Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 116059

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn


Hva er det slags hersketeknikk? Vi er fullstendig klar over at de fleste vil ha mer penger uten å løfte en finger - og spesielt majoriteten i byene.

Fredd Wilsgård sammenligner det med bistand til U-land, som jeg synes er treffende:
– I forhold til om det sentrale Østlandet ønsker grunnrente, så kan du like godt spørre noen i Nigeria om de syns at Norge bør øke andelen bistandsmidler. Svaret er gitt.

-------------

Ellers har vi bredere støtte mot grunnrente enn jeg trodde. Dermed er dette en god dag - og en seier. Jeg hadde trodd støtten var langt høyere. Regjeringen jobber hardt med pr gjennom fagforbundene - og ekstrastøtten ble ikke overraskende lansert i dag. Regjeringslobbyen jobber på høygir :-)
Pacino
24.11.2022 kl 15:21 1678

Under fjorårets valgkamp til stortingsvalget reiste Senterpartiet med Slagsvold Vedum som hærfører land og strand rundt og fortalte hvor viktig verdiskapningen ute i Distrikts-Norge er og at de verdiene som blir skapt i distriktene skal bli der og bidra til arbeidsplasser, innovasjon og vekst.

Noe av det første Senterpartiet gjør i regjeringsposisjon med Vedum som finansminister er å innføre en dramatisk endring av formuesbeskatningen for familieeid lakseoppdrett.

Dette vil bety at store verdier som istedenfor å bli brukt i lokalsamfunnet til blant annet å skape arbeidsplasser, innovasjon, kjøpe tjenester i lokalsamfunnet nå skal disponeres av finansdepartementet.

At dette har skapt store reaksjoner langs kysten er ikke overraskende, viser i denne forbindelse til protester fra over 70 ordførere langs kysten, de fleste fra regjeringspartiene.

Det er flere forhold som gjør at denne skatten er spesiell og uforståelig. Eierne av konsesjonene må betale millionbeløp i skatt uansett om de tjener penger eller ikke.

Dersom lakseprisen blir 30 kr og ikke 60 kr som nå, eller at det blir sykdom i merene og laks må destrueres og merene tømmes og ikke kan tas i bruk på flere år, ref blant annet algeinvasjon i fjordene 2019, får eierne liten eller ingen inntekt, men må fortsatt betale millioner i formuesskatt.
polakk
24.11.2022 kl 15:37 1667

Etter min mening så burde alt av skatteinntekter over det som er normal selskapsskatt blitt øremerket områdene der lokalitetene ligger.
nordnes
24.11.2022 kl 15:45 1675

«En fersk måling om hva folk tenker om den foreslåtte grunnrenteskatten i havbruk viser relativt stor støtte for regjeringens planer. Men spesielt yngre har ikke gjort seg opp en mening.»

Det går tydeligvis et skille mellom eldre og yngre jf «Men spesielt yngre har ikke gjort seg opp en mening», noe som er forståelig. Erna sa på Arendalsuka (da hun var statsminister) at yngre trolig må jobbe til 73 år og 45 timer uken for å balansere eldrebølgen og fremtidige pensjoner. De yngre er generasjonen som trolig får liten glede av oljefondet. De ser at de må ha initiativ og pågangsmot for å lykkes, der en må ha fem eller seks i alle fag for å komme inn på populære studier. Det er ikke like populært blant yngre å være middelmådig som det var på 1980 tallet, men de lar seg heller inspirere av andres suksess. Mange av disse har studert i utlandet og de har trolig mistet litt av fremtidstroen på en norsk formynderstat der de ser at uten et sterkt næringsliv går det dårlig. De ser at venner har det bra i Europa og med Ernas ord i bakhodet tror jeg mange av de flinke ungdommene bosetter seg utenfor Norge. Derfor er det heller ikke like lett å få forståelse for høy skattlegging blant dagens unge.

Redigert 24.11.2022 kl 15:53 Du må logge inn for å svare
Kajtek
24.11.2022 kl 16:38 1629

Jeg synes at regjeringen er veldig arrogant når de ikke tar det til seg hvordan det de holder på med vil påvirke samfunnet. Slik som det var en på Tv i dag på nyheter for å protester mot grunnrenteskatten. Hun kommer fra en liten plass i Norge. Hun har jobbet i oppdrettsbedriften i 24 år. Hvis man mister jobbene der vil folk flytte derfra på letting etter arbeid. Kommunen mister inntekter, butikkene må stenges osv. Det er dominoeffekt. Folk flytter. Men Vedum har ikke nok kunnskap til å forstå det. Jeg blir steike f……….. at man har folk i viktige stillinger i politikken som ikke forstår hva de holder på med.
Redigert 24.11.2022 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
peaf
24.11.2022 kl 16:39 1654

