Vow 2023

Karbon
VOW 21.10.2022 kl 12:32 47117

Jeg har i tidligere innlegg vært inne på at jeg mener 2023 vil bli det året hvor kontraktsinngåelser og også inntekter fra Vows landbaserte virksomhet vil ta av. Nedenfor vil jeg redegjøre litt nærmere for hvorfor jeg mener dette ved å peke på noen av de potensielle kontraktene vi kan forvente:

La oss starte med finske Outokumpu. 30. september sendte Outokumpu ut en pressemelding der det fremgår at de har planer om å bygge et biometan- og biokullanlegg i Tornio, som skal bidra til å øke Finlands selvforsyningsevne av energi, og samtidig redusere co2-utslippene med mer enn 200 000 tonn pr år. Outokumpu har søkt om investeringsstøtte på 25 millioner Euro til anlegget, og endelig investeringsbeslutning for anlegget er planlagt i 2023.

https://www.outokumpu.com/news/2022/outokumpu-plans-a-significant-investment-in-a-biocoke-and-biomethane-plant,-aims-at-reducing-climate-emissions-and-increasing-self-sufficiency-in-energy-in-finland-3162097

Det faktum at både Geoff Lindsay (salgssjef i Vow USA), Bjørn Abraham Bache (CCO i Vow) og Jonny Hansen (COO i Vow) har linked til Otokumpu sine planer på linkedin, styrker mine antagelser om at Vow har vært med i planleggingsfasen her, og vil være en sannsynlig leverandør av utstyret til anlegget. Dette er sentrale personer i Vow-systemet, som sjelden eller aldri legger ut annet enn Vow-relatert informasjon på sine linkedin-sider.

Basert på størrelsen på investeringsstøtten det søkes om, vil jeg anta at det er snakk om et anlegg med en prislapp på rundt en milliard kroner.

Et annet spennende prosjekt som jeg også har skrevet en del om tidligere er kommunisert i børsmeldinger fra både Vow og Vow Green Metals i februar i år:
Børsmeldingen fra Vow Green Metals:

https://www.vowgreenmetals.com/blog/Sign%20LOI%20with%20Global%20producer%20of%20Non-Ferrous%20Metals

Børsmeldingen fra Vow:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-signs-loi-with-possibility-for-technology-supply-to-a-50-000

Ser man børsmeldingen fra VGM i sammenheng med pressemeldingen fra Wacker Chemie 25. mai i å, så er det ikke vanskelig å forstå at det er nettopp Wacker Chemie vi snakker om her. Wacker Chemie driver samme type virksomhet som Elkem.

https://www.wacker.com/cms/en-us/about-wacker/press-and-media/press/press-releases/2022/detail-171648.html

Som det framgår både av børsmeldingen fra VGM og pressemeldingen fra Wacker Chemie, så skal investeringsbeslutningen for anlegget tas mot slutten av 2022, men jeg blir ikke overrasket dersom det skjer først i 2023. Henrik Badin har tidligere skissert at dette anlegget vil ha en prislapp på mellom 850 millioner og en milliard.

Under halvårspresentasjonen for VGM tidligere i år, kom det fram at man jobber med ytterligere en aktør som ønsker et 50 000-tonns biokullanlegg, altså samme type anlegg som vist over her. Hvem denne aktøren kan være vet jeg ikke, men det kan ikke være Outokumpu, ettersom Outokumpu skal bygge og drive anlegget selv. Ergo snakker vi om 3 potensielle anlegg med en prislapp på nærmere en milliard.

Så må vi ikke glemme Evensen-reaktoren, som ble opplyst bygget «på spec»:

https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-builds-large-scale-pyrolysis-reactor-to-meet-increased-demand-for

Badin opplyser i børsmeldingen at de er sikre på å ha en kjøper til reaktoren på tidspunktet reaktoren leveres fra C H Evensen til Vow. Hvem som vil være kjøperen av reaktoren fra Vow vet vi ikke, men jeg har tidligere lansert Circular Carbon som en kandidat. Det spiller i og for seg ingen rolle hvem kjøperen er, men prislappen for reaktoren vil trolig være i samme størrelsesorden som anleggene nevnt over her, det vil si i området 850 millioner til en milliard kroner (ikke for reaktoren alene, men totalt for anlegget reaktoren skal være en del av).

