Vow 2023

Karbon
VOW 21.10.2022 kl 12:32 46850

Jeg har i tidligere innlegg vært inne på at jeg mener 2023 vil bli det året hvor kontraktsinngåelser og også inntekter fra Vows landbaserte virksomhet vil ta av. Nedenfor vil jeg redegjøre litt nærmere for hvorfor jeg mener dette ved å peke på noen av de potensielle kontraktene vi kan forvente:

La oss starte med finske Outokumpu. 30. september sendte Outokumpu ut en pressemelding der det fremgår at de har planer om å bygge et biometan- og biokullanlegg i Tornio, som skal bidra til å øke Finlands selvforsyningsevne av energi, og samtidig redusere co2-utslippene med mer enn 200 000 tonn pr år. Outokumpu har søkt om investeringsstøtte på 25 millioner Euro til anlegget, og endelig investeringsbeslutning for anlegget er planlagt i 2023.

https://www.outokumpu.com/news/2022/outokumpu-plans-a-significant-investment-in-a-biocoke-and-biomethane-plant,-aims-at-reducing-climate-emissions-and-increasing-self-sufficiency-in-energy-in-finland-3162097

Det faktum at både Geoff Lindsay (salgssjef i Vow USA), Bjørn Abraham Bache (CCO i Vow) og Jonny Hansen (COO i Vow) har linked til Otokumpu sine planer på linkedin, styrker mine antagelser om at Vow har vært med i planleggingsfasen her, og vil være en sannsynlig leverandør av utstyret til anlegget. Dette er sentrale personer i Vow-systemet, som sjelden eller aldri legger ut annet enn Vow-relatert informasjon på sine linkedin-sider.

Basert på størrelsen på investeringsstøtten det søkes om, vil jeg anta at det er snakk om et anlegg med en prislapp på rundt en milliard kroner.

Et annet spennende prosjekt som jeg også har skrevet en del om tidligere er kommunisert i børsmeldinger fra både Vow og Vow Green Metals i februar i år:
Børsmeldingen fra Vow Green Metals:

https://www.vowgreenmetals.com/blog/Sign%20LOI%20with%20Global%20producer%20of%20Non-Ferrous%20Metals

Børsmeldingen fra Vow:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-signs-loi-with-possibility-for-technology-supply-to-a-50-000

Ser man børsmeldingen fra VGM i sammenheng med pressemeldingen fra Wacker Chemie 25. mai i å, så er det ikke vanskelig å forstå at det er nettopp Wacker Chemie vi snakker om her. Wacker Chemie driver samme type virksomhet som Elkem.

https://www.wacker.com/cms/en-us/about-wacker/press-and-media/press/press-releases/2022/detail-171648.html

Som det framgår både av børsmeldingen fra VGM og pressemeldingen fra Wacker Chemie, så skal investeringsbeslutningen for anlegget tas mot slutten av 2022, men jeg blir ikke overrasket dersom det skjer først i 2023. Henrik Badin har tidligere skissert at dette anlegget vil ha en prislapp på mellom 850 millioner og en milliard.

Under halvårspresentasjonen for VGM tidligere i år, kom det fram at man jobber med ytterligere en aktør som ønsker et 50 000-tonns biokullanlegg, altså samme type anlegg som vist over her. Hvem denne aktøren kan være vet jeg ikke, men det kan ikke være Outokumpu, ettersom Outokumpu skal bygge og drive anlegget selv. Ergo snakker vi om 3 potensielle anlegg med en prislapp på nærmere en milliard.