Ja det minner litt om FRP som alltid har sett samfunnets undergang når det kommer på tale om økte skatter for de som har mye. Nå er det faktiskt en global gryende mening at alle skall bidra. Så får vi håpe 1 mil pensjonister syns det er okey at de skall bidra, mens noen andre bygger formue med fritaksmetoden. Men svartmalere av yrke ser bare problemet ikke løsningen. Men jobbe på kanske du finner ut hvem som bør betale skatt fremover i samfunnet.
Pacino
24.11.2022 kl 16:43 1661

Norsk eierskap og flere hundre tusen småsparere opplever nå skatteøkninger på bred front, og
store verdifall på sine investeringer i norske selskaper. Det er både vanlige og uvanlige sparere, pensjonister og bedrifter regjeringen hamrer løs på.


Det virker om regjeringen har bestemt seg for at det aller viktigste i dens regjeringstid skal være å jage flest mulig industribyggere og eiere ut av Norge. Var det ikke noen som for få år siden gikk til valg på «Nei til salg av Norge»?
Redigert 25.11.2022 kl 13:34 Du må logge inn for å svare
peaf
24.11.2022 kl 16:52 1657

Kan du ge en kort beskrivelse av vilke du mener skall betale skatt. Eller mener du det ikke behøvs skatt.
Pacino
24.11.2022 kl 17:03 1643

Alle som har en eller annen form for inntekt må betale skatt. Vi betaler inn en viss del av lønningsposen vår til fellesskapet, i bytte mot tjenester som helsevesen, motorveier og skolegang for alle, dette burde til og med du som utlending forstå.
nordnes
24.11.2022 kl 18:21 1588

Tyskland tar vel vare på og politkerne fremsnakker bilindustrien til sammenligning, jf « Andre land som har verdensledende næringer, vil som regel forsøke å hjelpe dem til å bli enda større, mer ledende – men her i Norge tenker tydeligvis regjeringen motsatt.»

Jeg vil vel snarere si at det er Witzøe som er hårsår.
Kajtek
24.11.2022 kl 20:07 1528

Witzøe er en bra mann. Har du sett Dagsrevyen i dag og protester mot grunnrenteskatt. Se og lær.

Livene til Witzøe jr og sr vil være akkurat i like mye luksus som før grunnrenta. Det er verre for arbeidere i foredling og leverandørindustrien. Men hvem bryr seg om dem? Pytt pytt!
nordnes
24.11.2022 kl 21:33 1470

Etter at Vedum hang ut både Witzøe og sønnen hans i beste sendetid på tv så skriver han nå; « Sannheten er at jeg synes Witzøe er flink. Det står respekt av jobben han har gjort med å bygge opp et solid norsk selskap. Men det er ikke han som person, eller meg som person dette handler om.»

Men hva gjør Witzøe jr i Norge! Han burde jo ha kommet seg ut av landet for lenge siden så hadde han spart selskapet for hudrevis av millioner hvert år.
Torine
24.11.2022 kl 22:14 1423

Les Hegnars leder idag « En stille rasering av Norge».
Pacino
25.11.2022 kl 00:27 1312

Nå rakner det for bonden fra Hedmark,

Trygve Slagsvold Vedum beveger seg farlig nær sperregrensa med 4,8 prosents
oppslutning. Det er et fall på to prosentpoeng siden forrige måling.

https://www.dagbladet.no/nyheter/na-er-ogsa-vedum-i-krise/77850723

Valgkampen er godt igang når dette stemmes over på stortinget. Jeg tror vi kan få noen overraskelser i SP på stemmesiden. Husk…de fleste er fra bøgda i SP
Pacino
25.11.2022 kl 07:30 1216

Vedum bløffet om lakseskatten,, igjen − Føler oss rundlurt,

For annen gang på kort tid møter finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tunge anklager
om faglig feil. Vi har blitt lurt trill rundt, sier Hanne Lundberg i familiebedriften Gratanglaks,

To av landets ledende fiske-analyseselskaper har ettergått finansminister Trygve Slagsvold Vedums
påstand om at små lakseoppdrettere slipper den varslede skatteøkningen.

Påstanden er feil, fastslår analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse, et av de fremste globale
analyseselskapene innen laksesektoren.

Her er konklusjonene til Kontali Analyse: Våre beregninger viser at det ikke stemmer at oppunder 70%
av selskapene vil slippe å komme i grunnrenteposisjon med regjeringens forslag, sier Nystøyl.

Rådgivningsgiganten KPMG, som har sjømat som et av sine spesialfelt, har gått gjennom regnskapene
til to mindre oppdrettsselskap.

