Dof og veien videre inn i 2023.

tobben
DOF 27.10.2022 kl 21:50 151370

Hvor bra kan 2023 bli ? Det ble altså ikke foretatt noen oppskrivninger av flåten vår denne gangen heller. Blir spennende å se hva andre rederier foretar seg i forhold til verdsetting av skipene sine fremover. Forrige tråd ble for lang, så bare send forespørsel om tilgang
Redigert 15.12.2022 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.10.2022 kl 22:14 51278

Petrobras lagte ut opplysninger om et nytt AHTS kontrakt som gjelder mest sannsynlig Skandi Iguacu (http://www.dof.no/en-GB/Headlines/News-Item?Action=1&NewsId=6368&currentPage=2&M=NewsV2&PID=596)
I følge DOF er "Total contract value for the firm period is approximately USD 70 million."
I følge Perobrass
AFRETAMENTO POR TEMPO, PELA FRETADORA À AFRETADORA, DE EMBARCAÇÃO DE APOIO DO TIPO AHTS (ANCHOR HANDLING TUG SUPPLY)
4600665559 NORSKAN OFFSHORE LTDA 18/10/2022 23/10/2025 R$ 149.281.331,88
4600665560 NORSKAN OFFSHORE LTDA 18/10/2022 23/10/2025 US$ 37.648.832,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO COM ROV
4600665561 DOF SUBSEA BRASIL SERVICOS LTDA 18/10/2022 23/10/2025 R$ 62.059.183,65
Ved BRL/USD på 5 og 90% utnyttelse, blir det USD 80 mill som tilsvarer cr USD 80 000 per dag hvorav USD 12 500 for ROV tjenester.
Fordeling mellom USD og BRL er omtrent 50/50.
Kontrakten trer i kraft i Q4
tobben
27.10.2022 kl 22:33 51194

Hva var dagrater på forrige kontrakt?
Q1 2023 ligger vel ann til å bli tidenes beste ?
Redigert 27.10.2022 kl 23:15 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.10.2022 kl 23:19 51078

Skipet ble bygget i 2012 og var på en lang kontrakt med Petrobras frem til August 2020. Om jeg ikke tar feil fikk DOF en mega kontrakt for 4 AHTS på 5,2 mrd i 2010. Iguacu var en av disse. Skal prøve å finne ut mer.
Kostprisen til skipet var på rundt NOK 820 mill da.
Deretter var skipet i spot og på korte kontrakter, blant annet Equinor.

Nå har vi det.
AFRETAMENTO DA EMBARCAÇÃO SKANDI IGUAÇU - AHTS 21000
4600327990 NORSKAN OFFSHORE LTDA 06/09/2012 22/10/2020 US$ 168.371.641,40
4600327992 NORSKAN OFFSHORE LTDA 06/09/2012 22/10/2020 R$ 120.327.279,95
Omregning til dagrater med 90% utnyttelse og USD/BRL på 5 gir cr USD 72 000
Dette viser at den nye kontrakten har en dagrate som bedre en tilsvarende fra 2012.

Skandi Amazonas er søsterskip til Iguacu og det finnes opplysninger om den gamle avtalen
AFRETAMENTO DA EMBARCAÇÃO SKANDI AMAZONAS - AHTS 21000
4600327995 NORSKAN OFFSHORE LTDA 28/12/2011 28/04/2020 US$ 166.700.433,84
4600327996 NORSKAN OFFSHORE LTDA 28/12/2011 28/04/2020 R$ 120.988.122,66
Omregning til dagrater med 90% utnyttelse og USD/BRL på 5 gir cr USD 70 000
Redigert 28.10.2022 kl 08:47 Du må logge inn for å svare
AlanS
27.10.2022 kl 23:56 50981

Påstander om all gjeld vil forfalle er overdrevet:
Dette gjelder ikke BNDES finansiering av basilisk bygde skip: DOFCON - 4 stk, Norskan - 7, DOF Navegacao (kilde DNV) -2 , og DOF Subsea Brasil Serviços - 1.
DOFCON JV betjener gjelden helt normalt

Obligasjoner :
DOFSUB08 (USD) NO0010788177 Maturity Date 3/14/2023 https://www.stamdata.com/Public/Issue/NO0010788177 (ser ut som DOF fikk 1 års forlengelse)
DOFSUB09 (NOK) NO0010836810 Maturity Date 11/27/2023 https://www.stamdata.com/Public/Issue/NO0010836810

