Staten tar 884 kr i skatt per 1000 kr i resultat i et AS

Ringern
06.10.2022 kl 21:17 151085

Som et svært forenklet eksempel har jeg brukt et børsnotert oppdrettselskap som har et resultat på 1000 kr før skatt og betaler alt ut i utbytte til aksjonærene som er i formueskatt posisjon

1000 kr resultat før skatt
-220 kr i selskapskatt 22%
-400 kr i grunnrenteskatt 40%
Rest:

380 kr utbetales til aksjonær som utbytte
-144 kr utbytteskatt 37,84%

Rest
236 kr
- 120 kr formuesskatt 1% av beregnet verdi av 1000 kr resultat med p/e 15 dvs 15000x 80% kr i formuesverdi
Rest
116 kr

For et resultat før skatt på 1000 kr i et børsnotert oppdrettselskap har staten fått 884 kr i skatt

Muligens det er bedre å vurdere borgerlønn

*JBJB
17.03.2023 kl 23:14 1888

Hei nord/folkens:))

Og...det var en vag og rask analyse av analysene...ZnageZz...

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
keisam
17.03.2023 kl 23:45 1886

Selvsagt er det mulig hun slutter innen ti år, men årsaken hva det skyldes får vi aldri vite. Lekkasjene fra ulike politiske miljøer er store og det er ingen tapende part at slike ting kommer ut rett før en offentliggjøring. De siste årene har det stadig vært snakk om for lite kritisk spørsmål opp mot politikere/saker og som du refererer til så er det nok for tette bindinger og kontakter en medvirkende årsak. Takvam er en strålende referent og Aglen en strålende kommentator.
oivindl
18.03.2023 kl 07:45 1827

På tide å komme tilbake til saken og hvem som bløffer. Og da fra en som er i og åpenbart kjenner bransjen.

"Bløffen som Lerøy og Salmar serverte i fjor høst har på nyåret vist seg å være nettopp det – en stor bløff"
https://www.framtidinord.no/meninger/i/wA9WBA/bloeffen-som-leroey-og-salmar-serverte-i-fjor-hoest-har-paa-nyaaret-vist-seg-aa-vaere-nettopp-det-en-stor-bloeff
nordnes
18.03.2023 kl 07:53 1822

Jeg hadde lest lenkene du postet fra før og trengte ikke bruke tid på å lese de en gang til. Som sagt han trakker ingen på tærne.
nordnes
18.03.2023 kl 08:19 1810

Ovindl.

Siterer fra artikkelen du har linket;
«Til tross for NOUen som kom i 2019 (på over 200 sider) og som foreslo førti prosent grunnrenteskatt hevder han at skatten ikke er konsekvensutredet!»

Vel om dette er er så gjevt, så kan det tilføyes at før NOUen / eller dagens forslag til grunnrenteskatt har vært på høring er ikke dette konsekvensutredet. Kontradiksjon er et av de viktigste prinsippene i et demokrati.
Redigert 18.03.2023 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
oivindl
18.03.2023 kl 10:30 1785

Men hvor kommer kontradiksjon inn i denne saken?
Joda, viktig i rettssystemet og journalistikken, og man kan sikkert diskutere hvor grundig utredet saken er, men kontradiksjon? Det må du gjerne begrunne.
nordnes
18.03.2023 kl 11:38 1752

Kontradiksjon er en av de fem skrankene for det frie forvaltningsskjønnet og gjelder bortimot alle områder av myndighetsutøvelsen enten det er domstoler, forvaltning eller lovgivningen. Dette er et serdeles viktig prinsipp i de veslige demokratier. Så kan du snu det og spørre om hvordan samfunnet ville vært uten kontradiksjon.

Ordet kontradiksjon stammer opprinnelig fra det latinske uttrykket Audi alteram partem, som betyr "hør den andre siden". I antikkens Hellas oppstod "hør begge sider" som et generelt prinsipp for å komme frem til en konklusjon ved uenigheter og kontradiksjonsprinsippet er utledet fra dette.
Redigert 18.03.2023 kl 11:51 Du må logge inn for å svare
oivindl
18.03.2023 kl 13:33 1704

Joda, men i dette tilfellet er det snakk om politikk.
Det er ingen krav til kontradiksjon i den sammenhengen.
nordnes
18.03.2023 kl 14:22 1682

NOUen fra 2019 som det vises til er et lovforarbeid for mulig grunnrenteskatt. All skatt må ha tilstrekkelig lov hjemmel. Hvis du mener det du skriver, da har du skjønt lite, du har heller ikke forstått de grunnleggende hensynene bak legalitetsprinsippet.
Redigert 18.03.2023 kl 14:36 Du må logge inn for å svare
nordnes
18.03.2023 kl 15:21 1637