Ett av dem får betydelig økt skatt som følge av den nye grunnrenteskatten, selv om de produserer mindre
laks enn den grensen Vedum opererer med for selskaper han mener skal slippe skatt. Det andre slipper,
men det skyldes at de får kraftig økning i to andre skatter, sier partner og advokat Pedro S. Leite i KPMG.

Dermed slipper ikke Gratanglaks unna, selv om de har under 5000 tonn MTB.

Leder Hanne Lundberg i Gratanglaks er nesten på gråten.

Jeg er så redd for at det bestefar og far har bygget opp skal ramle sammen, sier den unge kvinnen.
Hun har tatt over familieselskapet sammen med sin søster og bror.

Det økte skattetrykket gjør at vi må stanse alle investeringer vi har planlagt for å utvikle selskapet.
Jeg er redd det kan gå ut over våre 40 ansatte, og de rundt 150 ansatte som er avhengige av oss,
blant annet slakteriet og serviceselskap.

Hun gir Vedum så hatten passer.

Han kom med to skattegrep som øker våre utgifter kraftig, men jeg ble litt lettet da forsikret at
selskap med biomasse under 5000 ikke vil få den nye grunnrenten, sier hun.

Men nå viser det seg at garantien til Vedum ikke er verdt noe som helst.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge sier deres mistanke har blitt bekreftet. De mindre selskapene blir ikke skjermet, slik Vedum har garantert. Enten har Vedum blitt lurt av sitt
eget embetsverk, eller så har han lurt oss alle.

Vedum kan ikke slik han gjorde, garantere at opp mot 70 prosent av selskapene blir unntatt beskatning. Han er nå avslørt, sier Ystmark.

Redigert 25.11.2022 kl 13:19 Du må logge inn for å svare
*JBJB
25.11.2022 kl 08:04 1177

Hei folkens:))

Og...som kjent har vi titulert finansministeren for komiske Ali over lengre tid, folkens - alt kommer av en grunn og stuntet i Debatten hos Fredrik Solvang der komiske Ali tegnet og forklarte at alle ville få økt kjøpekraft i 2022 er skrekkeksempelet på løgn og bedrag - ZnageZz....

-Takk-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

Her linkes det til mye rart som ikke har noe med oppdrett å gjøre. Derfor legger jeg inn denne som vider hvordan næringen prøver å påvirke forskere.

«Mister lysten til å forske på lakselus etter reaksjoner fra næringen: – Helt grusomt
Forsker Mari Myksvoll forsøker å sky unna temaer som kan skape gnisninger med lakseoppdretterne. Hun er ikke den eneste som føler seg presset.»

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/0QV9nG/mister-lysten-til-aa-forske-paa-lakselus-etter-reaksjoner-fra-naeringen-helt-grusomt?referer=https%3A%2F%2Fwww.vg.no

https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/oA9JBR/25-havbruksbedrifter-tapte-soeksmaal-mot-staten
Redigert 25.11.2022 kl 11:20 Du må logge inn for å svare
nordnes
25.11.2022 kl 11:31 1058

Senterpartiet prøvde å gjøre seg populær i byene, derfor byttet Jan Bøhler parti fra Ap til Sp og ble Senterpartiets toppkandidat fra Oslo, men det hjalp ikke. Det viser den lave appellen Senterpartiet har i byene.

I 1959 skiftet Bondepartiet navn til Norsk Folkestyreparti for å nå velgerne i byene, navnet ble latterliggjort og de hadde ekstraordinært landsmøte der de skiftet navn til Senterpartiet. Senterpartiet er et parti for bønder og det er merkevaren til partiet. Denne merkevaren har de ikke greid å bli kvitt, men partiet har til nå greid å dra kysten med seg. Når de gir et raust landbruksoppgjør til bøndene som oppdretterne må betale, så er jo det en overføring fra oppdrett til landbruk. Dette tror jeg straffer seg, ender i en konflikt mellom fiskeri og landbruk og det er et paradoks at 5 av SP-statsrådene har gård selv eller i nærmeste familie. En så antydninger til konflikten mellom landbruk og fiske da Norge skulle inngå handelsavtale med UK etter Brexit. Samtidig har Senterpartiet vinglet mellom borgerlig og sosialistisk side, også det straffer seg. Venstre prøvde på det samme på 1980 tallet og da forsvant de ut av Stortinget og i valgdebatten snakka Einar Førde om vingle Venstre.

Hvis Senterpartiet mister kystvelgerne er det kun bønder igjen, da sliter de og kan komme under sperregrensa for utjamningsmandater. Det er fullt mulig Høyre og Frp plukker opp Senterpartiet sine velgere langs kysten.
Redigert 25.11.2022 kl 12:08 Du må logge inn for å svare
True
25.11.2022 kl 12:33 998

Fordi majoriteten av dem aldri har bidratt i næringslivet. Spesielt SV har en helt forvridd virkelighetsforståelse ingen er tjent å leve med.

