Hva er de neste triggerhendelser for Ultimovacs og UV1 fremover


Ble ikke mye varig respons etter den nye informasjonen 5 og 18 oktober......