Scatec med 50% rabattVi får prøve igjen med litt fundamental analyse.

Cap: 14 mrd @ 88,50 kr
Bokført: 39 mrd

Det gir p/b på 0,36

Justert for konserngjeld på 8,5 mrd gir det p/b på 0,46

Joda, jeg vet det er masse gjeld i prosjekt selskapene, men i og med at den er non-recouse og sikret i lange, faste kontrakter, ser jeg bort fra den.

Beveger vi oss over på profit and loss, så viste Q3 konsolidert omsetning på 1.16 mrd, EBIT på 645 mill og profitt på 335 mill. Cash utgjorde 5,5 mrd.

Jeg mener i fullt alvor at dette viser en rabatt på 50%.

Så hva er det som trekker ned? Det viktigste er Ukraina. Det ene av de fire anleggene der forsvant i vår i forbindelse med krigen. De tre andre står såvidt jeg vet enda og de får betalt en minimumstariff for å dekke driften. Hvis man regner hele Ukraina som tap, er det utestående gjeld på 968 mill på resten av anleggene. Det gir en indikasjon på størrelsen på avskrivningen som kommer i værst tenkelige utfall. Det er også en forsikringssak på gang for det ødelagte anlegget. Så alt er ikke svart.

Og om Ukraina bekymrer, så bygges det nye anlegg som er ca 5 ganger så stort, fordelt på Brasil, Sør-Afrika og Pakistan. Totalt ca 9 mrd i ny kapasitet, inklusive kenhardt som alene vil gi ca 1 mrd årlige inntekter på prosjektbasis når det er ferdig.

Aksjen ble i gode gamle dager priset nøyaktig etter bokført, så jeg synes det er den mest naturlige måten å tilnærme seg caset.

Minner også om at SN Power til 11 mrd for bare litt over ett år siden.

Minner også om en pipeline som er gigantisk når man graver litt i den.

Aksjen er billig. Og jeg tror den kan doble seg.
MrStock
20.11.2022 kl 12:57 3348

Interessant det du skriver. Og bra at du også reflekterer over de svake sider ved aksjen, som Ukraina. Imidlertid kommer det jevnlig positive innlegg om selskapet, men aksjen har stort sett sklidd nedover de siste par årene. Noe må være galt? Kan for eksempel konkurransen være hard i dette markedet. Det kan være kamp om kontrakter, med tilhørende svake marginer. Eller er det nå det faktisk kan snu? Selskapet vokser, driver med overskudd i et marked som vokser. Det burde gi muligheter for en god aksjekurs framover.

Aksjen er nok ramma mest av markedet de opererer i med risiko både av politisk art og at det er ustabile forhold i landene. Men fremvoksende markeder hvor Scatec opererer mest i trenger masse fornybar energi og økt levestandard. Jeg tenker at det nye klimafondet som er besluttet opprettet på klimatopp møtet nå i Egypt må være en god bekreftelse på at Scatec satser riktig og fremtiden er lys ?
Redigert 20.11.2022 kl 13:17 Du må logge inn for å svare
JosefK
20.11.2022 kl 14:20 3268


Jo, du har rett i at prisene presses. Men du har også eksempler på at de får høyere marginer. Et par eksempler:

I Filippinene dreies mer og mer og mer av produksjonen over i spot-markedet.

Kenhardt som er en løsning som oppnår signifikant høyere pris på grunn av batteri parken som blir integrert. Brutto vil anlegget gi ca 1 mrd per år.

Så har vi videreforedling til hydrogen/ammoniakk som de er i gang med i Egypt. Og senere i Oman.


Hvis du ser på prosjekt nivået, er ikke marginene hakkende gale. Store lån spiser imidlertid opp mye før pengene når konsernet. Og for de som har hatt lån så vet man at det blir mindre og mindre å betale på dem.

