Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 115510

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

oivindl
04.12.2022 kl 03:56 1772

Forfatteren går i baret allerede i sitt første forsøk på bruk av logikk.
"Argumentet for havbruksskatten går omtrent som følger: «Grunnrenteskatt er bra» + «det finnes grunnrente i havbruk», ergo bør det innføres havbruksskatt slik regjeringen har foreslått. Dette er logiske sprang som ville gjort selv Erasmus Montanus forlegen."

Om vi tar utgangspunkt i det mest kjente sitatet fra Erasmus Montanus, om mor Nille og en sten, har det ingenting med forfatterens sammenligning å gjøre. Det er ingen logisk brist i det forfatteren trekker frem om innføring av grunnrenteskatt, snarere tvert imot.
nordnes
04.12.2022 kl 05:34 1752

I podcasten med Jon Hustad sa han at økningen i formuesskatt vil medføre mer utenlandsk eierskap og pekte på paradokset at Senterpartiet dermed øker den utenlandske eierandelen av norske bedrifter.

Kristin Clemet har en artikkel i Minervanett;

«Nå rapporterer stadig flere om at (mer enn) hele overskuddet går med til å betale utbytte- og formuesskatt, og det er selvsagt ikke bærekraftig.»

Spørsmålet om blir om en etterhvert får situasjoner der formuesskatten medfører at visse investeringer kun blir lønnsom for utlendinger?

https://www.minervanett.no/naeringsministeren-lurer-ingen-i-naeringslivet/418250?fbclid=IwAR0MGg3Exu6I0QY1GOkP8e4WDm1HVq1Cp_2HFm2AwyOiodePdw1MSE2tdQ4
Redigert 04.12.2022 kl 06:52 Du må logge inn for å svare
oivindl
04.12.2022 kl 09:22 1692

"I podcasten med Jon Hustad sa han at økningen i formuesskatt vil medføre mer utenlandsk eierskap"

Det er jo interessant, en av bekymringene her på tråden er jo at utlendinger ikke lenger vil investere i Norge.
Altså stikk motsatt.
Redigert 04.12.2022 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
oivindl
04.12.2022 kl 09:43 1678

At noe er gratis for brukerne, betyr jo ikke at det ikke er kostnader forbundet med drift mm.
Men fortsatt gratis for brukerne.
Karybdis
04.12.2022 kl 10:16 1648

Det interessante å følge med på er om denne konfiskering av privat kapital vil påvirke investeringene fremover. Kapital har normalt en tendens til å flyte mot avkastning. Klarer Vedum her å oppheve finansiell tyngdekraft så bør han jo prøve seg på den franske 1,8%-en som neste delmål.
Pacino
04.12.2022 kl 10:17 1643

Og hvem er det som betaler kostnadene forbundet med drift da mener du?

For å betale offentlige tjenester og trygdeutgifter må staten ha inntekter. Helsetjenester, skole, brannvesen, veier og eldreomsorg er eksempler på offentlige tjenester som finansieres av skatteinntekter. Gjennom skatter og avgifter bidrar vi alle til å betale for velferdsstaten.

Alle som arbeider betaler skatt til stat og kommune. Vi betaler også en egen trygdeavgift. Arbeidsgivere betaler på sin side en arbeidsgiveravgift som også skal gå til trygdeutgiftene.
Redigert 04.12.2022 kl 10:22 Du må logge inn for å svare
nordnes
04.12.2022 kl 10:47 1626

« Det er jo interessant, en av bekymringene her på tråden er jo at utlendinger ikke lenger vil investere i Norge.
Altså stikk motsatt.»

Regjeringens politikk kan medføre begge deler, altså både og.
1. Det kan være at velfungerende bedrifter med god balanse og overskudd som kjøpes opp av utlendinger.
2. Det er annerledes i det grønne skiftet. En kan bruke satsingen havvind som eksempel, havvindsatsingen er en av regjeringens store prosjekter. Utbygging av havvind forutsetter tilgang på store mengder kapital og da er det nødvendig med mer enn norsk kapital. Brytes investorers tillit er ned, blir resultatet høyere avkastningskrav og dyrere finansiering. Eksemplet gjelder mer enn havvind. Jon Hustad nevnte i podkasten investeringer og oppgraderinger i vannkraft som er satt på vent. Da blir strømmen trolig dyrere, [også for de som er uenig med meg her på forumet].