Så må vi ikke glemme Evensen-reaktoren, som ble opplyst bygget «på spec»:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-builds-large-scale-pyrolysis-reactor-to-meet-increased-demand-for

Badin opplyser i børsmeldingen at de er sikre på å ha en kjøper til reaktoren på tidspunktet reaktoren leveres fra C H Evensen til Vow. Hvem som vil være kjøperen av reaktoren fra Vow vet vi ikke, men jeg har tidligere lansert Circular Carbon som en kandidat. Det spiller i og for seg ingen rolle hvem kjøperen er, men prislappen for reaktoren vil trolig være i samme størrelsesorden som anleggene nevnt over her, det vil si i området 850 millioner til en milliard kroner (ikke for reaktoren alene, men totalt for anlegget reaktoren skal være en del av).

I siste analyse fra DnB trekkes Vows kontrakt med det ikke navngitte amerikanske selskapet på ca 270 millioner kroner fram som den viktigste hendelsen for landbasert virksomhet for 2023. Det er greit nok det, men hvis bare EN av de 4 potensielle kontraktene jeg har vist til ovenfor slår inn i 2023, så har vi allerede en kontrakt som er nærmere 4 ganger så stor som kontrakten med det amerikanske selskapet. Personlig mener jeg at minst 2 av dem er «bankers» i 2023.

Ellers er det også mange andre begivenheter vi kan se frem til i 2023. Noen har etterlyst hvordan det går med «Horizon Europe-prosjektet», med verdens største sementprodusent, Holcim og spanske Repsol i førersetet som har valgt Vow som utstyrsleverandør. På Vows linked in-side i dag står følgende å lese:

«We also visited the pilot plant for Repsol in the framework of the Plastic to Olefins European project (P2O), that we will deliver to their tech lab in Madrid later this year.”

https://www.linkedin.com/mwlite/company/vowasa


Helt avslutningsvis vil jeg bare nevne noen stikkord/navn hvor det også er muligheter for positive nyheter i 2023:

GRT Gaz
Murfitts Industries/ETEL
Morrow Batteries
Batteriselskapet Cenate AS
Philip Morris
Wakefield biochar (anlegg bygget i 2022. Intensjon om å bygge mange tilsvarende anlegg, jf. børsmeldingen. « The solution represents a first of multiple units that are planned to be implemented in the upcoming years by Wakefield Biochar to realise their “Better Soil. Better World” products strategy.”
UniPetrol (plastavfall til energi)
Safesterilkontrakter

Og et lite kryptisk stikkord til slutt, som jeg ikke skal komme nærmere inn på i dette innlegget, men vi får se hva som skjer: Lattim Rolecra

P.S:
Dette er ingen kjøpsanbefaling, og jeg gir heller ingen kursmål for Vow i 2023, men det er bare noen tanker som jeg mener er verdt å dele på forumet.

Edit:
Redigert USA-kontrakten til riktig beløp (ca 270 millioner), pga en tastefeil i det opprinnelige innlegget.
Redigert 03.04.2023 kl 23:27 Du må logge inn for å svare
upsidedown
12.11.2022 kl 00:09 7348

Dette er todelt. Frem til 2050 og sannsynligvis lengre vil verden produsere uhorvelige mengder CO2 utover det kretsløpet trenger og det må tas ut gjennom fangst og elimineres.

VOW er en del av fremtiden eller det som populært kalles sirkulærøkonomien og har sin styrke nettopp her.

Så i 30 til 40 år fremover trengs begge deler.
Redigert 12.11.2022 kl 00:10 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
12.11.2022 kl 14:41 7064

Man kan tenke seg verdiene av VOW Green Metals når de virkelig får sving på alle fabrikkene rundt om i verden
Det er ikke rart at Biokull er blitt kalt 'DEt sorte Gull'
Kursen nå tilsvarer ikke mer enn en inntekt på 15 mill. Om 5 år er 150 mill sansynlig
En må tenke på at råstoffet for produksjon ikke vil koste så mye eller ikke koste noe i det hele tatt untatt frakt og håndtering
Redigert 12.11.2022 kl 14:58 Du må logge inn for å svare
nolast
13.11.2022 kl 17:49 6771

