Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 119943

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

oivindl
15.11.2022 kl 07:27 1633

"ingen rett å komme med forenklede personangrep som dette"

I motsetning til deg, kommenterer ikke jeg personer og kommer følgelig heller ikke med personangrep.
Jeg kommenterer innholdet som skrives, det er noe helt annet.
oivindl
15.11.2022 kl 07:30 1645

"Alle i toppledelsen / eliten tror resten er dumme, men Nordmenn er heldigvis ikke like naive som de en gang var."

Dette rammer definitivt også laksebaronene.
oivindl
15.11.2022 kl 07:46 1626

"Skatteekspert om lakseskatten: – Sjokkerende at det får så stor virkning så raskt"

Det er ikke lakseskatten han betegner som sjokkerende, men virkningen. Virkningen er det selskapene som står for gjennom permitteringer og utsettelse av investeringer.
Om det er representativt for hans oppfatning, er ikke godt å si, men det er gjengitt som et sitat.
https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/finansministeren-star-fast-ved-grunnrenteskatt-til-tross-for-permitteringer-i-oppdrettsnaeringen-1.16173430?fwdnav=34356879961701847

Grunnrenteskatten er lagt på oppstrømsvirksomheten, altså slaktevolum før foredling (nedstrøms). Det er komplett umulig å begripe hvordan de kan begrunne permitteringene i foredlingsleddet med innføringen av grunnrenteskatt. CEO i Salmar påstod til og med at det har oppstått kaos! Kaos hvor da?

Det er jo knekkende likegyldig for kundene om lakseselskapene må betale grunnrenteskatt. Det samme gjelder foredling, dette er jo overhodet ikke berørt av denne skatten.

Dessuten er permitteringer i deler av vintersesongen mer regelen enn unntaket, bortsatt fra at de denne gang har tatt litt i og varslet permitteringer helt til sommeren 2023.

Grunnrenteskatt er helt på sin plass, men jeg skal ikke mene så mye om skattesatsen. Derimot er det oppsiktsvekkende at presumtivt oppgående personer kan argumentere på en så fullstendig ulogisk måte, enten det er ledelsene eller tillitsvalgte i selskapene eller ordførere eller representanter for interesseorganisasjoner.

Har du orket å sette deg inn i problemstillingen - og faktisk hørt på hvorfor det permitteres nå ville du ikke ha skrevet dette. Hør på politisk kvarter i dag, der er det en fra Venstre som forklarer hvorfor det er permitteringer.

Det er enkelt. Det er ikke mulig å ta en risiko på å låse prisene på laks - slik man vanligvis gjør på denne typen produksjon. Gjør man det står man i risiko for å betale skatt på en teoretisk høyere inntekt enn man har. Det blir som om du skal skattes av en gjennomsnittsintekt i Norge på 600.000kr, hvor du faktisk bare tjener 400.000kr. Du vil ikke godta det, og det skal ingen godta uansett hvor rik de måtte være. Det stopper denne typen produksjon på DAGEN.

Det man skulle gjort i den situasjonen som er nå er å sagt til næringa - "vi skal ha inn 4 milliarder til fra 2023. Finn ut av det før 1 desember".
Redigert 15.11.2022 kl 08:13 Du må logge inn for å svare

Jeg har gjort ett forsøk, men det funker ikke med deg. Du fortsetter med enkle one linere...det blir ikke bedre. Du har ikke bidratt emd en tøddel, så nå blokker jeg deg. Det er ikke matnyttig å skrive lange innlegg med gode begrunnelser når du ikke følger opp med kvalitet.

Jeg er selvsagt oppmerksom på at differansen mellom langsiktige kontrakter og normprisen kan by på utfordringer, vi ser det samme i kraftbransjen der avvik fra systemprisen er en utfordring. Dette kan løses.

Hvordan er https://romsdalprocessing.no/ berørt av grunnrenteskatten? De driver utelukkende med foredling. Får de ikke tak i laks?


