RECSI - Ekstraordinær generalforsamling (KORRIGERT)

MikkeMus
RECSI 11.10.2022 kl 09:55 37327

OPPDATERT 2. november 2022:

SVÆRT GODE NYHETER: Det går nå mot en ny ekstraordinær generalforsamling hvor det skal velges et femte styremedlem som er uavhengig av Hanwha. Dette vil sikre at styret ti REC Silicon ikke treffer beslutninger som favoriserer selskapets største aksjonær (Hanwha Solutions) på bekostning av andre interessenter til selskapets produkter.

https://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?type=globenewswire&feed=https%3a%2f%2fwww.globenewswire.com%2fnews-release%2f2022%2f11%2f02%2f2546161%2f0%2fen%2fREC-Silicon-Board-composition.html%3fprint%3d1


-------------------------------------------------------


Vd ekstraordinær generalforsamling 21 oktober 2022 - stem NEI::

Den 21 oktober skal det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i REC Silicon, hvor vi risikerer at en minoritetsaksjonær som kun eier i ca 1/3 av aksjene (Hanwha Solutions) får full kontroll på styret. Dette vil undergrave interessene til oss andre, som tross alt eier 2/3 av aksjene.

Hanwha Solutions er for øyeblikket i forhandlinger med REC Silicon om fremtidig leveranser, hvis de får full kontroll på styret, så resulterer dette i at «bukken» (bokstavelig talt) får direkte tilgang til «havresekken». Dette må forhindres.

Problematikken relatert til forslaget om ny styresammensetning - kombinert med til de pågående forhandlingene relatert til Moses Lake og Butte, er godt beskrevet i brevet som i går ble sent fra Lodbrok Capital til sittende styre (se link)

Jeg oppfordrer derfor på det sterkeste å stemme NEI til det forslaget som nå ligger til grunn for generalforsamlingen den 21 oktober.

FRISTEN FOR Å FORHÅNDSSTEMME er mandag 17. oktober klokken 16.00. MEN, det er selvfølgelig også mulig å stemme under selve generalforsamlingen.

FREMGANGSMÅTEN for å stemme er redegjort på selskapets hjemmeside, samt i et brev som alle aksjonærer den 14 oktober skal ha fått. I brevet fra selskapet er det oppført et REF. NR og en PINKODE.

DEN ENKLESTE MÅTEN Å FORHÅNDSSTEMME er (etter mitt skjønn) følgende:

1. Gå inn på selskapets hjemmeside (www.recsilicon.com)
2. Trykk på «investors»
3. Trykk deretter på «Extraordinay General Meeting»
4. Trykk deretter på «Registration link»
5. Det kommer nå opp en side hvor du legger inn REF. NR og PINKODE
6. Du har nå kommet inn på en side som viser din beholdning av aksjer og andre data relatert til den ekstraordinære generalforsamlingen
7. Trykk på «forhåndsstem»
8. Et vindu for de tre forslagene kommer nå opp. Jeg anbefaler som nevnt å trykke MOT alle de tre forslagene.


BEGRUNNELSEN for hvorfor alle bør stemme MOT, er godt redegjort for i brevet fra Lodbrok Capital (se vedlegg)

Brev fra Lodbrok Capital (se link)

https://www.businesswire.com/news/home/20221010005277/en/Lodbrok-Publishes-Letter-to-REC-Silicon’s-Board-of-Directors?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR1cfjsbWIUptjcfuBMiADBy5587dM0Klcn1EG6pXDImKlSxicaj-ewqino


DNs presentasjon (se link)

https://investor.dn.no/#!/Oversikt/Direkte/121353


Finansavisens presentasjon av saken (betalingsmur)

https://www.finansavisen.no/nyheter/industri/2022/10/10/7943175/aksjonaeroppror-i-rec-silicon
Redigert 02.11.2022 kl 09:01 Du må logge inn for å svare
Marketwatch
15.10.2022 kl 21:06 5367

Et spørsmål som reiser seg er om ikke avtalen som skal inngås med Hanwha er så vesentlig for Recsi at unntaksbestemmelsen i Aksjelovens § 3-8, 6 leddnr nr 1 IKKE kommer til anvendelse. Dersom det er tilfelle, kreves revisorbekreftet redegjørelse som skal godkjennes av generalforsamlingen for å være bindende. Uansett krever aksjeloven at avtaler skal inngås på forretningsmessige vilkår og til markedsmessige betingelser.
Hankmoody
16.10.2022 kl 03:35 5231


To grunner til at jeg ikke gidder heve blodtrykket pga dette; Hanwha har lite å hente på å skvise REC mest mulig. Sjekk hvor store de er. Og sjekk andre deleierskap de har.
Og koreanere er flinke til å planlegge for generasjoner fremover. Så er det vel slik at for de (koreanere), så er en lovnad en lovnad, uten noen skriftlig avtale. I mye større grad enn andre steder i verden.. Det er innstillingen deres. (Eller var det i Japan..?)
Gidder uansett ikke mistro et selskap som Hanwha uten grunn.
Men, helt greit at noen stemmer høres.
Slettet bruker
16.10.2022 kl 04:53 5213

Enig.
thoot
16.10.2022 kl 08:19 5187

Enig
Stabukk
16.10.2022 kl 10:02 5070

Er ikkje god nok på det juridiske, men går ut frå at Rec sin norske IR-kontakt Kjerstad kjenner lovverket. Eller at han skaffar Hanwha dette lovverket. Kanskje det alt er gjort, slik at ingen treng bekymra seg? Men ein e-post om det Marketwatch påpeikar, kan jo sendast for sikkerhets skyld.