Så dette er «både og» fremfor «stikk motsatt»
*JBJB
04.12.2022 kl 13:26 1610

Hei one liner/folkens:))

Og...du får ta det opp med komiske Ali, de 44,8 milliardene i ekstra skatteskjerpelser kommer fra et sted, one liner - selv om du tror gratis skolemat er gratis er det alltid noen som må betale - gratis lunsj finnes bare i din utopiske drømmeverden der alle rusler glade omkring og klipper hverandre, binder blomsterkranser og lyttet til harpeklang...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla

oivindl
04.12.2022 kl 13:33 1602

Betales blandt annet av skattebetalerne, men også andre inntekter staten har.
Gratisprinsippet betyr at det ikke spiller noen rolle om den enkelte har bidratt eller ikke. Det er gratis for alle.
oivindl
04.12.2022 kl 13:35 1605

"selv om du tror gratis skolemat er gratis er det alltid noen som må betale"

Det er gratis for mottakeren, det er prinsippet.
oivindl
04.12.2022 kl 13:57 1594

Dr_Eval skrev Jeg er uenig.
Det må du gjerne være, kanskje tenkte heller ikke forfatteren på akkurat det sitatet, vi kan jo håpe det.
oivindl
04.12.2022 kl 13:59 1590

For å rydde opp i din lille begrepsforvirring, tar jeg med dette:
"Opplæringen for voksne skal være gratis. Dette følger av opplæringsloven § 4A–3 fjerde ledd. Dette innebærer at fylkeskommunene ikke kan kreve skolepenger fra voksne som har rett til videregående opplæring, dette skal dekkes av fylkeskommunen."

Gjelder ikke akkurat skolemat, men du skjønner sikkert prinsippet.
*JBJB
04.12.2022 kl 14:00 1594

Hei one liner/folkens:))

Og...nei, one liner - prinsippet er at det er alltid noen som må betale for at mottakeren skal få "gratis lunsj" - sånn er det med den saken...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
oivindl
04.12.2022 kl 14:04 1583

Jepp, men som du skriver, gratis for mottakeren.
Den som betaler kan være staten, gjennom sine oljeinntekter.

Her litt ekstra hjelp:
"Gratis betyr uten betaling; uten vederlag, innsats eller gjenytelse."
Redigert 04.12.2022 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
*JBJB
04.12.2022 kl 14:23 1572

Hei one liner/folkens:))

Og...merkelig avsporing og helt feil å blande oljeinntektene hvor bruken er regulert gjennom handlingsregelen inn i fylkeskommunenes inntektssystem, one liner - skatteskjerpelsene på 44,8 milliarder i 2023 for personlige skatteytere, grunnrenteskatt++ er livlinjen for kommuner og fylkeskommuner til kjekke formål - det finnes ingen "gratis lunsj"...ZnageZz...

Fylkeskommunenes skatteinntekter som utjevnes gjennom inntektsutjevningen er, inntektsskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/inntektssystemet-for-kommuner-og-fylkeskommuner/id2353961/

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
Pacino
04.12.2022 kl 14:47 1534

"Betales blant annet av skattebetalerne, men også andre inntekter staten har"

Hvilke andre inntekter enn skatt er det staten har da? I stedet for stadig bable å om at skole er gratis, kan du ikke heller fortelle litt, hva er det du vet så mye bedre enn alle andre. Hvis du tror pengene kommer dalende fra himmelen så tilhører du SV

En sånn som ivrer etter å dele ut andres penger, en sånn som er misunnelig på alle andre fordi de lykkes og kommer opp og frem her i livet, ingen skal være bedre enn andre, alle skal være like dumme, det er sånn en fra SV skriver, det er sånn en fra SV oppfører seg og akkurat i den leiren passer nok du godt inn.
True
04.12.2022 kl 15:19 1486

Helt enig. Og det som er verst av alt, er de som ikke oppnår det de er verdt og fortjener fordi de "gjør for mye" eller er "for gode / overkvalifisert". Det er et direkte hån mot de som har stått på hele veien, men ikke får noe igjen for det. Men det står i det minste respekt av det, noe en SV-er aldri noen gang vil ha.
Springer
04.12.2022 kl 16:33 1438

Denne setningen viser tydlig at Øyvind er SVer:
"Den som betaler kan være staten, gjennom sine oljeinntekter."
Det er da ikke noe problem at Øyvind er SVer, men akkurat denne setningen viser hvorfor SV-tankegane er så farlig for en nasjon, dersom den slår rot hos de store velgermassene. Privat verdiskaping gir ulikheter og ønskes dermed bort. Bare olja er tilbake, og folket lever på disse nærmest som sosialklineter alle sammen.


