Borgestad

sorte
BOR 19.10.2022 kl 21:15 19600

Ser ut til at markedet har svært lave forventninger til 3 kvartalstallene som kommer om et par uker. Markedet generelt har fått seg en knekk den siste tiden. Og eiendom sliter med høyere rentekostnader.

Men i Borgestad så har man rentesikret det aller meste av gjelden på kjøpesenteret i Polen da renten var på det laveste. Eiendommen har ellers også lav belåning i sammenligning med andre eiendomsaktører. Og morselskapet sikret seg ny egenkapital og likviditet tidlig i 2022, og situasjonen ser i dag meget lys ut.

Til sammenligning med andre så vil finansieringskostnaden i Borgestad bevege seg betydelig nedover, til tross for at renta har steget mye og trolig vil fortsette noe til. Og de har meldt om nye leiekontrakter som vil øke inntektene.

I og med at verdien av senteret er i euro så vil styrking av euro i forhold til NOK også være med på å øke verdien målt i norske kroner. Senteret ble nedskrevet i 2020 i forbindelse med pandemien til 80 million euro. Byggekostnad i 2010 var 90 mill euro i tillegg har de investert rundt 10 mill euro i ettertid.
At markedsverdi i dag skulle ligge 20% lavere enn for 12 år siden er lite trolig.

Ser de har invitert investorer til å bli med å se på kjøpesenter i Polen nå i slutten av oktober. Noen her som har tenkt seg på tur ?
Ut i fra det opplegget som er presentert så tyder det på at de ønsker å vise hvorfor Agora Bytom har lykkes i forhold til konkurrentene i området. Den unike beliggenheten og den sammensatte leietakermiksen i tillegg til å ha bygget opp et egent management ser ut til å være suksessformelen her.

Industridelen har historisk sitt sterkeste kvartal i 3 kvartal og alt ligger vel til rette for at det også er tilfelle i år. Om de lykkes med de kostnadsbesparelsene de tidligere har signalisert så kan industrien vise seg å bli en pengemaskin etter hvert. Å kutte steinproduksjonen var lite populært, men helt avgjørende for å nå målene. Industridelen har en ventet omsetning i år på 900mill - 1 milliard.

Med egenkapital på rundt 3,50 og trolig rundt 4 nå i 3 kvartal så må vel aksjen betegnes som rimelig på dagens nivå. Mor selskapet har kuttet det meste av den kostbare gjelden og er gjeldfri om man benytter kassebeholdning til å nedbetale resterende. Med god likviditet og svært lite gjeld så er risikoen her liten. Det er nok langt verre for selskaper som nå må ut på finansieringsjakt. I Borgestad så er nok situasjonen heller at vi vil se salg av eiendeler og ekstraordinære utbytter de førstkommende årene.
keane
22.05.2023 kl 09:27 5427

Noen som har snappet opp noen nyheter rundt denne de siste dagene? Ser at noen virker litt ivrige på kjøpssiden i dag...
Redigert 22.05.2023 kl 09:38 Du må logge inn for å svare
sorte
23.05.2023 kl 10:47 5338

Det er nok noe mer interesse i og med at vi nærmer oss q1 tallene som blir presentert 26.05.
I og med at NOK har svekket seg mot euro fra 10 til 11,50 i kvartalet, samt at NOK også har svekket seg betydelig i forhold til den svenske krona så vi vi se en betydelig valuta gevinst i kvartalet. Om man tar utgangspunkt i bokførte verdier så blir det rundt 0,3 til 0,35 kr per aksje. Men basert på virkelige verdier så er det nok minst det dobbelte.

NOK har fortsatt å svekke seg videre i q2, så godt mulig vi får en valuta gevinst også her. Det er vel også grunn til å tro at de for solgt eiendommen på Borgestad ila kvartalet, som også gi en gevinst.

En ting er at en svekket NOK øker egenkapitalen per aksje. Men den øker også driftsresultatet per aksje, noe som gir grunn til å forvente en markant bedring av inntjeningen her.

Ledelsen skriver i årsrapporten at de forventer bedre resultater i 2023, spesielt fra andre halvår. Videre venter de en betydelig frigjøring av likviditet fra industrien.

keane
26.05.2023 kl 08:39 5260

Fin rapport og framtiden ser lys ut! EK økt med 105 mill som utgjør cirka 70 øre i aksjekursen! Burde klare 2 + om kort tid aksjen nå.
zaq1
26.05.2023 kl 08:41 5270

Borgestad ASA - delårsrapport 1. kvartal 2023
26.5.2023 07:57 • Oslo Børs •
Kopier link
Konsernets omsetning økte med 12,7 prosent i første kvartal 2023 sammenlignet
med

samme periode i 2022.

EBITDA for første kvartal ble forbedret med MNOK 4,4 sammenlignet med første

kvartal 2022.

Omsetningen til leietakerne i Agora Bytom økte med 14,5 prosent i første kvartal

2023.

