Dof og veien videre inn i 2023.

tobben
DOF 27.10.2022 kl 21:50 178896

Hvor bra kan 2023 bli ? Det ble altså ikke foretatt noen oppskrivninger av flåten vår denne gangen heller. Blir spennende å se hva andre rederier foretar seg i forhold til verdsetting av skipene sine fremover. Forrige tråd ble for lang, så bare send forespørsel om tilgang
Redigert 15.12.2022 kl 10:26 Du må logge inn for å svare
Dofulf
10.11.2022 kl 21:40 3619

Ja, Volummessig var det 5,1 mill aksjer omsatt. Det er jo ganske mange som allerede har oversikt over forhåndsstemmer og med det
har en god formening om hvordan dette går.

Viktig at vi alle Dof småaksjonærer står sammen fremover nå …
Første milepel er imorra 👊
Nikko
10.11.2022 kl 22:00 3584

Enten dropper den ned til under 50øre, eller så fyker den opp til 1kr i morgen. Mest sannsynlig begge deler, trur eg..
suspekt
10.11.2022 kl 22:07 3569

Hva skjer videre dersom forslaget blir stemt ned i morgen? Kan det fattes noen ny beslutning i morgen? eller må det nye forslag og ny EGF til? Regner ikke med at det blir noen ny løsning før Q4 legges frem, eller hva tenker dere?
Dofulf
10.11.2022 kl 22:12 3562

Det ligger i sakens natur at vi får aktivitet, uten at jeg kan utdype det mer pr nu.
tobben
10.11.2022 kl 22:24 3545

Bra Dofulf , sterk gjeng i toppen :-))
syvert1
10.11.2022 kl 22:41 3499

Det kan vel komme et benkeforslag... 😂
Redigert 10.11.2022 kl 22:41 Du må logge inn for å svare
Nikko
10.11.2022 kl 23:06 3450

Makan til trusseltirade.

Noen som kan gjengi hovedpunktene?

https://www.dn.no/bors/dof/dof-
subsea/renteforvalter-maria-granlund-forberedt-pa-a-ta-dof-til-domstolen-det-er-pa-tide-a-bli-ferdige-med-dette/2-1-1351888?abtest=b
Redigert 10.11.2022 kl 23:08 Du må logge inn for å svare
syvert1
10.11.2022 kl 23:21 3433

https://www.alfredberg.no/forvaltere/
Ser ut som hun er forvalter i Alfred Berg Rentefond, sitter sikkert på obligasjonsgjeld.

Er er grund til at Geita ikke sitter på harve sekken.
Dofulf
11.11.2022 kl 10:48 3157

Det er vel bare å takke Arbeidsgruppen og dugnadsgjengen for mobiliseringen. Imponerende.
syvert1
11.11.2022 kl 11:19 3070

Hvordan er stemningen på EGF, brukes den siste mulighet til skremsels propaganda 4,1,0? Kanskje det er på tide for styre, Ledelse og stille sine plasser til disposesjon når mer en 50% av eierne klart viser at de ikke har tillit. Da ble det 137000 aksjer i dag, håper på runde 2...😂
Redigert 11.11.2022 kl 12:32 Du må logge inn for å svare
Dofulf
11.11.2022 kl 12:29 2873

Det er vel avskjedstalen til det gamle styret som tar litt tid. Blomstersermonien er fort gjort. Der var pinadø dolleren under en 10er
Redigert 11.11.2022 kl 12:39 Du må logge inn for å svare
syvert1
11.11.2022 kl 12:40 2834

Regner med minioritetsgruppen har kjøpt blomster til det avtroppede styre... 😂
Vi andre får glede oss over at dollaren nå er under 10 kr.
https://investor.dn.no/#!/Valuta/Y9/Amerikanskedollar

Nedstemt med 44% mot 56%
45% for Granskning av Dof 👊👊👊👊
Det beste av alt møgster stemte imot granskning 🤣
syvert1
11.11.2022 kl 12:55 2679

Da regner eg med de går videre med plan B og vi må kjøpe flere aksjer så vi har over 50%, regner med det er mulig å få stemt ned rekonstruksjonsforslaget. Gransking må det bli i runde 2.

Ringerunden til Pareto og ledelsen i DOF gav ca 5 millioner stemmer. Dyr lobby kampanje!
96 millioner stemmer til de retttroende!
AlanS
11.11.2022 kl 13:05 2601

Det kreves bare 10%. 45% er mer enn nok. Retten vil legge merke til det.
Nikko
11.11.2022 kl 13:07 2579

Da må vi forberede oss på en ny trusselrunde. Dollaren er ned 8,39% fra Q3 og markedet tar av. Ingen problem å samle til over 50% til runde 2.