Stemmer med som Holberg oppgir https://www.holberg.no/media/2605/portefoelje-holberg-kreditt-30092022.pdf
Navn Ticker Forfallsdato
Dof Subsea AS 17/23 9,50% USD DOFSUB08 2023-03-14
Dof Subsea AS 18/23 FRN FLOOR DOFSUB09 2023-11-27

Redigert 28.10.2022 kl 00:40 Du må logge inn for å svare
hypotetic
28.10.2022 kl 01:07 50869

Da har jeg sendt inn min fullmakt med stemmeinnstruks til avstemming på EGF. Jeg ønsker ikke å ta risiko med nettverksproblemer, pc problemer eller annet skal avskjære meg fra å få stemt ned forslaget på et Orgbrain nettmøte. Det er nå DOF sine aksjonærer avgjør i EGF om vi skal gi fra oss oppsiden i DOF. Sender med dette en beskrivelse av hvordan jeg stemte ned forslaget om gjeldskonvertering og utvanning 96%:

Fristen for å sende inn stemmeseddel til dof@thommessen.no er 7. November klokken 12.00. Stemmeseddelen finner du ved å søke på
https://newsweb.oslobors.no/message/573636 og så klikker på vedlegget side 4..

Øverst kan man fylle inn navn og epost slik at man får en mulighet til også å delta (som observatør) på Orgbrain Ekstraordinære generalforsamlingen i DOF 11. November 2022 hvis man får tid og anledning. (Man må da skrive i eposten at man også ønsker å delta som observatør på EGF i eposten til dof@thommessen.no)
Vi har fått bekreftet fra Advokatfirma Thommessen at det ikke er noen nye punkter som skal tas opp på EGF. Det er ikke nødvendig å fylle ut navn og epost øverst under påmelding EGF hvis man ikke skal delta som observatør på Orgbrain.

Under fullmakt for stemmeinnstruks fører man opp navnet sitt og krysser av for styrets leder Hans Olav Lindal .

Sak 1, 2 og 3 krysset jeg av i kolonnen FOR
Sak 4 er bare info og kan stå blankt
Sak 5,6,7,8,9 satt jeg et stort kryss i hele ruten i kolonnen MOT
Sak 10 Her satt jeg kryss i ruten AVSTÅR
Sak 11 Her stemmer jeg for uavhengig gransking

Husk til slutt å sette dato og sted og signer. Scann inn dokumentet og send dette til dof@thommessen.no med kopi til dof.minoritetsgruppen@gmail.com så det er mulig å holde oversikt over hvem som har stemt. Jeg ba i eposten om en bekreftelse på at fullmakten med stemmeinnstruks er godkjent og bekreftelse på at jeg også ønsker å delta som observatør på EGF. Har fått bekreftelse på begge deler er godkjent av Advokatfirma Thommessen.AS.
Redigert 28.10.2022 kl 11:05 Du må logge inn for å svare
tobben
28.10.2022 kl 01:38 50847

Hvorfor til Hans Olav Lindal? Er det ikke noen andre man trygt kan gi fullmakt til ? Men smart å være ute i god tid slik at minoritetsgruppen har kontroll i forhold til listene sine 👍
Redigert 28.10.2022 kl 01:43 Du må logge inn for å svare
hypotetic
28.10.2022 kl 08:38 50621

Det er Thommessen og deres ansatte som er ansvarlige for at voteringen går rett for seg når vi har krysset av for hva som skal stemmes. Man får etterpå en bekreftelse fra Thommessen på at stemmeseddelen er godkjent som jeg følte var veldig betryggende å få. Jeg tenkte først likt som deg men tror ved ettertanke at vi ikke bør frykte at de ansatte fullmektigene hos Thommessen eller advokat selskapet Thommessen tar sjansen på å svindle oss. Det kan dog virke som de har lagd en usedvanlig kompleks prosess for aksjonærene i EGF og stemmeseddelen gir også grunnlag for stor forvirring.
Jeg pleier å stemme i nettbanken med bank ID. DOF er første selskap jeg har opplevd at dette ikke er mulig.
Redigert 28.10.2022 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
tobben
28.10.2022 kl 08:48 50584

Takk for svar, da kommer det nok litt informasjon om dette til oss på Mail fra minoritetsgruppen etterhvert tenker jeg :-)
AlanS
28.10.2022 kl 09:07 50525