Du kan ikke sammenligne strøm med laks. I havbruk har man en industriell produksjon med flere ledd - og mange forskjellige prismekanismer som fungerer samtidig. Sluttkundene som er de store supermarkedkjedene krever å låse prisen, siden de ikke vil prise om varene hver uke. Dermed er det umulig å gå inn på de avtalene nå - og det har næringa kommunisert siden forslaget ble lansert. Vedum har kontret det med at foredling ikke er med i grunnrenteforslaget, han har rett og slett ignorert meldingene fra næringa. Derfor kommer permitteringene nå - og det spesielle er at ordførere i AP\SP går imot moderpartiet i en grad jeg aldri har sett før. Siden høringen er over etter at skatten skal tre i kraft - og skatten blir ikke avgjort før mai\juni 2023 - vil ingen med egne penger satse på at "dette ordner seg". Det vil ikke ett styre gå med på. Går ett foredlingsselskap konkurs vil styret kunne stå ansvarlig

Årsaken til at politikerne ikke vil slippe nasdaq er at de er redd for at de integrerte selskapene selger laksen "for billig" internt og tar ut overskuddet i neste ledd. Foredlingsindustrien er ikke spesielt lønnsom, og det er heller ikke smolt. Dermed vil det bli flyttet penger før og etter der grunnrenta blir "skapt" begrunnet med avkastningskrav. Det vil si at politikerne må regulere prisene på alle innsatsfaktorene - om de er eid av havbruksselskapene eller eksterne selskap. Det blir en rigid sitasjon som gjør at der det kanskje er dyrere å bygge\drive der vil avkastningen kanskje bli negativ på feks foredling.

Grunnrente er ikke spesielt egnet, men en annen innretning burde bli innført. Uansett hva dere tror - jeg er enig i at beskatningen må økes. MEN - beskatningen utover vanlig selskapsskatt må komme den aktuelle kommunen til gode.
Redigert 15.11.2022 kl 09:41 Du må logge inn for å svare

Jeg mener det i en viss grad er sammenlignbart og at grunnrenteskatt er en god måte å få de som utnytter fellesskapets ressurser til å betaler for denne bruken.

Du svarer bra for deg og er åpenbart svært engasjert i dette. Registrerer at det mobiliseres over en lav sko for å få stoppe dette forslaget. Det er ikke måte på hvor mange som kommer med sterke innsigelser i alle kanaler. Tror ikke Vedum og Regjeringen bøyer av, men det er mulig de vil gjøre mindre justeringer.
*JBJB
15.11.2022 kl 10:28 1473

Hei folkens:)

Og...en rekke bønder har store merinntekter på utleie av elverett til sportsfiskere, folkens - hvis det på noen måte skal være likhet for loven bør vann i elv belastes med grunnrenteskatt på lik linje med vann i hav - men det er nok lettere å skjære brede skiver av annen manns rygg - ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Pacino
15.11.2022 kl 10:44 1463

Høyre mener at regjeringen må snu og endre forslaget om å basere grunnrenteskatten på markedsprisene, for å sikre at det er mulig å inngå fastpriskontrakter for leveranser av laks. Dette markedet har stoppet opp, påpeker oppdrettsbransjen.

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/4o3OBE/hoeyre-ber-stortinget-endre-lakseskatten-alarmklokkene-burde-ha-gaatt-for-lenge-siden
oivindl
15.11.2022 kl 11:16 1465

Som du påpeker, dette er komplekst. Jeg kjenner ikke næringen i detalj og kan følgelig ikke komme med noen kvalifiserte syn på størrelse og innretning på skatten.
Men jeg har presentert alternative syn på saken, ikke nødvendigvis mine egne, men artikler og innspill fra andre kilder. Det har det vært all mulig grunn til i denne tråden.
Svarene og personkarakteristikkene som har fulgt, taler for seg. Jeg har ikke behov for å kommentere det ytterligere, men jeg tror det skal bli vanskelig å finne et sitat hvor jeg går til personangrep.

Likevel kan jeg si følgende.
Jeg er for grunnrenteskatten, i en eller annen form.
Å betale skatt på inntekter en ikke har, er urimelig og det bør det sees på. Det har jeg aldri støttet.
At det sytes å klages så mye som det gjøres i en næring som har produsert så mange milliardærer, har jeg liten sans for.
Sympatien bør ligge hos de som utfører jobben, og da til en opp gjennom årene, delvis dårlig lønn.

At eierne har så stor sympati for kysten og kystbefolkningen, gjenstår å se.
Det har ikke gjenspeilet seg i fordelingen av rikdommen så langt. Det må de vise i praktisk handling, ikke store ord. Å kjøpe opp ulike bedrifter og konkursbo er ikke nok til å overbevise meg.