Höganäs Borgestad har god ordrereserve både innen installasjonsvirksomheten og

serviceoppdrag.

Vedlagt er Borgestad ASAs rapport for 1. kvartal 2023.

Kontaktperson er CEO Pål Feen Larsen, Mobil 48 84 53 33.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

https://newsweb.oslobors.no/message/591741
sorte
26.05.2023 kl 11:06 5188

Ser bra ut dette. NOK har fortsatt å svekke seg inn i q2, så forventer også styring av EK i q2.

Flere positive signaler. Flere nye leiekontrakter i kjøpesenteret til høyere leie per m2 enn tidligere. Forventning om noe midlertidig reduksjon i q2 grunnet større endringer blant leietagere, men som vil øke totale leieinntekter utover høsten og i årene fremover. Begrunnelsen for nedskrivingen i q4 2022 var både at yield hadde økt, men også at man hadde benyttet vesentlig lavere leieinntekter som grunnlag pga midlertidige rabatter avtalt under Covid. Disse vil reverseres, i tillegg har de nå ingått avtaler med nye aktører som øker antall utleide m2.
Det at både leie per m2 øker og at antall m2 utleid også øker betyr mye for leienivået totalt, og dermed også verdsettelsen av senteret.

Industrien har stor aktivitet og forventer gode resultater i q2 og spesielt siste halvår. Man forventer fortsatt betydelig frigjøring av likviditet.

Det som overrasket mest var informasjonen i innkalling til ordinær generalforsamling. Jacob Møller byttes ut som styreleder, men fortsetter som styremedlem.
Glen Ole Røland er foreslått som ny styreleder. Han har jobbet mange år i First Securities som megler før han jobbet hos
John Fredriksen og var styreleder i flere selskaper der. De siste årene har han vært partner med Spetalen.

Lurer på hva som gjør at han har kommet inn her. Absolutt en resurs vi aksjonærer bør være svært godt fornøyd med å få med på laget. Men forstår ikke helt forbindelsen her. Hvorfor skulle han ha interesse i å være styreleder i lille Borgestad ?? Kan det være at han ser potensialet i å synliggjøre verdiene her ? Spetalen på vei inn som eier ?

sorte
26.05.2023 kl 11:20 5191

Wenche Kjølås er også foreslått til nytt styremedlem. Ser ut til å være en dyktig person som alt er styreleder i en rekke større virksomheter.

Både Kjølås og Røland jobber mye innenfor sjømat og transport sektoren. Borgestad antydet nye satsningsområder/aktivitet i årsrapporten for 2022, men finnes ingen informasjon om hva dette gjelder.

Noen som har fanget opp hva dette kan være for noe ?

keane
26.05.2023 kl 12:31 5274

Bra Sorte- jeg kjøpte 50k til her i dag. Denne bør absolutt ha sett bunnen nå!
keane
13.06.2023 kl 12:47 5027

Magefølelsen og observasjonsevnen min forteller meg at denne skal kraftig opp nå....
Redigert 13.06.2023 kl 13:35 Du må logge inn for å svare
keane
13.06.2023 kl 16:06 4994

Sjekk volumet i forhold til hva som er vanlig. Her tipper jeg at noen har snappet opp noe.....
lynx
13.06.2023 kl 16:08 5044

Endelig litt bevegelse, oppgang på bra volum er fint. Kanskje det er påtroppende styreleder Glen Ole Rødland som kjøper litt? Tror ikke han har aksjer fra før, i hvert fall ikke veldig mange. Og det tar seg seg dårlig ut å ikke ha aksjer i et selskap hvor man er styreleder. Han er kjent for arbeidet med å restrukturere Seadrill så litt usikker på hvorfor han nå plutselig dukker opp i Borgestad. Føler meg ikke helt trygg, Borgestad har jo fortsatt obligasjonsgjeld.
keane
13.06.2023 kl 17:03 5055

Lå igjen nesten 600k på 1.5 på auksjonen så her var det en kjøper av 1 mill + aksjer.
sorte
19.06.2023 kl 18:09 4890

Godt mulig det er Glen Ole Rødland som er foreslått som ny styreleder som de siste dagene har benyttet muligheten til å sikre seg noen aksjer til hyggelig pris. Etter 21.06 må han jo flagge alle handler, og større innsidekjøp fra styreleder er et kraftig signal på at aksjen er underpriset. Dersom det er han som har kjøpt så gjør han nok lurt i det, om han hadde måttet flagge så ville han helt klart måttet betale mer for aksjene.

Ser det er forslag om flere endringer i styret, og skal bli spennende hva som vil bli fokus fremover. En bedring av lønnsomheten i industri vil nok ha høy prioritet for på den måten å øke salgsverdien. Høganås Borgestad er nok solgt ila 2024/2025.
keane
21.06.2023 kl 13:58 4787

Gikk en stor post nå. Er en kjøper her. Har vært det i et par uker nå!
lynx
21.06.2023 kl 14:45 4820

Krysset 4 mil aksjer til 1.40 kun tre timer etter at generalforsamlingen sluttet. Litt spesielt.