Vedum ble gjenvalgt- enstemmig. Dette ble et merkelig landsmøte.
milk
18.03.2023 kl 16:42 1624

Han er jo syk å svak å dårlig bak..... Sympati til en stakkar....
nordnes
18.03.2023 kl 17:23 1601

Jeg lurer på hva de tenkte i går i Finansdepartementet. De kjenner til alle budsjettmessige forslag som kommer. Det er jo de som utreder alt Vedum kommer med. Så annonserer Vedum en stor nyhet, og de som burde ha utredet nyheten vet ikke hva nyheten er. Er det skatt eller strøm? Hvorfor er ikke vi blitt informert ? De i Finsnsdepartementet må ha klødd seg i hodet. Så kommer nyheten om ms.

På Dagsnytt 18 diskuterte de i går at sympatien for hans ms fort kan gå over i et spørsmål om han er kvalifisert til å være finansminister.

Selv tenker jeg at en som ligger å rister på badegulvet slik han beskrev det i går har en såpass alvorlig nevrologisk sykdom at han ikke kan være finansminister.

Redigert 18.03.2023 kl 17:26 Du må logge inn for å svare
nordnes
18.03.2023 kl 18:06 1565

Hva er bivirkningene?

At man vil ha grunnrenteskatt.
nordnes
18.03.2023 kl 18:50 1524

Hvis du mener grunnrenteskatt er en bivirkning av medisinering og medisiner mot ms, så sier det mest om ditt saklighetsnivå.
Redigert 18.03.2023 kl 18:51 Du må logge inn for å svare

Og ikke minst at du er en grinafant helt ute av stand til å forstå litt ironi. Du bør slippe ned skuldrene og prøve å se verden på en annen måte.
oivindl
18.03.2023 kl 19:58 1521

"Regjerings forberedelser
1. Lovutkast Regjeringen oppnevner et sakkyndig utvalg som utarbeider et utkast til lov (NOU). Lovutkastet sendes alle berørte organisasjoner, departementer o.l. til uttalelse ("høring").

2. Lovforslag Departementet utarbeider et lovforslag til Stortinget (St. prop.).

3. Vedtak Kongen i statsråd (regjeringen) vedtar proposisjonen.

Stortingets behandling
1. Innstilling Den aktuelle fagkomitéen i Stortinget drøfter proposisjonen og gir innstilling til Stortinget (innst. St.).

2. Vedtak Stortinget drøfter komitéens innstilling og fatter to likelydende vedtak, med minst tre dagers mellomrom, jf. Grl. § 76 etter endringen 1. januar 2009.

Kongens sanksjon
Kongen i statsråd (Regjeringen) sanksjonerer loven (Kgl. res.)."
oivindl
18.03.2023 kl 20:04 1529

I stedet for å fortelle hva jeg ikke skjønner, kan du jo prøve å dokumentere egne påstander.
En link hvor begrepet kontradiksjon brukes slik du bruker det, kunne jo være en begynnelse.
nordnes
18.03.2023 kl 20:55 1494

Du skriver; « Lovutkastet sendes alle berørte organisasjoner, departementer o.l. til uttalelse ("høring").»

Høring eller kontradiksjon går ut på det samme.

Spår bølge av mellomrike nordmenn til Sveits
Den neste bølgen med nordmenn som drar til Sveits, blir ikke blant de superrike som i fjor, men de i sjiktet under. Det spår sveitsisk skatteekspert som aldri har opplevd en slik pågang før.

Basert i Zug og Zürich har advokat og skatterådgiver Phillip Zuend i KPMG hendene fulle med å håndtere nye, norske klienter.

https://e24.no/naeringsliv/i/xg9w1V/sveitsisk-skatteekspert-naa-kommer-de-med-formuer-rundt-50-mill-kr-ogsaa?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

oivindl
19.03.2023 kl 07:51 1406

"Høring eller kontradiksjon går ut på det samme."