En praktisk handling ville være å si at næringen tar disse ekstra kostnadene og denne ekstra usikkerheten det kommende året. Ingen permitteringer, næringen bruker av sitt enorme overskudd og sin enorme pengebinge. Ikke alle har muligheten selvfølgelig, men noen av de som nå varsler permiteringer, hadde definitivt hatt økonomi til det.
Da kunne de gått i dialog med regjeringen med en helt annen tyngde og forhandlet seg frem til en ordning alle kunne leve med fra 2024.

Men om det er slik, som har blitt påstått her inne, at pengene alltid søker mot størst fortjeneste (tatt etter hukommelsen denne gangen), sitter nok det langt inne.
nordnes
15.11.2022 kl 11:23 1452

«Jeg mener det i en viss grad er sammenlignbart og at grunnrenteskatt er en god måte å få de som utnytter fellesskapets ressurser til å betaler for denne bruken.»

Hva er statens bidrag som berettiger en grunnrenteskatt; slik jeg ser det er verdien av eierløst sjøvann i en fjord høyst begrenset. Innsatsfaktorene som yngel, for og utstyr er det som i all i all hovedsak skaper verdiene av fisken som selges i et marked dom oppdretterne har skapt. Å si at norske fjorder berettiger en skyhøy andel av denne avkastningen utover lisenser som oppdrettere har betalt store summer for blir galt. Noen vil kanskje si at lisenser i sin tid var gratis, men disse er solgt videre og staten har fått skatteinntekter av salgene, så også det blir meningsløst. Staten har tjent grovt på det som skulle bli Norges nye næring når oljeinntekter avtar. Dessverre har staten blitt for grådig og ødelagt tillit til investorer og som Joseph Kennedy (far til John F) sa «det er kun idioter skal ha den siste krona. Norge og næringen hadde alle muligheter å lykkes, men fristelsen ble for stor og Vedum sier det nesten rett frem at han vil ha pengene til en rekke oppdrettere som tjener bra. Historien om det bonden Vedum gjør, får en til å tenke på «Gåsa som la gullegg» som er en velkjent Æsop-fabel om menneskelig grådighet.
Dr_Eval
15.11.2022 kl 13:00 1400

Vedum forstår visst ikke at det er samme selskapet som oppdretter laksen som også bearbeider laksen. Vil han heller at andre land som Polen eller Kina skal ta over bearbeidingen?
polakk
15.11.2022 kl 13:05 1395

SAMISKBONDE skrev Godt poeng.
Vi kan også ta med jaktrettigheter som grunneigere har inntekter fra.
nordnes
15.11.2022 kl 13:09 1396

Her ser vi hvor pengene havner: « Dagbladet er kjent med at ti prosent av inntektene fra lakseskatten kan ende opp hos Raymond Johansen og Oslo kommune. - Et distriktsran, sier Sivert Bjørnstad (Frp). Han spår nå enda et opprør mot grunnrenteskatten.»
Dr_Eval
15.11.2022 kl 13:12 1397

Lerøy hadde en fortjeneste på 15kr per kg laks. Husk at forutsetningen for 1kg laks er ca 50kr investert. Ingen investering = ingen laks.
Pacino
15.11.2022 kl 13:19 1392

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har prøvd å fremstille denne saken som at sjømatnæringen ikke vil betale mer i skatt. Det er ikke riktig. Sjømatnæringen skal, og vil betale mer i skatt når det går godt.

Men dette handler om det voldsomme skattetrykket som har vært på kort tid, om at innføringen av grunnrenteskatt ikke er ordentlig utredet for å vite hva konsekvensene vil være og at grunnrenteskatten slik den er foreslått av regjeringen vil slå feil ut når det for eksempel gjelder fremtidige investeringer og kontrakter.

Dette er også grunnen til at Høyre har inntatt en konstruktiv holdning og åpnet opp for dialog både med sjømatnæringen og regjeringen for å finne gode løsninger.
Pacino
15.11.2022 kl 15:41 1324

Når det kommer varsler om utsatte investeringer og permitteringer, så går ikke det bare utover aktiviteten i sjømatnæringen, men også aktiviteten i leverandørindustrien som for eksempel mekanikere, rørleggere, elektrikere og andre små- og mellomstore bedrifter i lokalsamfunnene som har sjømatnæringen som kunde.