Pål Feen Larsen skriver: Valget av Glen Ole Rødland som ny styreleder og Wenche Kjølås som nytt styremedlem er forventet å komplementere kompetansen i selskapets styre. Rødland vil i tillegg til å være styreleder bistå selskapet aktivt med hensyn til finansiering, forbedring av driftene, restrukturering og utvikling av nye virksomhets områder i Borgestad. Rødland tiltrer også som styreleder for Selskapets datterselskap Höganäs Borgestad Holding AB.
keane
23.06.2023 kl 11:29 4743

Noen som har snappet opp hvem som kjøpte posten? Er helt tydelig en større fisk som vil inn her...
Stokk Dum
07.07.2023 kl 17:58 4595

Den som venter på noe godt...

Voldgiftsdomstolen har gitt Macon medhold på alle punkter. Kunden dømmes, for så vidt gjelder hovedkravet, til å betale Macon ca. EUR 2,75 millioner (ekskl. mva), med tillegg av renter på 9,2 % p.a. på et beløp på ca. EUR 2,49 millioner fra 22. oktober 2016 til betaling finner sted. Kunden får ikke medhold i sitt motkrav. I tillegg dømmes kunden til å dekke Macons saksomkostninger med ca. NOK 18 millioner.

https://newsweb.oslobors.no/message/594974

mvh
Redigert 07.07.2023 kl 17:58 Du må logge inn for å svare
keane
07.07.2023 kl 19:22 4557

Blir rundt kr 70 mill totalt rett inn på konto. Er noe som skjer her altså - stor kjøper som er ute etter poster virker det som. Etter dagens melding bør jo denne vippe kr 2 kommende uke.
lynx
08.07.2023 kl 08:51 4476

Dette var positivt. Men klarer Borgestad å drive inn pengene?
sorte
09.07.2023 kl 11:39 4406

Ser Pål Feen Larsen har besvart dette spørsmålet til DN;

" Kunden og eierne er ikke på sanksjonslistene, og selskapet har europeisk virksomhet. Vi er overbevist om at vi skal få betalt, sier Borgestad-sjef Pål Feen Larsen til DN." https://www.dn.no/investor/nyhetsstudio/135417

Borgestad har også tidligere uttalt at det står på kundens vilje og ikke evne til å betale. Dommen er også endelig og kan ikke ankes.
Kundens krav på rundt 100 millioner bortfaller.
sorte
09.07.2023 kl 11:58 4398

Meldingen er positiv på flere måter.

Det at Macon AB blir tilført betydelig med likviditet gjør at Høganås Borgestad får mulighet til å tilbakebetale gjeld til Borgestad. Dette gjør det videre betydelig lettere for Borgestad ASA og få løst ombligasjonsgjelden som forfaller i Januar 2024. Det har tidligere vært diskutert både en mindre emisjon og bank lån.
Når disse pengene kommer inn og eiendommen på Borgestad blir solgt så vil man mest trolig kunne nedbetale hele obligasjonslånet uten noen emisjon og heller ikke noe banklån. Morselskapet vil da være helt gjeldfritt.

Det har vært en risiko for at Macon AB ville tape voldgiftsaken, og man har da i verste fall måtte ta tap på de 25 mill som var opprinnelig prosjekt pris, og opp til 100 mill i erstatning samt dekket sakskostnader til motparten. Vi snakker da fort om 150 mill totalt. Så forskjellen fra å motta 70-80 mill mot å tape 150 utgjør langt mer enn børsverdien på hele Borgestad. Så meldingen som kom fredag etter børs er svært positiv og betyr veldig mye.

Ser noen har regnet seg frem til 70 mill. Jeg har satt 70-80 med forutsetning om merverdiavgiften som er noe uklar her. Om Macon AB har innbetalt svensk mva i forbindelse med inntektsføring av de 25 mill SEK i 2016, så vil de ha krav på disse med tillegg av renter. Jeg antar at de oppgitte 9,2% rente også gjelder mva beløpet. Vi ser av meldingen at Macon AB også fikk godkjent mer enn 25 mill som hovedkrav, som nok skyldes selskapet sine kostnader i forbindelse med deres inspeksjons/kontrollrutiner etter raset i Russland.

Etter det vi vet fra tidligere så var Høganås raskt på plass i Russland for å sikre bevis og dokumentere årsaken til raset. De hadde kjørt temperaturen for høyt og for raskt for kort tid etter installasjon. Det at Høganås har slike gode rutiner for å sikre seg god dokumentasjon reduserer også faren for at slike saker skal oppstå i fremtiden.

