$$$PPPGGGSSS$$$ "Være inne når datoen lekker"

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
13.11.2022 kl 13:07
Automatisk lukket grunnet trådens størrelse. (Beklager.)
Slettet bruker
PGS 13.10.2022 kl 21:47 333350

Når lekker datoen?
🍌 Bananas når slepet starter 🍌


...

Rekenroll

I dag kl 11:1499

Vangard i full gang med jobb i Angola ryktes om storkontrakt med Eqinor, Viktory startet opp skal til Odese for verksted på nyåret for siste finpuss for å få skipet i full jobb. Ligg unna salgsknappen folkens.


Redigert 13.11.2022 kl 12:45 Du må logge inn for å svare
VantageVolante
05.11.2022 kl 21:21 7067

Jeg trur også på mye seismikk og leting. Ikke nødvendigvis for og settes i produksjon fortest mulig, men for å høste lærdom fra situasjonen man er i nå pga krigen, og sikre seg i tilfelle ny krise.

Det er vannvittig mye enklere når man har klare indikasjoner på hvor olje og gass faktisk befinner seg.

Dessuten vet oljeselskapene utmerket godt om den snevre kapasiteten for seismiske tjenester, og de vet at syklusen som nettopp har startet må de utnytte best mulig.
Platinum365
05.11.2022 kl 23:43 6554

Vet ikke, tror ikke så mye på leting og opplegget. Tror mer på å maksimere utvinningsgraden, og ta opp ressurssterke fra eksisterende felter. Derfor må de statlige Eide oljeselskapene som igjen blir styr av politikeres mål, les statlige, ta opp ressursene, og miljøbevegelsen ikke minst. PGS! Tror ikke så mye på leting og de greiene der, ref miljøbevegelsen, og etter vi np blir «selvforsynt» på energi, hva skjer da? Jeg skal selge før den tid kommer. Jeg har solgt lenge før Greta Thunberg får fredsprisen. Det kan jeg love deg. Men at jeg ser pgs i 30-40 kr er realistisk.
Kontur
06.11.2022 kl 01:20 6383

Ønskedrømmer og mål i vår lille rike blasfemiske del av verden. Realiteten er en annen. Verdens oljenehov vil stige i flere tiår fremover. Det må letes. PGS vil bli en gullgruve uansett hva de grønne måtte ønske
Slettet bruker
06.11.2022 kl 08:37 6051

Norse Securities-sjef: – Børsbunnen er nær
Inflasjonstoppen er trolig passert, og dermed er det duket for mindre pengepolitisk innstramning og bedre børsavkastning, ifølge Stig Rognstad.
Publisert 6. nov. 2022 kl. 08.29 FA

KLAR FOR REKYL: En indeks for amerikanske halvlederaksjer er ned med nesten 40 prosent siden nyttår.

– Den amerikanske økonomiens oppbremsing har bidratt til å senke råvareprisene, og det er nå en ganske høy sannsynlighet for at inflasjonen vil falle markant de neste 3-6 månedene, hevder adm. direktør Stig Rognstad i Norse Securities.
– Det vil medføre en mindre aggressiv pengepolitikk fra Fed.
Ifølge Norse-toppen skyldes de seneste månedenes høye inflasjon særlig tre forhold.
– For det første resulterte myndighetenes coronastøtte i et gedigent spareoverskudd som senere bidro til høyt forbruk, og i kjølvannet av dette fikk vi flaskehalser som bidro til økning i alt fra shippingrater til forbruksvarer, forklarer han.
– For det andre har vedvarende boligprisvekst løftet leieprisestimatene, som er en viktig og etterslepende komponent i konsumprisindeksen, og særlig kjerneinflasjonen.
Den tredje faktoren er at amerikanske husholdninger påvirkes mindre av renteøkninger enn for eksempel norske ettersom de hovedsakelig har boliglån med fast rente. Derfor tar det lengre tid før renteøkningene presser boligprisene og demper konsumet.
Venter svakere prisvekst
Vi går nå inn i en periode der alle de tre inflasjonsdriverne vil svekkes, ifølge Rognstad.
Han viser til at forbrukernes etterspørselsvekst allerede er nær null som følge av høyere levekostnader, renteoppgang, fallende aksjekurser og snart lavere boligpriser.
Et boligprisfall vil dessuten senke leieprisestimatene og dermed kjerneinflasjonen, påpeker toppsjefen.
– Nedgangen i selskapenes fortjeneste har pågått en stund og vil trolig fortsette en stund til, fortsetter Rognstad.
– Likevel vil de lange rentene trolig snu nedover og børsen oppover før man ser en positiv utvikling i inntjeningen.
Det avgjørende kan være når markedene ser slutten på sentralbankens rentehevinger
Trolig nær en børsbunn
Rognstad tror følgelig at vi er nær en bunn i aksjemarkedet.
– Det avgjørende kan være når markedene ser slutten på sentralbankens rentehevinger, selv om det ligger noe frem i tid, utdyper han.
– Dersom børsbunnen ikke allerede er passert kommer den trolig til å passeres i løpet av de neste 2-3 månedene ….
Slettet bruker
06.11.2022 kl 11:45 5516

