Borgestad

sorte
BOR 19.10.2022 kl 21:15 11305

Ser ut til at markedet har svært lave forventninger til 3 kvartalstallene som kommer om et par uker. Markedet generelt har fått seg en knekk den siste tiden. Og eiendom sliter med høyere rentekostnader.

Men i Borgestad så har man rentesikret det aller meste av gjelden på kjøpesenteret i Polen da renten var på det laveste. Eiendommen har ellers også lav belåning i sammenligning med andre eiendomsaktører. Og morselskapet sikret seg ny egenkapital og likviditet tidlig i 2022, og situasjonen ser i dag meget lys ut.

Til sammenligning med andre så vil finansieringskostnaden i Borgestad bevege seg betydelig nedover, til tross for at renta har steget mye og trolig vil fortsette noe til. Og de har meldt om nye leiekontrakter som vil øke inntektene.

I og med at verdien av senteret er i euro så vil styrking av euro i forhold til NOK også være med på å øke verdien målt i norske kroner. Senteret ble nedskrevet i 2020 i forbindelse med pandemien til 80 million euro. Byggekostnad i 2010 var 90 mill euro i tillegg har de investert rundt 10 mill euro i ettertid.
At markedsverdi i dag skulle ligge 20% lavere enn for 12 år siden er lite trolig.

Ser de har invitert investorer til å bli med å se på kjøpesenter i Polen nå i slutten av oktober. Noen her som har tenkt seg på tur ?
Ut i fra det opplegget som er presentert så tyder det på at de ønsker å vise hvorfor Agora Bytom har lykkes i forhold til konkurrentene i området. Den unike beliggenheten og den sammensatte leietakermiksen i tillegg til å ha bygget opp et egent management ser ut til å være suksessformelen her.

Industridelen har historisk sitt sterkeste kvartal i 3 kvartal og alt ligger vel til rette for at det også er tilfelle i år. Om de lykkes med de kostnadsbesparelsene de tidligere har signalisert så kan industrien vise seg å bli en pengemaskin etter hvert. Å kutte steinproduksjonen var lite populært, men helt avgjørende for å nå målene. Industridelen har en ventet omsetning i år på 900mill - 1 milliard.

Med egenkapital på rundt 3,50 og trolig rundt 4 nå i 3 kvartal så må vel aksjen betegnes som rimelig på dagens nivå. Mor selskapet har kuttet det meste av den kostbare gjelden og er gjeldfri om man benytter kassebeholdning til å nedbetale resterende. Med god likviditet og svært lite gjeld så er risikoen her liten. Det er nok langt verre for selskaper som nå må ut på finansieringsjakt. I Borgestad så er nok situasjonen heller at vi vil se salg av eiendeler og ekstraordinære utbytter de førstkommende årene.
keane
22.05.2023 kl 09:27 2645

Noen som har snappet opp noen nyheter rundt denne de siste dagene? Ser at noen virker litt ivrige på kjøpssiden i dag...
Redigert 22.05.2023 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
sorte
23.05.2023 kl 10:47 2531

Det er nok noe mer interesse i og med at vi nærmer oss q1 tallene som blir presentert 26.05.
I og med at NOK har svekket seg mot euro fra 10 til 11,50 i kvartalet, samt at NOK også har svekket seg betydelig i forhold til den svenske krona så vi vi se en betydelig valuta gevinst i kvartalet. Om man tar utgangspunkt i bokførte verdier så blir det rundt 0,3 til 0,35 kr per aksje. Men basert på virkelige verdier så er det nok minst det dobbelte.

NOK har fortsatt å svekke seg videre i q2, så godt mulig vi får en valuta gevinst også her. Det er vel også grunn til å tro at de for solgt eiendommen på Borgestad ila kvartalet, som også gi en gevinst.

En ting er at en svekket NOK øker egenkapitalen per aksje. Men den øker også driftsresultatet per aksje, noe som gir grunn til å forvente en markant bedring av inntjeningen her.

Ledelsen skriver i årsrapporten at de forventer bedre resultater i 2023, spesielt fra andre halvår. Videre venter de en betydelig frigjøring av likviditet fra industrien.

keane
26.05.2023 kl 08:39 2396

Fin rapport og framtiden ser lys ut! EK økt med 105 mill som utgjør cirka 70 øre i aksjekursen! Burde klare 2 + om kort tid aksjen nå.
zaq1
26.05.2023 kl 08:41 2386

Borgestad ASA - delårsrapport 1. kvartal 2023
26.5.2023 07:57 • Oslo Børs •
Kopier link
Konsernets omsetning økte med 12,7 prosent i første kvartal 2023 sammenlignet
med

samme periode i 2022.