Siem Offshore Q3
Presentasjon https://assets-global.website-files.com/5fa3e069dd4a78ac73fe3a0f/635b778ed9d88edf24e18f39_SIOFF%20Presentation%20Third%20Quarter%202022.pdf
Rapport - https://assets-global.website-files.com/5fa3e069dd4a78ac73fe3a0f/635b77b82ebf5d23a5850f1c_SIOFF%20Third%20Quarter%202022%20Report%20to%20shareholders.pdf

MARKET AND OUTLOOK
The third quarter started with high activity in nearly all offshore support segments worldwide.
The OSCV market was more or less sold out throughout the period and the few contracts that were entered into reflected high day rates and favorable contract terms.
For the OSCV segment we now see that fixed requirements for multiyear contracts are hitting the market, which is a strong signal that charterers are positioning themselves strategically to reduce the risk of not having control over capable assets to carry out already booked projects in the years ahead.
Redigert 28.10.2022 kl 09:07 Du må logge inn for å svare
syvert1
28.10.2022 kl 09:56 50434

Current liability er definert som gjeld som forfaller om mindre en et år, om dette ikke er tilfelle har ikke revisor gjort jobben sin. Det kan virke som kreditorenes interesser styrer alt.
Redigert 28.10.2022 kl 11:16 Du må logge inn for å svare
kongsberg1
28.10.2022 kl 09:57 50509

Er det noen som vet hvilke dato du skal eie aksjene for å stemme på EGF den 11 nov.
Nikko
28.10.2022 kl 10:07 50462

Det står at du må eie aksjene den 11.november (samme dag som EGF)
tobben
28.10.2022 kl 10:54 50363

Dollarkursen som ble lagt til grunn ved q3 er 10.857, dagens 10,3 utgjør vel ca 1 milliard på gjeldssiden. Med nok et sterkt kvartal snart halvgått , er vel en positiv EK i kikkerten selv uten oppjustering av verdien på båtene våre ?
AlanS
28.10.2022 kl 11:07 50362

Stemmer det. Valuta utnyttes maksimalt for svartmaling av situasjonen selv om gjelden målt i USD er på vei ned.

At gjelden målt i USD går ned, betyr at ubetalt avdrag og renter som akkumuleres i form av gjeld er faktisk mindre enn avdrag på låneordninger som betjenes (DOFCON JV og BNDES i Norskan og DOF Subsea).

De nye og bedre kontrakter vil tre i kraft i Q4 og videre og dette vil styrke EBITDA. Derfor haster det...
tobben
28.10.2022 kl 11:56 50250

Er det slik at skipsverdiene står i kroner og på den måten står stille verdimessig når dollaren endrer seg ? Så får vi jo se fremover, om det er noen som viser interesse for et selskap med EBITDA på over 1 milliard i kvartalet ,og tanker om dette tallet vil gå ned eller opp fremover ?
Redigert 28.10.2022 kl 12:09 Du må logge inn for å svare
Nikko
28.10.2022 kl 12:14 50200

Takk, hypotetic :-))
Skjemaet er utfylt og vil bli levert ila et par dager.

Denne situasjonen minner meg om en situasjon jeg selv var i for noen år siden; Jeg vant i retten over et middels stort firma som produserer teknisk utstyr. Selskapets styreleder sendte meg deretter et tilbud som var 1/4 av erstatningen jeg var tilkjent av retten. De skrev at alternativet var at de gikk konkurs og at jeg dermed ikke fikk noe!
Da tok jeg kr. 20.000,- som dengang var gebyret, og leverte inn konkursbegjæringen. Jeg tenkte som så at en konkurs begjært av andre enn styret og ledelsen, sjelden vil passe. Derfor gamblet jeg på det. Og jeg fikk rett. Dagen før møtet i skifteretten kom pengene inn på min konto.
Derfor gjør jeg nå det samme grepet. Tenker at en konkurs ikke vil være i tråd med ønsket til hverken långiverne eller ledelsen. Så derfor oppfordrer jeg alle aksjonærene til å stemme i mot styret/ledelsens innstilling.