Kan løftet på fredag ha noe sammenheng med møte i Egypt. Kan det være at Vow treffer noen av de aktuelle kontraktsparter og får signert en kontrakt.
Må jo være riktig sted og tid for å få litt oppmerksomhet. Jeg venter!
Ruda9
14.11.2022 kl 08:35 6535

Jeg tror VOW er tilbake mot gamle høyder, så det er viktig å følge med hva som skjer fremover.
Naustberget
15.11.2022 kl 16:07 6227

Der passerte Vow kr 20, nå får vi se.
Den har vert og luktet på kr 20 flere ganger
Blir spenende fremover, eller på vi vente til over nyåret
💸💙⚘️⚘️⚘️
Karbon
16.11.2022 kl 12:29 5994


Pyrolyse bør kobles med biogass, artikkel av Christian Ege og Niklas Jørgensen, Rådet for grønn omstilling:

https://biogassbransjen.no/2022/11/15/pyrolyse-bor-kobles-med-biogass/
spekulator
16.11.2022 kl 12:39 6070

Er det ingen i Norge som har hørt om VOW sin pyrolyseteknolog? Er det kun utenlands at de tekniske miljøene er oppmerksom på VOW? Man blir ikke profet i eget land uten å ha "kontakter" oppe i enkelte "spesialistmiljøer" virker det som. Her i denne artikkelen viser de til Skive, som ligger milevis tilbake fra VOW, og at dette liksom er revolusjonerende. Merkelige greier.
TheKurgan
16.11.2022 kl 14:55 6035

Ja det er litt sånn Karbon. Leste akkurat en artikkel på FA om plastik og Karl Johan Molnes skriver: « De børsnoterte selskapene Quantafuel, Agilyx og Pryme er blant mange som arbeider med å finne ut av dette. » når han omtaler selskaper som gjenvinner plast, altså ikke et selskap vi kjenner godt som tjener penger!
Record
16.11.2022 kl 15:08 6024

Det er vel noe som sier "en bliver ikke profet i eget land " ,VOW satser med store aktører med potensiale for følgekontrakter ,vil tro at de som trenger å vite hvem de er vet det ?
Ellers er vi i Norge fortsatt som ett Uland innen fornybar og gjennvinning , vi burde ha forutsetning til å ligge på topp i det sjiktet men det gavner vel ikke oljebørsen og dens aktører .
Kun de som kommer under vingene på diverse akrobater som kan ta sine del av potensialet raskt og trygt blir omtales i norsk finanspresse ,kan ramse mange som dette gjelder . Eierstrukturen i VOW gjør aksjen lite interesang enn så lenge , men dette vil nok endre seg med noen større kontrakter på landsiden vil jeg tro :-)
Fluefiskeren
16.11.2022 kl 15:45 6005

Det var nå en dansk artikkel og da er det kanskje ikke så rart Skive ble nevnt.
The Observer
16.11.2022 kl 21:07 5899

March 31st, 2022:

Det nærmer seg slutten på 2022. Kjempereaktoren skal leveres. Det må bli en skikkelig trigger. Derfor litt Vow påfyll i porteføljen i dag.

Kjempe reaktoren burde snart være ferdig bygget og klar for levering om Badin skal tas alvorlig på sine utsagn fra mars i år da dette ble annonsert.

«The reactor will be built and delivered by the end of 2022”.
“We are building the reactor on spec, but we are confident that we will have found a buyer by the time it is delivered,” Badin said.
Jeg velger å tro på Badin. Han har stort sett levert som han har prediket i outlook. Og hvis interessen for slik storskala pyrolyse-produksjon ikke er mindre nå enn i mars måned, så burde de nesten være i gang med bygging, eller forberedelser til bygging av en ny kjempe reaktor allerede.
mai2003
16.11.2022 kl 22:25 5803

Er nok svært kort tid til melding nå. Kjøpte selv litt mer i dag:)
Redigert 16.11.2022 kl 22:26 Du må logge inn for å svare
Karbon
20.11.2022 kl 11:05 5303

Kanskje det blir fart på plastprosjektene i Indonesia etterhvert nå?

https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/APr0xj/norge-gir-25-milliarder-kroner-for-aa-kutte-ut-kull-i-indonesia?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenposten.no

"Norfund forteller at de har ambisjoner om å investere 2,5 milliarder i Indonesia over en femårsperiode."

