Norge må eie Norge.


https://www.dagbladet.no/meninger/norge-ma-eie-norge/77541874

Men ikke ved hjelp av overpriser. Maks 1,5 mrd. kr. hadde vært nok i dette tilfelle. Ikke 2,65 mrd. kr.
Det bør tas action i denne saken, og den bør bringes tilbake til startsstreken. Dvs. underkjenne og
nekte gjennomføring av dette kjøpet.

De som bidrar til dette sløseriet blir tatt her altså.
pengex
23.10.2022 kl 23:20 386

Det skulle bli ca 200kr pr mål.
Gjeldsten ga 100kr pr mål for nabotomta.

Støre er en klovn, fullstendig uegnet som statsminister, eller politiker for den saks skyld.