Borgestad


Ser ut til at markedet har svært lave forventninger til 3 kvartalstallene som kommer om et par uker. Markedet generelt har fått seg en knekk den siste tiden. Og eiendom sliter med høyere rentekostnader.

Men i Borgestad så har man rentesikret det aller meste av gjelden på kjøpesenteret i Polen da renten var på det laveste. Eiendommen har ellers også lav belåning i sammenligning med andre eiendomsaktører. Og morselskapet sikret seg ny egenkapital og likviditet tidlig i 2022, og situasjonen ser i dag meget lys ut.

Til sammenligning med andre så vil finansieringskostnaden i Borgestad bevege seg betydelig nedover, til tross for at renta har steget mye og trolig vil fortsette noe til. Og de har meldt om nye leiekontrakter som vil øke inntektene.

I og med at verdien av senteret er i euro så vil styrking av euro i forhold til NOK også være med på å øke verdien målt i norske kroner. Senteret ble nedskrevet i 2020 i forbindelse med pandemien til 80 million euro. Byggekostnad i 2010 var 90 mill euro i tillegg har de investert rundt 10 mill euro i ettertid.
At markedsverdi i dag skulle ligge 20% lavere enn for 12 år siden er lite trolig.

Ser de har invitert investorer til å bli med å se på kjøpesenter i Polen nå i slutten av oktober. Noen her som har tenkt seg på tur ?
Ut i fra det opplegget som er presentert så tyder det på at de ønsker å vise hvorfor Agora Bytom har lykkes i forhold til konkurrentene i området. Den unike beliggenheten og den sammensatte leietakermiksen i tillegg til å ha bygget opp et egent management ser ut til å være suksessformelen her.

Industridelen har historisk sitt sterkeste kvartal i 3 kvartal og alt ligger vel til rette for at det også er tilfelle i år. Om de lykkes med de kostnadsbesparelsene de tidligere har signalisert så kan industrien vise seg å bli en pengemaskin etter hvert. Å kutte steinproduksjonen var lite populært, men helt avgjørende for å nå målene. Industridelen har en ventet omsetning i år på 900mill - 1 milliard.

Med egenkapital på rundt 3,50 og trolig rundt 4 nå i 3 kvartal så må vel aksjen betegnes som rimelig på dagens nivå. Mor selskapet har kuttet det meste av den kostbare gjelden og er gjeldfri om man benytter kassebeholdning til å nedbetale resterende. Med god likviditet og svært lite gjeld så er risikoen her liten. Det er nok langt verre for selskaper som nå må ut på finansieringsjakt. I Borgestad så er nok situasjonen heller at vi vil se salg av eiendeler og ekstraordinære utbytter de førstkommende årene.
keane
22.05.2023 kl 09:27 662

Noen som har snappet opp noen nyheter rundt denne de siste dagene? Ser at noen virker litt ivrige på kjøpssiden i dag...
Redigert 22.05.2023 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
sorte
23.05.2023 kl 10:47 548

Det er nok noe mer interesse i og med at vi nærmer oss q1 tallene som blir presentert 26.05.
I og med at NOK har svekket seg mot euro fra 10 til 11,50 i kvartalet, samt at NOK også har svekket seg betydelig i forhold til den svenske krona så vi vi se en betydelig valuta gevinst i kvartalet. Om man tar utgangspunkt i bokførte verdier så blir det rundt 0,3 til 0,35 kr per aksje. Men basert på virkelige verdier så er det nok minst det dobbelte.

NOK har fortsatt å svekke seg videre i q2, så godt mulig vi får en valuta gevinst også her. Det er vel også grunn til å tro at de for solgt eiendommen på Borgestad ila kvartalet, som også gi en gevinst.

En ting er at en svekket NOK øker egenkapitalen per aksje. Men den øker også driftsresultatet per aksje, noe som gir grunn til å forvente en markant bedring av inntjeningen her.

Ledelsen skriver i årsrapporten at de forventer bedre resultater i 2023, spesielt fra andre halvår. Videre venter de en betydelig frigjøring av likviditet fra industrien.

keane
26.05.2023 kl 08:39 416

Fin rapport og framtiden ser lys ut! EK økt med 105 mill som utgjør cirka 70 øre i aksjekursen! Burde klare 2 + om kort tid aksjen nå.
zaq1
26.05.2023 kl 08:41 407

Borgestad ASA - delårsrapport 1. kvartal 2023
26.5.2023 07:57 • Oslo Børs •
Kopier link
Konsernets omsetning økte med 12,7 prosent i første kvartal 2023 sammenlignet
med

samme periode i 2022.

EBITDA for første kvartal ble forbedret med MNOK 4,4 sammenlignet med første

kvartal 2022.

Omsetningen til leietakerne i Agora Bytom økte med 14,5 prosent i første kvartal

2023.

Höganäs Borgestad har god ordrereserve både innen installasjonsvirksomheten og

serviceoppdrag.

Vedlagt er Borgestad ASAs rapport for 1. kvartal 2023.

Kontaktperson er CEO Pål Feen Larsen, Mobil 48 84 53 33.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

https://newsweb.oslobors.no/message/591741
sorte
26.05.2023 kl 11:06 329

Ser bra ut dette. NOK har fortsatt å svekke seg inn i q2, så forventer også styring av EK i q2.

Flere positive signaler. Flere nye leiekontrakter i kjøpesenteret til høyere leie per m2 enn tidligere. Forventning om noe midlertidig reduksjon i q2 grunnet større endringer blant leietagere, men som vil øke totale leieinntekter utover høsten og i årene fremover. Begrunnelsen for nedskrivingen i q4 2022 var både at yield hadde økt, men også at man hadde benyttet vesentlig lavere leieinntekter som grunnlag pga midlertidige rabatter avtalt under Covid. Disse vil reverseres, i tillegg har de nå ingått avtaler med nye aktører som øker antall utleide m2.
Det at både leie per m2 øker og at antall m2 utleid også øker betyr mye for leienivået totalt, og dermed også verdsettelsen av senteret.

Industrien har stor aktivitet og forventer gode resultater i q2 og spesielt siste halvår. Man forventer fortsatt betydelig frigjøring av likviditet.

Det som overrasket mest var informasjonen i innkalling til ordinær generalforsamling. Jacob Møller byttes ut som styreleder, men fortsetter som styremedlem.
Glen Ole Røland er foreslått som ny styreleder. Han har jobbet mange år i First Securities som megler før han jobbet hos
John Fredriksen og var styreleder i flere selskaper der. De siste årene har han vært partner med Spetalen.

Lurer på hva som gjør at han har kommet inn her. Absolutt en resurs vi aksjonærer bør være svært godt fornøyd med å få med på laget. Men forstår ikke helt forbindelsen her. Hvorfor skulle han ha interesse i å være styreleder i lille Borgestad ?? Kan det være at han ser potensialet i å synliggjøre verdiene her ? Spetalen på vei inn som eier ?

sorte
26.05.2023 kl 11:20 306

Wenche Kjølås er også foreslått til nytt styremedlem. Ser ut til å være en dyktig person som alt er styreleder i en rekke større virksomheter.

Både Kjølås og Røland jobber mye innenfor sjømat og transport sektoren. Borgestad antydet nye satsningsområder/aktivitet i årsrapporten for 2022, men finnes ingen informasjon om hva dette gjelder.

Noen som har fanget opp hva dette kan være for noe ?

keane
26.05.2023 kl 12:31 276

Bra Sorte- jeg kjøpte 50k til her i dag. Denne bør absolutt ha sett bunnen nå!