Jeg kan for ordens skyld legge inn link til en artikkel som er skrevet tidligere om Norfunds satsningsområder:

https://www.norfund.no/annualreport-2021/investments-areas/green-infrastructure/


Hammers
20.11.2022 kl 16:18 5145

Det har nå gått 2 år og 1 mnd siden VOW etablerte seg i Indonesia sammen med kraftselskapet Tinfos.
Tinfos har operert i landet i lengre tid og intensjonen var at de skulle være VOW's døråpner mot lokale myndigheter.

Ca 8 mnd senere fikk VOW en NY lokal samarbeidsparter og døråpner; Blu Hope (Malaysia) - som er et slags Bellona/Greenpeace.
BH er bl.a. opptatt av den plastforurensingen som kommer fra områdets overfylte landfyllinger/kastes i elver - for så å havne i havet.

Man skulle tro at man ila disse 2 årene har gjort visse framskritt mot myndighetene - for også de er interessert i å rydde opp i galskapen og å få ut verdiene av søppelet. NÅ, når det ser ut som verdenssamfunnet stiller med store midler bør vi etter hvert kunne se lys i tunnelen.

Lys når det gjelder de ca 250 enorme "plastskyskraperne" som finnes rundt om i Indonesia og nabostatene.
Også lys når det gjelder erstatningsmateriale (biokull) for det fossile kullet som I GÅR (u/COP 27) ble besluttet utfaset.

2023 kan fort bli et begivenhetsrikt år i selskapet. Tenk hvis også "plast-vertikalen" kommer i sving utover året.
- Enten ved VOW's småscala containerbaserte løsninger som er tilpasset denne øystaten - med sine ca 6000 bebodde øyer.
- Eller ved å bli tilført økonomiske midler for å sette opp større anlegg i nærheten av de ca 250 enorme landfyllingene som finnes.

- I dag ligger store verdier på bakken og formelig forpester lokalsamfunnene. På sikt forpestes også omverden.
Redigert 20.11.2022 kl 22:22 Du må logge inn for å svare
Karbon
26.11.2022 kl 10:30 4688

Gode nyheter!

Dere husker sikkert denne meldingen fra 16. juli tidligere i år?

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-technology-biogreen-selected-by-nsr-for-swedens-first-biochar

Nå har NSR gått helt til topps og vunnet prisen som årets gjenvinningsinspirator på gjenvinningsgallaen i Sverige!

Ludvig Landen uttaler i forbindelse med at de vant prisen:

"Let’s all put the carbon in the ground where it belongs!"

Og Henrik Badin har sendt sine gratulasjoner, og uttaler:

"Congratulations to Ludvig Landen and the entire NSR AB team for being awarded the “recycling inspirer of the year”. So nice to see that the important work you are doing is recognized not only in Sweden, but also globally. We at Vow ASA are so proud to be working with you, not only at the NSR RecoPark biochar competence center, but also on your full scale industrial plant. So much looking forward to break new grounds with you, a true inspiration for us all"Redigert 26.11.2022 kl 10:34 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
26.11.2022 kl 17:12 4553

Vel, hva vil VOW tjene på å drive forskning i Sverige ?
inference
26.11.2022 kl 19:42 4489

0
Dog viktig å se bittelitt lenger enn nesetippen
Hammers
26.11.2022 kl 20:23 4526

Tjene på? Man tilegner seg i hvert fall ny viten og kunnskaper innen de områdene det forskes på.
Eller som den britiske filosofen Francis Bacon i sin tid uttalte; "Kunnskap er makt".