Lodbrok sine bekymringar til at eit Hanwha-dominert styre skal inngå ein kontrakt for kanskje heile ML-produksjonen, er likevel fullt forståelige. Også fleire småaksjonærar har uttrykt skepsis, men med motinnlegg om å stola på Hanwha. Det er lov å ha ulike meiningar.
Redigert 16.10.2022 kl 12:11 Du må logge inn for å svare
Stabukk
16.10.2022 kl 10:24 5030

Føler at du «maler fanden på veggen». Mulig eg ikkje har følgd med i timen, men kom gjerne med ei kjelde på at «Hanwha skal også gå inn med kapital for å få til ML-oppstart». Huskar ein tidligare presentasjon viste ca 60MUSD, men høg inflasjon har pressa opp prislappen. Samtidig HAR Rec gjennomført retta emi med formål restart av ML. Pr. 30/6 -22 var «cash balance» 173MUSD, over 1,8 mrd norske kr. Det har sikkert minka litt i 3. kvartal, men Rec sin ledelse har også peika på fleire måtar å finansiera ML-restart. Det er blant anna forhåndsbetaling frå selskap som vil ha levert poly eller silangass. Som eit stort og solid selskap kan kanskje Hanwha vera blant dei som forhåndsbetaler litt av det dei kjøper?
MorganKane
16.10.2022 kl 12:14 4860

Stabukk.

Recsi trenger penger. Åpning av ML blir dyrere enn hva de har annonsert tidligere. Dette først og fremst pga at man gir full gass med 100% produksjon med en gang (tror de 60 Mill USD du henviser til var 50 % åpning). Dessuten er det en del nye ting som også fintjunes. På toppen av dette kommer inflasjon. May så på q2 at de nå estimerte 150 Mill usd. De trenger derfor penger. Men om det blir lån, emisjon eller statlige garantier er foreløpig usikkert. Dette er uansett vekslepenger i forhold til oppsiden.

Uansett, Lodbrok har tatt opp noe viktig. Og bra at Hanwha er klar over at folk passer på. Jeg synes også det er litt uryddig at Hanwha ønsker 50% av styret når de samtidige er/blir Recsi sin største kunde (på den annen side har de hatt 66% av styreplassene de siste månedene så slik sett reduserer de faktisk Innflytelsen sin). Men også fornøyd med Hanwha sitt svar. Svært ryddig egentlig. Ikke noe spesifikke svar selvfølgelig, men at de sier at de vil forholde seg til en armlengdes avstand prinsippet og vil jobbe for alle aksjonærer er så godt svar som vi kunne håpet. De går også igjennom endringene i ledelsen på en god måte (jeg er svært glad for at Levens kommer inn for eksempel). Enhver bedrift (privat) vil jo ønske full kontroll når de er største enkelteier av en annen bedrift (mener å huske at også Aker Horizon hadde full kontroll i styret i sin tid). That's the way it is. Men nå har Hanwha, igjen, understreket at de ønsker å jobbe for alle aksjonærer. Uansett, med en aksjekurs på under 30 vil enhver avtale mellom Hanwha og Recsi være gull, uansett hvor "dårlig" den er. Jeg lastet opp mer denne uken.

Bare bra hvis noen stemmer nei. Det viser at man følger med. Men jeg tror jeg ikke gjør det. Det er et risikomoment at Hanwha har stor innflytelse i styret. Men en aktiv storeier er alltid bra for en bedrift. Det sikrer topp folk. Det sikrer fokus. Det sikrer ressurser. Som igjen sikrer gjenåpning av ML.
MikkeMus
16.10.2022 kl 12:20 4951

HUSK Å STEMME! ... Se enkel framgangsmåte under!

NOEN SISTE ORD FØR FRISTEN FOR Å FORHÅNDSSTEMME GÅR UT I MORGEN (mandag 17 oktober klokken 16.00):

.... Jeg håper og tror det er flere enn meg som synes det vil være trist om et stort koreansk selskap skal greie å kuppe REC Silicon på «målstreken». Det er faktisk dette den kommende ekstraordinære generalforsamlingen (etter mitt skjønn) handler om.