En ting jeg lurer på; hvorfor kan de ikke hente inn 1 milliard i en emisjon? Slik som KOA gjorde?
tobben
28.10.2022 kl 13:56 50024

Eller en børsnotering av Dof Subsea og en kapitalutvidelse i den forbindelse. Det har blitt forhandlet i flere år for å komme frem dit vi er idag. I mellomtiden har mye snudd seg fullstendig på hodet.
AlanS
28.10.2022 kl 18:36 49733

Spennende å lese gjennom DOF rapporter og presentasjoner.
Med utgangpunkt i diskusjonen av Skandi Iguacu er det greit å henvise til http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/Archive/2010_DOF_ASA_Q2_NO_WEB.pdf
"Norskan ble i august tildelt fire 8 års kontrakter med Petrobras for store AHTS fartøy. Kontraktene er forventet å bli påbegynt i perioden fra 2011-2013 og representer en total verdi på ca. NOK 5,2 milliarder. Disse avtalene representerer den største samlede kontrakten DOF gruppen noensinne er blitt tildelt fra en kunde."
Og til http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/Archive/2010_Q2_DOF_ASA_Pres.pdf
Plansje 19: (skjermbilde https://snipboard.io/zoMUAT.jpg)
New contracts in Brazil
TWO AHTS AH 12 DESIGN (Skandi Amazonas og Skandi Iguaçu)
Delivery: 2011
Contract: 2 x 8 yrs Petrobras
Estimated Annual Ebitda: NOK 250 m
Pay-back time: during contract
BNDES funding: 80-90% secured 17 yrs fixed USD rate

TWO AHTS AH 11 DESIGN (Skandi Urca og Skandi Angra)
Delivery: 2012 & 2013
Contract: 2 x 8 yrs Petrobras
Estimated Annual Ebitda: NOK 180 m
Pay-back time: during contract
BNDES funding: 80% Fixed USD rate

Den nye kontrakten til Skandi Iguacu bør gi minst like god EBITDA som tidligere, dvs over NOK 125 mill per år.
Redigert 28.10.2022 kl 18:36 Du må logge inn for å svare
tobben
28.10.2022 kl 23:22 49512

Ja, dette er gullgode kontrakter og gullgode inn i fremtiden :-)

Tar med info fra restrukturering papirene:

"Hvorfor er en restrukturering nødvendig?"

"DOF ASA har 0.9 milliarder i gjeld"
"DOF Rederi 3.4 milliarder sin gjeld"
DOF Subsea kortsiktig gjeld 10.8 milliarder, 3.6 milliarder utgjør obligasjonsgjeld"
"Norskan 0.5 USD milliarder"

Referert til Hypotetic har jeg også sendt mail og stemt. Krysset av FOR på punkt 1, 2 og 3. 4. stemt blankt (info). 5.- 9. stort kryss MOT. 10. Valg av styremedlemmer krysset av avstår. 11. Forslag fra aksjeeiere om uavhengig granskning, krysset av FOR.

Er utrolig trist at de ikke klarer å synliggjøre de store underliggende verdiene i DOF, her bør aksjonærer ta over roret og bestemme videre i et nytt styre. Stemmer på Alan S, Hypotetic og Tobben, noen med sunn fornuft.😃
Dofulf
29.10.2022 kl 11:08 49179

PSVen Skandi Caledonia
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:312666/mmsi:258765000/imo:9281657/vessel:SKANDI_CALEDONIA
På veg til Las Palmas
ATD: 2022-10-26 16:42 LT (UTC -4)
ETA: 2022-11-07 05:00 LT UTC
Redigert 29.10.2022 kl 11:08 Du må logge inn for å svare

Bare å fortsette å få inn milliard kontrakter, en ny granskning må inn å se på alternativ løsning 5.7 milliarder i refinansiering, det er nå oppgangen begynner, men så vil de store ha en utvanning av småaksjonærene. 27.oktober: "DOF: Umulig å få alternativ refinansiering". Ingenting er umulig. Siste innlegget til Seasin er verdt å lese nå. Det haster nå med å få inn et nytt styre. Ser ut som en historisk rettsprosess med at småaksjonærene vil til slutt overta makten med litt modighet. Nytt styre samt granskning av å få synliggjort alle de underliggende verdiene i DOF blir viktig fremover, alt annet blir en vits
Redigert 29.10.2022 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
suspekt
29.10.2022 kl 23:26 48562

Hvorfor får vi ikke stemmesedler tilsendt pr post, slik som vanlig er??
xray292
30.10.2022 kl 00:13 48497

Jeg anbefaler alle å sende forhåndsstemmen per epost slik som beskrevet i dmg-bloggen.

