Utslippsreduksjoner og oljeetterspørsel

-sannheten-
OLJE 14.11.2022 kl 15:37 321


Man avholder klimamøte og snakker om utslippsreduksjoner på 50 og 55 % til 2030. Og ikke fra f.eks. 2015 eller 2019, men fra
2005 eller 1990. Som lå mye lavere enn 2019. Så i virkeligheten snakker man om kutt som er mye større enn 50 eller 55 % fra
2019.

Men hva går de faktiske utslippene ut på :

Opec nedjusterer etterspørselsanslag for 2023
Opec ser en global oljeetterspørsel på 101,82 millioner fat pr dag i 2023, som er nedjustert fra anslaget på 102,02 millioner fat pr dag fra forrige rapport.

Det fremgår av Opecs månedsrapport for november.

Anslaget for 2023 tilsvarer en etterspørselsvekst på 2,24 millioner fat, sammenlignet med tidligere vekstanslag på 2,34 millioner fat.

Oljeetterspørselsanslaget for 2022 er på 99,57 millioner fat pr dag, sammenlignet med anslaget på 99,67 millioner i forrige rapport.

Nedjusterer anslag for egenproduksjon

Opec anslår at den gjennomsnittlige råoljeproduksjonen for de 13 Opec-landene var 29,494 millioner fat pr dag i oktober, ned fra 29,704 millioner fat pr dag måneden før.

Det fremgår av Opecs månedsrapport for november, der det vises til informasjon fra annenhåndskilder.

Saudi-Arabia har direkte kommunisert at produksjonen i oktober var 10,957 millioner fat pr dag, mot 11,041 millioner fat pr dag foregående måned. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i oktober var 10,838 millioner fat pr dag, mot 10,987 millioner fat pr dag foregående måned.

Iran har ikke direkte kommunisert hva landets produksjon var i oktober. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i oktober var 2,548 millioner fat pr dag, fra 2,549 millioner fat pr dag foregående måned.

Irak har direkte kommunisert at landets produksjon var 4,651 millioner fat i oktober, mot 4,662 millioner fat pr dag foregående måned. Tall fra sekundære kilder anslår at landets produksjon i oktober var 4,572 millioner fat pr dag, mot 4,551 millioner fat pr dag foregående måned.

Nigeria har direkte kommunisert at produksjonen i oktober var 1,014 millioner fat pr dag, fra 0,938 millioner fat pr dag i forrige måned. Ifølge de sekundære kildene var oktober-produksjonen på 1,057 millioner fat pr dag, fra 1,025 millioner fat pr dag foregående måned.

Venezuela har direkte kommunisert at landets produksjon i oktober var 0,717 millioner fat pr dag, mot 0,666 millioner fat pr dag foregående måned. Ifølge de sekundære kildene var oktober-produksjonen 0,679 millioner fat pr dag, fra 0,669 millioner fat pr dag foregående måned.

Libya har ikke direkte kommunisert landets produksjon i oktober. Ifølge de sekundære kildene var Libyas produksjon i oktober på 1,163 millioner fat pr dag, fra 1,157 millioner fat pr dag fra foregående måned.
________________________________________________________________
Man snakker mht. olje om 2,24 mill. fat pr dag økning, oppå 99,57 mill fat dagen fra 2022 til 2023.
Dvs. en økning på 2,25 % fra 2022 til 2023. Og dette tross ganske høy oljepris på for tiden rundt 95 $ pr. fat. Og en $ kurs på ca 10 kr.

Hvordan i all verden skal utslippene komme ned med 50 % på 7 - 8 år, når oljeforbruket øker 2,25 % det neste året ?
Og hvordan ser gassektoren ut ? Neppe veldig anderledes.

Det fremstår som at bare kutt på 10 - 15 % til 2030 fra 2019 nivå, for olje og gass blir beintøft.
Og hva rekker å erstatte dette på 7 - 8 år ?
Globalt energiforbruk vil neppe gå ned til 2030, snarere tvert i mot.

Videre er det slik at Kina, USA, India og Russland står for ca 56,5 % av de globale utslippene.
-sannheten-
15.11.2022 kl 14:48 258

https://www.dn.no/naringseiendom/olje/diesel/iea/iea-reduserer-anslag-for-oljeettersporsel-ytterligere-men-advarer-om-superstramt-dieselmarked/2-1-1354204

IEA ligger på en litt lavere prognose økning enn Opec. 1,6 mill. fat, kontra 2,24 mill. fat økning for 2022 til 2023.