Går forslagene til Hanwha Solutions igjennom, så vil Hanwha Solution i tillegg til nylig å ha fjernet en aksjonærvennlig CEO til fordel for en ny CEO som markedet åpenbar oppfatter som «svak» - også få full kontroll på styret. Vi har en dermed en situasjon hvor «bukken har direkte tilgang til havresekken»

Vi er mange som har fulgt både ned- og oppturen til REC Silicon de siste årene - og gjennom disse årene så har mange av oss lært mye om både selskapet, ulike industrier innenfor fornybar feltet - og ikke minst har vi lært mye om politiske prosesser knyttet geopolitikk, handelskrig og grønn omstilling. - SVÆRT MYE har skjedd de siste årene som dags dato er REC Silicon i en helt unik posisjon i forhold til den formidable satsingen som nå kommer innenfor fornybar energi (eksempelvis sol og batteri) - men også semiconductor-industrien.

Som de fleste er kjent med så har REC Silicon en PATENTERT TEKNOLOGI som gjør dem i stand til å produsere høykvalitets polysislikon til verdens laveste produksjonskostnad - og med verdens laveste karbonavtrykk. Dette gir selskapet en enorm fordel i forhold til de produksjons prosessene innenfor eksempelvis solindustrien som vil vinne fram etterhvert som verden skal oppfylle målene i Parisavtalen (fram mot både 2030 og 2050).

I tillegg er som kjent REC Silicon (med sitt anlegg i Butte) verdens største produsent av silangass til eksempelvis semiconductor industrien. Vi vet at både semiconductor, batteri og sol vil være prioriterte næringer i både USA og EU i årene som kommer. Det siste halvåret har både USA og EU banket gjennom en rekke politiske vedtak som vil støtte opp om disse næringene i form av direkte subsidier og andre type direkte og indirekte støtteordninger. Det enorme potensialet som er innenfor disse næringene er selvfølgelig også grunnen til Hanwha Solutions har fattet interesse for REC Silicon.

RISIKOEN knyttet til Hanwha Solution er at de misbruker sin eierandel til å «mele si ega kake». Risikoen er at Hanwha Solution først og fremst vurderer REC Silicon som en gunstig råvareprodusent til seg selv. Slik Hanwha Solution har opptrådt fram til nå (jf prosessene relatert til den kommende generalforsamlingen) gir (etter mitt skjønn) grunnlag for å ROPE ET HØYT VARSKO!!

RISIKOEN BØR DERFOR MINIMALISERES. Den eneste måten å redusere overnevnte risiko er å stemme NEI til de tre forslagene som ligger til grunn for den kommende ekstraordinære generalforsamlingen den 21 oktober.

FRISTEN FOR Å FORHÅNDSSTEMME er i morgen (mandag 17. oktober klokken 16.00). MEN, det er selvfølgelig også mulig å stemme under selve generalforsamlingen.

FREMGANGSMÅTEN for å stemme er redegjort på selskapets hjemmeside, samt i et brev som alle aksjonærer den 14 oktober skal ha fått. I brevet fra selskapet er det oppført et REF. NR og en PINKODE.

DEN ENKLESTE MÅTEN Å FORHÅNDSSTEMME er (etter mitt skjønn) følgende:

1. Gå inn på selskapets hjemmeside (www.recsilicon.com)
2. Trykk på «investors»
3. Trykk deretter på «Extraordinay General Meeting»
4. Trykk deretter på «Registration link»
5. Det kommer nå opp en side hvor du legger inn REF. NR og PINKODE
6. Du har nå kommet inn på en side som viser din beholdning av aksjer og andre data relatert til den ekstraordinære generalforsamlingen
7. Trykk på «forhåndsstem»
8. Et vindu for de tre forslagene kommer nå opp. Jeg anbefaler som nevnt å trykke MOT alle de tre forslagene.

BEGRUNNELSEN for hvorfor alle bør stemme MOT, er godt redegjort for i brevet fra Lodbrok Capital (se vedlegg)


https://www.businesswire.com/news/home/20221010005277/en/Lodbrok-Publishes-Letter-to-REC-Silicon’s-Board-of-Directors?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork&fbclid=IwAR2cXaq9rlUp5PAJoYTz21MiQferA1Xe9UMS8UvOAhf8LOw6rWIsci5xKuI


Redigert 16.10.2022 kl 13:38 Du må logge inn for å svare
Kvike11
16.10.2022 kl 12:41 4911

RECSI mangler ikke penge, men ville være dejligt hvis de alllerede nu sagde at de forventer så stort salg, så stor indtjening og så stort overskud, at de nu vil udvide yderligere.
De maler fanden på væggen, så dine short ikke taber for meget, er bange for det løb er kørt.
Fabrikken åbner snart, og det skal helst være med en bestyrelse der præsenterer alle og ikke kun kommunisterne og køber og sælger er de samme personer.
Der udover har de nu ansat en ny regnskabschef fra Hanwha solution, så han kan få hånden helt ned i motoren, han er nok snart væk.
Brevet som er sendt ud for at berolige aktionærer siger
intet om de arbejder for alle aktionærers interesse og skabe værdi for dem, men de arbejder for firmaet, altså dem selv Hanwha.
Er bange for fjendligt røverkøb,
der skal mere til at overbevise mig end et dårligt tomt standard brev fra en snart færdig IR mand.
Aktionærer fra f.eks danmark som har depot i Nordnet, skal kun betale Nordnet skr 2500 for at få navnenoteret deres aktier, så de kan stemme.
Det hele er engang svindel og griske regler
MorganKane
16.10.2022 kl 18:22 4620