Og tåkefyrsten Støre er mer opptatt av å mele sin egen kake enn å tjene folket. Dette er hans "big moment" må dere huske. Han har slitt hardt og lenge for å komme i en posisjon bare for å rasere Norge...

https://www.finansavisen.no/leder/2022/11/24/7963226/en-stille-rasering-av-norge?internal_source=sistenytt
peaf
25.11.2022 kl 13:19 965

Kan man lite på rikinger i dag, eller er det en gruppe som ikke skyr noen middler for at bli rikare.
https://www.dn.no/spesial/hvem-eier-norge/
Det vet vi at øverst på agendan er det at slippe skatt som troner høyest. Jeff Bezos i amazon en av verdens rikaste (over 1000 milliarder ), der sloss fagforeninger og ansatte med nebber og klør for at få en lønn de kan leve av. Meget riktigt så har han skapt ca 1,5 mil arbeidsplasser, men de fleste lever på sveltlønn. Skall man rose han opp i skyerne for alle arbeidsplasser han skapt, eller bør man presse han til at dele med seg lite og. Eller drar han til Sveits da, så han kan realisere sine 1000 milliarder skattefritt.
De naive førstår ikke det er et globalt problem om de rike skall slippe skatte der de tjener pengerne, eller flytte til Sveits med hele beholdningen. I lugano dit Røkke flyttet er 40 % utlenninger, sikkert meget samvitsfulle som sender en tanke hjem til landet som gjorde dem rik. Men det blir nok bare med en tanke. Og vi vet jo at hadde fjorderne vart flyttbare så hadde de vart i Sveits for lenge siden.
Vi har jo og Monaco men der er det reden fullt, og der er kvaddratprisen på over 400.000. Men det er det verdt om man slipper skatt, og man får betydligt mer betalt etter någre år før køn av skatteflykktinger som vil dit er lang.
Trenden er helt klar og Hengnar er fullstendigt ening, hvorfor skall man betale skatt når man kan slippe.
Kajtek
25.11.2022 kl 14:00 925

Det er nøyaktig det det er. Stille rasering av Norge.

En annen ting jeg har tenkt på er hvorfor det er en multimillionær som leder Ap. Mannen vet sikkert ikke hva en liter melk og en liter bensin koster. Politikk handler ikke om å representere folket, det har blitt et fag og et miljø hvor man læres opp til hvordan skal snike seg opp og fram og jatte med uten å handle. Krev ti års erfaring i 100% arbeid før man i det hele tatt får sette foten innenfor Stortinget eller man kan ha noe verv i et parti.

Ja. Landet blir nok lagt øde. Svartedauen var ingenting i sammenligning.
oivindl
25.11.2022 kl 14:14 926

Et moment som har vært nevnt her inne, var at grunnrenteskatten ville begrense forskningen.

Men en kan jo stille spørsmål ved hvor opptatt næringen er av fri og uavhengig forskning.
polakk
25.11.2022 kl 14:58 895

med den politikken som Senterpartiet fører nå, så kan Sosialistisk Bondeparti være et passend navn
Redigert 25.11.2022 kl 14:58 Du må logge inn for å svare
polakk
25.11.2022 kl 15:08 891

Når Japan, som også er et land med lang kyst og mye fjell og tildels et klima som ikke er så mye varmere en i Norge har klart å få 120 - 130 millioner mennesker inn på et landområde som bare er litt større en Norge, så betyr det at vi er langt fra å ta ut potensialet. Ikke det at jeg ønsker så mye folk i Norge :-).

Det ble stilt spørsmål angående resultat av forskning, det er både legitimt og nødvendig for alle næringer. Du kan jo selv forestille deg resultatet hvis en ikke får lov å stille spørsmål angående forskning.
nordnes
25.11.2022 kl 15:33 868

Jeg tror du kan ta en titt på befolkningsutviklingen på Frøya før og etter Salmar, så ser du hvor hvordan Salmar har påvirket både antallet arbeidsplasser og innbyggere i kommunen. Så til syn på « hvor opptatt næringen er av fri og uavhengig forskning» kan en si; når tallene taler kan forskerne tie.
Redigert 25.11.2022 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
oivindl
25.11.2022 kl 15:35 864

Men det er vesentlig hvorfor man spør og hva man spør om.
Ser ikke ut til at hensikten nødvendigvis var å bringe mer kunnskap på banen.
oivindl
25.11.2022 kl 15:39 851

"når tallene taler kan forskerne tie."

Tallene var vel ganske klare også for tobakksindustrien, det gikk så det suste.
Heldigvis var ikke forskerne villige til å tie, i hvert fall ikke de uavhengige.
nordnes
25.11.2022 kl 16:32 806

er dette det beste du klarer å skrive ?