I siste analyse fra DnB trekkes Vows kontrakt med det ikke navngitte amerikanske selskapet på ca 270 millioner kroner fram som den viktigste hendelsen for landbasert virksomhet for 2023. Det er greit nok det, men hvis bare EN av de 4 potensielle kontraktene jeg har vist til ovenfor slår inn i 2023, så har vi allerede en kontrakt som er nærmere 4 ganger så stor som kontrakten med det amerikanske selskapet. Personlig mener jeg at minst 2 av dem er «bankers» i 2023.

Ellers er det også mange andre begivenheter vi kan se frem til i 2023. Noen har etterlyst hvordan det går med «Horizon Europe-prosjektet», med verdens største sementprodusent, Holcim og spanske Repsol i førersetet som har valgt Vow som utstyrsleverandør. På Vows linked in-side i dag står følgende å lese:

«We also visited the pilot plant for Repsol in the framework of the Plastic to Olefins European project (P2O), that we will deliver to their tech lab in Madrid later this year.”

https://www.linkedin.com/mwlite/company/vowasa


Helt avslutningsvis vil jeg bare nevne noen stikkord/navn hvor det også er muligheter for positive nyheter i 2023:

GRT Gaz
Murfitts Industries/ETEL
Morrow Batteries
Batteriselskapet Cenate AS
Philip Morris
Wakefield biochar (anlegg bygget i 2022. Intensjon om å bygge mange tilsvarende anlegg, jf. børsmeldingen. « The solution represents a first of multiple units that are planned to be implemented in the upcoming years by Wakefield Biochar to realise their “Better Soil. Better World” products strategy.”
UniPetrol (plastavfall til energi)
Safesterilkontrakter

Og et lite kryptisk stikkord til slutt, som jeg ikke skal komme nærmere inn på i dette innlegget, men vi får se hva som skjer: Lattim Rolecra

P.S:
Dette er ingen kjøpsanbefaling, og jeg gir heller ingen kursmål for Vow i 2023, men det er bare noen tanker som jeg mener er verdt å dele på forumet.

Edit:
Redigert USA-kontrakten til riktig beløp (ca 270 millioner), pga en tastefeil i det opprinnelige innlegget.
Redigert 03.04.2023 kl 23:27 Du må logge inn for å svare
Commodore27
16.02.2023 kl 16:09 6720

Dette må du dokumentere
Eller vet ikke VOW hvem de skal forholde seg til i dette prosjektet?
Redigert 16.02.2023 kl 16:25 Du må logge inn for å svare
Hammers
16.02.2023 kl 17:51 6646

EU Carbon Permits:
Prisen har i dag steget med rundt 4% og er i ATH.
Ny høyeste notering intradag er EUR 102,78 pr tonn.

Ved VOW's høytemperatur pyrolyse tas karbon ut av syklusen. Tilsvarende mengder karbonkvoter kan selges i markedet.
Selskaper som benytter utstyret kan mao få fortjeneste på salg i stedet for å måtte betale tilsvarende sure beløp for å kjøpe kvoter.
Karbon
19.02.2023 kl 15:01 6173

Torsdag 23. februar presenterer Vow resultatet for andre halvår 2022. Men som jeg har nevnt tidligere; Jeg tror markedet er mer spent på hva som sies om veien videre i 2023, enn de historiske tallene fra 2022.

De fleste her husker sikkert hva som skjedde med aksjekursen under presentasjonen for første halvår 2022. Aksjen gikk først kraftig opp på historisk gode tall, men falt etterhvert tilbake pga litt usikkerhet rundt guidingen for resten av året. Denne gangen vil jeg tro det kan bli annerledes. Presentasjonen bør etter alle solemerker inneholde kraftige signaler om fremtidig vekst, blant annet Vow biosolids (pyrolyse av slam), kommende kontrakter til Murfitts/ETEL (carbon black fra bildekk), samarbeid med UniPetrol (pyrolyse av plastavfall) og kanskje også noe om ytterligere leveranser til Philip Morris som CapitaL har vært inne på. I tillegg vil det selvsagt bli sagt noe om den nye biogreen-linja som skal til VGM på Follum, og kanskje vil det også bli sagt noe om LOI'en fra februar i fjor med aktøren som skal ha et 50 000-tonns biokullanlegg; Anlegget som Cecilie Jonassen i VGM hintet om at kanskje blir en deal kun mellom Vow og den ukjente aktøren.
Redigert 19.02.2023 kl 15:02 Du må logge inn for å svare
Commodore27
19.02.2023 kl 19:35 6018