Det er distriktene som vil oppleve de største og hardeste konsekvensene av regjeringens kraftige skatteøkninger, fordi sjømat er en typisk distriktsnæring.
oivindl
15.11.2022 kl 16:52 1272

"Noen vil kanskje si at lisenser i sin tid var gratis, men disse er solgt videre og staten har fått skatteinntekter av salgene, så også det blir meningsløst."

Før man konkluderer bør man gjerne ha en oversikt over hva disse faktisk er solgt for, og hva de genererer av inntekter i dag.
oivindl
15.11.2022 kl 16:53 1274

"Staten har tjent grovt på det som skulle bli Norges nye næring når oljeinntekter avtar."

Men ingen har vel tjent mer enn eierne.
Dr_Eval
15.11.2022 kl 17:10 1261

Mener du at det er rettferdig at staten skal tjene mer enn eierne?
nordnes
15.11.2022 kl 17:47 1235

Om du ser på MOWI. De kjøpte mye av lisensene fra Hydro Seafood som ble til Pan Fish og senere Mowi. Staten var og er storeier i Hydro og tjente godt på det. Dette skjedde til markedspris og prinsippet er at «avtaler skal holdes», å ta en omkamp siden oppdrettere har vært flinke hører ikke noe sted hjemme. Vedum bruker Mowi sin suksess som begrunnelse, for en omkamp, ved å ta en skyhøy beskatning. Så ovindl du bør kanskje sette deg inn i historien før du spør «Før man konkluderer bør man gjerne ha en oversikt over hva disse faktisk er solgt for, og hva de genererer av inntekter i dag.»

Jeg tror Vedum kommer til å ødelegge norsk oppdrett, men det er ok for meg om oppdrettere vender blikket utover og finner andre land mer attraktive å investere i. Skaden Vedum påfører landet tar mange år kanskje tiår å reparere.

Jeg skjønner mer og mer de i finansdepartementet som sa at Vedum var den minst begavede finansministeren Norge har hatt. Han må være det om han kan si sånt som dette;
« Vedum uenig med laksenæringen: – Bør ikke være noen skatterisiko
Laksenæringen sier at markedet for fastpriskontrakter er dødt. Finansministeren står fast på at det ikke bør være noen skatterisiko å inngå slike avtaler.»

https://e24.no/naeringsliv/i/O8kEXk/vedum-uenig-med-laksenaeringen-boer-ikke-vaere-noen-skatterisiko
Redigert 15.11.2022 kl 18:22 Du må logge inn for å svare
Kajtek
15.11.2022 kl 17:53 1231

Jeg ble helt forskrekket når jeg hørte Vedum si på nyheter « jeg forstår ikke hvorfor de sier opp folk der ? Grunnrenteskatt omfatter ikke dem» Hallo, forstår ikke finansminister hvilken konsekvensen den skatten han innfører får? Forstår han ikke at det vil utløse dominoeffekten? Det er helt flaut. Og de skal sitte i 3 år til?
Vestland
15.11.2022 kl 18:12 1219

Når denne skatten ble bestemt forventet Vedum og regjeringen protester fra næringen. Så bestemte de seg for at alle innvendinger kun er lobbyvirksomhet for å slippe unna skatten. Derfor hører de ikke på noen.
Pacino
15.11.2022 kl 18:32 1197

Det hjelper også lite å utvide velferdsordningene i statsbudsjettet om det ikke er noen som skaper skatteinntektene til statsbudsjettet, dette burde til og med Støre og Vedum forstå.

Det må være mulig å finne gode løsninger på skattleggingen av sjømatnæringen som bidrar til mer skatteinntekter, men som ikke hindrer vekst og utvikling i distriktene, slik det nå gjør, ..AP, SP og SV
er ikke kompetent for oppgaven ,,distriktene fortjener bedre.
Redigert 15.11.2022 kl 18:57 Du må logge inn for å svare
oivindl
15.11.2022 kl 19:11 1156

"Så ovindl du bør kanskje sette deg inn i historien før du spør «Før man konkluderer bør man gjerne ha en oversikt over hva disse faktisk er solgt for, og hva de genererer av inntekter i dag.»"

Men du har altså ikke tallene? Markedspris sier jo lite om hva de har betalt.
hill
15.11.2022 kl 19:19 1144

"Jeg mener det i en viss grad er sammenlignbart og at grunnrenteskatt er en god måte å få de som utnytter fellesskapets ressurser til å betaler for denne bruken."