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/tech-growth-stock-fall-energy-prices-rise-investment-old-economy-2022-10

Jeff Currie pointed to prior underinvestment in energy and industrials, which has led to supply issues that are fueling problems now.That comes amid an earnings season that has seen the likes of Tesla, Microsoft, Alphabet and Meta report weak quarterly results or offer disappointing guidance. In contrast, energy and industrial companies have largely reported upbeat numbers.

"All of the earnings coming out confirm this idea: the revenge of the old economy. Tech: missing substantially. You look at the energy names: all surprising to the upside," Currie said in an interview with CNBC on Thursday. 

He said poor returns on the old economy over the past decade had shifted capital to the tech and growth sectors, leading to underinvestment in energy and industrials that has led to supply problems today.

The commodities bull has been saying a new supercycle is underway and noted that prior supercycles have lasted about 12 years. 

Given that oil supercycles in the 1970s and the early 2000s lasted that long, he estimated the current supercycle for oil that started in 2020 could last past 2030.

Redigert 06.11.2022 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.11.2022 kl 12:19 5559

Super bull🦬
Kontur
06.11.2022 kl 16:25 4804

Snakket med ansatt i et meglerhus, som begynner på P, i ettermiddag. De er superbull på PGS og sier der er flere store på vei inn i aksjen.
Kjære PGS venner, nå må dere gå inn i aksjen. De som gjør det vil tjene enorme beløp kommende året.
Er selv all in i PGS og Shelf. 2/3 PGS. Fikk 100% i emi og går nå inn med alt jeg har av likvide midler.
Kontrakter kommer nå på løpende bånd. Skip nr 7 er allerede på gang men er ikke børsmeldt.
De som ikke laster opp nå vil angre seg
rischioso
06.11.2022 kl 16:26 4820

RE - Din viurdering i går kveld var at USA gikk i rødt, oljeprisen gikk ned og PGS ville falle tilbake til 6-tallet i dag. Der bommet du. I tillegg bommet du tydeligvis også ved at du stod på utsiden og ikke har rett på rep-emi aksjer til kr 6,70 som kommer i des.

* Ja, som trader så bruker jeg pre-markedet som en av flere indikator for hvorvidt jeg sitter med aksjene over natten og den viste en klar nedgang over hele linja ved stengetid på OSE sammen med olja - at ting endrer seg under en hel børsdag over dammen hender jo der som andre plasser så her kan man bomme, men at du allerede nå forskutterer en bommert fordi jeg ikke var inne den 01.11 og således ikke får tegnet meg i en eventuell rep emi kan du jo ikke gjøre for. REP emien er jo avhengig av at kursen blir liggende over 6,7 og det er det jo slettes ingen garanti for og når vi kjenner til at det nå kommer 240m nye emiaksjer i markedet hvor en betydelig andel allerede er lånt ut til short så er det veldig mye som tyder på at vi ikke er ferdig med 6 tallet - mer om det nedenfor (***)

RE - Men det er da ingen tragdie å bomme av og til. Jeg vil si det er menneskelig. Og det viser jo bare at selv de beste tradere treffer ikke hver gang.