Jeg er meget positiv til Borgestad etter fredagens melding. Veldig mye usikkerhet er nå luket bort, samtidig som man her trolig har løst hele problematikken med den dyre obligasjonsgjelden. Dette betyr vesentlig lavere kapitalkostnader fremover, noe som har vært hele problemet til Borgestad de siste årene etter min oppfatning.
Redigert 09.07.2023 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
sorte
09.07.2023 kl 12:04 4442

En annen børsmelding som kom torsdag er ikke blitt omtalt her inne ennå.

Borgestad ASA sitt datterselskap Höganäs Borgestad Holding AB har i dag ansatt
Frode Martinussen som ny CEO for Höganäs Borgestad konsernet. Martinussen
tiltrer stillingen 1. august 2023.

Frode Martinussen har erfaring som administrerende direktør for flere
mellomstore virksomheter, der Martinussen har forbedret de finansielle
resultatene og oppnådd betydelige forbedringer av virksomhetens drift og
struktur på kort tid.

Sitat styreleder Glen Ole Rødland: «Styret er meget fornøyd med ansettelsen av
Frode Martinussen som ny CEO for Höganäs Borgestad konsernet, Martinussen har
relevant erfaring fra tilsvarende virksomhet og styret forventer at Höganäs
Borgestad vil forbedre lønnsomheten og fri kontantstrøm vesentlig de neste
årene».
sorte
09.07.2023 kl 12:06 4514

At Høganås Borgestad fikk egen CEO på plass gjør det enklere å få solgt virksomheten. Dette var ennå en brikke på plass for å rigge industrien for salg.
lynx
09.07.2023 kl 21:27 4430

Igjen takk sorte for innsiktsfulle kommentarer og nyttig info. Endelig noen gode nyheter. Null gjeld høres uvirkelig ut men hvis det skulle bli resultatet er jo situasjonen plutselig en helt annen. Frode Martinussen har vært leder for flere virksomheter i bilbransjen og virker som en effektiv kar. Er det i ferd med å lysne for Borgestad?
keane
10.07.2023 kl 10:28 4337

Ser jo at det har vært store volumer i det siste. Noen har bunnfisket aksjer men jeg skulle da virkelig nå tro,spesielt etter dagens melding, at man må opp i rundt kr 2-2.2 for å få tak i volum.
sorte
04.08.2023 kl 16:28 3976

Ser ikke ut til at markedet har noen forventning om at Macon skal få oppgjør for sitt krav til tross for at seieren i voldgiftsaken er endelig og ikke kan ankes. Man forventer vel da at kunde ikke har ønske om å gjøre opp for seg. Motparten er solid og det er ingen grunn til å tvile på at de ikke evner å betale. Men tydeligvis så har markedet fortsatt ingen tro på oppgjør her. Selskapets ledelse er overbevist om at man vil få betalt og er ikke like bekymret som markedet ser det ut til.
Jeg går ut ifra at oppgjør vil skje i form av flere betalinger i og med at det her er ulike krav, samt at beløp endelig rentekompensasjon ikke er klart før hovedkravet er betalt. Det er lite trolig at selskapet vil sende ut børsmelding når del oppgjør er mottatt, men vil tro at vi vil få en oppdatering på utestående og ev. hva som er mottatt i forbindelse med presentasjonen for q2 nå 16 august. Gevinsten vil først bli bokført på q3.
Det kan tenkes at det vil komme en børsmelding når kravet er mottatt i sin helhet. Og at det nok vil bli positivt mottatt i markedet så lenge forventingene om betaling er særs lave.

Ellers registrerer jeg at ny på aksjonærlisten er Jahatt as som har kjøpt 4 mill aksjer den siste tiden. Ser de har forbindelse til største aksjonær.

Har også merket meg at presentasjonen av q3 er fremskyndet med noen dager i forhold til tidligere plan. Trolig har de planer om en presentasjon i regi av Arctic.
sorte
04.10.2023 kl 22:36 3472

Ser Agora Bytom opplever større interesse fra leietagere og har økt utleiegrad den siste tiden. https://investmap.pl/nowe-marki-wchodza-do-galerii-handlowej-agora-bytom.a305766 Det kan vel fortsatt ta noe tid før vi ser at økt utleie gir utslag på leieinntektene. Men fra Q4 så burde vi se en økning. Redusert leie til noen lokale aktører som ble avtalt under Covid-19 bør nå også bli reversert, og komme over i leie til markedsmessige vilkår igjen.
Verdien på kjøpesenteret blir beregnet ut i fra leieinntektene, så økte inntekter både som følge av noe bedre leie per m2 samt at flere m2 leies ut vil klart ha betydning for verdien på senteret. Med de mange nye avtalene som er ingått den siste tiden så ser man at Agora så absolutt er attraktivt for de store kjedene. Flere av endringene i +2 vil helt klart gjøre denne delen av senteret mer populært da de drar flere kunder opp i senteret, som også vil merkes positivt for de andre forretningene som ligger her. Jeg forventer en god inntektsøkning og lønnsomhet for Agora de neste kvartaler.

