QFUEL have never achieved such utilisations as today


In December QFUEL should be running on all four lines all powered by pyrolis gasses.

Pareto: “The upgrade (to NCG) is likely to significantly reduce the opex at Skive, which we believe will lead to improved margins and ultimately cash flow positive operations from Skive in December“

https://fitinvestmentideas.com/2022/11/03/quantafuel-we-are-running-at-utilizations-levels-we-never-achieved-before/
Bulldog
08.11.2022 kl 20:33 1940

Veldig spennende uker fremover i Quantafuel. Det er NÅ det spisser seg til. Endelig kan Skive anlegget være i full drift. Det er også katalysatoren for utbredelse av nye fabrikker. I så fall med et BEDRE konsept enn Skive anlegget. Snakker da om MK ll https://www.mynewsdesk.com/no/quantafuel-asa/pressreleases/the-roll-out-of-second-generation-mk-ii-plastics-to-liquid-plants-begins-3200655

Les Skive update 26. oktober: https://newsweb.oslobors.no/search?category=&issuer=12752&fromDate=&toDate=&market=&messageTitle=

Q3 tall og GUIDING kommer 15. november. Se dette i forhold til Skive update 26. oktober. Ting skjer fra uke til uke nå. Veldig spennende.

Samtidig er kursen totalt gruset. En har en linje på arket for kursen som går rett ned samtidig som en har en linje på arket hvor teknologien går rett opp.
Kjøpsmulighet?
Bulldog
09.11.2022 kl 13:51 1762

NEW YORK (ICIS)–Dow aims to scale up plastics recycling projects while developing the recycling ecosystem and engaging in more partnerships to fulfill burgeoning demand from brand owners, its CEO said.
https://www.icis.com/explore/resources/news/2022/11/08/10823095/interview-dow-to-build-meaningful-scale-in-plastics-recycling-and-develop-ecosystem-ceo/

Veldig interessant artikkel - takk for den.

Noterer meg at de planlegger Europas største resirkuleringsanlegg med en årlig kapasitet på 120k/t - mao, samme størrelse (80-120k/t) som vi planlegger i Dubai og som det blir en endelig avgjørelse på (FID) i februar.

For øvrig så er samtlige utrullinger (Dubai, Esbjerg, Sunderland, Amsterdam mfl) hos oss planlagt med volumer på nivå med Europas største.- for å sette det i perspektiv hvor PtL Dubai ligger an til å bli ferdig før Tyskland ... ;)
Bulldog
10.11.2022 kl 14:42 1480

10/11 CLEARSTREAM BANKING S.A. 16 288 998,00...... 9,82%

Øker jevnt og trutt. Nærmer seg flagg grensa på 10% nå.

De som skal flagge, er:
1) en fysisk/juridisk person som opptrer alene = ENKELT-aksjonær.
2) en fysisk/juridisk person som opptrer sammen med en eller flere andre = NÆRSTÅENDE-aksjonærer.

CLEARSTREAM er ingen av delene, men som VPS, et clearing-selskap. CLEARSTREAM har nomineekonti med MANGE (noen [ti]tusen) aksjonærer på en nomineekonto, hvor eventuelt veldig få er nærstående. Derfor har selskapet CLEARSTREAM ingen flaggplikt på noen av markedene på OSE, bare evt enkelt/nærstående-aksjonærer som har aksjer registrert hos CLEARSTREAM. CLEARSTREAM har som VPS og alle andre selskaper - inkludert banker og meglere - hvor en kan ha aksjer registrert, INGEN plikt til å overse at aksjonærer overholder flaggereglene på de respektive markedene.

Uansett er flaggereglene for selskaper notert på Growth helt annerledes enn for selskaper notert på "hovedlisten"[Oslo Børs] og Expand:
► For enkelt/nærstående-aksjonærer - bortsett ifra [primær]innsidere og deres nærstående - er det INGEN flaggeplikt på Growth,
uansett %-andel av aksjene i et selskap notert på Growth.
► UTSTEDERE som QUANTAFUEL, er pliktig til å informere markedet dersom en person, som opptrer alene (enkelt-aksjonær) eller opptrer sammen med en eller flere andre (nærstående-aksjonærer), når opp til, overstiger eller faller under en terskel for eierskap på femti prosent (50 %) eller nitti prosent (90 %) av kapitalen eller stemmene, innen fem (5) Handelsdager etter å ha blitt kjent med en slik omstendighet.

For mer info, se punktene 4.3.1[side 31] og 6.23[side 103] i https://www.euronext.com/sites/default/files/2020-12/Vedlegg%2B1B%2B-%2BEuronext%2BGrowth%2BRegelbok%2B-%2BKapittel%2B1%2C%2B3%2Bog%2B4%2B-%2BNorsk%2Bversjon.pdf,
samt siste avsnitt i https://www.wiersholm.no/nyhetsbrev/endringer-i-flaggereglene-trer-i-kraft-1-september
Redigert 10.11.2022 kl 18:44 Du må logge inn for å svare
Kratos
11.11.2022 kl 09:51 1251

Se opp for kurseksplosjon om vi klarer å ta ut motstand på rundt 8 kr. Jeg er på kjøperen her.

ja voldsomt også det. Det er solgt hele 108k aksjer, er det du som har tatt alle sammen:-)
Kratos
11.11.2022 kl 10:07 1223

Jeg har tatt ca. 20k - skal laste rundt 30k til før jeg er ferdig :)
ibyx
24.11.2022 kl 14:43 897

Skulle du sett!
To rekyler på rappen!

Har han Risotto forlatt forumet? Har ikke lest en kommentar av han på Qfuel på flere dager.

Lastet til ripa med Flyr
Elly
06.12.2022 kl 08:54 449

Mon ikke vi flyver forbi 7 NOK i dag?

QFUEL have never achieved anything

Vel, det står da en fabrikk i Skive som fungerer som planlagt. Denne, og mye mer, har de klart å finansiere med midler hentet i aksjemarkedet. De har knyttet til seg solid teknisk partner, BASF. De er teknologisk i forkant med det de driver med. Å mye mye mer. Så, det er da noe. Men er det noe mer? Ja - så har de begynt å tjene penger. Solid økning av inntektene fra q2 til q3.