Ok, det var jo oppklarende.
Nå brukes jo ikke begrepene om hverandre, så da er det jo greit å forholde seg til innarbeidet praksis på det området.
*JBJB
19.03.2023 kl 08:27 1410

Hei paragraf/folkens:))

Og...at flyttebilene til Sveits fortsatt vil gå fort i svingene er å slå inn åpne dører, paragraf - zånn er det med den saken...ZnageZz...

https://www.finansavisen.no/forum/thread/153757/view/5283651

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla
nordnes
19.03.2023 kl 09:04 1388

Høring er ikke mer innarbeidet praksis enn «retten til kontradiksjon». «Retten til kontradiksjon» er noe av det viktigste prinsippet vi har og det dekker mer enn ordet «høring». Som sivilombudet skriver; «Kontradiksjon innebærer at sakens parter har rett til å bli hørt før en beslutning tas, og slik sett gis mulighet til å fremme sitt syn og imøtegå argumenter»

Som du ser er kontradiksjon en «rettighet til å bli hørt» hvis noe ikke har blitt sendt på høring så er det heller ingen mulighet for å bli hørt. Og du bør vite forskjellen på disse begrepene før du kritiserer meg for feil språkbruk. Når forslaget ble sendt på høring var lakseskatten innført før høringsfristens utløp, da har en heller ikke mulighet for kontradiksjon før skatten er innført. En kan i høy grad spørre om det har vært en reel prosess.

Så høring er en nødvendig betingelse for «retten til kontradiksjon»
Redigert 19.03.2023 kl 09:08 Du må logge inn for å svare
nordnes
19.03.2023 kl 09:06 1389

Herlig av Ola Borthen Moe, intervju sitat;

Mange mener at lavere formuesskatt vil føre til mer ulikhet?

– Hvis alle har ingenting, så lever vi i et samfunn med full likhet. Men slik vil vi jo ikke leve. Og hvis vi ser på statistikken: Jo flere som flytter til Sveits, jo likere blir vi. Men er det bra for samfunnet? Det blir mindre skatteinntekter, og pengene er eid fra utlandet, sier Borten
nordnes
19.03.2023 kl 10:16 1354

En kan stilles spørsmål ved Vedums vurderingsevne. Senterpartiet står over for noen av de største problemene i partiets historie og har landsmøte. I en situasjon der alt fokus bør være på partiet, velger han å lede alt fokus mot sin helse, fremfor at partiet finner løsning på utfordringene. Så holder han en tale der han snakker om hvor syk han har vært før han skrattler og sier og nå er jeg veldig frisk og pigg.

Det sies at ms medfører kognitive utfordringer og jeg stiller spørsmål om Vedum har tilstrekkelig kapasitet til å være finansminister. Hans manglende evne til å høre på byråkratene i Finansdepartementet tyder på det motsatte. Fremgangsmåten med grunnrenteskatten(e) er i beste fall i Grunnlovens gråsone tyder på en faglig svaket, da kan ikke sykdom utelukkes som medvirkende årsak for mangelfullt politisk håndverk. Læring og problemløsing er ofte noe som svekkes ved ms.

https://www.ms.no/fakta-om-ms/symptomer-paa-ms/kognitive-utfordringer
Redigert 19.03.2023 kl 10:21 Du må logge inn for å svare
oivindl
19.03.2023 kl 11:52 1285

"Høring er ikke mer innarbeidet praksis enn «retten til kontradiksjon». «Retten til kontradiksjon» er noe av det viktigste prinsippet vi har og det dekker mer enn ordet «høring»."

Nå har jo jeg kommentert bruken av begreper, ikke hvor innarbeidet prinsippene er, nettopp fordi det som du bekrefter, ikke er synonyme begreper.

Du må lese hva jeg skriver.
Redigert 19.03.2023 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
nordnes
19.03.2023 kl 12:00 1299

Begrepene er synonyme men du må skille mellom nære og fjerne synonymer - da kontradiksjon dekker høring (høring er en del av kontradiksjonen) nære og fjerne synonymer på samme måte som substantivet mann er et overordnet begrep for ordene gutt, gubbe og kar. Det samme er kvinne for substantivene jente, kjerring og dame.

Kontradiksjon dekker høring.
oivindl
19.03.2023 kl 13:10 1273

Men krav om kontradiksjon er altså mer omfattende.
Så når det kreves en høring er det ikke krav til det mer omfattende prinsippet om kontradiksjon.

Da er det jo greit å kalle det høring, når det altså er det dekkende begrepet.

Og for å bringe dette tilbake til utgangspunktet
"så kan det tilføyes at før NOUen / eller dagens forslag til grunnrenteskatt har vært på høring er ikke dette konsekvensutredet."

Nå er det jo gjennomført en høring.
Redigert 19.03.2023 kl 13:15 Du må logge inn for å svare
nordnes
19.03.2023 kl 13:17 1265

Selvfølgelig er det krav til kontradiksjon ved en høring. At noe sendes på høring er en del av kontradiksjonen. Når en regjering sender et lovutkast på høring til LO NHO Advokatforeningen og i dette tilfelle oppdrettere og oppdrettsorganisasjoner så får regjeringen et svar. Dette kalles kontradiksjon.
oivindl
19.03.2023 kl 13:53 1246

"Som du ser er kontradiksjon en «rettighet til å bli hørt» hvis noe ikke har blitt sendt på høring så er det heller ingen mulighet for å bli hørt."