Jeg mener å ha sett at i så fall at VOW ASA leverer utstyr til selskap som vil drifte anlegget selv så skal VGM få en viss kompensasjon hvis de ikke er involvert i prosjektet. En slags lisensordning . Eller at de vil få inntekter i form av at de bistår selskapet med spesialkompetanse de har ervervet seg ved pilot -anlegget sitt
Men dette vil ikke jeg gå god for. Det har vært diverse uttalelser som er forandret på siste tiden
I alle fall vil anleggene til VGM produsere mer energi enn de har bruk for selv, og det vil bli en fin ekstra-inntekt
Redigert 19.02.2023 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
Karbon
19.02.2023 kl 19:48 5989

Commodore27:

Det er helt korrekt! Vgm skal isåfall tilgodeses med 5 % av salget av hver VGM-modul som benyttes, dersom anlegget settes opp i norden, og 3 % utenfor norden.
Redigert 19.02.2023 kl 20:09 Du må logge inn for å svare
investinor
19.02.2023 kl 19:56 5961

nå sa Badin at tallene for q4 ville havne ca. der q3 havnet på forrige presentasjon så det blir som du sier, hva sier de om 2023.
Record
20.02.2023 kl 09:28 5704

Tror nok VOW oppskalerer innen alle segmentene i løpet av året ,teknologien er tilstrekkelig og vil gi store gevinster til kundene .
Min spåkule sier at vi ganske raskt vil se en tredobling i aksjekursen (innen 2023) , så kommer det et bud på hele selskapet mellom 175-230 Kr pr aksje :-)
Må opplyse at min spåkule er utviklet med bruk av kunstig intelegens :-)
Slettet bruker
20.02.2023 kl 09:31 5698

LOL ;)
Karbon
03.04.2023 kl 23:20 5017

2023 global cruise numbers and intent to cruise higher than pre-pandemic

https://www.seatrade-cruise.com/news/2023-global-cruise-numbers-and-intent-cruise-higher-pre-pandemic

(Beklager hengelås, men spammingen som tillates på Vow-trådene gir meg intet valg)
nolast
04.04.2023 kl 09:13 4842

Fantastisk ! Dette var en flott artikkel som krysser av mange bokser hos Vow. Cruise er definitivt ikke dødt så mens vi venter så
gir dette klingene mynt i kassa! Og til fantastiske kurser!
Karbon
04.04.2023 kl 19:15 4662

Intervju med Eduardo Ariza i Etia, hvor han deler sine synspunkter om Etias rolle i Plastic2Olefins-prosjektet:

https://m.youtube.com/watch?v=AT9EMvA7JAQ&feature=youtu.be

Og her er intervju med Rebeka Yuste i Repsol om deres synspunkter på prosjektet:

https://m.youtube.com/watch?v=7cxyesrbxJM&feature=youtu.be

Med tanke på Vows rolle som pionerer på dette området, samt Vows samarbeid med UniPetrol om plastgjenvinning, så bør ingen ingen bli overrasket om Vow tar en viktig rolle som utstyrsleverandør til plastgjenvinning i årene framover.
Redigert 04.04.2023 kl 19:48 Du må logge inn for å svare
Bubleslurp
04.04.2023 kl 20:06 4619

Dersom Quantafuel hadde gått til innkjøp av utstyr fra Vow, istedenfor å prøve å produsere utstyr på egenhånd, så hadde det kanskje ikke gått som det gjorde med Qfuel.
Karbon
04.04.2023 kl 23:32 4477