Det blir en så forvridd oppfatning av hva som driver frem samfunnet. Staten er bare en passiv administrator - og bør og skal ikke virke som en bremsekloss. Dagens regjering - og da stat - viser ingen vilje til noe annet enn å suge ut penger uten å yte tilbake. Joda, covid støtte var nyttig - men blant annet distriksnorge fungerte likt i covid som før. I byene hvor man har satset 100% på kollektivt kollapser samfunnet - og det koster.

Det er på tide noen stikker hodet frem og viser hvem som egentlig betaler regninga. Det å være bank og «sugardaddy» og bli tatt for gitt er ingen god følelse. Vi bør sette foten ned til en stadig mer storforlangende offentlig mastodont.

Enig, når regjeringen har utpekt det private næringslivet som uønsket og fiende bør det bli besvart med samme mynt. NHO må bli mye mye tøffere

Høyst merkverdig når staten skal gå direkte inn i driften av selskapet og beregne priser på varer. Dette er det vel markedet som bør bestemme. Skulle de legge på mer skatt måtte det vel skje på regnskapsmessig overskudd. Er dette noe de har funnet på og tatt lærdom fra meieridrift med faste subsidierte priser. Jeg kan uansett ikke skjønne at EU EFTA vil godkjenne dette som ligner på kommunisme.
oivindl
04.12.2022 kl 21:48 1168

Inntekter fra skatt er ca 1/4 av statens utgifter.
Resten kommer fra andre hold, deriblant olje.
oivindl
04.12.2022 kl 21:57 1143

"Det blir en så forvridd oppfatning av hva som driver frem samfunnet."

Noen av de viktigste faktorene er utdanning og helse.

Vi får dessverre for lite igjen for pengene der. Det har nok mye med en ukultur med kravstore lønnsoppgjør og bemanning. Her kan vi sikkert kutte 30-40%. Vi kan begynne med å kutte i pensjon slik at den blir likt privat næringsliv

Snittlønnen for sykepleiere er 537 000 kr pr. år.

Gustav Magnar Witzøe tjente 1,2 milliarder kr. Det er 2233 ganger mer enn sykepleieren. Synes du det burde vært 10 000 ganger mer?

Hvem har den viktigste jobben av dem? Jeg er ikke i tvil et sekund.

Sannsynligvis jobber også sykepleierne mest.Synes du bør slutte å synse om noe du ikke har greie på.

https://www.finansrådet.no/lonn/sykepleier
Redigert 04.12.2022 kl 22:33 Du må logge inn for å svare
Svava
04.12.2022 kl 22:51 1060

Hvordan mener du Gustav Witzøe ellers skal få betalt formueskatten? Du utelukker vesentlig informasjon, Fluefiskeren.

Nå snakket jeg om lærerne.

Ellers - gustav tar ut penger for å betale formueskatt. Mange maksimerte dette når ap kom til makten for å ha noe å betale med i årene som kommer. Dette er godt forklart i denne tråden - det er fordummende å ta det opp igjen og igjen og igjen.

Ellers regner jeg med dette selskapet er bygd opp mellom kl 8 til 16. både junior og senior er sikkert to latsabber.

Vi kan snakkes om5-10 år om det offentlige og kutt. Jeg tror det blir meget dramatisk en dag om det fortsetter som nå. Hvem er det igjen å flå nå for å balansere budsjettet?

Rett på sykepleier vs. Gustav Witzøe.

Du kan ta et stopp på mellomleder i NRK med millionlønn. Ender du opp med samme konklusjon (begge veier)?

Pacino
05.12.2022 kl 00:15 976

Nå kommer det vel ikke så mye inntekter direkte fra oljen, men derimot fra skatter og avgifter tilknyttet oljeindustrien som alt annet i dette samfunnet.

Skattegrunnlaget beregnes på selskapsnivå, ikke per felt. Dette innebærer at underskudd på et felt, eller utgifter til for eksempel leting, kan fradragsføres mot resten av selskapets inntekter på norsk sokkel.

Fra og med inntektsåret 2022 ble det innført en kontantstrømskatt i særskatten. Det vil si at det gis umiddelbare fradrag for investeringer i særskatten.

For å sørge for at særskatten er helt nøytral, gis det også fradrag for ordinær beskatning i særskattegrunnlaget.

Dette medfører at særskattesatsen er teknisk oppjustert fra 56 prosent til 71,8 prosent for å opprettholde en samlet skattesats på 78 prosent. Finansieringskostnader er ikke fradragsberettiget i særskattegrunnlaget.