Mikke,

Et par spørsmål. Noen av de tingene Lodbrok tok opp har blitt ordnet opp i. TT gikk av brått som følge av sykdom (han døde desverre et par måneder seinere). May som ble midlertidig CEO var CFO før. Det er åpenbart at en bedrift som Recwi trenger en som forstår teknologien. En ingeniør. May var en greit nok økonom, men han kunne ikke teknologien. Han forstår hverken fysikk eller kjemi. Det gjør Levens, ny og permanent CEO. Se presentasjonen han holdt i forrige uke så skjønner du at Levens kan Recwi. May kunne aldri holdt en slik presentasjon. Punktum.

Når det gjelder ny CFO så tar han over for midlertidig CFO. Merk at han som var midlertidig CFO blir værende i ledelsen. Han slutter ikke i protest. Eller sparket pga udugelighet. Ingen dramatikk der altså. Alle endringer i ledelsen har blitt oppklart. Min påstand er at hvis ikke TT måtte slutte pga dødelig sykdom hadde det ikke vært noen endringer i ledelsen i det hele tatt (ærlig talt tror jeg heller ikke Røkke hadde solgt hvis TT hadde kunnet fortsette. TT var en ekstremt kompetent person som kunne både bransjen og Recwi ut og inn og som Røkke stolte 100% på). Slik Lodbrok argumenterer i brevet sitt så fremstår de faktisk ikke helt ærlige i forhold til denne biten. De må ha visst om TT (vi alle visste dette). De må ha visst at May ikke var noen permanent CEO. De må ha visst at midlertidig CFO blir værende i ledelsesgruppen.

Da står vi igjen med at Hanwha går fra 66% seter i styret og ned til 50%. Altså en reduksjon i makt. Ikke misforstå. Det beste var at det hadde blitt med en til slik at de kom ned i 40%. Men dette er ikke noen ekstreme greier. De folka som kommer inn er svært kompetente. Det vil helt sikkert bli diskusjoner om Recsi kunne fått til en bedre deal med er helt uavhengig styre. Men styret, slik det foreslås sammensatt nå, garanterer en gjenåpning av ML. Dessuten er det begrenset hvor "dårlig" deal recsi kan få. Hva er det du er redd for Mikke? Som Lodbrok sier så vil enhver avtale gjennomgås av rette instanser. Det vil Lodbrok sørge for. De nye styremedlemmene fra Hanwha bor vel også i USA. Dermed er de rimelig lette å straffeforfølge. Mao, de vil holde seg innenfor regelverket og da er det meget begrenset hvor dårlig deal Recsi kan få. Lodbrok har selvfølgelig ett poeng at kanskje ikke hele potensialet til Recsi blir tatt ut, men når aksjekursen er under 30 så er det av liten betydning.

Edit: jeg er åpen for at jeg kan t feil. Det er derfor jeg har lyst til å høre litt mer av hva du tenker.
Redigert 16.10.2022 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
ShoeShineBoy
16.10.2022 kl 23:00 4348

Kan ikke si at jeg ble helt overbevist av Hanwhas brev. De har nå to av sine ansatte i styret. De to øvrige Oberhoffer-Fritz og Bertseka er vel begge utnevnt av Hanwha og kan dermed heller ikke kalles uavhengige. Merker meg at også ingen av styremedlemmene har aksjer i Rec. Har ikke mye tillit til denne prosessen og kommer til å stemme nei slik det ser ut nå.
Stabukk
17.10.2022 kl 00:56 4202

Takk for innspel, både MK, ShoeShineBoy og andre! Har etter fredag provosert litt nettopp for å få testa mi vurdering av situasjonen. Har ikkje kikka tilbake, men det er nok korrekt at ca. 150 Musd. blei antyda for ML-start, med full utnytting av kapasiteten. Sikkert edruelig etter inflasjon og neppe avskrekkande. Dei som er long, må berre avventa korleis «Hanwha-Rec» vil løysa dette. Ein del av summen bør vera intakt som cash innhenta i tidlegare emi.

Rec KAN vel også ha ein sjans til å skaffa pengar ved å selja sin andel på 15% i Yulin JV? Kanskje 40-50MUSD? Innsatsen var i si tid ca. 70MUSD, meiner eg å huska. Investeringa er nedskriven til 0. Lodbrok antydar at Butte kan seljast for 300-400 MUSD, men silangass-utsiktene er vel så gode at det er uaktuelt.

Er ikkje skrekkslagen om Rec på sikt vurderer ein retta emi for vidare satsing. Retta emi blei gjort på 10,80 for nokre år sidan, og kursen er no nær 18. Skulle likevel tru at Hanwha heller vil ha ein retta emi over 20 enn under. Men her kjem jo mistanken inn: Kan Hanwha via emi eller budplikt få større/full kontroll på 20 kr, er det for billig gitt at selskapet sjølv kjøper all produksjon frå ML og vedtatte amerikanske subsidiar slår inn (t.d. 3USD per kg produsert polysilisium).