Viktig at dere får bekreftelse på at stemmen er registrert og at fullmaktskjema og bekreftelsen videresendes til dmg. Jeg stoler ikke 100% på thommessen som behandler disse stemmeseddelene. Da er det greit at DMG kan kontrollere dette hvis det blir krøll med opptellingen.


Granskingen om synliggjøre alle underliggende verdier er med på å danne et nytt bilde på om DOF trenger denne omfattende restruktureringen, fortsatt aktuelt fra 22.juni meldingen som kreditorer sa: "Stor usikkerhet rundt verdiene i DOF." Det er mye som ikke stemmer, virker som styret har bare godtatt at det er som det er. Håper vi får nytt styre og det blir noen store forandringer her fremover. Så kan vi få budkamp mellom alt dette, ingen som vet. Et større selskap går inn og kjøper deler av gjelden til DOF og vi får en stor opptur på aksje kursen? Ingen tvil om at en evt. rettsprosess vil ta lang tid, kanskje 9 måneder inn i 2023, det blir en lang kamp å få rettferdighet på bordet
Dofulf
30.10.2022 kl 13:01 48050

Det ble vl hevdet at Skandi Neptune skulle leveres nye eier i Q3. Ser at den fortsatt er på jobb i Santos bassenget på Tupi Field
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:311061/mmsi:258142000/imo:9205720/vessel:SKANDI_NEPTUNE

*********************************
Det tok ca 40 timer å få godkjent min forhåndsstemmseddel hos advokatfirmaet. Husk å sende kopi til minoritetsgruppen, det forenkler
arbeidet. Få stoppet dette ranet nå.
********************************************


Med EBITDA på 1030 mill i Q3 gir dette 2645 mill Akkumulert EBITDA hittil i 2022. Regner vi
med over 1000 mill i EBITDA i Q4 får vi en total EBITDA 2022 nesten 3700 mill. Dette
er omtrent 1000 mill mer enn tallene DOF bruker i presentasjonene og beregninger.
Redigert 30.10.2022 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
Doffen999
30.10.2022 kl 14:03 47967

Skandi Neptune ble solgt til en internasjonal kjøper som ikke ble oppgitt ei heller verdi på salget . Skipet skulle leveres ny eier i Q3 22. Dof har vel glemt og oppgi dette da de er i stillstand . De fleste skipene har Dof solgt med gevinst og det har sine grunner …!?.

Det stod vel i Q3 rapporten at de hadde en gevinst på ca. 70mill ( Skandi rona, Sotra , foula og Geosund ).

Min fullmakt ble sendt idag 👌
Redigert 30.10.2022 kl 16:00 Du må logge inn for å svare
tobben
30.10.2022 kl 15:02 47863

Så de 26 millionene vi ser cash Flow oppsettet skyldes noe annet Dofulf?
Satser på å få sendt min fullmakt litt senere idag .
Redigert 30.10.2022 kl 15:04 Du må logge inn for å svare

Blir spennende å følge DOF videre, masse verdier som burde ha blitt forklart i detaljer, men nå er det sannsynligvis en gransknings gruppe som må grave dette frem, en rettet emisjon kunne blitt gjort tidligere i sommer. Men her ville de vente til slutt. Håper oss småaksjonærer tar over til slutt. Dette blir en lang kamp for å få et mest mulig rettferdig utfall
syvert1
30.10.2022 kl 16:26 47722

Kreditorene har valgt den mest konservative tilnærmingen og at pengene skal nærmest være opptjent og på konto for at dette godtaes brukt i EBITDA beregninger. Vi har hørt grunnen skal blant annet være usikkerhet om fremtiden, inflasjon. Et slikt perspektiv er ikke i tråd med anerkjente metoder for verdsetting av selskaper, og her vil det garantert bli tatt utgangspunkt i kontrakter inngått 2022, forventet markedsutvikling og konkurenters guiding i samme marked.
Legges et selskap ut for salg der forventet EBITDA vil øke med 100% neste 3 år får en ikke kjøpt til samme pris som om EBITDA forventes å bli redusert med 50%. de neste 3 år. Det bør allerede nå være mulig å estimere en EBITDA i 2023-2025 for Dof når en vet rate utvikling og hvilken skip som trenger nye kontrakter i 2023. Denne analysen bør så legges til grunn for fremtidig betalingsevne og hvor mye gjeld Dof kan betjene. Det finnes vel statistikk over kostnadsvekst, kan evnt. bruke data fra konkurerende selskaper i samme bransje. Det beste hadde vert om Dof selv kunne kommet med troverdig guiding men det er vel for mye å forvente.
Redigert 30.10.2022 kl 16:29 Du må logge inn for å svare
AlanS
30.10.2022 kl 18:05 47579