Selskaper som ikke er i skatteposisjon, vil få utbetalt skatteverdien av underskuddet i særskatten året etter inntektsåret. Dette sørger for skattemessig likebehandling av selskaper i særskatten, uavhengig av selskapets skatteposisjon.

Underskudd i selskapsskatten fremføres uten rente på samme måte som for andre næringer på fastlandet. Dermed opprettholdes prinsippet om næringsnøytralitet, det vil si lik selskapsskatt på tvers av ulike næringer.

Investeringer i selskapsskatten blir avskrevet lineært over seks år fra det året investeringene blir pådratt. I særskatten fradras investeringene umiddelbart samme år som de påløper.

Utvunnet petroleum fra norsk kontinentalsokkel blir i mange tilfeller solgt til nærstående selskaper. Det er viktig for statens inntekter at olje og gass som selges fra Norge blir skattlagt basert på markedspriser.

For å kunne vurdere om prisfastsettingen til nærstående selskap er slik som to uavhengige parter ville ha avtalt seg imellom, kan det fastsettes normpriser som skal brukes til å regne ut skattbar inntekt ved ligningen. SMIL TIL SKATTEN
Redigert 05.12.2022 kl 00:33 Du må logge inn for å svare
oivindl
05.12.2022 kl 10:30 791

Om du mener kutt med 30-40% i antall ansatte, vil det utgjøre over 200 000 som skal ut av jobbene.

Å miste jobben i det offentlige er vel ikke spesielt mye hyggeligere enn å miste jobben innen lakseoppdrett.
nordnes
05.12.2022 kl 12:09 726

Anne Rokkan hadde en kronikk i DN.no der hun skriver om bonden som pløyde ned purreløken.

Vedum snakker hele tiden om hva enkelte oppdrettere tjener. Om en sammenligner jordbruk og oppdrett så er det ikke tvil om hva Norge bør satse på. Det er ikke så mange bønder som må til før de har brukt opp alt en oppdretter har betaler i skatt.

«Dermed kan Gjestvang fritt kvitte seg med purren, og alle andre grønnsaker på gården om han vil. Dette til tross for at han i 2021 mottok 1,6 millioner i produksjonstilskudd fra staten for å produsere dem, i tillegg til tollvernet, som utgjør langt mer.»

«Det saken fra NRK ikke sier, er at 80.000 kWt kreves for å kjøle ned hele avlingen fra Gjestvangs gård – 3000 tonn grønnsaker av ymse slag. De 29 tonnene med purre utgjør altså mindre enn én prosent av kjølelageret. I tillegg tar ikke regnestykket hensyn til at strømstøtten fra staten barberer mesteparten av de første 20.000 kWt. Tar vi dette med i betraktningen, blir kostnaden for å kjøle ned den nå ødelagte purren i underkant av 30.000 i måneden. Når bruttoverdien på den samme purren anslås å være 700.000 kroner, er det ikke lenger så åpenbart at dette skulle være umulig å få til.»

https://www.dn.no/kommentar/i-krigstid-skal-bonden-vare-uunnvarlig/2-1-1294011
Redigert 05.12.2022 kl 12:11 Du må logge inn for å svare

Ikke ut av jobben. Ned med pensjonskosten - lønnsfrys slik at de kommer ned på samme nivå som sykepleiere. Grepet lærerne prøvde i år under lønnsforhandlingene var dirty. Låse av neste års lønnspott i det offentlige. Dvs redusere muligheten for andre fag å forhandle.

Det at det er det samme å miste jobben den ene eller den andre plassen bør de i det offentlige tenke over. Jeg har snudd fra å være raus til kynisk as hell. Det samme har de fleste jeg har snakket med som rammes direkte eller indirekte. Hatretorikken mot våre eiere og arbeidsgivere kommer til å straffe venstresida i laaaaang tid.

Det er null tillit - og null respekt.


De 78% betales tilbake med renter. Det er ikke rett å si at vi betaler - men låner ut er mer rett. Det er den eneste måten å gjøre det på når skatten er så høy på overskuddet. Alle kostnader må gis 78% «fradrag» for.

Der har jo de sittende politikerne bommet på mål med havbruk. Der gis det bare fradrag for der investeringene er lavest. Sikkert for 30-40% av kostnadene. Det dyreste er på land. Der skal de bestemme prisen på smolt og slaktetjeneste i skikkelig planøkonomiånd. Helt forkastelig!

Har jeg fått politikerforakt??? Jepp - jeg forakter vedum + hele AP ledelsen