Selvfølgelig er det mulig å bli hørt uten at noe er sendt ut på høring. Man kan ta selvstendig initiativ til å påvirke en prosess. Vi har politiske partier som deltar og blir hørt uavhengig av høringer.

Men nok om dette, som forøvrig ikke var poenget i midt opprinnelige innlegg.

Her var mitt poeng:

""Bløffen som Lerøy og Salmar serverte i fjor høst har på nyåret vist seg å være nettopp det – en stor bløff"
Redigert 19.03.2023 kl 13:56 Du må logge inn for å svare
nordnes
19.03.2023 kl 14:08 1240

Kontradiksjon skal skje i en formell prosess som høringssvar dette er lovfestet, så det du skriver er helt på jorde. «Selvfølgelig er det mulig å bli hørt uten at noe er sendt ut på høring. Man kan ta selvstendig initiativ til å påvirke en prosess. Vi har politiske partier som deltar og blir hørt uavhengig av høringer.»
nordnes
19.03.2023 kl 18:59 1170

SVs nye leder hudflettet de som flyttet til Sveits som følge av at lasset var blitt for tungt, og med det klarte hun å overgå Vedums tale fra fredag. Skal disse to talene vurderes blir det å gradere stryken.

Men for SV svir det at spesielt norges flinkeste gründere flytter fra det sosialistiske drømmesamfunnet deres.
Redigert 19.03.2023 kl 19:00 Du må logge inn for å svare
nordnes
20.03.2023 kl 22:35 981

Her beskrives sosialistene som "fellesskapets gnagere" og "statsgnagere".
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/0QgEjo/lavmaal-fra-sv-lederen
True
20.03.2023 kl 23:29 970

Gadd ikke en gang å lese VG-artikkelen her om dagen, da det er det samme gnålet fra Norges største misunnelsesparti som ikke er godt for noe annet enn å snylte på andres verdiskapning mens de SELV snyter på skatten med fylkeslederen i fronten som leder an som et "godt eksempel"...

Men dette vet vi alle meget godt, så dette partiet er enkelt og greit å bare ignorere en gang for alle, da de ikke er godt for noe. Vi kan alltid være trygge på at så lenge SV (Gud forby) sitter i regjering, vil absolutt ALLE få det verre, ikke bedre.

Og ikke at jeg har blitt rævkjørt nok ganger under Ernas regjering mht. tilbakemeldinger på jobbprossesser som f.eks. "du er overkvalifisert", "du vil bare kjede deg og stikke av" etc. som bokstavelig talt har ødelagt livet mitt gang på gang, men jeg har aldri hatt MINDRE lyst til å jobbe i Norge enn tidligere.

Under Ernas regjering hadde jeg i det minste insentiver til å stå på og finne meg i håpløse tilbakemeldinger, men nå er det bare 100 ganger verre. Trist at det har blitt sånn, men vi kan imidlertid trøste oss med at dette vil heldigvis ikke vare evig.

De røde har aldri gjort det verre på meningsmålingene. De blå har aldri gjort det bedre.
oivindl
21.03.2023 kl 00:41 945

"Kontradiksjon skal skje i en formell prosess som høringssvar dette er lovfestet, så det du skriver er helt på jorde."

Og det finnes selvsagt uformelle prosesser også utenom det lovfestede, skulle bare mangle. Behøver ikke være knyttet til lovfestet kontradiksjon.

Edit
Denne tråden er forøvrig full av eksempler på hvordan man kan bli hørt utenom de offisielle høringene.
Redigert 21.03.2023 kl 07:05 Du må logge inn for å svare

Den norske krona sank med 2-3 prosent den dagen grunnrenteskatten ble lansert. Spetalen ser en sammenheng. AP\SP\SV styrer Norge som en bananrepublikk.

https://ilaks.no/spetalen-om-kronesvekkelsen-det-langsiktige-synet-pa-norge-blir-farlig/

Sparebankene begynner å bekymre seg for investeringstørken pga grunnrenta. AP med vår eminente fiskeriminister i spissen skulle jo vente i 5-10 år....da vil alle se dette som en god ordning.

https://ilaks.no/finansuroen-grunnrenteskatten-er-et-storre-problem/

Redigert 21.03.2023 kl 16:58 Du må logge inn for å svare