Møresilda - tror du og andre, må ha glemt, at selskapene allerede har betalt for konsesjonene i sjø-områdene de bruker.
Det betales i tillegg en produksjonsavgift for hvert kg. fisk som blir produsert, innenfor norsk territorialfarvann.
Så næringen, de utnytter ikke "fellesskapets resurser" gratis, slik du og andre antyder.

Om ikke dette er nok, så skal næringen nå, i tillegg, pålegges en ekstraskatt på 40%,
fordi de tjener godt på det de driver med (i forhold til mange andre næringer)!

Synes dette blir helt absurd, at denne ene næringen skal ha TO ekstraskatter, i forhold til annen næringsvirksomhet.

Dersom staten mener at næringen betaler for lite for bruken av allerede betalte konsesjoner,
så burde en vel heller øke produksjonsavgiften noe, istedenfor å drepe hele bransjen med en ekstraskatt på 40%,
i tillegg til vanlig selskapsskatt?

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/fisk/#sats-for-2022

Redigert 15.11.2022 kl 19:41 Du må logge inn for å svare
nordnes
15.11.2022 kl 19:55 1103

Hvorfor er tallene så avgjørende. Kjernespørsmålet om det er kjøpt til markedspris eller ikke og tallene varierer fra oppdretter til oppdretter.

Men jeg kan ta et eksempel fra en oppdretter, som illustrerer noe du sliter med å forstå:

Staten solgte aksjene i Cermaq til markedspris, skal staten da ta betalt en gang til ?
« Dermed renner det snart inn rundt 5,25 milliarder på kontoen til den norske stat, mens statens tid som aksjonær i oppdrettsnæringen er over.»

https://e24.no/boers-og-finans/i/G17LnJ/staten-takker-ja-naa-er-cermaq-salget-i-boks
Redigert 15.11.2022 kl 19:59 Du må logge inn for å svare
hatitchi
15.11.2022 kl 20:36 1070

Kan jo legge til:

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/z76PP9/milliardresultat-for-cermaq-mener-verdien-er-naer-tredoblet-etter-at-staten-solgte

Staten solgte 60 konsesjoner (59 % eierandel) for 9,9 milliarder. Cermaq er den største ikke-børsnoterte oppdretteren i Norge. Fint å bruke unnskyldingen om at utbyttene går til utlandet når staten selv er skyld i at Cermaq og Mowi er på utenlandske hender, og de ble solgt til markedspris. Nå krever de et Cermaq-salg i årlige inntekter.
Pacino
15.11.2022 kl 21:00 1072

Ap kan notere seg enda en bunnotering. Før 2022 hadde Ap aldri fått under 20 prosent på en Respons-måling. Men i august (19,9), september (19,8) og november (18,5) havner partiet under 20-tallet.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/APr7px/vgs-partibarometer-ny-bunnmaaling-for-ap-flykter-til-erna
polakk
15.11.2022 kl 23:08 1012

Jeg tenker på hvordan det skal gå med oppdrett av andre fiskearter.
Det har helt sikkert blitt tapt noen milliarder innen torskeoppdrett, lurer på om det blir lett for disse selskapene å hente kapital neste gang det blir nødvendig.
Hvorfor skal vi investere i penger i noe slikt dersom vi risikerer 80 prosent skatt dersom det blir suksess.
Forstår at myndighetene kanskje mener at det bør betalest mer skatt, men å forandre helt på rammevilkårene for en så viktig næring over natten fører til stor usikkerhet, og er veldig skadelig for norges renome som sikkert land å invester i.


Jeg har ikke kommet med personangrep. Jeg har kommentert - og står for hvert ord jeg har kommet med.

Saken er ikke så kompleks for oss som forstår næringa. Politikerne har klart å komme med en kompleks løsning på ett enkelt problem. Næringa vil betale skatt. Næringa vil bla opp 3,5 milliarder som de sier skal komme inn. Problemet er at de ikke hører på næringa - de kaller det syting når næringa prøver å fortelle hva som ikke fungerer. Arrogansen er såpass stor at det ikke er tillit til at politikerne finner en god løsning.

Det blir nedlatende av folk som ikke forstår hvordan næringa henger sammen å si at folk - inkl de på gulvet som skjønner dette - sier noe annet. Du har nok hatt ordene i behold om det var BARE eierne som sa noe - nå er det leverandører, ansatte, politikere osv osv som har skjønt det. Trykket er enormt - for dette funker ikke.