Her kan du se oversikt over de forskjellige anleggene:

https://scatec.com/wp-content/uploads/sites/7/2022/11/Scatec_Q3-historical-financial-information-2022.xlsxAnbefaller å ta en titt på factsheet xl-arket også:

https://scatec.com/investor/events-presentations/

Bare for skøy kan jeg regne ut kwh-prisen i de forskjellige områdene scatec produserer i q3. Tar oppgit inntekt og deler på gwh (da får jeg kr per kwh)
Philepinene: 1.82kr per kwh
Sør Afrika: 1.21kr per kwh
Uganda : 0.88kr per kwh
Egypt: 0.68kr per kwh
Laos: 0.50kr per kwh
Ukraina: 0.39kr per kwh
Tsjekkia: 5.25kr per kwh (????)
Honduras: 1.44kr per kwh
Jordan: 1.63kr per kwh
Brasil: 0.76kr per kwh
Vitenam: 0.8kr per kwh
Argentina: 0.5kr per kwh
Andre: 4.36kr per kwh (???)

Forløbig domineres inntektene av Philepinene, og sesong-varriasjoner der. De har for øyeblikket god pris OG høy produksjon.

Tsjekkia og Andre virker litt ut av propersjoner fra de andre, så bittelitt skeptisk om det er riktig. Over 4kr kwh???
Tilsvarende estimat for prosjekter under bygging:
Sør-Afrika (Kenhard): 1.36kr per kwh
Pakistan: 0.50kr per kwh
Brasil: ???. Ikke oppgitt estimert revenue. Sannsynligvis fordi prosjektet skal selge deler av produksjonen på spot-pris. Som kan være en bonus, eller ikke...

Prosjektene under bygging utgjør 35% av proportional MW. Og spesielt sør-afrika prosjektet får man en høy pris for.
I revenue utgjør vel det en mindre andel, siden vannkraft i Filipinene har kombinasjonen av veldig god pris OG større GWH/MW enn solkraft typisk gir. Men størrelsesorden +25% revenue i snitt over året når alle tre kraftverkene står ferdig.

I tillegg er jeg litt usikker på om hydrogenprosjektet i Egypt kan telle som under bygging. Teller man den som 260MW (52% eierbrøk) så er andelen under konstruksjon på 42% av eksisterende portofølje.

Fra backlog:
Sør-Afrika (uten batteri): 0.31kr per kwh
Tunesia: 0.22kr per kwh

Lav pris her, så kanskje stemmer at prisene presses. Men noe av grunnen er nok veldig gode solforhold også. Forholdet estimert GWH og MW er større.Hvis man skal tro på utalelsene fra Q1 at alle disse skulle settes i konstruksjon innen 2022 så burde man starte bygging av disse straks. Tar man alle disse også, vil 'MW under konstruksjons' være på hele 60%. Og langt mindre økning i inntekt, da Filepinene er så veldig veldig mye mer lukrativt enn mye annet. Vil kanskje ikke være super overrasket om disse ikke kommer i konstruksjon.

Hvis man håper på en byggetid på 18mnd, så skal man iløpet av 2024 ha +60% MW (scatec sin andel av MW kapaistet), og noe lavere økning i inntektene.

I tillegg kommer det helt sikkert nye prosjekter i backlog som forhåpentligvis settes til under konstruksjon i løpet av 2023 og blir ferdig til 2025 (hvis vi har flax og alt går etter planene). +100% i løpet av 2026?

I tillegg til økte inntekter på grunn av økt produksjon, kommer økte inntekter på grunn av reduksjon av gjeld. Som ikke nødvendigvis er neglisjerbar effekt.

De har også publisert nedbetalingsplanene for de forskjellige områdene.
Laos: gjeldfri 2025
Honduras: gjeldsfri i 2028
Tsjekkia: gjeldsfri i 2029
Ukrina: gjeldsfri i 2030.
Philepinene: gjeldsfri i 2032 (men med en voldsomt plutselig planlagt nedbetaling i 2031, så vi får se hva realitetene blir)

I tillegg til at enkelte kraftverk blir gjeldsfrie, og ikke trenger å bruke cash på å nedbetale lån går rentene også ned etterhvert som nedbetaling av lån går fremover.
I følge planene oppgit av Scatec går rentene utgiftene (på 100% basis) fra
1333 i 2022
til
1086 i 2025.