«Significantly undervalued» er storaksjonær Lodbrok si vurdering av dagens kurs, som eg oppfattar MorganKane er enig med. Går ut frå at MK og fleirtalet på Discord forum no ser kurs 30 før ein Hanwha-avtale som ønsketenking. Inflasjon og rentefrykt vil mest sannsynlig ri alle verdas børsar inntil vidare, sikkert resten av året. Rec blir neppe upåverka av dette, men det er veldig mykje opp til eit nytt styre! Det positive før valget 21. okt. er at «Hanwha-Rec» er på bana med eit svar som i alle fall er høfleg. Det viser og at Korea-selskapet vil forsvara si investering på ca. 2,8 mrd. kr. Men sannsynligvis har Lodbrok fleire større aksjonærar på si side, så Rec-styret bør få på bordet avtalar og andre grep som løftar kursen, FØR startknappen i ML blir trykt inn.
MikkeMus
17.10.2022 kl 09:26 3864

Du spør om hva jeg er redd for? .... Vel, utfra hva jeg skriver ovenfor, så bør det gå klart fram at min frykt er knyttet til den udemokratiske og hensynsløse måten Hanwha håndterer denne saken. De prøver åpenbart å ta full kontroll på selskapet, selv om de bare har ca 1/3 del av aksjene. Jeg frykter at de vil lykkes. .... Om dette vil være til ulempe eller fordel for dagens aksjonærer vil fremtiden vise, men jeg er overbevist om at de som er tilknyttet Hanwha (direkte og indirekte) opptrer på en måte som først og fremst gavner Hanwha.

Nordmenn blir ofte fremstilt som naive og dumme. Når jeg ser på hvordan mange eksempelvis argumenterer i denne saken, så slår det meg at mange åpenbart er ganske godtroende - også i møte med folk tilknyttet verdens mest brutale og hensynsløse finansmiljø i New York. Jeg er redd for at REC Silicon, som jeg anser som et av børsens mest spennende selskaper, nå blir spist til lunch av folk som ikke har nonen skrupler med å lure sukkertøy fra små barn, dessverre.
Belongterm
17.10.2022 kl 09:39 3843

STEM «NEI»!
Det er ikke greit at Hanwha, med 33% av aksjene, i praksis kan benytte styreformanns dobbeltstemme til å avgjøre i tråd med Hanwhas interesser i saker hvor Hanwhas interesser potensielt er i strid med andre aksjonærgruppers interesser.

«Andre aksjonærgrupper» er A). Internasjonale fond og B) Norske/skandinaviske investorer. Så vidt jeg kan forstå utgjør den siste gruppen +90% av aksjonærene og 30-40% av aksjene. Jeg mener at dette absolutt tilsier at vi burde ha en styrerepresentant; dvs. totalt 5 styremedlemmer.

Saker som i løpet av de nærmeste 1-2 årene kan skape interessekonflikter inkluderer:
- Hemmelighold eller utilstrekkelig informasjon til samtlige aksjonærer om betingelser og annet innhold i Take-off avtalen mellom RECSI og Hanwha. Her vil RECSI styret kunne henvise til konkurransehensyn.
- Dersom finansiering av gjenåpning og utvidelser av RECSI anleggene skjer på en måte som innebærer styrking av Hanwha posisjon på bekostning av øvrige aksjonærgrupper. F. eks. ved att salg til batteriprodusenter (lokalisert vegg i vegg med RECSIs lokaler) skjer med Hanwha som mellomledd og ikke gir optimale betingelser for RECSI (forskudd til nødvendige investeringer, rabatter til Hanwha, etc.).
- Manglende vilje hos RECSI/Hanwha til å akseptere representasjon fra øvrige aksjonærgrupper også ved fremtidige styrevalg

Jeg mener at det er viktig at flest mulig stemmer «Nei» i denne omgang for å vise at vår aksjonærgruppe ikke vil være en kasteball. Slik jeg kjenner koreansk kultur vil de kjenne at det som nå har skjedd med negative tilbakemeldinger mht. Hanwhas intensjoner, offentliggjøring av Lodbrok Capitals brev i Mountain Lake lokalpressen, m.m. som ubehagelig. Dersom de opplever at de, ved å skrive et to siders aksjonærbrev, kan legge reaksjonene døde, vil det virke langt mindre avskrekkende enn en kraftfull «Nei» reaksjon på EGF. At du stemmer «Nei» i dag vil altså redusere sannsynligheten for å måtte ta i bruk sterkere virkemidler senere (krav om ekstraordinære generalforsamlinger, nominering av egne styrekandidater, etc.).