Ser ellers at det er vesentlig mer aktivititet i kjøpessentermarkedet i Polen enn det som naturlig nok har vært de siste 3 årene. En kjøper i transaksjon i sommer uttalte at man ser for seg en dobling av verdien på senteret de neste 2-3 årene. Dette som en konsekvens både av endret leietager miks samt generell økning av verdiene på kjøpesenterene.
Redigert 04.10.2023 kl 22:40 Du må logge inn for å svare
sorte
05.10.2023 kl 13:27 3430

Kursutviklingen speiler ikke akkurat den positive utviklingen i selskapet.

Tallene for 2 kvartal var gode. Veldig gode etter min mening. Omsetningen øker kraftig og lønnsomheten bedres i industrien. Ordreinngangen viser at man kan forvente en høy aktivitet også de neste kvartaler. Ledelsen uttaler at industrien vil forbedre lønnsomheten betydelig de neste årene. Tallene for 3 kvartal vil bli gode, mest trolig svært gode og i tillegg får man en stor engangs gevinst.

Macon AB vant som tidligere annonsert i sommer saken mot en russisk kunde. Dette vil gi en gevinst på ca 40 millioner samt en positiv likviditetseffekt på rundt 70 mill. Borgestad har uttalt at de er sikker på å få oppgjør fra kunden. I rapporten for 2 kvartal så står det at kunden har gitt tilbakemelding om at de både har evne og vilje til å gjøre opp for seg i henhold til avsagt dom. Det at kunden er russisk er nok grunnen til at flere tviler på at oppgjør vil finne sted. Men så lenge kunden har stor aktivitet og verdier i en rekke land ellers i Europa så vil det nok være mulig å sikre seg verdier i disse om kunden ikke betaler.

Eiendom viser også positive tegn ved at man øker utleiegraden og at det er forhåpninger om at man klarer å øke leiene som følge av at det har blitt mer attraktivt å leie der. Og jo flere som ønsker seg inn, jo mer kamp om ledige arealer, jo høyere leiepriser.

Borgestad har også tatt grep i forhold til å redusere driftskostnadene i morselskapet, og det er ventet at disse vil reduseres ytterligere. Et salg av hovedkontoret var en av planene, men nå ser det ut til at de satser på å få leid ut arealene de selv ikke bruker. Det beste hadde nok vært et salg, men økte leieinntekter bidrar jo også positivt.

Det blir spennende å se hva tallene for q3 viser. De har fremskyndet presentasjonen så det er grunn til å anta at det vil bli gjennomført en presentasjon av tallene hos Arctic slik de har gjort noen ganger tidligere. Kun når de har hatt gode tall å vise riktignok...

Man skrev ned det meste av utsatt skattefordel i industrien grunnet lav lønnsomhet tidligere her. Om industrien fortsetter å vise god drift så bør denne reverseres.
sorte
23.10.2023 kl 13:16 3160

Legger ved denne artikkelen om Borgestad for de som ikke har lest denne tidligere.

https://www.emeoutlookmag.com/manufacturing/hoganas-borgestad-new-age-industry
Den er hentet fra https://www.emeoutlookmag.com/magazine/issues/eme-outlook-magazine-issue-54-august-23 Du finner det fra side 109-115.

Det jeg har merket meg spesielt her er;

"Fremover ser Höganäs Borgestad mot en grønn fremtid. Bærekraft er grunnlaget for selskapets strategi, og det håper å lansere noen nye produkter i år rettet mot å hjelpe kundene med å redusere miljøpåvirkningen. Avkarbonisering av ulike næringer vil kreve innovasjon og investeringer; For å gjøre dette utfordrer Höganäs Borgestad stadig eksisterende løsninger i jakten på noe bedre og finner nye måter å løse dagens og morgendagens utfordringer på.

– Vi ser også på hva vi trenger når det gjelder produksjonsfasiliteter for videre utvikling. Selvfølgelig betyr dette å bruke flere sekundære råvarer og økt prosessering, og se på hva vi kan gjøre med det vi har, eller om vi må jobbe med flere partnere for å oppnå vår visjon. "

"Vi har jobbet med bedrifter for å redusere energiforbruket i mange år, men nå er det andre initiativer på toppen av dette, og disse gir oss bare flere muligheter til å hjelpe selskaper med å gjøre en slik innvirkning," bekrefter Landell.

– Höganäs Borgestad jobber med en rekke prosjekter. I sementindustrien, for eksempel, dreier et av våre nylige og pågående prosjekter seg om ildfast design og foringer, og dette er rettet mot å avkarbonisere sektoren generelt. "

I bilbransjen utnytter Höganäs Borgestad sitt produksjonsanlegg og sin kunnskap om materialer for å redusere CO2 utslipp i bilproduksjon.

Hver av disse utviklingene påvirker den ildfaste industrien ytterligere, noe som fører til at aktører som Höganäs Borgestad tenker utenfor boksen og griper muligheter når det gjelder produksjonsutvikling, og utnytter bransjekunnskap til fordel for partnervirksomheter og miljø."