EBITDA for første kvartal ble forbedret med MNOK 4,4 sammenlignet med første

kvartal 2022.

Omsetningen til leietakerne i Agora Bytom økte med 14,5 prosent i første kvartal

2023.

Höganäs Borgestad har god ordrereserve både innen installasjonsvirksomheten og

serviceoppdrag.

Vedlagt er Borgestad ASAs rapport for 1. kvartal 2023.

Kontaktperson er CEO Pål Feen Larsen, Mobil 48 84 53 33.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

https://newsweb.oslobors.no/message/591741
sorte
26.05.2023 kl 11:06 2308

Ser bra ut dette. NOK har fortsatt å svekke seg inn i q2, så forventer også styring av EK i q2.

Flere positive signaler. Flere nye leiekontrakter i kjøpesenteret til høyere leie per m2 enn tidligere. Forventning om noe midlertidig reduksjon i q2 grunnet større endringer blant leietagere, men som vil øke totale leieinntekter utover høsten og i årene fremover. Begrunnelsen for nedskrivingen i q4 2022 var både at yield hadde økt, men også at man hadde benyttet vesentlig lavere leieinntekter som grunnlag pga midlertidige rabatter avtalt under Covid. Disse vil reverseres, i tillegg har de nå ingått avtaler med nye aktører som øker antall utleide m2.
Det at både leie per m2 øker og at antall m2 utleid også øker betyr mye for leienivået totalt, og dermed også verdsettelsen av senteret.

Industrien har stor aktivitet og forventer gode resultater i q2 og spesielt siste halvår. Man forventer fortsatt betydelig frigjøring av likviditet.

Det som overrasket mest var informasjonen i innkalling til ordinær generalforsamling. Jacob Møller byttes ut som styreleder, men fortsetter som styremedlem.
Glen Ole Røland er foreslått som ny styreleder. Han har jobbet mange år i First Securities som megler før han jobbet hos
John Fredriksen og var styreleder i flere selskaper der. De siste årene har han vært partner med Spetalen.

Lurer på hva som gjør at han har kommet inn her. Absolutt en resurs vi aksjonærer bør være svært godt fornøyd med å få med på laget. Men forstår ikke helt forbindelsen her. Hvorfor skulle han ha interesse i å være styreleder i lille Borgestad ?? Kan det være at han ser potensialet i å synliggjøre verdiene her ? Spetalen på vei inn som eier ?

sorte
26.05.2023 kl 11:20 2284

Wenche Kjølås er også foreslått til nytt styremedlem. Ser ut til å være en dyktig person som alt er styreleder i en rekke større virksomheter.

Både Kjølås og Røland jobber mye innenfor sjømat og transport sektoren. Borgestad antydet nye satsningsområder/aktivitet i årsrapporten for 2022, men finnes ingen informasjon om hva dette gjelder.

Noen som har fanget opp hva dette kan være for noe ?

keane
26.05.2023 kl 12:31 2255

Bra Sorte- jeg kjøpte 50k til her i dag. Denne bør absolutt ha sett bunnen nå!
keane
13.06.2023 kl 12:47 1949

Magefølelsen og observasjonsevnen min forteller meg at denne skal kraftig opp nå....
Redigert 13.06.2023 kl 13:35 Du må logge inn for å svare
keane
13.06.2023 kl 16:06 1892

Sjekk volumet i forhold til hva som er vanlig. Her tipper jeg at noen har snappet opp noe.....
lynx
13.06.2023 kl 16:08 1891

Endelig litt bevegelse, oppgang på bra volum er fint. Kanskje det er påtroppende styreleder Glen Ole Rødland som kjøper litt? Tror ikke han har aksjer fra før, i hvert fall ikke veldig mange. Og det tar seg seg dårlig ut å ikke ha aksjer i et selskap hvor man er styreleder. Han er kjent for arbeidet med å restrukturere Seadrill så litt usikker på hvorfor han nå plutselig dukker opp i Borgestad. Føler meg ikke helt trygg, Borgestad har jo fortsatt obligasjonsgjeld.
keane
13.06.2023 kl 17:03 1870

Lå igjen nesten 600k på 1.5 på auksjonen så her var det en kjøper av 1 mill + aksjer.
sorte
19.06.2023 kl 18:09 1702

Godt mulig det er Glen Ole Rødland som er foreslått som ny styreleder som de siste dagene har benyttet muligheten til å sikre seg noen aksjer til hyggelig pris. Etter 21.06 må han jo flagge alle handler, og større innsidekjøp fra styreleder er et kraftig signal på at aksjen er underpriset. Dersom det er han som har kjøpt så gjør han nok lurt i det, om han hadde måttet flagge så ville han helt klart måttet betale mer for aksjene.