Etter at Lodbrok Capitals brev til RECSIs styre ble kjent, sendte jeg et brev RECSI, hvor jeg uttrykte min bekymring til forslaget til nytt styre, og ba, i likhet med Lodbrok, om å utsette avstemmingen og inkludere et femte styremedlem med tilknytning til «Øvrige aksjonærer». Jeg foreslo fire konkrete kandidater, alle med skandinavisk bakgrunn og med sterk bransjekunnskap.

Mitt førstevalg var Jon Andre Løkke: «Mr. Løkke was part of Rec Groups Excecutive Management Team before the company was split into Rec Silicon and Rec Solar in 2013. He was holding senior VP positions within Marketiting, Mono, Business Development and Investor Relations. Before joining Rec, he was VP Finance and Control at ABB Norway. After leaving Rec he has been CEO of NEL ASA, a leading global producer of hydrogen electrolyzers. Still a Board member of NEL and President of the industry association Hydrogen Europe, Mr. Løkke might be available for new, challenging board assignments.».

Jeg har ikke fått tilbakemelding fra RECSI, men i mitt hode er det å få inn en representant for «Øvrige aksjonærer» en kritisk aktivitet dersom de nærmeste 12-18 måneder viser at den uro mange føler er berettiget.

I brevet til RECSI skrev jeg også: «Personally I will vote «No» at the upcoming EGM unless RECSI takes action on the issues raised. The sentiment on various Norwegian web forums indicates that a resentment towards Hanwha is being built. The RECSI stock forums have traditionally been the most popular, vocal and demanding of its kind. Unless the current issues are handled with respect and concessions, it could in the long run be harmful to both the Hanwha and RECSI brands as well as the popularity and reputation of the RECSI stock among private and corporate investors on the Oslo Stock Exchange.»

Jeg føler også at i den fasen vi går inn i er det viktig at alle aktive forum deltakere samles på samme plattform, og håper at de mange ressurspersonene som flyttet til Discord vil vurdere å returnere til HO
Slettet bruker
17.10.2022 kl 10:35 3723

Tror vi skal være forsiktig med å bevege oss inn i et terreng der vi roper «Stem Nei/Ja». Prisverdig med engasjement, men husk; enhver svarer for seg selv. Det viktige er dog AT vi stemmer.
MikkeMus
17.10.2022 kl 10:51 3734

Nei, normalt er det ikke vanlig at småinvestorer mobiliserer ved en generalforsamling. ... I denne spesielle saken er det imidlertid SVÆRT VIKTIG at vi som er langsiktige investorer tar grep for å forhindre at en aksjonær misbruker sin minoritetsposisjon til å ta full kontroll på selskapet. Her er det med andre ord svært viktig at investorer med langsiktig fokus stemme5r NEI. .... Poenget her å forhindre en beslutningsstruktur som kan misbrukes av en stor aksjonær.
Redigert 17.10.2022 kl 11:09 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2022 kl 11:05 3759

Men tenk om, på den annen side, at største eier HAR de beste intensjoner - for ALLE aksjonærer - og mener det er SVÆRT VIKTIG å fortsette å ha den grad av kontroll de her legger opp til, for å kunne/ville gå inn og investere i videre utvikling av REC…
MikkeMus
17.10.2022 kl 11:16 3734

Tror neppe Hanwha- og deres folk tilknyttet finansmiljøet i New York tilbyr "gratis lunch" til selskapets mange små og mellomstore investorer. Hva Hanwha til enhver tid vil påstå er "til det beste for selskapet" vil derfor først og fremst være til det beste for Hanwha. Konsekvensen er at fremtidige avtaler om leveranser ikke vil være optimale - noe som igjen vil gjenspeiles i aksjekursen.
omac
17.10.2022 kl 11:16 3750

Da har jeg stemt ja
Stabukk
17.10.2022 kl 11:20 3755

Jon Andre Løkke var eit godt forslag. Bør kanskje formidlast til Lodbrok Capital, som sannsynligvis har støtte frå andre større aksjonærar. Sit inne med ein stor porsjon uro for Hanwha-dominans og mulige «skumle» ambisjonar, men ikkje fullt så skeptisk som Mikke Mus, Betongterm og andre. Har forhåndsstemt mot og står nok fast på det, utan at min ganske beskjedne porsjon aksjar vil vera avgjerande.

Eit tungt argumentet for å ha tillit til Hanwha er at selskapet vil forsvara to kjøp på kurs 20 for til saman ca. 2,8 mrd kr. Men selskapet sitt styre burde ha medverka til at kursen alt i dag var over 20 kr og ikkje under. Det uroar meg. Men det kan jo skuldast stor daytrading i aksjen, som Hanwha har liten kontroll med. At aksjen ikkje lenger er shorta synest eg må tolkast som at det er lurt å bli sittande med ein horisont på 6 til 12 mnd.
ShoeShineBoy
17.10.2022 kl 11:29 3733

Som Lodbrok er inne på reflekterer ikke kursen på Rec de potensielle verdiene i selskapet. Dette skyldes etter alt å dømme at vi har en minoritetsaksjonær som er i ferd med å sikre seg uforholdsmessig stor kontroll over selskapet. Ser ikke det store problemet med å få inn noen folk som kan representere majoriteten av aksjonærene.
MorganKane
17.10.2022 kl 11:33 3771