Jeg har tenkt i akkurat de baner selv Bubleslurp. Hvorfor brente Qfuel av hundrevis av millioner år ettter år på å forsøke å utvikle en teknologi som de heller kunne kjøpt av andre (Vow)? Såvidt jeg vet så er utvinning av Carbon Black fra brukte bildekk nettopp et levende bevis på at Vow har teknologien som er nødvendig, og som en talsperson fra Murfitts Industries uttalte for litt siden;

"Our state-of-the-art tire recycling
system means we can recycle a full
100% of the component materials in all
our tires. We believe we are the only tire
recycling plant in the world to be able to
make this claim.“
nolast
05.04.2023 kl 10:11 4287

Ser vi en endring i handelsmønster. Det går større poster en tidligere. Poster på 10- 25 000 forsvinner bare kursen blir presset litt. Har en
følelse av at noen er flinke å plukker på dagens latterlige lave nivå. Når skjer det noe på dekk fronten.
CapitaL
05.04.2023 kl 11:08 4226

Fin dag å plukke litt aksjer på ja ;)

Forvent lite nytt på dekkfronten før i H2.. De første søknadene i UK skal etter planen være innlevert i første halvår.
Karbon
14.04.2023 kl 09:38 3592

Her er en relativt fersk artikkel, med et intervju av Outokumpus Juha Erkilä:

https://www.fastmarkets.com/insights/ferro-chrome-decarbonization-outokumpu

Scroll nedover til avsnittet under overskriften "Current processes and projects" for å lese litt om det planlagte biometan og biokullanlegget. Jeg har ingen sikre holdepunkter for at Vow er involvert her, utover det jeg har beskrevet i åpningsinnlegget i tråden. Det får bli en særdeles hyggelig overraskelse dersom det skulle være tilfelle.
Karbon
18.04.2023 kl 19:30 3231

"Vow ASA er i dialog med flere norske og utenlandske biogassaktører om pyrolyseteknologi. Nå bygger selskapet Norges desidert største pyrolysereaktor i Fredrikstad."

https://biogassbransjen.no/2023/04/17/flere-biogasselskap-viser-interesse-for-vows-pyrolyseteknologi/

Det ser ut til at man må abonnere på biogassbransjen.no for å få tilgang til artikkelen. Men uansett, dialog med norske og utenlandske biogassaktører vil etterhvert materialisere seg i kontrakter.
CapitaL
19.04.2023 kl 08:12 3035

Biogass rett inn på Gassnettverk.. mye i gjære her;) Det virker forresten som markedet helt har glemt VOWs landbaserte satsning.. og ikke minst samarbeidet med GRTgaz.. Den nevnte USA-dealen der permits og og ordrer er ventet i starten av Q2.. og som Hammers nevnte, produksjon av biochar og salg av utslippskvoter.. Et skikkelig kinderegg det, og en lønnsom investering for Wakefield, selvsagt med utstyr fra VOW;) Wakefield er nok bare den første i rekken som ser lyset og.
Karbon
09.05.2023 kl 07:26 2514

Det er en del oppsiktsvekkende opplysninger i presentasjonsmaterialet i dag, for eksempel:

- Currently working with pipeline
of approx. 80 projects, with
NOK 25 billion capex estimate
to 2030

- Projects are significant
compared to previous pipeline.
The largest projects currently
evaluated would include Vow
technology worth around NOK
2 billion.

Man jobber altså med 80 potensielle prosjekter, hvorav det største er estimert til en kontraktsverdi på ca 2 milliarder (og jeg har en anelse om hva det kan være)
Karbon
01.09.2023 kl 10:15 1076

Når 2023 er omme, skal jeg ta en oppsummering av hva som har skjedd fra jeg startet tråden, og frem til årsskiftet 2023/2024. Mye har skjedd allerede, selv om aksjekursen er på et nivå som indikerer at lite har skjedd.