Med eier brøk på ca 50% utgjør dette ca 150 millioner kroner for scatec, som er 1kr per aksje per år, eller +0.25kr per kvartal. Kommer helt sikkert ikke til å bli slik, da nye prosjekter kommer inn med ny gjeld, og things happen. Men renter på eksisterende kraftverk går ned etterhvert som man betaler ned gjelden.Fremtidige prosjekter: prisen på energi har gått kraftig opp, og dette gjelder ikke bare i Europa, men også Asia, og alle land som er avhenig av naturgass eller kull for å produsere strøm. Med et ønske om å være grønnere, OG høyere kull og gass priser i Europa og Asia, er jeg sikker på at man kan finne lukrative produkter også i fremtiden.

JosefK
21.11.2022 kl 00:25 3008


Den høye prisen i Tsjekkia skyldes at det er det første anlegget de bygget. Prisene på paneler har droppet dramatisk siden den gang. Om du kikker nøyere etter så har de enda ~330 mill i gjeld på anlegget som kun er 20 MW.

Tsjekkia har den høyeste bruttomarginen av alle som følge av den høye tariffen.

Sant sant. Tenkte ikke på det.

Isåmåtte er det kanskje litt skummelt å sammenligne prisene vi får på gamle og nye anlegg uten å ta hensyn til hvor mye prisene på solpaneler har gått ned.
JosefK
22.11.2022 kl 14:53 2631


Du må gjerne sammenligne bruttomargin. Det er faktisk ganske morsomt.


cocoloco
01.12.2022 kl 10:31 1952

Swinger denne nå, og laster opp i Alternus Energy for gigantisk oppside.
monitor1
05.12.2022 kl 13:56 1568

Mye faktabaserte opplysninger her. Bedre enn de manipulerende analyser fra DNB, som alltid har en agenda som ikke har noe med analyser å gjøre. Informasjonen man får i Norge ligner mer og mer på doktrine, og således kan vi puttes i båser som Russland, Kina osv. og ikke mellomeuropa. Det meste er også « Water Under The Bridge» nyheter.
Så nevnte ingen norske medier om at EU kan komme til å ta i bruk drastiske virkemidler fordi USA diskriminerer utenlandske grønne selskaper i sin i iver å bli verdensleder på « grønn» industri ( gjennom IRA på 369 milliarder dollar).
https://www.bbc.com/news/world-europe-63852394

https://www.youtube.com/watch?v=1rvGEVv9mS0

Det dreier seg jo bare om en enorm trigger innenfor grønn industri, og beløpet er nesten på høyde med hva våpenindustrien solgte ifjor🥴
Alt for å beskytte oljeindustrien? Å mate folks hoder med grønne ideer i Norge må jo ikke skje….
PS: mange land Scatec er i har nok penger, men mangler infrastruktur. Andre land er mer avhengig av subsidier, enten i form av grønn finansiering eller støtteordninger. Selv bekymrer jeg meg ikke om rentenivået: Det skal ned igjen, når lufta går ut av diverse ballonger, og en kortvarig resesjon vil kunne medføre en forsering av grønn industri.
Eneste gedigne hindringen er at oljeindustrien nå er så stinn av penger at de kontrollerer hele den grønne industrien.

PS2: Legg merke til at DNB sin «analyse» kommer samtidig med at shorten i aksjen reduseres. Om ikke dette er manipulering ( det DNB er ekspert på), så vet ikke jeg…

https://shortnordic.com/most_shorted_companies_all.php?country=norwayRedigert 05.12.2022 kl 14:30 Du må logge inn for å svare

Samarbeid med Scatec hvis du leser artikkelen

Jeg får P/B på ca 1,4 ved kurs 88,50. Etter det jeg kan se var EK knapt 10 milliarder ved utgang q3. Hvordan har du kommet frem til så lav p/b?
JosefK
07.12.2022 kl 16:38 1212


Hvis du kun ser på EK, så skjønner jeg at du ikke skjønner. Jeg regner fra total assets (~39 mrd).


Scatec recognised with ‘A’ score for transparency on climate change


Oslo, 13 December 2022: Scatec ASA, a leading renewable energy company in emerging markets, has been recognised for its leadership in corporate transparency and performance on climate change by global environmental non-profit CDP, securing a place on its annual ‘A List’.
Based on data reported through CDP’s 2022 Climate Change questionnaire, Scatec is one of a small number of companies that achieved an ‘A’ - out of nearly 15,000 companies scored.