De er ikke i ferd med. De har allerede hatt det i ett halvt år. Nå går de faktisk fra 2/3 av styret til 2/4 deler. Hva mener du med 'i ferd med'?
Sofafilosof
17.10.2022 kl 11:41 3751

Som vanlig reagerer norske aksjonære for sent. Det vil skje også her. Hanwha vinner avstemningen, og gjenværende ikke-koreanske akjonærer vil oppleve resultatet i tiden som kommer. Selv har jeg ikke aksjer i REC for øyeblikket.
Stabukk
17.10.2022 kl 11:52 3674

Men har Sofafilosof tenkt tanken at Rec-styret snart melder om signert kontrakt med Hanwha for ein stor del av produksjonen ved ML?
Kan det løfta kursen med 5% eller kanskje opp til 15%. Eller vil kursen stupa med 15-20%?
Det KAN også bli nokon som reagerer for seint og blir ståande igjen på perrongen. Det har skjedd før i Rec!
Skalleknarp
17.10.2022 kl 11:54 3693

Det er vel bra for saken at «mot» får en del stemmer uansett?
Sofafilosof
17.10.2022 kl 12:01 3690

Ja - denne avtalen og dens konsekvenser er gnidd inn i kursen i månedsvis, men etter min mening på en veldig enøyet måte. Sitter behagelig på sidelinjen .

PS: at Hanwha nå sikrer seg full kontroll og dermed kan spille sjakktrekkene i retning av å overta REC til en sannsynligvis langt lavere kurs enn 20 kroner etter hvert gjør at jeg vil konsentrere meg om Bear REC x3 fremover.
Redigert 17.10.2022 kl 12:23 Du må logge inn for å svare
ShoeShineBoy
17.10.2022 kl 12:16 3665

Ja, det var egentlig en beskrivelse av tiden etter at Hanwha kom inn i styret. Begge de to andre representantene er utnevnt av Hanwha og har ingen aksjer i Rec og det er derfor grunn til å spørre seg hvor uavhengige de er. Eller kan du gå god for dem?
Sofafilosof
17.10.2022 kl 12:40 3634

Ja, alltid bra at flere syn kommer frem. Men makta rår, og H har nå lagt til rette for et gullegg for dem selv på litt lengre sikt. På bekostning av nåværende akjsonærer utenom Hanwha, slik jeg ser det...
Stabukk
17.10.2022 kl 12:43 3708

Respekterer fullt ut din argumentasjon, men den kan jo vera prega av at du er ute og legg mest vekt på det som kan slå negativt ut?
Sofafilosof
17.10.2022 kl 12:46 3806

Riktig, men det er jo en grunn til at jeg gikk ut på fredag.
Kvike11
17.10.2022 kl 13:41 3758

Jon Andre Løkke kunne godt være et godt valg til styret, han er ikke bange for at sige sin mening og god til at pleje aktionærerne.
Tror godt du kan glemme at få alle de deltager tilbage fro Discord, det har Finansavisen at takke sig selv for, utroligt at de stadigvæk har den mand ansat,
kan han være så dyr at fyre, måske han selv finder ud af det og evt. begynder at fiske, for så laver han da ingen ulykker, højst en krog i hans egen finger.
Desværre er styret på borsen , som et lukket KINA og alle dem der har aktier i RECSI fra udlandet som DK, skal betale deres netbank en formue for at blive navnenoteret.
Den Norske Bors Virker meget som et kommunistisk styre, og lukket land for udlændinge.
Kvike11
17.10.2022 kl 13:42 3775

Derfor er det ekstra vigtigt at alle nordmænd stemmer nej
til generalforsamlingen via nettet.
Marketwatch
17.10.2022 kl 14:12 3748

Likte dårlig at May ble skiftet ut, da han virket opptatt av å behandle alle aksjonærene likt, i tillegg til at han var flink til å informere markedet. Om Levens er en nikkedokke som er innsatt av et Hanwha dominert styre, vet jeg ikke, da det er ukjent hva vedkommende står for. Vi skal behandle Hanwha med respekt og håpe de blir en viktig kunde for Recsi, men sunn skepsis skal men uansett ha. Må si jeg ikke liker fremgangsmåten til Hanwha når det gjelder det å få kontroll med Recsi, selv om de er minoritetsaksjonær. En må være klar over at Recsi nå er inne i en helt avgjørende periode, hvor hele selskapets fremtid står på spill.
Redigert 17.10.2022 kl 14:13 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2022 kl 14:15 3737

Det faktum at de ikke eier aksjer i REC gjør dem vel ikke mer inhabile…?
Stabukk
17.10.2022 kl 16:10 3665

I ein litt heftig diskusjon framfor generalforsamling og valg, er det kanskje lurt å lena seg litt tilbake og sjå på kursen året under eitt?
Var innom forumet på ein annan såkalla vekstaksje, Aker Horizons. Der har kursen ramla frå ca 35 til rundt 13 YTD.
Eit innspel viser til at SB1Markets er einaste som har truffe bra med sitt kursmål i AKH. Etter at Hanwha kom inn i Rec på kurs 20, var det nivået lenge også SB1Markets sitt kursmål, nyleg heva til 26-29 som «fair price». Sikkert innvendingar mot å samanlikna dei to selskapa. Uansett har Rec-kursen gått litt opp i år, der AKH har hatt ei lite hyggelig utvikling. Er sjølv enig med Lodbrok i at styret i Rec burde vore flinkare å synliggjera å synliggjera verdiane, men samanlikna med andre vekstaksjar har Rec klarte seg ganske bra.