For; Pyrolyser er ikke uten videre PYROLYSE. Innen området finnes fortsatt mye "upløyd mark".
Man må vite hva man driver på med for å utnytte prosessen maksimalt for å få optimale resultater.

Optimale pyrolyseresultater er et av VOW's kjennetegn.
Et annet er det vel utprøvde, 100% driftsikre og overlegne pyrolyseutstyret selskapet besitter.
Kanskje derfor VOW er valgt ut av EU til å levere det tekniske utstyret til prosjektet "Horizon Europa"?

Kanskje derfor Henrik Badin sist mandag skrev meldingen;
"REPowerEU calls for a massive deployment of Vow technologies to increase the production of renewable methane into the european gas grid over the next years". Altså; "MASSIV utrulling av VOW-utstyr de kommende år.
Redigert 26.11.2022 kl 20:27 Du må logge inn for å svare
inference
26.11.2022 kl 20:26 4541

Over de kommende to-tre kvartalene er jeg klar for å se backlogen skyte fart 👍
Den er omtrent uendret siden samme tid i fjor.
Karbon
26.11.2022 kl 20:43 4536

Mg3344:

Jeg nøyer meg ned å vise til et tidligere innlegg jeg skrev om dette den 9. juli i år:

"Karbon
09.07.2022 kl 23:29
4555
Siste nyhet fra Vow har fått liten oppmerksomhet, kanskje pga at ikke de store tallene umiddelbart blinker mot oss:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-technology-biogreen-selected-by-nsr-for-swedens-first-biochar

Vi snakker om relativt små anlegg i Vow-sammengeng, men bruksområdet er likevel stort. Vi snakker om hageavfall som omdannes til biokarbon og gass, i første omgang i Helsingborg.

Dette KAN bli stort på sikt, ettersom det også er etablert et forskningssenter med samme teknologi (Vows biogreen) som demonstrerer teknologien, med støtte fra Bloomberg Philanthropies.

Bloomberg Philanthropies?

"Bloomberg Philanthropies work to improve the lives of millions of people in 941 cities and 173 countries."

Dersom en rekke storbyer rundt omkring i verden fatter interesse for initiativet fra Bloomberg Philanthropies, og gjør som Helsingborg, så kan det bli mange - ja veldig mange anlegg som skal leveres av Vow i årene framover.

Og da snakker vi plutselig om store tall allikevel. 941 byer.....

Anlegget til NSR hadde en kontraktsverdi på 20,8 millioner på bestillingstidspunktet i 2020.

La oss ta et morsomt regnestykke med runde tall:

20 millioner × 900 byer = 18 milliarder."

Slettet bruker
26.11.2022 kl 21:27 4507

Det er for sent å snyte seg når nesen er borte
Og det er alltid en risiko for at andre drar nytte av det VOW viser frem, og tar hele kaka
Hvis VOW er best på området så er det liten vits i å samarbeide med andre
Jeg syns Badin burde prøve å tjene penger i stedet for å drive veldedighet
Pyrolyse er langt fra nytt,derfor er jeg skeptisk til om VOW har skikkelige patenter, hvis de har noen i det hele tatt
Dette er et typisk eksempel på naive O. Donk
Karbon
26.11.2022 kl 21:41 4520

Du må gjerne være skeptisk, det er ofte en grei egenskap i aksjemarkedet. Vow har 117 patenter, så nå vet du det også.
Redigert 26.11.2022 kl 21:47 Du må logge inn for å svare
Lighthouse
26.11.2022 kl 22:36 4528

Som en digresjon minner jeg om at Wilhelm Conrad Røntgen ble anbefalt å ta patent på sin fantastiske oppdagelse i 1895. Men det ville han ikke for en slik oppdagelse tilhørte menneskeheten. Det viser kanskje at jo mer penger du har jo grådigere blir du. Penger og makt korrumperer folk. Ha en fortsatt fin helg. :-)
Slettet bruker
27.11.2022 kl 09:09 4370