* Ja, og ingen problem med det, men du ser hvordan verden fungerer - man kan treffe 5 ganger på rappen og ingen kommenterer, men er du så uheldig og bommer 1 eneste gang så er alle gangene du traff glemt, menigheten samler seg og du blir fritt vilt, bombardert med udugelighet, diagnoser og det som verre er så ingen balanse å finne her hvor det heller ikke er noen som kommenterer bommerten så langt for alle de som gikk inn på dagens nivå og høyere for en god stund siden som longere og som daglig snakker om 2 sifret kurs - det er jo de som for alvor har bommet så langt og således bommer hver eneste dag... :)

Det er ingen hemmelighet at de som trader ofte, bommer - ikke bare av og til, men også ofte spesielt i disse usikre tider. Hemmeligheten til suksess ligger i å ta tapet raskt om traden går i mot og sitte så lenge som mulig om traden går den rette veien for det er summen av hver trade som teller og ikke hvor ofte man bommer eller treffer. Slettes ikke enkelt, men som med alt annet - øving gjør mester ...;)

Dagens marked er ekstra utfordrende fordi det er så mange og betydelige faktorer som er uavklart og som dermed gjør det markedet ekstra nervøst noe som kan snu markedsklimaet midlertidig i løpet av svært kort tid som energikrisen herunder oljepris, krigen i Ukraina, inflasjon, rentebevegelser og ikke minst den ustabile situasjonen i Kina både når det kommer til null toleranse i kombinasjon med stadig nye corona utbrudd med tilhørende nye nedstengelser og for ikke å glemme den ekstreme finansielle boblen innenfor bank/eiendom som alene kan gi en nye global finanskrise. Mao, mye av den siste tids oppgang rundt om på verdens børser er kommet basert på at markedet har hatt et sterkt ønske om å friskmelde spesielt når det kommer til inflasjonsbiten, men ting vil alltid ta lengre tid enn markedet ser for seg og dermed vil vi fortsette å få løpende tidvise peaker og dupper som er svært vanskelig å forutse fra dag til dag og noe bl.a ikke TA tar høyde for.