Uansett får vi berre venta å sjå. Ser ut for bra oppgang i Rec i dag også, sjølv om vi aldri heilt veit kva som skjer i sluttauksjonen. Mitt forsøk på å ha ein pott til trading startar ikkje så veldig bra, ser det ut for!
Børs22
17.10.2022 kl 16:33 3562

Sterkt av REC idag. Var selv redd for at aksjen skulle dumpes i sluttauksjonen, noe som IKKE skjedde utrolig nok. Dette signaliserer videre oppgang og at vi endelig ser 20-tallet igjen imorgen. Dagens tips fra meg ;)
Stabukk
17.10.2022 kl 17:44 3382

I desse tider er det neimen ikkje lett å vita kven ein skal stola på, MikkeMus eller MorganKane!
Kan like godt stola på dagens tips om over 20 i morgen. Kva seier teknisk analyse etter to dagar med pen oppgang?
MorganKane
17.10.2022 kl 18:12 3337

Stabukk,

Det er ingenting nytt at minoritetseiere får full kontroll på styret. Sjekk hva Røkke gjorde. I februar 2021 foreslo han følgene styremedlemmer:

Kjell Inge Røkke (leder)
• Annette Malm Justad (nestleder)
• Audun Stensvold
• Lene Landøy

Alle i toppledelsen i ulike deler av akerkonsernet ettersom jeg husker ( i hvertfall 3 av 4). Og Røkke eide vel kun i overkant av 20%.

Så at Hanwha ønsker kontroll sier seg selv. Uansett om de vil alle aksjonærer det beste eller ikke. Som sagt; Hanwha er ikke tjent med aksjonæropprør hos Recsi. Det meste av verdiene ligger i resten av verdikjeden. Jo mer jeg tenker over det, jo mer tror jeg at dette blir en vinn vinn situasjon. Både for oss og Hanwha. Legg merke til at Mikke opprettet Mikke bare for noen dager siden. Da ringer det en bjelle eller to hos meg. Apropos rent mel i posen, lissom...
ShoeShineBoy
17.10.2022 kl 18:23 3344

Hele poenget til Lodbrok er at vi nå har noen veldig klare interessemotsetninger som ikke var tilfelle med Aker. Dette er grunnen til at jeg ikke er fornøyd med styresammensetningen.
Redigert 17.10.2022 kl 18:25 Du må logge inn for å svare
MorganKane
17.10.2022 kl 18:54 3253

Jeg er enig i at det ikke er det beste. Poenget mitt er bare at det er ikke uvanlig (det er faktisk regelen):at minoritetseiere har full kontroll i styret. Så at Hanwha ønsker det er ikke noe rart.

Husk også at det er få alternativer. Kun investeringsbanker som er andre større eiere. Og de er ikke nødvendigvis interesert i å få frem det langsiktige potensialet i bedriften. Se på Lodbrok. Vil selge Butte. For en rask gevinst. Det er ikke i vår interesse. Tenk på synergieffekter mellom Butte og ML. Så at Lodbrok vil tjene noen raske kroner ved å bryte opp selskapet er ikke i Hanwha sin interesse. Det er ikke i noen langsiktige investorers interesse.

Som nevnt. Dere får vurdere selv. Hanehwa har hatt full kontroll siden mai 2021. Det er også det normale for sterke motiverte eiere. Videre, det er regler, dvs at enhver kontrakt mellom Hanehwa og Recsi må være på vanlige markedsbetingelser. Lodbrok har sagt de vil følge dette meget nøye. Det vil også andre større aksjonærer. Det begrenser mulighetene selv om man mener Hanehwa vil rævkjøre sine medaksjonæeer og dermed skape ett aksjonæropprør, noe som er skadelig for den totale langsiktige verdikjeden Hanhwa ønsker å bygge opp (flertallet, dvs oss, kan nemlig lage ett opprør hele tiden). Jo mer jeg tenker på det tror jeg dette blir meget bra for Recsi. Topp motiverte styremedlemmer sikrer fullt fokus og gjenåpning av ML. Fortsatt ikke hørt noen nye argumenter fra Sofasliteren, Mikke og de andre som kun gjentar det samme, nemlig at Hanwha er en gjeng med kjeltringer.
Redigert 17.10.2022 kl 18:57 Du må logge inn for å svare