Ser det er forslag om flere endringer i styret, og skal bli spennende hva som vil bli fokus fremover. En bedring av lønnsomheten i industri vil nok ha høy prioritet for på den måten å øke salgsverdien. Høganås Borgestad er nok solgt ila 2024/2025.
keane
21.06.2023 kl 13:58 1593

Gikk en stor post nå. Er en kjøper her. Har vært det i et par uker nå!
lynx
21.06.2023 kl 14:45 1569

Krysset 4 mil aksjer til 1.40 kun tre timer etter at generalforsamlingen sluttet. Litt spesielt.

Pål Feen Larsen skriver: Valget av Glen Ole Rødland som ny styreleder og Wenche Kjølås som nytt styremedlem er forventet å komplementere kompetansen i selskapets styre. Rødland vil i tillegg til å være styreleder bistå selskapet aktivt med hensyn til finansiering, forbedring av driftene, restrukturering og utvikling av nye virksomhets områder i Borgestad. Rødland tiltrer også som styreleder for Selskapets datterselskap Höganäs Borgestad Holding AB.
keane
23.06.2023 kl 11:29 1460

Noen som har snappet opp hvem som kjøpte posten? Er helt tydelig en større fisk som vil inn her...

Den som venter på noe godt...

Voldgiftsdomstolen har gitt Macon medhold på alle punkter. Kunden dømmes, for så vidt gjelder hovedkravet, til å betale Macon ca. EUR 2,75 millioner (ekskl. mva), med tillegg av renter på 9,2 % p.a. på et beløp på ca. EUR 2,49 millioner fra 22. oktober 2016 til betaling finner sted. Kunden får ikke medhold i sitt motkrav. I tillegg dømmes kunden til å dekke Macons saksomkostninger med ca. NOK 18 millioner.

https://newsweb.oslobors.no/message/594974

mvh
Redigert 07.07.2023 kl 17:58 Du må logge inn for å svare
keane
07.07.2023 kl 19:22 1243

Blir rundt kr 70 mill totalt rett inn på konto. Er noe som skjer her altså - stor kjøper som er ute etter poster virker det som. Etter dagens melding bør jo denne vippe kr 2 kommende uke.
lynx
08.07.2023 kl 08:51 1156

Dette var positivt. Men klarer Borgestad å drive inn pengene?
sorte
09.07.2023 kl 11:39 1071

Ser Pål Feen Larsen har besvart dette spørsmålet til DN;

" Kunden og eierne er ikke på sanksjonslistene, og selskapet har europeisk virksomhet. Vi er overbevist om at vi skal få betalt, sier Borgestad-sjef Pål Feen Larsen til DN." https://www.dn.no/investor/nyhetsstudio/135417

Borgestad har også tidligere uttalt at det står på kundens vilje og ikke evne til å betale. Dommen er også endelig og kan ikke ankes.
Kundens krav på rundt 100 millioner bortfaller.
sorte
09.07.2023 kl 11:58 1063

Meldingen er positiv på flere måter.

Det at Macon AB blir tilført betydelig med likviditet gjør at Høganås Borgestad får mulighet til å tilbakebetale gjeld til Borgestad. Dette gjør det videre betydelig lettere for Borgestad ASA og få løst ombligasjonsgjelden som forfaller i Januar 2024. Det har tidligere vært diskutert både en mindre emisjon og bank lån.
Når disse pengene kommer inn og eiendommen på Borgestad blir solgt så vil man mest trolig kunne nedbetale hele obligasjonslånet uten noen emisjon og heller ikke noe banklån. Morselskapet vil da være helt gjeldfritt.

Det har vært en risiko for at Macon AB ville tape voldgiftsaken, og man har da i verste fall måtte ta tap på de 25 mill som var opprinnelig prosjekt pris, og opp til 100 mill i erstatning samt dekket sakskostnader til motparten. Vi snakker da fort om 150 mill totalt. Så forskjellen fra å motta 70-80 mill mot å tape 150 utgjør langt mer enn børsverdien på hele Borgestad. Så meldingen som kom fredag etter børs er svært positiv og betyr veldig mye.