Dermed så er man avhengig mer enn noen gang å se helheten både generelt sett (makro) og isolert sett ned til det enkelte case som i dette caset hvor man på den ene siden befinner seg i et sterkt marked, MEN har frem til nå ikke klart å prestere verken som forventet eller som påkrevd for å kunne betjene den betydelige gjelden over driften, ratene har steget, men ikke nok og dette sammen med en for lav flåteutnyttelse, betydelig rentebærende gjeld som nå riktignok etter emisjonen(e) blir noe mer hååndterlig i det korte bildet - noe fordi man nå klarer å betjene 2023 forfalla, men hovedsakelig fordi man får flyttet på forfall - uansett så er gjeldsberget der fortsatt.
Baksiden av medaljen er at rentene vil fortsette å øke så flyttingen gir umiddelbart et midlertidig pusterom, men samtidig risk for betydelig økte rentekostnader på et senere tidspunkt så det er ren gambling om at ALT vil gå den riktige veien fremover noe vi kjenner til at det sjelden gjør og som historien viser så har det aldri skjedd tidligere i dette caset og av samme grunn har den utfordrende finansielle situasjonen gjentatt seg år etter år med stadig nye emisjoner og man har aldri kommet ovenpå.
Videre så trekker alltid slike betydelige emisjoner til seg store kortsiktige spekulanter noe vi så etter emisjonen i mai og noe vi tydelig ser konturene av vil gjenta seg etter fredagens melding hvor en betydelig posisjon (15m aksjer) allerede er lånt ut til short samtidig som man gjennom utlånet selv kommer under meldegrensen (4,3% vs 5%) noe som igjen åpner for at utlåneren selv kan lempe ut uten å melde det i markedet og flere vil det bli fremover.
Dette hver for seg og samlet vil føre til tidvise betydelige kursmessige svingninger og det begge veier som ikke er knyttet til det fundamentale og dermed er risken også desto større for at man ender opp med en midlertidig feilprising som alltid på et eller annet tidspunkt vil balansere seg ut hvor korte peaker etterfulgt av store fall som et resultat noe vi har sett har skjedd tidligere i år hvor kursen etter nest siste emisjon gikk i fra 3,7 til 8,87 og tilbake til 5 tallet. Mao, i et slikt ustabilt klima så vil det ikke bare være utfordrende å trade, men desto mer utfordrende å skulle sitte long for det er ingen garanti for at kursen vil nå gamle høyder og jo flere emisjoner som blir gjennomført med trykking av 250 - 300m nye aksjer i slengen (ordinær + rep) jo mindre blir muligheten for at kursen vil nå gamle høyder og bare hittil i år så har det blitt gjennomført 2 emisjoner, trykket opp nærmere 500m nye aksjer, tatt opp nytt lån på 50m usd og i tillegg er det planlagt å bli kjørt en rep emi om kort tid som (om den blir gjennomført) vil føre til trykking av ytterligere 40-50m nye aksjer - da sier det seg selv at om ikke ALT klaffer med kontrakter, betydelig økte rater og økt flåteutnyttelse så kan man se langt etter gamle kurs høyder noe som gjør det desto mer utfordrende eller rettere sagt nærmest meningsløst å skulle sitte long, men et slikt ustabilt klima gir fantastiske muligheter for kortsiktig trading på store tidvise svingninger noe vi vil oppleve mye av fremover - og det begge veier, så kortsiktig så finnes det en mulighet for at 8 tallet kommer til syne, MEN en langt større sannsynlighet for at vi ender tilbake på 6 tallet hvor vi pr nå (7,7nok) befinner oss helt i den øvre delen av trading intervallet med en betydelig motstand på 8 så det meste taler for at det vil snu ned igjen veldig snart.

(***) Ser vi så på den historiske kursutviklingen bare i år når det kommer til nivået på topper og bunner så forteller den oss at kursen innenfor et tidsvindu på knappe 6mdr (4 mai - 4 nov) så har kursen endt hele 24 ganger på 5 tallet - senest 20 oktober for bare 2 uker siden. Hele 54 ganger på 6 tallet, 38 ganger på 7 tallet og kun 11 ganger på 8 tallet - og det før trykking av hele 240m nye emiaksjer, 40-50m nye rep emiaksjer og betydelig utlån til short - da er det bare å si til traderne - velkommen til paradis og Amen til longerne ...

Fortsatt god helg!
Aksjehviskeren
06.11.2022 kl 16:50 4757

Det er vel ikke så rart at folk hiver seg på deg her inne sånn som du holder på, det har nok mer med fremgangsmåten og retorikken din heller enn at du bommer.
Bennyfyfasan
06.11.2022 kl 17:26 4578

Jeg liker å trade, men har lært meg at økt tålmodighet har betalt seg. En trade nå og da treffer - men bli man for grisk går det garantert i minus
Slettet bruker
06.11.2022 kl 17:31 4636

Får vel tilbud om rep emi aksjer senere ? Så da blir det en del påfyll. Er ellers bra lastet opp i forhold til mitt budsjett ☺️
Holymoses25
06.11.2022 kl 17:58 4540

Slettet bruker skrev Faan meg vakkert
SUPERCYCLE IS ON THE WAY!!!!
__eagle__
06.11.2022 kl 18:25 4367

Lover meget godt hvis dette er tilfellet👍
La oss håpe på snarlig meld og en god uke😁
Alby
06.11.2022 kl 18:28 4391


Hvor mange båter er igjen i opplag, når nr. 7 er på gang ?
Slettet bruker
06.11.2022 kl 18:36 4353

Kan bli morro dette, håper de som går short nå får et par bull meldinger smelt rett i fleisen..