Min formue er svært liten, men jeg har ikke lån så jeg e r på plussiden i det minste
Jeg vil tro at de fleste e r skuffet over både nettoresultat og kursutvikling i VOW
Men hvis intensjonen ikke er å tjene noen kroner så er VOW et greit selskap
117 patenter høres imponerende ut. Finnes det noen samlet liste over disse?
Karbon
27.11.2022 kl 09:26 4361

"Men hvis intensjonen ikke er å tjene noen kroner så er VOW et greit selskap"

Med slike uttalelser, så er det tydeligvis andre aksjer som er mer interessante for deg, og det er greit nok det. Da har det liten verdi for meg å bruke tid på å hjelpe deg mer med informasjon om Vow. Du får spørre noen andre, eller prøve å finne ut av det selv.
Slettet bruker
27.11.2022 kl 11:26 4235

Vow har levert på alle punkter så lang i forhold til hva de har lovet. De tjener penger i motsetning til mange andre grønne selskaper. Og utvidelse fra cruise til land går som planlagt. Så dette blir bra, nå har en mulighet til å kjøpe relativt billig.

Aksjemarkedet er kjent for å overføre verdier fra utålmodige til tålmodige investorer.
The Observer
27.11.2022 kl 11:59 4198

Fra Linkedin:
Badin holder salgskonferanse. Pep Talk for agenter og medarbeidere.
Får bare kopiert oversettelsen.

Oppskalering for Vow 2.0. Disse ukene møter jeg teamene våre i Norge, Frankrike, Polen, Italia og USA for å snakke om hvor sterke vi presterer innenfor alle deler av virksomheten vår, hvordan vi legger planer for å levere på fremtidig vekst, og hvordan vi må fortsette å bygge videre på vinnerkulturen vår basert på TRIP (Trust, Responsibility, Inclusiveness &Passion). Og hvilken bedre måte å illustrere hva Vow 2.0 egentlig er, møte vårt C. H. Evensen Industriovner AS team bare timer etter at det indre røret til vår nye pyrolysereaktor med stor kapasitet ankom verkstedgulvet. I løpet av de neste månedene vil dette teamet slå en ny rekord, og bygge vår storskala pyrolysereaktor for å posisjonere Vow ASA for storindustrien. Elsker det!

Fluefiskeren
27.11.2022 kl 13:33 4112

Det er bare så merkelig at kursen var 3 ganger høyere i februar 2021. På det tidspunktet var cruise-selskapene hardt rammet av korona. Det har vært store lettelser nå og likevel er vi under 20 kr. I tillegg har de kommet lenger på landsiden.

Noen sier at markedet alltid har rett, men jeg mener det er en av mange børsfloskler.
Slettet bruker
27.11.2022 kl 15:49 4056

Der er ikke rart i det heletatt. Nå har vi høyere renter og grønt er ikke like hyped. Helt naturlig. Hva forventer du at makro ikke påvirker enkeltaksjer?
Fluefiskeren
27.11.2022 kl 18:36 3922

Javel. Da må du nesten forklare hvorfor hovedindeksen nå er 40 % høyere enn den gang.

Og de er da mange andre «grønne» aksjer som har mye mer å frykte på økende renter enn VOW.

Forstår jeg deg riktig at du mener dagens kurs er en «korrekt» prisfastsettelse? Eller det at cruisenæringen har startet opp igjen etter korona er neglisjerbart.
Hammers
27.11.2022 kl 21:09 3740

Da VOW i sin tid lå på ca NOK 60 gikk selskapet for "1/3 maskin". Kun Cruise Projects dro den gang skuta videre.

- Aftersales hadde null inntekter pga nedstengningen.
- Land var den gang under oppbygging og den delen kunne fortsatt ikke vise til noe som helst.

I dag er hele caset snudd på hodet.
- CP like solid som alltid (ryggraden).

- Aftersales i dag på vei mot gamle høyder.
- Sommersesongen er gjennomført med fulle skip rundt om.

- Land har i rekordfart gått fra 0 til å bli VOW's aller største avdeling.
- Den landlige virksomheten kommer til å mangedoble seg i tiden framover.
- GARANTERT - under FORUTSETNING av at mandagens mld fra Badin på Linkedin er korrekt.

"REPowerEU calls for a massive deployment (massiv utrullering) of Vow technologies to increase the production of renewable methane into the european gas grid over the next years".

Det som i fortsettelsen kommer til å bety aller mest for VOW og ikke minst for kursen er offentliggjøringen av den første STORE ordren til dette prosjektet. Når det skjer begynner snøballen endelig å rulle! Kun et spørsmål om tid - for "snøballrulling" ble sist mandag varslet fra øverste hold!!
Redigert 27.11.2022 kl 21:15 Du må logge inn for å svare
TheKurgan
27.11.2022 kl 21:53 3699

De aller fleste «grønne» har falt mye siden den gang. Økte renter er veldig negativt for vekstaksjer, tar lenger tid å få overskudd.
At hovedindeksen er høyere nå skyldes hovedsaklig at Norge er energi topptunge. Olje og gass går rekordhøyd og det drar hovedindeksen til værs!
Så har da naturlig også mange flyttet sine penger fra grønt til svart, noe som også drar de grønne ned.
Har troen på at neste syklus blir vår og da spesielt VOW som nå har så mye snart overmoden teknologi. Det ser ut til å løsne.
Jeg er også blant de som venter spent da det har vært skuffende til nå. Har altså fortsatt troen.
Slettet bruker
27.11.2022 kl 22:31 3740

Jeg mener at et selskap kan levere hva de lover og prestere bra uten at aksjekursen på kort sikt følger. At det er mange faktorer som påvirker aksjemarkedet, ikke bare selskapsdata.
Fluefiskeren
27.11.2022 kl 22:36 3725

OK, men jeg regner VOW som både verdiaksje og vekstaksje. Dette er jo et selskap som har holdt på i flere år i motsetning til mange nykommere nær sagt uten inntekter og prises kun på potensielle inntekter i fremtiden.

Har forresten denne vært lagt inn her tidligere. Fra Sparebank1 Markeds. En måned gammel.

« Kjøp: Vow
Sluttkurs 18.10.: 18,50 kroner
Kursmål: 40 kroner
Begrunnelse: I vårt dekningsunivers er det få selskaper med inntekter som kan forsvare nedsiderisikoen på tolv måneders sikt i et urolig marked. Et unntak er i våre øyne Vow, som på dagens kurs bør ha begrenset nedside, gitt våre estimater over de neste 12 månedene. Dagens markedsverdi tilsvarer at selskapet i denne perioden vil være priset til multipler som reflekterer null vekst i fremtiden, noe vi finner usannsynlig. Selskapet er verdensledende innenfor rense- og avfallssystemer til cruiseskip, og tilbyr utprøvd og ledende pyrolyseteknologi for fremstilling av biokarbon, biogass og bioolje på land. I 2018 leverte selskapet 27 prosent avkastning på kapitalen, og det er en gjenoppretting av dette du som investor må tro på for å se oppsiden i vårt investeringscase. I 2020 og 2021 har resultatene vært preget av null ettersalg til cruise, samt et negativt bidrag fra oppskalering av selskapets landbaserte divisjon. Dette er i ferd med å snu. Ettersalg til cruise er direkte linket til cruiseaktiviteten – som er på full fart opp – og Vow har allerede levert tosifret margin på sin landbaserte virksomhet, med fortsatt lave omsetningstall. Merk også at Vow har levert rekordmarginer på cruiseprosjekter de siste to årene, tross den kraftige kostnadsinflasjonen – et kvalitetstegn i våre øyne.»

https://www.kapital.no/investor/2022/10/27/7947278/vinnernes-vinnertips-her-er-arets-anbefalinger-fra-norges-beste-aksjeanalytikere?zephr_sso_ott=XD9LBz

Til slutt. Jeg er ikke fornøyd med under 20 kr i kurs. Det har jeg da oppfattet at heller ikke mange andre er. Når det gjelder olje-og gasspriser så har ikke petroleumsselskapene holdt følge på langt nær. Tenkte at det kunne ha med å gjøre at mange fond og enkeltaksjonærer selger seg ut av disse aksjene da de regnes som lite sexy grunnet CO2 utslipp.

Selv snitter jeg på omtrent 26 kr. Har vært oppe der noen ganger, men faller alltid ganske raskt tilbake igjen uten noen negative meldinger. Får håpe den går igjennom dette nivået neste gang. Dette er mitt eneste grønne alibi for tiden. Hvis man da ikke også regner Yara som grønn. Den er både det og sort.Redigert 27.11.2022 kl 22:38 Du må logge inn for å svare
Hammers
27.11.2022 kl 23:30 3799

Med det vi den siste tiden har fått servert fra "øverste hold" er det et par tall som bør interessere dem som tror på de framtidsvyene som presenteres:

- Det er mer enn 100% opp til kursmålet til Sparebank1 Markeds (40).
- Det er ca 200% opp til tidligere ATH (58). Da VOW gikk for 1/3 maskin.
- I dag er det full fart som gjelder - og det hvite skummet formelig fosser rundt baugen!

Etter mitt syn er det enkelte ganger det kan vise seg at kjøp på lave nivåer er gull - når framtidsutsiktene er varslet som de er.
Personlig tror jeg VOW kan bli en nyttårsrakett. En skikkelig solid en - og en med usedvanlig LANG BRENNTID!
Fundamentalt er det for tiden ikke noe som helst som tyder på annet!

Henrik.......finn nå bare fram de helsikes fyrstikkene dine - men for all del; vær stø på hånden når du nærmer deg lunta!
Ingen ønsker noen reprise av den skandalen "Forskningssjef" Linløkken i Investtech stelte i stand for 3 år siden!

Da han kom i kontakt med flaska, den veltet og hans rakett ble til tidenes børsfiasko på sin fresende ferd nedover Brattbakken!
Raketten gikk RETT I BAKKEN. Siden har ingen hørt eller sett noe til den;
https://www.finansavisen.no/forum/thread/17280/view
Redigert 28.11.2022 kl 00:32 Du må logge inn for å svare
TheKurgan
28.11.2022 kl 07:10 3722

Jeg glemte Corona, den slo jo cruise rett i bakken.
Så er det lett å forstå din frust, den deler du nok med mange her. Dritkjipt å se sin aksje falle mens andre sektorer stiger.
Eller så er grønne aksjer også fremtidsaksjer, og stusselig å følge de så tett da.
Slettet bruker
28.11.2022 kl 08:44 3673

Karbon
Jeg trenger ikke din hjelp. Så vidt jeg husker hausset du like mye på 50.- Det kalles ikke hjelp når en prøver å lure andre. Da klarer du sikkert å finne ut hva det kalles selv.
Jeg synes ikke VOWer så billig nå
VGM derimot er billig, og trolig et mye bedre alternativ en moderselskapet
Redigert 28.11.2022 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Bubleslurp
28.11.2022 kl 08:54 3688

Merida, er det virkelig deg??
Slettet bruker
28.11.2022 kl 10:11 3615

Du er en raring mg3344. Hvorfor driver du på vowtrådene når du mener aksjen er for de som ikke vil tjene penger. Kan du ikke lage en egen tråd for de aksjene du har trua på, istedenfor å opptre som en tulling og idiot her. Tipper Quantafuel eller Flyr er noe for deg.