Det som HAR skjedd er blant annet at Vow har fått en viktig fot innenfor det Japanske markedet, med levering av utstyr til pyrolyse av kloakkslam til Kobelco. Det er opplyst (selv om det ikke fremgår av børsmeldingen), at Kobelco planlegger en rekke slike anlegg i årene framover:
https://www.vowasa.com/blog/vow-receives-eur-2-9-million-orders-for-sewage-sludge-treatment-equipment-in

Den viktigste hendelsen til nå i år når det kommer til kontraktsstørrelse er selvsagt 270-millioners-kontrakten med Quonset Soil Solutions LLC, som ble kunngjort 17. juli. Byggingen av det amerikanske biocharanlegget er allerede godt i gang, og vil generere relativt store inntekter for Vow i mange måneder framover fram til anlegget skal stå ferdig tidlig i 2025.
https://www.vowasa.com/blog/major-milestone-reached-in-vows-breakthrough-us-project

Det er likevel de kommende prosjektene som det knyttes mest spenning til. Etter at meldingen om partnerskapet med ETEL ble annonsert 20. desember 2022 (med hele 300 identifiserte lokasjoner for anlegg til utvinning av carbon black), nærmer det seg kontraktsannonsering av det første anlegget. Sp1 Markets anslår at den første kontrakten vil beløpe seg til rundt 300-400 millioner kroner, noe som i så fall vil være den største kontrakten i Vows historie til nå. Og med tanke på hvor mange slike anlegg som er på trappene i årene framover, så er det mye som tyder på at ETEL vil være Vows aller viktigste kunde, ja faktisk enda større og viktigere enn VGM.
https://www.vowasa.com/blog/vow-asa-vow-and-etel-team-up-for-recycling-of-end-of-life-tyres

I forbindelse med Vows trading update for q1 2023 ble det opplyst at man er i samtaler med kunder om hele 80 forskjellige anlegg i perioden 2023-2029 med en kontraktsverdi på til sammen ca 25 milliarder kroner. Den største potensielle kontrakten vil alene beløpe seg til ca 2 milliarder kroner. Under den nylig avholdte halvårspresentasjonen ble det opplyst at av de 80 identifiserte prosjektene, jobber man nå konkret med 33 av disse. «Konkret» betyr at de er kommet så langt i prosessen, at det ikke er snakk om noen anbudskonkurranse med andre leverandører. Det er snakk om kunder som har valgt Vow som leverandør, og at man jobber konkret med betingelsene for prosjektene. Det er også informert om at noen av disse aktørene planlegger mange anlegg. Gjennomsnittlig kontraktsverdi for disse 33 prosjektene ligger på 40 millioner Euro (mellom 400 og 500 millioner). Det er derfor all grunn til å være optimistisk i forhold til at Vow vil bli et solid vekst-selskap i årene framover.

Når det gjelder "50.000-tonns-kunden", så har Vow kommet til enighet med denne kunden tidlig i august om premissene for levering av utstyr. Det er snakk om hele 6 CHE-reaktorer som skal leveres. Representanter fra denne kunden var i Tønsberg samtidig som halvårspresentasjonen ble avholdt, og satt i møte med Vow samme dag. Dersom mine antagelser er korrekte, så er det snakk om to byggetrinn for denne kunden, hvor det første anlegget skal stå ferdig i løpet av 2025 og det neste i 2027. 50 000 tonn i første byggetrinn, og utvidelse med nye 50 000 tonn i 2027. I så fall snakker vi om utstyrsleveranser fra Vow på noe i nærheten av 2 milliarder kroner til denne kunden.

Jeg har selvsagt ikke glemt UniPetrol. Anbudsfristen i forhold til pyrolyseanlegget for plastgjenvinning er nå ute, og det blir spennende å se om det er Vow som blir valgt. Vow har tidligere levert et pilotanlegg for plastgjenvinning til UniPetrol, så Vow har et enormt fortrinn her i forhold til andre potensielle leverandører.

Helt til slutt så må det nevnes at når det gjelder kunder med store prosjekter på gang, så er det ingen tvil om at ting tar lenger tid enn mange av oss (meg selv inkludert) så for oss for en tid tilbake. En ting er planleggingsfasen av selve prosjektet, og alt som skal på plass av underleverandører, f.eks. nyttigjøringen av biproduktene av pyrolyseprosessen til fjernvarme osv. En annen ting (og kanskje den viktigste faktoren når det gjelder tid) er myndighetenes tidsbruk i forhold til byggetillatelser mv (byråkratiet). Tittelen på tråden burde nok heller vært «Vow 2023/2024»