Ja takk til Petrobras melding og skip ut av opplag kl 0800 imorgen ;)
kntfn
06.11.2022 kl 18:37 4549

Hva heter den 7. båten?
Bjørkeris
06.11.2022 kl 19:49 4182

Kan jeg spørre hvordan du vet det? Hadde trodd dem skulle skvise prisene enda et stykke før det skjer...
VantageVolante
06.11.2022 kl 20:04 4138

Jeg jobber i oljebransjen og kjenner folk. Mer kan jeg ikke si.
Londonmannen
06.11.2022 kl 20:04 4148

Ja. Men dersom det viset seg at det er hold i denne påstanden, så må det nok skyldes at kapasiteten med de eksisterende båtene er sprengt og ratene kommet opp på et såpass høyt nivå at en ekstra båt i markedet ikke vil ødelegge markedet.

Når ha jobber i oljen og kjenner folk i miljøet så er det ting som tyder på at det er en realitet. Kan i så tilfelle bli en meget hyggelig uke.
Redigert 06.11.2022 kl 20:06 Du må logge inn for å svare
Bjørkeris
06.11.2022 kl 20:06 4138

🐂🐂🐃🐃🦬🦬🐮🐮
Slettet bruker
06.11.2022 kl 20:22 4017

Oi den er rå VantageVolante.
Legger hodet ditt på hoggestabben hvis det ikke stemmer.
Men jeg stoler på deg VV🥳
Londonmannen
06.11.2022 kl 20:24 3996

Javel? Dette blir bedre og bedre! Jobber du også i oljen? ;-))
Knfo
06.11.2022 kl 20:36 3934

Blir ikke overrasket om det kommer nyheter fra PGS kommende uke, og om alt går veien kan vi se 10-tallet før helgen.
Slettet bruker
06.11.2022 kl 20:39 3937

All in, allerede?
Kontur
06.11.2022 kl 20:39 3948

Langt innlegg, skrev du ikke nøyaktig det samme for noen mnd siden.
Hva mener du egentlig?
Kursmål PGS.
Slettet bruker
06.11.2022 kl 20:50 3855

He he. Vet du hva, vi er i samme båt , vil det samme.
VV og Kontur fantastiske bidragsytere.
Vi Støtter hverandre i tykt og tynt.
Se te helvete å få igang uka nå😂😂
Redigert 06.11.2022 kl 20:50 Du må logge inn for å svare
oppturen
06.11.2022 kl 20:52 3853

Pr i dag har PGS kun 3 skip som ikke er i aktivitet.
Bennyfyfasan
06.11.2022 kl 20:52 3856

Jeg tenker hele emisjonsgreia må være avsluttet FØR vi får kontraktene meldt. Det tror jeg også kan være bra for den langsiktige kursoppgangen.

Jeg kan ikke tenke meg at 6,7kr blir stående som emi kurs - for at så aksjen har gått opp til 10-12kr på nyheter. Da selger jeg hus og kjerring i håp om å karre til meg emi aksjer.

Er det noen som har noen formening om hvor mye hver enkelt kan få?
Slettet bruker
06.11.2022 kl 20:58 3815

Om jeg husker rett skulle vi få ca 11% forrige gang, men selv fikk jeg 18% ved å overtegne. Håper på 15% nå (ved overtegning)
Redigert 06.11.2022 kl 20:58 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.11.2022 kl 20:58 3829

Her kommer ukens låt Hvalross:

https://m.youtube.com/watch?v=YxA4X-BZxzU
Slettet bruker
06.11.2022 kl 21:00 3924

Fin den fra Nesoddens store sønn (hardt der ute) 😉$$$
Slettet bruker
06.11.2022 kl 21:01 3966

Er du så høy på deg sjøl at du tror vi er interessert i din livshistorie ang trading. Du snakker til felleskapet her inne som du er hevet over alt og alle med en teft for investeringer som også overgår alt og alle. Tror nok du ikke ble ammet som liten og har utviklet klare narsissistiske trekk.
oppturen
06.11.2022 kl 21:40 3680

Håper vi får børsmeldt og publisert disse presentasjonene fra PGS.
https://www.pgs.com/media-and-events/events/get2022/

Havvind og ccs kan trekke til seg mange pengesterke.

PGS har faktisk allerede levert kommersielt på område.