overskuddet i høyskatteregimet vil da økes hvis den delen av verdikjeden som flyttes inn i særskatteregimet er lønnsom. For staten er dette en fordel da de kan skattlegge et større samlet overskudd med en høyere skattesats, mens for bedriftene som eier større deler av verdikjeden vil dette være en ulempe da en større andel av overskuddet beskattes med en særskatt.

https://ilaks.no/frigjor-en-kontantstromskatt-mer-kapital/
kaliber
20.10.2022 kl 17:35 942

NHO sjefen ute igjen og svartmaler, han er jo betalt for å gjøre det. Er på tide at oppdrettsnæringen bidrar til kommunene og staten. Det jeg ikke liker er at arb.avgiften økes, skulle heller blitt fjernet. Hvorfor betale skatt til staten for å ha folk i arbeid?

Huff. Almlid er ikke god. Han vil teppebombe landet med vindturbiner og bygge ut mer vannkraft. Til og med i vernede vassdrag.
Redigert 20.10.2022 kl 17:46 Du må logge inn for å svare

Kaliber, vet du hvordan det gamle skatteregimet er i forhold til å bidra til stat og kommune? Da gjerne sammenlignet med andre næringer?

Løgnene til politikerne på venstresida setter seg ser jeg. Spesielt interessant er det at byen som får mest av skatteøkningen for distriktsnæring nr 1 er Oslo.
ibyx
20.10.2022 kl 18:26 891

Ble dette uinteressant, for dårlig forklart eller vanskelig?
Jeg forstår det slik at opplegget slik det foreslås kun går på havskatten her. Det som produseres på land er altså unntatt?
Hva med fx smolt og storsmolt i landanlegg? Verdien av disse må vel da trekkes ifra når de settes i merdene?
Og dermed redusere beskatningen etter grunnrente?
*JBJB
20.10.2022 kl 18:31 893

Hei folkens:))

Og...et aldri så lite spørsmål til finansminister og bondegutt komiske ALI fra bondepartiet, folkens - grunnrenteskatt er som kjent en skatt på inntekt fra naturressurser som jord, skog hav og olje - hva med skatt på beitedyr (sau, geit og krøtter) på utmark - dette er jo direkte bruk av fellesskapets ressurser som gir høyere inntekt for bøndene og bør skattlegges i henhold til intensjonen med grunnrenteskatt - hva med likhet for loven komiske Ali...ZnageZz....

Grunnrente er ekstra inntekt som kommer fra eierskap til naturressurser, slik som for eksempel jord, skog, hav og olje.
https://snl.no/grunnrente

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

True
20.10.2022 kl 19:20 861

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/766JqK/gjoer-drastisk-grep-for-aa-strupe-galopperende-lederloenninger?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row8_pos1&utm_medium=df-86-a3ddf688

Det vil ingen ende ta... Misliker den klovnen Vestre også for å si det mildt. Legg forresten merke til det ondskapsfulle, griske gliset til frøken Peggy litt lenger ned. De må kose seg veldig med å rive ned hele næringslivet.

Har noen noe som helst tro på at denne regjeringen vil sitte i hele 3 år til?
ibyx
20.10.2022 kl 19:41 840

Får ta sjansen på å virke litt komisk her…
I og med at det er en grense for når skatten slår inn med tanke på størrelse..
Hvor mange «bondebaroner» har vi i Noreg these days?
Det nærmeste vi kommer er vel en håndfull daglivarebaroner som gjerne kan sitte i Sveits, men de driver jo ikke landbruksproduksjon. De bare kjøper og videreselger med en viss profitt. Det blir visst milliarder av det sies det.

PS. Jeg er ingen fan av denne skatten slik den har blitt introdusert. Hverken størrelse, timing eller «dialogisk».
Jeg tror det blir justeringer. Det er viktig å dokumentere/argumentere og ikke krisemaksimere og gå i skyttergravene tenker jeg.
Men arroganse bør imøtegås.
Redigert 20.10.2022 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
*JBJB
20.10.2022 kl 19:56 819

Hei yx/folkens:))

Og...litt off piste er det bare bøndene av næringsdrivende som blir tilgodesett med statens strømstøtteordning, yx - som bonde tar finansminister komiske Ali vare på seg selv og sine, og i de skattefinansierte pendlerleilighetene er det fortsatt godt og varmt - det skal han ha...ZnageZz....

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/09/16/jordbruket-far-okt-stromstotte-varsler-regjeringen/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Det du skriver er rett og slett ikke riktig. Les deg opp!
*JBJB
20.10.2022 kl 20:34 796

Hei flue/folkens:))

Og...tenker du på ordningen hvor bedriftenes strømkostnader må overstige 3% av omsetningen, få refundert 25% over 70 øre/kwh og drive tidkrevende kartlegging og energiøkonomisering - som kun vare i tre måneder - det stuntet var stort sett for galleriet og treffer bare en brøkdel av industrien - den kan ikke sammenliknes med den rause ordningene til bøndene og komiske Ali selv...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Redigert 20.10.2022 kl 21:00 Du må logge inn for å svare

Vi i oppdrettsnæringa har falt til ro med at denne urettferdige ordningen blir innført. Det fine er at det meste blir reversert om 3 år - vent å se. Og da skal vi knekke de rødgrønne med opprør fra distriktene. Dette blir ikke glemt. Jeg vet en del mer nå enn det jeg vil fortelle ;-)
True
20.10.2022 kl 21:15 757

Får bare håpe all den skaden de har gjort innen den tid er faktisk reversibelt og ikke irreversibelt... Gjenvalgt blir de ikke uansett, men det tror jeg Støre bryr seg fint lite om. Hans tid er over uansett, her er det bare å melke mens han kan.

Det interessante er hva som skjer med SP. Ting er iferd med å skje der, men det er ikke nå med første korsvei at de største grepene blir tatt.

Pollestad og Vedum har spilt ett høyt spill. De lå an til å gjøre SP til ett distriktsparti og ikke bare ett bondeparti. Mange politikere har gjort karriere på den "bølgen". Det er slutt nå - og straffen kommer før neste valg. Det er en mobilisering på gang for at lokalpolitikerne skal berge innflytelse og plass. Det blir blodig....