Ser noen har regnet seg frem til 70 mill. Jeg har satt 70-80 med forutsetning om merverdiavgiften som er noe uklar her. Om Macon AB har innbetalt svensk mva i forbindelse med inntektsføring av de 25 mill SEK i 2016, så vil de ha krav på disse med tillegg av renter. Jeg antar at de oppgitte 9,2% rente også gjelder mva beløpet. Vi ser av meldingen at Macon AB også fikk godkjent mer enn 25 mill som hovedkrav, som nok skyldes selskapet sine kostnader i forbindelse med deres inspeksjons/kontrollrutiner etter raset i Russland.

Etter det vi vet fra tidligere så var Høganås raskt på plass i Russland for å sikre bevis og dokumentere årsaken til raset. De hadde kjørt temperaturen for høyt og for raskt for kort tid etter installasjon. Det at Høganås har slike gode rutiner for å sikre seg god dokumentasjon reduserer også faren for at slike saker skal oppstå i fremtiden.

Jeg er meget positiv til Borgestad etter fredagens melding. Veldig mye usikkerhet er nå luket bort, samtidig som man her trolig har løst hele problematikken med den dyre obligasjonsgjelden. Dette betyr vesentlig lavere kapitalkostnader fremover, noe som har vært hele problemet til Borgestad de siste årene etter min oppfatning.
Redigert 09.07.2023 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
sorte
09.07.2023 kl 12:04 1055

En annen børsmelding som kom torsdag er ikke blitt omtalt her inne ennå.

Borgestad ASA sitt datterselskap Höganäs Borgestad Holding AB har i dag ansatt
Frode Martinussen som ny CEO for Höganäs Borgestad konsernet. Martinussen
tiltrer stillingen 1. august 2023.

Frode Martinussen har erfaring som administrerende direktør for flere
mellomstore virksomheter, der Martinussen har forbedret de finansielle
resultatene og oppnådd betydelige forbedringer av virksomhetens drift og
struktur på kort tid.

Sitat styreleder Glen Ole Rødland: «Styret er meget fornøyd med ansettelsen av
Frode Martinussen som ny CEO for Höganäs Borgestad konsernet, Martinussen har
relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet og styret forventer at Höganäs
Borgestad vil forbedre lønnsomheten og fri kontantstrøm vesentlig de neste
årene».
sorte
09.07.2023 kl 12:06 1051

At Høganås Borgestad fikk egen CEO på plass gjør det enklere å få solgt virksomheten. Dette var ennå en brikke på plass for å rigge industrien for salg.
lynx
09.07.2023 kl 21:27 959

Igjen takk sorte for innsiktsfulle kommentarer og nyttig info. Endelig noen gode nyheter. Null gjeld høres uvirkelig ut men hvis det skulle bli resultatet er jo situasjonen plutselig en helt annen. Frode Martinussen har vært leder for flere virksomheter i bilbransjen og virker som en effektiv kar. Er det i ferd med å lysne for Borgestad?
keane
10.07.2023 kl 10:28 855

Ser jo at det har vært store volumer i det siste. Noen har bunnfisket aksjer men jeg skulle da virkelig nå tro,spesielt etter dagens melding, at man må opp i rundt kr 2-2.2 for å få tak i volum.
sorte
04.08.2023 kl 16:28 485

Ser ikke ut til at markedet har noen forventning om at Macon skal få oppgjør for sitt krav til tross for at seieren i voldgiftsaken er endelig og ikke kan ankes. Man forventer vel da at kunde ikke har ønske om å gjøre opp for seg. Motparten er solid og det er ingen grunn til å tvile på at de ikke evner å betale. Men tydeligvis så har markedet fortsatt ingen tro på oppgjør her. Selskapets ledelse er overbevist om at man vil få betalt og er ikke like bekymret som markedet ser det ut til.
Jeg går ut ifra at oppgjør vil skje i form av flere betalinger i og med at det her er ulike krav, samt at beløp endelig rentekompensasjon ikke er klart før hovedkravet er betalt. Det er lite trolig at selskapet vil sende ut børsmelding når del oppgjør er mottatt, men vil tro at vi vil få en oppdatering på utestående og ev. hva som er mottatt i forbindelse med presentasjonen for q2 nå 16 august. Gevinsten vil først bli bokført på q3.
Det kan tenkes at det vil komme en børsmelding når kravet er mottatt i sin helhet. Og at det nok vil bli positivt mottatt i markedet så lenge forventingene om betaling er særs lave.

Ellers registrerer jeg at ny på aksjonærlisten er Jahatt as som har kjøpt 4 mill aksjer den siste tiden. Ser de har forbindelse til største aksjonær.

Har også merket meg at presentasjonen av q3 er fremskyndet med noen dager i forhold til tidligere plan. Trolig har de planer om en presentasjon i regi av Arctic.