Ulltveit Moe sitt renomme står også på spill. Hun har heller ikke forstått prisfastsettelsene i de forskjellige segmentene - og hvem som bestemmer det. Hun skjønner ikke at det ikke er opp til oppdretter, men kjøper. Kjøper 3 mnd etterpå på spot kan finne på noe helt annet, men det markedet er til ett helt annet segment. Summen av dette vil nok være lite kontraktsfisk og mye på spot...som igjen gir lavere laksepris og lavere grunnrente.

Eierne har sympati. De fleste eierne møter de ansatte på butikken, på skolen med barna og ellers i lokalsamfunnet. Du og de fleste andre henger dere for mye opp i han som eier 14% i Mowi - som har 40% av verdiskapningen utenfor Norge. Allikevel klarer politikerne å ordlegge seg som om 100% av utbyttet kommer fra norske fjorder. Det er FEIL....men det er ikke så viktig???

Det er ikke mulig - og i ett AS vil det ikke bli tillatt å ta en sånn økonomisk risiko. hvis man låser 30-40% av volumet og bommer på prisen kan resultatet bli fatalt. Husk - skattetrykket er økt til 80%. Man har ikke så mye igjen å rutte med. Havbruk er kapitalintensivt - og det kreves en høyere avkastning til fornying enn feks innen kraft. Ingen kan kreve at en ellers lønnsom næring skal ha konkurser blant de som foredler mye - som er det myndighetene EGENTLIG ønsker (arbeidsplasser) - bare for at politikerne ikke klarer å sette sammen en god skattepakke.

Løsningen er enkel. For 2023 øker de produksjonsavgiften med 1,5kr. Det vil få nok milliarder på bordet slik at man i løpet av 2023 kan finne en god skatteordning for 2024.

Det som du ikke klarer å få med deg er at næringa gjerne betaler mer skatt. De har vært villig lenge. Problemet er at kystkommunene får for lite siden staten skal hente. I tillegg kaster storbyene seg inn i debatten rundt grunnrente - og nå viser det seg at Oslo stikker av med ca 10%. Det er ikke fair....det er ikke oppdrett i Oslofjorden. De bidrar med 0.

PS: ellers er lønna ekstremt god innen havbruk. Gutta på gulvet med fagbrev er ofte oppe i 700-800k. Jeg kjenner driftsledere i Salmar som er laaangt over 1 mill...men så er jo utskilte salmar en bedrift som er kjent for å dele med de ansatte. Det klinger nok ikke så godt i AP og SP. Passer ikke med storyen

Redigert 16.11.2022 kl 00:36 Du må logge inn for å svare

Det er en logisk brist i MDG ulltveit moe sitt argument. Konsesjonene er solgt mange ganger til markedspris. Det er umulig å i dag dømme hva det burde være.

Tenk deg følgende problemstilling. Salmar har nettopp kjøpt masse MTB (NTS\NRS) til markedspris i en budrunde. Etter avtalen ble gjort har konsesjonsprisen halvert seg. I tillegg må de betale grunnrente på noe de har kjøpt alt for dyrt for få mnd siden.

Det samme gjelder 18% vekst de siste konsesjonsrundene. Det er markedspris - siden det er auksjon (i realiteten 12 ish % pga noe på fastpris). Ulltveit moe mener 97% er gratis. Det kan ikke være rett....det er helt umulig!

Ellers solgte staten selv en del av Hydro og Cermaq. Begge til markedspris. Da bør jo ikke de underlegges grunnrente? Ergo vi er sikkert på minst 20% av konsesjonene til markedspris rett i lomma til staten?

Her er så mange problemer med logikken som blir påtvunget i en historie for å rettferdiggjøre en brutal ordning.

MEN

Næringa er villige til å betale skatt - mer skatt...men behandle folk på skikkelig redelig vis. Ikke heng dem ut som baroner, rikinger, milliardærer, skatteflykninger osv osv. Av laksemilliardærene tipper jeg det er flere % messig som er igjen i Norge enn andre. Fredriksen er reder...ikke havbruker

30-40% av mowis verdiskapning er utenfor Norge. Dermed er det feil å bruke tallene som politikerne gjør - for verdiene blir også skapt i Canada, Skottland osv osv.

Om få år er det over 50% i utlandet. Det kommer AP\SP til å bli husket som arkitektene bak