Borgestad har tidligere informert om at de har vært i gang med en prosess med å vurdere ulike nye satsningsområder samt å se på alternativ bruk av produksjonskapasiteten som ble frigjort ved nedleggelse av produksjonslinjen for standard stein ved fabrikken i Bjuf. Vi er også kjent med at selskapet sin FoU avdeling har jobbet konkret over flere år med nye produkter og løsninger som gir et redusert karbon avtrykk.
Men selskapet har vært forsiktige med å si noe konkret om både produktlanseringer og planer for det frigjorte anlegget i Bjuf.
Slik jeg tolker det som kommer frem i artikkelen så kan det tyde på at vi kan få noen svar her allerede ila året. Og muligens så snart som ved q3 presentasjonen.
Det at de fleste av bedriftens kunder enten er i gang eller har planer om å redusere sine utslipp vil opplagt gi mye aktivitet i tiden fremover. Jeg ser også helt klart for meg at store industribedrifter som ikke er kunder i dag og som også ligger utenfor Borgestad sitt primære geografiske området vil fatte interesse Høganås sine løsninger da de helt klart ligger langt fremme i forhold til sine konkurrenter. Høganås er markedsleder i norden hvor man de siste årene har hatt et stort fokus på dette, resten av verden ligger klart etter. Dette konkurransefortrinnet vil opplagt gi selskapet en stor mulighet til å vokse betydelig de neste årene. Jeg ser for meg at prosjektledelse og konsulenttjenester vil stadig utgjøre mer av bedriften sin omsetning. Og slike oppdrag vet vi at har en vesentlig høyere fortjeneste enn selve produksjon og installasjon oppdragene.

sorte
26.10.2023 kl 22:35 3092

Viser til mitt innlegg 04.10. Hvor det ble strevet at det i forbindelse med en kjøpesenter transaksjon i sommer ble uttalt at kjøper forventer å doble verdien de neste to til tre årene. Her er link for ev. interesserte. https://eurobuildcee.com/en/news/33759-irish-investor-buys-gorzow-mall
sorte
27.10.2023 kl 10:23 3038

Borgestad har meddelt i dag at Høganås borgestad selger to eiendommer i Sverige. Salget vil gi en gevinst på 122 millioner. Gevinsten vil mest trolig bli bokført nå i q4. Videre er vi kjent med at Macon AB, datterselskap av Høganås Borgestad ville regnskapsføre en gevinst på ca 40 millioner i q3. På to kvartaler så har altså datterselskapet Høganås Borgestad en ekstraordinær gevinst på 162millioner.
lynx
27.10.2023 kl 22:56 2951

Det er bra at gjelden kan reduseres. Men så var det inntjeningen da. Den må også opp. Sorte, jobber du i Borgestad?
sorte
29.10.2023 kl 23:56 2832

Det ser ut til at gevinsten på salg av eiendommen i Bjuv først vil bli bokført i q1 2024. De skal først overføre eiendommen til et nytt selskap og så selge dette selskapet som eier av eiendommen. Dette blir helt klart gjort av skattemessige årsaker.

Kontanteffekten vil være ca 128,2 millioner. Og gevinsten ca 122 millioner. Dette sier litt om Borgestad. Omtrent hele salgsbeløpet er ren gevinst. I starten på året ble det også annonsert et mulig salg av hovedkontoret på Borgestad. Prisvurdering 16 mill, og hvor en gevinst vil utgjøre ca 13 millioner. Borgestad er kjent for å ha en lav bokført verdi på sine eierandeler.

På industrisiden så har et par nyheter den siste tiden snart utløst en større merverdi enn bokført verdi av hele Høganås Borgestad.

Høganås Borgestad får opsjon på å kjøpe tomt av kommunen til en rimelig penge. Og etter det jeg forstår så er planen opplagt å etablere en ny produksjonsenhet tilpasset dagens produksjon. Man vil nå få muligheten til å bygge en svært effektiv og energibesparende produksjon.
En ting er at man her frigjør mye penger, og synliggjør en liten del av de merverdier som finnes i selskapet. Mest trolig så vil industridelen være gjeldfri i 2025, til tross for at nybygg og flytting av produksjonsutstyr til ny tomt også har en kostnad her.
Det at man får bort finanskostnadene bidrar mye. Det som nok vil bidra like mye til lønnsomheten er at man med denne løsningen slipper de kostnader et gammelt fabrikkanlegg medfører av vedlikehold, oppvarming og andre driftskostnader.
Selskapet har nok helt sikkert regnet på dette og kommet frem til hva man kan vente av årlige besparelser her. Det hadde vært av stor interesse om markedet hadde fått tilgang til denne informasjonen.