Her er noe å se nærmere på
Note 7 Investment in associates and joint ventures
Opening balance 01.01.2020: 1 806 (side 19 http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2020/DOF%20ASA%20Q4%202020%20Financial%20Report.pdf)
Opening balance 01.01.2021: 2 336 (side 20 http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2021/554992_DOF_ASA_Q4_2021.pdf)
Opening balance 01.01.2022: 2 730 (Side 20 http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2022/DOF%20ASA%20Q3%202022%20V1.01.pdf )
Closing balance 30.09.2022: 3 740 (Side 20 http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2022/DOF%20ASA%20Q3%202022%20V1.01.pdf )

DOFCON JV står for det meste av dette. Utviklingen i verdien av investeringer er solid. 207%.
Redigert 30.10.2022 kl 21:10 Du må logge inn for å svare
nafa
30.10.2022 kl 22:10 47321

Da har jeg også sendt av gårde min stemmeseddel med fullmakt til styrets leder, med ferdig utfylt eksemplar fra minoritetsgruppen og med bønn om bekreftelse på at stemmeseddelen er riktig utfylt og registrert hos DOF.
Med vennlig hilsen nafa.
AlanS
31.10.2022 kl 08:09 47041

https://www.westwoodenergy.com/news/westwood-insight/westwood-insight-contractors-in-buoyant-mood-as-five-year-offshore-epc-spend-to-total-276-billion
"After a turbulent 2020-21 period denominated by the Covid-19 pandemic, the erosion of oil demand and a crash in oil prices, the offshore O&G sector is prime for a flurry of investment to make up for limited spending over the last few years."

Offshore EPC Contract Award Outlook Source: SubseaLogix, PlatformLogix, Westwood Analysis
https://www.westwoodenergy.com/wp-content/uploads/2022/09/Offshore-EPC-Contract-Award-Outlook-v2-1.png
---
Bildet viser at offshore EPC ventes å ligge over EPC i perioden 2015-2021.
Mao er forslaget 2019 aktuelt igjen.
Nikko
31.10.2022 kl 09:27 46907

Er det noe på gang nå? Noen som har hørt noe? Det hviskes og tiskes i gangene.
tobben
31.10.2022 kl 09:30 46880

Da var endelig fullmakt sendt, men stusset litt på siste del av fullmaktsteksten : likevel slik at fullmektigen ............
AlanS
31.10.2022 kl 10:11 46796

Det kan alltid stilles spørsmål ved beslutninger på GF, spesielt om fullmakter blir brukt for å få gjennom andre beslutninger.
suspekt
31.10.2022 kl 10:56 46712

Hvor mange aksjer er det stemt for til nå? Det må gjøres denne uken.

"Selskapets mål er å gi sine aksjonærer konkurransedyktig avkastning på investert kapital ved å dele ut utbytte og ved en verdiøkning på aksjekursen.

Ved vurderingen av nivået på utbytteutbetalingen har styret lagt vekt på å sikre selskapet tilstrekkelig egenkapital i et svingende marked, økonomiske ressurser for fremtidig vekst og lavest mulig kapitalinvesteringer. Disse faktorene veies opp mot kravet til konkurransedyktig avkastning for aksjonærene."

Kopiert fra dof hjemmeside. My ass
Redigert 31.10.2022 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
nafa
31.10.2022 kl 10:56 46693

Enig med deg her !

«LIKEVEL SLIK AT FULLMEKTIGEN AVGJØR STEMMEGIVNINGEN I DEN GRAD DET BLIR FREMMET FORSLAG I TILLEGG TIL, TIL ERSTATNING FOR, ELLER SOM SOM ENDRING AV FORSLAGENE I INNKALLINGEN.»

Synes det er all grunn til å stille spørsmål med den formuleringen !!
Hva mener arbeidsgruppen i minoritetsgruppen angående den formuleringen ?
Redigert 31.10.2022 kl 11:22 Du må logge inn for å svare