Folkens... Ingen restrukturering.. er nå offisielt
Oslo (Infront TDN Direkt): Den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF har stemt mot et foreslått restruktureringsforlag, ifølge en melding fredag.
Dofulf
11.11.2022 kl 13:25 2456

Skal melde meg inn i vinklubben til minoritetsgruppen
tobben
11.11.2022 kl 13:28 2435

Vel, mye gjenstår...

Er fortjent kjøp blom til Mons og Hilde 60øre per blom, de blir happy med det.

Aker brygge og vin neste, flott jobba alle sammen 💪
syvert1
11.11.2022 kl 13:42 2343

Har Pareto kanskje nå innsett at minioritetsgruppen kontrollerer mer en 10% av stemmene? Dersom Rekonstruksjonsforslaget er nedstemt er vel styret nødt til å erklære selskapet konkurs. Dersom det da blir som i Seadrill skal vi få tilsendt en oversikt i posten over boet, alle fordringer. Regner med vi da får fasiten og hvem som sitter på obligasjonsgjeld, bank gjeld.

Nei at forslaget et nedstem er ikke feil.. Men at det automatisk går mot tvungen restrukturering er 100% feil. (dette er det kreditorene hos obligasjoneseieren sier)
Prosessen er slik:
1. Kreditor må sende begjæring til tingretten
2. Dommer må be alle dokumenter komme på bordet fra alle parter
3. 4 ukers dokument arbeid med utenforstående revisor om DOF er Insolvent
4. Blir det avslag forblir rekonstrueringsforhandlinger
5. Blir det åpent for konkurs skal det meldes en bobestyrer
6. Slutt kan kreditorer gjennomføre sin rekonstrueringsplan. (hvis de får gjennomslag) noe jeg tviler på.
suspekt
11.11.2022 kl 14:58 1966

Hva skal skje nå??? Ned 10 % og omsatt over 6 mill? Mange biter i det sure eplet og hopper av av nå. Hva tror dere skjer videre?
suspekt
11.11.2022 kl 14:58 1967

Hva skal skje nå??? Ned 10 % og omsatt over 6 mill? Mange biter i det sure eplet og hopper av av nå. Hva tror dere skjer videre?
syvert1
11.11.2022 kl 15:08 2051

Det var noe slikt eg hadde forståelsen av, men av meldingen Dof har sendt ut går de nå. For rekonstruksjon som de har sagt. Regner med paralelt blir det granskning.
I følge Dof er de nå villig å gi oss 1% av selskapet, dette regner eg med begrunnes i neg. E. K. Tviler på. dette holder i retten, uansett vil forslaget bli nedstemt med over 50%. Regner med småaksjonærene kjøper mer for å styrke sin possisjon. Andre vil nok selge for å presse ned kursen, skremme. Regner med en ny skitt pakke er under utarbeidelse.
Dofulf
11.11.2022 kl 15:39 1987

Dette 1% tallet er bare et trussel tall som en eller annen genierklært rådgiver har kommet på. Det som skjer nå er granskning, vi skal vite hva som ligger bak tallene som DOF skjuler. Vi skal være med på hva som skjer videre. Vi skal ha innsyn og vi skal være med å styre som Syvert1 foreslo tidligere. For å få dette til må vi inn i styret ser det ut som. Kort sagt ny EGF.
Redigert 11.11.2022 kl 15:40 Du må logge inn for å svare

La dumme mennesker gjøre dumme ting, vi har god tid nå. Jeg følger ikke med på børsen nå lenger i dag. Folks vurdering er søppel. Bruker heller tiden på å feire. En solid sier..

Merket meg hvilke 2 senior rådgivere fra ABG Sunndal og Pareto som deltok som observatører i dag!!!
Nikko
11.11.2022 kl 17:09 1744

Solgte på vei opp i dag og kjøpte på vei ned. Sitter tilbake med samme antall aksjer og 20k i cash. Fin dag og gode framtidsutsikter. Med 44% nei så blir det over 50% i runde 2. God helg doffere 🤩
Det som gir meg en booster i dag var at det kun mangler 6% av stemmene for å kuppe hele selskapet.
Redigert 11.11.2022 kl 17:13 Du må logge inn for å svare
Dofulf
11.11.2022 kl 17:27 1683

Det stemmer, du er ingen Nikkodukke. Vi får se om andre ser det samme som deg.
syvert1
11.11.2022 kl 17:29 1686

Dette høres ut som en god strategi, eg legger merke til at det er lite bankene er i media foruten Nordea. Ser for meg at klimaet for å starte forhandlinger med bankene bedrer seg for hver uke. De vet meget godt hvor de vør hainvesteringene sine for å få best avkastning til kunder og eiere. Men det er klart dette er lettere når Dof har en EBITDA på 4,5 mrd og gjeld under 20 mtd. Regner det som sikkert at mange konkurenter fikk med seg resultatet og ser nå muligheter for oppkjøp. Det blir en spennende tid fremover og kanskje minioritetsgruppen burde tatt kontakt med retten og be om å få forespeilet tidsplan. Det er vel kø system, underbemanning.. 😀

Jeg driver å leser litt juss her (Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven))
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-05-07-38
Som da kreditoren mener de kan tvinge igjennom.