Tilbake til kontanteffekt og endring av likviditet. Dette salget forventes å bidra med ca 128 mill. Oppgjør til Macon gir 68 mill. Redusert kapitalbinding som følge av avvikling av produksjonslinjen for standard stein har blitt annonsert å bidra med ca 90-110 mill. Det har også blitt informert om at økningen av kundefordringer den siste tiden er midlertidig og at det jobbes for å redusere denne. Jeg forventer at det bør være mulig å få denne tilbake til nivået før pandemien (2019). Det vil si en reduksjon på 100-130 mill fra dagens nivå (q2 2023).
Totalt frigjør dette i overkant av 400 millioner.

Så til inntjeningen. Du har helt rett i at denne må bli bedre. Reduserte finanskostnader og reduserte driftskostnader hjelper på. En mer effektiv fremtidig produksjon vil også hjelpe.
Jeg mener de er godt i gang med å bedre lønnsomheten i hele konsernet, men spesielt innen industrien. Tallene for q2 2023 var bra, veldig bra etter min mening. Inntektene økte fra 225 til 299, som gir en økning på ca 33% i forhold til q2 2022. EBITDA økte i samme periode fra 2,8 til 9,1, som er en forbedring på ca 325%.
Da man i 2021 annonserte nedleggelse av standard stein produksjonen i Bjuv så ble det estimert at omsetningen ville bli negativt påvirket med rundt 100-150 millioner på årsbasis. Fasit viser at omsetningen ikke har gått ned, men heller har hatt en solid økning.
Steinproduksjonen har skapt utfordringer i mange år. Man var avhengig av en minimums produksjon for at den skulle være lønnsom. Man hadde hovedfokuset på å få salg som inkluderte betydelig tonnasje stein. Man eksporterte mye stein som man ikke tjente penger på, kun med mål om å holde enhetskostnaden nede på et konkurransedyktig nivå. Vinterhalvåret var spesielt utfordrende da man måtte holde produksjonen oppe til tross for at man ikke hadde behov for steinen. Dette medførte store lagre og kapitalbinding, både i råvarelager og ferdigvarelager.
Det vi ser nå i ettertid er at man har fått mye mer fokus på salg, installasjon og vedlikehold samt spesialproduksjonen hvor det er vesentlig bedre marginer. Risikoen har blitt betydelig redusert. Nå kjøper man det man trenger til prosjektene, og slipper å presse stein ut i markedet. Man kan ha et helt annet fokus på lønnsomhet.
De siste to vintersesongene har vist en betydelig bedring i resultatene. Tidligere så tapte man alltid penger i q1. Det trenger man ikke lenger å gjøre.
Selskapet selv sier de opprettholder de lønnsomhetsestimatene som ble gitt i forbindelse med avviklingen av standard stein. De har fått en ny daglig leder på plass som styret skriver at på kort tid har forbedret lønnsomheten betydelig i de selskapene han tidligere har jobbet for.
Borgestad skriver at de forventer en økning av omsetning og en betydelig bedring av lønnsomhet og frigjøring av likviditet i tiden fremover.

De har helt klart ting å ta tak i før man er der man bør være. Men jeg har troen på prosjektet!

Nei, jeg jobber ikke i Borgestad 🙂 Men sikkert en god og spennende arbeidsplass vil jeg tro.
Redigert 30.10.2023 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
sorte
30.10.2023 kl 00:02 2826


Legger ved en link hvor Bjuv kommune (kjøper) har presentert nyheten.
Jeg gjør oppmerksom på at avtalen er betinget av at kommunestyret godkjenner den. Men jeg kan vanskelig se for meg at dette ikke skal gå igjennom.

https://www.bjuv.se/om-bjuv.se/nyhetsarkiv/artiklar/2023-10-27-bjuvs-kommun-skriver-avtal-med-hoganas-borgestad-ab-om-markkop.html?fbclid=IwAR0IbTJ3-qpTVk5BvzXEMJ0u_XABskS2lyH4dE_f9ChjjssqfsGzQZoyT4s

Redigert 30.10.2023 kl 00:09 Du må logge inn for å svare
Stokk Dum
30.10.2023 kl 09:25 2729

Mye fin info!

Er det realistisk å tro at Borgestad kan løse inn hele obligasjonslånet ved forfall i januar etter (del)oppgjør av eiendommen i Sverige og erstatning til Macon?

mvh
sorte
30.10.2023 kl 13:29 2689

Jeg vet ikke hva som blir løsningen her. Men jeg tar det forgitt at styret allerede har en plan for hvordan dette skal løses. Som du skriver så har obligasjonen til Borgestad forfall 9 januar 2024. Det er 100 mill. utestående, men selskapet har selv kjøpt noen obligasjoner i markedet. Ved q2 så var det vel ca 97mill som Borgestad ikke selv eier. Nå er det jo en stund siden q2, så de kan jo ha kjøpt tilbake mer frem til nå. Jeg går ut i fra at en løsning vil bli presentert i god tid før forfall. Er vel sannsynlig at vi får vite noe nå 7 november i forbindelse med q3 presentasjonen.

Slik jeg ser det så kan det finnes mange ulike løsninger her. 100 mill er jo ikke så mye. obligasjonslånet var jo opprinnelig på 300 mill, og hvor 200 har blitt tilbakebetalt/innløst tidligere her. Den hadde egentlig forfall januar 2023, men ble utvidet med ett år.

Man har vel en mulighet her til å utvide med ytterligere ett eller flere år, men at dette naturligvis må være noe resterende obligasjonseiere i tilfelle må godta. Dersom alle ikke er enig så kan en løsning være at Borgestad innløser de som ikke ønsker å sitte ett år til. Obligasjonen er jo for så vidt notert og eierne har slik sett en mulighet til å selge seg ut når de måtte ønske/ha behov. Men omsetningen i Borgestad obligasjonen er jo ennå mindre likvid enn Borgestad aksjen. Det at Borgestad selv er aktiv i dette markedet øker jo muligheten for å få realisert her.

100 mill er jo svært lite i obligasjons markedet. Så det vil vel neppe være aktuelt å gå for utstedelse av en ny obligasjon til et slikt beløp. En ny utstedelse har jo også kostnader med seg. Det har for så vidt også en forlengelse selv om jeg antar de vil være vesentlig lavere enn en ny obligasjon.
Situasjonen og risikoen i Borgestad er en helt annen nå enn da obligasjonen ble forlenget sist, så slik sett så burde det være mulig å oppnå bedre vilkår enn sist.

Jeg tror det ville være mulig å oppnå et ordinært banklån. Borgestad har jo en del likviditet tilgjengelig, og vil nok mest trolig være i stand til selv å betale ned en god del av obligasjonen. Så kan godt være at de kun trenger å låne 50 mill eller mindre fra bank. Om de har eller er sikker på å motta oppgjør til Macon AB i god tid før forfall så tror jeg at dette burde være enkelt å løse.

Det kan også være at en bank eller investor er villig til å gi et kortsiktig lån frem til oppgjør i Sverige er mottatt.

Styret har også en fullmakt til å utstede opptil 20% nye aksjer i en ev. rettet emisjon mot enkelte aksjonærer. En emisjon er jo heller ikke gratis. Den blir klart rimeligere om man slipper å ha en påfølgende reparasjons emisjon i etterkant. Det er godt mulig en eller flere av de største er villig til å tegne noen nye aksjer til emisjonskurs som ligger godt over dagens kurs, for slik sett å slippe en reparasjon i etterkant. Jeg verken håper eller tror at løsningen her vil være noen ny emisjon. Men det er jo ett av flere mulige løsninger. Det kan jo være at styret har innhentet garanti fra enkelte eiere om at de ønsker å tegne dersom det vil bli aktuelt, men at de først og fremst forsøker å løse dette med egenkapital og eller bank finansiering. Det er jo litt unødvendig å måtte kjøre en liten emisjon bare noen få uker før nok penger uansett er på konto.

Ledelsen har tidligere opplyst om at arbeidet med å forbedre likviditeten er godt i gang. Og at vi vil se en kraftig reduksjon av varelager og kapitalbinding mot slutten av året. Sommeren har normalt størst aktivitet, og penger fra disse jobbene kommer normalt inn i q4 og noe i q1. Så likviditetssituasjonen er nok vesentlig bedre mot nyttår enn det den er per utgang av q3.
Stokk Dum
30.10.2023 kl 14:32 2674

Takk for en grundig tilbakemelding.

mvh
lynx
06.11.2023 kl 17:51 2393

Så ble det emisjon igjen da, likevel. Tipper mange ikke orker eller har råd til å skylle ned mer penger i dette sluket. Begynner å lurer på om det ikke ville være bedre å gi pengene til Kirkens Nødhjelp, der går de i hvert fall til et godt formål. Men den som ikke deltar i reparasjonsemisjonen vil sannsynligvis bli utvannet herfra til evigheten. Å eie aksjer i Borgestad tærer på humøret og ikke minst lommeboka. Heldigvis har vi Sorte til å holde motet vårt oppe. Men mistenker at lyset i tunnelen er enda et møtende tog.
sorte
06.11.2023 kl 19:56 2252

Har ikke rukket så få sett så mye på meldingen som kom.

Men dette kom svært uventet på meg. Kan ikke se hva de skal med all kapitalen de nå henter inn. Men slik jeg ser dette så er det styreleder her som har hatt en sterk personlig interesse i å komme seg inn i selskapet til en billig penge.

Tallene som også ble lagt frem nå etter børs er sterke, alt går bra. Så dette var en helt unødvendig emisjon etter mitt syn.

En firma eid av en betjent av Feen Larsen solgte seg ut tidligere i år. Skulle ikke forundre meg om han er med å tegne igjen. Er ikke alt som ser helt bra ut her, selv om det ofte er vanskelig å si ting helt sikkert.
Fevang
06.11.2023 kl 20:02 2231

Er det ny norgesrekord i rabatt??