Selv om man bruker denne lovgivning, må DOF fortsatt igjennom en insolvens behandling. " Denne loven tar utgangspunkt i at konkurs er åpen."

(obs dette blir et lang innlegg)

Pr. ting jeg oppdaget. Hvis det blir et nytt styre, kan styre nekte restrukturering (den er jo alt nedstemt). Hvis det skjer, faller hele denne lov delen bort:
Sitering: § 5.Tingrettens avgjørelse. Rettsmidler
(1) Tingretten skal avslå begjæringen dersom
1. den ikke tilfredsstiller kravene etter §§ 2 og 3, og manglene ikke blir rettet i tide
2. skyldneren unnlater å skaffe de ytterligere opplysningene som tingretten krever
3. tingretten etter de opplysningene som foreligger, finner det lite sannsynlig at skyldneren vil kunne oppnå frivillig rekonstruksjon eller tvangsakkord
4. skyldneren motsetter seg rekonstruksjonsforhandling når begjæringen er fremsatt av en fordringshaver.

Det er også strenge Habilitetsregler rundt ( medlemmene av kreditorutvalget og borevisor)

Videre

§ 20.Skyldnerens opplysningsplikt
(1) Skyldneren skal bistå tingretten, rekonstruktøren, kreditorutvalget og borevisor med å skaffe alle opplysninger av betydning for rekonstruksjonsforhandlingen, herunder opplysninger om sin forretningsførsel, sine økonomiske forhold og sine fremtidsutsikter.
(2) Retten kan, der den finner det påkrevd, pålegge skyldneren å gi opplysninger som nevnt i første ledd, selv om skyldneren derved må åpenbare en forretnings- eller driftshemmelighet. Retten kan i så fall bestemme at opplysningen bare skal gis til retten selv, til rekonstruktøren, til borevisor eller til ett eller flere av kreditorutvalgets medlemmer. Den som får opplysninger om forretnings- eller driftshemmelighet etter bestemmelsen her, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til disse opplysningene.

Det skal dannes et rekonstruksjons utvalg (uvavhengie)
§ 25.Rekonstruktørens redegjørelse
(1) Når rekonstruksjonsutvalget har skaffet seg nødvendig oversikt over skyldnerens forhold og finner at det er utsikt til at skyldneren vil kunne oppnå rekonstruksjon, skal rekonstruktøren utarbeide en redegjørelse, som blant annet skal inneholde
1. en oversikt over skyldnerens forretningsførsel med opplysning om hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger har vært, og om de forhold som har ført til rekonstruksjonsforhandlingen
2. en oversikt over boets stilling, med opplysning blant annet om skyldnerens kausjonsforpliktelser, de heftelser som hviler på skyldnerens eiendeler, og hvordan eiendelene er verdsatt
3. opplysning om skyldnerens ekteskapelige formuesforhold
4. opplysning om skyldneren antas å ha foretatt disposisjoner som kan omstøtes i tilfelle av tvangsakkord eller konkurs, og om det er holdt tvangsforretninger hos skyldneren som i så fall vil være uvirksomme
5. opplysning om skyldneren tidligere har søkt rekonstruksjon eller frivillig gjeldsordning eller vært under forhandling om tvangsakkord eller konkurs, i tilfelle med angivelse av den dividenden fordringshaverne oppnådde
6. opplysning om skyldneren tidligere har gjort seg skyldig i straffbare forhold i forbindelse med økonomisk virksomhet, og om det nå må antas å foreligge forhold som kan gi grunn til straffeforfølgning mot vedkommende i forbindelse med slik virksomhet.

Annen del. Konkurs.
Kapittel VIII. Konkursåpningen.

§ 61.Insolvens.
Skyldneren er insolvent når denne ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, medmindre betalingsudyktigheten må antas å være forbigående. Insolvens foreligger likevel ikke når skyldnerens eiendeler og inntekter tilsammen antas å kunne gi full dekning for skyldnerens forpliktelser, selv om oppfyllelsen av forpliktelsene vil bli forsinket ved at dekning må søkes ved salg av eiendelene.

§ 60.Konkurs på grunnlag av insolvens.
Er skyldneren insolvent, skal vedkommendes bo tas under konkursbehandling når det begjæres av skyldneren eller en fordringshaver.

§ 4.Tingrettens avgjørelse. Rettsmidler.
Tingretten skal avslå begjæringen dersom:

1. den ikke tilfredsstiller kravene etter § 2 og manglene ikke blir rettet i tide;
2. skyldneren unnlater å skaffe de ytterligere opplysninger som tingretten krever;
3. tingretten etter de opplysninger som foreligger, finner det lite sannsynlig at skyldneren vil kunne oppnå frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord.